modul sirah nabawiyah

of 26 /26
MODUL SIRAH NABAWIYAH KELAS BIMBINGAN DEWASA

Author: suki

Post on 15-Jan-2016

298 views

Category:

Documents


12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MODUL SIRAH NABAWIYAH. KELAS BIMBINGAN DEWASA. HUBUNGAN DENGAN MEKAH & NEGARA-NEGARA LAIN. FAKTA PENTING PERJANJIAN HUDAIBIYYAH Pada bulan Zulkaedah tahun ke-6 Hijriyah Rasulullah dan Kaum muslimin seramai 1400-1500 orang menuju ke Mekah untuk menunaikan umrah - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • MODUL SIRAH NABAWIYAHKELAS BIMBINGAN DEWASA

 • HUBUNGAN DENGAN MEKAH & NEGARA-NEGARA LAINFAKTA PENTING PERJANJIAN HUDAIBIYYAHPada bulan Zulkaedah tahun ke-6 HijriyahRasulullah dan Kaum muslimin seramai 1400-1500 orang menuju ke Mekah untuk menunaikan umrahKaum musyrikin menghalangi dan menganggapi sebaliknya tujuan rombongan kaum muslimin

 • Rasulullah mengirim Usman bin Affan untuk mengadakan perundingan tetapi ditahan dan diberitakan telah dibunuhRasulullah mengadakan Baiat Ridhwan bagi membela pembunuhan Usman bin AffanKaum musyrikin ketakutan dan mengutus Suhail bin Amr untuk mengadakan perdamain dikenali sebagai perjanjian Hudaibiyyah

 • ISI PERJANJIAN HUDAIBYYAHKedua pihak menyetujui gencatan senjata selama 10 tahunSelama masa itu, sesiapa dari pihak Quraisy menyeberang ke pihak Islam tanpa izin walinya harus dikembalikan kepada kaum QuraisySebaliknya, sesiapa dari pengikut Nabi Muhammadyang menyeberang ke pihak orang Quraisy tidak akan dikembalikan kepada Nabi Muhammad

 • BERDAKWAH KEPADA RAJA-RAJADengan perdamaian tersebut, Rasulullah dapat bergerak bebas dalam berdakwah kepada raja-raja di sekitar Jazirah ArabiyahRasulullah berdakwah kepada raja-raja dengan mengutus surat melalui perwakilan diantara nya: * Raja Najasyi (Raja Habsyi) melalui perwakilan ; Amin bin Umaayah Adhamiry. (berjaya memeluk Islam)

 • * Raja Abrawaiz (Raja Parsi) melalui perwakilan ; Abdullah bin Huzafah Al- Sahmy. (enggan memeluk Islam) * Hiraklius (Kaisar Rum) melalui perwakilan ; Dihyah bin Kalifah al-Kalbi (tidak menyatakan keIslaman)

  (rujuk buku teks halaman 41)

 • FAKTA TERJADI PERANG KHAIBARBerlaku pada bulan Muharam tahun 7 HijriyahMemerangi kaum yahudi yang selalu menghasut api permusuhan dengan kaum musliminKemenangan di tangan kaum muslimin dengan bilangan yang syahid seramai 15 atau 16 orang di kalangan kaum muslimin dan 93 orang di kalangan musuhRamai dikalangan orang yahudi yang ditawan oleh tentera Islam (rujuk buku teks halaman: 42-43)

 • FAKTA PENTING PEMBUKAAN KOTA MEKAHTerjadi pada bulan Ramadan tahun ke 8 HijriyahMerupakan kemenangan yang terbesar untuk IslamLambang kemuliaan dari Allah kepada Islam

  (rujuk buku teks halaman: 44-47)

 • SEBAB TERJADI PEMBUKAAN KOTA MEKAHBerlaku perdamaian yang tidak seimbang; orang Quraisy tidak menepati perdamaian Orang Quraisy telah bergabung dengan Bani Bakar menyerang Bani Khuzaah yang bersekutu denagn kaum musliminMenghalalkan pertumpahan darah di Masjidil Haram kepadaorang-orang yang sedang rukuk dan sujud yang dipimpin oleh Naufal bin Muawiyah

 • Bani Khuzaah mohon perlindungan kepada Rasulullah dan bersetujuRasulullah menolak permohonan maaf dari orang QuraisyKaum muslimini berjumlah 10000 orang bergerak menuju MekahRasulullah dan tentera Islam memasuki Mekah pada hari Rabu, 17 Ramadan tahun ke 8 Hijriyah

 • Rasullah membinasakan berhala-berhala di sekitar Mekah dengan menyebutkan ; Katakanlah: Kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak akan mengulangi (Saba: 49)Ramai dikalangan orang musyrikin mekah memeluk agama Islam

 • PERISTIWA SELEPAS PEMBUKAAN KOTA MEKAHPEPERANGAN HUNAINTerjadi pada hari sabtu, 6 Syawal tahun ke 8 HijriyahSegelintir kecil kabilah-kabilah yang menentang dan ingin mengadakan penyerangan kepada kaum musliminKabilah-kabilah: Bani Hawazin, Bani Tsaqif dan beberapa kabilah dari Bani Qis AilanKemenangan di tangan kaum muslimin (rujuk buku teks halaman: 49-50)

 • PEPERANGAN TABUKTerjadi pada bulan Rejab tahun ke 9 HijriyahPasukan Romawi Timur dan Ghassan dengan bantuan kabilah-kabilah arab menyusun kekuatan selama setahun untuk memusnahkan kuam muslimin di Madinah Pasukan musuh Islam berundur disebabkan jumlah bilangan tentera Islam begitu besarRasulullah memulaukan 3 sahabat yang tidak ikut serta dalam peperangan tanpa alasan yang syariBanyak ayat dari surah at-Taubah diturunkan (rujuk buku teks halaman: 51-53)

 • PENGARUH SETELAH TERJADINYA PERANG TABUKMengangkat kedudukan kaum muslimin di Jazirah Arabiyah dan diseganiLebih bebas dalam berdakwahDapat bersifat lebih keras pada kaum munafik

 • HAJI WADASebelum tahun ke 9 hijriyah ; Abu Bakar diutus oleh Nabi untuk memimpin haji dan Ali diutus untuk membawa arahan NabiIsi arahan tersebut ialah:Kaum musyrikin tidak akan masuk syurgaKaum musyrikin dilarang mengerjakan haji selepas tahun iniDilarang tawaf disekeliling kaabah dengan telanjang

 • Rasulullah masuk ke kota Mekah pada Ahad, 4 Zulhijjah tahun ke 10 hijriyahBerangkat ke Arafah setelah 3 hari di Mekah iaiatu pada Khamis 8 ZulhijjahBerhenti di Mina, solat dan bermalam di sanaMelanjutkan perjalan ke bukit Arafah pada hari JumaatSetelah wuquf di Arafah, Nabi mengerjakan manasik hajiMenyampaikan khutbatul Wada (khutbah perpisahan)Nabi memaklumkan bahawa kemungkinan ini merupakan khutbah yang terakhir

 • ISI POKOK KHUTBAH TERAKHIRWajib menunaikan amanahQisas membunuh dengan sengajaBilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulanSuami mempunyai hak ke atas isteriLarangan berbuat zinaPering berpegang pada al-Quran dan al-SunnahSetiap muslim itu bersaudaraLarangan murtad sesudah kewafatan Nabi

 • KEWAFATAN RASULULLAH S.A.WGering pada hari-hari terakhir bulan Safar tahun ke 11 HijriyahDalam khutbah, Nabi memohon kemaafan jika ada kesalahan yang telah dilakukanBerpesan supaya tidak menjadikan kuburan para Nabi sebagai tempat peribadatanMelantik Abu Bakar menjadi imam solatMenyuruh berpegang kepada al-Quran dan al-SunnahMemerinthakan agar mengusir Nasrani, Yahudi dan Musyrikin dari jazirah Arabiyah

 • Mengimami solat maghrib dan menyuruh Abu Bakar mengimami solat Isyak2 hari menjelang kewafatan, Nabi menjadi makmum kepada Abu Bakar dalam solat zuhur1 hari sebelum kewafatan, nabi memerdekakan hamba, menyedekahkan dan menghibahkan harta-hartanyaHari akhir, nabi sempat melihat sahabat-sahabatnya bersolat dibalik tabirWafat di rumah isterinya, Aishah r.a pada Isnin 12 Rabiul Awwal tahun ke 11 hijriyahDimandikan, dikafankan dan dimakamkan di tempat Nabi wafat

 • PENGAJARAN DARI SIRAH NABIMengetahui dan mengambil ibrah dari peringkat dakwah NabiMengetahui bagaiman Nabi berjihad, mengatur negara dan menegakkan syariahMengetahui pahit maung Nabi di bidang sosialMengetahui sifat-sifat mulia NabiMengetahui ketabahan dan kesabaran Nbai dalam menghadapi musibahMengetahui bagaimana Nabi membangunkan rumahtanggaMengetahui bagaimana nabi mendidik anak

 • LANGKAH YANG DILALUI NABI AGAR ISLAM TEGUHSIRIYATUL DAKWAH DAN SIRIYATUL TANDHIMBermula tahun pertama hingga ketiga turunnya wahyu al-Syura:214Dakwah yang dilakukan sembunyi-sembunyiDakwah umum: kepada semua lapisan masyarakat namun dilakukan dengan sembunyi-sembunyiKewajian solat; 2 takkat pagi dan 2 rakaat petangMementingkan pembinaan akidah

 • JAHRIYATUL DAKWAH DAN SIRIYATUL TANDHIMDakwah pertama ditujukan kepada kalangan keluargaDakwah secara umum; dumulai semenjak Nabi mengumumkan dakwah secara universalSiriyatul tandhim: bersembunyi di Darul Arqam, pertemuan antara muslim tanpa diketahui oleh musuh

 • IQOMATUL DAULAHMencari pembelaan di luar MekahMencari perlindungan dan pembelaan dari kabilah untuk menyampaikan dakwahBerbait: berjanji setia dalam keadaan susah mahupun senangMemilih tempat berhijtah dalam membentuk masyarakat didalamnya secara siriyah (rujuk buku teks halaman 62)

 • PENGUKUHAN NEGARALangkah pertama; mendirikan masjidMengumandangkan azanMenegakkan hukum IslamStrategi ofensif dalam peperanganMenyatukan fanatisme kesukuan

 • PENYEBAR LUAS DAKWAH KE SEGALA PENJURU ALAMTemeterai perjanjian hudaibiyah telah memberi ruang kebebasan berdakwahDakwah Nabi bebas hingga merangkumi raja-raja di seluruh pelosok duniaDengan ikatan perjanjian Hudaibiyyah dakwah bertambah pesat dan Islam semakin berkembang

 • SekianTerima Kasih