soalan pjpk-tingkatan-1

Click here to load reader

Post on 30-Nov-2014

814 views

Category:

Education

44 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

contoh soalan bagi tingkatan 1..semua tajuk

TRANSCRIPT

  • 1. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________KECERGASANKekuatan OtotJawab semua soalan. Pilih satu jawapan yang tepat.1. Aktiviti mendagu dapat membina kekuatan otot di bahagian tangan danA bahuB kakiC leherD pinggang2. Berikan dua contoh aktiviti yang dapat membina kekuatan otot.A Mendagu dan tekan tubiB Lompat dekam dan lompat ketingtingC Bangkit tubi dan lompat jauh berdiriD Naik turun bangku dan lari pecut 30 meter3. Naik turun bangku adalah satu aktiviti yang sesuai untuk kekuatan ototkaki. Apakah aktiviti yang sesuai untuk meningkatkan kekuatan otottangan?A Tekan tubiB Bangkit tubiC Ayun tanganD Jangkauan melunjur1

2. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________4. Latihan kekuatan otot boleh memberi beberapa faedah kepada semuaindividu. Antara yang berikut, manakah bukan faedah latihan kekuatanotot?A Dapat mengawal berat badanB Mengurangkan risiko mendapat kecederaanC Menguatkan tulang dan mengurangkan risiko osteoporosisD Mampu melakukan aktiviti secara berpanjangan dan berulang-ulang5. Seseorang yang aktif dalam kegiatan fizikal mempunyai tahapkelenturan yang baik. Antara yang berikut, aktiviti manakah tidak dapatmembantu membina kelenturan?A Aktiviti angkat tumit untuk bahagian kakiB Aktiviti kilas pinggang untuk kelenturan abdomen dan pinggangC Aktiviti jangkauan melunjur untuk bahagian pinggang danbelakang badanD Aktiviti bengkok sisi untuk bahagian abdomen, belakang badan,dan bahagian kaki6. Cikgu Ahmad telah mengarahkan pelajar dalam kelas PendidikanJasmani untuk melakukan aktiviti naik turun bangku selama 10 minittanpa henti. Pada pendapat anda apakah yang akan terjadi kepadapelajar tersebut?A Pelajar akan berasa seronokB Pelajar akan bertambah mahirC Pelajar akan mengalami kecederaan ototD Pelajar berpuas hati dengan pencapaiannya2 3. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________Soalan 7 berdasarkan Jadual 1Jawapan Pelajar Mac AprilA Shamsul 22 cm 25 cmB Murthy 10 cm 20 cmC Choy - 1 cm 8 cmD Dave 20 cm 28 cmJadual 17. Jadual 1 menunjukkan data yang diterima daripada guru PendidikanJasmani selepas menjalani aktiviti jangkauan melunjur terhadap empatorang pelajar dalam bulan Mac dan April. Pelajar yang manakahmenunjukkan peningkatan kelenturan yang paling ketara?8. Kelenturan berubah mengikutA usiaB kaumC bangsaD berat badan9. Kemampuan jantung dan sistem salur darah membekalkan oksigenkepada otot secara berterusan semasa melakukan aktiviti juga dikenalisebagai A kekuatan ototB daya tahan ototC komposisi badanD daya tahan kardiovaskular3 4. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________10. Semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular, organ manakahyang membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan?A GinjalB HidungC JantungD Paru-paru11. Aktiviti kekuatan otot adalah bersifat A aerobikB kalistenikC anaerobikD senamrobik12. Manakah yang berikut adalah aktiviti bersifat aerobik?I Berlari sejauh 10 kmII Lari pecut 100 meterIII Menari selama 10 minitIV Berjalan pantas selama 1 minitA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV13. Antara yang berikut manakah merupakan komponen kecergasan fizikalberasaskan kemahiran motor?A KelajuanB KelenturanC Daya Tahan OtotD Daya Tahan Kardiovaskular4 5. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________14. Antara yang berikut manakah merupakan komponen kecergasan fizikalberasaskan kesihatan?A KelajuanB KetangkasanC Daya Tahan OtotD Masa Tindak Balas15. Ahli sukan selalu mengamalkan aktiviti memanaskan badan ________melakukan aktiviti.A sebelumB semasaC selepasD sepanjang16. Tekan tubi dan bangkit tubi adalah aktiviti yang dilakukan untukmembina A kelenturanB ketangkasanC daya tahan ototD daya tahan kardiovaskular17. Senamrobik ialah satu aktiviti yang mampu untuk meningkatkan A kuasaB kekuatan ototC daya tahan ototD daya tahan kardiovaskular5 6. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________18. Berikut adalah aktiviti yang berkaitan dengan daya tahankardiovaskular.A BerenangB Lari pecutC Lompat tinggiD Lempar cakeraKEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI6 7. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________Bola JaringSoalan 19 berdasarkan Rajah 1Rajah 119. Berdasarkan Rajah 1 namakan 3 posisi pertahanan pemain satupasukan bola jaring yang berada di kawasan berlorek.A C, GA, WAB GS, GK, WDC GK, GD, WDD GS, GA, WASoalan 20 berdasarkan Rajah 2Menggunakan kedua-dua belah tanganHantaran ini cepat dan tepatHantaran ini dilakukan pada jarak yang dekatRajah 220. Namakan jenis hantaran di atas.A LantunB Aras bahuC Aras dadaD Aras kepala21. Padanan manakah yang salah dalam permainan bola jaring?7 8. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________A WA penyerang sayapB WD pengadang sayapC GA penyerang golD GS pengadang gol22. Berikut adalah kemahiran dalam permainan bola jaring kecualiA hantaran aras dadaB hantaran aras bahuC hantaran aras kepalaD hantaran aras lengan23. Tempoh perlawanan bagi permainan bola jaring mengandungiempat sukuan yang setiap satunya A 15 minitB 20 minitC 25 minitD 35 minit24. Dalam permainan bola jaring, pemain tidak boleh melakukankemahiran ini, kecualiI menumbuk bolaII memegang tiang golIII menghantar bola semasa berbaringIV menghadang pemain dalam jarak yang bersesuaianA IVB I dan IIC I, II dan IIID I, III dan IV25. Dalam permainan bola jaring, pemain tengah (Centre) boleh berada8 9. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________dalam kawasan berikut kecualiA bulatan golB kawasan tengahC keseluruhan padangD kawasan dalam padangPingpong26. Berikut adalah faktor-faktor yang menentukan kekuatan pukulan dalampermainan pingpong kecualiA berat badanB ayun tanganC kilasan badanD pergerakan pergelangan tangan27. Permainan pingpong dipercayai bermula di England denganmenggunakan buku sebagai jaring, kadbod sebagai raket dan bolayang dibuat daripada A taliB getahC kertasD rumput kering28. Ahmadi hendak meningkatkan kemahiran smesy pingpong. Apakahprinsip latihan yang sesuai digunakan?A Latih tubiB SpesifikasiC RevesibilitiD Ansur majuSoalan 29 berdasarkan Jadual 29 10. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________Jadual Pertandingan PingpongA Siew Lan Zana Lan a/pRichik SelviSiew Lan 11-9, 11-9 11-7, 11-8 11-0, 11-0Zana 9-11, 9-11 11-3, 11-6 11-5, 11-0Lan a/pRichik 7-11, 8-11 3-11, 6-11 11-5, 11-9Selvi 0-11, 0-11 5-11, 0-11 5-11, 9-11Jadual 229. Siapakah yang layak menjadi johan kumpulan A?A ZanaB SelviC Siew LanD Lan a/p Richik30. Tennis elbow atau rasa sakit pada siku sering dialami oleh pemainpingpong. Apakah yang perlu dilakukan oleh pemain bagimengelakkannya?A Mengurangkan latihanB Meneruskan latihan seperti biasaC Membuat persediaan dari segi psikologiD Melakukan aktiviti memanaskan badan dan reganganBola Sepak10 11. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________31. Pemain bola sepak berada dalam kedudukan ofsaid jikaA bola melintasi garisan golB bola disentuh oleh pemain lain sebelum bola dijaringkanC cuba mendapatkan keuntungan dengan berada dalamkedudukan tersebutD pasukan bertahan melakukan kesalahan dalam kawasanpenaltinya sendiri32. Dalam satu perlawanan bola sepak, setiap pasukan diwakili oleh________ semasa sepak mula hendak dilakukan.A 8 orang pemainB 10 orang pemainC 11 orang pemainD 12 orang pemain33. Kad kuning akan diberikan jika I melakukan tindakan berbahayaII mematuhi undang undang permainanIII memegang atau menyentuh bola dengan sengajaIV menendang bola selepas tiupan wisel kerana kesalahan yangdilakukan dengan sengajaA I dan IIB I dan IIIC I, II dan IIID I, II, III dan IV34. Dalam permainan bola sepak, menjaring menggunakan kepalamemerlukan kemahiran 11 12. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________A menahanB menandukC menendangD mengelecekOlahragaSoalan 35 hingga 39Pilih jawapan yang betul berpandukan rajah yang diberikanSoalan 35 hingga 37A. Fasa PenamatB. Fasa BerlepasC. Fasa Ikut LajakD. Fasa Ke Garisan35. ________ 36. ________ 37. ________Soalan 38 hingga 3912 13. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________A. Fasa Ke GarisanB. Peringkat SediaC. Fasa PecutanD. Fasa Layangan38. ________ 39. ________Gimnastik40. Gimnastik artistik terdiri daripada tiga aktiviti utama iaitu A imbangan, kepantasan dan kekuatanB imbangan, ketangkasan dan lombolC imbangan, daya tahan otot dan kuasaD imbangan, ketangkasan dan daya tahan ototKESUKANAN1. Kesan rasuah dalam sukan terhadap negara ialah 13 14. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATANTINGKATAN 1_____________________________________________________________________A mutu kesukanan negara semakin meningkatB menaikkan nama dan masa depan ahli sukanC maruah pasukan dan imej negara akan tercemarD ahli sukan dianggap mempunyai semangat kesukanan yangtulen2. Butiran berikut perlu dalam pengurusan alatan sukanI Jadual giliran bertugasII Rekod keluar masukIII Pengasingan alatan sukan yang rosakIV Peraturan meminjam alatan sukanA I dan IIIB II dan IIIC I, II dan IIID I, II, III dan IV3. Berikan contoh amalan tidak jujur dalam sukan.A Mengikut peraturan permainanB Mengamalkan semangat kesukananC Memasukkan pemain yang layak sahajaD Memasukkan pemain yang tidak l