minit mesyuarat uor

of 29 /29
Minit Mesyuarat Perjumpaan Kelas UKM 1 Tarikh : 15 Mac 2014 Masa : 8. 30 pagi Tempat : Bangunan Akademik Blok A2, Tingkat 2, Universitas Padjadjaran Pengerusi : Encik Qaiyum Borhan Kehadiran : 35/36 orang Turut Hadir ( Jika ada ) : Encik Qaiyum Borhan 1 PERUTUSAN PENGERUSI 1.1 Mesyuarat dimulakan dengan ucapan salam dari Encik Qaiyum Borhan dan bacaan Al- Fatihah. 1.2 Pengerusi memaklumkan bahawa ini perjumpaan kali pertama untuk Semester ke-2 bagi tahun 2014. Tujuan perjumpaan ini diadakan adalah bertujuan bagi meneruskan kegiatan kurikulum yang harus dialakukan oleh pelajar-pelajar program berkembar UKM-UnPad, bagi melengkapkan jam kredit yang diperuntukkan. 2 KANDUNGAN MINIT MESYUARAT 2.1 Mesyuarat diteruskan dengan perlantikan untuk ahli jawatankuasa baru bagi program yang bakal dijalankan. Calon Ketua Pengarah Pencadang Undian 1. Amir Thaqiff Aiman 6 2. Aiman Najib Syahirah 15 3. Abdul Latiff Hafiz 6 4. Mohd Hafiz Nawal 30 Calon Timbalan Pengarah

Author: nurulainhanani

Post on 27-Jul-2015

258 views

Category:

Education


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Minit Mesyuarat Perjumpaan Kelas UKM 1Tarikh : 15 Mac 2014Masa : 8. 30 pagiTempat : Bangunan Akademik Blok A2, Tingkat 2, Universitas PadjadjaranPengerusi : Encik Qaiyum BorhanKehadiran : 35/36 orangTurut Hadir ( Jika ada ) : Encik Qaiyum Borhan1 PERUTUSAN PENGERUSI1.1 Mesyuarat dimulakan dengan ucapan salam dari Encik Qaiyum Borhan dan bacaan Al -Fatihah.1.2 Pengerusi memaklumkan bahawa ini perjumpaan kali pertama untuk Semester ke-2 bagitahun 2014. Tujuan perjumpaan ini diadakan adalah bertujuan bagi meneruskan kegiatankurikulum yang harus dialakukan oleh pelajar-pelajar program berkembar UKM-UnPad, bagimelengkapkan jam kredit yang diperuntukkan.2 KANDUNGAN MINIT MESYUARAT2.1 Mesyuarat diteruskan dengan perlantikan untuk ahli jawatankuasa baru bagi programyang bakal dijalankan.Calon Ketua Pengarah Pencadang Undian1. Amir Thaqiff Aiman 62. Aiman Najib Syahirah 153. Abdul Latiff Hafiz 64. Mohd Hafiz Nawal 30Calon Timbalan Pengarah I1. Raja Nabila Zuhur 92. Nurulain Hanani Nawal 173. Najihah Khadijah 4 2. Calon Timbalan Pengarah II1. Dzulkifly Shakirra 52. Siti Zulaikha Nadwa Ummi 183. Siti Khadijah Najiha 12Calon Setiausaha1. Ku Nurmahirah Zaidhatul 202. Syahira Nabila Syarifah 63. Nur Nadhirah Aiman 7Calon Bendahari1. Nawal Syarifah 22. Zaidhatul Zuhur 243. Nurul Ainin Syafiqah 5Berdasarkan undian yang dijalankan, badan jawatankuasa baru telah dibentuk :Ketua Pengarah : Muhammad Hafiz YusreeTimbalan Pengarah I : Nurulain HananiTimbalan Pengarah II : Siti Zulaikha NadwaSetiausaha : Ku NurmahirahPenolong Setiausaha : Syahira NabilaBendahari : Zaidhatul AzreenPenolong Bendahari : Nurul AininMaka, dengan pelantikan Majlis Tertinggi, usul mengenai program yang bakal diadakandibahaskan bagi menetapkan program yang bakal dijalankan. Pelbagai cadangan telahdikemukakan oleh ahli-ahliAntara cadangan yang dikemukakan :i) Perkhemahanii) Karnivaliii) Lawatan ke hospital dan perkhemahaniv) Lawatan ke university dan carnivalv) Projek Gelandangan 3. Cadangan-cadangan yang dikemukan tidak mencapai kata sepakat. Keputusan program yangbakal diadakan akan dibincangkan serta dilanjutkan ke dalam mesyuarat kali ke-2.3 PENUTUP3.1 Ucapan penangguhan oleh Pengerusi Mesyuarat dan penetapan tarikh dan jammesyuarat seterusnya.3.2 Mesyuarat ditangguhkan pada jam 12.00 tengah hari.Disediakan oleh,..............................(KU NURMAHIRAH BINTI KU AHMAD NASIR)Setiausaha ProjekDisemak oleh,.......................(MUHAMMAD HAFIZ YUSREE)Ketua Pengarah Projek 4. Minit Mesyuarat Perjumpaan Kelas UKM 2Tarikh : 16 Mac 2014Masa : 8.00 pagiTempat : Bangunan Akademik Blok A2, Tingkat 2, Universitas PadjadjaranPengerusi : Encik Qaiyum BorhanKehadiran : 30/36Turut hadir (Jika ada) : Encik Qaiyum Borhan1. PERUTUSAN PENGERUSI1.1 Mesyuarat dimulakan dengan ucapan salam dari Encik Qaiyum Borhan dan bacaan Al -Fatihah sebagai pembuka mesyuarat.1.2 Pengerusi memaklumkan bahawa ini adalah perjumpaan kali kedua untuk Semester ke-2bagi tahun 2014. Tujuan perjumpaan ini diadakan adalah bertujuan untuk melanjutkanperbincangan mengenai projek yang bakal dilaksanakan bagi memenuhi keperluan jamkredit yang diperlukan.2. KANDUNGAN MINIT MESYUARAT2.1.Mesyuarat diteruskan dengan pemilihan program yang bakal dilaksanakan. 5. CADANGAN PROJEK PRO KONTRA1. Perkemahan Team building Tapak perkhemahandisediakan Menyeronokkan Pendekatan terhadapalam sekitar Banyak keperluan yangdiperlukan Kos tinggi Sukar untuk meraih dana2. Karnival Melibatkan komunitisetempat Skop yang terlalu besar Sukar untukmendapatkan penglibatankomuniti. Berisiko3. Lawatan ke hospital danperkemahan Mempunyai kaitan secaralangsung denganpembelajaran Dapat menambah ilmupengetahuan danpengalaman Sukar untuk berurusandengan pelbagai pihak Waktu yang terbatas4. Lawatan ke universiti dancarnival Perlawanan persahabatanserta forum Dapat bertukar-tukarpendapat Pengangkutan Tidak begitu banyakaktiviti yang dapatdilakukan5. Projek Gelandangan Mudah untuk meraihdana Banyak target 'Team building' Kos bahan-bahanmasakan Memerlukan permit sertapenglibatan daripadapelbagai pihak. 6. Berikut adalah keputusan undian:i) Perkhemahan 25ii) Karnival 12iii) Lawatan ke hospital dan perkhemahan 0iv) Lawatan ke universiti dan karnival 0v) Projek Gelandangan 21Setelah melakukan pengundian, satu kata sepakat telah dicapai oleh semua ahli untuk memilihPerkhemahan sebagai program yang dilaksanakan.2.2 Seterusnya mesyuarat diteruskan dengan pemilihan biro-biro bagi memastikan programyang bakal dijayakan akan berjalan dengan lancar.BIL. BIROBIRO KOMUNIKASI1. Zuhur Al Hayat (K)2. Azizah3. Nur SuhailiBIRO ACARA1. Syahirah (K)2. Nawal3. Wan Norshafika4. Nur Azurah 7. BIRO LOGISTIK1. Dg. Nur Iznie (K)2. Nur Shahirah3. Nur Najihah4. Mazni HamiezahBIRO KESELAMATAN1. Fauzan Wirai (K)2. Amir Thaqiff3. NiezamuddinBIRO MULTIMEDIA1. Aiman Najib (K)2. Nadia Farhana3. Siti Khadijah4. Nur ShafiqahBIRO BELANJAWAN1. Ummi Athirah (K)2. Siti Farwizah3. Syarifah Nor Shairah4. Nurshuhadah 8. BIRO MAKANAN1. Nur Nadhirah (K)2. Nuraqila3. Nur Izzati4. Raja NabilahBIRO PENGANGKUTAN1. Mohammad Dzulkifliy (K)2. Abdul Latif3. PENUTUP3.1 Ucapan penangguhan oleh Pengerusi Mesyuarat.3.2 Mesyuarat ditangguhkan pada jam 11.00 pagi.Disediakan oleh,..........................(SYAHIRA NABILA BINTI KAMARUZAMAN)Setiausaha II Projek 9. Disemak oleh,............................(MUHAMMAD HAFIZ BIN YUSREE)Ketua Pengarah Projek 10. Minit Mesyuarat Perjumpaan Kelas UKM 3Tarikh : 17 Mac 2014Masa : 5.00 petangTempat : Bangunan Bale Padjadjaran 4Pengerusi : Muhammad Hafiz YusreeTimb. Peng : Nurulain Hanani NgadeninKehadiran : 9 orang- Kehadiran penuh untuk semua ahli Majlis Tertinggi- Kehadiran Ketua-ketua Biro :a) Ketua Biro Kumunikasi : Zuhur Al-Hayatb) Ketua Biro Keselamatan : Amir Thaqiffc) Wakil Biro Acara : Nawal1 PERUTUSAN PENGERUSI1.1 Mesyuarat dimulakan dengan ucapan salam dari saudara Muhammad hafiz Yusree danbacaan Al- Fatihah.1.2 Pengerusi memaklumkan bahawa ini perjumpaan kali ini bertujuan untukmembincangkan masalah berkaitan dengan program terdahulu yang telah dipilih.2 KANDUNGAN MINIT MESYUARAT2.1 Mesyuarat diteruskan dengan membahaskan masalah berkaitan dengan programperkhemahan yang telah diputuskan dalam perjumpaan kali pertama.2.2 Hal ini kerana, program perkhemahan yang telah diputuskan berdepan dengan krisiskewangan memandangkan program tersebut menelan perbelanjaan yang besar. Ada diantara ahli yang tidak mampu untuk membayar dan menanggung peruntukan untukperlaksanaan projek. Selain itu, program perkhemahan ini turut berdepan masalah berkaitandengan dana dan perlaksanaan.2.3 Setelah dibahaskan, kesemua ahli Majlis Tertinggi bersama-sama Ketua-ketua biro yangturut hadir telah mencapai kata sepakat untuk membubarkan Program Perkhemahantersebut, serta memilih Program Membantu Gelandangan sebagai menggantikan programyang telah dibubarkan. Program mambantu gelandangan, dipilih memandangkan programini lebih rasional dan lebih dekat untuk mencapai konteks objektif dari pihak UniversitiKebangsaan Malaysia. Di samping itu, program ini mudah untuk mendapat sumber dana,memandangkan sifat program yang lebih dekat dengan masyarakat dan berbentuk 11. kebajikan. Malahan, program ini juga tidak menelan perbelanjaan yang besar di sampingperlaksanaannya yang lebih mudah.2.4 Oleh itu, pembentukan ahli jawatankuasa yang terdahulu mengalami sedikit perubahanbersesuaian dengan keperluan program.Biro Komunikasi1. Zuhur Al-Hayat2. Azizah Omar3. SuhailiBiro Acara1. Syahirah Samsuri2. Wan Nor Shafiqah3. Nawal4. ShakirraBiro Logistik1. Dg. Nur Iznie2. Shahirah Bistamam3. Najihah4. HamiezahBiro Keselamatan1. Amir Thaqiff2. Fauzan3. NiezamuddinBiro Multimedia1. Aiman Najib2. Nadia Farhana3. Siti Khadijah4. Syafiqah 12. Biro Belanjawan1. Ummi2. Farwizah3. Sharifah Nur Syahirah4. Shuhada5. AzuraBiro Makanan1. Nur Nadhirah2. Nur Aqila3. Izzati4. Raja NabilahBiro Pengangkutan1. Dzulkifly2. Latiff2.5 Maka, program baru telah dibincangkan. Berikut merupakan maklumat mengenaiprogram tersebut :Nama Projek : Haggard ProjectSasaran Projek : Gelandangan dan orang yang tidak bernasib baikTarikh Perlaksanaan : 12 dan 13 April 2014Tempat Perlaksanaan : Sekitar BandungMisi : Melahirkan generasi yang berfikiran kritikal, penuhkebertanggungjawaban serta memiliki nilai sahsiah yangmantap dan jitu.Visi : 1. Membina semangat berpasukan dalam sesuatuorganisasi2. Mengimplimentasi kemahiran berfikir secara kreatif dankritis 13. 3. Menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam diri setiapindividu.2.6 Berkaitan soal lokasi perlaksanaan masih dalam perbincangan serta perincian,memandangkan, Biro Komunikasi dan Keselamatan masih belum memutuskan lokasi yangspesifik.2.7 Pembahagian tugas mengikut setiap biro turut diagihkan seperti berikut1. Biro Komunikasi dan Biro Keselamatan- mencari lokasi dan sasaran kumpulan masyarakat- anggaran sasaran2. Biro Multimedia- publisiti3. Biro Acara- menyusun tentatif program4. Biro Logistik- mencari kotak- meninjau barang-barang keperluan projek5. Biro Makanan- meninjau harga makanan dan membuat senarai makanan yang akandiberikan6. Biro Belanjawan- menyediakan surat berkaitan dana- perlaksanaan untuk meraih dana7. Biro Pengangkutan- memikirkan pengangkutan yang diperlukan bersesuaian dengan program- meninjau harga sewa kenderaan 14. 3 PENUTUP3.1 Ucapan penangguhan oleh Pengerusi Mesyuarat.3.2 Mesyuarat ditangguhkan pada jam 6.15 petang.Disediakan oleh,..............................(KU NURMAHIRAH BINTI KU AHMAD NASIR)Setiausaha ProjekDisemak oleh,.......................(MUHAMMAD HAFIZ YUSREE)Ketua Pengarah Projek 15. Minit Mesyuarat Perjumpaan Kelas UKM 4Tarikh : 18 Mac 2014Masa : 4.30 petangTempat : Bangunan Bale Padjadjaran 4Pengerusi : Muhammad Hafiz YusreeTimb. Peng : Nurulain Hanani NgadeninKehadiran : 21 orang- Kehadiran penuh untuk semua ahli Majlis Tertinggi- Kehadiran Wakil-wakil Biro:a) Biro Komunikasi : Zuhur Al Hayat, Azizahb) Biro Acara : Nawal, Syahirahc) Biro Belanjawan : Ummi Athirah, Syarifah Syahirahd) Biro Logistik : Dg Nur Iznie, Mazni Hamiezahe) Biro Makanan : Nuraqila, Raja Nabilahf) Biro Keselamatan : Amir Thaqiffg) Biro Pengangkutan : Mohammad Dzulkifliy, Abdul Latif1 PERUTUSAN PENGERUSI1.1 Mesyuarat dimulakan dengan ucapan salam daripada saudara Muhammad Hafiz Yusreedan bacaan Al-Fatihah.1.2 Pengerusi memaklumkan bahawa perjumpaan kali ini bertujuan untuk mencapai katasepakat dalam pemilihan program yang bakal dilaksanakan. 16. 2 KANDUNGAN MINIT MESYUARAT2.1 Mesyuarat diteruskan dengan mengemukakan masalah berkaitan dengan programmembantu gelandangan yang telah diputuskan dalam perjumpaan sebelum ini.2.2 Hal ini demikian kerana program membantu gelandangan tersebut berdepan dengankrisis pelaksanaan di mana perancangan awalnya adalah untuk dilakukan pada waktu malamsehingga subuh. Perkara ini adalah berisiko kepada para pelajar. Di samping itu, programmembantugelandangan in juga memerlukan penglibatan serta kebenaran daripada pelbagai pihakyang akan mengambil masa yang agak lama untuk diluluskan.2.3 Setelah dibahaskan, kesemua ahli Majlis Tertinggi dan Wakil-wakil dari setiap biro telahmencapai kata putus untuk membubarkan program membantu gelandangan tersebut, serta memilihprogram membantu keluarga miskin untuk menggantikan program yang telah dibubarkan. Programini dipilih memandangkan program ini meliputi penglibatan masyarakat setempat dan berbentukkebajikan. Melalui program ini juga, para pelajar akan dapat mencapai objektif yang digariskan olehpihak Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) di samping dapat menimba pengalaman yang baru.2.4 Oleh hal demikian, pembentukan ahli jawatankuasa yang terdahulu mengalami sedikitperubahan bersesuaian dengan keperluan program.Biro Komunikasi1. Zuhur Al-Hayat2. Azizah Omar3. SuhailiBiro Acara1. Syahirah Samsuri2. Wan Nor Shafiqah3. Nawal4. ShakirraBiro Logistik 17. 1. Dg. Nur Iznie2. Shahirah Bistamam3. Najihah4. HamiezahBiro Keselamatan1. Amir Thaqiff2. Fauzan3. NiezamuddinBiro Multimedia1. Aiman Najib2. Nadia Farhana3. Siti Khadijah4. SyafiqahBiro Belanjawan1. Ummi2. Farwizah3. Sharifah Nur Syahirah4. Shuhada5. AzuraBiro Makanan1. Nur Nadhirah2. Nuraqila3. Izzati4. Raja NabilahBiro Pengangkutan1. Dzulkifly2. Latiff2.5 Maka, program baru telah disepakati. Berikut merupakan maklumat mengenai programtersebut.Nama Projek : Under One Roof ( Di Handapeun Hiji Atap)Sasaran Projek : Golongan yang tidak bernasib baik ( 5 keluarga)Tarikh Pelaksanaan : 13 April 2014Tempat Pelaksanaan : Sekitar JatinangorMisi : Melahirkan generasi yang berfikiran kritikal, penuhkebertanggungjawaban dan sahsiah yang baik. 18. Visi : 1. Menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam diri setiapindividu.2. Membina semangat berpasukan dalam sesuatuorganisasi.3. Mengimplimentasi kemahiran berfikir secara kreatif dankritis.2.6 Mengenai lokasi perlaksaan adalah masih dalam proses perbincangan memandangkanBiro Komunikasi dan Keselamatan masih belum meninjau lokasi yang spesifik bersesuaiandengan program ini.2.7 Pembahagian tugas bagi setiap biro adalah seperti berikut :1. Biro Komunikasi dan Biro Keselamatan-mencari lokasi dan sasaran kumpulan masyarakat2. Biro Multimedia-membuat poster serta banner untuk tujuan publisiti3. Biro Acara-menyusun tentatif program4. Biro Belanjawan-menyediakan surat berkaitan dana-pelaksanaan untuk meraih dana-membuat anggaran pembelajaan yang diperlukan5. Biro Makanan-meninjau harga makanan6. Biro Logistik 19. -mengumpulkan barang-barang yang diperlukan7. Biro Pengangkutan-menentukan pengangkutan yang diperlukan bersesuaian dengan program-meninjau harga sewa kenderaan3. PENUTUP3.1 Ucapan penangguhan oleh Pengerusi Mesyuarat.3.2 Mesyuarat ditangguhkan pada jam 6.00 petang.Disediakan oleh,...........................(KU NURMAHIRAH BINTI KU AHMAD NASIR)Setiausaha ProjekDisemak oleh,.............................(MUHAMMAD HAFIZ BIN YUSREE)Ketua Pengarah Projek 20. Minit Mesyuarat Perjumpaan Kelas UKM 5Tarikh : 21 Mac 2014Masa : 9.00 malamTempat : Bangunan Bale Padjadjaran 4Pengerusi : Muhammad Hafiz YusreeTimb. Peng : Nurulain Hanani NgadeninKehadiran : 15 orang- Kehadiran penuh untuk semua ahli Majlis Tertinggi- Kehadiran Wakil-wakil Biro:a) Biro Komunikasi : Zuhur Al Hayat, Azizahb) Biro Belanjawan : Ummi Athirahc) Biro Logistik : Nur Najihahd) Biro Makanan : Nor Nadhirahe) Biro Keselamatan : Amir Thaqifff) Biro Pengangkutan : Mohammad Dzulkifliyg) Biro Multimedia : Aiman Najib1 PERUTUSAN PENGERUSI1.1 Mesyuarat dimulakan dengan ucapan salam daripada saudara Muhammad Hafiz Yusreedan bacaan Al-Fatihah.1.2 Pengerusi memaklumkan bahawa perjumpaan kali ini bertujuan untuk mengetahuiperkembangan projek yang bakal berlangsung . 21. 2 KANDUNGAN MINIT MESYUARAT2.1 Mesyuarat diteruskan dengan pemilihan tempat perlaksanaan projek yang telah ditinjauoleh Biro Komunikasi dan Keselamatan2.2 Berikut merupakan maklumat mengenai tempat perlaksanaan :Nama Projek : Under One Roof ( Di Handapeun Hiji Atap)Sasaran Projek : Golongan yang tidak bernasib baik ( 5 keluarga)Tarikh Pelaksanaan : 13 April 2014Tempat Pelaksanaan : Jalan Kolanel Ahmad Syam,No.64,RT4/RW5 Cikeruh, Jatinangor2.3 Setelah dibahaskan, kesemua ahli Majlis Tertinggi dan Waki l-wakil dari setiap biro telahmencapai kata putus untuk melaksanakan program di tempat yang telah dicadangkan olehBiro Komunikasi. Namun, perlaksanaannya masih lagi di peringkat perlaksanaan danperbincangan.2.4 Majlis diteruskan dengan ucapan dari setiausaha berkaitan perlaksanaan projek. Kata-katapenegasan diberikan kepada setiap biro mengenai tugasan yang perlu dilaksanakansecepat mungkin dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin.2.5 Maka, majlis diteruskan dengan sepatah dua kata dari setiap biro berkenaanperlaksanaan tugasan yang dilaksanakan.3. PENUTUP3.1 Ucapan penangguhan oleh Pengerusi Mesyuarat.3.2 Mesyuarat ditangguhkan pada jam 6.00 petang. 22. Disediakan oleh,...........................(KU NURMAHIRAH BINTI KU AHMAD NASIR)Setiausaha ProjekDisemak oleh,.............................(MUHAMMAD HAFIZ BIN YUSREE)Ketua Pengarah Projek 23. Minit Mesyuarat Perjumpaan Kelas UKM 6Tarikh : 9 April 2014Masa : 3.45 petangTempat : Bangunan Bale Padjadjaran 2Pengerusi : Muhammad Hafiz YusreeKehadiran : 13 orang- Kehadiran ahli Majlis Tertinggi- Kehadiran Wakil-wakil Biro:a) Biro Komunikasi : Zuhur Al Hayatb) Biro Acara : Syahirahc) Biro Belanjawan : Ummi Athirahd) Biro Logistik : Nur Najihahe) Biro Makanan : Nur Nadhirahf) Biro Keselamatan : Amir Thaqiffg) Biro Pengangkutan : Mohammad Dzulkifliy, Abdul Latif1 PERUTUSAN PENGERUSI1.1 Mesyuarat dimulakan dengan ucapan salam daripada saudara Muhammad Hafiz Yusreedan bacaan Al-Fatihah. 24. 1.2 Pengerusi memaklumkan bahawa perjumpaan kali ini bertujuan untuk memastikankelancaran persiapan terakhir sebelum program dilaksanakan.2 KANDUNGAN MINIT MESYUARAT2.1 Mesyuarat diteruskan dengan ketua daripada setiap biro membentangkan persiapanterakhir sebelum berlangsungnya program tersebut yang bakal dijalankan tidak lama lagi.2.2 Secara keseluruhannya, segala persediaan adalah seperti yang diharapkan. Kutipan danayang diterima juga adalah menggalakkan di samping hasil jualan kraf tangan daripada BiroKewangan sendiri yang telah menaikkan jumlah dana yang sedia ada. Biro Logistik juga telahmembeli segala barang-barang yang diperlukan untuk digunakan semasa program dijalankanserta sumbangan yang bakal diagihkan kepada para penduduk setempat. Biro Pengangkutanjuga telah menyewa kenderaan yang bersesuaian demi memastikan program berjalandengan lancar.3. PENUTUP3.1 Ucapan penangguhan oleh Pengerusi Mesyuarat.3.2 Mesyuarat ditangguhkan pada jam 4.30 petang. 25. Disediakan oleh,...........................(SYAHIRA NABILA BINTI KAMARUZAMAN)Naib Setiausaha ProjekDisemak oleh,.............................(MUHAMMAD HAFIZ BIN YUSREE)Ketua Pengarah Projek