ujian ulangkaji

of 17 /17
SULIT Kemahiran Hidup Bersepadu: Feb 2016 2 Jam SMK SUNGAI ABONG, MUAR UJIAN ULANGKAJI 2016 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (TINGKATAN 3) Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan 1. Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian : i. Bahagian A mengandungi 20 soalan subjektif (60 markah) ii. Bahagian B mengandungi 4 soalan subjektif (40 markah) 2. Jawab semua soalan Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak ©2014 [Lihat Halaman Sebelah SULIT

Author: as-mozac

Post on 26-Jan-2016

256 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

uuuuu

TRANSCRIPT

SULIT

Kemahiran Hidup Bersepadu:

Feb 20162 Jam

SMK SUNGAI ABONG, MUAR

UJIAN ULANGKAJI 2016

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

(TINGKATAN 3)Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Arahan

1.Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian :

i. Bahagian A mengandungi 20 soalan subjektif (60 markah)

ii. Bahagian B mengandungi 4 soalan subjektif (40 markah)

2.Jawab semua soalan

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

BAHAGIAN A(60 MARKAH)

Bahagian ini mengandungi 20 soalan. JAWAB SEMUA SOALAN

1. Berdasarkan Jadual 1 di bawah, padankan faktor utama reka bentuk dengan padanan yang sesuai.

JADUAL 1

( 4 markah)2. Tuliskan sifat-sifat bagi setiap bahan yang disenaraikan dalam Jadual 2 di bawah.

RinganMudah pecahPelbagai warnaMudah dibentukTidak berkarat

JENIS BAHANSIFAT-SIFAT BAHAN

Aluminium

Keluli Lembut

Perspek

PVC

JADUAL 2

( 4markah)

3. Rajah 1 di bawah menunjukkan peralatan tangan yang digunakan dalam proses pembuatan dan penghasilan sesuatu produk. Sila namakan alatan tangan tersebut.Pisau pemotong perspekRiveterHot Glue GunPenebuk Pusat

Alatan tanganNama alatan tangan

(3 markah)

4. Senaraikan tiga jenis tanggama

b..

c

(3 markah)

5. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang disediakan.turpentinSpirit metilTepung penyumbatKertas las

a. Bahan pelarut bagi cat licau ialah. .

b. digunakan untuk menutup dan menyumbat liang pada ira kayu.c. .. digunakan untuk membersihkan, melicinkan dan menghilangkan tanda atau kesan calar pada permukaan kayu.

(3 markah)

6. Rajah 2 menunjukkan jenis-jenis alat kemasan. Kenalpasti alat kemasan berikut dan nyatakan nama alat kemasan tersebutAlatan kemasanNama alatan kemasan

Rajah 2

( 3 markah)

7. Formula untuk mengira kos pengeluaran adalah:

=

+

+

(3 markah)

8. Rajah 3 di bawah menunjukkan beberapa komponen elektronik. Kenalpasti nama komponen elektronik berikut:Diod pemancar cahayaPNPNPNBuzer piezo

Komponen elektronikNama komponen elektronik

Rajah 3

(3 markah)

9. Rajah 4 di bawah menunjukkan beberapa alatan tangan komponen elektronik. Nyatakan fungsi alatan tangan tersebut.

Alatan tanganFungsinya

Rajah 4

(3 markah)

10. Rajah 5 di bawah menunjukkan hasil pematerian. Tandakan ( ) pada pematerian yang sempurna dan ( X ) pada pematerian yang kurang sempurnaHasil pematerian atau X

Rajah 5

( 3 markah)

11. Lukiskan simbol bagi komponen elektronik seperti dalam rajah 6 dibawah

Komponen elektronikSimbol

Rajah 6

(3 markah)

12. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang disediakan.ohmfarad( ) ( F )

a. Unit asas nilai rintangan setiap perintang disukat dalam .

b. Keupayaan kapasitor menyimpan cas boleh disukat dalam unit ..

c. Simbol bagi unit sukatan nilai perintang ialah

( 3 markah)

13. Berdasarkan Jadual 2 di bawah, padankan komponen elektronik pasif dan komponen elektronik aktif dengan padanan yang sesuai.

Jadual 2

( 3 markah)

14. Berdasarkan Jadual 3 di bawah, padankan alatan lukisan teknik dengan kegunaannya yang sesuai.

Jadual 3

( 3 markah)

15. Rajah 7 di bawah menunjukkan jenis jenis garisan yang digunakan untuk mendimensi lukisan unjuran ortografik. Namakan jenis garisan tersebut

Rajah 7

a. ..

b. ..

c. ..

( 3 markah)

16. Rajah 8 menunjukkan lukisan isometric bagi satu bongkah.

Rajah 8

Tandakan ( ( ) untuk satu pandangan sisi, pandangan hadapan dan pelan pada petak

yang disediakan.

( 3 markah)

17. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang disediakan.ukuranbinaanlakaranA3

a. Pensil 2B digunakan untuk membuat . .b. Garisan dimensi menunjukkan sesuatu objek.

c. Garisan adalah halus dan ringan.

( 3 markah)

18. Nyatakan tiga gred pensel.

a.

b.

c.

( 3 markah)

19. Rajah 9 di bawah menunjukkan beberapa komponen elektronik berserta simbolnya. Tandakan ( ) pada padanan symbol yang betul dan ( X ) pada padanan symbol yang salah

Komponen ElektronikSimbolBetul / salah

Rajah 9

( 3 markah )20. Tuliskan nama guru yang mengajar anda Kemahiran Hidup Bersepadu...

( 1 markah )BAHAGIAN B

( 40 MARKAH )Bahagian ini mengandungi 4 soalan. Setiap soalan mengandungi 10 markah.JAWAB SEMUA SOALAN.

SOALAN 1

Jadual 1 adalah kos pengeluaran 100 unit rak serba guna.BAHANJUMLAH( RM )

Kayu200.00

Papan Lapis150.00

MDF100.00

Perspek80.00

Rivet40.00

Glu Panas30.00

PVC30.00

Elektrik50.00

Upah120.00

Jadual 1a). Berapakah kos bahan?

( 2 markah )

b). Berapakah kos upah?

( 2 markah )

c). Berapakah kos overhead?

( 2 markah)

d). Berapakah kos pengeluaran seunit rak serba guna ?

( 4 markah )SOALAN 2

a). Jadual 2 menunjukkan kod warna perintang. Isikan kod warna perintang berikut dengan kod warna yang betul.

WARNA

JALUR PERTAMA Angka nilai pertamaJALUR KEDUA Angka nilai keduaJALUR KETIGA bilangan sifarJALUR KEEMPAT Had Terima

Hitam

Perang

Merah

Jingga

Kuning

Hijau

Biru

Ungu

Kelabu

Putih

Emas

Perak

Tiada Warna

Jadual 2

( 4 markah )b). Nyatakan nilai perintang yang diberikan

(6 markah)

merahemas

HitamPerak Perang Perak

Hitamkuning Hijau Perang Merah Ungu SOALAN 3Rajah 1 di bawah adalah sebuah bongkah. Lukiskan unjuran ortografik bongkah itu di ruangan yang disediakan dan labelkan lukisan ortografik tersebut.

Pandangan Atas

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Rajah 1

( 10 markah )SOALAN 4

a). Anda dikehendaki mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh seorang pelajar

berdasarkan rajah di bawah.

Masalah yang hendak diselesaikan

..

b) Berdasarkan masalah yang dinyatakan di (a), anda dikehendaki melakar 3 lakaran alternatif penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran bebas 3 dimensi.

( 10 Markah)

SOALAN TAMATMengambil kira kos bahan, kos overhed dan kos upah

Fungsi

Mestilah menarik dan sesuai dengn fungsi dan kegunannya

Ketahanan

Kos Produk

Dapat meyakinkan pengguna untuk menggunakan produk

Dapat menyelesaikan masalah serta memenuhi kehendak dan keperluan pengguna

Kemasan

Kos Pengeluaran

Komponen Aktif

Komponen Pasif

Melukis garisan datar dan menyangga sesiku

a. Sesiku T

Melukis garisan objek

b. Pensil HB

Melukis bulatan dan lengkuk

c. Jangka lukis

a

b

c

Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak

2014

[Lihat Halaman Sebelah

SULIT