asaiment bm

of 105 /105
Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) Pengenalan Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) atau "Community-Based Rehabilitation" (CBR) telah dipelopori oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Jabatan Kebajikan Masyarakat telah terlibat secara langsung dalam penyedian manual dan seterusnya diberi peluang menilai dan mengubahsuai pelaksanaan program ini. Pada tahun 1984, Jabatan Kebajikan Masyarakat telah mengambil inisiatif dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjalankan Projek Perintis PDK di Mukim Batu Rakit, Kuala Terengganu untuk melibatkan 55 orang kurang upaya (OKU). Program PDK ini berkembang dengan pesatnya serta mendapat sambutan yang begitu menggalakkan dari masyarakat dari masa ke semasa. Objektif 1. Menggalakkan sikap prihatin, berdikari dan rasa tanggungjawab masyarakat tempatan dalam program pemulihan orang kurang upaya (OKU). 2. Mengembleng sumber tempatan untuk pemulihan sumber tempatan untuk pemulihan OKU. 3. Menggalakkan penggunaan cara yang mudah dan teknik yang diterima, murah, efektif dan sesuai dengan keaadaan setempat. 4. Menggunakan infrastruktur organisasi tempatan yang sedia ada untuk memberi perkhidmatan. 5. Mengambil kira sumber ekonomi negara dan membolehkannya untuk 1

Upload: amy-mullins

Post on 25-Nov-2015

139 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK)

PengenalanProgram Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) atau "Community-Based Rehabilitation" (CBR) telah dipelopori oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO).

Jabatan Kebajikan Masyarakattelah terlibat secara langsung dalam penyedian manual dan seterusnya diberi peluang menilai dan mengubahsuai pelaksanaan program ini.

Pada tahun 1984, Jabatan Kebajikan Masyarakat telah mengambil inisiatif dengan kerjasama Kementerian KesihatanMalaysiauntuk menjalankan Projek Perintis PDK di Mukim Batu Rakit,Kuala Terengganuuntuk melibatkan 55 orang kurang upaya (OKU).

Program PDK ini berkembang dengan pesatnya serta mendapat sambutan yang begitu menggalakkan dari masyarakat dari masa ke semasa. Objektif1. Menggalakkan sikap prihatin, berdikari dan rasa tanggungjawab masyarakat tempatan dalam program pemulihan orang kurang upaya (OKU).2. Mengembleng sumber tempatan untuk pemulihan sumber tempatan untuk pemulihan OKU.3. Menggalakkan penggunaan cara yang mudah dan teknik yang diterima, murah, efektif dan sesuai dengan keaadaan setempat.4. Menggunakan infrastruktur organisasi tempatan yang sedia ada untuk memberi perkhidmatan.5. Mengambil kira sumber ekonomi negara dan membolehkannya untuk diperluaskan perkhidmatan yang menyeluruh mengikut keperluan OKUProgram PDK Berteraskan Kepada 3 Model Home Based. Centre Based. Centre-Home Based.

Aktiviti PDK Kemahiran motor kasar. Kemahiran motor halus. Perkembangan sosial. Perkembangan bahasa. Pengurusan diri sendiri. Pra-menulis, membaca, mengira dan melukis. Kreativiti - permainan, rekreasi dan lain-lain. Latihan Vokasional. Terapi muzik. Sukan dan rekreasi.Konsep PDK'One Stop Centre''PDK'One Stop Centre'' sebagai 'Focal Point''kerana ianya satu program yang menggunakan pendekatan integrasi komuniti di setiap daerah dan negeri.Melalui PDK'One Stop Centre'', perkhidmatan kepada OKU akan disediakan di satu tempat bagi memudahkan mereka dan masyarakat setempat mendapatkan maklumat, khidmat nasihat dan keperluan semasa serta latihan yang bersesuaian.Peranan PDK'One Stop Centre'' : Pusat Intervensi Awal OKU. Pusat Sumber maklumat OKU. Pusat Rujukan OKU. Pusat Pendaftaran OKU. Pusat Advokasi.

PDKNet

PDKNet merupakan pelaksanaan program IT dan Multimedia bagi membantu golongan kurang upaya seperti kanak-kanakSindrom Downdan kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran.Secara umumnya program ini berfungsi sebagai landasan untuk memperkembangkan dan membantu dalam pemulihan golongan kurang upaya. Selain daripada itu, program PDKnet ini juga diharap dapat menambah pengetahuan dan kemahiran orang kurang upaya untuk mengendalikan program perisian komputer.Program ini juga secara tidak langsung dapat memberi peluang kepada keluarga dan masyarakat mengambil bahagian untuk berkomunikasi dan seterusnya membantu dalam proses pemulihan golongan ini.Untuk capaian PDKNet, ianya boleh dilayari melalui laman webwww.pdknet.com.my

Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK)

Bagaimana orang ramai yang berminat dapat membabitkan diri dalamprogram Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) ?

Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) merupakan salah satu program yang melibatkanpembabitan secara aktif ibubapa / penjaga ahli keluarga golongan kurang upaya dan komunitisetempat untuk membantu orang kurang upaya hidup berdikari dan diintegrasikan dalam masyarakat.Program ini diuruskan oleh Jawatankuasa PDK yang dilantik melalui persetujuan bersama antaraJabatan Kebajikan MasyarakatMalaysiadalam komuniti setempat. Ianya dianggotai olehibubapa/penjaga ahli keluarga golongan kurang upaya, pemimpin setempat, komuniti yangberminat dan penasihat bagi Jawatankuasa PDK ialah Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah dengandibantu oleh Pegawai dari Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan (Pendidikan Khas).Bagi orang ramai yang berminat untuk menyumbang tenaga, idea dan kewangan bolehlah melibatkandiri secara aktif di dalam program-program yang dijalankan oleh PDK yang berhampiran.Selain daripada itu, orang ramai juga digalakkan bekerjasama dengan ahli-ahli Jawatankuasa PDKbagi meningkatkan lagi keberkesanan program pemulihan di PDK melalui perkongsian maklumat, ideadan lain-lain.Apakah syarat-syarat kemasukan ke PDK ?

Bagi ibubapa / penjaga yang berminat untuk memasukkan anak-anak kurang upaya ke PDKperlu mendaftar kecacatan anak di Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah yang berhampiran.Kemudian, boleh terus mendaftar dengan PDK yang berdekatan dengan tempat tinggalkanak-kanak kurang upaya. Kemasukan ke PDK tiada had umur. Walau bagaimanapun,kanak-kanak kurang upaya ini yang dipilih selalunya bersikap kebudak-budakan, walaupuntelah berumur melebihi 18 tahun dan terencat akal. Bagi kanak-kanak kurang upaya penglihatandan pendengaran boleh terus mendaftar dengan Kementerian Pendidikan.

PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PDK)PENGENALANProgram Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) atau "Community-Based Rehabilitation" (CBR) telah dipelopori oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO).Jabatan Kebajikan Masyarakattelah terlibat secara langsung dalam penyedian manual dan seterusnya diberi peluang menilai dan mengubahsuai pelaksanaan program ini.Pada tahun 1984, Jabatan Kebajikan Masyarakat telah mengambil inisiatif dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjalankan Projek Perintis PDK di Mukim Batu Rakit, Kuala Terengganu untuk melibatkan 55 orang kurang upaya (OKU).Program PDK ini berkembang dengan pesatnya serta mendapat sambutan yang begitu menggalakkan dari masyarakat dari masa ke semasa.OBJEKTIF:1. Menggalakkan sikap prihatin, berdikari dan rasa tanggungjawab masyarakat tempatan dalam program pemulihan orang kurang upaya (OKU).2. Mengembleng sumber tempatan untuk pemulihan sumber tempatan untuk pemulihan OKU.3. Menggalakkan penggunaan cara yang mudah dan teknik yang diterima, murah, efektif dan sesuai dengan keaadaan setempat.4. Menggunakan infrastruktur organisasi tempatan yang sedia ada untuk memberi perkhidmatan.5. Mengambil kira sumber ekonomi negara dan membolehkannya untuk diperluaskan perkhidmatan yang menyeluruh mengikut keperluan OKUProgram ini diwujudkan sebagai program alternatif kepada perkhidmatan pemulihan di institusi. Satu kaedah dalam pembangunan komuniti untuk golongan orang kurang upaya (OKU) menjalani pemulihan dalam keluarga dan masyarakat sendiri di mana memberi peluang kepada OKU menjalani pemulihan, mengecapi peluang sama rata dan berinteraksi dengan masyarakat.Program ini memerlukan penyertaan dan penglibatan aktif OKU, ibu bapa/keluarga/penjaga dan masyarakat setempat dengan memaksimumkan penggunaan sumber tempatan yang sedia ada dalam komuniti. PDK juga merupakan satu pendekatan pembangunan ke arah sokongan dan kesedaran masyarakat dalam membantu OKU untuk mengecapi taraf hidup yang lebih selesa.Program ini bukan sahaja cost-effective tetapi juga dapat memberi liputan yang lebih luas kepada lebih ramai orang kurang upaya. Di samping itu, ianya juga dapat mengeratkan hubungan keluarga di mana orang kurang upaya tidak perlu dipisahkan dari keluarga dan masyarakat mereka semasa menjalani pemulihan. Selain itu, ibu bapa/keluarga/penjaga dan masyarakat dapat didedahkan kepada pengetahuan dan kemahiran berkaitan kaedah pemulihan.

PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PDK)Programinimenekankan penglibatan aktif ibu bapa, keluarga dan komuniti tempatan terhadap usaha pemulihan orang kurang upaya. Telah dimulakan di Batu Buruk, Terengganu pada tahun 1983.Merupakan satu alternatif kepada pemulihan dalam institusi. Aktiviti yang dijalankan termasuklah aktiviti harian, kemahiran motor kasar dan halus, pra-sekolah dan kemahiransosial. Semenjak 1983 hingga Dis 2004 terdapat 293 pusat PDK di seluruh negara.Objektif PDKMendekatkan perkhidmatan pemulihan dan intervensi awal untuk orang kurang upaya di peringkat komuniti tempatan.Memastikan penyertaan penuh dan integrasi sosial orang kurang upaya dalam keluarga dan komuniti tempatan.Menyediakan peluang jangka panjang di Institusi Pemulihan yang menyebabkan orang kurang upaya disisihkan dari keluarga dan komuniti.Menyediakan peluang untuk orang kurang upaya membangunkan kebolehan dan kemahiran mengikut potensi yang ada dalam diri mereka.Membantu dalam mewujudkan masyarakat penyayang yang peka kepada keperluan orang kurang upaya.P. 4

Soalan ulangkaji set 1JSU Isu dan Trenda(mengikut topik)Soalan Struktur1.PengasinganDefinisi:dikenali sebagai segregrasi.merupakan pemisahan atau pengasingan antra1 kumpulan dgnkump yg lain.Pemisahan berlaku dlm beberapa keadaan, antaranya dari segi kawasan tempat tinggal, sistempersekolahan, pengangkutan dan kemudahan awam.Cth : sekolah pendidikan khas pendengaran dan penglihatanIsu:Kesan kepada muridPositifMendapat tumpuan lebihKemudahan yg lengkapKurang masalh disiplinKesan pembelajaran lebih baikNegatifKurang peluang interaksi dgn murid normalMasalah penyesuaian dalam masyarakatKurang dapat perhatian dan terpinggirKurang mendapat perhatian dan tanggungjawab ibubapa dan masyarakat.Meningkatkan kecenderungan melabel dan menyalah label ke atas pelajar-pelajar bekeperluankhas.Sokongan dan kerjasamaSokongan dan kerjasama dr pelbagai pihakI.KerajaanPeruntukan kewangan yang terus dari kerajaanPengurusan kewangan Sekolah Bertaraf Pusat Tanggungjawab (PTJ)Sekolah bertaraf PTJ mendapat pertambahan sumber peruntukan dan kuasa berbelanja yangmemudahkan pengetua membuat perancangan tentang pembangunan akademik, kokurikulumdan pengirisan sekolahII.Kerjasama pelbagai disiplinGuruPegawai PerubatanAhli terapiAhli psikologiIsu :Ibubapa :Sifat kebergantungan yang tinggi terhadap pihak sekolah.

Sikap menyerahkan anak sepenuhnya dibawah jagaan sekolahMenganggap sekolah seperti pusat jagaan kanak-kanak.Masyarakat :Kurang kerjasamaKurang pendedahan mengenai pendidikan khas.Masalah Pembelajaran Sebagai 1KontinumKontinum = kelompok Lokasikedudukan bangunan / kelas yang terasingMasalah ruang yang terhadSosialpergaulan yang terhad dengan warga sekolahkurang penglibatan dalam aktiviti sekolahKurangnya sokongan pihak pentadbirlayanan sebagai golongan kelas keduakurangnya peruntukan kewangansikap kurang senang pihak pentadbir apabila murid pendidikan khas mengambil peperiksaanawamLayanan sebagai golongan kelas kedua.Kurangnya peruntukan kewanganSikap kurang senang pihak pentadbir apabila murid pendidikan khas mengambil peperiksaanawam.Kurang perkongsian pintar diantara pihaksekolah dengan pihak bukan kerajaan (NGO)Masalah kekurangan kepakaran serta bahan mengajar di sekolah-sekolah khas.NASOM = kepakaran untuk kanak-kanak austism.2.Khidmat Guru PendampingdefinisiGuru yang memiliki pengetahuan dalam bidang pk membantu @ bekerjasama dgn guru biasadalam pembelajaran inklusifPerananMendampingi guru kelas dlm menyiapkan kegiatan yg berkaitan dgn bahan unt mengajarMendampingi murid dlm menyelesaikan tugasan dan beri arahan yang tepat, jelasMemilih dan melibatkan rakan sebaya untuk kegiatan sosialisasiMenyusun aktiviti yg dapat dilakukan didlm kelas dan luar

Menekankan keberhasilan dan pemberian ganjaran yg sesuaPemberian dendaan terhadap TL yang tidak sesuaiMenyediakan rekod pemerhatian bagi membolehkan ibu bapa mengikuti perkembangan a

Isu Yang Berkaitan Pendidikan KhasKemudahan Fizikal-kekurangan bilik-bilik terapi ( bilik snoozlen, bilik mutisensori, bilik toys), jadi terapi yang penting untuk perkembangan deria motor kasar dan halus tidak dapat dijalankan dengan sebaik mungkin-tiada kemudahan jalan untuk penggunawheelchairakibatnya menyusahkan pengguna wheelchair dan memerlukan bantuanorglain untuk bergerak-ruang kelas yang sempit / hanya dibahagikan dengan petisyen kesannnya menyebabkan gangguan yang bising kepada murid di ruang sebelah yang lain

Profesionalisme guru-sikap guru yang malas dan tidak bersungguh-sungguh mengajar murid-murid yang bermasalah pembelajaran sekaligus menyebabkan murid-murid terabai dan ketinggalan-guru pendidikan khas seringkali dianggap tidak mempunyai kerja yang banyak akibatnya guru pendidikan khas kerap disuruh melakukan aktiviti untuk murid-murid di aliran perdana. Contoh membuat aktiviti sukan sekolah tahunan. Akibatnya bebanan guru pendidikan khas bertambah-wujudnya guru sandaran tidak terlatih dalam program pend khas akibat daripada itu kanak-kanak khas menjadi mangsa guru yang tidak terlatih (di marah atau diherdik dan dipukul)

Kewangan-isu kewangan berkaitan elaun kanak kanak khas yang disalahgunakan oleh ibu bapa. Akibatnya terdapat murid yang tidak membayar yuran atau tidak dapat membayar wang untuk mengikuti apaapa programyang dianjurkan-elaun guru pendidikan khas menarik perhatian ramai guru aliran perdana, akibat daripada permohonan guru aliran perdana ke aliran khas mampu menyebabkan kualiti terjejas-bajet yang tidak mencukupi menyebabkan banyak alatan kemudahan fizikal tidak dapat disediakan, program juga tidak dapat dijalankan dengan lebih banyak. Murid akan ketinggalan dan tidak merasa keseronokan kerana bosan terpakasa mengikuti pnp di kelas sahaja.Program Intergrasi/ pengasingan-tidak mampu mengintergrasikan keseluruhan murid dengan sepenuhnya akibaat daripada perbezaan jadual waktu rehat dan belajar-pengasingan kelas bilik darjah di sekolah-pengasingan aktivitiseperti aktiviti sukan. Hanya antara murid-murid berkeperluan khas sahaja dan sebaliknya

Program inklusif-bebanan guru aliran perdana bertambah kerana terpaksa cuba memahami karenah kanak-kanak berkeperluan khas. Akibatnya guru tidak akan dapat mengajar kanak-kanak itu dengan sebaiknya.-wujud pendiskriminasian antara murid yang normal dan murid yang berkeperluan khas. Akan wujud perbezaan ruang sosial kerana kurangnya sifat menghormati terhadap golongan ini

Pentadbir dan Pentadbiran Sekolah-tidak mementingkan akan kebajikann murid di program intergrasi kerana beranggapan murid ini tidak menyumbang kepada kenaikan peratus prestasi sekolah-murid-murid pendidikan khas tidak diberi galakan sepatutnya untuk mengambil peperiksaan awam kerana dikhuatiri peratus sekolah menurun-isu penempatan murid yang tidak layak dimasukkan sekolah atas dasar peribadi antara ibu bapa dan pihak tertinggi sekolah. Akibatnya menyusahkan pihak guru di program intergrasi.-kesilapan penempatan murid, sebagai contoh murid yang mengalami masalah pendengaran dimasukkan bersama dengan murid masalah pembelajaran. Akibatnya murid itu tadi akan dipinggir.

Pelabelan-isu melabel kanak-kanak khas seperti mata sepet kepada kanak-kanak sd. Boleh menyebabkan mereka berasa rendah diri dan malu-melabel kanak-kanak berkeperluan khas sebagai kanak-kanak cacat. Boleh mewujukan jurang sosial antara kanak-kanak normal dengan khas.

Pentaksiran dan Penilaian-terdapat pentaksiran yang dijalankan tidak sesuai dengan keupayaan murid kerana menggunakan ujian pentaksiran daripada negara luar.-penilaian yang tidak telus akibat sikap pilih kasih daripada guru boleh memberi kesan yang buruk. Sebagai contoh, penilaian yang tidak telus semasa membahagikan murid mengikut kelas berdasarkan aras kebolehan memberi kesan buruk kepada murid semasa mengikuti proses pnp di kelas.-diskriminasi terhadap kanak-kanak khas untuk mengikuti peperiksaan awam

Penglibatan ibu bapa-wujud ibu bapa yang tidak mengambil berat dan hanya mengharapkan sekolah semata-mata. Contoh aspek pengurusan diri tidak ajar anak di rumah dengan sebaiknya. Akibatnya anak-anak mungkin akan kencing di dalam kelas dan tidak tahu membersihkan diri-ibu bapa yang tidak menggalakkan anak-anak mereka mengikuti apa jua program kerana dikhuatiri memberi kecederaan kepada anak-anak mereka-kurangnya sikap yakin ibu bapa terhadap anak-anak mereka.ISU PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KHAS

Isu Perlaksanaan Pengajaran:

Tugas utama seorang pengajar atau guru adalah untuk memudahkanpembelajaranpara pelajar. Untuk memenuhi tugas ini, pengajar ataugurubukan sahaja harus dapat menyediakan suasana pembelajaran yang menarik dan harmonis, tetapi mereka juga menciptakan pengajaran yang berkesan. Ini bermakna guru perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang dapat meransangkan minat pelajar di samping sentiasa memikirkan kebajikan dan keperluan pelajar.

Dalam sesi pembelajaran, guru kerap berhadapan dengan pelajar yang berbeza dari segi kebolehan mereka. Hal ini memerlukan kepakaran guru dalam menentukanstrategipengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna, guru boleh menentukan pendekatan, memilih kaedah dan menetapkan teknik-teknik tertentu yang sesuai dengan perkembangan dan kebolehan pelajar. Strategi yang dipilih itu, selain berpotensi memeransangkan pelajar belajar secara aktif, ia juga harus mampu membantu menganalisis konsep atau idea dan berupaya menarik hati pelajar serta dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna.

Kadangkala hal sedemikian tidak berlaku dalam Pendidikan Khas. Ada sebilangan guru yang mengambil kesempatan dengan ketidakupayaan murid. Mereka mengambil jalan yang mudah dan mengajar dengan sambil lewa sahaja. Tidak ada persediaan dan beranggapan tidak perlu bersusah payah mengajar kerana mereka pasti tidak cemerlang seperti murid aliran perdana. Tidak perlu tetapkan target kerana mereka sememangnya tidak ada pencapaian. Sikap beginlah menjadikan persepsi guru aliran perdana dan pihak pentadbir semakin berat sebelah .

Terdapat guru yang melengahkan masa untuk masuk ke dalam kelas, dan ada juga yang masuk tetapi tiada pengisian yang diterima oleh murid tersebut. Pengajaran tidak berlaku biasanya guru akan mengambil latihan di dalam buku yang dibeli dan difotostat untuk semua muridnya. Kemudian, murid akan diarah menyiapkan latihan tersebut sementara guru membukalaptopdan melayari internet. Hal ini sememangnya amat tidak patut dilakukan oleh guru walaupun mereka menganggap pengajaran akan menjadi sia - sia kerana murid cepat lupa. Bagi guru yang prihatin, memang akan digunakan latihan di dalam buku namun perlu mempunyai pengisian dan mengajar dahulu murid berkaitan pengajaran tersebut. Betulah jika pihak pentadbir mengatakan murid Pendidikan Khas setiap hari asyik mewarna.

Selain daripada itu, hasil kerja murid tidak dinilai dengan betul. Memberi tugasan kepada hanya sebagai umpan untuk dudukdiamsahaja. Murid tidak dibimbing dengan baik dan seperti yang sepatutnya. Guru Pendidikan Khas sendiri memandang rendah kepada kemampuan muridnya apatah lagi orang lain.Isu seterunya berkaitan dengan pengawasan dan tanggungjawab guru selepas waktu mengajar mereka. Walaupun bukan tugas guru biasa untuk mengawasi murid selepas waktu mengajar, ia berbeza dengan pendidikan khas. Murid ini perlu diawasi setiap masa namun bukan perlu memegangnya, cuma diperhati dan menegur sekiranya salah. Namun, kebanyakan guru tidak menghiraukan perkara tersebut dan memandang sebelah mata sahaja sekiranya berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini. Selalunya tugas ini akan ditolak terus kepada pembantu pengurusan murid dan guru pula duduk rehat dan melayariinternetataupun berborak sesama sendiri. Berbeza pula bagi guru yang prihatin,mereka akan mengiringi muridnya ke kantin dan mengawasi agar tidak berlaku pergaduhan atau menganggu murid lain.

Cadangan Mengatasi:

Guru pendidikan khas merupakan individu yang paling penting di dalam kelas pendidikan khas. Sebagai pendidik mereka perlu merancang proses pengajaran mereka dengaan baik. Mereka perlu tingkatkan kemahiran dan memperbaiki mutu proses pengajaran. Guru perlu mewujudkan suasana yang kondusif supaya murid dapat belajar dengan selesa dan kondusif.

Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas atau Penyelaras memainkan peranan penting memantau dan memberi teguran serta menasihati guru-guru supaya yang melakukan kesilapan. Mereka perlu diberi kesedaran dan pengetahuan mengenai tugas dan tanggungjawab seorang guru Pendidikan Khas.

Guru yang cemerlang mempunyai sahsiah yang terpuji, berketrampilan dan berpegang teguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan serta peka dan prihatin terhadap keperluan pelajar. Mereka perlu menguasai dan menghayati sepenuhnya kandungan mata pelajaran kepakarannya, menjadi pakar rujuk pengajaran dan pembelajaran, bijak mengurus masa, bahan sumber, alat pengajaran dan pembelajaran, mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pengajaran dan pembelajaran pelajar serta menyediakan program tindakan susulan, berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi. Guru yang berwawasan mestilah proaktif, mempunyai inisiatif, bersifatresponsifdan inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik.

Juga dicadangkan sekiranya ada guru yang menghadapi masalah dalam proses pengajaran, mereka perlu dibimbing cara melaksanakan pengajaran yang sesuai dengan keupayaan murid Pendidikan Khas. Terutama sekali bagi Guru Sandaran Tidak Terlatih. Mereka ini juga memerlukan guru pembimbing bagi membantu mereka menyesuaikan diri dengan proses pengajaran.

Selain daripada itu pihak pengurusan boleh mengadakan lawatan ke sekolah-sekolah rintis sebagai penanda aras untuk memantapkan lagi profesion keguruan. Di samping itu juga digalakkan menghadiri sebarang kursus, bengkel atau seminar yang dianjurkan oleh badan-badan lain termasuk NGO sebagai pemantapan dalam ilmu pengetahuan.G uru pelatih perlu diperketatkan lagi dengan mengambilkira aspek personalti,minat,latar belakang dan kegiatan luar. Ini memberi ruang kepada institusi perguruan membentuk insan guru yang berkualiti dan boleh melaksanakan dasar-dasar negara. Kementerian pelajaran juga perlu meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan guru dapat bertugas dengan dedikasi dan telus. Pemantauan perlu dijalankan secara sitematik dan berterusan supaya guru sentiasa berusaha dengan lebih cemerlang dan berkualiti.

Bagi Guru Sandaran Tidak Terlatih tempoh masa yang ditetapkan untuk mendapatkan ilmu pedagogi tidak mencukupi. Mereka perlu diberi tempoh masa yang lebih lama supaya mereka dapat mempelajari tenik-teknik dan pendekatan dalam pengajaran.Isu Strategi Dan Penempatan Pelajar.

Isu ini merupakan antara yang sering dibahaskan di peringkat sekolah antara guru Pendidikan Khas, Guru Pemulihan dan pihak pentadbir serta ibu bapa. Bagi sebahagian ibu bapa masih tidak mahu menerima hakikat bahawa anak mereka perlu dimasukkan ke kelas Pendidikan Khas. Oelh yang demikian kriteria dan instrumen pemilihan perlu sesuai dengan kepelbagaian katogeri murid. Setiap orang murid adalah berbeza dari aspek kognitif, emosi dan afektif. Mereka perlu dinilai dengan cara yang berbeza dan sesuai dengan tahap keupayaan mereka. Meskipun ada instrumen penempatan yang disediakan oleh kementerian tetapi tidak boleh digunakan kepada semua murid. Terutama sekali bagi murid dari katogeri slowlearneratau lembam.Cadangan penempatan tersebut perlu dirujuk kepadadoktoratau pakar yang berkelayakan seperti yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. Pada tahun 90an hanya doktor pakar kanak-kanak atau pakar psiktatri sahaja yang layak membuat ujian penempatan. Ianya mengambil masa dari dua minggu hingga ke sebulan sebelum mengesahkan kecacatan yang dialami oleh murid tersebut. Selain daripada beberapa siri pemeriksaan murid tersebut perlu menjalani beberapa sesi terapi dan tahap kematangan pemikirannya akan dikukur. Begitulah sukarnya mendapatkan kelulusan dari pihak doktor.Isunya ialah sangat berbeza pada masa kini kerana dalam masa sehari doktor boleh mengesahkan penempatan untuk murid. Ibu bapa selalu merungut pihakhospitaltidak menjalankan rawatan secara terperinci . Lebih malang lagi ada doktor yang tidak ada pengetahuan langsung dalam bidang Pendidikan Khas. Maka tidak hairanlah ada sebahagian murid yang dari katogeri lembam atau slow learner ditandakan sebagai terencat akal. Malahan ada murid down sindrom ditandakan sebagai slow learner. Hal yang sedemikian mendatangkan masalah dalam kalangan guru menentukan kumpulan belajar atau kelas bagi murid tersebut. Sangat meragukan pula ialah kenapa sekarang mana-mana doktor di poliklinik boleh membuat pengesahan tersebut tanpa merujuk kepada pakar-pakar yang berkelayakan. Senario inilah yang menjadikan masalah utama dalam penempatan murid Pendidikan Khas. Kita tidak mempertikaikan kewibaan doktor tersebut tetapi masih kedengaran rugutan dari penjaga bahawa tidak ada sebarang pemeriksaan dan ujian yang dijalankan oleh pihak poliklinik memadai dengan instrument yang dibekalkan oleh pihak guru.Kebimbangannya ialah salah penempatan akan menyebabkan murid tersebut dibafikan hak mereka dalam mendapatkan pendidikan yang sewajarnya. Contohnya isu mengenai murid pemulihan yang ditempatkan ke dalam kelas Pendidikan Khas atau sebaliknya. Kaddangkala keputusan doktor tersebut terpaksa kita abaikan kerana keputusan penempatan yang tidak sesuai. Kebanyakan doktor tidak faham program yang berkaitan dengan perkataan integrasi, inklusif, masalah pembelajaran, kelas biasa, kelas pemulihan dan Pemulihan Dalam Komuniti.Mutakhir ini kebanyakan sekolah mengajar status Sekolah Cemerlang, Berprestasi Tinggi dan sebagainya.Rata-rata guru besar mempunyai target untuk mencapai cita-cita tersebut. Isunya ialah belum tamat bulan Januari sudah ada murid tahun satu dikeluarkan dari sekolah mereka kerana tidak pandai membaca dan menulis dengan baik. Guru Besar kini sudah pandai promosi kelas Pendidikan Khas kepada penjaga yang ada anak sedemikian. Ini semuanya bertujuan untuk mengecilkan data murid tegar pada pertengahan tahun nanti. Hak murid untuk belajar dan dididik dinafikan kerana mereka belum berpeluang pun untuk merasai suasana persekolahan yang sebenar. Ini kerana pada awal Januari biasanya program transisi dijalankan sebelum mereka disaring dalam ujian LINUS saringa 1, 2 dan 3. Sedangkan pihak kementerian telah mengeluarkan pekeliling mengenai penempatan murid tahun 1 ke kelas Pendidikan Khas hanya selepas saringan ke 3.

Pihak jabatan pula kurang peka dalam hal ini dan kadangkala urusan penempatan pun tidak sesuai dengan Program Integrasi. Pernah berlaku murid cacat pendengaran di tempatkan di kelas masalah pembelajaran. Alasannya ialah atas permintaan penjaga. Seharusnya pihak jabatan perlu memaklumkan kepada penjaga tersebut penempatan yang sesuai untuk anak mereka. Kesilapan yang beginilah yang menyebabkan guru Pendidikan Khas rasa terbeban dan sukar menjalankan proses pengajaran dengan berkesan.

Cadangan mengatasinya:Pihak Jabatan Pelajaran dan Kumpulan Pelbagai Disiplin termasuk pihak hospital perlu berganding bahu dan saling bekerjasama dalam isu ini. Kedua pihak perlu melakukan penyebaran ilmu dan pengetahuan yang mereka ada mengenai murid berkeperluan khas. Kedua pihak perlu berbincang dan menetapkan keperluan-keperluan danstrategiyang lebih sesuai dalam isu penempatan ini.Pembinaan ujian soalan diognostik juga perlu diselaraskan dan dikeluarkan oleh satu badan yang bertauliah supaya tidak berlaku penyelewengan ataupun penindasan terhadap murid. Pelbagai aspek berkaitan murid perlu diambil kire sebelum memulakan proses penempatan murid berkenaan ke kelas kelas pendidikan khas untuk mengelakkan masalah muncul setelah murid ditempatkan. Selain itu panel-panel yang terlibat semasa proses penempatan pelajar seharusnya menjalankan tugas dengan penuh professional untuk memberikan satu perkhidmatan yang terbaik. Ibu bapa sekarang sentiasa peka mengikuti perkembangan anak-anak mereka. Oleh yang demikian mereka yang terlibat perlu telus dan menghormati hak individu untuk mendapatkan keperluan rawatan yang sesuai.Pentadbir sekolah juga perlu amanah dalam mentadbir program integrasi ini. Mengejar kecemerlangan biarlah dengan cara yang professional juga. Hak murid untuk mendapatkan pendidikan dan pelajaran perlu diambil kira. Bagilah mereka peluang menunjukkan kemampuan dan kebolehan mereka terlebih dahulu sebelum dihantar ke kelas Pendidikan Khas. Ibu bapa juga perlu mempertahankan hak untuk anak-anak mereka. Mereka perlu tahu kriteria yang ditentukan untuk masuk ke kelas Pendidikan Khas kerana belum pasti cadangan dan pendapat pihak sekolah adalah benar selagi belum mendapat pengesahan pakar yang berkelayakan.Pihak Jabatan Pelajaran pula perlu lebih peka dan selari dengan dasar dan pekeliling yang telah dikeluarkan oleh pihak kementerian. Jangan mengharapkan pihak sekolah sahaja yang melaksanakan dasar-dasar tersebut sedangkan di peringkat jabatan banyak perkara yang terlepas pandang. Sokongan sedemikian sangat penting supaya guru-guru diperingkat sekolah tidak merasa tertekan dan diperlekehkan begitu sahaja.

RUMUSANNYA:Isu-isu yang dibincangkan adalah merupakan antara cabaran yang perlu dihadapi oleh guru-guru Pendidikan Khas. Meskipun segala keperitan yang dilalui tersebut mencabar keprofesionalisma dalam keguruan tetapi guru Pendidikan Khas tetap berdiri teguh bersama anak muridnya. Bilangan mereka saban tahun semakin bertambah cukup membuktikan kepercayaan dan tanggapan positif terhadap keperluan pendidikan kepada semua kanak-kanak.Cabaran tersebut menjadikan guru-guru Pendidikan Khas semakin matang dan sentiasa memperbaiki kelemahan diri supaya opsyen ini tidak lagi menjadi pilihan terakhir dalam bidang keguruan. Cabaran cabaran yang mendatang merupakan satu impak yang besar dalam bidang ini kerana ianya telah membuka ruang yang lebih luas untuk meningkatkan kualiti opsyen Pendidikan Khas. Secara tidak langsung ianya memberikan ruang kepada Kementerian Pelajaran dan Pejabat Pelajaran mengatur program dan dasar yang meningkatkan kualiti Pendidikan Khas.Untuk menjadi guru yang profesional, seseorang guru itu harus menekankan tiga aspek penting dalam dirinya iaitu kepakaran, pengetahuan dan pembentukan sahsiah (Robiah, 1998).Harapannya semua pihak akan yang terlibat akan memberikan kerjasama yang terbaik dan memberi sumbangan idea dalam meningkatkan mutu Pendidikan Khas. Kecemerlangan tidak berjalan dengan sendiri tanpa sokongan padu semua pihak . Tanggungjawab mendidik murid Pendidikan Khas adalah tugas bersama dalam satu komuniti sekolah. Penerimaan masyarakat sekolah terhadap golongan ini akan memberikan keyakinan untuk berpimpingan tanagan bersama mencapai kecemerlangan dalam pendidikan.Pendidkan Khas juga mempunyai murid yang mempunyai matlamat mencapai kehidupan bermakna dan berketrampilan dengan didikan golongan guru yang inovatif dan kreatif. Berikan ruang kepada mereka untuk menjadi rakyat yang berpendidikan selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.PELEBELAN, PENGASINGAN dan INTEGRASIPELEBELAN

Definisi PelebelanPelebelan didefinisikan sebagai mengecap seseorang mempunyai sesuatu sifat yang tidak baik seperti jahat, suka menipu dan sebagainya. Pelebelan juga boleh dianggap sebagai satu tanggapan atau penilaian yang dibuat berdasarkan pandangan individu itu sendiri terhadap esuatu perkara.

KesanPositifPelebelan Kepada Murid Masalah murid-murid lebih difahami Mewujudkan kesedaran kepada masyarakat mengenai OKU dan kemudahan Pnp yang dilaksanakan oleh guru berfokus terus kepada kemahiran asas untuk berdikari Membolehkan perkihdmatan khusus diberi kepada kanak-kanak untuk mengikut keperluannya contohnya seperti rawatan

Kesan Negatif Pelebelan Kepada Murid Mewujudkan sifat pemalu yang tinggi Murid sering diketepikan dalam segala aktiviti yang diadakan di sekolah Timbulnya pelbagai istilah negatif bukan sahaja menyebabkan murid patah hati untuk belajat tetapi menjurus kepada masalah disiplin

Kesan Positif Pelebelan Kepada Guru Memudahkan guru membuat rancangan pengajaran individu Mengukur tahap murid berdasarkan ujian-ujian yang dilaksanakan Pelebelan dapat membantu dalam mengenal pastifaktoryang membawa kepada kecacatan atau masalahKesan Negatif Pelebelan Kepada Guru Guru pendidikan khas disama tarafkan dengan murid Menimbulkan persepsi negatif guru aliranperdanaterhadap guru pendidikan khas Dikatakan tidak mahu bercampur gaul dengan guru perdana Dipandang sebagai golongan kelas kedua

Kesan Positif Pelebelan Kepada Ibu bapa Dapat mengenalpasti kekuatan dan kelemahan anak mereka dan mengetahuistrategi-strategi berkesan yang boleh digunakan untuk memaksimumkan potensi anak Mendapat kemudahan bantuan daripada kerajaan dan NGO

Kesan Negatif Pelebelan Kepada Ibu bapa Tekanan psikologi dan rasa rendah diri Tidak dapat menerima persepsi masyarakat terhadap anak-anak mereka Mereka dilihat sebagai liabiliti bukannya sebagai aset

PENGASINGAN

Definisi Pengasingan Pengasingan juga dikenali sebagai segregrasi Segregrasi merupakan pemisahan atau pengasingan antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan antaranya dari segi kawasan tempat tinggal, sistem persekolahan, pengangkutan dan kemudahan awam

Kesan Positif Kepada Murid Mendapat tumpuan yang lebih Kemudahan infrastruktur yang lengkap Kurang masalah disiplin berlaku Kesan pembelajaran lebih baikKesan Negatif Kepada Murid Peluang interaksi yang kurang dengan pelajar normal Masalah penyesuaian diri dalam masyarakat Kurang mendapat perhatian dan tanggungjawab ibu bapa Meningkatkan kecenderungan melebel dan menyalah lebel keataspelajar berkeperluan khasSokongan Dan Kerjasamaa) Kerajaan Peruntukan kewangan yang terus dari kerajaan Pengurusan kewangan Sekolah Bertaraf Pusat Tanggungjawab (PTJ) Sekolah bertaraf PTJ mendapat pertambahan sumber peruntukan dan kuasa berbelanja yang memudahkan pengetua membuat perancangan tentang pembangunan akademik, kokurikulum dan pengirisan sekolah b) Kerjasaa pelbagai disiplin Guru Pegawai Perubatan Ahli terapi Ahli psikologi

Masalah Pembelajaran Sebagai 1 Kontinuma) Kontinum = kelompokb) Lokasi kedudukan bangunan / kelas yang terasing Masalah ruang yang terhad

c)Sosial pergaulan yang terhad dengan warga sekolah kurang penglibatan dalam aktiviti sekolah

d) Kurangnya sokongan pihak pentadbir layanan sebagai golongan kelas kedua kurangnya peruntukan kewangan sikap kurang senang pihak pentadbir apabila murid pendidikan khas mengambil peperiksaan awam

INTEGRASI

Definisi Integrasi Integrasi bermaksud mendidik kanak-kanak berkeperluan khas bersama-sama dengan kanak-kanak biasa Integrasi juga didefinisikan sebagai menyediakan pendidikan kepada kanak-kanak berkeperluan khas di sekolah-sekolah biasaMasalah Normalisasi kurang peluang dalam penglibatan kokurikulum memerlukan latihan yang khusus untuk mengurangkan tahap ketidakupayaan kurang penyesuaian terhadap murid-murid biasaMasalah Disiplin pergaduhan dengan pelajar normal berkeliaran semasa PnP terpengaruh dengan masalah disiplin pelajar normal kurang berminat untuk melakukan tugasan yang diberi guruPemilihan Kelas berdasarkan kecacatan berdasarkan IQ

ISU & TRENDA DALAM PENDIDIKAN KHAS

1.0PendahuluanGuru merupakan individu yang memainkan peranan penting dalam mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid. Guru bertanggungjawab menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai. Guru jugalah yang merancang dan membina instrumen penilaian, mentadbir ujian, merekod hasil penilaian, menganalisis maklumat, melapor dan menjalankan tindakan susulan yang perlu seperti aktiviti pengukuhan, pengayaan dan pemulihan.Dengan itu, pentaksiran yang tepat dan berkesan perlu dijalankan oleh guru di dalam bilik darjah untuk membantu guru sendiri dalam mempertingkatkan pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan serta membantu guru dalam mengesan kelemahan murid seterusnya memperkembangkan lagi teknik, kaedah dan strategi pengajaran guru agar sesuai dengan tahap dan kemampuan murid.Manakala, ujian ialah salah satu kaedah, tugas atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh pemerhatian yang sistematik tentang sifat, atau trait seseorang berhubung dengan aspek pendidikan atau psikologi (Mokhtar Ismail, 1995).Bagi mengupas tugasan ini dengan lebih mendalam lagi, saya telah mengumpulkan sedikit sebanyak maklumat mengenai pentaksiran dalam Pendidikan Khas agar dapat memahami tajuk soalan kerja kursus dengan lebih baik dan bakal menghuraikannya dengan lebih berkesan.

1.0Konsep PentaksiranMenurut Lembaga Peperiksaan Malaysia, 2000; Pentaksiran adalah merupakan satu pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemah maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu. Semua maklumat yang diperoleh daripada pentaksiran akan dirujuk untuk memperbaiki kelemahan murid seterusnya meningkatkan pencapaian murid tersebut.Pentaksiran juga merupakan proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. la merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. la hendaklah dilaksanakan secara tidak formal selaras dengan Seksyen 19 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).Manakala menurut Mokhtar Ismail, pentaksiran ialah langkah untuk menentukan tahap sejauhmana seseorang memiliki sifat tertentu.Menurut Popham (2000), beliau berpendapat istilah pengukuran, pengujian dan pentaksiran digunakan silih berganti dan dianggap sebagai sinonim. Pentaksiran melibatkan proses membuat keputusan berdasarkan kepada suatu peraturan atau piawaian. Pentaksiran merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran.Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran, pentaksiran merupakan proses yang melibatkan pengumpulan data-data kuantitatif mengenai pembelajaran atau perubahan perlakuan pelajar akibat daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Nilai kuantitatif ini melambangkan tahap atau kedudukan pencapaian pelajar dalam sesuatu aspek yang dinilai.Pentaksiran yang dilakukan mestilah mengikut tahap kebolehan dan standard perkembangan seseorang murid. Bukti dan data pencapaian murid perlu dikumpulkan dalam satu tempoh tertentu untuk mentaksir pembelajaran dan pemahaman mereka. Bukti dan data ini boleh direkodkan dalam pelbagai bentuk. Contohnya lembaran kerja, portfolio, jurnal, dan ujian seperti ujian diagnostik di mana akan menggambarkan tahap kebolehan, kekurangan dan kelebihan seseorang murid.

1.1Tujuan PentaksiranMenurut Peirangelo & Giullian, G (2006), tujuan pentaksiran adalah untuk pemeriksaan dan pengenalpastian. Selain itu, pentaksiran juga bertujuan untuk menentukan kelayakan dan melakukan diagnosis serta dalam pengajaran dan penilaian.Dalam Pendidikan Khas, pentaksiran bertujuan memberi maklumat dan gambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran seperti membaca, menulis, mengira dan sebagainya. Dengan cara itu,guru dapat mengesan punca masalah yang dihadapi murid, merangka intervensi yang sesuai, memilih strategi pengajaran yang tepat dan menempatkan murid sesuai mengikut tahap kebolehan masing-masing.Manakala tujuan keseluruhan pentaksiran ialah untuk kemajuan murid dalam pembelajaran. Pentaksiran memberikan murid, ibu bapa dan guru maklumat yang terperinci tentang perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Maklumat hasil pentaksiran akan dirujuk untuk memperbaiki kelemahan murid dan meningkatkan pencapaiannya.

1.2Proses PentaksiranPengumpulan

Analisis

Penilaian

Penentuan

Cadangan

Proses Pentaksiran

Terdapat lima komponen utama yang terlibat dalam proses pentaksiran iaitu pengumpulan, analisis, penilaian, penentuan dan cadangan.Bagi pengumpulan, proses yang terlibat ialah mengesan dan mengumpul maklumat dari pelbagai sumber latar belakang seperti rekod sekolah, sejarah perubatan dan sebagainya. Proses analisis pula melibatkan pemprosesan dan kefahaman mengenai corak sejarah pendidikan, sosial, perkembangan, persekitaran, perubatan serta emosi murid. Manakala proses penilaian pula meliputi aspek akademik, emosi, persepsi, bahasa, fisiologi, kognitif dan perkembangan perubatan untuk menentukan tahap kekuatan dan kelemahan individu murid. Seterusnya ialah proses penentuan. Tindakan yang perlu diambil ialah menentukan ciri-ciri kebolehan dan ketidakbolehan murid serta pengetahuan tentang kriteria bagi setiap kategori kanak-kanak pendidikan khas. Pada akhirnya, proses cadangan melibatkan penempatan pendidikan dan program yang perlu dijalankan oleh guru sekolah dan guru kepada ibu bapa.

1.1Jenis-jenis Pentaksiran~pentaksiran kemahiran pembelajaran asas~pentaksiran kemahiran bahasa (membaca, menulis dan lisan)~pentaksiran kemahiran matematik~pentaksiran kemahiran sosial dan tingkah laku

Pentaksiran boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah lain tidak semestinya menggunakan pensel dan kertas. Contohnya ujian kecergasan, pemerhatian, temu bual, projek, portfolio dan sebagainya. Pemilihan kaedah bergantung kepada jenis maklumat yang diperlukan. Umpamanya, kemahiran bermain bola tampar boleh diukur melalui pemerhatian sementara nilai dan sikap boleh diukur melalui temu bual.Dalam mentaksir kemahiran juga, guru boleh membuat rujukan berdasarkan senarai semak, temubual, temuduga, perbincangan bersama dan persembahan kendiri oleh murid tersebut.Jadi, kaedah dan alat ukur yang sesuai perlu digunakan agar pentaksiran yang dibuat benar-benar berkualiti.

1.0ISU UJIAN PENTAKSIRAN:PENTADBIRAN UJIAN PENILAIAN SUMATIF (PERTENGAHAN PENGGAL DAN UJIAN AKHIR TAHUN) TIDAK DIJALANKANPenilaian sumatif bertujuan untuk menentukan pencapaian pelajar pada akhir sesuatu penggal persekolahan dan digunakan untuk menentukan keberkesanan sesuatu kurikulum secara keseluruhan.Tujuan penilaian sumatif bukanlah untuk membantu murid-murid secara individu dalam meningkatkan pencapaian tetapi untuk menentukan sejauh mana objektif-objektif sesuatu bidang mata pelajaran yang telah disampaikan oleh guru semasa pengajaran pembelajaran berlangsung di bilik darjah telah dicapai oleh murid-murid. Dengan berdasarkan objektif yang telah ditetapkan melalui pembinaan jadual penentuan ujian, peratusan objektif yang dapat dicapai oleh pelajar dapat diketahui.Kedua, penilaian sumatif bertujuan memberikan gred kepada murid-murid berdasarkan pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diadakan. Dengan adanya gred yang diberikan, akan memudahkan guru untuk membuat perbandingan antara individu dalam satu-satu bilik darjah atau membuat perbandingan mengikut tingkatan atau kumpulan pelajar. Dengan cara ini guru bolehmembuat kesimpulanperingkat pencapaian pelajar mengikut kumpulan tertentu misalnya kumpulan pelajar lemah, sederhana dan cemerlang. Contoh penilaian sumatif seperti penilaian pada akhir penggal, peperiksaan percubaan, UPSR, PMR dan sebagainya.

1.1Kesan pentadbiran ujian penilaian sumatif (Pertengahan Penggal dan Ujian Akhir Tahun) tidak dijalankanKesan utama yang dapat dilihat apabila tiada pelaksanaan ujian am dilakukan ialah penempatan murid-murid yang tidak sekata. Contohnya di dalam kelas A, terdiri daripada dua aras murid yang iaitu murid aras tinggi dan murid aras rendah. Jurang perbezaan pembelajaran sangat berbeza di antara mereka yang mana murid aras tinggi dapat menangkap pengajaran dan pembelajaran dengan baik sekali selayaknya diinklusifkan manakala murid aras lemah masih memerlukan bimbingan daripada guru. Manakala dalam kelas B pula masih berlaku situasi yang sama iaitu terdapat murid yang dapat memahami pengajaran dengan lebih cepat malah menyiapkan aktiviti dengan pantas sekali. Pada pendapat saya, murid aras tinggi di dalam kedua-dua kelas ini boleh digabungkan agar mereka dapat belajar secara berkesan dan bermakna, seterusnya sesuai dengan tahap dan aras kemampuan mereka.Kesan kedua ialah berlaku pembaziran masa kepada murid aras tinggi kerana perlu menunggu murid lemah pada setiap kali proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Mungkin alasan pengayaan diberikan tetapi adakah ianya benar-benar dilaksanakan kepada murid?Kesan daripada persekitaran juga tidak dapat dinafikan. Apabila berlaku perbezaan aras yang ketara di antara murid, akan berlaku persaingan yang tinggi untuk murid-murid aras rendah agar mereka dapat menyaingi murid aras tinggi dalam pembelajaran. Mereka akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memahami ilmu pada hari tersebut seperti kawan-kawan mereka yang lain. Berbeza pula dengan aras tinggi, mereka akan sentiasa diminta untuk menunggu rakan yang lemah dan nilai sabar diterapkan. Benar, tetapi sekiranya ianya terlalu kerap dilakukan akan menyebabkan mereka kurang persaingan dan sentiasa berada dalam kedudukan selesa, releks dan bersenang hati. Malah, ada yang memandang rendah terhadap kemampuan rakan kerana lambat untuk memahami pembelajaran pada hari itu. Apa yang paling menakutkan saya ialah ada murid yang sanggup menolak latihan pengayaan yang diberi dengan alasan kenapa dia perlu membuat kerja lebih sedangkan rakan yang lain belum pun sempat menyiapkan kerja tersebut. Mereka lebih senang untuk memilih keadaan yang tidak membebankan mereka.Akhir sekali, proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku tidak sesuai dengan aras dan tahap kemampuan murid. Guru perlu menyediakan dua tajuk atau dua kemahiran pada satu-satu masa agar murid dapat belajar dengan bermakna. Jika tidak, guru akan mengajar suatu ilmu yang telah diketahui oleh murid aras tinggi dan suatu ilmu yang terlalu tinggi untuk dicapai oleh murid dari aras rendah. Jadi, masa tersebut merupakan satu kerugian kepada murid-murid untuk mendapat ilmu secara bermakna untuk diaplikasikan dalam kehidupan mereka.

1.1Cadangan Penambahbaikan pentadbiran ujian penilaian sumatif (Pertengahan Penggal dan Ujian Akhir Tahun) tidak dijalankanSalah satu cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan ialah pihak pentadbiran perlu melaksanakan ujian penilaian sumatif seperti ujian pertengahan penggal dan ujian akhir tahun bagimenentukan pencapaian murid sebagai satu kumpulan dengan membezakan antara pencapaian pelajar berdasarkan gred yang telah ditentukan. Selain itu, penilaian sumatif juga bertujuan untuk mengiktiraf kebolehan dan kemahiran yang dimiliki oleh pelajar. Ini berdasarkan skor yang diperolehi oleh pelajar dalam penilaian yang dijalankan. Apabila guru dapat mengenalpasti tahap pencapaian murid, guru dapat membahagikan murid ke dalam kumpulan-kumpulan tertentu yang lebih kurang sama arasnya. Dengan sedemikian, guru-guru kelas dapat menjalankan ujian diagnosis yang lebih berkesan kerana setiap daerah kelemahan individu murid dapat dikesan dengan lebih terperinci dan guru dapat menggunakan strategi yang sesuai untuk membantu murid mencapai potensi yang maksimum.Selain itu juga, guru boleh meluangkan masa untuk murid dengan mengadakan kelas tambahan bagi mereka yang akan diinklusifkan. Ini bertujuan untuk murid mendapat persediaan awal dengan kemahiran-kemahiran asas untuk mengikuti pembelajaran secara perdana iaitu di dalam kelas yang ramai muridnya dan guru perdana tidak mampu untuk memberikan perhatian kepada semua murid-muridnya. Tambahan juga, kelas tambahan yang diadakan akan dapat membantu murid untuk memahami sesuatu ilmu dengan lebih baik kerana murid pendidikan khas memerlukan masa yang lebih lama untuk memahami suatu perkara. Oleh itu, guru pendidikan khas yang bertanggungjawab dapat menggunakan strategi yang lebih berkesan dan sesuai dalam membantu murid khas memahami ilmu yang dipelajari dalam kelas aliran arus perdana.Akhir sekali, guru-guru perlulah sentiasa menghadiri kursus-kursus untuk meningkatkan keprofesionalisme. Dengan itu, diharap guru terus bersemangat untuk meneruskan tugas dan peranan sebagai pendidik yang lebih berkualiti dan bertindak sebagai pemangkin satu transformasi pendidikan supaya sistem pendidikan kita akan dapat memenuhi keperluan dan permintaan abad ini selaras dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai bidang di dunia.

NOTA RINGKAS PKU 3112

ULANGKAJI PDK

3 CIRI UTAMA MODEL PDK HOME BASED Program pemulihan dijalankan di rumah oku yg tidak dapat hadir karana kecacatan yang dialaminyaProgram pdk dilaksanakan sekiranya lebih 15 oku yang tidak hadir ke pdk kerana kecacatan atau masalah pengangkutanPekerja pdk akan ke rumah oku untuk menjalankan latihan dan bertugas 4 jam sehari

SEBAGAI SEORANG PETUGAS DI PDK, APAKAH PERANAN YANG PERLU KAMU JALANKAN DLM MELAKSANAKAN PROGRAM HOME BASEDMenerangkan tujuan lawatan ke rumah dan tarikh lawatan mengikut jadual yang ditetapkanMenemubual ahli keluaga pelatih pdk dan mengisi borang ppendaftaran okuMengenalpasti tahap perkembangan para pelatih pdkMengenalpasti tindakan susulan dan program pemulihan yang sesuai

3 SEBAB PEKERJA SOSIAL PERLU MENGAMALKAN KECEKAPANMembantu pekerja social bertindak lebih bijak untuk melakukan apa yang diperlukan dalam melaksanakan kerja socialKecekapan dalam melaksanakan praktis membolehkan klien akan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapai dan berupaya untuk berkembang ke arah positif dengan bantuan pekerja socialMembantu pekerja social menghindarkan diri daripada perkara2 yang melanggar perundangan profesionMeningkatkan keyakinan klienterhadap perkhidmatan yg diberikanMeningkatkan imej pekerja social

JELASKAN DUACARABAGAIMANA PETUGAS PDK DAPAT MENINGKATKAN TAHAP KECEKAPAN DALAM MELAKSANAKAN KERJA SOSIALNYAMenghadirikursusdanseminarberkaitan program pendidikan dan pemulihan okuMeningkatkan pengetahuan dan kemahiran di dalam profesion dari semasa ke semasaSentiasa mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperolehi dalam situasi yang sebenarBerbincang dan bertukar pandangan di kalangan petugas2 pdk

2 TINDAKAN AWAL YANG PERLU DIJALANKAN OLEH PIHAK PKMD SETELAH MENERIMA PERMOHONAN PENUBUHAN PUAST PDK DRPD IBU BAPA DAN KOMUNITI SETEMPATMengenalpasti kawasan yang mempunyai oku yang ramai iaitu melebihi 10 orangMengatur perjumpaan dengan komuniti setempat untuk melihat kesesuaian pewujudan pdkMendapatkan maklum balas drpd komuniti tentang persetujuan untuk menubuhkan pdk

3 ASPEK YANG PERLU DIAMBILKIRA DALAM PEMILIHAN SESEBUAH PREMIS UNTUK DIJADIKAN PUSAT PDKLokasi ygstrategicHarga sewa yg berpatutanSaiz yg sesuai dengan jumlah pelajar dan kelengkapan yg diperlukanKeadaan bangunan yg selamat dan menurut spesifikasi yang ditetapkan

2 TINDAKAN AWAL YANG PERLU DIJALANKAN OLEH PIHAK PKMD SETELAH MENERIMA PERMOHONAN PENUBUHAN PUSAT PDK DARIPADA IBU BAPA DAN KOMUNITI SETEMPATMemberi khidmat nasihat tentang keperluan okuMembela dan melobi untuk tindakan bagi memastikan bahawa kerajaan dan pembekal perkhidmatanresponsivekepada hak2 okuPenyediaan maklumat mengenai perkhidmatan kepada okuPenglibatan secara langsung dalam pengurusan CBRMendidik oku tetang hak2 mereka

3 BENTUK AKTIVITI YANG BOLEH DILAKSANAKAN DI PDK MELALUI KERJASAMA DENGAN PERTUBUHAN OKUPerkhidmatan terapi (terapi cara kerja, terapi pertuturan, dan terapi permainan)Intervensi awalProgram transisiPenilaian psikologikal

4 KEPENTINGAN INTERVENSI AWAL TERHADAP PELATIH2 DI PDKMelengkapkan kanak2 oku dengan kemahiran asasMembantu perkembangan pelbagai kebolehan kanak2 okuMengatasi masalah lain yang disebabkan oleh ketidakupayaan seawal yang mungkinMenawarkan penjimatan wang kepada ibu bapa kanak2 berkeperluan khasMendidik ibu bapa dalam pengurusan dan pendidikan kanak2 berkeperluan khas

PENDEKATAN YANG BOLEH DIGUNAKAN DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM INTERVENSI AWAL DI PDKIntervensi berpusatkan guruIntervensi berpusatkan pelajarIntervensi berpusatkan keluargaPendekatan pelbagai disiplin

4 ELEMEN DALAM TQM DALAM MENINGKATKAN KUALITI KERJAKepuasan pelanggan menjadi keutamaanPenambahbaikan yang berterusanKawalan terhadap proses kerja yang dijalankanPengurusan bertahanKomitmen daripada pihak pengurusanAmalan kerja berpasukan

4 LANGKAH KOLABORATIF YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN MULTISEKTORAL DALAM MEMASTIKAN PROGRAM PEMULIHAN DI PDK MENEPATI KEPERLUAN SEMASA DAN MEMENUHI POTENSI PELATIHMenjalinkan kerjasama dengan pertubuhan2 NGO di dalam dan luar Negara untuk meningkatkan kemahiran petugas2 PDK terutamanya dalam bidang pemulihan anggota, pemulihan cara kerja, dan kemahiran vokasionalMembangunkan Latihan Kurikulum Kebangsaan kepada penyelia dan petugas PDK melalui kerjasama dengan NGO, IPTA dan kolej swastaMenggunakan kepakaran daripada agensi kebangsaan seperti Kementerian Kesihatan, jabatab Tenaga Kerja dan Kementerian Pelajaran kea rah meningkatkan kualiti pemulihan di PDKMelibatkan masyarakat khususnya dalam memberi sumbangan dari segi tenaga, wang ringgit dan menyediakan kemudahan yang diperlukan oleh okuMenubuhkan panel penilai yang terdiri daripada pakar2 pelbagai bidang untuk menilai keberkesanan program2 latihan di PDK

4 PERANAN KOMUNITI SETEMPAT DALAM MEMBANTU PDKMengambil bahagian dalam peluang2 latihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang ketidakupayaanMenukar persepsi dan sikap yang boleh mengehadkan peluang bg oku dan ahli keluarga merekaMenyumbang sumber2 seperti masa, wang dan peralatan untuk program PDKMelindungi oku dan menangani punca2 yang menyebabkan kecacatanMemberi sokongan dan bantuan jika diperlukan oleh oku

4 JUSTIFIKASI MENGENAI SEJAUH MANA KOMUNITI DI NEGARA KITA TELAH MEMAINKAN PERANAN YANG SEPATUTNYA DALAM MENYOKONG USAHA2 YANG DIMAINKAN OLEH PDKPihak komuniti melibatkan diri dengan aktif dalam setiap kegiatan yang dianjurkan oleh PDK atau sebaliknyaPihak komuniti peka dengan keperluan oku atau sebaliknyaPihak komuniti banyak menyumbang dana bagi meningkatkan infrastruktur dan perjalanan program di PDK atau sebaliknyaPihak komuniti sentiasa memberi sokongan moral dan prihatin mengenai perkembangan PDK atau sebaliknya

3 JENIS MODEL PDK YANG DILAKSANAKAN OLEH JKM DAN NGOPDK di Pusat (Centre Based)Program pemulihan OKU dijalankan di pusat PDK selama 4 jam sehariOKU akan datang ke pusat PDK untuk menjalani program pemulihan

PDK di rumah (Home Based)Program pemulihan dijalankan di rumah OKU yang tidak dapat hadir ke PDK kerana kecacatan yang dialaminya ataupun masalah pengangkutan

PDK di Pusat dan di Rumah (Kombinasi)Dijalankan di Pusat PDK selama 4 hari selama 4 jam sehariDalam seminggu, satu hari selama 4 jam akan dikhaskan untuk sesi ke rumah oku setelah menjalani program pemulihan

4 TUJUAN PELAKSANAAN PROGRAM PDKMeningkatkan kualiti hidup golongan oku ke tahap maksimumMemberi kesedaran kepada masyarakat setempat bahawa golongan masyarakat yang tidak berupaya perlukan bantuanMemberi pengetahuan, kesedaran pemulihan kepada golongan oku, ahli keluarga dan saudara mara terdekat dalam pemulihanMendekatkan perkhidmatan pemulihan dan intervensi awal untuk oku diperingkat komunitiMengurangkan penempatan jangka panjang yang menyebabkan oku disisih atau dijauhkan dari keluarga dan masyarakat

4 PERTUBUHAN ANTARABANGSA YANG TERLIBAT SECARA LANGSUNG DALAM KERJA SOSIAL YANG BERKAITAN OKUWHO (Pertubuhan Kesihatan Sedunia)UNESCO (United Nations Education, Scientific and Cultural Organization)YEN (Youth Employment Network)ILO (International Labour Organization)DAR (Disability and Rehabilitation Team)DPO (Disabled Peoples Organization)

4 AKTIVITI PEMULIHAN YANG DIJALANKAN DI PDKAktiviti harian mengurus diri, makan, menyikat dllKemahiran motor kasar melibatkan pergerakan otot dllKemahiran motor halus melibatkan pemikiran, penglibatan serta pergerakan jari2Aktiviti prasekolahPerkembangan social

3 KEPENTINGAN PDK BAGI MASYARAKAT DI LUAR BANDARPerkhidmatan disampaikan di mana golongan oku ini tinggalTidak mengasingkan golongan oku daripada keluarga, kawan dan masyarakatMenguatkan keyakinan komuniti tempatan terhadap kebolehananya dalam masyarakatPerkhidmatan disediakan di kawasan luar Bandar dan Bandar kecilMengurangkan senarai menunggu golongan oku ke institusi pemulihan yang sesuai untuk merekaPengubahsuaian boleh dilakukan di rumah2 dan dalam komuniti mengikut tradisi, kesesuaian dan kemampuan golongan oku dan keluarga merekaKecacatan dapat dikurangkan dengan intervensi awal oleh ahli keluarga yang sudah dilatihKerjasama dan sokongan antara golongan oku dan ahli keluarga dapat dipupuk lebih kukuh

4 NGO YANG TURUT MEMAINKAN PERANAN DALAM MENGESAN DAN MENJALANKAN AKTIVITI YANG BERKAITAN DENGAN PEMULIHAN OKUPersatuan Kebangsaan Autisme Malaysia (NASOM)TASPUTRA PERKIMNURYCleft Lip and Palate Assosiation of Malaysia (CLAPAM)Yayasan Sindrom Down KiwanisPersatuan Orang Buta MalaysiaRumah Orang Cacat Convent Bukit NanasPersatuan Kanak kanak Cacat Akal Selangor dan Wilayah Persekutuan

3 PERANAN NGO DALAM MENJAYAKAN KHIDMAT MASYARAKAT UNTUK MAMBANTU OKUBerfungsi mengenalpasti masalah oku bagi memastikan keberkesanan programBertanggungjawab dalam memastikan oku mendapat penempatan yang adil dan sesuai mengikut tahap kecacatan, keperluan, minat dan latar belakang merekaMenguruskan penempatan, saringan, lawatan, latihan dsbManjalankan intervensi awal bagi membantu ibu bapa mengendalikan kanak2 berkeperluan khasMemberi asuhan kepada kanak2 berkeperluan khas dan kanak2 cacat anggota dan mentalDapat membantu ibu bapa dan guru2 khas dalam mewujudkan p&p yang bermakna,sesuai dan menyeronokkanMembantu kerajaan dalam mengendalikan kanak2 berkeperluan khas dengan sokongan JKM

KEPENTINGAN INTERVENSI AWAL BAGI KANAK2 KHASPeranan panting dalam melengkapkan kanak2 berkeperluan khas dengan kemahiran asas sebelum mereka masuk ke sekolah rendahIntervensi awal yang komprehensif dan intensif adalah berfaedah kepada keluarga dan masyarakat. Ia akan memberi impak yang positif kepada persekitaran terhadap kanak2 berkeperluan khasAkan dapat membantu perkembangan pelbagai kebolehan kanak2Kejadian msalah lain yang terikat dengan kesukaran awal boleh diatasi dengan perkhidmatan iniMenawarkan penjimatan wang bagi sesuatu masyarakat. Ia juga dapat menjimatkan perbelanjaan Negara yang dikhaskan untuk kemudahan penjagaan, kesihatan dan pendidikanBoleh meningkatkan intelek, meningkatkan perkembangan fizikal dan meningkatkan penguasaan bahasa kanak2 berkeperluan khasIntervensi awal yang sistematik menghalang masalah lain, mengurangkan tekanan kepada keluarga dan mengurangkan pembinaan institusi khas

PENDEKATAN INTERVENSI AWAL YANG BOLEH DICADANGKAN KEPADA IBU BAPA YANG MEMPUNYAI ANAK OKU

INTERVENSI BERPUSATKAN GURUUntuk mengajar dan mengawal pelajar khas dari segi tingkah lakuPeranan guru semasa p&p di bilik darjahGuru akan tentukan jenis strategi, model dan demonstrasi dan memantau kemajuan kanak2 khasSesuai digunakan pada tahap pemerolehan pengetahuan dan kemahiran

INTERVENSI BERPUSATKAN PELAJARSesuai untuk pelajar yang berkemampuan mengawal tingkah laku sendiriPelajar boleh berdikari, bergantung pada diri sendiri dan Berjaya mengendalikan proses2 pembelajaranPelajar memainkan peranan utama tetapi masih mendapat bimbingan dalam beberapa perkara daripada guruPelajar akan diajar prosedur2 kawalan diri, menentukan matlamat yang realistic, menangani kekcewaan dan cara mengatasi masalah

INTERVENSI BERPUSATKAN KELUARGAIbu bapa dilibatkan dalam proses intervensi awalKeluarga akan menjadi elemen penting dalam proses pembelajaranBoleh membantu memperbaiki interaksi di antara kanak2 dengan orang dewasaPerlukan komitmen tang tinggi daripada setiap ahli keluargaBoleh menguatkan hubungan kekeluargaan dan meningkatkan kefahaman tehtang keperluan individu berkeperluan khas

TUJUAN / FAEDAH YANG AKAN DIPEROLEHI OLEH OKU SEMASA MENJALANI PEMULIHAN DI PDKPerkhidmatan disampaikan di mana oku itu tinggalTidak mengasingkan oku dengan keluarga, kawan, dan masyarakat sekeliling di mana ia dibesarkanMenguatkan keyakinan komuniti tempatan terhadap kebolehannya masyarakat yang matang dan penyayangPerkhidmatan disediakan di Bandar dan luar Bandar membolehkan perkhidmatan di semua peringkat secara saksamaMengurangkan senarai menunggu bagi oku ke institusi pemulihan yang sesuai untuk okuDapat dikurangkan dengan intervensi awal oleh ahli keluarga yang telah dilatihKerjasama dan sokongan oku dan ahli keluarga dapat dipupuk dan dikukuhkan

PERANAN DAN PERKHIDMATAN OLEH KEMENTERIAN KESIHATAN BAGI MENINGKATKAN KUALITI KEHIDUPAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KOMUNITIPengesanan awal dan intervensi awalPerkhidmatan kesihatan ibu dan anakPencegahanRawatan /program2 imunisasiPromosi kesihatanPemeriksaan kesihatan sekolah disediakan di sekolah termasuk pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan penglihatan, pemeriksaan pendengaran termasuk imunisasi

PERANAN IBU BAPA SEBAGAI AHLI DALAM PERKHIDMATAN SOKONGAN DI PUSAT PEMULIHANMembantu menjayakan program PDKMemberi sumbangan idea dalam membantu program di PDKMembantu sumber kewanganMembantu dalam proses intervensi awal

MASALAH YANG SERING DIHADAPI OLEH IBU BAPA SEMASA MENGENDALIKAN ANAK BERKEPERLUAN KHASKurang kepakaran mengendalikan anak berkeperluan khas latihan khusus mengendalikan anak istimewa (intervensi awal)Stigma mempunyai anak khasPerasaan maluEmosi terganggu dan dipersalahkan oleh ahli keluarga mempunyai anak cacat DEFINISI PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PDK)

Pemulihan dalam Komuniti (PDK) merupakan satu kaedah pembangunan komuniti untuk OKU di mana program pencegahan, pemulihan dan pembangunan boleh dilaksanakan dengan penglibatan aktif keluarga dan masyarakat setempat supaya dapat mengecapi peluang samarataserta diintegrasikan dalam masyarakat.KONSEP PDK Mendekatkan perkhidmatan pemulihan dan intervensi awal untuk OKU di peringkat komuniti tempatan Memastikan penyertaan penuh dan integrasi sosial OKU dalam keluarga dan kominiti Mengurangkan penempatan jangka panjang di Institusi Pemulihan yang menyebabkan OKU disishkan daripada keluarga dan komuniti Menyediakan peluang untuk OKU membangunkan kebolehan dan kemahiran mengikut potensi yangadadalam diri mereka Membantu dalam mewujudkan masyarakat penyayang yang peka kepada keperluan OKUObjektif PDK Menggalakkan sikap prihatin, berdikari dan sikap bertanggungjawabmasyarakat tempatan dalam program pemulihan orang kurang upaya. Menggalakkan penggunaan cara yang mudah dan teknik yang diterima, murah, efektif dan sesuai dengan keadaan setempat. Mengambil kira sumber ekonomi negara dan membolehkannya untuk diperluaskan perkhidmatan yang menyeluruh mengikut keperluan OKU. Mengembleng sumber tempatan untuk pemuliahn sumber tempatan untuk pemuliha OKU Menggunakan insfrastruktur organisasi tempatan yang sedia ada untuk memberi perkhidmatan.

Falsafah PDK

Mementingkan penglibatan masyarakat secara menyeluruh; ibu bapa, adik beradik, sanak saudara, komuniti tempatan dan tenaga kerja tempatan digunakan secaraoptimumCiri-ciri PDK Proses pemulihan dilakukan dalam komuniti tempatan. Ibu bapa atau ahli keluarga atau komuniti memainkan peranan penting Menggunakan teknologi dankosyang rendah Kaedah dijalanan secara di pusat dan seliaan di rumah Menggunakan sumber-sumber komuniti yang sedia ada

Faedah penubuhan PDK Membantu golongan ibu bapa untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih terperinci mengenai cara mendidik kanak-kanak istimewa ini. Ibu bapa dapat berkongsi masalah yang duhadapi dengan ibu bapa yang mempunyai anak seperti mereka. Kanak-kanak istimewa ini mendapat pendidikan yang sesuai dengan keadaan mereka dan dapat meminimumkan kecacatan yang dialami oleh kanak-kanak ini. Dapat meningkatkan kesedaran kepada ibu bapa bahawa kanak-kanak juga mempunyai kebolehan sekiranya diberi peluang untuk mendapat bimbingan.

Sejarah penubuhan PDK- Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) telah dipelopori oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO)- Jabatan Kebajikan Masyarakat telah terlibat secara langsung dalam penyediaan manual dan seterusnya diberi peluang menilai dan mengubahsuai pelaksanaan program ini.- Pada tahun 1984, Jabatan Kebajikan Masyarakat telah mengambil insiatif dengan kerjasama Kementeria Kesihatan Malaysia untuk menjalankan Projek Perintis PDK di Mukim Batu Rakit,Kuala Terengganuuntuk melibatkan 55 orang kurang upaya (OKU)- Program PDK ini berkembang dengan pesatnya serta mendapat sambutan yang begitu menggalakkan dari masyarakat dari masa ke semasa.Model PDKProgram PDK berteraskan kepada 3model iaitu :a)Home Based(PDK di rumah) Program pemulihan dijalankan di rumah OKU yang tidak dapat hadir ke PDK kerana kecacatan yang dialaminya ataupun masalah pengangkutan. Pekerja PDK akan ke rumah OKU untuk menjalankan latihan pemulihan dan bertugas selama 4jam sehari. Pelaksanaan PDK di rumah dapat dilaksanakan sekiranya lebih 15 OKU yang tidak dapat hadir ke PDK kerana kecacatan atau masalah pengangkutan.b) Center Based (PDK di pusat) Program pemulihan OKU dijalankan di pusat PDK selama 4jam sehari. OKU akan datang ke pusat PDK untuk menjalani program pemulihan.c) Center Home Based (PDK di pusat dan di rumah) Dijalankan di pusat PDK selama 4 hari selama 4jam sehari. Dalam seminggu, satu hari selama 4jam akan dikhaskan untuk sesi ke rumah OKU untuk melihat perkembangan OKU setelah menjalani program pemulihan.

PENGENALANPDK merupakan satu strategi dalam pembangunan komuniti untuk golongan orang kurang upaya (OKU) menjalani pemulihan dalam keluarga dan masyarakat sendiri.Ia merupakan satu lagi pekhidmatan yang diberikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat selain dari perkhidmatan untuk kanak-kanak, warga tua dan sebagainya.PDK menyediakan tempat dan memberi peluang kepada orang kurang upaya menjalani pemulihan, mengecapi peluang yang sama rata dan berinteraksi dengan masyarakat.Aktiviti yang dijalankan ialah kemahiran motor kasar, kemahiran motor halus, perkembangan bahasa, perkembangan sosial, pengurusan diri, pra 3M, kreativiti, sukan dan rekreasi.Program ini diuruskan oleh Jawatankuasa Pemulihan Dalam Komuniti yang dilantik melalui persetujuan bersama antara Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia dalam komuniti setempat.Ianya dianggotai oleh ibubapa atau penjaga ahli keluarga golongan kurang upaya, pemimpin setempat, komuniti yang berminat dan penasihat bagi Jawatankuasa Pemulihan Dalam Komuniti ialah Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah dengan dibantu oleh Pegawai dari Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan (Pendidikan Khas).

Bagi orang ramai yang berminat untuk menyumbang tenaga, idea dan kewangan bolehlah melibatkan diri secara aktif di dalam program-program yang dijalankan oleh Pemulihan Dalam Komuniti yang berhampiran.Selain daripada itu, orang ramai juga digalakkan bekerjasama dengan ahli-ahli Jawatankuasa Pemulihan Dalam Komuniti bagi meningkatkan lagi keberkesanan program pemulihan di Pemulihan Dalam Komuniti melalui perkongsian maklumat, idea dan lain-lain.Secara keseluruhannya Jabatan Kebajikan Masyarakat memainkan peranan penting dalam menjaga Pemulihan Dalam Komuniti ini.Jabatan ini yang bertanggungjawab dan berperanan seperti berikut : Bayaran sewa premis. Saguhati Penyelia PDK- RM1,200.00 sebulan. Saguhati Petugas PDK- RM800 sebulan. Peralatan. Utiliti. Program / aktiviti Elaun Khas RM150 bagi OKU yang mengikuti Program PDK. Latihan kepada Penyelia dan Petugas PDK. Kerjasama dengan JICA(Japan International Cooperation Agency)melalui Sukarelawan JOCV Kerjasama dengan agensi Kerajaan, Swasta dan Badan Bukan Kerajaan. PDKNetwww.pdknet.com.my

CARTA ORGANISASI PEMULIHAN DALAM KOMUNITI Penasihat Wakil Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Wakil Pejabat Pendidikan Wakil Pejabat Kesihatan Wakil Pasukan Polis Diraja Malaysia Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatan kuasa

Pemulihan Dalam Komuniti (PDK), Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan telah mula dijalankan pada tahun 1988. Tujuan program Pemulihan dalam komuniti ini diadakan adalah untuk membantu orang-orang berkeperluan khas dalam pemulihan yang mana mereka tidak dapat mengikuti latihan atas sebab yang tertentu.Pentadbiran PDK sentiasa berusaha menjadikan PDK'One Stop Centre'' sebagai 'Focal Point''kerana ianya satu program yang menggunakan pendekatan integrasi komuniti di setiap daerah dan negeri.

Melalui PDK'One Stop Centre'', perkhidmatan kepada Orang Kurang Upaya akan disediakan di satu tempat bagi memudahkan mereka dan masyarakat setempat mendapatkan maklumat, khidmat nasihat dan keperluan semasa serta latihan yang bersesuaian.Peranan PDK'One Stop Centre'' : Pusat Intervensi Awal OKU. Pusat Sumber maklumat OKU. Pusat Rujukan OKU. Pusat Pendaftaran OKU. Pusat Advokasi.

Sebagai sebuah pusat pentadbiran pertubuhan sosial semua yang terlibat seharusnya mengetahui dan memahami akta pekerja sosial bagi melicinkan pentadbiran dan pengurusan sesebuah Pusat Pemulihan Komuniti.

Akta Pekerja Sosial ialah suatu perundangan yang bertujuan untuk meningkatkan profesion kerja sosial secara menyeluruh, melalui pendaftaran dan pelesenan pekerja sosial yang berkelayakan dan terlatih untuk mengamal kerja sosial.

Pekerja sosial yang berlesen adalah ahli profesional yang membantu orang menangani masalah harian mereka yang disebabkan oleh perubahan dalam masyarakat yang memberi kesan terhadap kehidupan dan perhubungan mereka dalam komuniti.

Pekerja sosial telah dilatih serta mempunyai kemahiran khusus untuk melaksanakan intervensi dan mengendalikan isu-isu serta cabaran spesifik yang dihadapi oleh golongan yang bermasalah.

Akta ini adalah satu strategi penting dalam inisiatif kerajaan untuk memperkenalkan era baru dalam profesionalisme kerja sosial.Akta ini juga menetapkan kelayakan yang diperlukan untuk menjadi seorang pekerja sosial, mendefinisikan pelbagai kategori pekerja sosial, serta menggariskan fungsi dan struktur organisasi untuk pelaksanaan akta.Akta ini akan memberi jaminan kepada orang ramai bahawa pekerja sosial di Malaysia adalah ahli profesional yang kompeten dan berkelayakan untuk melaksanakan kerja sosial dalam pelbagai bidang yang berkeperluan.Orang ramai juga akan diberi ruang untuk membuat aduan mengenai ketidakpuasan mereka terhadap amalan kerja sosial yang tidak profesional dan tidak beretika kepada Majlis Kerja Sosial Malaysia dan ini, pada keseluruhannya, akan dapat meningkatkan keyakinan mereka terhadap pekerja sosial dan profesion kerja sosial.Syarat penubuhan PDKUntuk membuka atau menubuhkan pdk baru perlu membuat permohonan di Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah yang berdekatan dengan tempat tinggal pemohonProses penubuhan PDKPegawai Kebajikan Masyarakat Daerah (PKMD) menerima permohonan menubuhkan pdk daripada ibubapa oku/komuniti/pemimpin tempatan melalui surat, faks, telefon atau datang sendiri ke Pejabat Kebajikan Masyarakat DaerahPKMD akan mengatur perjumpaan dengan komuniti setempat termasuk ibu bapa oku dan pemimpin tempatan. PKMDakan menerangkan mengenai konsep Program PDK dan cara perlaksanaannya. Komuniti diminta berbincang danmemberi maklum balas kepada PKMD dalam tempoh 2 minggu dari tarikh perjumpaan.

PKMD mendapatkan maklum balas daripada komuniti berhubung dengan persetujuan untuk menubuhkan pdk. Sekiranyakomuniti bersetuju, ahlijawatankuasa (ajk) pdk perlu dibentuk yang terdiri daripada :- ibu bapa oku komuniti setempat pemimpin tempatan wakil jabatan kesihatan wakil jabatan pendidikan khas wakil pertubuhan sukarela kebajikan/agensi kerajaan atau swasta yang berkaitanAJK PDK mengenalpasti sebuah bangunan yang sesuai untuk dijadikan premis pdk dan membuka akaun pdkSetiausaha PDK perlu mengisi Borang Permohonan Geran Tahunan Penubuhan PDK Baru (JKMM.PDK 2/2003) yangdiperolehi daripada Pejabat PKMD dan diserahkan kembali kepada PKMD untuk tindakan selanjutnya.

-PKMD menyemak pengisian borang tersebut dan sekiranya lengkap, PKMD menghantar permohonan kepada Jbtn Kebajikan Msykat Malaysia (JKMM) melalui Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri (PKMN).-JKMM akan memproses permohonan daripada JKM Negeri. Kelulusan diberi berdasarkan kedudukan kewangan pada tahun memohon.JKMM akan memaklumkan kepada PKMN mengenai status permohonan (lulus/ditangguhkan kelulusan). PKMNmemaklumkan kepada PKMD.-Sekiranya lulus, PKMD mengadakan perbincangan dengan ahli jawatankuasa PDK mengenai :- perlantikan penyelia dan petugas pdk pendaftaran oku yang akan mengikuti kelas pdk akaun jawatankuasa pdk yang perlu dibuka (sekiranya belum ada akaun)Jawatankuasa pdk membuat iklan jawatan penyelia/petugas pdk (rujuk syarat lantikan dalam garis panduan pengurusan pdk dan garis panduan pemantapan program pdk)Temuduga bagi jawatan penyelia/petugas pdk akan dijalankan oleh Panel Temuduga yang dipengerusikan oleh PKMDdan dianggotai oleh jawatankuasa pdk. Surat lantikan akan disediakan oleh jawatankuasa pdk.Kelas pdk akan dibuka setelah tarikh ditetapkan oleh Jawatankuasa PDK

JENIS & TAHAP KECACATAN / MASALAH

Masalah fizikal- celebral palsiCeberal bermaksud otak. Manakala palsy membawa erti kurang atau tidak berupaya mengawal pergerakan otak.Definisi palsi selebral adalah kecacatan anggota disebabkan oleh kecacatan hubungan saraf di antara bahagian otak dengan bahagian badan semasa dilahirkan atau pada awal usia.Kanak-kanak palsi selebral sebahagian besarnya mengalami kerosakan pada kawasan motor dalam otak yang mengakibatkan kurang upayaan untuk melakukan pergerakan otot-otot dan tegak badan.Terdapat 4 kategori palsi selebral iaitu Palsi selebral athetiod palsi selebral ataxia palsi serebral gabungan Palsi Selebral spastikCiri-ciri fizikal masalah ketegangan pada otot-otot tertentu seperti tangan dan kaki. Ketegangan otot ini akan menyebabkan pergerakan otot tersebut menjadi terhad atau tidak berkodinasi. Contohnya jika ketegangan otot berlaku pada kaki, pergerakan permulaan berjalan seakan tersekat-sekat dan diikuti dengan satu lonjakan tenaga menyebabkan pergerakannya kurang terkawal. Bagi palsi selebral athetiod pula, mereka mempunyai anggota yang lebih meliuk dan tidak terkawal. Manakala bagi palsi serebral ataxia pula, imbangan badan mereka adalah tidak baik di samping pergerakan badan yang tidak berkodinasi. Palsi serebral gabungan pula adalah mereka yang mengalami lebih daripada satu jenis palsi selebral pada satu-satu masa. Masalah yang dihadapi olehnya adalah otot-ototnya kejang, tidak berkodinasi dan juga meliuk.Masalah pembelajaranMasalah emosi-hiperaktif tingkah laku yang terlampau aktif dan mengganggu mempunyai tumpuan yang singkat. Ia dikenali sebagaiAttention Hyperactivity Disorder(ADHD). Kanak-kanak ini tidak boleh diminta untuk menjalankan aktiviti yang pasif sehingga 20 minit.Ciri-ciri tingkah laku kanak-kanak ADHD Kanak-kanak ini lebih agresif contohnya mereka kerap memulakan sesuatu pergaduhan, kerap membuat kesalahan akibat kecuaian gagal menyiapkan kerja sekolah tidak mahu mendengar apabila bercakap dengannya sukar mengatur tugasan tidak suka dan enggan melakukan tugasan.

Ciri-ciri sosial kanak-kanak tertumpu kepada penghargaan kendiri di mana penghargaan kendiri positif atau negative bergantung kepada keadaan persekitaran yang mereka terima mereka mudah menyesuaikan diri mengikut tuntutan sosial.

TERENCAT AKAL

Ciri-ciri tingkah laku : Kanak-kanak ini lambat menguasai kemahiran motor halus. Kanak-kanak ini sering mempamerkan kepayahan untuk member tumpuan atau fokus kepada proses P&P didalam kelas sukar menyiapkan tugasan dan mudah membuat kesalahan disebabkan kecuaian sering menunjukkan tingkahlaku yangsering mengganggu rakan. Di dalam hubungan sosial dengan rakan-rakan,mereka kurang diterima oleh rakan kerana tidak pandai menyesuaikan diri kurang matang mempunyai masalah dalam menguasai kiu-kiu sosial yang halus sehingga mereka kerap menyalahtafsir aksi-aksi murid lain. menarik rambut menggigit kuku tabiat suka mencederakan diri meminta ganjaran apabila diminta untuk melakukan sesuatu contohnya jika enggan melakukan aktiviti P&P,guru akan memberikan sesuatu yang disukai murid untuk memujuknyamengikuti aktivitiSINDROM DOWNCiri-ciri tingkah laku : Daripada segi emosi, kanak-kanak ini dilabelkan sebagai terencat akal sama ada ringan, sederhana,teruk dan sangat teruk. Kanak-kanak Sindrom Down Ringan masih boleh dididik. Menangis merupakan isyarat utama kanak-kanak ini dan mempunyai masalah pendengaran. Kanak-kanak Sindron Down merupakan kanak-kanak yang manja memerlukan perhatian seperti suka dipeluk. hiperaktif dan masalah tumpuan singkat.AUTISMA Autism adalah keadaan di mana kanak-kanak menumpukan perhatian dalam dunianya sendiri. istilah autisme adalah berasal daripada perkataan autos yang bermaksud diri sendiri dan isme yang bermaksud aliran. Perkembangan fizikal kanak-kanak autism sama seperti kanak-kanak normal dan kelihatan seperti mempunyai masalah pendengaran dan tidak mengendahkan apa yang diperkatakan orang lain. Daripada segi emosi pula ianya sukar diramal kerana ia sering berubah-ubah. Sering ketawa, menangis dan marah tanpa sebab Mengamuk tanpa terkawal jika tidak menuruti kemahuan atau melarang daripada melakukan sesuatu yang mereka ingini Merosakkan apa sahaja yang ada di sekitarnya jika emosi terganggu Menyerang sesiapa sahaja berhampirannya jika emosi terganggu Ada kalanya mencederakan diri sendiriLEMBAM (SLOW LEARNER) Kanak-kanak lembam dikenali sebagai kanak-kanak yang memerlukan pendidikan kelas pemulihan.Ciri-ciri tingkah laku : keupayaan intelektual kanak-kanak ini berada tahap sederhana iaitu pada tahap 85 atau lebih di dalam skor ujian saringan kecerdasan. mempunyai masalah dalam memberi perhatian, mengumpul atau memproses maklumat yang diterima di dalam ingatan mereka. mudah hilang tumpuan, mudah membuat kesalahan akibat kecuaian sukar untuk menyiapkan tugasan dan kepayahan membuat tugasan yang berturutan Di dalam mata pelajaran matematik, mereka menunjukkan kesukaran dalam mengingati simbol-simbol yang digunakan dan mengingati turutan proses dalam penyelesaian matematik. sukar memproses maklumat sukar menyiapkan tugasan dan lain-lain lagi menyebabkan mereka mempunyai masalah sosial-emosi. Tingkah laku kanak-kanak lembam sering mengganggu rakan-rakanDISLEKSIA Disleksia didefinasikan ketidakupayaan memperoleh pengetahuan daripada proses pembelajaran akibat kesukaran mentafsir kod ayatCiri-ciri tingkah laku: Kanak-kanak disleksia mempunyai masalah dalam bacaan,menulis dan mengeja (Sanders dan Myers.1996). Kategori disleksia terbahagi kepada tiga iaitu disleksia visual melibatkan deria penglihatan, disleksia melibatkan pendengaran dan disleksia visual auditori yang melibatkan penglihatan dan pendengaran. Perkembangan fizikal,mereka tidak berminat dalam pelajaran dan selalu dilabelkan sebagai pemalas dan bodoh. Pakaian yang dipakai sentiasa bersih tetapi tidak kemas dan butang baju sentiasa salah butang. mempunyai daya pengamatan, pendengaran dan penglihatan yang lemah. Kekeliruan di mana mereka sukar untuk membezakan kiri dan kanan. Semasa membaca pula, mereka sering berpua-pura membaca dan menunjukkan teks semasa membaca. Kekeliruan dalam perkataan juga timbul seperti di bawah; -Keliru kedudukan perkataan -Pembalikan perkataan -Keliru b.inggeris dengan b.melayu -Penambahan huruf -Kependekan perkataan -Pembalikan huruf dalam perkataan

Masalah pendengaran Menurut Cruickshakn dan Johnson (1975), kebolehan kanak-kanak menggunakan deria dengarnya dan juga bila kecacatan itu dialami. Terdapat dua kategori iaitu pekak dan separuh pekak. Pekak adalah kanak-kanak yang mempunyai deria dengar yang tidak berfungsi. Manakala separuh pekak adalah kanak-kanak yang masih boleh menggunakan deria dengar tetapi dengan menggunakan alat bantuan mendengar. Tanda-tanda:

-masalah pendengaran adalah kurang member perhatian di dalam kelas -kelihatan selalu berkhayal -percakapannya tidak jelas -terkejut apabila dihampiri daripada belakang -tidak memahami arahan yang diberikan -pencapaian yang lemah terutamanya berkaitan dengan bahasa. -Bagi perkembangan fizikal, motor halus dan motor kasar kanak-kanak ini sama seperti kanak-kanak normal. -Perkembangan kognitif adalah agak lambat disebabkan oleh kelambatan perkembangan bahasa. -Bagi perkembangan sosial, ia bergantung kepada pengalaman mereka, cara layanan yang diterima melalui kebolehan perkembangan mereka sendiri.Masalah penglihatanMasalah penglihatan adalah ketidakupayaan untuk melihat

Menurut Heward (1996), seseorang yang mempunyai ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang daripada mata yang sihat dengan pembetulan (kaca mata) atau mempunyai medan penglihatan yang sempit kurang daripada 20 darjah

Masalah penglihatan terbahagi kepada dua : rabun atau kurang nampak ialah mereka yang masih boleh membaca dan melihat dengan pandangan yang kabur (penglihatan