borang koko

14
8/19/2019 Borang Koko http://slidepdf.com/reader/full/borang-koko 1/14 Lampiran A BORANG ALATAN KEPERLUAN UNIT KOKURIKULUM 2006 NAMA PENYELARAS : SUB : BIL PERKARA / ALATAN KUANTITI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nota : sila serahkan borang ini kepada !" kok#rik#l#m #nt#k tindakan selan$#tn%a& '''''''''''' ''''''

Upload: amin

Post on 07-Jul-2018

272 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Borang Koko

8/19/2019 Borang Koko

http://slidepdf.com/reader/full/borang-koko 1/14

Lampiran A

BORANG ALATAN KEPERLUAN UNIT KOKURIKULUM

2006

NAMA PENYELARAS :

SUB :

BIL PERKARA / ALATAN KUANTITI

1

2

3

4

5

6

78

9

10

11

12

13

14

15

16

1718

19

20

21

22

23

24

25

26

2728

29

30

Nota : sila serahkan borang ini kepada !" kok#rik#l#m #nt#k tindakan selan$#tn%a&

'''''''''''' ''''''

Page 2: Borang Koko

8/19/2019 Borang Koko

http://slidepdf.com/reader/full/borang-koko 2/14

(&(angan )en%elaras (arikh

Page 3: Borang Koko

8/19/2019 Borang Koko

http://slidepdf.com/reader/full/borang-koko 3/14

Page 4: Borang Koko

8/19/2019 Borang Koko

http://slidepdf.com/reader/full/borang-koko 4/14

Page 5: Borang Koko

8/19/2019 Borang Koko

http://slidepdf.com/reader/full/borang-koko 5/14

KEDATANGAN GURU DAN LAPORAN AKTIVITI PETANG KOKURIKULUM 2006

SK LANAI, KUALA LIPIS

BIL NAMA GURU RINGKASAN AKTIVITI T.TANGAN

1 *A+,-N(.N

KEDATANGAN GURU DAN LAPORAN AKTIVITI PETANG KOKURIKULUM 2006

TARIKH /HARI /

MASA

KUMPULAN /KEHADIRAN

MURID

PERKARA(PERMAINAN /

BADANUNIFORM)

27!01!2005/A*"

5&006&00)(

112!12

,.+ ALAN *-N,A,"+

A+-/AN ,"/-+ )N/ANAN ,A-/AN AN +-

LA(- : memb#at seris

LA(-AN */",)"LAN

CONTOH

Page 6: Borang Koko

8/19/2019 Borang Koko

http://slidepdf.com/reader/full/borang-koko 6/14

SK LANAI, KUALA LIPIS

BIL NAMA GURU RINGKASAN AKTIVITI T.TANGAN

KEDATANGAN GURU DAN LAPORAN AKTIVITI PETANG KOKURIKULUM 2006

SK LANAI, KUALA LIPIS

TARIKH /HARI /

MASA

KUMPULAN /KEHADIRAN

MURID

PERKARA(PERMAINAN /

BADANUNIFORM)

Page 7: Borang Koko

8/19/2019 Borang Koko

http://slidepdf.com/reader/full/borang-koko 7/14

BIL NAMA GURU RINGKASAN AKTIVITI T.TANGAN

KEDATANGAN GURU DAN LAPORAN AKTIVITI PETANG KOKURIKULUM 2006

SK LANAI, KUALA LIPIS

TARIKH /HARI /

MASA

KUMPULAN /KEHADIRAN

MURID

PERKARA(PERMAINAN /

BADANUNIFORM)

Page 8: Borang Koko

8/19/2019 Borang Koko

http://slidepdf.com/reader/full/borang-koko 8/14

BIL NAMA GURU RINGKASAN AKTIVITI T.TANTARIKH /HARI /

MASA

KUMPULAN /KEHADIRAN

MURID

PERKARA(PERMAINAN /

BADANUNIFORM)

Page 9: Borang Koko

8/19/2019 Borang Koko

http://slidepdf.com/reader/full/borang-koko 9/14

KUMPULAN 1 BULAN : MAC 06

*-L NA,A ,"/-+

(A/-

"/"

)/,A-NAN

''''''''''''&&

(&(angan *

Page 10: Borang Koko

8/19/2019 Borang Koko

http://slidepdf.com/reader/full/borang-koko 10/14

NA/A- NA,A ",)"LAN

 A(--(- )/,A-NAN . "/-"L", )(AN

LANA- 2006

",)"LAN : 1

*-L NA,A )LAA/ (A"N1 pis A!L (he 4

2 /a;i A!l Ameran 4

3 Na;ri *in /oslan 4

4 ,ohamad -ring ohari 5

5 amidon *in *#s# 6

6 <air#l A!l =hen 4

7 al>in A!l amad 4

8 ,ohamad amal *in Along 4

9 amri *in ,a;lan 5

10 ain#ddin *in /osli 5

11 ,asron A!L Amaran 6

12 eem A!L abok 413 akaria *in +in 4

14 ,#s#haimi *in Along 4

15 hahrim +in 5

16 A;#an A>ang 6

",)"LAN : 2

*-L NA,A )LAA/ (A"N

1 pis A!L (he 42 /a;i A!l Ameran 4

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1314

15

16

17

Page 11: Borang Koko

8/19/2019 Borang Koko

http://slidepdf.com/reader/full/borang-koko 11/14

",)"LAN : 3

*-L NA,A )LAA/ (A"N

1 pis A!L (he 4

2 /a;i A!l Ameran 4

3

45

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1617

",)"LAN : 4

*-L NA,A )LAA/ (A"N

1 pis A!L (he 4

2 /a;i A!l Ameran 4

3

4

56

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Page 12: Borang Koko

8/19/2019 Borang Koko

http://slidepdf.com/reader/full/borang-koko 12/14

",)"LAN : 5

*-L NA,A )LAA/ (A"N

1 pis A!L (he 4

2 /a;i A!l Ameran 4

3

45

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1617

",)"LAN : 6

*-L NA,A )LAA/ (A"N

1 pis A!L (he 4

2 /a;i A!l Ameran 4

3

4

56

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Page 13: Borang Koko

8/19/2019 Borang Koko

http://slidepdf.com/reader/full/borang-koko 13/14

",)"LAN : 1

*-L NA,A )LAA/ (A"N

1 pis A!L (he 4

2 /a;i A!l Ameran 4

3

45

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1617

Page 14: Borang Koko

8/19/2019 Borang Koko

http://slidepdf.com/reader/full/borang-koko 14/14

",)"LAN A=A/A L

1 LLA- 1 *.LA )A

2 LLA- 2 (A/A?

3 LLA- P

4 )/,)"AN 3 *.LA A/-N

5 )/,)"AN L/P6 )/,)"AN 4 *A+,-N(.N

5 .LA/AA

6 )-N ).N