modul 1 - pen gurus an ran prasekolah 071106

Download Modul 1 - Pen Gurus An ran Prasekolah 071106

If you can't read please download the document

Post on 12-Jun-2015

1.890 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pengurusan Prasekolah

TRANSCRIPT

PENGURUSAN PENTADBIRAN KELAS PRASEKOLAH

KONSEPPENDIDIKAN PRASEKOLAHPendidikan Prasekolah adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kanak-kanak yang berumur 4 6 tahun dalam jangkamasa satu tahun atau lebih sebelum masuk ke tahun satu di sekolah formal.

MATLAMATPendidikan Prasekolah bertujuan menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk masuk ke sekolah rendah

DASAR PENDIDIKAN PRASEKOLAH1.1 Menginstitusi pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak berumur 4 - 6 tahun 1.2 Memastikan penyertaan 65% daripada kanak-kanak yang berumur 4 - 6 tahun

STRATEGI PELAKSANAAN DASAR Memantapkan pendidikan prasekolah dari segi kurikulum, kemudahan fizikal dan latihan guru Mewujudkan pendekatan pengajaran bermutu Memperlengkapkan kemudahan P

DISKRIPSI KOMPETENSIPembantu Pengurusan Murid (PPM) N 17 bertanggungjawab membantu melaksanakan : Pengurusan pentadbiran Pengurusan Kewangan Pengurusan Stok di prasekolah mengikut PekelilingPekeliling Perkhidmatan serta Perintah Am yang berkuatkuasa

OBJEKTIFMenerangkan spesifikasi tugasan PPM MEMBANTU mengurus secara sistematik dan berkesan dalam : Pentadbiran prasekolah dengan cekap, mantap dan berkualiti. Pengurusan kewangan dengan berhemah dan cekap. Pengurusan stok segala peralatan dalam keadaan selamat serta Mewujudkan suasana P&P yang menyeronokkan.

BIDANG TUGAS Pengurusan Pentadbiran Pengurusan Kewangan Pengurusan Stok

PENGURUSAN PENTADBIRAN

PENDAFTARAN MURID

Persediaan Borang Permohonan KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIABORANG PERMOHONAN MEMASUKI PRASEKOLAH BAGI TAHUN 2007 NOTA Borang ini hendaklah diisikan dalam satu salinan sahajaUNTUK KEGUNAAN PEJABAT

1. HEBAHAN

( isikan mana-mana ruang yang bekenaan )

BAHAGIAN A : 11.Butiran Kanak-kanak 2. Butiran Sekolah Rendah

BAHAGIAN B :(Maklumat mengenai ibubapa atau penjaga, sertakan salinan kad pengenalan) 3. Maklumat Bapa 4. Maklumat Ibu 5. Maklumat Penjaga (Jika tidak tinggal bersama ibubapa) 6. Butiran Lengkap Pendapatan : ( Sila Sertakan Penyata Gaji Ibubapa/Penjaga. 7. Tanggungan ibubapa/penjaga

BAHAGIAN C :Untuk dipenuhi oleh jawatankuasa Pemilihan

Fail Permohonan Tahun Semasa(SEMUA BORANG-BORANG PERMOHONAN TAHUN SEMASA DIMASUKKAN DALAM SATU FAIL)

SEBELUM HEBAHANTentukan : Bila iklan patut dikeluarkan ( Selewat-lewatnya pada 1hb September tahun sebelumnya ) Tempoh masa hebahan ( Sekurang-kurangnya 1 bulan)

SEBELUM HEBAHANTentukan : Dokumen yang perlu disertakan iaitu salinan : surat beranak murid kad pengenalan

Dokumen yang perlu disertakan iaitu salinan : slip gaji ibubapa dan atau penjaga atau pengesahan gaji bagi yang bekerja sendiri. bil air atau elektrik (Lokasi

BENTUK HEBAHAN Iklan (dipamerkan di tempat orang ramai) Surat Siaran ( diedarkan melalui murid / anak yang sedang bersekolah/pos )

BENTUK HEBAHAN Pengumuman ( Perhimpunan sekolah, surau, masjid, JKK ) Pelawaan/Penghantaran Borang ( bagi murid yang telah mendaftar di sekolah )

2. MENERIMA DAN MEREKOD PERMOHONAN Menyemak Borang Permohonan ( lengkap/tidak )KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BORANG PERMOHONAN MEMASUKI PRASEKOLAH BAGI TAHUN 2007 NOTA Borang ini hendaklah diisikan dalam satu salinan sahajaUNTUK KEGUNAAN PEJABAT

Cop Tarikh Terima No. Siri Terimaan

2. MENERIMA DAN MEREKOD PERMOHONAN Senaraikan Permohonan Mengikut Kumpulan Umur Calon murid mencapai 6 tahun Calon murid mencapai 5 tahun

2. MENERIMA DAN MEREKOD PERMOHONAN Menyediakan Rumusan Permohonan

Calon murid mencapai 6 tahun mengikut perkapita pendapatan Calon murid mencapai 5

3. ANGGOTA JAWATANKUASA PEMILIHPengerusi : Guru Besar N. Pengerusi 1 : PK(1)/GK(P) N. Pengerusi 2 : PK HEM/GK HEM Setiausaha : Guru Prasekolah Anggota Jawatankuasa : Guru Tahun 1 Seorang guru Pendidikan Islam Guru Bimbingan SR Pembantu Pengurusan Murid

4.

MEMAHAMI PROSEDUR PEMILIHAN Status warganegara Umur kanak-kanak Pendapatan ibubapa Lain-lain prosedur (lokasi tempat tinggal)

4.

MEMAHAMI PROSEDUR Status warganegaraTEM PAT LAH I R Ms ia Luar Ms ia Luar Ms ia Ms ia

BI L 1 2 3 4

TARAF BAPA Warganegar a Warganegar a Warganegar a Warganegar a

TARAF IBU Warganegar a Warganegar a Warganegar a Warganegar a

STAT US SITU ASI Siji l Lahi r Ms ia Borang W8 Tiada Borang W Anak Angk at (PT)

STAT US S.LAHIR Siji l Lahi r Ms ia Borang W 8 Tiada Brg W Sijil Anak Angk at Ms ia

TAR AF MURID Warganege ra Warganega ra Buk an Warganega ra Buk an Warganega ra

BI L 5 6 7 8 9 10 11

TARAF BAPA Warganegar a Warganegar a Warganegar a Warganegar a Warganegar a Warganegar a Warganegar a

TARAF IBU Warganegar a Penduduk Tetap Buk an Warganegar a Buk an Warganegar a Buk an Warganegar a Buk an Warganegar a Buk an Warganegar a

TEM PAT LAH I R Luar Ms ia Luar Ms ia Mal a ysia Mal a ysia Luar Ms ia Luar Ms ia Luar Ms ia

STAT US SITU ASI Anak Angk at (WA) Siji l Lahi r Luar Ms ia Siji l Lahi r Mal ay sia Siji l Lahi r Mal ay sia Siji l Lahi r Luar Ms ia Borang W 8 Borang W 8

STAT US S.LAHIR Sijil Anak Angk at Ms ia Siji l Lahi r Luar M s ia Siji l Lahi r Mal ay sia Siji l Lahi r Mal ay sia Siji l Lahi r Luar M s ia Borang W 8 Borang W 8

TAR AF MURID Buk an Warganega ra Buk an Warganega ra Warganega ra Warga Negera Buk an Warganega ra Warganega ra Warganega ra

BI L 12 13 14 15 16 17 18 19

TARAF BAPA Warganegar a

TARAF IBU

Buk an Warganegar a Warganegar Pend. Tet ap a Pend. Tet ap Pend. Tet ap Pend. Tet ap Warganegar a Penduduk Tetap

TEM PAT LAH I R Luar Ms ia Mal a ysia Luar Ms ia Mal a ysia Luar Ms ia Mal a ysia Luar Ms ia Mal a ysia

STAT US SITU ASI Tiada Borang W Siji l Lahi r Mal ay sia Siji l Lahi r Luar Ms ia Siji l Lhi r Mal ay sia Siji l Lahi r Luar Ms ia Siji l Lahi r Mal ay sia Siji l Lahi r Luar Ms ia Siji l Lhi r Mal ay sia

STAT US S.LAHIR Tiada Borang W Siji l Lahi r Mal ay sia Siji l Lahi r Luar M sia Siji l Lhi r Mal ay sia Siji l Lahi r Luar M sia Siji l Lahi r Mal ay sia Siji l Lahi r Luar M sia Siji l Lhi r Mal ay sia

TAR AF MURID Buk an Warganega ra Warganega ra Buk an Warganega ra Warganega ra Buk an Warganega ra Warganega ra Buk an Warganega ra Warganega ra

Penduduk Tetap Buk an Pend. Tet ap Warganegar a Buk an Pend. Tet ap Warganegar a Buk an Pend. Tet ap Warganegar a

BI L 20 21 22 23 24 25 26

TARAF BAPA Warga As ing Warga As ing Warga As ing Warga As ing Warga As ing W As ing /P/ Pelajar Warga As ing

TARAF IBU Warganegar a Warganegar a Penduduk Tetap Penduduk Tetap Buk an Warganegar a W A sing P/ Pelajar Buk an Warganegar a

TEM PAT LAH I R Mal a ysia Luar Ms ia Mal a ysia Luar Ms ia Mal a ysia Luar Ms ia Luar Ms ia

STAT US SITU ASI Siji l Lahi r Mal ay sia Tiada Borang W Siji l Lahi r Mal ay sia Sijil Lahir Luar SijiMs ia r l Lahi Mal ay sia Siji l Lahi r Luar SijiMs ia r l Lahi Luar Ms ia

STAT US S.LAHIR Siji l Lahi r Mal ay sia Siji l Lahi r Luar M sia Siji l Lhi r Mal ay sia Siji l Lahi r Luar M sia Siji l Lahi r Mal ay sia Siji l Lahi r Luar M sia Siji l Lahi r Luar M sia

TAR AF MURID Warganega ra Buk an Warganega ra Warganega ra Buk an Warganega ra Buk an Warganega ra Buk an Warganega ra Buk an Warganega ra

4. MEMAHAMI PROSEDUR Umur kanak-kanak Kanak-kanak yang berumur 5 tahun ke atas, ( contoh: Kanakkanak yang dilahirkan dalam tahun 2001 bagi kemasukan Tahun 1 pada 2007) Jika ada kekosongan, kanak-kanak yang dilahirkan pada tahun 2002 bagi kemasukan Tahun 1 pada 2008 boleh dipertimbangkan

4. MEMAHAMI PROSEDUR Pendapatan Ibubapa atau penjaga Keutamaan pemilihan hendaklahdiberikan kepada kanak-kanak yang pendapatan ibubapa/penjaga seperti berikut : RM 350.00 ke bawah RM 351.00 hingga RM 500.00 RM 501.00 hingga RM 750.00 RM 751.00 hingga RM 1,000.00 RM 1,000.00 dan ke atas. Selain daripada pendapatan, tanggungan

4. MEMAHAMI PROSEDUR Lain-lain prosedur Bilangan murid adalah di antara 10 hingga 25 orang. (Sila ambil ingatan : jumlah murid yang diterima hendaklah tidak melebihi 25 orang bagi sebuah kelas.) Senarai murid yang terpilih untuk kemasukan kelas prasekolah hendaklah dihantar PPD untuk

4. MEMAHAMI PROSEDUR Lain-lain prosedur Penduduk setempat Keutamaan diberi kepada : i. Kanak-kanak di bawah skim PPRT ii. Di bawah paras kemiskinan (Pendapatan RM 400.00 dengan tanggungan yang ramai) iii. Mendaftar di sekolah berkenaan

5.

MENYIMPAN REKOD

Borang dan dokumen

Senarai berjaya /tak berjaya Surat tawaran/tidak berjaya Surat menerima/menolak

6. MENERIMA DAN MEREKOD PENDAFTARAN. Tentukan tarikh pendaftaran

Memaklumkan keputusan permohonan kepada ibubapa/ penjaga melalui surat. Persediaan (tempat, bahan dan peralatan) Menerima dan menyemak dokumen.

7.

PENGURUSAN TAKLIMAT. Tarikh dan masa Persediaan Tempat Penyediaan borang kehadiran ibubapa

Bahan dan peralatan

8.

PROGRAM ORIENTASIMembantu melaksanakan program orientasi murid dalam :

Penyediaan Bahan Penyediaan Peralatan Pelaksanaan Aktiviti Pengawasan Murid

REKOD KEHADIRAN MURID

1. KEMASKINI MAKLUMAT Buku Kedatangan mengisi butiran berdasarkan dokumen yang sah

2. MENCATAT KEHADIRAN MURID

Membantu mencatat kehadiran murid : setiap pagi sebelum kelas bermula pemerhatian atau memanggil nama

SISTEM FAIL

1. SISTEM FAIL Status Faila) Fail Rasmi : Fail Pekeliling Fail Surat Menyurat Fail Am

1. SISTEM FAIL

b)

Fail Tidak Rasmi : Fail Pendua

c) Daftarkan Fail Rasmi

2. SIMPAN DAN SENGGARA Lokasi Simpanan Fail : a) Pejabat b) Rak c) Kelas Prasekolah

2