pentaksiran (autosaved)

37
PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS Pengenalan Kepada Pentaksiran Pendidikan Khas Pentaksiran dalam Pendidikan Khas bermaksud memberi maklumat dan gambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti membaca, menulis, mengira dan sebagainya. Dengan cara itu guru dapat mengesan punca masalah yang dihadapi oleh murid dan merangka intervensi, strategi pengajaran dan penempatan yang sesuai mengikut tahap kebolehannya. Maklumat hasil pentaksiran akan dirujuk untuk memperbaiki kelemahan murid dan meningkatkan pencapaiannya. Pentaksiran dibuat mengikut peringkat kebolehan dan standard perkembangan murid tersebut. Di samping itu juga, pentaksiran juga memerlukan pengumpulan bukti dan data pencapaian murid dalam tempoh satu masa untuk mentaksir kebolehan dan pemahamannya. Matlamat keseluruhan pentaksiran ialah untuk kemajuan murid dalam pembelajaran. Pentaksiran memberikan murid, ibu bapa dan guru maklumat yang terperinci tentang perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Maklumat hasil pentaksiran akan dirujuk untuk memperbaiki kelemahan murid dan meningkatkan pencapaiannya. Pentaksiran yang dibuat adalah mengikut peringkat kebolehan dan standard perkembangan murid tersebut. Pentaksiran juga memerlukan pengumpulan bukti dan data

Upload: amin

Post on 25-Jul-2015

1.127 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

Pengenalan Kepada Pentaksiran Pendidikan Khas

Pentaksiran dalam Pendidikan Khas bermaksud memberi maklumat dan

gambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti

membaca, menulis, mengira dan sebagainya. Dengan cara itu guru dapat mengesan

punca masalah yang dihadapi oleh murid dan merangka intervensi, strategi pengajaran

dan penempatan yang sesuai mengikut tahap kebolehannya.

Maklumat hasil pentaksiran akan dirujuk untuk memperbaiki kelemahan murid

dan meningkatkan pencapaiannya. Pentaksiran dibuat mengikut peringkat kebolehan

dan standard perkembangan murid tersebut. Di samping itu juga,  pentaksiran juga

memerlukan pengumpulan bukti dan data pencapaian murid dalam tempoh satu masa

untuk mentaksir kebolehan dan pemahamannya. Matlamat keseluruhan pentaksiran

ialah untuk kemajuan murid dalam pembelajaran. Pentaksiran memberikan murid, ibu

bapa dan guru maklumat yang terperinci tentang perkembangan dan pencapaian murid

dalam pembelajaran. Maklumat hasil pentaksiran akan dirujuk untuk memperbaiki

kelemahan murid dan meningkatkan pencapaiannya. Pentaksiran yang dibuat adalah

mengikut peringkat kebolehan dan standard perkembangan murid tersebut.  

Pentaksiran juga memerlukan pengumpulan bukti dan data pencapaian murid

dalam satu tempoh masa untuk mentaksir pembelajaran dan pemahamannya. Bukti

dan data ini dapat diambil dalam bentuk dialog, jurnal, lembaran kerja, portfolio dan

beberapa jenis ujian seperti ujian diagnostik. Segala bukti dan data tersebut

menggambarkan tahap kebolehan, kekurangan dan kelebihan murid berkenaan untuk

penempatan yang sesuai mengikut tahap kebolehannya.  Pentaksiran boleh

dilaksanakan melalui pelbagai kaedah seperti ujian, pemerhatian, temu bual, projek,

portfolio dan sebagainya. Pemilihan kaedah bergantung kepada jenis maklumat yang

diperlukan.

Page 2: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

OBJEKTIF PENTAKSIRAN  

Pentaksiran bertujuan untuk membantu guru dalam beberapa perkara. Antaranya ialah

mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Selain itu, mengenal pasti

pelbagai potensi murid secara menyeluruh.   mengenal pasti kelebihan dan kekurangan

murid dalam pembelajaran dari semasa   ke semasa 

Merangsang aktiviti mengikut keperluan perkembangan dan pertumbuhan murid.  

Mengesan keberkesanan pengajaran.  

Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur.   

KEPENTINGAN PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN 

1. Mengenalpastian masalah

Dapat mengesan pelajar sama ada dapat menguasai kemahiran dalam bacaan dan

mengira.

Guru dapat mengesan punca kelemahan pelajar dan kekuatan pelajar.

Ø  Dapat mengesan pelajar yang berisiko tinggi sama ada perlu diberi rawatan

segera. 

2. Penempatan

Ø  Tahap pencapaian pelajar untuk penempatan seperti kelas khas, pemulihan.

Ø   Penempatan yang sesuai penting untuk mereka supaya dapat membantu mereka

mendapat perkhidmatan yang khusus. 

3. Pemilihan strategi pemulihan

Ø  Strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan seperti menggunakan bahan

bantu mengajar yang menarik supaya mereka senang menguasai kemahiran.

Ø  Persediaan RPI sebelum pengajaran dijalankan dan tetapkan objektif

pembelajaran.

Ø  Menggunakan strategi seperti melukis gambar, mendengar muzik untuk belajar

bahasa.

Ø   Apabila mereka telah diajar sesuatu, perkara tersebut harus sentiasa

berulang-ulang supaya mereka senang ingat kemahiran.

Page 3: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

Persediaan RPI sebelum pengajaran dijalankan dan tetapkan objektif

pembelajaran.

Menggunakan strategi seperti melukis gambar, mendengar muzik untuk belajar

bahasa.

Apabila mereka telah diajar sesuatu, perkara tersebut harus sentiasa

berulang-ulang supaya mereka senang ingat kemahiran.

Page 4: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masalah Pembelajaran

Pada masa kini tidak dapat ditentukan apakah yang menyebabkan masalah

pembelajaran. Kita tidak dapat mengetahui apakah yang menyebabkan sesuatu

masalah pembelajaran yang dihadapi seperti disleksia atau kesukaran menyelesaikan

masalah bagi matapelajaran matematik. Namun, para penyelidik perubatan telah

mengaitkan faktor-faktor masalah pembelajaran kepada empat umum; iaitu,

kecederaan otak, keturunan, ketidakseimbangan biokimia dan persekitaran.

Para penyelidik perubatan berpendapat kebanyakkan masalah pembelajaran

ada kaitan dentgan kecederaan otak. Kecederaan otak pada system sarat pusat

biasanya berlaku sebelum kelahiran bayi dan selepas kelahiran bayi. Sebelum

kelahiran bayi, kemungkinan terjadi pelbagai kejadian semasa kandungan yang

menyebabkan kecederaan otak. Ibu yang menghidap penyakit seperti Rubella, herpes

simplex, mengambil dadah, merokok, minum alkohol, terdedah kepada logam berat dan

sinar X akan mengalami risiko yang tinggi kepada masalah ini. Selain itu, semasa

kelahiran bayi yang dilahirkan yang terdedah dengan kekurangan oksigen, tidak cukup

bulan atau kurang berat badan dan penggunaan alatan perubatan seperti forsep dan

vakum boleh menyebabkan terjadinya masalah ini. Selepas kelahiran bayi juga seorang

kanak-kanak sering terdedah dengan pelbagai kemalangan yang mengakibatkan

kecederaan otak. Contohnya, kemalangan, demam yang terlalu tinggi, ketumbuhan

pada otak seperti meningitis.

Di samping itu, faktor yang lain ialah hubung kaitan dengan genetic.Menurut

Pennington, (1990) yang menjalankan kajian mendapati bahawa kira-kira 35 atau 45

peratus kanak-kanak yang menghadapi masalah membaca mempunyai ibu atau bapa

yang juga menghadapi masalah membaca. Menurut b Raskind (2001), menyatakan

bahawa kanak-kanak menghadapi risiko yang tinggi sekiranya kedua-dua ibu

bapanyanya mempunyai masalah yang sama seperti mempunyai masalah membaca.

Page 5: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

Ketidakseimbangan biokimia juga merupakan faktor kecederaan otak.

Sesetengah pendapat mengatakan ketidakseimbangan bahan-bahan kimia boleh

menjadi punca kepada masalah hiperaktiviti yang mengakibatkan kesukaran memberi

tumpuan atas kerja-kerja rumah. Contohnya, penggunaan ubat-ubatan yang kononnya

membantu mempertingkatkan memori atau mencerdaskan minda. Sehingga kini masih

tiada bukti bahawa ubat-ubatan sebegini dapat mengurangkan masalah pembelajaran.

Faktor yang terakhir ialah faktor persekitaran. Terdapat kajian menunjukkan

bahawa persekitaran yang tidak selesa seperti kemiskinan, persekitaran kotor, keadaan

rumah yang tidak selesa dan bising, hubungan ibu bapa dengan anak tidak mesra

boleh menimbulkan masalah pembelajaran. Kajian jangka panjang yang dijalankan oleh

Hart dan Risely (1995) mendapati bahawa kanak-kanak yang tidak berkomunikasi

dengan ibu bapa mereka, mempunyai masalah perkembangan bahasa yang lewat.

Rumusannya, walaupun empat faktor yang diutarakan merupakan masalah

pembelajaran, namun sebagai seorang guru hendaklah mengajar kanak-kanak

pendidikan khas dengan tanpa mengaitkan masalah yang dihadapi.

Page 6: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

Page 7: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

Carta Aliran Perancangan Kajian

Memilih seorang murid yang berkeperluan

khas untuk dijadikan kajian kes

Menjalankan pemerhatian terhadap tingkah laku

bermasalah yang dijadikan sasaran pada Haziq Ikhwan

dari pelbagai aspek

Menjalankan sesi temu bual dengan pihak yang

berhubungan rapat dengan Haziq Ikhwan iaitu ibu bapa

dan guru kelasnya.

Mentaksir masalah Matematik dan Bahasa Melayu yang dialami

oleh Haziq.

Page 8: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

Latar Belakang Murid

Nama murid : Haziq Ikhwan Bin ramli

Nama bapa :

Nama ibu :

Tarikh Lahir :8 Oktober 1997

Agama : Islam

No. Sijil lahir :

No. Oku :

Jenis Masalah Pembelajaran: Lembam (Slow Learner)

5.0 Kaedah Kajian

Page 9: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

Selama lima hari di Sekolah Kebangsaan Padang Kala, Kota Bharu, Kelantan

untuk menjalankan kajian ini, saya telah memutuskan untuk mengambil murid yang

bernama Haziq sebagai murid yang dikaji.

Antara kaedah kajian yang saya gunakan ialah :

a) Pemerhatian

b) Temu Bual

c) Keperpustakaan

Page 10: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

Kaedah pertama ialah pemerhatian. Melalui kaedah pemerhatian, saya telah

menyemak setiap orang pelajar di kelas Satria dan juga Waja. Rata-rata murid yang

ada di kelas PKBP mempunyai masalah lembam dan kurang menunjukkan masalah

tingkah laku.

Kaedah Kajian

Keperpustakaan

Pemerhatian

Temu bual

Page 11: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

Kaedah kedua ialah temu bual.Saya telah menjalankan sesi temu bual bersama

para guru. Kebanyakan guru menyatakan bahawa Haziq adalah seorang murid yang

periang dan suka berkwan.

Soalan temu bual:

i. Apakah tingkahlaku bermasalah yang sering dilakukan Haziq di

Kelas.

ii. Adakah Haziq merupakan seorang yang pasif dan pendiam di kelas?

iii. Apakah masalah kemahiran Bahasa Melayu yang dia alami?

iv. Apakah masalah dalam kemahiran matematik yang dia alami?

Kaedah ketiga yang saya gunakan ialah kaedah keperpustakaan.

Memandangkan murid yang saya kaji merupakan murid lembam, saya telah mencari

bahan berkaitan ciri-ciri murid lembam. Selain itu, saya turut mencari dan membuat

salinan bahan-bahan mengenai definisi dan ciri-ciri kanak-kanak bermasalah

pembelajaran. Antara ciri-ciri lembam yang berjaya saya kenal pasti ialah mengalami

kepayahan dalam memberi perhatian, mengumpul atau memproses maklumat yang

diterima di dalam ingatan mereka. Di samping itu, kanak-kanak lembam seperti Haziq

mempamerkan kepayahan untuk memberi fokus atau perhatian kepada proses

pembelajaran di dalam kelas.

Page 12: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

Analisis Kajian

Pada 6 Mac 2011, kami mendaftar masuk di Sekolah Kebangsaan Padang

Kala, Kelantan untuk melaksanakan satu kajian kes murid khas yang mengalami

masalah

Kelas Pendidikan khas ini menempatkan 30 orang murid dan 3 orang guru serta

dibantu oleh dua orang Pembantu Pengurusan Murid (PPM). Pada hari pertama, kami

memerhatikan tingkah laku murid-murid di situ. Kelas dibahagikan kepada dua kelas

iaitu kelas Satria dan kelas Waja. Pemerhatian yang telah dibuat dalam sebuah sesi

pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlangsung, memang didapati masalah ini

berlaku di kelas Waja. Kami memerhati tingkah laku Haziq kerana dia merupakan

seorang yang periang.

Pada hari kedua,

Pada hari ketiga,

Pada hari keempat,

Pada hari kelima,

Page 13: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

Ciri-Ciri Murid

Antara ciri-ciri yang dapat kami perhatikan pada Haziq ialah dia adalah pada

mulanya seorang yang pendiam tetapi suka melibatkan diri dalam aktiviti kelas.

Buktinya, semasa saya mengadakan aktiviti permainan bahasa di dalam kelas, dia

seronok menjawab soalan yang diajukan.

Antara kekuatan yang terdapat pada diri Haziq ialah dia faham setiap perkataan

dan arahan yang diberikan oleh guru. Oleh itu, dia akan melakukan setiap tugasan yang

diberikan dengan kawalan yang ketat dan pantauan rapi. Buktinya, semasa aktiviti

menggunting kertas untuk dijadikan kolaj, Haziq faham akan arahan yang diberikan dan

mula menggunting kertas mengikut contoh yang telah ditunjukkan. Setelah beberapa

minit, gurunya menyuruhnya bertukar gunting dengan rakan sebelah dan Haziq

mengikut arahan guru berkenaan dengan segera.

Selain itu, Haziq merupakan seorang murid yang mampu menguruskan dirinya

sendiri. Contohnya, dia boleh makan, minum, memakai baju, berjalan dan sebagainya

dengan sendirinya. Oleh itu, dia adalah lebih mudah diajar dan dikawal oleh guru dalam

PKBP berbanding rakannya yang lebih bermasalah dari segi koordinasi dan pergerakan

motor sama ada halus mahupun kasar.

Selain itu, dia mempunyai sikap untuk menyelesaikan sesuatu tugasan dengan

segera tanpa mempedulikan kerapian hasil tugasan tersebut. Walaupun begitu,

sikapnya ini masih lagi boleh dikira sebagai kekuatan yang ada padanya kerana dia

mempunyai potensi untuk diajar kerana faham arahan dan mempunyai keinginan untuk

menyiapkan tugasan. Contohnya, apabila disuruh untuk mewarna gambar, dia

mewarna dengan sangat cepat sehingga menyebabkan lukisan tersebut comot dan

kotor. Namun begitu, kekemasan ini boleh diajar sedikit demi sedikit dengan aktiviti

berulang dan pantauan yang kerap.

Page 14: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

LAPORAN PENTAKSIRAN DAN PEMERHATIAN

Saya telah menjalankan pentaksiran menggunakan Ujian Diagnostik Bahasa Melayu

dan Matematik ke atas Haziq yang mempunyai masalah slow learner dan mild retardation.

Kemahiran Bahasa Melayu

Saya melakukan tiga jenis Ujian Diagnostik Bahasa Melayu iaitu 1) membaca perkataan

KVK dan KVKVK, 2) padanan gambar dan perkataan serta 3) menulis suku kata akhir.

Berdasarkan pentaksiran Bahasa Melayu yang dibuat, saya mendapati bahawa dia mempunyai

beberapa kelebihan dan kelemahan. Ujian pertama iaitu membaca perkataan KVK dan KVKVK

menunjukkan, dia dapat membaca perkataan KVK dengan lancar. Namun, beliau mempunyai

sedikit masalah untuk membaca perkataan KVKVK dan perkataan yang mempunyai lebih dari

satu suku kata. Ujian kedua iaitu padanan gambar dan perkataan pula memberi hasil yang

baik. Dia mampu mengenal dan memadankan gambar dengan perkataan satu suku kata. Hasil

ujian ketiga iaitu menulis suku kata akhir, dia boleh menulis huruf-huruf tetapi mempunyai

masalah dalam menulis saiz dan orientasi huruf yang betul.

Kemahiran Matematik

Tiga jenis Ujian Diagnostik Matematik pula ialah 1) perbandingan, 2) susunan nombor,

dan 3) penambahan. Hasil pentaksiran Ujian Diagnostik Matematik pula adalah berbeza dengan

hasil Ujian Diagnostik Bahasa Melayu. Ujian pertama iaitu berkenaan dengan perbandingan, dia

mengenal dan mampu membezakan bentuk dengan betul. Ujian kedua pula iaitu susunan

nombor menampakkan sedikit kelemahan dirinya. Hal ini mungkin kerana bentuk soalan yang

ditulis adalah dalam Bahasa Inggeris. Dia boleh menulis nombor mengikut susunan tetapi tidak

dapat menulis nombor secara perkataan. Ujian penambahan pula memerlukan dia masa yang

agak lama untuk menjawab setiap satu soalan. Hal ini menyebabkan dia berasa bosan dan

tidak ada keyakinan diri untuk menjawab soalan berikutnya. Namun, dia mampu menjawab

Page 15: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

proses penambahan yang melibatkan satu tempat nombor dan mempunyai masalah apabila

melibatkan dua tempat nombor.

Kemahiran Sosial

Saya juga telah menjalankan pemerhatian terhadap kemahiran sosial dan tingkah laku

murid tersebut. Saya mendapati bahawa Luqman merupakan seorang murid yang mempunyai

kemahiran sosial yang memuaskan. Hal ini digambarkan apabila dia mampu bermain, bergaul,

berbual dan berinteraksi dengan rakan dan gurunya. Dia juga boleh menjawab soalan jika

ditanya dan memberi pandangan apabila perlu. Namun, beliau mengambil masa untuk mesra

dengan sesiapa yang baru dikenalinya.

Kemahiran Tingkah Laku

Pemerhatian terhadap tingkah laku dia pula memberi gambaran kepada saya bahawa

Luqman merupakan seorang murid yang mempunyai perwatakan yang sukar dijangka. Dia

boleh menjadi seorang yang periang, suka bermain dan suka bercakap tetapi kadangkala dia

menjadi seorang yang pendiam, menyendiri dan lebih suka memerhati.

Page 16: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

Page 17: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

Page 18: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

Page 19: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

Mentaksir Kemahiran Bahasa Lisan

kemahiran menyebut & bunyikan bunyi2 bahasa dgn pengujaran kata2/ayat dalam

intonasi, nada (tekanan suara), jeda serta helaan yang betul.

Tujuan Pentaksiran Bahasa Lisan

Kenalpsti kelemahan & kekuatan murid

Utk merancang RPI/RPH

Utk tentukan penempatan

Kenalpasti mslh yg dihadapi pljr

Utk kemajuan murid

Utk baiki kelemahan & tetapkan intervensi awal.

Kaedah Pentaksiran

Ujian Diagnostik:

Mengesan mslh pmbljrn yg dihadapi murid & puncanya bg membolhkn

intervensi/program yg khusus dsediakan bg mmbntu mrd berkenaan

 

Komponen Ujian Diagnostik:

Ujian saringan- knlpsti mrd brmslh

Pemerhatian – kumpul mklmt pncapian mrd

Page 20: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

Komponen bhsa lisan :

Fonologi – bunyi

Semantik – makna

sintaksis – susunan

morfologi – prbhn makna

pragmatik – pggunaan

Bahasa Resptif dan Bahasa Ekspresif

Pemerhatian

Pemerhatian interaksi murid

- Mengenal pasti tahap pencapaian lisan/ bahasa murid.

- Boleh dilakukan semasa perbualan dan interaksi antara murid dan guru.

- Guru boleh menilai semasa murid sdg.

- * main peranan

- * bercerita

- * bersoal jawab

- * menyanyi

- * membaca

Page 21: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

Dapat mengenal pasti tahap perkembangan kanak- kanak dalam

kemahiran- kemahiran tertentu seperti perkembangan fizikal/kreativiti/

estetika.

Hasil kerja murid :

• Lukisan

• Tulisan

• Buku skrap

• Buku kecil

kraf tangan

Page 22: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

Page 23: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

• Penilaian kemampuan murid dalam matematik melibatkan pelbagai konsep

dan kemahiran.

• Connolly (1998) mengkelaskan kemahiran matematik sebagai:

• 1. Kandungan: Nombor,fractions(Pecahan), algebra, geometri.

• 2. Operasi: Mengira, komputasi,reasoning.

• 3. Aplikasi: Ukuran,penyelesai masalah, wang dan masa.

• Kemahiran yang terkandung dalam Ujian Diagnostik Matematik:

• 1. Sistem Nombor

– Kuantiti dan nilai

– Angka bulat

– Mengenal nombor yang hilang dalam turutan

– Mengira

Page 24: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

Tiga jenis Ujian Diagnostik Matematik pula ialah 1) perbandingan, 2) susunan nombor,

dan 3) penambahan. Hasil pentaksiran Ujian Diagnostik Matematik pula adalah berbeza dengan

hasil Ujian Diagnostik Bahasa Melayu. Ujian pertama iaitu berkenaan dengan perbandingan, dia

mengenal dan mampu membezakan bentuk dengan betul. Ujian kedua pula iaitu susunan

nombor menampakkan sedikit kelemahan dirinya. Hal ini mungkin kerana bentuk soalan yang

ditulis adalah dalam Bahasa Inggeris. Dia boleh menulis nombor mengikut susunan tetapi tidak

dapat menulis nombor secara perkataan. Ujian penambahan pula memerlukan dia masa yang

agak lama untuk menjawab setiap satu soalan. Hal ini menyebabkan dia berasa bosan dan

tidak ada keyakinan diri untuk menjawab soalan berikutnya. Namun, dia mampu menjawab

proses penambahan yang melibatkan satu tempat nombor dan mempunyai masalah apabila

melibatkan dua tempat nombor.

Masalah dalam memahami konsep nombor yang mudah, kekurangan kefahaman intuisi

terhadap nombor dan bermasalah dalam mempelajari fakta nombor dan prosedur-prosedur.

Contohnya, mereka tahu 3+5=8, tetapi tidak dapat mentafsirkan bahawa 5+3=8. Walaupun

mereka dapat menghasilkan jawapan yang betul, tetapi mereka melakukannya dengan tanpa

keyakinan diri.

• Mengenal nombor dan simbol-simbol dalam matematik seperti +, -, x dan ÷

• besar dan kecil. Contohnya: tidak dapat menentukan nilai terbesar antara

23 dan 32

• mengira dalam bilangan 2 atau 5 dan sebagainya serta tertib menurun

• membuat anggaran dan pengukuran, seperti saiz, nilai, wang, jarak atau

cecair

• mengira wang atau melihat masa

• membaca peta dan jadual, kerana kurang kesedaran tentang kedudukan,

arah, orientasi dan organisasi ruang

• menggunakan peraturan dan prosedur, oleh itu mereka tidak dapat

mengingati langkah-langkah untuk menyelesaikan pengiraan matematik

Page 25: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

• Lemah dalam pengiraan spontan.

Kaedah Pentaksiran

• Senarai semak

• Inventori matematik tidak formal

• Analisis Ralat: Kesilapan yg dilakukan oleh murid.

• Penyoalan klinikal

• Ujian Rujukan Kriteria.

Page 26: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

Page 27: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

Prinsip Intervensi Bahasa

Prinsip intervensi bahasa yang pertama ialah mengajar sesuatu perkataan dari

sedikit kepada banyak. Contohnya ialah bunga. Bunga dapat dipecahkan kepada

beberapa kategori warna seperti warna merah, warna kuning, warna putih dan

sebagainya. Sekepas itu, guru boleh memperbanyakkan perbendaharaan kata dengan

memperkenalkan lagi jenis-jenis bunga. Sebagai contoh, bunga mawar, bunga loceng

dan sebagainya.

Prinsip intervensi bahasa yang kedua ialah dari mudah kepada sukar. Guru

memperkenalkan beberapa perkataan yang mudah dan apabila murid dapat sesuatu

perkataan tersebut, guru menambahkan lagi skop pengajaran kepada yang lebih sukar.

Contohnya, setelah murid memahami suku kata KV + KV, guru menambahkan lagi

suku kata kepada KV+KV+KV. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan lagi prestasi murid.

Prinsip yang ketiga ialah memperkenalkan bahan konkrit terlebih dahulu

kemudian memperkenalkan kepada bahan abstrak. Menurut Jean Piaget, penggunaan

alat bantu mengajar yang konkrit seperti murid menggunakan bahan-bahan maujud

seperti batu, guli, batang aiskrim untuk belajar kemahiran menambah dan menolak

dapat meningkatkan kefahaman murid.

Prinsip yang keempat ialah guru mengajar bahasa di dalam situasi yang

diadakan akan membantu kanak-kanak memahami isi pengajaran dan menguasai

kemahiran bahasa yang diajar. Sebagai contoh situasi ialah Ali membantu ibunya di

kedai. Guru hendaklah mengikut urutan perkembangan bahasa normal. Pengajaran

bahasa hendaklah berdasarkan kemampuan berbahasa kanak-kanak mengikut

peringkat umur mereka.

Prinsip yang kelima ialah menggunakan pelbagai media semasa pelaksanaan

intervensi bahasa. Sebagai contoh, guru menggunakan perisian multimedia untuk

mengajar tentang bunyi haiwan. Murid akan meneka bunyi tersebut dan guru akan

memperkenalkan ayat yang mudah berdasarkan bunyi yang dihasilkan.

Page 28: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

Prinsip-prinsip intervensi bahasa ini perlu menjadi petunjuk yang sangat berguna

untuk merancang program intervensi bahasa untuk kanak-kanak seperti murid A.

Strategi Menangani Masalah Kemahiran Berbahasa

Intervensi bahasa boleh dilaksanakan oleh guru dalam strategi menangani

masalah ke mahiran berbahasa . Antaranya ialah guru boleh menggunakan strategi

yang khusus dan berkesan ketika memperkenalkan konsep baru. Pelbagai strategi

pengajaran khusus yang boleh digunakan untuk mengajar kanak-kanak bermasalah

pembelajaran seperti teknik VAKT, fonik, abjad dan sebagainya.

Selain itu, guru mengajar bahasa mengikut situasi. Guru mengajar bahasa di

dalam situasi yang diadakan akan membantu kanak-kanak memahami isi pengajaran

dan menguasai kemahiran bahasa yang diajar. Sebagai contoh situasi ialah Ali

membantu ibunya di kedai. Guru hendaklah mengikut urutan perkembangan bahasa

normal. Pengajaran bahasa hendaklah berdasarkan kemampuan berbahasa kanak-

kanak mengikut peringkat umur mereka.

Guru juga boleh bercakap tentang apa yang mereka fikir atau lakukan. Kanak-

kanak mesti dilatih bercakap untuk menyampaikan buah fikiran mereka. Cara yang

mudah ialah apabila kanak-kanak tersebut bercakap tentang sesuatu topik yang

bersesuaian, guru hendaklah bercakap tentang apa yang sedang mereka fikirkan atau

lakukan. Hal ini akan mempertingkatkan kebolehan berbahasa mereka di samping

memperkayakan perbendaharaan kata mereka.

Dalam intervensi bahasa, guru hendaklah menerang apa yang orang lain

lakukan. Kemahiran menerang boleh ditingkatkan dengan meminta kanak-kanak

menceritakan apa yan g orang lain lakukan. Menceritakan apa yang dilihat adalah lebih

mudah dilakukan oleh kanak-kanak bermasalah pembelajaran berbanding bercerita

tanpa melihat situasi yang terjadi. Selain itu, guru hendaklah menggunakan contoh

yang betul untuk memberikan latihan bagi kemahiran bahasa yang khusus. Sebagai

Page 29: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

contoh, mengajar murid membunyikan suku kata. Guru hendaklah menyebut dengan

betul dan memberikan latihan yang khusus kepada murid.

Di samping itu, guru boleh menggunakan aktiviti harian dalam menyediakan

latihan kemahiran-kemahiran bahasa dalam lingkungan konteksnya. Aktiviti harian

kanak-kanak sama ada di rumah atau di sekolah boelh dimanfaat untuk meyediakan

pengalaman-pengalaman bahasa yang boleh mereka pelajari Selain itu, aktiviti harian

murid juga boleh digunkan segai bahan atau tema pengajaran bahasa. Contohnya,

dalam aktiviti membunyikan suku kata, guru boleh mengadakan aktiviti permainan

bahasa mencantumkan kad konsonan dan vokal.

Kesimpulannya, guru perlu mengenal pasti aspek kelemahan setiap murid agar

program intervensi dapat dilaksanakan.

Page 30: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

Strategi Menangani Masalah Matematik

Page 31: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

Cadangan

Page 32: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

Refleksi

Pada hari pertama, 6 March 2011, saya telah pergi mendaftarkan diri di pejabat

guru besar sebagai guru pelatih yang akan menjalankan kajian kes selama lima hari di

Sekolah Kebangsaan Padang Kala. Setelah memberitahu bahawa saya mengambil

kursus major Pendidikan Khas, guru besar telah membawa saya berjumpa dengan

Penolong Kanan Pendidikan Khas.

Setelah memperkenalkan diri kepada para guru dan PPM, saya mula memasuki

setiap kelas untuk mengenal pasti seterusnya memilih murid PKBP yang mempunyai

masalah dalam Matematik, Bahasa Melayu dan seterusnya sesuai untuk dikaji bagi

tugasan ini. Kebanyakan murid PKBP yang ada di sekolah ini terdiri daripada mereka

yang lembam dan bersikap pasif. Setelah berbincang bersama guru, saya memilih

Haziq sebagai kajian kes.

Setelah memilih Sin Hui, kami menggunakan beberapa kaedah perekodan.

Sebelum melaksanakan program pengurusan tingkah laku, kami mengumpul terlebih

dahulu maklumat tentang tingkah laku yang hendak diubah. Untuk strategi

mengurangkan tingkah laku, kami lebih gemar menggunakan prinsip peneguhan kerana

peneguhan sangat penting untuk mengurangkan tingkah laku. Dalam membuat

peneguhan, ganjaran yang diberi hendaklah sesuai dan berkesan. Kami lebih merujuk

kepada teori bahavioris kerana lebih menekankan aspek tingkah laku.

Kami juga mengalami masalah kekangan masa bagi mengumpul sebanyak

mungkin maklumat berkaitan Sin Hui. Kami hanya mempunyai masa selama 4 hari di

sekolah berkenaan memandangkan cuti Hari Kebangsaan pada hari Selasa. Minggu

tersebut juga merupakan minggu yang sangat padat dengan penganjuran majlis

Sambutan Bulan Kemerdekaan dan pemberian duit raya kepada para pelajar. Aktiviti-

aktiviti tersebut sedikit sebanyak menjejaskan tempoh interaksi kami bersama Sin Hui

bagi mengkaji masalah tingkah laku yang dialaminya. Masalah lain yang dihadapi oleh

kami ialah kerjasama yang diberikan oleh guru. Guru kurang memberi kerjasama untuk

mendapatkan maklumat murid. Maklumat murid Lim Sui Hui kurang maklumatnya

dalam fail peribadi.

Page 33: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS

Antara cara mengatasi masalah yang dihadapi sepanjang kajian kes ini ialah

cuba mewujudkan kemesraan dengan Haziq supaya dia berasa lebih selesa dan

kurang kekok terhadap kehadiran saya. Antara aktiviti yang akan dilakukan sekali ialah

aktiviti permainan dalam kumpulan. Permainan yang santai akan melahirkan suasana

yang ceria antara semua murid dan sedikit sebanyak akan membina keyakinan

terhadap guru yang baru ditemui. Setelah rasa kepercayaan telah diperolehi, maka

Haziq akan lebih selesa berdamping dengan saya dan tingkah lakunya melarikan diri

dan menolak untuk mengambil gambar akan berkurangan sedikit demi sedikit.

Selain itu, kami juga akan merancang dan membahagikan tugasan yang ada

dengan lebih awal. Dengan merancang tugasan lebih awal, kita dapat menggunakan

masa dengan penuh hemah semasa di sekolah. Perancangan yang teliti akan

membawa kepada tindakan-tindakan sewajarnya tanpa perlu membuang sedikit pun

masa kita yang berharga. Misalnya, jika saya merancang untuk mengambil maklumat

peribadi murid yang dikaji pada guru pada keesokan hari, saya secara automatiknya

akan segera berjumpa pihak berkaitan untuk dibuat salinan. Segalanya perlu dibuat

dengan lebih cepat kerana tempoh masa berada di sekolah adalah sangat singkat.

Cara yang boleh dilakukan untuk meningkatkan komunikasi ialah saya perlu

meningkatkan kemahiran komunikasi agar di masa akan datang, saya akan dapat

berkomunikasi dengan baik walaupun orang tersebut tidak mesra dengan saya.

Walaupun semasa saya menjalankan kajian kes terdapat kekangan masa dengan

aktiviti sekolah, saya menjalankan aktiviti bersama murid pendidikan khas seperti

bermain teka-teki sewaktu guru-guru pendidikan khas bermesyuarat. Melalui itu, saya

dapat menjalankan kajian pemerhatian di kelas tersebut.

Rumusannya, setelah menjalankan kajian kes ini kami menydari bahawa

mengurus tingkah laku memerlukan kemahiran guru yang khusus dalam bidang

tersebut. Hal ini berlandaskan prinsip-prinsip tertentu yang perlu dihayati dan dipegang

oleh guru.

Page 34: Pentaksiran (Autosaved)

PKU 3106 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KHAS