teknik menjawab soalan

of 36 /36
Teknik Menjawab Soalan Pendidikan Moral SPM oleh Gan Chee Meng

Author: zubeda

Post on 05-Jan-2016

401 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teknik Menjawab Soalan. Pendidikan Moral SPM oleh Gan Chee Meng. Pendidikan Moral SPM Kod 1225/2. Bahagian A: Soalan Struktur Bahagian B: Soalan Esei. Bahagian A: Soalan Struktur Bahagian B: Soalan Esei. Bahagian A: Soalan Struktur. Soalan Tanya Nilai Soalan Tanya Maksud Nilai - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Teknik Menjawab SoalanPendidikan Moral SPMolehGan Chee Meng

 • Pendidikan Moral SPM Kod 1225/2Bahagian A: Soalan Struktur Bahagian B: Soalan Esei

 • Bahagian A: Soalan StrukturBahagian B: Soalan Esei

 • Bahagian A: Soalan StrukturSoalan Tanya NilaiSoalan Tanya Maksud NilaiSoalan Tanya Nilai dan PeneranganSoalan Tanya Nilai dan Penerangan serta Huraian LanjutanSoalan Tanya FaktaSoalan Tanya Fakta serta Huraian Lanjutan

 • Soalan Tanya NilaiContoh soalan:Apakah nilai [1 markah] Nyatakan dua nilai [2 markah]Contoh jawapan:Hemah TinggiBertanggungjawab

 • Soalan Tanya Maksud NilaiContoh soalan:Jelaskan maksud nilai [2/3/? markah]Berikan definisi bagi nilai [2/3/? markah]Contoh jawapan:Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna

 • Soalan Tanya Nilai dan PeneranganContoh soalan:Terangkan dua nilai yang harus diamalkan oleh pengguna semasa berbelanja agar tidak boros. [4 markah]Format jawapan: NPAyat N: watak + nilaiAyat P: watak + kata kunci + isu / situasi soalanNa=1mkh, Pa=1mkh; Nb=1mkh, Pb=1mkh.Jumlah=4markah

 • Soalan Tanya Nilai dan PeneranganContoh jawapan:Ayat N = Pengguna(w) harus mengamalkan nilai rasional(n). Ayat P = Pengguna(w) harus bertindak wajar(kk) semasa berbelanja(situasi soalan).Ayat N = Pengguna(w) harus mengamalkan nilai kesederhanaan(n). Ayat P = Pengguna(w) harus tidak keterlaluan(kk) dengan menjauhi amalan boros(isu).

 • Soalan Tanya Nilai dan Penerangan serta Huraian LanjutanContoh soalan:Terangkan dua nilai yang harus diamalkan oleh pengguna semasa berbelanja agar tidak boros. [6 markah]Format jawapan: NPCAyat N: watak + nilaiAyat P: watak + kata kunci + isu / situasi soalanAyat C: contoh / huraian lanjutanNPC (3 markah) dan NPC (3 markah)

 • Soalan Tanya Nilai dan Penerangan serta Huraian LanjutanTeknik menulis Contoh / Huraian Lanjutan?Tanya soalan bagaimana pada ayat peneranganFikir jawapan dengan mengaitkan isuJawapan yang diperolehi adalah ayat Contoh / Huraian LanjutanSelain soalan bagaimana Boleh tanya soalan mengapa juga

 • Soalan Tanya Nilai dan Penerangan serta Huraian LanjutanContoh jawapan:

  Pengguna(w) harus mengamalkan nilai rasional(n). Pengguna(w) harus bertindak wajar(kk) semasa berbelanja(situasi soalan). [Bagaimana bertindak wajar semasa berbelanja?] Sebagai contoh, membeli barang keperluan yang benar-benar diperlukan(c).

 • Soalan Tanya Nilai dan Penerangan serta Huraian LanjutanContoh jawapan:.Pengguna(w) harus mengamalkan nilai kesederdahanaan(n). Pengguna(w) harus tidak keterlaluan(kk) agar menjauhi amalan boros(isu). [Mengapa tidak harus keterlaluan semasa berbelanja?] Ini adalah kerana pengguna akan mengalami banyak hutang(c).

 • Soalan Tanya Nilai dan Penerangan serta Huraian LanjutanPeringatan:Bagi soalan yang memerlukan Jawapan NPC, jika calon menulis NPP, P kedua tidak diterima. Jika menulis NCC, kedua-dua C tidak diterima. Jika N salah, semua tidak diterima.

 • Soalan Tanya FaktaContoh soalan:Berikan tiga cara [3 markah]Nyatakan dua kesan [2 markah]Terangkan tiga kebaikan [3 markah]Jelaskan dua usaha [2 markah]Jangan jawab nilaiMenguji kandungan akademik Ting 4 & Ting 5Menguji KBKKBerhati-hati dengan konteks soalan kerana bukan semua jawapan boleh diterima

 • Soalan Tanya FaktaContoh soalan:Nyatakan tiga cara yang boleh dilakukan oleh Malaysia bagi menjalin hubungan baik dengan negara jiran. [3 markah]Jawapan: Mengukuhkan hubungan diplomatik Mengadakan program kerjasama dalam pelbagai bidangMenyelesaikan persengketaan secara rundingan

 • Soalan Tanya Fakta serta Huraian LanjutanContoh soalan:Huraikan dua cara [4 markah]Terangkan tiga kebaikan [6 markah]Jelaskan dua usaha [4 markah]Format Jawapan:Fakta + Contoh / Huraian LanjutanCara untuk menulis ayat contoh:Tanya soalan Bagaimana?Atau tanya soalan Mengapa?

 • Soalan Tanya Fakta serta Huraian LanjutanContoh soalan:Terangkan tiga cara yang boleh dilakukan oleh Malaysia bagi menjalin hubungan baik dengan negara jiran. [6 markah]Jawapan: Mengukuhkan hubungan diplomatik.[Soalan: Bagaimana mengukuhkan hubungan diplomatik?] Contohnya, menempatkan duta di negara jiran.

 • Soalan Tanya Fakta serta Huraian LanjutanMengadakan program kerjasama dalam pelbagai bidang.[Soalan: Bagaimana mengadakan program kerjasama?] Sebagai contoh, mengadakan program pertukaran pelajar.

 • Soalan Tanya Fakta serta Huraian Lanjutaniii) Menyelesaikan persengketaan secara rundingan[Soalan: Bagaimana menyelesaikan persengketan secara rundingan?] Tidak menggunakan kuasa tentera untuk mencetuskan peperangan.

 • Bahagian B: Soalan EseiContoh soalan:Terangkan dua nilai [10 markah]Huraikan beberapa nilai [10 markah]Jelaskan nilai-nilai [10 markah]Bincangkan nilai-nilai [10 markah]Berlandaskan nilai apakah [10 markah]

 • Format Jawapan EseiFormat 1 set nilai: NPCPCAyat N: watak + nilaiAyat P: watak + kata kunci 1 + isu / situasi soalanAyat C: contoh / huraian lanjutanAyat P: watak + kata kunci 2 + isu / situasi soalanAyat C: contoh / huraian lanjutanNPCPC, NPCPC (10 markah)

 • NPCPCUntuk menulis Contoh (C) bagi setiap Penerangan (P), tanya soalan Bagaimana atau Mengapa pada setiap P.Jawapan yang anda dapat sebenarnya adalah Contoh (C).Katakan N: Menyayangi dan menghargai alam sekitarP1: watak + memelihara alam sekeliling + isuC1: bagaimana memelihara?P2: watak + memulihara alam sekeliling + isuC2: bagaimana memulihara?

 • Contoh soalan EseiProjek perumahan di cerun bukit telah mengakibatkan pencemaran sungai yang serius. Huraikan dua nilai yang sepatutnya diamalkan oleh pemaju projek perumahan untuk mengatasi masalah ini. (10 markah)Kenalpasti watak soalan, iaitu pemaju projek perumahanKenalpasti isu soalan, iaitu pencemaran sungaiKenal pasti nilai yg sesuai, katakan nilai Menyayangi dan menghargai alam sekitar

 • Sambung dari slaid tadiNilai Menyayangi dan menghargai alam sekitar mempunyai kata kunci berikut:KK1: memelihara alam sekelilingKK2: memulihara alam sekeliling

 • Format NPCPCN: Pemaju projek perumahan(w) sepatutnya ada nilai Menyayangi dan menghargai alam sekitar(n).P: Mereka(w) sepatutnya memelihara alam sekeliling(kk) dengan mengelakkan pencemaran sungai(isu).C: contoh 1P: Mereka(w) sepatutnya memulihara alam sekeliling(kk) dengan mengelakkan pencemaran sungai(isu).C: contoh 2

 • Cara menulis contohContoh 1 menghuraikan Ayat Penerangan 1Contoh 2 menghuraikan Ayat Penerangan 2Rujuk soalan tadi:KK1, memelihara alam sekeliling dengan mengelakkan pencemaran sungai[Bagaimana?] Contohnya, merancang projek perumahan dengan mengurangkan bilangan pokok yang ditebang

 • Cara menulis contohKK2, memulihara alam sekeliling dengan mengelakkan pencemaran sungai[Bagaimana?] Contohnya, menanam semula rumput untuk menutup kawasan tanah yang terdedah.

 • Sekian, terima kasih.Semoga ceramah ini dapat meningkatkan pengetahuan anda.

 • Sesi Bengkel

 • Bengkel Soalan StrukturGambar Pembuangan BayiNyatakan dua nilai yang patut diamalkan oleh orang yang membuang bayi. [2 markah]

 • Bengkel Soalan StrukturGambar Pembuangan BayiHuraikan dua nilai yang patut diamalkan oleh orang yang membuang bayi. [4 markah]

 • Bengkel Soalan StrukturGambar Pembuangan BayiHuraikan dua nilai yang patut diamalkan oleh orang yang membuang bayi. [6 markah]

 • Bengkel Soalan StrukturPelbagai pihak memainkan peranan dalam mengekalkan adat resam kekeluargaan pelbagai keturunan.Berikan maksud nilai Mengekalkan tradisi kekeluargaan. [2 markah]

 • Bengkel Soalan StrukturPelbagai pihak memainkan peranan dalam mengekalkan adat resam kekeluargaan pelbagai keturunan.Terangkan dua sebab mengapa tradisi perlu diamalkan. [2 markah]

 • Bengkel Soalan StrukturPelbagai pihak memainkan peranan dalam mengekalkan adat resam kekeluargaan pelbagai keturunan.Terangkan dua sebab mengapa tradisi perlu diamalkan. [4 markah]

 • Bengkel: Soalan EseiPoster Belia Benci DadahHuraikan dua nilai yang sepatutnya diamalkan oleh belia agar dapat mengatasi masalah penyalahgunaan dadah. [10 markah]

  **