kertas cadangan rekabentuk sistem perakaunan coms.anm.gov.my/comsv1/.../contoh-kertas-cadangan......

Click here to load reader

Download KERTAS CADANGAN REKABENTUK SISTEM PERAKAUNAN coms.anm.gov.my/comsv1/.../CONTOH-KERTAS-CADANGAN... KERTAS

Post on 11-Feb-2020

43 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KERTAS CADANGAN

  REKABENTUK SISTEM

  PERAKAUNAN BERKOMPUTER

  BAGI NAMA AGENSI (XXX)

 • 1.0 Tujuan 2.0 Latar belakang Agensi 3.0 Justifikasi pembangunan sistem 4.0 Skop Rekabentuk sistem di agensi 5.0 Rekabentuk Infrastuktur ICT

  6.0 Ciri-ciri Keselamatan sistem

  7.0 Sumber Kewangan dan Kos 8.0 Cadangan Perolehan 9.0 Pelan Pelaksanaan 10.0 Pegawai yang boleh dihubungi

  11.0 Kesimpulan

  AGENDA

 •  Mendapatkan pertimbangan dan

  kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa

  Teknikal SAGA bagi cadangan

  rekabentuk sistem perakaunan

  berkomputer di Nama Agensi (XXX).

  1.0 TUJUAN

 • 2.1 Penubuhan agensi

  2.2 Sumber hasil dan perbelanjaan agensi

  2.3 Sistem yang digunakan pada masa ini

  2.0 LATAR BELAKANG

 • 3.0 JUSTIFIKASI PEMBANGUNAN

  SISTEM 3.1 Selaras dengan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

  Bilangan 1 Tahun 2011 – Pelaksanaan Sistem Perakaunan Standard Bagi Agensi Kerajaan “Standard Accounting System For Government Agencies” (SAGA).

  3.2 Menambahbaik urusan pentadbiran sedia ada sebelum ini yang

  hanya dalam persekitaran pengemaskinian data secara manual.

  3.3 Perlu ada sistem perakaunan yang bersistematik dan tersusun

  serta berupaya membantu kakitangan membuat kerja perakaunan

  secara efisien.

  3.4 Memudahkan capaian maklumat dibuat melalui sistem

  perakaunan yang akan dibangunkan serta memudahkan proses

  pelaporan tahunan akaun agensi dalam masa yang cepat dan lebih

  efisien.

 • 4.1 Rekabentuk Sistem Perakaunan

  4.2 Ciri-ciri Sistem / Kriteria Pematuhan SAGA

  4.3 Modul Utama dalam Sistem Perakaunan

  4.0 SKOP REKABENTUK SISTEM

 • LEGEND:

  1 - INCLUDE AUDIT TRAIL

  2 – INTEGRATE WITH THIRD PARTY SYSTEM / PAYMENT GATEWAY

  7

  4.1 REKABENTUK SISTEM PERAKAUNAN

  1 2

 • 4.2 CIRI-CIRI SISTEM/KRITERIA PEMATUHAN SAGA

 • 4.2 CIRI-CIRI SISTEM/KRITERIA PEMATUHAN SAGA

 • 4.2 CIRI-CIRI SISTEM/KRITERIA PEMATUHAN SAGA

 • 1. Lejar Am

  2. Buku Tunai

  3. Akaun Belum Bayar

  4. Akaun Belum Terima

  5. Kawalan Bajet

  6. Perolehan

  7. Pengurusan Aset

  8. Inventori

  9. Gaji

  10. Pelaburan

  11. Pengkosan Projek

  12. Sistem Maklumat

  Pengurusan

  13. Perakaunan Cawangan

  (mengikut keperluan)

  14. Pinjaman dan Pajakan

  (mengikut keperluan)

  15. Akaun Subsidiari

  (Pinjaman dan Pajakan,

  Pendahuluan dan Tuntutan

  Kakitangan, Amanah dan

  Deporsit serta akaun lain

  yang berkaitan)

  4.3 MODUL UTAMA PERAKAUNAN

 • 5.1 Rekabentuk Infrastruktur ICT Sedia Ada

  5.2 Cadangan Rekabentuk Infrastruktur ICT

  5.3 Cadangan Keperluan Perkakasan (Hardware)

  5.0 REKABENTUK INFRASTRUKTUR ICT

 • 5.0 CONTOH REKABENTUK INFRASTUKTUR ICT

 • Intranet Layer Application Layer DMZ Layer

  End User PC Existing

  Firewall Web Existing

  Firewall

  5.0 CONTOH REKABENTUK INFRASTUKTUR ICT

 • 15

  5.1 REKABENTUK INFRASTRUKTUR ICT SEDIA ADA

 • 16

  5.2 CADANGAN REKABENTUK INFRASTRUKTUR ICT

 •  Agensi diminta untuk memperincikan cadangan

  perkakasan (Hardware)

   Cth:

  Firewall – bil. unit Server - bil. unit

  17

  5.3 CADANGAN KEPERLUAN PERKAKASAN

 • 6.1 Firewall

  6.2 Antivirus

  18

  6.0 CIRI-CIRI KESELAMATAN SISTEM

 • 7.0 SUMBER KEWANGAN DAN KOS

  6.1 Permohonan perolehan sistem perakaunan berkomputer ini akan

  menggunakan peruntukan daripada (Perbelanjaan Mengurus

  ATAU Pembangunan) berjumlah RMxxx.

  6.2 Kos perolehan sistem perlu dinyatakan secara terperinci dari segi :

  6.2.1 Kos Pembangunan dan pelaksanaan sistem

  (kos perkakasan, kos perkhidmatan dan sebagainya).

  6.2.2 Kos Penyelenggaraan

  6.2.3 Kos Integrasi Sistem

 • 8.1 Kaedah perolehan yang dicadangkan adalah rundingan

  terus/ tender

  8.2 Justifikasi jika rundingan terus

  8.0 CADANGAN PEROLEHAN

 • 9.0 PELAN PELAKSANAAN

  9.1 Pelaksanaan projek yang akan dijalankan akan

  melibatkan membekal, memasang, membangun,

  mengkonfigurasi, menguji dan mentauliahkan

  Sistem Perakaunan Nama Agensi (XXX).

  9.2 Cadangan tempoh pembangunan dan pelaksanaan

  sistem dalam tempoh 12 bulan bermula daripada

  tarikh kick-off.

  9.3 Pelan pelaksanaan (Timeline) projek.

 •  Nama Pegawai Kewangan

   No. Telefon

   Emel

   Nama Pegawai Teknikal (IT)

   No. Telefon

   Emel

  22

  10.0 PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI

 • 11.0 KESIMPULAN

  Dikemukakan untuk

  pertimbangan dan kelulusan

  ahli mesyuarat

 • SEKIAN, TERIMA

  KASIH

  24