kertas cadangan kajian tindakan presentation

Click here to load reader

Post on 20-Jul-2015

3.691 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN

TAJUK :MEMPERTINGKATKAN PENGUASAAN SEBUTAN DAN PERBENDAHARAAN KATA BAHASA MELAYU DI KALANGAN PELAJAR BUKAN MELAYU KELAS PERALIHAN MENGGUNAKAN SIMULASI WATAK (ROLEPLAY SIMULATION)

PENYELIDIK :Noorhayati Bt SulaimanJunaidah Bt JusohSo Bee BeeElizabeth Linda UgapPROPOSAL KAJIAN TINDAKAN

LATAR BELAKANG MASALAHSAMPEL KAJIAN26 orang pelajar kelas Peralihan Satu di Sekolah Menengah Kebangsaan Hutan Melintang, Teluk Intan, Perak 14 orang pelajar perempuan , 12 orang pelajar lelaki

MASALAHPenguasaan Bahasa Melayu di kalangan pelajar bukan Melayu adalah sangat lemah ( perbendaharaan kata dan sebutan perkataan )

LATAR BELAKANG MASALAHMasalah ini dikenalpasti melalui temubual dengan Cikgu Chooi Kim Wai, guru bahasa Melayu yang mengajar kelas Peralihan Satu di sekolah tersebut pada 20hb Ogos 2010.Melalui temubual yang dijalankan, kami dapati bahawa masalah penguasaan sebutan dan perbendaharaan kata Bahasa Melayu di kalangan pelajar bukan Melayu adalah serius dan amat mendukacitakan.Kami dibawa melawat ke kelas Peralihan Satu bagi melihat masalah ini dengan lebih dekat. Sewaktu kami menyemak buku latihan mereka, kami rasa sungguh terkejut kerana kami mendapati penguasaan Bahasa Melayu di kalangan pelajar bukan Melayu adalah sungguh lemah.Perkataan Bahasa Melayu yang digunakan dalam membuat latihan seperti membina ayat adalah terhad dan sangat lemah serta sebutan perkataan dan perbendaharaan kata juga terbatas serta dipengaruhi oleh dialek tempatan dalam pertuturan seharian.Selain itu, ramai pelajar melakukan kesilapan ejaan serta banyak ayat tergantung dibina oleh pelajar. Mereka memberi alasan tidak minat dengan subjek Bahasa Melayu kerana sukar difahami.

PRESTASI SEMASA PELAJARNONAMAPEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUNUJIAN PRAUJIAN PASCA1CHAN HUA MIN 482CHAN JI XIAN 393CHUA CHUN SEONG 364NG KAH CHAP 325LIM YEN SENG 336LIM YEN ZHEN 307TAN KAI LUN 288VIJAY A/L KUPUSAMY 239ARYA A/L GANESH 2010GUNASILAN A/L DEVA 3811GANESSAN A/L SIRAJ 3212TAMIL SELVAN3013CHAN CHIA CHEE 3214TAN SUE MEI 2415TEO XIAO HUI27NONAMAPEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUNUJIAN PRAUJIAN PASCA16HENG WEI YIK4717TAN SHI MEI 3518TAN SOOK QING2319 LUA SIN YEE 2220CHAN GIAN GIAN 3321 HENG CHAI YEE 2922 TAN CHIEW SEE 3923KAMALA DEVI A/P RATNAM3024SAROJAH A/P MANIAM2925 SRI DEVI A/P KUMAR3726KUMARI A/P SIVA33Peratus Pelajar Yang Lulus = 2/ 26 100 % = 7.69%

OBJEKTIFOBJEKTIF UMUM

Meningkatkan kemahiran perbendaharaan kata, serta dapat menguasai kemahiran menyebut dan membaca perkataan yang betul dalam kalangan pelajar bukan Melayu bagi kelas tingkatan satu peralihan.

OBJEKTIFOBJEKTIF KHUSUSMembantu pelajar membina ayat mudah dalam penulisan Bahasa Melayu.

Membantu meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.

Mengubah sikap dan persepsi pelajar dengan mengatakan Bahasa Melayu merupakan mata pelajaran yang mudah difahami.

Membantu pelajar menjadi lebih cemerlang dalam pembelajaran pada masa hadapan.

Meningkatkan penguasaan Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar bukan Melayu.

METODOLOGI KAJIANMODEL SOMEKH ( 1989 )8

INSTRUMEN KAJIAN1. KAEDAH PENGUMPULAN DATA

INSTRUMEN KAJIANKAEDAH PENGUMPULAN DATA

INSTRUMEN KAJIAN2. METHOD ANALISIS

PELAKSANAAN KAJIAN

PELAKSANAAN KAJIAN

PELAKSANAAN KAJIANKAD BERGAMBAR

Kesignifikanan KajianAJK Kajian Tindakan yang lain.Sebagai bahan rujukan bagi mengetahui masalah-masalah yang berlaku di sekolah serta penyelesaian yang berkesan melalui kaedah-kaedah yang diperkenalkan mengikut kesesuaian pelajar sasaran ini. Bakal-bakal guru juga boleh menjadikan kajian ini sebagai satu rujukan bagi menjalankan kajian tindakan pada masa akan datang. Guru-guru sekolah melalui aktiviti perkembangan staf.Memberi pengetahuan dan latihan kepada guru-guru dalam mempertingkatkan lagi kemahiran keguruan bagi menaikkan lagi taraf profesion perguruan ini. Guru-guru Bahasa Melayu.Mempelbagaikan pendekatan yang digunakan dalam proses P&P agar sesi pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang interaktif dan menarik. .Selain itu dapatan ini juga boleh diubahsuai dan diaplikasikan di sekolah bagi tujuan mempertingkatkan penguasaan sebutan serta pembehandaraan kata pelajar-pelajar

ANGGARAN PERBELANJAANAKTIVITIJUMLAHPerjalananRM 30Percetakan soal selidik/ujianRM 10Percetakan modul/bahan pengajaranRM 15Percetakan proposal kajian tindakan RM 10JumlahRM 65JADUAL KERJABILAKTIVITITARIKH1Mengenalpasti masalah 27 Julai 20102Pengumpulan data 02 Ogos 20103Pembahagian tugas antara ahli kumpulan10 Ogos 20104Menulis proposal kajian16 Ogos 20105Mengemaskini proposal kajian27 September 20106Perbentangan proposal 04 Oktober 2010

SEKIAN TERIMA KASIH