pku 3102 tutorial 1

Click here to load reader

Post on 15-Jun-2015

1.340 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PKU 3102 Pengenalan Kepada Masalah Bahasa Dan KomunikasiNAMA : MOHD SHAFUAN BIN ZULKAFLI 901018 - 11 - 5091 MOHAMAD FIRDAUS BIN RASHID 880729 - 09 - 5103

TAJUK TUTORIALKEPENTINGAN PERTUTURAN SEBAGAI SATU ALAT KOMUNIKASI DAN HURAI JENIS MASALAH PERTUTURAN YANG DIJUMPAI DALAM KALANGAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

ELEMEN-ELEMEN PERTUTURAN Istilah

bahasa dalam BM, sama dengan taal (Belanda), langue (Perancis), language (Inggeris), sprache (Jerman), kokugo(Jepun), lughatun (Arab), bhasa (Sanskrit).

SISTEM BUNYI BAHASA MELAYUBahasa Melayu mempunyai sistem bunyi yang tersendiri dan untuk menguasai kemahiran bertutur dalam bahasa Melayu dengan baik dan berkesan, seseorang pengguna bahasa perlulah mempunyai pengetahuan yang mendalam tentangnya. Kajian bunyi lazimnya terbahagi kepada dua bidang, iaitu fonetik dan fonologi. Fonetik mengkaji bunyi bahasa dari segi penyebutan dan pendengaran atau sifatnya. Fonologi pula mengkaji bunyi-bunyi yang berfungsi dalam

DEFINISI PERTUTURAN Pertuturan

ialah kebolehan untuk menghasilkan bunyi dan penyebutan perkataan. Perkembangan menghasilkan bunyibunyi yang khusus berlaku secara berperingkat dan mengikut urutan.

MAKSUD PERTUTURAN Pertuturan

ialah cara atau gaya menuturkan sesuatu, lafaz, sebutan dan ucapan. berasal dari perkataan tutur yang membawa maksud apa yang telah diucapkan atau diperkatakan. Apabila perkataan tutur ini digabungkan dengan imbuhan per-an iaitu pertuturan, ini membawa maksud cara atau gaya menuturkan sesuatu sebutan atau lafaz ucapan. Pertuturan juga digelar sebagai lisan dan percakapan.

Kepentingan Pertuturan sebagai Satu Alat komunikasi. Sudah

menjadi kelaziman dan lumrah nya sememangnya untuk berkomunikasi, manusia normal yang cukup sifat pasti akan bertutur sekiranya mahu berkomunikasi antara satu sama individu lain. Pertuturan juga dilihat menjadi satu medium pengantar utama bagi seseorang individu untuk samaada berkomunikasi dengan seorang

Bahasa

dan pertuturan mempunyai perkaitan yang amat rapat antara satu sama lain.

MASALAH PERTUTURAN DAN BAHASA SPEECH OR LANGUAGE IMPAIRMENT

KECELARUAN KELANCARANPenghentian ( sss - saya ) Pemanjangan

Pengulangan bunyi

S - s - s - saya

Ulang Suku kata

Sa - sa - sa - saya

KECELARUAN SUARA

PELAN TINDAKAN UNTUK MURID YANG MENGALAMI MASALAH PERTUTURAN DAN BAHASA

Lakukan penyusunan, penilaian pemahaman dalam ujian diagnosis

Pakar pathologi terapi khas (terapi pertuturan) n g a n b i b i g a n p ro fe si n a l kh u su s ke a ta s m n o /

Dedahkan

penggunaan program-program perisian yang membantu.

Menyokong

interaksi sosial kanak-kanak melalui rekreasi bersama.

SINDROM

DOWN

Sindrom Down disebabkan kelainan pada kromosom. Kromosom adalah merupakan serat-serat khusus yang terdapat didalam setiap sel didalam badan manusia dimana terdapat bahan-bahan genetik yang menentukan sifat-sifat seseorang. Bayi normal dilahirkan dengan jumlah 46 kromosom (23 pasang) iaitu hanya sepasang kromosom 21 (2 kromosom 21). Sindrom Down yang kerap terjadi ialah disebabkan oleh kelebihan kromosom 21 dimana 3 kromosom 21 menjadikan jumlah kesemua kromosom ialah 47 kromosom. Keadaan ini boleh melibatkan

Kanak-kanak

yang menghadapi sindrom down akan mengalami masalah dalam pertuturan mereka. Ini berlaku disebabkan masalah otak yang mereka alami. Kanak-kanak ini memerlukan masa yang jauh lebih lama berbanding kanak-kanak biasa untuk menguasai bahasa.

TERENCAT

AKAL

Terencat akal Definisi American association on mental

retardation (AAMR)

subsequence subaverage general

intellectual functioning, excisting concurrently with deficits in adaptive behavior and manifested during the development period, that adversely affects a childs educatiom educational performance.

Definisi American association on mental

retardation (AAMR) Mental retardation is a disability characterized by significant limitation both in intellectual functioning and adaptive behavior as expressed in conceptual, social and practical adaptive skills. This disabilities originates before age eighteen.

Individu

yang mempunyai masalah had tertentu dari segi fungsi mental, di samping kemahiran yang rendah dari segi fungsi mental, di samping kemahiran yang rendah dari aspek tingkah laku penyesuaian. Tingkah laku penyesuaian melibatkan kemahiran penjagaan diri seperti kebolehan memakai pakaian, makan atau mengemas diri. Individu yang dikesan mengalami kerencatan akal ada kalanya tidak dapat menjaga diri sendiri atau hidup secara berdikari. Kecacatan ini lazimnya dikesan sebelum usia 18 tahun.

Kesimpulan definisi Tiga

krtiteria utama :

1.Kefungsian intelek di bawah purata 2.Lemah tingkah laku suaian 3.Kelihatan semasa zaman kanak-kanak sehingga usia 18 tahun.

Kesan terencat akal terhadap pertuturan Masalah

bahasa seperti masalah artikulasi biasanya boleh dikesan pada kanak-kanak terencat akal. Umumnya, bagi kanak-kanak yang mengalami kerencatan akal ringan, perkembangan bahasa mereka adalah selari dengan kanak-kanak normal, namun kemajuan perkembangan bahasa mereka agak perlahan sekiranya kategori

Kesan terencat akal terhadap pertuturan Kelewatan

perkembangan bahasa dalam kalangan kanak-kanak terencat akal mempunyai hubung kait dengan keyakinan diri. Kanakkanak terencat akal sukar untuk menyampaikan bahasa-bahasa berasaskan linguistik dan menyebankan pengusaan bahasa yang lemah.

AUTISMA

Definisi autisme Autisme

adalah ketidakupayaan yang rencam yang pada kebiasaanya kelihatan pada masa kanak-kanak itu belum meningkat umur tiga tahun. Keadaan ini adalah kesan daripada kecelaruan neurologikal yang menggangu fungsi otak.

Definisi autisme Autisme

adalah satu kekurangan seumur hidup dan menampakka kesannya dalam masa 30 bulan yang pertama seseorang bayi. Komunikasi antara mereka adalah terbantut dan mereka tidak dapat berhubung secara langsung. Mereka juga mengalami masalah tingkah laku. Individu autisme mempunyai kelebihan intelek yang luas. Kerap sekali, mereka

Definisi autisme Istilah

autisme berasal dari perkataan autos yang bermakna diri sendiri dan isme yang bermaksud aliran. Ini bermakna autisme membawa maksud kanakkanak yang berada dalam dunianya sendiri. Makna autisme yang lebih terperinci diperkenalkan oleh Leo Kanner.

Perkembangan bahasa Bahasa

individu adalah terhad dan tidak fleksible. Bagi yang boleh bertutur mereka banyak bergantung kepada ingatan secara hafalan daripada menggunakan peraturan asas bahasa secara kreatif. Tajuk perbualan adalah terhad di samping bermasalah dalam bahasa badan (gesture) yang bersesuaian.

Perkembangan bahasaa)Nonsemental Phonology Kanak-kanak autistik lemah dalam menghasilkan pertuturan yang nonsegmental atau dikenali sebagai prosodi. Kelainan prosodi yang ditunjukkan adalah seperti berikut :

Kelainan Prosodi1.Irama yang stereotaip atau berlagu-lagu dengan bunyi yang dipanjangkan secara berlebihan. 2.Pengeluaran bunyi vokal yang berubahubah turun naiknya dan tidak seperti biasa. 3. Pertuturan yang monotous dengan nada suara yang terhad. 4. Tidak menunjukkan perbezaan dalam intonasi dalam percakapan.

Bahasa indiosinkratik Kanak-kanak

autistik dikatakan mempunyai bahasa mereka yang tersendiri, iaitu perkataan dan frasa yang dikeluarkan adalah unik. Semua bentuk bahasa yang dikeluarkan menunjukkan proses semantik yang ganjil dan kekurangan kefahaman. Mereka berkecenderungan mengingati perkataan-perkataan yang mereka belajar pertama kalinya, tetapi gagal membuat generalisasi untuk menggunakan perkataan

Masalah kata ganti nama Pronoun reversal Penggunaan

kata ganti nama dalam pertuturan kanak-kanak autisme kerap menimbulkan kekeliruan terutamanya yang melibatkan rujukan jantina seperti he atau she. Menyebut awak atau kamu merujuk kepada diri sendiri Menyebut saya merujuk pada orang lain.

ekoliaImmediate echolalia Contoh : Guru kata Apa yang kamu buat semalam? Murid ulang Apa yang kamu buat semalam? Delayed echolalia Contoh : Semasa membuat kerja tiba-tiba murid menyebut Apa kena dengan kamu? Mitigated echolalia Contoh : Guru kata Apa yang kamu buat semalam? Murid ulang Semalam

MASALAH

PENDENGARAN (HEARING IMPAIRMENTS)

Deaf Merujuk

kepada masalah pendengaran yang menghalang informasi linguistik samada menggunakan peralatan atau tidak. Tidak berupaya menggunakan pendengaran untuk memproses bahasa

Hard-Of-Hearing Merujuk

kepada masalaj pendengaran yang boleh memproses informasi linguistik dengan bantuan alat pendengaran.

Kesan Terhadap pertuturan Mild

hearing loss (15-30 dB)

Masalah pendengaran yang ringan Kesukaran artikulasi Perkembangan bahasa lewat Kesukaran membaca Kesukaran menulis

Moderate

hearing loss (31-60 dB)

Perkembangan pertuturan lewat Perkembangan bahasa lewat Kesukaran mendengar dalam

persekitaran yang agak bising Boleh menggunakan peralatan pendengaran Latihan bahasa yang intensif

Severe

hearing loss (61-90 dB)

Kesukaran mendengar perbualan biasa Perkembangan pertuturan lewat Perkembangan bahasa lewat Memerlukan sokongan alat bantuan

pendengaran Intervensi awal sangat penting

Profound

hearing loss (91+ dB)

Bergantung pada visual Bergantung pada klu tactiles Sokongan alat bantuan pendengaran Memerlukan latihan menggunakan

bahasa isyarat

DISTRIMIA

(GAGAP)

Definisi Gagap GAGAP

atau Distrimia Kamus Dewan Gagap didefinisikan sebagai tertahan-tahan atau terhenti-henti apabila bercakap. Menurut APA (2003)