pelan strategik koko 2011-2015

of 22 /22
CONTOH FORMAT 1 SMK SEKSYEN 19, SHAH ALAM REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM BI L PROGRAM TEMPOH PELAKSANAAN TARIKH PEMANTAUAN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM CADANGAN PENAMBAHBAIKAN CATATAN 1. Tandatangan Penilai : Nama Penilai : Jawatan Penilai :

Upload: rushaimi

Post on 27-Jun-2015

12.288 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: PELAN STRATEGIK KOKO 2011-2015

CONTOH FORMAT 1

SMK SEKSYEN 19, SHAH ALAMREKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM

BIL PROGRAMTEMPOH

PELAKSANAANTARIKH

PEMANTAUAN

PENILAIAN KEBERKESANAN

PROGRAM

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN CATATAN

1.

Tandatangan Penilai :Nama Penilai :Jawatan Penilai :

Page 2: PELAN STRATEGIK KOKO 2011-2015

SMK SEKSYEN 19, SHAH ALAMREKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM

NAMA PROGRAM :

TEMPOH PELAKSANAAN :

TARIKH PELAKSANAAN :

PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM :

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN :

CATATAN :

Tandatangan Penilaia :Nama Penilai :

Page 3: PELAN STRATEGIK KOKO 2011-2015

Jawatan Penilai :

Page 4: PELAN STRATEGIK KOKO 2011-2015

CONTOHSMK SEKSYEN 19, SHAH ALAM PELAN STRATEGIK 2011-2015

BIDANG KOKURIKULUM

Isu Masalah Matlamat Strategi IndikatorPencapaian

1. Kurangnya pencapaian pelajar dalam acara sukan permainan di peringkat Daerah, Negeri dan Kebangsaan.

2. 15% pelajar mempunyai pencapaian di peringkat daerah

3. 10% pelajar mempunyai pencapaian diperingkat Negeri.

4. Peratus kejayaan kokurikulum sekolah diperingkat kebangsaan adalah 0.2% .

1. Pencapaian peringkat Daerah dipertingkatkan kepada 30

2. Pencapaian peringkat Negeri dipertingkatkan kepada 15%.

3. Pencapaian peringkat Negeri dipertingkatkan kepada 15%.

1. Memantapkan lagi sistem pemantauan aktiviti kokurikulum.

2. Mengadakan latihan intensif untuk kepada atlit dan peserta menjelang sesuatu kejohanan.

3. Menyediakan jurulatih yang professional(guru pakar sedia ada).

4. Memberi pengiktirafan kepada atlit dan peserta serta guru penasihat.

(Laporan)Peratus kejayaan adalah berdasarkan peningkatan kejayaan pelajar dalam setiap kejohanan di peringkat daerah, Negeri dan Kebangsaan.

Page 5: PELAN STRATEGIK KOKO 2011-2015

CONTOHSMK SEKSYEN 19, SHAH ALAM

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2011-2015)BIDANG KOKURIKULUM

BIL PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB TEMPOH KOS/SUMBER

TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN

1. Klinik Permainan Ragbi

1. Menanam minat pelajar terhadap permainan ragbi.

2. Mempelajari teknik-teknik permainan ragbi yang betul.

3. Memilih pemain yang mempunyai potensi untuk mewakili sekolah.

4. Melatih pelajar teknik kepengadilan.

1. Pengetua

2. Penolong Kanan Kokurikulum.

3. Setiausaha Kokurikulum

4. Setiausaha Sukan.

5. Guru Penasihat Kelab Ragbi.Guru Profesional.

2 bulan(Mac-April)

RM500.00 / Kokurikulum

1. Peratus keahlian 4%

2. Pasukan Ragbi Sekolah mencapai Naib Johan di peringkat daerah

3. Tiada penglibatan di peringkat Negeri

4. Peratus penglibatan Ahli Kelab Permainan Ragbi secara aktif dalam pengurusan

5. Klinik 10%Peratus Ahli Kelab Permainan Ragbi yang menjadi pengadil 25%

1. Peratus keahlian 6%

2. Pasukan Ragbi Sekolah mencapai Johan di peringkat Daerah

3. Mencapai tempat ke-3 di peringkat Negeri

4. Peratus penglibatan Ahli Kelab Permainan Ragbi secara aktif dalam pengurusan

5. Klinik 25%Peratus Ahli Kelab Permainan Ragbi yang menjadi pengadil 35%

1. Peratus pelajar menjadi ahli Kelab Permainan Ragbi

2. Pencapaian Ragbi Sekolah

3. Peratus penglibatan ahli Kelab Permainan Ragbi secara aktif dalam pengurusan Klinik

4. Peratus Ahli Kelab Permainan Ragbi yang menjadi pengadil

Page 6: PELAN STRATEGIK KOKO 2011-2015

CONTOH

SMK SEKSYEN 19, SHAH ALAMPELAN OPERASI

BIDANG KOKURIKULUM

NAMA PROJEK Klinik Permainan Ragbi

Objektif 1. Menanam minat pelajar terhadap permainan ragbi.2. Mempelajari teknik-teknik permainan ragbi yang betul.3. Memilih pemain yang mempunyai potensi untuk mewakili sekolah.4. Melatih pelajar teknik kepengadilan.

Tempoh 2 bulan(Mac-April

Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Permainan Ragbi

Guru Terlibat: 1. Pengetua

2. Penolong Kanan Kokurikulum.

3. Setiausaha Kokurikulum

4. Setiausaha Sukan.

5. Guru Penasihat Kelab Ragbi.

Proses Kerja: 1. Ahli kelab Permainan Ragbi mengadakan beberapa siri mesyuarat 2. Mengagihkan tugas, menyediakan jadual klinik3. Mengadakan promosi tentang penyertaan 4. Pendaftaran penyertaan5. Mengedarkan surat makluman kepada ibubapa pelajar yang

terlibat6. Melaksanakan Klinik Permainan Ragbi7. Ujian bertulis di akhir program8. Mengenal pasti pemain yang berpotensi mewakili sekolah

Kekangan 1. Peruntukan kewangan yang terhad2. Fizikal padang sokolah yang tidak rata3. Komitmen daripada pelajar kurang memuaskan .

Page 7: PELAN STRATEGIK KOKO 2011-2015

Pemantauan Penyelaras Sukan Permainan membuat pemantauan dan laporan tentang perjalanan aktiviti.

Penilaian Aspek dan mekanisme penilaian:1. Peratus murid yang mendaftar menjadi ahli ( Laporan daripada jurulatih dan guru penasihat )2. Kualiti pengadilan ( ujian bertulis)3. Kualiti teknik permainan dan pencapaian (Penilaian dari jurulatih professional)

Penambahbaikan

SMK SEKSYEN 19, SHAH ALAM PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2011-2015)

BIDANG KOKURIKULUM

Page 8: PELAN STRATEGIK KOKO 2011-2015

BIL PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB TEMPOH KOS/SUMBER

TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN

1. Kejohanan merentas desa

1. Menggalakkan penglibatan semua murid dalam acara sukan larian jarak jauh

2. Mencungkil bakat murid dalam acara sukan larian jarak jauh

3. Memberi semua murid peluang secara adil dipilih sebagai wakil sekolah dalam sebarang kejohanan sukan.

4. Memilih wakil sekolah dalam acara sukan larian jarak jauh ke peringkat lebih tinggi seperti MSSD

5. Memupuk amalan bersukan untuk kesihatan.

1. Pengetua

2. Penolong Kanan Kokurikulum.

3. Setiausaha Kokurikulum

4. Setiausaha Sukan.

5. Guru Penasihat rumah-rumah sukan

Januari RM2500.00 / Kokurikulum/unit sukan

6. Peratus pengilibatan murid 70%

7. Pasukan mencapai Naib Johan di peringkat daerah

8. Tiada penglibatan di peringkat Negeri

1. Peratus penglibatan murid ialah 90%

2.Pasukan Sekolah mencapai Johan di peringkat Daerah

3.Pasukan sekolah menyertai peringkat negeri dan memenangi tempat 5- 10

1. Pencapaian Olahraga Sekolah

2. Peratus penglibatan murid dalam merentas desa peringkat daerah, negeri dan kebangsaan meningkat.

2. Sukan Tahunan

1. Untuk menghasilkan sebuah masyarakat yang sihat, berdisiplin dan bersatu padu melalui peyertaan

1. Pengetua

2. Penolong Kanan Kokurikulum.

3. Setiausaha

Jun RM4500.00 -unit sukan

1. Peratus penglibatan murid ialah 90%

2.Pasukan Sekolah mencapai Johan di peringkat Daerah

1. Pencapaian Olahraga Sekolah

2. Peratus penglibatan murid dalam merentas desa peringkat daerah, negeri dan kebangsaan

Page 9: PELAN STRATEGIK KOKO 2011-2015

yang lebih luas dan peluang yang baik dalam sukan di semua peringkat masyarakat.

2. Untuk menyediakan peluang-peluang dan kemudahan bagi memenuhi keperluan asas sosial, psikologi dan fisiologi bagi individu melalui sukan.

3. Untuk mencapai kecemerlangan ke tahap tertinggi sekali dengan semangat kesukanan yang tulen di pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa dan juga dan harapan mempertingkatkan lagi muhibbah dan imej Negara.

4. Membentuk satu pasukan yang mantap dan cemerlang yang dapat mewakili sekolah ke peringkat zon, daerah negeri dan seterusnya kebangsaan.

5. Mengenalipasti

Kokurikulum

4. Setiausaha Sukan.

5. Guru-guru rumah sukan masing-masing

3.Pasukan sekolah menyertai peringkat negeri dan memenangi tempat 5- 10

meningkat.

Page 10: PELAN STRATEGIK KOKO 2011-2015

3. Pertandingan Kawat Kaki

murid yang mempunyai bakat larian.

6. Mengeratkan hubungan di antara guru dan murid.

7. Menyemaikan perasaan muhibbah, perpaduan dan integerasi nasional dalam kalangan generasi muda.

1. Mendedahkan murid-murid kepada kemahiran dan teknik berkawat.

2. Meningkatkan disiplin di samping memupuk nilai-nilai murni di kalangan murid.

3. Menyediakan pengalaman yang menyeluruh dan seimbang melalui pendidikan tidak formal.

4. Menyemai semangat perpaduan dan integerasi kaum di kalangan murid.

Page 11: PELAN STRATEGIK KOKO 2011-2015

4. Kursus Pemimpin Cemerlang

5. Melatih murid melalui aktiviti berkumpulan untuk meningkatkan kerjasama, bertanggungjawab dan bertolak-ansur.

1. Mendedahkan murid kepada situasi yang boleh meningkatkan kepimpinan.

2. Melatih murid-murid aspek-aspek pengurusan yang perlu ada bagi seseorang.

3. Mendedahkan dan melatih murid-murid untuk menyimpan fail kelab/persatuan/badan beruniform masing-masing.

4. Meningkatkan disiplin murid.

5. Menanam, memupuk dan meningkatkan sahsiah dan kemasyarakatan di kalangan murid.

Page 12: PELAN STRATEGIK KOKO 2011-2015

5.

6.

Perkhemahan Unit Beruniform

Karnival Sukan

1. Memupuk semangat bekerjasama, toleransi, bertanggung-jawab dan berdisiplin.

2. Melatih pelajar berdikari dan menanam sifat-sifat kepimpinan.

3. Merapatkan silaturahim dikalangan peserta.

4. Meningkatkan keyakinan diri setiappeserta perkhemahan.

5. Mengcungkil bakat dan potensi setiap ahli.

6. Menanam keazaman dan sikap positif dalam jiwa setiap ahli agar Berjaya dalam hidup.

1. Mencungkil bakat-bakat atlet dalam permainan tertentu yang diceburi.

2. Melatih dan merancang latihan untuk atlet bagi

Page 13: PELAN STRATEGIK KOKO 2011-2015

7.Hari Kecemerlangan Kokurikulum

tahun berikutnya.

3. Membudayakan sukan sebagai aktiviti yang yang sihat.

4. Mengeratkan hubungan antara guru dan murid.

5. Menjadikan sekolah sebagai pusat sukan dan riadah murid.

6. Menyediakan kaedah dan jadual latihan sebagai persediaan sekolah menyertai sukan MSSD.

1. Memberi pengiktirafan kepada murid-murid yang aktif dalam bidang kokurikulum dan yang telah menunjukkan pencapaian yang cemerlang.

2. Sebagai satu motivasi kepada murid untuk terus bergiat aktif dalam unit kokurikulum.

Page 14: PELAN STRATEGIK KOKO 2011-2015
Page 15: PELAN STRATEGIK KOKO 2011-2015
Page 16: PELAN STRATEGIK KOKO 2011-2015