2015 pku assigment pengurusan ppki

41
Pengurusan PPKI 1. Pentadbiran Pendidikan Khas 1.1 Jawatankuasa Pendidikan Khas Sekolah Sekolah hendaklah menubuhkan satu Jawatankuasa Pendidikan Khas : Penasihat : Pengetua / Guru Besar Pengerusi : Penolong Kanan / Guru Kanan Pendidikan Khas N. Pengerusi 1 Penolong Kanan / Guru Kanan Pentadbiran N. Pengerusi 2 : Penolong Kanan / Guru Kanan Hal Ehwal Murid N. Pengerusi 3 : Penolong Kanan / Guru Kanan Kokurikulum Penyelaras : Penyelaras Kelas Pendidikan Khas Pen. Penyelaras : Guru pendidikan khas Setiausaha :

Upload: noorliah

Post on 10-Jan-2017

205 views

Category:

Education


13 download

TRANSCRIPT

Page 1: 2015 pku assigment pengurusan ppki

Pengurusan PPKI

1. Pentadbiran Pendidikan Khas

1.1 Jawatankuasa Pendidikan Khas Sekolah

Sekolah hendaklah menubuhkan satu Jawatankuasa Pendidikan Khas :

Penasihat

:

Pengetua / Guru Besar

Pengerusi

:

Penolong Kanan / Guru Kanan Pendidikan Khas

N. Pengerusi 1

Penolong Kanan / Guru Kanan Pentadbiran

N. Pengerusi 2

:

Penolong Kanan / Guru Kanan Hal Ehwal Murid

N. Pengerusi 3

:

Penolong Kanan / Guru Kanan Kokurikulum

Penyelaras

:

Penyelaras Kelas Pendidikan Khas

Pen. Penyelaras

:

Guru pendidikan khas

Setiausaha

:

Guru pendidikan khas

Bendahari

Page 2: 2015 pku assigment pengurusan ppki

:

Guru pendidikan khas

AJK-AJK

:

Guru pendidikan khas

Ahli-ahli Jawatankuasa termasuk guru kelas, guru mata pelajaran, guru kokurikulum, guru disiplin, guru stok, guru keceriaan dan guru bertugas mingguan.

1.2 Jawatankuasa Kokurikulum Kelas Pendidikan Khas

Sekolah hendaklah menubuhkan satu Jawatankuasa Program Inklusif bagi tujuan menyelia pelaksanaan program inklusif di sekolah.

Penasihat

:

Pengetua / Guru Besar

Pengerusi

:

Penolong Kanan / Guru Kanan Kokurikulum

Penyelaras

:

Penyelaras Kelas Pendidikan Khas

Pen. Penyelaras

:

Guru pendidikan khas

Setiausaha

:

Guru pendidikan khas

Bendahari

:

Page 3: 2015 pku assigment pengurusan ppki

Guru pendidikan khas

AJK-AJK

:

Guru-guru sukan

1.3 Jawatankuasa Program Inklusif

Sekolah hendaklah menubuhkan satu Jawatankuasa Program Inklusif bagi tujuan menyelia pelaksanaan program inklusif di sekolah.

Penasihat

:

Pengetua / Guru Besar

Pengerusi

:

Penolong Kanan

Penyelaras

:

Penyelaras Kelas Pendidikan Khas

Pen. Penyelaras

:

Guru pendidikan khas

Setiausaha

:

Guru pendidikan khas

Bendahari

:

Guru pendidikan khas

AJK-AJK

:

Guru-guru kelas aliran perdana yang terlibat

Page 4: 2015 pku assigment pengurusan ppki

:

Guru mata pelajaran yang terlibat

1.4 Jawatankuasa Disiplin Kelas Pendidikan Khas

Sekolah hendaklah menubuhkan satu Jawatankuasa Program Inklusif bagi tujuan menyelia pelaksanaan program inklusif di sekolah.

Penasihat

:

Pengetua / Guru Besar

Pengerusi

:

Penolong Kanan

Penyelaras

:

Penyelaras Kelas Pendidikan Khas

Pen. Penyelaras

:

Guru pendidikan khas

Setiausaha

:

Guru pendidikan khas

Bendahari

:

Guru pendidikan khas

AJK-AJK

:

Guru-guru disiplin

Page 5: 2015 pku assigment pengurusan ppki

1.3 Perjawatan Guru Pendidikan Khas

Jawatan guru pendidikan khas adalah satu jawatan sepenuh masa dan tidak boleh digunakan sebagai guru ganti di kelas aliran perdana (Atas dasar murid ini memiliki surat perakuan doktor, memerlukan penjagaan rapi & hendaklah dibawah guru yang diberikan kuasa serta tanggungjawab khas).

Perkiraan perjawatan guru pendidikan khas adalah seperti berikut: Jumlah Guru Pendidikan Khas = Bilangan Kelas X 1.5

1.4 Bilangan Kelas Pendidikan Khas

Pada masa ini, perkiraan bilangan kelas pendidikan khas adalah seperti berikut:

Bilangan Kelas Pendidikan Khas = Bil Murid / 6.5

( Perkiraan di atas adalah tertakluk kepada pindaan oleh Bahagian Pendidikan Khas, KPM )

1.5 Mesyuarat

1.5.1 Mesyuarat Jawatankuasa Pendidikan Khas

Mesyuarat Jawatankuasa Pendidikan Khas peringkat sekolah hendaklah diadakan sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun dan minit mesyuarat hendaklah dicatat dan difailkan di dalam Fail Jawatankuasa Pendidikan Khas. Ini bertujuan untuk memastikan pihak pentadbir dan semua guru pendidikan khas mengambil bahagian yang aktif di dalam hal-hal berkaitan perjalanan kelas pendidikan khas dan sentiasa dimaklumkan dengan maklumat terkini.

Mesyuarat Jawatankuasa Pendidikan Khas hendaklah dipengerusikan oleh Penolong Kanan Kurikulum/Guru Kanan dengan Pengetua/Guru Besar sebagai penasihat.

1.5.2 Mesyuarat Pemuafakatan Bersama dengan Ibu Bapa

Mesyuarat Pemuafakatan Bersama dengan Ibu Bapa perlu diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun bagi tujuan perkongsian maklumat dan menjalinkan hubungan baik.

1.6 Perlantikan Penyelaras Kelas Pendidikan Khas

Penyelaras Kelas Pendidikan Khas dilantik dari kalangan guru-guru pendidikan khas oleh pihak pentadbir sekolah berdasarkan kriteria-kriteria yang berikut :

Kemahiran dan pengetahuan dalam bidang pendidikan khas

Page 6: 2015 pku assigment pengurusan ppki

Daya kepimpinan

Perwatakan

Komitmen atau kesungguhan

Kekananan (seniority)

Sokongan dari guru-guru pendidikan khas yang lain

Sokongan dari pihak pentadbir sekolah

Cadangan nama guru pendidikan khas yang telah dilantik menjadi Penyelaras Pendidikan Khas hendaklah dipanjangkan ke Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Negeri N.Sembilan supaya surat perlantikan yang rasmi dapat dikeluarkan.

Penyelaras Kelas Pendidikan Khas yang telah dilantik boleh dilucutkan jawatannya di bawah syarat-syarat berikut:

tidak berupaya melaksanakan bidang tugas dan tanggungjawabnya dengan baik,

tidak lagi dapat memenuhi kriteria perlantikan seperti yang dinyatakan di atas,

mendapat aduan bertulis daripada guru-guru (terutamanya di kalangan guru-guru pendidikan khas), pihak pentadbir sekolah, ibu bapa dan juga pihak luar dan apabila disiasat serta didapati aduan itu berasas.

Setelah dilucutkan jawatan, penolong penyelaras akan dilantik untuk mengambilalih tempat tersebut.

1.7 Perlantikan Penolong Penyelaras Kelas Pendidikan Khas

Penolong Penyelaras Kelas Pendidikan Khas adalah dilantik secara lantikan dalaman sekolah dan tidak ada surat perlantikan untuk jawatan ini.

Calon guru pendidikan khas untuk jawatan ini juga perlu memenuhi kriteria seperti dalam pemilihan Penyelaras Kelas Pendidikan Khas.

Beliau juga boleh dilucutkan jawatannya sepertimana Penyelaras Kelas Pendidikan Khas.

Page 7: 2015 pku assigment pengurusan ppki

1.8 Elaun Mengajar Kanak-Kanak Khas untuk Guru Pendidikan Khas

Pentadbir Sekolah/ Penyelaras Kelas Pendidikan Khas hendaklah memastikan semua guru pendidikan khas di bawah seliaannya mendapat

elaun mengajar kanak-kanak khas.

Dokumen yang diperlukan untuk memohon pembayaran elaun tersebut adalah :

Salinan Jadual Waktu Peribadi guru berkenaan, dan

Salinan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Khas, atau

Salinan Diploma Pendidikan Khas, atau

Salinan Sijil Kehadiran ke Kursus Pendedahan Pendidikan Khas, atau

Sijil-sijil berkaitan bidang pendidikan khas.

Guru pendidikan khas layak menerima elaun ini bermula dari tarikh dia mengajar di kelas Pendidikan Khas. (Semua salinan dokumen berkaitan hendaklah disahkan oelh Pentadbir)

2. Bidang Tugas dan Tanggungjawab Guru-Guru Pendidikan Khas

2.1 Penyelaras Kelas Pendidikan Khas

2.11 Pentadbiran Umum

1. Membentuk dan menggerakkan Jawatankuasa Pendidikan Khas Sekolah,

2. Menganggotai Jawatankuasa Kurikulum, Kokurikulum dan Kewangan peringkat sekolah,

3. Menyediakan takwim kelas pendidikan khas bersama dengan guru-guru pendidikan khas; merancang, menyelia dan membantu

perjalanan aktiviti kelas pendidikan khas sepanjang tahun,

4. Memberi taklimat kepada pihak pentadbir sekolah dan guru-guru tentang pengurusan kelas pendidikan khas,

Page 8: 2015 pku assigment pengurusan ppki

5. Menyampaikan maklumat dan dapatan mesyuarat Penyelaras bersama dengan Ketua Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran

N.Sembilan kepada pihak pentadbir sekolah dan guru-guru pendidikan khas,

6. Memastikan fail-fail kelas pendidikan khas seperti berikut diwujudkan dan sentiasa dikemaskini :

6.1. Fail Am Kelas Pendidikan Khas Sekolah,

6.2. Fail Jawatankuasa Pendidikan Khas,

6.3. Fail Maklumat Kelas Pendidikan Khas,

6.4. Fail Mata Pelajaran,

6.5. Fail Laporan Status Program Pendidikan Khas,

6.6. Fail Peribadi Murid Pendidikan Khas,

6.7. Fail Rancangan Pengajaran Individu (RPI)

6.8. Fail Kokurikulum Pendidikan Khas,

6.9. Fail Program Inklusif,

6.10. Fail Disiplin Kelas Pendidikan Khas,

6.11. Fail Stok (Alatan dan Perabot),

6.12. Buku Stok

6.13. Laporan Mingguan Guru Bertugas.

7. Mengadakan perjumpaan bulanan bersama dengan semua guru pendidikan khas,

8. Menguruskan perjumpaan guru-guru pendidikan khas dengan ibu bapa murid khas,

9. Mengendalikan aduan ibu bapa bersama-sama dengan guru-guru pendidikan khas,

10. Merancang, melaksana dan menyelia Program Inklusif (jika ada),

11. Memastikan aktiviti kokurikulum kelas pendidikan khas dilaksanakan,

12. Memastikan semua guru dan murid pendidikan khas berada di perhimpuan pagi pada setiap hari (tertakluk kepada amalan sekolah

dan keupayaan murid pendidikan khas),

13. Penyelaras Kelas Pendidikan Khas Sekolah Rendah hendaklah menyenaraikan nama murid-murid yang akan meneruskan

persekolahan ke sekolah menengah dan menghantarnya ke Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran N.Sembilan pada bulan Oktober

setiap tahun bagi tujuan penempatan,

Page 9: 2015 pku assigment pengurusan ppki

14. Memastikan semua dokumen berkaitan setiap murid yang akan menyambung persekolahan ke sekolah menengah dihantar ke

sekolah yang berkenaan,

15. Penyelaras Kelas Pendidikan Khas Sekolah Menengah bertanggungjawab memastikan borang permohonan murid-murid untuk

melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional atau Sekolah Menengah Teknik/Vokasional dilengkapkan

dan dihantar ke Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran N.Sembilan mengikut tarikh yang ditetapkan dari masa ke semasa,

2.1.2 Pengurusan Hal Ehwal Guru

1. Mencalonkan nama guru-guru pendidikan khas belum mengikuti kursus pendedahan pendidikan khas kepada Unit Pendidikan Khas,

Jabatan Pelajaran N.Sembilan supaya mereka dapat dihantar berkursus,

2. Memastikan semua guru pendidikan khas di bawah jagaannya mendapat elaun mengajar kanak-kanak cacat,

3. Memastikan semua guru pendidikan khas di bawah jagaannya tidak disalahgunakan oleh pihak sekolah.

2.1.3 Pengurusan Hal Ehwal Murid

1. Memastikan nama murid pendidikan khas yang baru didaftarkan ke dalam Buku Daftar Kemasukan Murid.

2. Memastikan murid pendidikan khas yang telah tamat tempoh percubaannya dinilai (bersama dengan semua guru pendidikan khas)

dan keputusannya dicatatkan dalam Lampiran A (Borang Pengesahan Penempatan) dan seterusnya dihantar ke Unit Pendidikan

Khas, Jabatan Pelajaran N.Sembilan,

3. Menghantar permohonan kemasukan dan pertukaran murid pendidikan khas ke Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran N.Sembilan

atau melalui Pejabat Pelajaran Daerah,

4. Memastikan semua murid pendidikan khas yang baru didaftarkan dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat,

Page 10: 2015 pku assigment pengurusan ppki

5. Memastikan permohonan sebarang bantuan kewangan bagi semua murid pendidikan khas yang layak menerimanya diproses dan

dihantar sebelum tarikh tutup,

6. Memastikan bantuan kewangan yang diterima untuk murid pendidikan khas diuruskan dengan cekap,

7. Memastikan murid pendidikan khas yang akan menduduki peperiksaan atau yang diinklusifkan mendapat pinjaman buku teks.

8. Membantu menguruskan permohonan pertukaran murid sama ada di dalam atau ke luar negeri dan memastikan dokumen murid ini

dihantar ke sekolah barunya.

9. Memastikan murid pendidikan khas yang tamat persekolahannya diberikan Sijil Berhenti Sekolah.

2.1.4 Pengurusan Data

1. Memastikan data dan laporan status kelas pendidikan khas dikemaskini dan dihantar kepada Pejabat Pelajaran Daerah masing-

masing sebelum atau pada 10 haribulan setiap bulan,

2. Memastikan sesalinan data dan laporan status itu disimpan di dalam Fail Laporan Status Program Pendidikan Khas.

2.1.5 Pengurusan Stok

1. Memastikan barangan yang dihantar ke kelas pendidikan khas oleh Jabatan Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia dan

Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran N.Sembilan diletakkan di dalam kelas pendidikan khas,

2. Memastikan Sijil Akuan Penerimaan (SAP) dilengkapkan sebelum dihantar ke Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran N.Sembilan

dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan,

3. Memastikan alatan kepunyaan kelas pendidikan khas tidak disalahgunakan oleh mana-mana pihak,

4. Menyemak Buku Stok yang disediakan oleh Guru Stok.

2.1.6 Pengurusan Kewangan

1. Memastikan peruntukan PCG kelas pendidikan khas dituntut sepenuhnya pada awal setiap tahun,

Page 11: 2015 pku assigment pengurusan ppki

2. Memastikan tuntutan pelarasan peruntukan PCG kelas pendidikan khas dibuat apabila terdapat pertambahan bilangan murid

pendidikan khas (mengikut syarat pekelilingan kewangan semasa),

3. Membuat Anggaran Belanja Mengurus (ABM) bersama-sama dengan pihak pentadbir sekolah dan guru-guru pendidikan khas,

4. Menyemak baki peruntukan PCG kelas pendidikan khas dari masa ke semasa dan memaklumkan kepada semua guru pendidikan

khas,

5. Menyemak status kewangan dan penyata akaun tabung kelas pendidikan khas yang disediakan oleh bendahari kelas.

2.1.7 Pengurusan Kelas

1. Menyediakan satu peraturan untuk kelas pendidikan khas dan mendapatkan persetujuan daripada pihak pentadbir sekolah sebelum

diedarkan kepada ibu bapa atau penjaga,

2. Memastikan suasana kelas pendidikan khas selesa untuk pengajaran dan pembelajaran,

3. Memastikan keperluan alatan pengajaran dan pembelajaran kelas pendidikan khas mencukupi,

2.1.8 Pengurusan Jadual Waktu

1. Mengadakan mesyuarat dengan guru-guru pendidikan khas untuk menyediakan jadual waktu yang sesuai dengan opsyen guru

masing-masing.

2. Menyerahkan sesalinan jadual waktu kepada pentadbir sekolah dan Pejabat Pelajaran Daerah.

2.1.9 Pengurusan Pengajaran & Pembelajaran

1. Menyediakan jadual penyeliaan dan menyelia pengajaran dan pembelajaran di kelas pendidikan khas dari masa ke semasa,

2. Memastikan Buku Persediaan Mengajar dan Rancangan Pengajaran Individu (RPI) sentiasa berada bersama dengan guru pendidikan

khas semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dan kedua-dua dokumen ini hendaklah dikemaskini,

3. Menyemak dan memastikan rekod prestasi murid dikemaskini sebelum diedarkan kepada ibu bapa atau penjaga,

Page 12: 2015 pku assigment pengurusan ppki

4. Berhubung dengan Setiausaha Peperiksaan sekolah untuk mendaftarkan murid pendidikan khas di kelasnya yang berpotensi untuk

menduduki peperiksaan awam,

2.1.10 Pengurusan Diri

1. Menjadi `role-model’ dan menunjukkan teladan yang baik kepada semua guru pendidikan khas,

2. Memainkan peranan sebagai guru pembimbing dan kaunseling kepada semua guru pendidikan khas.

2.2 Penolong Penyelaras Kelas Pendidikan Khas

1. Melaksanakan bidang tugas dan tanggungjawab Penyelaras Kelas Pendidikan Khas sekiranya beliau tidak berada di sekolah,

2.3 Setiausaha Kelas Pendidikan Khas

1. Berbincang dengan Penyelaras Kelas Pendidikan Khas untuk menetapkan tarikh mesyuarat Jawatankuasa Pendidikan Khas atau

mesyuarat Jawatankuasa Panitia Pendidikan Khas atau perjumpaan dengan ibu bapa / penjaga,

2. Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat berkenaan bersama dengan minit mesyuarat yang lepas dalam masa 7

hari sebelum tarikh mesyuarat,

3. Menyediakan minit mesyuarat bagi setiap mesyuarat tersebut dan failkan dalam fail-fail berkenaan,

4. Mengemaskini salinan Fail Jawatankuasa Pendidikan Khas dan Fail Jawatankuasa Panitia Pendidikan Khas,

5. Menyediakan surat-surat rasmi untuk aktiviti pendidikan khas,

6. Mengumpul dan menjilidkan laporan aktiviti-aktiviti kelas pendidikan khas pada akhir tahun dan dihantar ke Pejabat Pelajaran

Daerah dan Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran N.Sembilan.

2.4 Bendahari Kelas Pendidikan Khas

1. Mengumpul sumbangan ikhlas daripada ibu bapa/penjaga atau pihak lain,

2. Menyediakan penyata akaun untuk merekodkan kemasukan dan pengeluaran wang dari tabung kelas pendidikan khas,

Page 13: 2015 pku assigment pengurusan ppki

3. Mengemaskini akaun tabung kelas pendidikan khas pada setiap hujung bulan,

4. Membentangkan kedudukan kewangan tabung kelas pendidikan khas dalam setiap mesyuarat Jawatankuasa Pendidikan Khas

dan mesyuarat Jawatankuasa Panitia Pendidikan Khas.

2.5 Guru Kelas Pendidikan Khas

Pengurusan Dokumen

1. Merekod dan mengemaskini jadual kedatangan murid pada setiap hari,

2. Melengkapkan jadual kedatangan murid pada awal tahun dan mengemaskini maklumat di dalamnya sekiranya berlaku sebarang

perubahan pada bilangan murid di dalam kelas pendidikan khas,

3. Memastikan Fail Rancangan Pengajaran Individu (RPI) muridnya sentiasa dikemaskini,

4. Menyedia dan memastikan Fail Peribadi semua muridnya lengkap,

5. Menguruskan surat menyurat berkaitan seperti surat kebenaran, surat rawatan, surat panggilan mesyuarat dan lain-lain,

Pengurusan Hal Ehwal Murid

1. Membawa semua murid pendidikan khas di kelasnya ke perhimpunan pagi,

2. Memastikan bilangan murid pendidikan khas di kelasnya adalah sama sebelum dan selepas rehat (untuk mengelak murid

pendidikan khas daripada ponteng),

3. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kebajikan, keselamatan dan disiplin murid-murid pendidikan khas di kelasnya,

3. Menguruskan pendaftaran kemasukan murid pendidikan khas yang baru,

4. Memaklumkan kepada Penyelaras Kelas Pendidikan Khas tentang murid pendidikan khas di kelasnya yang telah tamat tempoh

percubaan,

5. Memaklumkan kepada Penyelaras kelas Pendidikan Khas tentang murid akan melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah atau

Sekolah Vokasional,

6. Menguruskan pinjaman buku teks bagi murid pendidikan khas di kelasnya yang akan menduduki peperiksaan awam,

Page 14: 2015 pku assigment pengurusan ppki

7. Menghubungi ibu bapa atau penjaga murid pendidikan khas berkenaan jika berlaku sebarang kesulitan,

8. Menguruskan Sijil Berhenti Sekolah murid-murid pendidikan khas,

Pengurusan Data

1. Melaporkan status kedudukan bilangan murid-murid kepada Penyelaras Kelas Pendidikan Khas supaya maklumat Laporan Status

Program Pendidikan Khas pada setiap bulan adalah tepat.

Pengurusan Kewangan

1. Menguruskan hal-hal berkaitan dengan yuran murid dan mengeluarkan resit,

Pengurusan Kelas

1. Memastikan kelas sentiasa dalam keadaan kemas dan ceria,

2. Menyedia dan mempamerkan jadual waktu kelas,

3. Melantik Jawatankuasa Kelas, membuat Carta Organisasi Kelas dan mempamerkan carta tersebut,

4. Menyediakan jadual bertugas kelas dan menjaga kebersihan kelas,

5. Memastikan kelasnya dibuka pada setiap pagi dan ditutup sebelum balik.

Pengurusan Pengajaran & Pembelajaran

1. Memastikan rekod prestasi murid-murid pendidikan khas di kelasnya dilengkapkan sebelum diserahkan kepada ibu bapa untuk

ditandatangani,

2. Mengenalpasti murid pendidikan khas di kelasnya yang layak diinklusifkan dan yang berpotensi menduduki peperiksaan awam dan

memaklumkan kepada Penyelaras Kelas Pendidikan Khas untuk tindakan lanjut,

2.6 Guru Mata Pelajaran

1. Menganggotai Ahli Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Sekolah,

2. Menyimpan maklumat Sukatan Pelajaran, Huraian Sukatan Pelajaran, Buku Panduan, Buku Kerja dan senarai Bahan Bantu

Page 15: 2015 pku assigment pengurusan ppki

Mengajar (BBM) yang digunapakai,

3. Melengkapkan Fail Mata Pelajaran masing-masing,

4. Menggubal soalan penilaian dan menjalankan ujian penilaian,

5. Menyimpan soalan-soalan dalam Fail Mata Pelajaran untuk Bank Soalan,

6. Mencatatkan prestasi murid ke dalam Rekod Prestasi Murid selepas setiap ujian dan menyerahkan markah-markah itu

kepada guru kelas,

7. Mengemaskini nota dan bahan pengajaran dan pembelajaran,

8. Menyimpan minit mesyuarat panitia di dalam Fail Jawatankuasa Panitia Pendidikan Khas,

9. Mengemaskini Rancangan Pengajaran Individu (RPI) untuk mata pelajaran yang diajar,

10. Menyenaraikan Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang diperlukan dan membentangkannya di dalam mesyuarat Jawatankuasa

Panitia Pendidikan Khas supaya dapat diambilkira dalam ABM kelas pendidikan khas.

2.7 Guru Kokurikulum Kelas Pendidikan Khas

1. Merancang aktiviti tahunan kokurikulum kelas pendidikan khas seperti sukan, kebudayaan, kelab, persatuan dan pasukan

beruniform,

2. Mendaftarkan kelab atau persatuan unit beruniform murid pendidikan khas dengan pihak-pihak yang berkenaan (rujuk

kepada Guru/Penolong Kanan Kokurikulum sekolah),

3. Mendokumentasikan segala hal yang berkaitan dengan kelab seperti pendaftaran, peraturan, yuran, pakaian, masa

perjumpaan dan lain-lain; failkan di dalam Fail Kokurikulum Pendidikan Khas,

4. Menyediakan kertas kerja untuk aktiviti-aktiviti kokurikulum yang dirancang,

5. Menyediakan segala surat menyurat, dokumen dan membuat permohonan untuk mendapatkan kebenaran bagi

melaksanakan setiap aktiviti kokurikulum,

6. Menyediakan laporan tahunan bagi setiap aktiviti kokurikulum yang telah dilaksanakan; satu salinan untuk Fail Kokurikulum

Pendidikan Khas dan satu salinan kepada Setiausaha Jawatankuasa Pendidikan Khas.

Page 16: 2015 pku assigment pengurusan ppki

2.8 Guru Disiplin Kelas Pendidikan Khas

1. Mengendalikan kes-kes disiplin murid,

2. Berbincang dengan Penyelaras Kelas Pendidikan Khas untuk mengadakan perjumpaan bersama guru-guru pendidikan khas

lain bagi membincang dan menyelesaikan masalah tingkahlaku murid pendidikan khas,

3. Berbincang dengan Penyelaras Kelas Pendidikan Khas dan pihak pentadbir sekolah untuk mengadakan perjumpaan dengan

ibu bapa kepada murid pendidikan khas yang menunjukkan masalah tingkahlaku yang membimbangkan,

4. Merekodkan segala maklumat dan tindakan yang diambil dan disimpan ke dalam Fail Disiplin Kelas Pendidikan Khas.

2.9 Guru Keceriaan Kelas Pendidikan Khas

1. Membentuk Jawatankuasa Keceriaan Kelas Pendidikan Khas,

2. Merancang projek keceriaan kawasan sekitar kelas pendidikan khas,

3. Mendokumentasikan program keceriaan yang telah dilaksanakan,

4. Memastikan penglibatan di dalam pertandingan keceriaan kelas peringkat sekolah, daerah dan negeri,

5. Melengkap dan mengemaskini maklumat di Bilik Gerakan Pendidikan Khas.

2.10 Guru Stok Kelas Pendidikan Khas

1. Mendapatkan salinan invois pesanan barangan daripada pembekal sebagai bukti pembelian barangan dan serahkan kepada

kerani pejabat yang menguruskan akaun kelas pendidikan khas,

2. Mencatatkan setiap barangan yang dibeli ke dalam Buku Stok berdasarkan maklumat di dalam salinan invois dalam tempoh

7 hari dari tarikh penerimaan barangan tersebut,

3. Menyedia dan merekodkan nombor siri alatan atau perabot kekal yang dibeli atau diterima pada Kad Stok,

4. Melabel nombor siri pada alatan atau perabot kekal yang dibeli atau diterima seperti contoh di bawah:

Page 17: 2015 pku assigment pengurusan ppki

5. Bagi barangan atau perabot yang dibekalkan oleh Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Perak, lengkapkan Sijil Akuan

Penerimaan (SAP) bagi setiap barangan tersebut dan menyerahkannya kepada Penyelaras Kelas Pendidikan Khas untuk

dikembalikan ke Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran N.Sembilan,

6. Satu salinan Sijil Akuan Penerimaan (SAP) bagi setiap barangan berkenaan hendaklah disimpan di dalam Fail Stok (Alatan

dan Perabot),

7. Mengemaskini Fail Stok (Alatan dan Perabot),

8. Memeriksa stok barangan dan mengemaskini Buku Stok pada pertengahan dan akhir tahun,

9. Menyerahkan Fail Stok (Alatan dan Perabot) dan juga Buku Stok kepada Penyelaras Kelas Pendidikan Khas untuk disahkan

sebelum diserahkan kepada pejabat.

2.11 Guru Bertugas Mingguan Kelas Pendidikan Khas

1. Menulis laporan tugas harian di dalam Buku Laporan Bertugas Mingguan Kelas Pendidikan Khas,

2. Menghubungi ibu bapa atau penjaga murid pendidikan khas yang sakit,

3. Membawa murid pendidikan khas yang sakit ke hospital (jika perlu),

4. Memastikan keceriaan, keselamatan dan kebersihan kelas pendidikan khas dalam keadaan terurus sepanjang minggu

bertugas,

5. Membantu guru kelas menguruskan murid-murid pendidikan khas semasa perhimpunan pagi.

3. Pengurusan Fail-fail Pendidikan Khas

3.1 Fail Am Kelas Pendidikan Khas

Penyelaras Kelas Pendidikan Khas perlu memohon kepada pihak sekolah supaya mewujudkan satu Fail Am bagi kelas pendidikan khas dengan nombor rujukan untuk menyimpan segala surat menyurat berkaitan urusan kelas pendidikan khas di sekolah.

Satu salinan fail tersebut hendaklah disimpan di kelas pendidikan khas untuk memudahkan rujukan.

Page 18: 2015 pku assigment pengurusan ppki

3.2 Fail Jawatankuasa Pendidikan Khas

Penyelaras Kelas Pendidikan Khas bertanggungjawab menyediakan Fail Jawatankuasa Pendidikan Khas dan memuatkan dokumen-dokumen berikut :

Minit mesyuarat,

Takwim Tahunan Kelas Pendidikan Khas,

Kertas Kerja Aktiviti / Projek Kelas Pendidikan Khas,

Surat menyurat setiap Aktiviti / Projek Kelas Pendidikan Khas,

Laporan Aktiviti / Projek Kelas Pendidikan Khas,

Jadual Pencerapan,

Penyelaras Kelas Pendidikan Khas perlu memastikan Fail Jawatankuasa Pendidikan Khas ini dikemaskini dari masa ke semasa.

Fail ini hendaklah disimpan di bilik Pengetua / Guru Besar dan di kelas pendidikan khas supaya mudah dirujuk oleh Penyelaras Kelas Pendidikan Khas, guru-guru pendidikan khas, pihak pentadbir sekolah dan pegawai-pegawai dari Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan pada bila-bila masa.

3.3 Fail Maklumat Kelas Pendidikan Khas

Penyelaras Kelas Pendidikan Khas bertanggungjawab menyediakan Fail Maklumat Kelas Pendidikan Khas dan memuatkan dokumen-dokumen berikut :

Pekeliling-pekeliling Pendidikan Khas,

Borang Biodata Guru,

Borang Biodata Murid,

Page 19: 2015 pku assigment pengurusan ppki

Statistik Murid Pendidikan Khas,

Jadual Waktu Induk Kelas dan Jadual Waktu Peribadi Guru,

Rekod keputusan UPSR, PMR dan SPM

Lain-lain dokumen semasa yang berkaitan.

Penyelaras Kelas Pendidikan Khas juga bertanggungjawab mengemaskinikan Fail Maklumat Kelas Pendidikan Khas ini dari masa ke semasa.

Fail ini hendaklah disimpan di bilik Pengetua / Guru Besar dan di kelas pendidikan khas supaya mudah dirujuk oleh Penyelaras Kelas Pendidikan Khas, guru-guru pendidikan khas, pihak pentadbir sekolah dan pegawai-pegawai dari Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan pada bila-bila masa.

3.4 Fail Mata Pelajaran

Guru Mata Pelajaran bertanggungjawab menyedia dan mengemaskini Fail Mata Pelajaran masing-masing. Fail ini mengandungi dokumen-dokumen berikut :

Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran,

Maklumat semasa mengenai mata pelajaran,

Senarai Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang digunapakai,

Jadual peperiksaan / penilaian,

Soalan-soalan peperiksaan / penilaian,

Rumusan pencapaian setiap murid selepas setiap peperiksaan / penilaian,

Lain-lain dokumen semasa yang berkaitan.

3.4 Fail Laporan Status Program Pendidikan Khas

Fail ini diwujudkan untuk menyimpan sesalinan Laporan Status Program Pendidikan Khas yang wajib dihantar ke Pejabat Pelajaran Daerah pada setiap bulan.

Page 20: 2015 pku assigment pengurusan ppki

Penyelaras Kelas Pendidikan Khas bertanggungjawab menyedia dan mengemaskinikan Fail Laporan Status Program Pendidikan Khas.

3.5 Fail Peribadi Murid Pendidikan Khas

Guru kelas pendidikan khas bertanggungjawab menyedia dan mengemaskinikan Fail Peribadi Murid bagi setiap anak muridnya. Fail ini memuatkan dokumen-dokumen berikut :

Surat Penempatan Murid ke Program Pendidikan Khas dari Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan,

Salinan Lampiran A,

Salinan Borang Pendaftaran dan Cadangan Penempatan Kanak-Kanak Keperluan Khas ( 0 - 18 Tahun ),

Salinan Borang Pertukaran Sekolah - (jika ada),

Salinan Sijil Kelahiran / Kad Pengenalan,

3 keping gambar murid berukuran pasport,

Salinan permohonan Kad Orang Kurang Upaya,

Salinan Kad Orang Kurang Upaya,

Kad atau Buku Kesihatan Murid,

Salinan Sijil Penyertaan dan Sijil Penghargaan yang diterima oleh murid,

Rekod Prestasi Murid,

Lain-lain dokumen yang berkaitan dengan murid.

3.6 Fail Rancangan Pengajaran Individu (RPI)

Guru mata pelajaran bertanggungjawab menyedia dan mengemaskinikan Fail Rancangan Pengajaran Individu (RPI) bagi setiap muridnya mengikut mata pelajaran yang diajarnya.

3.7 Fail Kokurikulum Kelas Pendidikan Khas

Penyelaras Kelas Pendidikan Khas bersama dengan Guru Kokurikulum Kelas Pendidikan Khas bertanggungjawab menyedia dan mengemaskinikan Fail Kokurikulum Kelas Pendidikan Khas. Kandungan Fail Kokurikulum adalah berikut :

Jawatankuasa Kokurikulum Kelas Pendidikan Khas,

Jadual Waktu pelaksanaan aktiviti kokurikulum,

Page 21: 2015 pku assigment pengurusan ppki

Rekod kehadiran guru dan murid pendidikan khas,

Maklumat mengenai jenis-jenis aktiviti kokurikulum yang dijalankan pada setiap sesi,

Kertas kerja program / aktiviti kokurikulum yang akan dilaksanakan,

Salinan surat menyurat berkaitan dengan pelaksanaan setiap kokurikulum kelas pendidikan khas,

Laporan program / aktiviti kokurikulum yang telah dilaksanakan,

Lain-lain dokumen semasa yang berkaitan.

3.8 Fail Program Inklusif

Penyelaras Kelas Pendidikan Khas bersama dengan guru-guru dalam Jawatankuasa Program Inklusif bertanggungjawab menyedia dan mengemaskinikan Fail Program Inklusif. Fail ini mengandungi dokumen-dokumen seperti :

Jawatankuasa Program Inklusif,

Kertas kerja perancangan dan pelaksanaan Program Inklusif,

Jadual Waktu guru dan murid yang terlibat,

Biodata murid yang diinklusifkan,

Rekod kehadiran murid ke kelas inklusif,

Salinan surat menyurat berkaitan dengan pelaksanaan Program Inklusif,

Laporan semasa pelaksanaan Program Inklusif,

Rekod prestasi murid,

Lain-lain dokumen semasa yang berkaitan.

3.9 Fail Disiplin Kelas Pendidikan Khas

Penyelaras Kelas Pendidikan Khas bersama dengan Guru Disiplin Kelas Pendidikan Khas bertanggungjawab menyedia dan mengemaskinikan Fail Disiplin Kelas Pendidikan Khas. Fail ini merekodkan tingkahlaku murid-murid pendidikan khas yang serius dan memerlukan satu kaedah pengubahsuaian tingkahlaku untuk membantunya. Fail ini mengandungi dokumen-dokumen berikut :

Jawatankuasa Disiplin Kelas Pendidikan Khas,

Biodata murid pendidikan khas yang dikenalpasti menghadapi masalah tingkahlaku,

Page 22: 2015 pku assigment pengurusan ppki

Catatan jenis masalah tingkahlaku, masa dan tarikh ia berlaku,

Cadangan model pengubahsuaian tingkahlaku untuk membantu murid tersebut,

Surat pemakluman kepada ibu bapa / penjaga,

Surat perjanjian dengan ibu bapa / penjaga berhubung dengan pelaksanaan pengubahsuaian tingkahlaku ke atas anak mereka,

Rekod perkembangan semasa tingkahlaku murid tersebut,

Laporan akhir setelah masalah tingkahlaku itu berjaya ditangani.

3.10 Fail Stok (Alatan dan Perabot)

Penyelaras Kelas Pendidikan Khas bersama dengan Guru Stok Kelas Pendidikan Khas bertanggungjawab menyedia dan mengemaskinikan Fail Stok (Alatan dan Perabot). Fail ini bertujuan untuk merekodkan alatan dan perabot yang dibeli atau diterima daripada Jabatan Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia atau Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan.

Maklumat yang perlu akan di dalam fail ini ialah :

Daftar senarai item,

Maklumat setiap item yang dibeli atau diterima iaitu tarikh penerimaan, jumlah unit dibeli atau diterima, syarikat pembekal, harga seunit, jenama, dan lain-lain,

Salinan dokumen untuk setiap item berkenaan iaitu invois pembelian, dokumen penghantaran oleh syarikat pembekal dan Sijil Akuan Penerimaan (SAP).

Sijil Akuan Penerimaan (SAP) hendaklah dilengkapkan bagi setiap barangan yang diterima daripada Jabatan Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia atau Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan.

SAP yang telah dilengkapkan hendaklah dihantar kepada Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan dalam masa 7 hari dari tarikh penerimaan supaya Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Negeri Perak dapat mengetahui status penghantaran barangan tersebut ke sekolah-sekolah.

3.11 Buku Stok

Page 23: 2015 pku assigment pengurusan ppki

Penyelaras Kelas Pendidikan Khas bertanggungjawab mendapatkan buku stok daripada pejabat sekolah. Guru Stok bertanggungjawab merekod dan mengemaskinikan semua alatan pejabat atau jenis-jenis alatan gunapakai yang dibeli menggunakan peruntukan PCG kelas pendidikan khas ke dalam Buku Stok. Penyelaras Kelas Pendidikan Khas bertanggungjawab menyemak dan mengesahkan maklumat-maklumat dalam Buku Stok sebelum diserah kepada pejabat sekolah pada hujung tahun.

3.12 Laporan Mingguan Guru Bertugas

Penyelaras Kelas Pendidikan Khas bersama semua guru pendidikan khas perlu menetapkan satu format laporan harian yang dipersetujui oleh semua untuk kegunaan di sekolah masing-masing. Laporan mingguan ini boleh direkodkan dalam buku atau helaian borang laporan ini difailkan.

Laporan harian bertujuan mencatatkan peristiwa yang berlaku di kelas pendidikan khas pada setiap hari sepanjang minggu berkenaan. Antara peristiwa yang perlu dicatat di dalam laporan harian adalah berikut :

guru yang tidak hadir pada hari berkenaan,

murid yang tidak hadir pada hari berkenaan,

murid-murid yang balik awal,

guru-guru yang keluar untuk tugas rasmi pada hari berkenaan,

murid yang ponteng selepas rehat,

lawatan atau kunjungan dari pihak luar,

lain-lain peristiwa.

4. Pengurusan Data Pendidikan Khas

4.1 Laporan Status Program Pendidikan Khas

Laporan Status Program Pendidikan Khas hendaklah dihantar ke Pejabat Pelajaran Daerah sebelum atau pada 10 haribulan setiap bulan.

Laporan Status Program Pendidikan Khas yang lengkap perlu dihantar juga walaupun tidak terdapat perubahan.

Page 24: 2015 pku assigment pengurusan ppki

Salinan laporan status program pendidikan khas bagi setiap bulan hendaklah difailkan di dalam Fail Laporan Status Program Pendidikan Khas.

Format Laporan Status Program Pendidikan Khas boleh didapati dalam bentuk bercetak (hardcopy) dan juga dalam disket (softcopy) daripada Pejabat Pelajaran Daerah dan Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan.

4.2 Maklumat Guru dan Murid Pendidikan Khas

Maklumat guru dan murid pendidikan khas hendaklah dihantar ke Pejabat Pelajaran Daerah pada bulan Januari setiap tahun. Maklumat guru dan murid pendidikan khas hendaklah dihantar dalam bentuk bercetak (hardcopy) berserta dengan disket (softcopy ).

Selepas itu senarai maklumat perlu dihantar sekiranya ada perubahan pada bilangan guru atau murid pendidikan khas.

Format maklumat guru dan murid pendidikan khas boleh didapati dalam bentuk bercetak ( hardcopy ) dan juga dalam disket ( softcopy ) daripada Pejabat Pelajaran Daerah dan Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan.

5. Bantuan Per Kapita ( PCG ) Pendidikan Khas

5.1 Tuntutan PCG Kelas Pendidikan Khas

Tuntutan PCG bagi tahun semasa hendaklah dibuat berdasarkan enrolmen murid pendidikan khas pada 30 September tahun sebelumnya.

Sekolah dibenarkan membuat tuntutan pelarasan sekali sahaja dalam setahun dengan syarat ada pertambahan enrolmen murid pendidikan khas sebanyak 5%.

Kelas yang baru beroperasi boleh menuntut peruntukan PCG berdasarkan enrolmen murid pendidikan khas pada tarikh mula beroperasi.

Rujuk Surat Pekeliling Kewangan semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran N.Sembilan pada setiap tahun.

5.2 Buku Tunai PCG

Bagi sekolah integrasi yang mempunyai lebih daripada satu program, setiap program hendaklah mempunyai buku tunainya sendiri supaya segala perbelanjaan bagi setiap program dapat diselia secara berasingan.

Page 25: 2015 pku assigment pengurusan ppki

5.3 Penggunaan Peruntukan PCG untuk Membiayai Projek Sekolah dan Daerah

Merujuk surat Jabatan Pelajaran N.Sembilan ________ bertarikh ______ jelas menyatakan bahawa sebarang projek yang dilaksanakan di peringkat sekolah dan daerah hanya boleh ditampung menggunakan peruntukan PCG bahagian LPBT sahaja.

6. Kutipan Yuran Persekolahan Murid Pendidikan Khas

Murid pendidikan khas yang berdaftar di sekolah kerajaan hendaklah membayar yuran persekolahan mengikut kadar semasa yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

7. Pengurusan Kelas Pendidikan Khas

7.1 Peraturan Kelas Pendidikan Khas

Penyelaras Kelas Pendidikan Khas perlu mengedarkan satu salinan peraturan kelas pendidikan khas yang telah diluluskan oleh sekolah kepada semua ibu bapa atau penjaga untuk supaya mereka sedia maklum dan dapat mematuhi peraturan tersebut.

7.2 Suasana Kelas Pendidikan Khas

Sebuah kelas pendidikan khas yang piawai hendaklah mempunyai item-item yang berikut :

Jadual Waktu Kelas,

Catatan Aktiviti Bulanan pada papan kenyataan kelas,

Carta Organisasi Kelas,

Jadual Bertugas Kelas Pendidikan Khas,

Carta bergambar murid-murid pendidikan khas,

Carta-carta maklumat kelas,

Carta Aliran Pendaftaran Murid Berkeperluan Khas,

Carta-carta lain yang berkaitan.

Page 26: 2015 pku assigment pengurusan ppki

Selain itu, guru kelas pendidikan khas adalah digalakkan untuk menceriakan lagi kelasnya mengikut kreativiti masing-masing.

8. Pengurusan Jadual Waktu

8.1 Jadual Waktu

Jadual Waktu perlu dipamerkan di depan kelas.

Salinan jadual waktu perlu diedarkan kepada ibu bapa atau penjaga bagi tujuan makluman.

Tempoh Pembelajaran bagi Sekolah Rendah - 7.30 pagi hingga 12.30 tengahari Tempoh Pembelajaran bagi Sekolah Menengah - 7.30 pagi hingga 1.00 petang

Tempoh Pengajaran dan Pembelajaran bagi satu waktu ialah 30 minit.

Masa rehat hendaklah dibuat 10 minit lebih awal bagi tujuan memudahkan murid pendidikan khas membeli makanan dan tamat 10 minit lebih lewat daripada masa rehat bagi murid lain untuk memberikan masa mereka berinteraksi dengan murid lain.

Agihan waktu yang dicadangkan :

Subjek

Sekolah Menengah

Sekolah Rendah

Bahasa Melayu

5 waktu

6 waktu

Bahasa Inggeris

5 waktu

5 waktu

Matematik

6 waktu

6 waktu

Pendidikan Seni

2 waktu

Page 27: 2015 pku assigment pengurusan ppki

2 waktu

Agama / Moral

5 waktu

5 waktu

Pendidikan Jasmani

4 waktu

4 waktu

Sosial Alam Sekitar

6 waktu

4 waktu

Kemahiran Hidup

11 waktu

8 waktu

Muzik

2 waktu

2 waktu

Perhimpunan

2 waktu

2 waktu

Jumlah

48 waktu

44 waktu

Salinan jadual waktu induk dan peribadi perlu dihantar ke Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran N.Sembilan dan Pejabat Pelajaran Daerah bagi memudahkan pegawai untuk mengatur jadual penyeliaan.

9. Pendaftaran Masuk Murid Pendidikan Khas yang baru

9.1 Prosedur Kemasukan ke Kelas Pendidikan Khas

Page 28: 2015 pku assigment pengurusan ppki

Murid yang dikenalpasti memerlukan pendidikan khas perlu menjalani pemeriksaan dan mendapatkan pengesahan dari pegawai perubatan di hospital kerajaan atau pusat kesihatan kerajaan menggunakan BORANG PENDAFTARAN DAN CADANGAN PENEMPATAN KANAK-KANAK KEPERLUAN KHAS (0-18 TAHUN).

Borang tersebut boleh diperolehi di hospital kerajaan, pusat kesihatan kerajaan, Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran N.Sembilan dan Pejabat Pelajaran Daerah.

Selepas menjalani pemeriksaan, borang yang telah dilengkapkan hendaklah dihantar ke ke Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran N.Sembilan atau melalui Pejabat Pelajaran Daerah.

Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran N.Sembilan kemudiannya akan memproses borang permohonan itu dan membuat penempatan berdasarkan laporan perubatan tersebut ke program pendidikan khas yang sesuai.

9.2 Tempoh Percubaan

Murid Pendidikan Khas yang baru akan diberikan tempoh percubaan selama sebulan bagi menyesuaikan diri dengan pembelajaran di kelas pendidikan khas dan juga suasana sekolah.

Setelah tamat tempoh percubaan, Penyelaras Kelas Pendidikan Khas bersama dengan semua guru pendidikan khas hendaklah membuat laporan penilaian ke atas murid berkenaan dengan melengkapkan Lampiran A dan menghantarnya ke Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran N.Sembilan.

Murid baru tersebut yang dapat menyesuaikan diri akan meneruskan persekolahannya manakala murid yang masih belum dapat menyesuaikan diri akan dilanjutkan tempoh percubaannya sehingga tiga bulan bergantung kepada keadaan.

Kalau murid baru berkenaan masih lagi didapati tidak sesuai selepas dilanjutkan tempoh percubaannya, murid itu boleh ditangguhkan persekolahannya bagi satu tempoh tidak lebih dari 12 bulan bermula dari tarikh dia melaporkan diri ke sekolah. Tujuan dicadangkan penangguhan ini adalah atas sebab murid berkenaan belum lagi dapat berdikari semasa berada di sekolah dan diharap sepanjang tempoh penangguhan itu, murid itu dapat belajar menguruskan dirinya dengan baik.

Murid pendidikan khas yang baru hendaklah didaftarkan ke dalam Buku Daftar Kemasukan Murid pada hari pertama dia melaporkan diri ke sekolah tanpa mengambilkira sama ada dia akan melepasi tempoh percubaannya atau tidak.

Page 29: 2015 pku assigment pengurusan ppki

10. Pengurusan Pertukaran Murid Pendidikan Khas

10.1 Pertukaran Murid Pendidikan Khas Dalam Negeri

Murid pendidikan khas yang ingin bertukar sekolah di dalam negeri hendaklah mengisi Borang Pertukaran Dalam Negeri (sebanyak lima salinan) dan menghantarnya terus ke Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran N.Sembilan atau melalui Pejabat Pelajaran Daerah. Selepas permohonan diproses, surat kelulusan dan arahan pertukaran ke sekolah baru akan dikeluarkan.

Bagi pertukaran murid pendidikan khas dalam negeri, BORANG PENDAFTARAN DAN CADANGAN PENEMPATAN KANAK-KANAK KEPERLUAN KHAS (0-18 TAHUN) dan Lampiran A tidak perlu disertakan kerana murid berkenaan telah pun dinilai di sekolah lama dan telah lulus tempoh percubaannya.

Apabila berlaku pertukaran sekolah, Fail Peribadi Murid Pendidikan Khas dan lain-lain dokumen murid berkenaan hendaklah dihantar ke sekolah baru.

10.2 Pertukaran Murid Pendidikan Khas Keluar Negeri

Murid pendidikan khas yang ingin bertukar sekolah ke luar negeri hendaklah mengisi Borang Pertukaran Ke Luar Negeri ( sebanyak enam salinan ) dan menghantarnya terus ke Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran N.Sembilan atau melalui Pejabat Pelajaran Daerah. Selepas permohonan diproses, surat kelulusan dan arahan pertukaran ke sekolah baru akan dikeluarkan.

Apabila berlaku pertukaran sekolah, Fail Peribadi Murid Pendidikan Khas dan lain-lain dokumen murid berkenaan hendaklah dihantar ke sekolah baru.

10.3 Pertukaran dari Kelas Aliran Perdana ke Kelas Pendidikan Khas

Murid dari kelas aliran perdana yang dikenalpasti menghadapi masalah pembelajaran dan mendapat persetujuan daripada ibu bapa atau penjaga supaya dimasukkan ke kelas pendidikan khas perlu menjalani pemeriksaan dan mendapat pengesahan dari pegawai perubatan.

Lima salinan Borang Pertukaran Dalam Negeri dan BORANG PENDAFTARAN DAN CADANGAN PENEMPATAN KANAK-KANAK KEPERLUAN KHAS (0-18 TAHUN) yang telah dilengkapkan hendaklah dihantar terus ke Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Perak atau melalui Pejabat Pelajaran Daerah. Selepas permohonan diproses, surat kelulusan dan arahan pertukaran ke kelas pendidikan khas akan dikeluarkan.

Murid yang baru ini akan diberikan tempoh percubaan selama sebulan untuk menyesuaikan diri dengan pembelajaran di kelas pendidikan khas.

Murid yang dapat menyesuaikan diri akan meneruskan persekolahannya. Murid yang masih belum dapat menyesuaikan diri akan dilanjutkan tempoh percubaannya sehingga tiga bulan atau ditangguhkan

Page 30: 2015 pku assigment pengurusan ppki

tempoh persekolahannya selama satu tempoh tidak melebihi 12 bulan bermula dari tarikh dia melaporkan diri ke sekolah.

11. Pengajaran dan Pembelajaran

11.1 Kurikulum

Setiap mata pelajaran atau kemahiran yang diajar di kelas pendidikan khas hendaklah memenuhi keperluan dan kemampuan murid berdasarkan Rancangan Pengajaran Individu (RPI).

Bagi murid pendidikan khas yang berkemampuan belajar, guru hendaklah memperbanyakkan mata pelajaran berbentuk akademik.

Bagi murid pendidikan khas yang kurang kemampuan belajar, guru hendaklah memperuntukkan lebih masa untuk aktiviti-aktiviti berbentuk amali atau vokasional.

11.2 Kokurikulum

Waktu kokurikulum mesti dijalankan di luar waktu kurikulum. Masa yang diperuntukkan untuk aktiviti kokurikulum adalah 120 minit.

Aktiviti kokurikulum boleh dijalankan selepas waktu sekolah atau pada hari Sabtu bekerja.

Sekolah digalakkan menubuhkan kelab atau persatuan dan unit beruniform untuk kelas pendidikan khas.

Segala perancangan dan pelaksanaan aktiviti mesti direkodkan di dalam Fail Kokurikulum Kelas Pendidikan Khas.

Murid pendidikan khas yang berkemampuan hendaklah diinklusifkan ke dalam aktiviti kokurikulum bersama dengan murid aliran perdana.

11.2 Pencerapan Pengajaran Guru Pendidikan Khas

Pencerapan ke atas pengajaran guru pendidikan khas boleh dilakukan oleh pentadbir sekolah mengikut jadual dan oleh pegawai di Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri pada bila-bila masa.

12. Dokumen Rasmi Pengajaran dan Pembelajaran

12.1 Buku Persediaan Mengajar Guru Pendidikan Khas

Sehingga kini, belum ada Buku Persediaan Mengajar yang dicetak khas untuk Guru Pendidikan Khas. Jadi semua guru pendidikan khas masih menggunakan Buku Persediaan Mengajar sekolah masing-masing.

Buku Persediaan Mengajar Guru merupakan dokumen rasmi dan hendaklah sentiasa berada bersama dengan guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Butiran harian yang perlu ditulis dalam Buku Persediaan Mengajar adalah seperti berikut :

Page 31: 2015 pku assigment pengurusan ppki

Tarikh dan Masa

Kelas

Tajuk

Kemahiran

Isi Pelajaran

Objektif

Langkah Pengajaran / Aktiviti

Bahan Bantu Mengajar

Refleksi ( hanya boleh ditulis selepas habis sesi pengajaran dan pembelajaran )

12.2 Rancangan Pengajaran Individu (RPI)

Rancangan Pengajaran Individu (RPI) merupakan dokumen rasmi yang merekodkan perkembangan dan pencapaian murid pendidikan khas bagi satu-satu kemahiran atau tajuk yang diajar.

Rancangan Pengajaran Individu (RPI) membantu guru mengetahui perkembangan murid bagi membolehkan guru merancang pengajaran dan pembelajaran seterusnya. RPI mesti ditulis dan dikemaskinikan dari masa ke semasa.

Garis panduan pelaksanaan RPI boleh dirujuk di dalam buku Panduan Rancangan Pengajaran Individu terbitan Jabatan Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia.

13. Persekolahan Murid Pendidikan Khas

Seperti juga murid-murid di aliran perdana, jumlah tempoh belajar murid-murid pendidikan khas adalah selama sebelas tahun iaitu enam tahun di sekolah rendah dan lima tahun di sekolah menengah. Namun mereka diberi pilihan untuk melanjutkan tempoh tersebut selama dua tahun menjadikan tempoh belajar mereka selama tiga belas tahun. Tempoh lanjutan belajar itu boleh diambil sama ada di peringkat persekolahan rendah ataupun menengah ataupun kedua-duanya iaitu satu tahun di peringkat rendah dan satu tahun lagi di peringkat menengah. Rujuk Pekeliling KP(BS)8591/Jld.XVII(16) bertarikh 3 Disember 2002.

13.1 Sekolah Rendah

Umur persekolahan murid pendidikan khas sekolah rendah bermula dari 7 tahun hingga 12 tahun. Tempoh persekolahan boleh dilanjutkan 1 hingga 2 tahun jika murid masih belum menguasai kemahiran dengan memuaskan dan kemahiran belajarnya masih di tahap rendah.

Murid yang tamat persekolahan peringkat rendah akan disyorkan ke program percantuman pendidikan khas sekolah menengah.

Page 32: 2015 pku assigment pengurusan ppki

13.2 Sekolah Menengah

Umur persekolahan murid pendidikan khas sekolah menengah bermula dari 13 tahun hingga 17 tahun (jika murid berkenaan tidak memilih untuk melanjutkan tempoh persekolahannya sama ada di rendah atau menengah).

Murid yang tamat persekolahan peringkat menengah dan telah menduduki peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) boleh membuat permohonan untuk melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional atau Sekolah Menengah Teknik/Vokasional. Borang permohonan yang telah dilengkapkan hendaklah dihantar ke Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran N.Sembilan tidak lewat dari tarikh yang ditetapkan.

Walau bagaimanapun, tawaran tempat dan tarikh kemasukan ke Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional atau Sekolah Menengah Teknik/Vokasional adalah tertakluk kepada pindaan semasa.

Rujuk Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pendidikan Khas untuk maklumat lanjut.

14. Peperiksaan Awam

Murid-murid pendidikan khas juga berpeluang untuk menduduki Peperiksaan UPSR dan PMR. Pada kebiasaannya, mereka akan diberikan beberapa kelonggaran syarat semasa menduduki Peperiksaan Awam tersebut. Hubungi Setiausaha Peperiksaan sekolah masing-masing atau Unit Peperiksaan, Jabatan Pelajaran N.Sembilan untuk maklumat selanjutnya.

14.1 Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)

Murid-murid pendidikan khas sekolah rendah yang berkemampuan belajar hendaklah diberikan peluang untuk menduduki Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). Walau bagaimanapun had umur untuk menduduki peperiksaan berkenaan adalah sehingga 14 tahun sahaja.

Keputusan peperiksaan murid pendidikan khas berkenaan hendaklah dihantar ke Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran N.Sembilan dan salinan kepada Pejabat Pelajaran Daerah dalam masa 7 hari selepas keputusan rasmi UPSR diumumkan.

14.2 Penilaian Menengah Rendah (PMR)

Murid-murid pendidikan khas sekolah menengah yang berkemampuan belajar hendaklah diberi peluang untuk menduduki peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR). Walau bagaimanapun had umur untuk menduduki peperiksaan berkenaan adalah sehingga 19 tahun sahaja.

Keputusan peperiksaan murid pendidikan khas berkenaan hendaklah dihantar ke Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran N.Sembilan dan salinan kepada Pejabat Pelajaran Daerah dalam masa 7 hari selepas keputusan rasmi PMR diumumkan.

Page 33: 2015 pku assigment pengurusan ppki

Calon pendidikan khas yang akan menduduki peperiksaan awan perlu mengikuti peperiksaan di bawah kelolaan sekolah untuk membolehkan mereka membiasakan diri dengan suasana peperiksaan.

Calon hanya boleh menduduki peperiksaan UPSR dan PMR sekali sahaja. Calon yang telah mengambil peperiksaan berkenaan semasa dia berada di kelas aliran perdana tidak dibenarkan menduduki peperiksaan yang sama selepas dia telah diterima memasuki kelas pendidikan khas.

15. Penilaian dan Rekod Prestasi Murid

Penilaian secara `formal’ dan ‘informal’ hendaklah dilaksanakan bagi menilai pencapaian murid pendidikan khas. Soalan penilaian dan pelaksanaan ujian adalah tanggungjawab Guru Mata Pelajaran masing-masing.

Penilaian perlu dibuat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.

Keputusan mesti direkodkan dalam Rekod Prestasi Murid Pendidikan Khas dan disahkan oleh pihak pentadbir sekolah.

Rekod Prestasi Murid Pendidikan Khas mesti diserahkan kepada ibu bapa atau penjaga untuk ditandatangani.

Penyelaras Kelas Pendidikan Khas bersama semua guru pendidikan khas perlu menetapkan satu format laporan prsetasi yang dipersetujui oleh semua untuk kegunaan di sekolah masing-masing. Helaian laporan ini perlu dijilidkan untuk dijadikan satu buku.

16. Pembukaan Kelas Pendidikan yang Baru

Semakin hari semakin ramai ibu bapa yang mendaftarkan anak-anak istimewa mereka ke sekolah untuk menerima pendidikan formal. Justeru itu, lebih banyak program integrasi pendidikan khas perlu dibuka untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak ini.

Sebelum sesebuah kelas pendidikan khas baru itu mula beroperasi, Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran N.Sembilan akan memastikan segala kemudahan tempat dan keperluan asas untuk proses pengajaran dan pembelajaran mencukupi.

Guru pendidikan khas akan dihantar ke sekolah berkenaan untuk membuat persiapan awal bagi menyediakan kelas pendidikan khas yang bakal dibuka nanti.

Satu senarai semak telah dirangka oleh Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran N.Sembilan untuk membantu guru pendidikan khas tersebut.

Page 34: 2015 pku assigment pengurusan ppki

Penasihat

:

Pengetua / Guru Besar

Pengerusi

:

Penolong Kanan / Guru Kanan Pendidikan Khas

N. Pengerusi 1

Penolong Kanan / Guru Kanan Pentadbiran

N. Pengerusi 2

:

Penolong Kanan / Guru Kanan Hal Ehwal Murid

N. Pengerusi 3

:

Penolong Kanan / Guru Kanan Kokurikulum

Penyelaras

:

Penyelaras Kelas Pendidikan Khas

Pen. Penyelaras

:

Guru pendidikan khas

Setiausaha

:

Guru pendidikan khas

Bendahari

:

Guru pendidikan khas

AJK-AJK

:

Page 35: 2015 pku assigment pengurusan ppki

Guru pendidikan khas

Dicatat oleh Program Intergrasi Pendidikan Khas SMK Kolombong di 19:48