teknik menjawab soalan

36
Teknik Menjawab Soalan Pendidikan Moral SPM oleh Gan Chee Meng

Upload: zubeda

Post on 05-Jan-2016

415 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

Teknik Menjawab Soalan. Pendidikan Moral SPM oleh Gan Chee Meng. Pendidikan Moral SPM Kod 1225/2. Bahagian A: Soalan Struktur Bahagian B: Soalan Esei. Bahagian A: Soalan Struktur Bahagian B: Soalan Esei. Bahagian A: Soalan Struktur. Soalan Tanya Nilai Soalan Tanya Maksud Nilai - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Teknik Menjawab Soalan

Teknik Menjawab Soalan

Pendidikan Moral SPM

oleh

Gan Chee Meng

Page 2: Teknik Menjawab Soalan

Pendidikan Moral SPM Kod 1225/2

Bahagian A: Soalan StrukturBahagian B: Soalan Esei

Page 3: Teknik Menjawab Soalan

Bahagian A: Soalan StrukturBahagian B: Soalan Esei

Page 4: Teknik Menjawab Soalan

Bahagian A: Soalan Struktur

• Soalan Tanya Nilai• Soalan Tanya Maksud Nilai• Soalan Tanya Nilai dan Penerangan• Soalan Tanya Nilai dan Penerangan

serta Huraian Lanjutan• Soalan Tanya Fakta• Soalan Tanya Fakta serta Huraian

Lanjutan

Page 5: Teknik Menjawab Soalan

Soalan Tanya Nilai

• Contoh soalan:

Apakah nilai ……… [1 markah]

Nyatakan dua nilai ……… [2 markah]• Contoh jawapan:

Hemah Tinggi

Bertanggungjawab

Page 6: Teknik Menjawab Soalan

Soalan Tanya Maksud Nilai

•Contoh soalan:

Jelaskan maksud nilai … [2/3/? markah]

Berikan definisi bagi nilai ……… [2/3/? markah]•Contoh jawapan:

Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna

Page 7: Teknik Menjawab Soalan

Soalan Tanya Nilai dan Penerangan

•Contoh soalan:

Terangkan dua nilai yang harus diamalkan oleh pengguna semasa berbelanja agar tidak boros. [4 markah]•Format jawapan: NP•Ayat N: watak + nilai•Ayat P: watak + kata kunci + isu / situasi soalan•Na=1mkh, Pa=1mkh; Nb=1mkh, Pb=1mkh.•Jumlah=4markah

Page 8: Teknik Menjawab Soalan

Soalan Tanya Nilai dan Penerangan

• Contoh jawapan:

Ayat N = Pengguna(w) harus mengamalkan nilai rasional(n).

Ayat P = Pengguna(w) harus bertindak wajar(kk) semasa berbelanja(situasi soalan).

Ayat N = Pengguna(w) harus mengamalkan nilai kesederhanaan(n).

Ayat P = Pengguna(w) harus tidak keterlaluan(kk) dengan menjauhi amalan boros(isu).

Page 9: Teknik Menjawab Soalan

Soalan Tanya Nilai dan Penerangan serta Huraian Lanjutan

•Contoh soalan:Terangkan dua nilai yang harus diamalkan oleh pengguna semasa berbelanja agar tidak boros. [6 markah]•Format jawapan: NPC•Ayat N: watak + nilai•Ayat P: watak + kata kunci + isu / situasi soalan•Ayat C: contoh / huraian lanjutan•NPC (3 markah) dan NPC (3 markah)

Page 10: Teknik Menjawab Soalan

Soalan Tanya Nilai dan Penerangan serta Huraian Lanjutan

•Teknik menulis Contoh / Huraian Lanjutan?•Tanya soalan “bagaimana” pada ayat penerangan•Fikir jawapan dengan mengaitkan isu•Jawapan yang diperolehi adalah ayat Contoh / Huraian Lanjutan•Selain soalan “bagaimana” ……•Boleh tanya soalan “mengapa” juga

Page 11: Teknik Menjawab Soalan

Soalan Tanya Nilai dan Penerangan serta Huraian Lanjutan

• Contoh jawapan:

i) Pengguna(w) harus mengamalkan nilai rasional(n). Pengguna(w) harus bertindak wajar(kk) semasa berbelanja(situasi soalan). [Bagaimana bertindak wajar semasa berbelanja?] Sebagai contoh, membeli barang keperluan yang benar-benar diperlukan(c).

Page 12: Teknik Menjawab Soalan

Soalan Tanya Nilai dan Penerangan serta Huraian Lanjutan

• Contoh jawapan:i) .ii) Pengguna(w) harus mengamalkan nilai

kesederdahanaan(n). Pengguna(w) harus tidak keterlaluan(kk) agar menjauhi amalan boros(isu). [Mengapa tidak harus keterlaluan semasa berbelanja?] Ini adalah kerana pengguna akan mengalami banyak hutang(c).

Page 13: Teknik Menjawab Soalan

Soalan Tanya Nilai dan Penerangan serta Huraian Lanjutan

Peringatan:• Bagi soalan yang memerlukan Jawapan

NPC, jika calon menulis NPP, P kedua tidak diterima.

• Jika menulis NCC, kedua-dua C tidak diterima.

• Jika N salah, semua tidak diterima.

Page 14: Teknik Menjawab Soalan

Soalan Tanya Fakta• Contoh soalan:

Berikan tiga cara ……… [3 markah]Nyatakan dua kesan ……… [2 markah]Terangkan tiga kebaikan ……… [3 markah]Jelaskan dua usaha ……… [2 markah]

• Jangan jawab nilai• Menguji kandungan akademik Ting 4 & Ting 5• Menguji KBKK• Berhati-hati dengan konteks soalan kerana

bukan semua jawapan boleh diterima

Page 15: Teknik Menjawab Soalan

Soalan Tanya Fakta• Contoh soalan:

Nyatakan tiga cara yang boleh dilakukan oleh Malaysia bagi menjalin hubungan baik dengan negara jiran. [3 markah]

• Jawapan: i) Mengukuhkan hubungan diplomatikii) Mengadakan program kerjasama dalam pelbagai bidangiii)Menyelesaikan persengketaan secara rundingan

Page 16: Teknik Menjawab Soalan

Soalan Tanya Fakta serta Huraian Lanjutan

• Contoh soalan:Huraikan dua cara ……… [4 markah]Terangkan tiga kebaikan ……… [6 markah]Jelaskan dua usaha ……… [4 markah]

• Format Jawapan:Fakta + Contoh / Huraian Lanjutan

• Cara untuk menulis ayat contoh:Tanya soalan “Bagaimana?”Atau tanya soalan “Mengapa?”

Page 17: Teknik Menjawab Soalan

Soalan Tanya Fakta serta Huraian Lanjutan

• Contoh soalan:

Terangkan tiga cara yang boleh dilakukan oleh Malaysia bagi menjalin hubungan baik dengan negara jiran. [6 markah]

• Jawapan: i) Mengukuhkan hubungan diplomatik.[Soalan: “Bagaimana” mengukuhkan hubungan diplomatik?] Contohnya, menempatkan duta di negara jiran.

Page 18: Teknik Menjawab Soalan

Soalan Tanya Fakta serta Huraian Lanjutan

ii) Mengadakan program kerjasama dalam pelbagai bidang.

[Soalan: “Bagaimana” mengadakan program kerjasama?] Sebagai contoh, mengadakan program pertukaran pelajar.

Page 19: Teknik Menjawab Soalan

Soalan Tanya Fakta serta Huraian Lanjutan

iii) Menyelesaikan persengketaan secara rundingan[Soalan: “Bagaimana” menyelesaikan persengketan secara rundingan?] Tidak menggunakan kuasa tentera untuk mencetuskan peperangan.

Page 20: Teknik Menjawab Soalan

Bahagian B: Soalan Esei

• Contoh soalan:• Terangkan dua nilai… [10 markah]• Huraikan beberapa nilai… [10 markah]• Jelaskan nilai-nilai… [10 markah]• Bincangkan nilai-nilai… [10 markah]• Berlandaskan nilai apakah… [10 markah]

Page 21: Teknik Menjawab Soalan

Format Jawapan Esei

• Format 1 set nilai: NPCPC• Ayat N: watak + nilai• Ayat P: watak + kata kunci 1 + isu / situasi

soalan• Ayat C: contoh / huraian lanjutan• Ayat P: watak + kata kunci 2 + isu / situasi

soalan• Ayat C: contoh / huraian lanjutan• NPCPC, NPCPC (10 markah)

Page 22: Teknik Menjawab Soalan

NPCPC• Untuk menulis Contoh (C) bagi setiap Penerangan

(P), tanya soalan “Bagaimana” atau “Mengapa” pada setiap P.

• Jawapan yang anda dapat sebenarnya adalah Contoh (C).

• Katakan N: Menyayangi dan menghargai alam sekitar

• P1: watak + memelihara alam sekeliling + isu• C1: bagaimana memelihara…?• P2: watak + memulihara alam sekeliling + isu• C2: bagaimana memulihara…?

Page 23: Teknik Menjawab Soalan

Contoh soalan Esei

• Projek perumahan di cerun bukit telah mengakibatkan pencemaran sungai yang serius. Huraikan dua nilai yang sepatutnya diamalkan oleh pemaju projek perumahan untuk mengatasi masalah ini. (10 markah)

• Kenalpasti watak soalan, iaitu pemaju projek perumahan

• Kenalpasti isu soalan, iaitu pencemaran sungai• Kenal pasti nilai yg sesuai, katakan nilai

Menyayangi dan menghargai alam sekitar

Page 24: Teknik Menjawab Soalan

Sambung dari slaid tadi

• Nilai Menyayangi dan menghargai alam sekitar mempunyai kata kunci berikut:

• KK1: memelihara alam sekeliling

• KK2: memulihara alam sekeliling

Page 25: Teknik Menjawab Soalan

Format NPCPC• N: Pemaju projek perumahan(w) sepatutnya ada

nilai Menyayangi dan menghargai alam sekitar(n).

• P: Mereka(w) sepatutnya memelihara alam sekeliling(kk) dengan mengelakkan pencemaran sungai(isu).

• C: contoh 1

• P: Mereka(w) sepatutnya memulihara alam sekeliling(kk) dengan mengelakkan pencemaran sungai(isu).

• C: contoh 2

Page 26: Teknik Menjawab Soalan

Cara menulis contoh

• Contoh 1 menghuraikan Ayat Penerangan 1• Contoh 2 menghuraikan Ayat Penerangan 2• Rujuk soalan tadi:• KK1, memelihara alam sekeliling dengan

mengelakkan pencemaran sungai• [Bagaimana?] Contohnya, merancang projek

perumahan dengan mengurangkan bilangan pokok yang ditebang

Page 27: Teknik Menjawab Soalan

Cara menulis contoh

• KK2, memulihara alam sekeliling dengan mengelakkan pencemaran sungai

• [Bagaimana?] Contohnya, menanam semula rumput untuk menutup kawasan tanah yang terdedah.

Page 28: Teknik Menjawab Soalan

Sekian, terima kasih.

Semoga ceramah ini dapat meningkatkan pengetahuan anda.

Page 29: Teknik Menjawab Soalan

Sesi Bengkel

Page 30: Teknik Menjawab Soalan

Bengkel Soalan Struktur

• Gambar Pembuangan Bayi

• Nyatakan dua nilai yang patut diamalkan oleh orang yang membuang bayi. [2 markah]

Page 31: Teknik Menjawab Soalan

Bengkel Soalan Struktur

• Gambar Pembuangan Bayi

• Huraikan dua nilai yang patut diamalkan oleh orang yang membuang bayi. [4 markah]

Page 32: Teknik Menjawab Soalan

Bengkel Soalan Struktur

• Gambar Pembuangan Bayi

• Huraikan dua nilai yang patut diamalkan oleh orang yang membuang bayi. [6 markah]

Page 33: Teknik Menjawab Soalan

Bengkel Soalan Struktur

• Pelbagai pihak memainkan peranan dalam mengekalkan adat resam kekeluargaan pelbagai keturunan.

• Berikan maksud nilai Mengekalkan tradisi kekeluargaan. [2 markah]

Page 34: Teknik Menjawab Soalan

Bengkel Soalan Struktur

• Pelbagai pihak memainkan peranan dalam mengekalkan adat resam kekeluargaan pelbagai keturunan.

• Terangkan dua sebab mengapa tradisi perlu diamalkan. [2 markah]

Page 35: Teknik Menjawab Soalan

Bengkel Soalan Struktur

• Pelbagai pihak memainkan peranan dalam mengekalkan adat resam kekeluargaan pelbagai keturunan.

• Terangkan dua sebab mengapa tradisi perlu diamalkan. [4 markah]

Page 36: Teknik Menjawab Soalan

Bengkel: Soalan Esei

• Poster Belia Benci Dadah

• Huraikan dua nilai yang sepatutnya diamalkan oleh belia agar dapat mengatasi masalah penyalahgunaan dadah. [10 markah]