sirah nabawiyah 64: dakwah ke thaif

of 18 /18
Sirah Nabawiyyah Dakwah di Luar Makkah: Dakwah ke Thaif ( Ringkasan )

Author: abunailah

Post on 26-Jul-2015

475 views

Category:

Education


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Sirah Nabawiyyah Dakwah di Luar Makkah: Dakwah ke Thaif (Ringkasan) 2. IQRO Foundation, Sydney, Australia Dakwah ke Thaif Kepribadian yang Agung Beberapa Jin Masuk Islam Menawarkan Islam ke Kabilah dan Individu Sahabat dari Luar Makkah Awal Periode Dakwah Baru 3. Dakwah ke Thaif Sekilas Thaif Kedudukan Thaif Saat Itu Dakwah Nabi ke Thaif Doa RasuluLlah Hikmah dan Pelajaran IQRO Foundation, Sydney, Australia 4. IQRO Foundation, Sydney, Australia Sekilas Thaif: Mekah-Thaif: + 65km. Relatif subur. Berhawa sejuk. Banyak tokoh Mekah yang memiliki ru- mah peristira- hatan dan ke- bun di Thaif. 5. IQRO Foundation, Sydney, Australia 6. M e n g a p a T h a i f ? Kedudukan Thaif Saat Itu Agama: Pusat Pemujaan Berhala Latta Politik: Wilayah Kabilah Tsaqif Ekonomi: Lokasi Pasar Ukazh IQRO Foundation, Sydney, Australia 7. Tahun 611 M Wadd Hubal Suwa Manat Al-Uzza Al-Laat Yauq Yaghuts Nasr lokasiBerhalaterkenal Source: Ustadh Umers presentation 8. Thaif salah satu kota terbesar selain Makkah. Thaif merupakan kediaman Kabilah Tsaqif. Kabilah besar saingan Quraisy. Saat penyerangan Abrahah ke Makkah, mereka mela- kukan deal dengan Abrahah agar tidak diserang. Abu Masud Amr bin Umair Ats-Tsaqafi. Dan mereka berkata: "Mengapa Al Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri ini ?" (Q. S. Az-Zukhruf: 31) IQRO Foundation, Sydney, Australia Kedudukan Politis 9. Ukazh salah satu pasar terpenting di Jazirah Arab. Bagian dari rute perjalanan saat ibadah haji. Dari tanggal 1 Dzulqidah hingga 20 Dzulqidah. Orang yang hendak berhaji berkumpul di pasar ini terlebih dahulu pada tanggal di atas. Lalu pindah ke Pasar al-Majinnah dari tanggal 21 Dzulqidah hingga terlihat hilal Bulan Dzulhijjah. Lalu pindah ke Pasar Dzu Majaz hingga Arafah. Tempat penting transaksi ekonomi sekaligus penyebaran informasi ke seluruh Jazirah Arab. Para penyair pun menjadikan kesempatan untuk menjadi terkenal di pasar ini. IQRO Foundation, Sydney, Australia Sekilas Pasar Ukazh 10. IQRO Foundation, Sydney, Australia Source: Atlas Syeikh Al-Maghluts 11. IQRO Foundation, Sydney, Australia 12. IQRO Foundation, Sydney, Australia 13. IQRO Foundation, Sydney, Australia Foto Thaif Sumber: Atlas Sirah, Syaikh Dr. Al-Maghluts 14. Syawal Tahun 10 Kenabian. Dilakukan setelah Makkah menghadapi jalan buntu. Tekanan di Makkah semakin menjadi-jadi Kaum muslim terpencar antara Habasyah-Makkah. Usaha mencari basis/lahan dakwah baru yang subur. Sasaran dakwah ke Thaif (tempat berhala Latta). Mengajak Bani Tsaqif masuk Islam. Mencari perlindungan dan pembelaan dari mereka. Mencari pusat baru bagi kegiatan dakwah. Habasyah tidak memungkinkan. RasuluLlah ke Thaif bersama Zaid bin Haritsah . Disambut Abdu Yalil, Masud dan Habib bin Amr (kakak-adik). Beliau mendakwahi tiap tokoh yang ditemui. Tinggal 10 hari sebelum akhirnya ditolak, diusir hingga dilempari; Sahaya dan anak-anak dikerahkan turut serta. RasuluLlah terluka. Zaid yang sibuk menjadi tameng Nabi , terluka parah. Kekerasan: jalan buntu ahlul bathil saat gagal bertukar-pikiran. Berlindung di kebun milik Utbah dan Syaibah bin Rabiah. IQRO Foundation, Sydney, Australia 15. : ... Yaa Allah, kepada-Mu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku dan ketidakberdayaan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkaulah Pelindung bagi yang lemah, dan Engkau jualah pelindungku. Kepada siapakah diriku hendak Engkau serahkan? Apakah kepada orang asing yang sengaja menyerangku? Atau Engkau sengaja membiarkan para musuh untuk menguasaiku... IQRO Foundation, Sydney, Australia Doa RasuluLlah 16. ... .( ) Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka semua itu tak ku hiraukan, karena sungguh besar nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada Sinar Cahaya Wajah-Mu, yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebajikan di dunia dan di akhirat, dari Murka-Mu yang hendak Engkau turunkan kepadaku. Hanya Engkau-lah yang berhak menegur dan mempersalahkan diriku hingga Engkau berkenan. Sungguh tiada daya dan kekuatan apa pun selain atas perkenanMu. IQRO Foundation, Sydney, Australia 17. Tugas Nabi mengajarkan (selain aqidah, ibadah, dll) juga kesabaran; sekaligus mencontohkannya (uswah hasanah). Salah satu bentuk sabar: dalam berdakwah. Pengorbanan Zaid terhadap RasuluLlah . Kecintaan Sahabat terhadap RasuluLlah yang lebih besar dari kecintaan kepada diri sendiri. Melindungi pemimpin kaum muminin/pemimpin dakwah. [**] RasuluLlah juga manusia yang bisa merasa sedih; namun Beliau merelakannya untuk Khaliq nya (ikhlas dan ridha). Pengaduan kepada Allah U bukan wujud ketidaksabaran/ putus asa; namun wujud penghambaan. Merendahkan diri dan menghinakan diri di Hadapan Allah U adalah bentuk taabudi / taqarrub kepada Nya. Doa adalah senjata bagi kaum mukmin. IQRO Foundation, Sydney, Australia Hikmah dan Pelajaran [**] Lihat Note PPT 18. Allahumma Shalli alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaa shalaitaala aali Ibraahiim wa baarik alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaa barakta alaa aali Ibraahiim, fil alaamiina innaKa Hamiidum-Majiid Semoga Allah Berkenan Menganugerahi kita Ampunan dan Ridha Nya Untuk Download Powerpoint, Kunjungi: