perancangan strategik koko 2011-2013.docx

28
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN (P) BUKIT KUDA, KLANG PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013 BIDANG : KOKURIKULUM 0.0. PENDAHULUAN Pendidikan bertaraf dunia yang kita inginkan memerlukan anjakan paradigma dalam semua aspek dan peringkat. Dalam proses menuju ke arah itu, kecemerlangan murid-murid sekolah merangkumi bidang akademik dan kokurikulum selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan hendaklah diberi perhatian untuk melahirkan murid-murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kemantapan keperibadian seseorang murid bukan lagi diukur melalui kelayakan akademik semata-mata malah aspek kokurikulum menjadi kayu pengukur untuk menguji pencapaian pelajar. Pendekatan ini diharap dapat mewujudkan warga Malaysia yang bersatu padu, simbang dan sempurna dalam semua bidang. Aktiviti kokurikulum adalah kegiatan yang dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah. Ia bertujuan untuk pengukuhan dan pengayaan pembelajaran, saling lengkap melengkapi bagi menyuburkan nilai-nilai murni, mengembangkan bakat kepimpinan dan sedia berkhidmat di kalangan masyarakat. Untuk merealisasikan perkara tersebut, aktiviti kurikulum dan kokurikulum haruslah bergerak seiring, dirancang dan dilaksanakan bersungguh-sungguh oleh semua pihak. Jesteru itu, program-program dan segala aktiviti kokurikulum yang dirancangkan ini diharap dapat melicinkan lagi penyelarasan, pentadbiran dan pengurusan berdasarkan prosedur-prosedur seperti yang telah ditetapkan. 1.0. DASAR 1.1. Pada asasnya aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah dan setiap orang murid harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam

Upload: cahaya-mata-samingan

Post on 27-Sep-2015

250 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN (P) BUKIT KUDA, KLANG

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN (P) BUKIT KUDA, KLANGPERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013

BIDANG: KOKURIKULUM

0.0. PENDAHULUANPendidikan bertaraf dunia yang kita inginkan memerlukan anjakan paradigma dalam semua aspek dan peringkat. Dalam proses menuju ke arah itu, kecemerlangan murid-murid sekolah merangkumi bidang akademik dan kokurikulum selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan hendaklah diberi perhatian untuk melahirkan murid-murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kemantapan keperibadian seseorang murid bukan lagi diukur melalui kelayakan akademik semata-mata malah aspek kokurikulum menjadi kayu pengukur untuk menguji pencapaian pelajar. Pendekatan ini diharap dapat mewujudkan warga Malaysia yang bersatu padu, simbang dan sempurna dalam semua bidang.Aktiviti kokurikulum adalah kegiatan yang dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah. Ia bertujuan untuk pengukuhan dan pengayaan pembelajaran, saling lengkap melengkapi bagi menyuburkan nilai-nilai murni, mengembangkan bakat kepimpinan dan sedia berkhidmat di kalangan masyarakat. Untuk merealisasikan perkara tersebut, aktiviti kurikulum dan kokurikulum haruslah bergerak seiring, dirancang dan dilaksanakan bersungguh-sungguh oleh semua pihak. Jesteru itu, program-program dan segala aktiviti kokurikulum yang dirancangkan ini diharap dapat melicinkan lagi penyelarasan, pentadbiran dan pengurusan berdasarkan prosedur-prosedur seperti yang telah ditetapkan.

1.0. DASAR1.1. Pada asasnya aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah dan setiap orang murid harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, mengikut kesesuaian sesuatu gerakerja itu.1.2. Dasar pelaksanaan aktiviti-aktiviti kokurikulum di Sekolah Menengah Kebangsaan (P) Bukit Kuda, Klang adalah berasaskan matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan iaitu untuk mewujudkan suatu bangsa bercorak Malaysia yang bersatu padu dan harmoni. Hasrat ini hanya akan dicapai jika murid sekolah diberi pendidikan yang seimbang dan sempurna. Jadi, penekanan diberi kepada kedua-dua aspek iaitu akademik dan kegiatan kokurikulum.1.3. Dengan andaian bahawa murid-murid tidak dapat pengalaman tertentu di bilik darjah, maka gerakerja kokurikulum boleh menyediakan pengetahuan dan pengalaman tersebut bagi perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. 1.4. Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua murid dan ahli masyarakat adalah perlu berasaskan kepada anggapan bahawa:1.4.1. Semua murid harus mempunyai perseimbangan antara perkembangan intelek dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu iaitu perkembangan sosial, jasmani dan rohani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan;1.4.2. Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dimajukan;1.4.3. Semua murid boleh dididik dan boleh pula mendidik diri sendiri;1.4.4. Sekolah bertanggungjawab bagi melahirkan murid-murid untuk keperluan masyarakat dan negara;1.4.5. Masyarakat bertanggungjawab memainkan peranan mereka dalam mendidik murid-murid termasuk lah pendidikan kemasyarakatan.1.5. Setiap murid memilih untuk menyertai satu persatuan/kelab, satu unit beruniform dan satu jenis permainan. Setiap murid juga diwajibkan menyertai satu rumah sukan.1.6. Semua aktiviti akan dijalankan di bawah pengawasan dan bimbingan Guru Penasihat/Pemimpin, Guru Rumah ataupun Guru Sukan pada hari dan masa yang ditetapkan.1.7. Setiap murid Tingkatan Satu/ Peralihan diberikan satu Rumah Sukan semasa mereka mendaftar diri di sekolah. Setiap murid perlu mendaftar diri dengan Guru Rumah Sukan bagi tahun akademik yang baru. Rumah Sukan yang diberi semasa di Tingkatan Satu dikekalkan sehingga akhir tahun persekolahan.1.8. Bagi setiap aktiviti kokurikulum setiap murid perlu membawa bersama mereka Kad Kuning untuk mendapatkan tandatangan pengesahan kehadiran daripada Guru Penasihat/Pemimpin.1.9. Setiap latihan/aktiviti dijalankan seperti yang telah dirancangkan dalam Takwim unit masing-masing.1.10. Setiap murid dinilai secara adil dari segi kehadiran, jawatan yang disandang, penglibatan dan pencapaian dalam aktiviti yang disertainya berdasarkan format dan kaedah yang tetap dan diiktiraf.

2.0. VISI SEKOLAHSMK(P)BK terus cemerlang dan berkualiti menjelang2010.

3.0. MISI SEKOLAHMemperkasa budaya sekolah cemerlang dan meneruskan suasana kondusif untuk melahirkan modal insan yang berlimu, berkualiti dan berhemah tinggi berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan.

4.0. MATLAMATMatlamat utama Perancangan Kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Antara matlamat yang hendak dicapai adalah seperti berikut : Untuk mempertingkatkan penglibatan dan pencapaian murid dalam kegiatan kokurikulum selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mengimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani, jasmani dan emosi murid-murid. Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan dalam kalangan murid sekolah dan di antara sekolah. Membina dan meningkatkan disiplin murid. Mewujudkan budaza sekolah yang menarik dan menyeronokkan. Mewujudkan sekolah berwatak. Untuk mewujudkan modal insan yang cemerlang dan harmonis serta mengembangkan bakat, minat dan potensi pelajar ke arah kecemerlangan insan dalam pelbagai bidang kehidupan.

5.0. OBJEKTIF5.1. Mempunyai satu sistem pengurusan dan pentadbiran yang mantap.5.2. Melaksanakan aktiviti yang berkualiti untuk menarik minat dan bermanfaat.5.3. Meningkatkan kualiti guru penasihat/pemimpin dalam mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum dengan lebih efisien dan cemerlang.5.4. Menggalakkan para murid melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan kokurikulum di sekolah, di samping memberikan peluang murid bergiat di dalam kokurikulum di luar sekolah.5.5. Semua murid mendapat pengalaman mengelola dan mengendalikan pertandingan yang dianjurkan di peringkat persatuan/kelab di sekolah.5.6. Menyedarkan para murid bahawa kokurikulum tidak boleh diabaikan kerana ia juga menyumbang kepada kerjaya di masa hadapan mereka.5.7. membentuk sahsiah, bakat dan disiplin di kalangan murid.5.8. Meningkatkan lagi hubungan interaksi di antara para murid, di samping dapat melatih diri sebagai pemimpin kecil di dalam persatuan/ kelab / unit beruniform seperti semangat kerjasama antara individu murid, semangat perpaduan dan muhibbah antara kaum.5.9. Meningkatkan lagi minat, bakat dan kemahiran mereka dalam lapangan yang disertainya.5.10. Membimbing murid supaya dapat mengisi masa lapang dengan kegiatan yang berfaedah.5.11. Memupuk semangat kerjasama dan membina sikap positif.5.12. Memupuk semangat kekitaan di kalangan murid supaya sayangkan sekolah.5.13. Mencapai pencapaian yang tertinggi bagi setiap kegiatan kokurikulum hingga ke peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa.

6.0. MOTOYAKIN BOLEH , PASTI BOLEH, TENTU BOLEH.

7.0. ANALISA DATA KOKURIKULUM.7.1. STATUS SEMASA7.1.1. Kemudahan Fizikal

Kemudahan FizikalBilanganKemudahan FizikalBilangan

Blok Bangunan9Astaka Gemilang /Tempat Rehat Murid2

Bilik Darjah29Bengkel Elektronik/Logam1

Pejabat Am1Kedai Koperasi1

Bilik Pengetua1Bilik SPBT2

Bilik Penolong Kanan1Bilik Bahan Kurikulum1

Bilik Penolong Kanan HEM1Bilik Guru Kanan Mata Pelajaran1

Bilik Penolong Kanan Koku/Pen. Kanan Petang1Bilik Bimbingan Dan Kaunseling1

Bilik Guru Utama 1Bilik Rawatan1

Bilik Guru ke 21Bilik Akses1

Bilik Gerakan1Bilik Pengawas1

Dewan1Bilik Renjer Puteri1

Perpustakaan1Kedai Buku Sekolah1

Bilik Tayangan1Bilik Solat / An Nur1

Makmal sains7Bilik Air Guru Wanita2

Makmal Bestari / ICT1Bilik Air Guru Lelaki2

Bilik Jahitan 2Bilik Air Khas1

Bilik Masakan2Bilik Air Murid3

Bilik Pancaragam 1Bilik Siber Guru1

Tempat Letak Basikal Berbumbung1Bilik Sukan1

Dataran Perhimpunan1Bilik Siber Guru1

Balai Bakti (Stor Perabot)1Bilik Pendidikan Seni 1

Bengkel Paip1Kafetaria Dahlia1

Balai Seni Budaya1Bilik Setiausaha Peperiksaan 1

Laman Ilmu/Tempat Rehat1Balai Bacaan1

Gelanggang Bola Tampar2Stor Barang Perkebunan1

Padang1Anjung Wacana1

Dataran Minda1Stor Kemahiran Hidup1

Gelanggang Bola Tampar1Stor Pejabat1

Taman Bunga30Kolam Ikan 2

7.1.2. Secara amnya SMK(P) Bukit Kuda mempunyai kemudahan fizikal yang lengkap, berfungsi dan kondusif. Bilangan bilik darjah hanya 29 buah sahaja sedangkan murid berjumlah 1469 orang. Hal ini menyebabkan sekolah ini perlu mengadakan sekolah dua sesi. Di samping bilik-bilik darjah, terdapat bilik-bilik khas,pejabat pentadbiran, bilik guru dan kemudahan yang lain sebagai tempat bersantai warga sekolah.7.2. Unit-Unit Dalam KokurikulumBerikut adalah maklumat jumlah unit-unit kokurikulum yang telah ditubuhkan di SMK (P) Bukit Kuda, Klang sehingga tahun 2010.

7.2.2. Unit Beruniform:7.2.2.1. Kadet Remaja Sekolah7.2.2.2. Pandu Puteri7.2.2.3. Puteri Islam7.2.2.4. Kadet Bomba dan Penyelamat7.2.2.5. St John Ambulans7.2.2.6. Bulan Sabit Malaysia7.2.2.7. Kor Kadet Polis Di Raja7.2.2.8. Pancaragam Sekolah

7.2.3. Kelab / Persatuan:(Persatuan Akademik)7.2.3.1. Persatuan Bahasa Melayu7.2.3.2. Persatuan Bahasa Inggeris7.2.3.3. Persatuan Bahasa Cina7.2.3.4. Persatuan Bahasa Tamil7.2.3.5. Sains dan Matematik7.2.3.6. Sejarah dan Geografi7.2.3.7. Persatuan Pendidikan Islam7.2.3.8. Persatuan Pendidikan Moral7.2.3.9. Persatuan Pendidikan Seni7.2.3.10. Persatuan Kemahiran Hidup7.2.3.11. Persatuan Ekonomi(Kelab Bukan Akademik)7.2.3.12. Kelab Pencinta Alam7.2.3.13. Kelab Seni dan Budaya7.2.3.14. Kelab Setia dan Rukunegara7.2.3.15. Kelab Komputer7.2.3.16. Kelab Pengguna7.2.3.17. Kelab Fotografi7.2.3.18. Kelab Sidang Redaksi7.2.3.19. Kelab Usahawan Muda7.2.3.20. Kelab Perabot7.2.3.21. Kelab Kewangan Pelajar Sekolah7.2.3.22. Kelab Kuartermasters

7.2.4. Kelab Permainan7.2.4.1. Kelab Bola Jaring7.2.4.2. Kelab Bola Tampar7.2.4.3. Bola Baling7.2.4.4. Kelab Badminton7.2.4.5. Kelab Sofbol7.2.4.6. Kelab Catur7.2.4.7. Kelab Ping Pong7.2.4.8. Kelab Tenis7.2.4.9. Kelab Boling Ten Pin7.2.4.10. Kelab Renang7.2.4.11. Kelab Olahraga/Merentas Desa7.2.4.12. Kelab Hoki

7.2.5. Rumah Sukan7.2.5.1. Rumah Kinabalu7.2.5.2. Rumah Jerai7.2.5.3. Rumah Titiwangsa7.2.5.4. Rumah Ledang7.2.5.5. Rumah Tahan

7.3. Jumlah unit-unit kokurikulum:

BILUNITJUMLAH

1.UNIT BERUNIFORM8

2.KELAB / PERSATUAN22

3.KELAB PERMAINAN12

4.RUMAH SUKAN 5

JUMLAH BESAR47 UNIT

7.4. Enrolmen Murid 2010TingkatanBil. KelasMelayu/BumiCinaIndiaLain-LainJumlah

Ting. 1811384814282

Ting. 2811383731270

Ting.3997105795286

Ting.4 Kemanusiaan56951 34 3157

Ting.4 Sains3344537.116

Ting. 5 Kemanuisaan54890605203

Ting 5 Sains32837370102

Ting. 6 Rendah23611.20

Ting. 6 Atas23228233

Jumlah45508522420201469

Peratus34.5835.5328.591,36

Komposisi murid di SMK (P) Bukit Kuda terdiri daripada murid-murid perempuan yang pelbagai kaum. Berdasarkan Jadual di atas, kaum Melayu/Bumiputera 34.58 %, Cina 35.53 %, India 28.59 dan kaum lain 1.36%. Jadual di atas juga menunjukkan peratus murid yang menyertai kelas aliran sains, belum mencapai Dasar 60:40. Bagi tingkatan 4, kelas aliran sains ialah 42.49 % dan kelas sains tingkatan 5 pula ialah 33.44 %. Sekolah ini menawarkan kelas tingakatan 6 aliran sastera sahaja. Jumlah keseluruhan murid sekolah ini ialah 1469 orang dengan 45 buah kelas.

7.5. Jenis Pengangkutan yang digunakan oleh murid.BilJenis KenderaanJumlah murid

1.Bas sekolah

2.Bas Awam

3.Kereta Keluarga

4.Kereta Sewa

5.Motosikal

6.Basikal

7.Berjalan Kaki

JUMLAH KESELURUHAN

7.6.Kakitangan Akademik (Guru)KaumLelakiWanitaJumlahSiswazahBukan Siswazah

Melayu37679772

Cina0131313-

India291111-

Jumlah5981041022

%6.595.298.11.9

7.7. Latar Belakang GuruGuru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Bukit Kuda, KlangTahun 2010

Bil.StatusBilanganPeratus

1.Berkahwin9086.5

2.Bujang1413.5

3.Lelaki054.8

4.Wanita 9995.2

5.Celik Komputer104100

7DG 52/Memangku DG 5411.0

DG 481312.5

DG 444038.5

DG 414846.2

DG 3211.0

DG 2911.0

6.Tempoh Berkhidmata. Lebih 20 tahun

b. 10 - 19 tahun

c. 5 9

d. Kurang 5 tahun21

48

15

2017.3

44.5

32.6

5.4

Berdasarkan Jadual di atas, di SMK (P) Bukit Kuda mempunyai nisbah guru yang mencukupi. Komposisi guru dari segi jantina, 95.2 adalah guru wanita, dan 4.8 % sahaja guru lelaki. 92.7 % guru yang mempunyai pengalaman mengajar lebih lima tahun.

7.8. Guru-Guru yang berpengalaman/kemahiran dalam unit kokurikulumBil.Berkemahiran dalam unit kokurikulumBilanganPeratus

1.Unit Beruniform KRS BSM Pandu Puteri St John Ambulans Kadet Kor Polis Bomba dan Penyelamat Puteri Islam PancaragamJumlah Besar134000008

2.Kelab/Persatuan P.Bahasa Melayu P.Bahasa Inggeris P.Bahasa Cina P.Bahasa Tamil P.Sains dan Matematik P.Sejarah dan Geografi P.Pendidikan Islam P.Pendidikan Moral P.Pendidikan Seni P.Kemahiran Hidup P.Ekonomi Kelab Pencinta Alam Kelab Komputer Kelab Pengguna Kelab Seni dan Budaya Kelab Senifoto Kelab Usahawan Muda Kelab Kewangan Kelab Perabot Kelab Setia dan Rukunegara Kelab Sidang Redaksi Kelab KuartermastersJumlah Besar00000000000000000000000

3.Kelab Permainan Bola Jaring Bola Baling Bola Tampar Sofbol Hoki Tenis Boling Ten Pin Olahraga Renang Catur Ping PongJumlah Besar210000021006

JUMLAH KESELURUHAN14

Berdasarkan Jadual di atas, didapati hanya 14 orang guru daripada 105 guru sahaja yang telah menjalani kursus dalam unit yang mereka pimpin. Untuk guru-guru penasihat persatuan akademik, keutamaan diberikan kepada ketua panitia atau guru-guru di bawah panitia tersebut untuk menerajui persatuan tersebut kerana opsyen dan pengalaman mereka dalam mata pelajaran tersebut.

8. PENJANAAN STRATEGIK Faktor Dalaman

Faktor LuaranKEKUATAN (S)S1.Sekolah yang mempunyai imej dan reputasi yang baikS2.Mempunyai pengurusan pentadbiran yang mantap, terbuka dan mesra pelanggan.S3. Fizikal yang kondusif dan ceriaS4. Budaya kerja cemerlang dan mantap dalam kalangan guru dan staf sokongan.S5. Setiap aktiviti yang dijalankan sentiasa mendapat kerjasama yang baik daripada semua pihak terutama pentadbir , guru dan para pelajar.S6. Terdapat guru-guru penasihat/ pemimpin yang terlatih dan berpengalaman dan telah menghadiri kurisus berkaitan.S7. Guru opsyen mata pelajaran dan berkemahiran dalam bidang tersebut diberi memegang jawatan sebagai guru persatuan berbentuk akademik.S8. Peralatan sukan yang lengkap.S9. Murid diberi kebebasan untuk memilih kelab/persatuan/unit beruniform dan permainan yang diingini.S10. Penganugerahan sijil penghargaan kepada ahli yang mewakili sekolah.

KELEMAHAN (W)W1. Sumber kewangan terhad .W2. Motivasi dan daya saing murid rendah.W3. Guru kurang kemahiran dalam merencana aktiviti menyebabkan aktiviti kurang menarik dan bosan.W4. Pemakaian pakaian seragam unit beruniform tidak menyeluruh.W5. Keahlian tidak seimbang.W6. 50% murid kurang berminat menghadiri aktiviti kokurikulum.W7. Kehadiran murid untuk aktiviti kokurikulum selepas sesi persekolahan tidak memuaskan kerana masalah pengangkutan selepas selesai aktiviti. W8. Terdapat murid bekerja selepas sekolah, hari Sabtu/Ahad serta menghadiri kelas tuisyen terutama bagi kelas-kelas peperiksaan.W9. Hari Sabtu yang terhad kerana kursus LADAP dan sekolah ganti.W10. Tidak cukup kelas/kawasan untuk menjalankan aktiviti kokurikulum kerana 2 sesi persekolahan jika dijalankan pada hari-hari persekolahan.W11. Pemantauan dan penyeliaan pelaksanaan aktiviti yang longgar.W12.Kawasan padang yang kecil dan keadaan padang yang tidak kondusif.W13.Pencapaian di peringkat lebih tinggi kurang menyerlah. W14.Sukatan/Rancangan Pelajaran unit-unit kokurikulum tiada/tidak sempurna

PELUANG(0)O1.Sokongan kewangan daripada PIBG.O2.Sumber kewangan dari kerajaanO3. Sokongan daripada PIBG dan pihak luar dalam menjalankan kegiatan/ program peringkat sekolah, daerah, negeri ataupun kebangsaan. O4. Aktiviti luar anjuran NGO dan GO.O5. Terdapat kelab permainan yang mempunyai jurulatih luar.O6.Mempunyai JK Pembangunan Kokurikulum sekolah yang membantu dalam pengurusan kokurikulum.O7.Kerjasama daripada sekolah-sekolah berhampiran.

STRATEGI (SO)1.S5+S10+O1+O3. Guna PIBG dan swasta untuk membiayai program kokurikulum.2.S2+S6+S7+O1+O3Dengan bantuan PIBG dan kepakaran pentadbir serta guru-guru, adakan ceramah dan perbengkelan untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran guru-guru.S2+O6+O7Bekerjasama dengan sekolah lain dalam perkongsian maklumat pengurusan dan pentadbiran bidang kokurikulum.S5+S7+O2+O4.Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak dari semasa ke semasa.STRATEGI (WO)1.W2+ O1+ O2Gunakan sumber PCG dan PIBG untuk mengadakan program-program kokurikulum yang dapat meningkatkan motivasi dan daya saing murid-murid.2.W7+W8+W10+O3+O4+O7Menyelaras hari aktiviti kokurikulum dengan sekolah-sekolah berhampiran bagi mengatasi masalah pengangkutan dan ketidak hadiran murid.3.W3+W11+W14+O1+O4Meningkatkan kemahiran dan pengalaman guru dalam merencana sukatan/rancangan agar lebih menarik.4.W7+W8+O7 Makluman aktiviti untuk tahun berikut supaya murid dapat merancang tuisyen.

ANCAMAN (C)C1. Ibu bapa berpendapatan sederhana hingga rendah.C2.Ketidakpedulian ibu bapa tentang kepentingan penglibatan anak dalam aktiviti kokurikulumC3. Tiada pengangkutan bas pada hari Sabtu atau sebelah petang selepas sekolah.STRATEGI (SC)S3+S5+ S7+C2 Guna guru/pentadbir yang berkomitmen tinggi, berpengalaman dan berbudaya kerja cemerlang untuk memotivasi dan menarik minat pelajar.

STRATEGI (WC)1.W12+W6+C2Menghebahkan kepentingan aktiviti kokurikulum dan 10% ke IPTA kepada pelajar dan ibubapa.

10) Penilaian Strategi TerbaikBILKOD STRATEGISTRATEGI YANG TELAH DIJANA

1SO: S2+S6+S7+O1+O3ST1 - Dengan bantuan PIBG dan kepakaran pentadbir serta guru-guru, adakan ceramah dan perbengkelan untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran guru-guru.

2SO: S2+O6+O7ST2 - Bekerjasama dengan sekolah lain dalam perkongsian maklumat pengurusan dan pentadbiran bidang kokurikulum.

3SO: S5+S7+O2+O4.ST3 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak dari semasa ke semasa.

4WO: W2+ O1+ O2

ST4 Gunakan sumber PCG dan PIBG untuk mengadakan program-program kokurikulum yang dapat meningkatkan motivasi dan daya saing murid-murid.

5WO:W7+W8+W10+O3+O4+O7ST5 - Menyelaras hari aktiviti kokurikulum dengan sekolah-sekolah berhampiran bagi mengatasi masalah pengangkutan dan ketidak hadiran murid.

6WO: W7+W8+O7ST6 Makluman aktiviti untuk tahun berikut supaya murid dapat merancang tuisyen.

7WC: W12+W6+C2,ST7 Menghebahkan kepentingan aktiviti kokurikulum dan 10% ke IPTA kepada pelajar dan ibubapa.

9) Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan

KRITERIA PEMILIHANST1ST2ST3ST4ST5ST6ST7

1.Tahap kesukaran proses (paling sukar:1, paling mudah :5)4554455

2.Kompentensi staf yang bertanggungjawab5555455

3.Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat3545555

4.Kemudahan Infrastruktur dan peralatan4554555

5.Andaian keupayaan mengatasi halangan5454445

6.Andaian hasilan yang dijangkakan/impaknya untuk mencapai objektif,matalamat/isu,misi dan visi4455544

7.Akur/kepatuhan dengan mandat/arahan4455555

8.Rekod keberkesanan pelaksanaan lepas4443333

9.Kesesuaian dengan persekitaran terkini5555455

Jumlah Skor38414340393742

Keputusan6314572

Ulasan

9) Senarai Strategi Mengikut Keutamaan

KEUTAMAANStrategi yang telah dijana

1ST3 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak dari semasa ke semasa.

2ST7 Menghebahkan kepentingan aktiviti kokurikulum dan 10% ke IPTA kepada pelajar dan ibubapa.

3ST2 - Bekerjasama dengan sekolah lain dalam perkongsian maklumat pengurusan dan pentadbiran bidang kokurikulum.

4ST4 - Gunakan sumber PCG dan PIBG untuk mengadakan program-program kokurikulum yang dapat meningkatkan motivasi dan daya saing.

5ST5 - menyelaras hari aktiviti kokurikulum dengan sekolah-sekolah berhampiran bagi mengatasi masalah pengangkutan dan ketidak hadiran murid.

6ST1 - Dengan bantuan PIBG dan kepakaran pentadbir serta guru-guru, adakan ceramah dan perbengkelan untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran guru-guru.

7ST6 Makluman aktiviti untuk tahun berikut supaya murid dapat merancang tuisyen.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN (P) BUKIT KUDA, KLANGPELAN STRATEGIK KOKURIKULUM 2011-2013

NKRA:Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuanSub NKRA:SBT dan Tawaran Baru

IsuMasalahMatlamatStrategiIndikator Pencapaian (KPI)Sasaran (ETR)

TOV201120122013

Pencapaian murid dalam bidang kokurikulum kurang memuaskanTahap pencapaian kokurikulum masih rendahMeningkatkan prestasi pencapaian murid dalam aktiviti kokurikulum.Memberi insentif kepada murid yang berjaya dalam bidang kokurikulumBilangan guru berkemahiran22273237

PELAN TAKTIKAL PELAKSANAAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG KOKURIKULUM S.M.K.(P)BUKIT KUDA, KLANG.

NKRA : : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkempuan.SUB NKRA : SBT dan Tawaran Baru.BilProgram ObjektifTanggungjawab TempohKos/SumberIndikator PencapaianTOVETR

1.Program Gandingan Pintar.Mempunyai satu sistem pengurusan dan pentadbiran yang mantap.

PK KokurikulumSU KokurikulumPenyelaras kokuSepanjang tahunRM200Jumlah bahan bertambah bagi memantapkan pengurusan

1416

2.Bengkel Pengurusan Untuk Guru-Guru Penasihat .Meningkatkan kualiti guru dalam merencana dan melaksanakan aktiviti dengan lebih efisien dan cemerlang.PK KokurikulumSU KokurikulumAJK LadapMeiRM700Jumlah guru yang dapat menjalankan aktiviti yang dipertanggung jawabkan dengan sempurna bertambah

1417

3.

Kursus / Bengkel Perancangan Aktiviti Untuk Guru/AJK Kelab & Persatuan.

Meningkatkan kemahiran mengendalikan aktiviti unit-unit yang dipimpin

PK KokurikulumSU KokurikulumKaunselor

Februari

RM2000% pelajar melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulumBertambah6070

4.Anugerah Full Colour / Half ColourMemberi penghargaan kepada murid dan guru yang cemerlang dalam semua bidang kokurikulum dari peringkat negeri ke peringkat antarabangsa.PK KokurikulumSU KokurikulumPenyelarasAJK PelaksanaOktoberRM3500Bilangan penerima anugerah bertambah

22

27

PELAN OPERASI PELAKSANAAN DAN PEMBANGUNAN KOKURIKULUMSMK (P) BUKIT KUDA, KLANG

NAMA PEOJEKANUGERAH FULL COLOUR/ HALF COLOUR

OBJEKTIFMemberi penghargaan kepada murid dan guru yang cemerlang dalam semua bidang kokurikulum dari peringkat negeri ke peringkat antarabangsa.

TEMPOHOktober 2011

KUMPULAN SASARANPemenang dalam acara/pertandingan bidang kokurikulum.

GURU TERLIBATPK KokurikulumSU KokurikulumPenyelaras KokurikulumJK Pelaksana

PROSES KERJAPenubuhan JK Anugerah/PengiktirafanMesyuarat Pemilihan:-Penyediaan Garis panduan pemilihan-Jenis Anugerah/Pengiktirafan-Kos-Menetapkan tarikh pelaksanaan.-Pelaksanaan Program

KEKANGAN(Tulis sebelum /semasa/ selepas program yang dapat di kesan semasa pemantauan atau sepanjang program)Contoh : Sebelum :Program tidak dapat dilaksanakan pada tarikh yang di tetapkan kerana...... Semasa : 22/4/2011.. Majlis Anugerah dilewat kerana hujan dan aktiviti terpaksa dilaksanakan di dewan. Selepas : Di dapati terdapat keciciran nama murid yang sepututnya menerima anugerah.

PEMANTAUAN(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan)

PENILAIAN(Selpas Program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya.)

PENAMBAHBAIKAN-berdasarkan hasil penilaian/ pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap 3 bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program