tajuk 2 kecekapan pen gurus an prasekolah

Download Tajuk 2 Kecekapan Pen Gurus An Prasekolah

Post on 07-Apr-2018

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/6/2019 Tajuk 2 Kecekapan Pen Gurus An Prasekolah

  1/14

  Disediakan oleh:

  PUAN NOR FAUZIAN KASSIM

  IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM

 • 8/6/2019 Tajuk 2 Kecekapan Pen Gurus An Prasekolah

  2/14

  Digambarkan secara pentadbiran

  melalui:` Carta Organisasi

  ` Carta Alir Prosedur Pelaksanaan( flow-chart)

  ` Garis Panduan Pelaksanaan (Manual Book) dan

  buku peraturan` Visi , Misi dan Piagam Pelanggan

 • 8/6/2019 Tajuk 2 Kecekapan Pen Gurus An Prasekolah

  3/14

  ` Hirarki kedudukan dalam carta organisasi

  menggambarkan kuasa yang dimiliki, kepentingan

  peranan dan pemberatan tanggungjawab yang

  perlu dipikul.` Planner- pembuat dasar/ peraturan

  ` Decision Maker- pembuat keputusan

  ` Problem solver- penyelesai masalah

  ` workers- pelaksana tugasan

 • 8/6/2019 Tajuk 2 Kecekapan Pen Gurus An Prasekolah

  4/14

  APAKAH PERBEZAAN

  ANTARA

  PENTADBIRAN

  DENGAN

  PENGURUSAN?

 • 8/6/2019 Tajuk 2 Kecekapan Pen Gurus An Prasekolah

  5/14

  - mengetahui dan menghayati pelbagai

  peraturan dan sistem dalam

  pengurusan pusat PAKK

  - menjalankan pengurusan tadika

  berdasarkan garis panduan dan

  peraturan yang telah ditetapkan

  - menyediakan kemudahan yang

  sewajarnya untuk pendidikan

 • 8/6/2019 Tajuk 2 Kecekapan Pen Gurus An Prasekolah

  6/14

  Pengurusan KewanganPengurusan Kewangan

  (fiscal management)(fiscal management)

  SUMBER KEWANGAN DIPEROLEHI DARIPADA;

  Peruntukan Wang Berkapita

  Peruntukan Wang Bantuan Makan

  Kutipan Sumbangan waris

 • 8/6/2019 Tajuk 2 Kecekapan Pen Gurus An Prasekolah

  7/14

  ` Dibuat perancangan dengan baik`Ambilkira 4 perkara asas:

  M- Material( bahan keperluan)E -Equipment( peralatan)S Space (ruang )H Human ( manusia)

  ` Diurus dengan baik`

  Direkod dengan baik. secara sistematik

 • 8/6/2019 Tajuk 2 Kecekapan Pen Gurus An Prasekolah

  8/14

  merangkumi- cermat menggunakan sumber kewangan

  - bajet yang realistik dan relevan

  - memantau perbelanjaan

  - tahu bila hendak buat penyelarasan bajet

  - mengutamakan keperluan berbanding

  kemahuan dan perlu disertakan justifikasi

  - mencari jalan menambah sumber atauberjimat tanpa mengorbankan kualiti

 • 8/6/2019 Tajuk 2 Kecekapan Pen Gurus An Prasekolah

  9/14

  Pengurusan PersonelPengurusan Personel

  (personnel management)(personnel management) Siapa personel? Kenapa penting ? Bila diperlukan? Dari mana diperolehi?

  Bagaimana urus?

 • 8/6/2019 Tajuk 2 Kecekapan Pen Gurus An Prasekolah

  10/14

  - menyediakan/menggaji pekerja yang

  berpotensi tinggi / berkelayakan

  - mengekalkan pekerja yang cekap- memantau keupayaan guru/pembantu

  - Rancangan Perkembangan Staf untuk

  membina bakat dan profesionalisme

  pekerja

 • 8/6/2019 Tajuk 2 Kecekapan Pen Gurus An Prasekolah

  11/14

  sekiranya memenuhi kriteria

  3E EfisyenEfektif

  Etika

 • 8/6/2019 Tajuk 2 Kecekapan Pen Gurus An Prasekolah

  12/14

  PengurusanPengurusan kemudahankemudahan

  (facilities management)(facilities management)

 • 8/6/2019 Tajuk 2 Kecekapan Pen Gurus An Prasekolah

  13/14

  ` Pesanan baru/ tambahan

  ` Perekodan penerimaan / pengeluaran

  ` Susun atur

  ` Penyimpanan / stok

  ` Penyelenggaraan/ maintainence

  ` Pembaikpulih/ pelupusan (hapus kira)

 • 8/6/2019 Tajuk 2 Kecekapan Pen Gurus An Prasekolah

  14/14

  bertanggungjawab menyediakan ruangpembelajaran

  penyediaan kemudahan, perabot dan

  peralatan merancangkan spesifikasi dan susun atur

  (rujuk Dokumen BPK, KPM)

  ruang selamat, selesa dan sesuai denganprinsip perkembangan kanak-kanak