penulisan tesis, kertas cadangan, kertas kerja laporan

Click here to load reader

Post on 09-Apr-2018

251 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/8/2019 PENULISAN Tesis, Kertas Cadangan, Kertas Kerja Laporan

  1/27

  PENULISAN TESIS, KERTAS CADANGAN, KERTAS KERJA,

  DAN LAPORAN

  disediakan oleh

  DR. HAJI RAZAK BIN DALI, P.K.T.

  (Perunding Ilmu Membaca dan Menulis)

  1. Apakah Itu Penulisan?Ramai pegawai penyelidik, ketua jabatan, dan pegawai

  profesional di jabatan-jabatan kerajaan mungkin pada satu tahap

  berasa tidak jelas, kurang pasti dan ada kalanya tidak dapat

  membezakan antara pelbagai jenis teks bertulis yang berkaitan

  dengan tugas harian mereka. Akibatnya, timbul pelbagai

  masalah yang boleh menghalang dan membantut tugas, kajian,

  dan projek penting yang hendak dijalankan.

  Hal ini bukannya satu anggapan tetapi satu kebenaran.

  Rata-rata didapati pegawai kerajaan yang tamat pengajian dari

  Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dengan diploma atau ijazah

  sarjana muda kurang mendapat peluang dan pendedahan dalam

  hal penulisan untuk menghasilkan kertas cadangan (kajian dan

  penyelidikan), kertas kerja (akademik dan bukan akademik)

  ataupun kertas laporan (saintifik dan bukan saintifik). Kalaupun

  mereka telah menghasilkannya, ia dilakukan selalunya bukan

  1

 • 8/8/2019 PENULISAN Tesis, Kertas Cadangan, Kertas Kerja Laporan

  2/27

  melalui tunjuk ajar tetapi melalui proses meniru atau proses

  cuba jaya.

  Dalam proses penulisan ada kalanya anda berasa tertekan

  dan tidak berminat. Ini disebabkan anda disuruh atau terpaksa

  menulis dalam satu keadaan di mana anda berasa tidak bersedia

  untuk melakukannya. Sungguhpun begitu sebagai seorang

  pegawai kerajaan ia menjadi satu tanggungjawab yang mesti

  anda laksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka untuk

  membolehkan anda melaksanakan dan menjalankan amanah itu,

  terpaksalah anda melenggkapkan diri anda denganpengetahuan, kebolehan, kemahiran, dan strategi di dalam

  bidang penulisan. Tambahan kepada faktor-faktor ini, faktor

  afektif juga perlu diberikan perhatian.

  Keperluan asas yang anda perlukan untuk membolehkan

  anda menjadi seorang penulis ialah:

  a) pegetahuan bahasa (fonetik, fonologi, morfologi, semantik,

  sintaktis, dan tatabahasa)

  b) pengetahuan tentang tajuk (pengalaman yang diterima secara

  formal dan tidak formal)

  c) pengetahuan tentang format, struktur, dan organisasi teks

  bertulis

  d) proses penulisan

  e) penyuntingan.

  Di samping itu anda juga harus mempunyai sifat-sifat

  berikut:

  a) ada keinginan untuk menyampaikan maklumat

  2

 • 8/8/2019 PENULISAN Tesis, Kertas Cadangan, Kertas Kerja Laporan

  3/27

  b) percaya bahawa anda dapat memberi sesuatu sumbangan

  c) tahu bahawa anda ada kuasa/pengaruh (influence) untuk

  mengubah sesuatu

  d) tahu dan faham bahawa pembaca ada hak untuk menolak dan

  memberi pendapat mereka.

  Apabila anda berhadapan dengan satu tugas menulis anda

  harus boleh menghadapinya dengan pandangan positif.

  Hasilnya, proses dan hasil penulisan itu boleh dipandang sebagai

  satu kerja yang mencabar, menarik dan menyeronokkan.

  2. Memahami Bagaimana Seorang Penulis Bertindak

  Buat permulaan, seseorang penulis itu perlu tahu tentang

  pelbagai aspek penulisan, keperluan, pengetahuan, dan

  kemahiran yang membolehkannya membuat perbezaan antara

  menulis bahan kreatif dengan menulis bahan berfakta (penulisan

  ekspositori dan berorganisasi).

  Sebagai penulis kreatif, hasil karyanya itu pada umumnya

  merangkumi bahan-bahan berbentuk prosa (cerpen dan novel)

  dan puisi (sajak). Penulis kreatif boleh bertindak dalam keadaan

  bebas dan tidak terikat dengan peraturan dan syarat seperti dari

  segi struktur organisasi teks itu. Begitu juga dengan isi

  kandungannya, penulis tidak perlu mengemukakan bukti untuk

  menyokong idea-idea yang diutarakan kerana apa yang ditulis

  itu datangnya atau wujudnya daripada ilham, pemikiran atau

  ciptaannya sendiri. Penulis teks kreatif pada umumnya menulis

  sesuatu karya itu berkaitan dengan budaya, sosial, keagamaan,

  3

 • 8/8/2019 PENULISAN Tesis, Kertas Cadangan, Kertas Kerja Laporan

  4/27

  sains, dan teknologi yang dipandang dari kaca matanya sendiri

  dan bukannya daripada hasil satu penyelidikan yang saintifik. Isi

  kandungan karyanya ialah hasil rekaan dan mungkin mempunyai

  hubungan dengan kehidupan yang pernah dialami oleh penulis

  atau anggota masyarakat.

  Penulisan berorganisasi (penulisan ekspositori) bukannya

  rekaan. Penulisan sebegini mesti berasaskan fakta yang sahih

  dan segala yang dikatakan itu telah pun dibuktikan.

  Penulisannya rapi, tersusun, dan tidak subjektif. Bahasanya

  mengandungi ayat yang ringkas, mudah, padat, dan tepat.Penulisan ekspositori memerlukan penulis membuat rujukan

  fakta yang telah diperakui dan diterbitkan oleh pakar-pakar di

  dalam bidang kajian atau penyelidikan. Oleh itu sebelum anda

  memulakan proses penulisan, anda perlu melihat dan

  menimbang soalan-soalan ini:

  a) Adakah kamu mempunyai satu tesis (subjek/perkara) yang

  menjadi isu dan persoalan untuk dicari penyelesaian atau

  jawapannya?

  b) Adakah tesis itu wajar, penting dan sangat-sangat

  memerlukan jawapan?

  c) Adakah jawapan dan penyelesaian yang akan kamu dapati itu

  memberi sumbangan kepada bidang ilmu; dan pembangunan

  manusia dan negara?

  d) Adakah tesis itu mengutarakan satu perkara baru di dalam

  bidang ilmu itu? Atau kamu melihat satu perkara di dalam

  bidang ilmu kamu (subjek semasa) dalam situasi yang berlainan?

  4

 • 8/8/2019 PENULISAN Tesis, Kertas Cadangan, Kertas Kerja Laporan

  5/27

  Selain daripada menjawab soalan-soalan di atas kamu juga

  perlu mempertimbangkan kedudukan diri kamu sendiri:

  a) Apakah peranan anda sebagai penulis?

  b) Apakah tujuan anda menulis dalam situasi berlainan?

  c) Apakah imej diri yang hendak anda utarakan?

  d) Bagaimanakah imej itu hendak anda suaikan dengan bahasa

  yang digunakan?

  e) Bagaimanakah agaknya reaksi pembaca terhadap penulisan

  anda itu?

  f) Apakah faktor dalaman atau luaran lain yang boleh andagunakan untuk memperelokkan penulisan anda?

  g) Adakah penyelidikan kamu itu benar-benar satu penyelidikan

  yang akan menghasilkan satu penemuan atau penyelesaian

  kepada persoalan yang diutarakan; atau ia hanya untuk

  memenuhi syarat pengijazahan?

  3. Bagaimana Anda Menghadapi Proses Penulisan

  Dalam Situasi Yang Berlainan

  Selalunya anda menulis dalam keadaan tertekan, sama ada

  disebabkan oleh faktor-faktor luaran ataupun dalaman. Walau

  bagaimanapun anda perlu menulis kerana ia merupakan tugas

  dan tanggungjawab. Oleh itu penulisan yang anda lakukan itu

  haruslah memberi pengertiandan sumbangankepada anda.

  Kerja yang dihasilkan itu pula harus mendatangkan kejayaan

  dan kepuasan kepada diri anda dalam melaksanakan tugas.

  5

 • 8/8/2019 PENULISAN Tesis, Kertas Cadangan, Kertas Kerja Laporan

  6/27

  Pengetahuan tentang proses menulis bermula dengan

  mengetahui konsep, prinsip, dan rasional setiap satu bentuk dan

  aspek penulisan itu dengan sejelas-jelasnya dan untuk

  menentukan kejelasannnya penulis harus dapat menjawab

  soalan-soalan berikut:

  a) Apakah yang difahami tentang kertas cadangan/kertas

  kerja/laporan (konsep/prinsip/rasional/definisinya)?

  b) Bagaimanakah hendak mengenali dan membandingkan

  antara kertas cadangan, kertas kerja, dan laporan?

  c) Mengapakah kertas cadangan, kertas kerja, dan laporanditulis?

  d) Apakah persediaan untuk melaksanakan tugas ini?

  e) Apakah pengetahuan dan kemahiran yang perlu anda ada?

  f) Siapakah yang akan membaca hasil penulisan anda itu?

  Proses penulisan memerlukan anda menulis tidak dalam

  keadaan terpisah (in isolation) tetapi dalam konteks atau situasi

  tertentu:

  a) Adakah anda menulis secara individu atau berkumpulan?

  b) Adakah had masa yang diberi untuk menyelesaikan tugas?

  c) Adakah tugas itu melibatkan kerja luar atau dalaman?

  d) Bagaimanakah hendak menentukan tajuk atau idea yang

  hendak ditulis?

  e) Berapa banyakkah yang hendak dihasilkan?

  f) Apakah matlamat dan tujuan anda?

  g) Bagaimanakah anda membuat keputusan tentang menyusun

  dan membentuk idea gaya penyampaian yang terbaik?

  6

 • 8/8/2019 PENULISAN Tesis, Kertas Cadangan, Kertas Kerja Laporan

  7/27

  Dari awal keputusan anda hendak menulis anda akan

  berhadapan dengan keperluan membuat pelbagai keputusan

  yang kompleks seperti:

  a) sebab menulis (arahan tugas, pembinaan diri, atau minat)

  b) isu atau perkara yang hendak diketengahkan (ditentukan atau

  pilihan sendiri)

  c) untuk satu kumpulan pembacatertentu (pembaca dalaman

  atau luar)

  d) jenis tulisan yang ditetapkan (ringkas atau lengkap)

  e) perasaan terhadap penulisan (tertekan atau selesa)f) pengalaman dan latihan yang anda ada (formal atau bukan

  formal)

  g) faktor luaran seperti tarikh akhir, ketepatan maklumat, dan

  perkara-perkara lain.

  Anda perlu sedar peranan penulisan dalam kehidupan

  peribadi dan profesional anda. Menulis tidak datang dengan

  mudah. Anda perlu sanggup menggunakan masa dan tenaga

  untuk membolehkan anda menulis dengan baik. Menulis itu satu

  aktiviti yang penting dalam perkembangan dan pembangunan

  kerjaya anda.

  4. Organisasi Makro Di Dalam Sebuah Teks Bertulis

  (Anatomi Teks)

  7

 • 8/8/2019 PENULISAN Tesis, Kertas Cadangan, Kertas Kerja Lap