sirah nabawiyah 18: dunia memerlukan pembimbing

of 10 /10
Sirah Nabawiyyah Dunia Memerlukan Pembimbing ( Ringkasan )

Author: abunailah

Post on 19-Jun-2015

201 views

Category:

Education


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ringkasan Sejarah Nabi Muhammad ShallaLlahu 'alaihi wa sallam beserta hikmah dan teladan yang bisa dipetik.

TRANSCRIPT

  • 1. Sirah Nabawiyyah Dunia Memerlukan Pembimbing (Ringkasan)

2. Dunia Memerlukan Pembimbing Hajat Manusia TerhadapDiutusnya Rasul Hikmah Diutusnya Rasul IQRO Foundation, Sydney, Australia 3. Berada dalam fitrah: Telah disebutkan, awalnya Bangsa Arab beragama Agama Nabi Ibrahim . Mereka mengakui eksistensi Pencipta ( ). Mereka mengenal Tuhan mereka dengan benar. Tiada penyelisihan dan perselisihan pada agama. Mereka menyembah Pencipta ( ). Syariat baku dan jelas dari Nabi Ibrahim . Sesuai dengan cara yang Dicintai Nya. Hidup mereka tertata ( ). IQRO Foundation, Sydney, Australia Hajat Manusia Terhadap Diutusnya Rasul 4. Datang Amr bin Luhay merubah fitrah. Kekufuran menjadi-jadi: terdapat ratusan berhala; tidak mengenal Sang Pencipta atau keliru dalam mempersepsikan Nya. Kacau dalam peribadatan. Hidup menjadi tidak teratur dan penuh kegelapan. Bahkan sebagian al-Hunafa pun tidak lagi tahu cara untuk menyembah Nya (mis.: Zaid bin Amr). Terjadi pula di belahan dunia yang lain. Manusia sungguh memerlukan Penunjuk Jalan. Rasul yang diutus oleh Pencipta semesta alam. IQRO Foundation, Sydney, Australia Penyimpangan Fitrah 5. Sesungguhnya kewajiban Kami-lah memberi petunjuk (Q.S. Al-Lail : 12) IQRO Foundation, Sydney, Australia 6. IQRO Foundation, Sydney, Australia Hikmah Diutusnya Rasul 7. Mengenalkan manusia tentang: Allah Y Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku". (Q. S. Al-Anbiya : 25) Tujuan penciptaan manusia. Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (Q. S. 51 : 56) IQRO Foundation, Sydney, Australia Hikmah Diutusnya Rasul 8. Memberi kabar gembira kepada orang beriman dan peringatan bagi orang kafir iqamatul hujjah. (Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. 4:165). Menyelamatkan manusia dari perselisihan tentang prinsip hidup mereka. Demi Allah, sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami kepada umat-umat sebelum kamu, tetapi setan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka (yang buruk), maka setan menjadi pemimpin mereka di hari itu dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. (Q.S. 16:64). IQRO Foundation, Sydney, Australia 9. Iqamatuddien dan melarang berpecah belah agar manusia berhukum dengan yang diturunkan Allah Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya). (Q. S. Asy-Syuuraa: 13) Memberi keteladanan bagi manusia. Sesungguhnya telah ada pada (diri) RasuluLlah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (Q.S. 33:21). IQRO Foundation, Sydney, Australia Sumber utama: Kitab Tauhid, karya Abdul Majid Az-Zindany dan Materi Tarbiyah karya Ulama Dakwah 10. Allahumma Shalli alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaa shalaitaala aali Ibraahiim wa baarik alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaa barakta alaa aali Ibraahiim, fil alaamiina innaKa Hamiidum-Majiid