minit mesyuarat panitia

of 28 /28
MINIT MESYUARAT PANITIA KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH KEBANGSAAN RAUB INDAH KALI PERTAMA TAHUN 2012 TARIKH : MASA : 1.30 PETANG TEMPAT : Bilik Mesyuarat Utama KEHADIRAN : 1. En Mohd Fadzli B Hamzah 2. En Rahimpudin B Shariff 3. Pn Wan Rohani bt Wan Ishak 4. En Mohd Azlan B Mohd Zain BIL. PERKARA TINDAKAN 1. 2. 3. UCAPAN PENGERUSI 1.1 Pengerusi majlis, En Mohd Azlan mengucapkan terima kasih serta mengalu-alukan kedatangan Guru Kemahiran Hidup sesi 2012 pada kali ini. PENGESAHAN MINIT MESYUARAT. 2.1 Pengerusi membacakan dan mengesahkan minit mesyuarat lepas. Pengesahan minit mesyuarat lepas disokong oleh En Rahimpudin. JADUAL PENGGUNAAN BENGKEL UNTUK P&P. 3.1 Jadual penggunaan bengkel bagi tahun 2012 perlu disediakan memandangkan terdapat P&P bagi kelas KH pada waktu sama.

Author: azlan-amy

Post on 11-Aug-2015

459 views

Category:

Documents


14 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Minit Mesyuarat Panitia

TRANSCRIPT

MINIT MESYUARAT PANITIA KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH KEBANGSAAN RAUB INDAH KALI PERTAMA TAHUN 2012 TARIKH MASA TEMPAT KEHADIRAN : : : : 1.30 PETANG Bilik Mesyuarat Utama 1. En Mohd Fadzli B Hamzah 2. En Rahimpudin B Shariff 3. Pn Wan Rohani bt Wan Ishak 4. En Mohd Azlan B Mohd Zain

BIL. 1. UCAPAN PENGERUSI

PERKARA

TINDAKAN

1.1 Pengerusi majlis, En Mohd Azlan mengucapkan terima kasih serta mengalu-alukan kedatangan Guru Kemahiran Hidup sesi 2012 pada kali ini. 2. PENGESAHAN MINIT MESYUARAT. 2.1 Pengerusi membacakan dan mengesahkan minit mesyuarat lepas. Pengesahan minit mesyuarat lepas disokong oleh En Rahimpudin. 3. JADUAL PENGGUNAAN BENGKEL UNTUK P&P. 3.1 Jadual penggunaan bengkel bagi tahun 2012 perlu disediakan memandangkan terdapat P&P bagi kelas KH pada waktu sama. 3.2Penggunaan bengkel untuk P&P ditetapkan secara bergilir-gilir mengikut minggu.

4

STOK DAN INVENTORI 4.1. Semakan stok harus dilakukan untuk memastikan semua perkakasan, alat-alat dan BBM adalah bersamaan dengan apa yang direkodkan. 4.2Semua alatan tangan dan bahan yang tidak dilabel atau labelnya tidak sempurna, akan dilabelkan semula. 4.3Semakan dan kemaskini alatan/bahan akan dibuat pada bulan Februari 4.4 Peminjaman barang harus direkodkan di dalam buku pinjaman stok. Semua guru

5. KECERIAAN BENGKEL KH Semua Guru KH 5.1 Pengerusi juga mengingatkan agar bengkel dapat diceriakan. Antara cadangan yang diberi ialah melabelkan laci dan bekas penyimpanan alatan/bahan. 5.2 Cadangan disokongoleh En. Fadzli dan memberitahu tentang bahanbahan di dalam bengkel yang boleh digunakan bagi menceriakan bengkel.

Disediakan oleh, .. (Mohd Azlan B Mohd Zain ) KP Kemahiran Hidup SKRI 2012 (

Disemak oleh )

MINIT MESYUARAT PANITIA KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH KEBANGSAAN RAUB INDAH KALI KEDUA TAHUN 2012 TARIKH MASA TEMPAT KEHADIRAN : : : : 1.30 PETANG Bilik Mesyuarat Utama 1. En Mohd Fadzli B Hamzah 2. En Rahimpudin B Shariff 3. Pn Wan Rohani bt Wan Ishak

BIL. 1. UCAPAN PENGERUSI

PERKARA

TINDAKAN

1.2 Pengerusi majlis, En Mohd Azlan mengucapkan terima kasih serta mengalu-alukan kedatangan Guru Kemahiran Hidup sesi 2012 ke mesyuarat pada kali ini. 2. PENGESAHAN MINIT MESYUARAT. 2.1 Pengerusi membacakan dan mengesahkan minit mesyuarat lepas. Pengesahan minit mesyuarat lepas disokong oleh En Fadzli

3.

Pemantauan/ Pencerapan P&P dan Buku Latihan 3.1 Pemantauan / pencerapan guru dan buku latihan murid adalah merujuk kepada Takwim. 3.2 ini. 3.3 Pengerusi mencadangkan guru-guru menggunakan Journal sebagai buku latihan harian. Pencerapan akan dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali dalam tahun

4

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN 4.1 Pengerusi mengucapkan syabas dan tahniah diatas kerjasama guru menyediakan soalan tepat pada masanya. 4.2 Guru juga diingatkan supaya mengisi markah kedalam sistem SAPR sekolah. 4.3 Salinan keputusan peperiksaan juga perlu disimpan didalam fail panitia untuk rujukan. Semua guru

5.

KECERIAAN BENGKEL KH 5.1 Pengerusi juga mengingatkan agar keceriaan bengkel akan dapat diteruskan. . 5.2 En. Fadzli mencadangkan agar diperbanyakkan hasil kerja murid untuk dipamerkan di dalam bengkel. Semua Guru KH

6.

PROJEK TANAMAN HERBA

Disediakan oleh, .. (Mohd Azlan B Mohd Zain ) KP Kemahiran Hidup SKRI 2012 (

Disemak oleh )

MINIT MESYUARAT PANITIA KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH KEBANGSAAN RAUB INDAH KALI KETIGA TAHUN 2012

TARIKH MASA TEMPAT KEHADIRAN

: : : : 1.30 PETANG Bilik Mesyuarat Utama 1. En Mohd Fadzli B Hamzah 2. En Rahimpudin B Shariff 3. Pn Wan Rohani bt Wan Ishak 4. En Mohd Azlan B Mohd Zain

BIL.

PERKARA

TINDAKAN

1.

UCAPAN PENGERUSI 1.3 Pengerusi majlis, En Mohd Azlan mengucapkan terima kasih serta mengalu-alukan kedatangan Guru Kemahiran Hidup ke mesyuarat pada kali ini.

2.

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT. 2.1 En Fadzli mencadangkan supaya minit panitia yang lalu disahkan dan Pn Wan Rohani menyokong.

3.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 3.1 Pengerusi membentangkan analisa pencapaian bagi matapelajaran berdasarkan peperiksaan akhir tahun 3.2 Keputusan peperiksaan pada kali ini meningkat jika dibandingkan dengan analisa peperiksaan pertengahan tahun.

Semua guru 4 KEMASKINI STOK DAN INVENTORI 4.1. Semakan stok harus dilakukan untuk memastikan semua perkakasan, alat-alat dan BBM adalah bersamaan dengan apa yang direkodkan. 4.2 Semua guru diminta mengemaskini stok dan inventori bagi tahun 2012. 4.3 Peminjaman barang harus direkodkan di dalam buku pinjaman stok. 5. PERANCANGAN TAHUNAN 2013 Semua Guru KH 5.1 Pengerusi menerangkan bahawa perancangan di bawah panitia Kemahiran Hidup telah dapat dijalankan dengan jayanya. 5.2 Pengerusi meminta cadangan untuk program-program yang akan dijalankan bagi tahun 2013.

Disediakan oleh, .. (Mohd Azlan B Mohd Zain ) KP Kemahiran Hidup SKRI 2012 (

Disemak oleh )

MINIT MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN KALI PERTAMA 2012 SK RAUB INDAH 27600 RAUB PAHANG TARIKH MASA TEMPAT PENGERUSI : : 1.30 TGH : Bilik Mesyuarat Utama : En Mohd Azlan B Mohd Zain

KEHADIRAN: 1. En Mohd Fadzli B Hamzah 2. En Rahimpudin B Shariff 3. Pn Wan Rohani bt Wan Ishak 4. En Mohd Azlan B Mohd Zain

AGENDA: 1.0 Ucapan Pengerusi 2.0 Rancangan Mengajar 3.0 Stor Sukan dan Alatan Sukan 4.0 Etika Pakaian Guru dan Murid 5.0 Rancangan Aktiviti Panitia Tahun 2011 6.0 Hal- hal lain.

AGENDA/PERKARA 1.0 1.1 Ucapan Pengerusi En Mohd Azlan selaku pengerusi mengucapkan salam sejahtera dan terima kasih kepada semua guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (PJK) serta Puan Maisarah atas kehadiran ke mesyuarat pada kali ini. Rancangan Mengajar 2.1 Sukatan Rancangan Pengajaran Tahunan boleh diambil daripada Pengerusi. Sukatan yang akan digunakan adalah yang terkini dan diselaraskan bagi tahap 1 dan 2 mengikut KSSR dan KBSR. 2.2 Penulisan Rancangan Mengajar Harian mengikut format yang betul. 2.3 Pengerusi mencadangkan untuk berbincang berkenaan format penulisan Rancangan Mengajar Harian yang betul dengan semua guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Tindakan : Semua Guru Stor Sukan dan Alatan Sukan 3.1 Pengerusi memaklumkan kunci Stor Sukan dipegang oleh beliau dan satu salinan akan diletakkan di pejabat. 3.2 Semua guru yang menggunakan alatan sukan diminta menyusun semula alatan yang telah diambil dengan kemas. 3.3 Pengawasan semua murid adalah dibawah tanggungjawab guru yang menyelia masa Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Tindakan : Semua Guru 4.0 Etika Pakaian Guru dan Murid 4.1 Pengerusi menyatakan kepada semua guru berkenaan arahan yang dikeluarkan oleh Perkeliling berkenaan etika pemakaian pakaian sukan. Beliau mencadangkan agar pemakaian guru bersesuaian dengan aktiviti yang akan dijalankan. 4.2 Cadangan dipersetujui oleh semua yang hadir 4.3 Puan Wan Rohani mencadangkan murid- murid dikehendaki memakai pakaian yang sesuai ketika masa Pendidikan Jasmani dengan memakai pakaian rumah sukan masing-masing atau pakaian yang sesuai sahaja. 4.4 Pengerusi mencadangkan agar jika terdapat penggubalan jadual waktu dalam masa yang terdekat,beliau akan mencadangkan PJK tidak akan dijalankan sejurus selepas Perhimpunan Mingguan pada hari Isnin kerana murid-murid kesuntukan masa untuk menyalin pakaian sukan. Tindakan : Semua Guru Rancangan Aktiviti Panitia Tahun 2012

2.0

3.0

5.0

5.1

Pengerusi menyatakan bahawa mesyuarat akan diadakan sekurangkurangnya 3 kali dalam setahun dan tarikh mesyuarat yang seterusnya akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. 5.2 En Fadzli mencadangkan agar panitia menyemak baki peruntukan untuk Semua matapelajaran PJK pada tahun 2011 untuk perancangan pembelian alat-alat bantu mengajar. Beliau juga mencadangkan beberapa aktiviti tahunan seperti: a) Perlawanan sukaneka antara rumah sukan b) Kuiz Kesihatan antara kelas c) Aktiviti senam aerobik d) Gotong-royong mengemaskan Stor Sukan 6.0 Hal- hal lain. 6.1 Pengerusi mengingatkan agar guru-guru melengkapkan -biodata -jadual waktu -Sukatan pelajaran Semua -Huraian sukatan pelajaran -Rancangan Tahunan -Alat bantu mengajar Perkara diatas perlu dilengkapkan dan dihantar kepada KP sebagai salinan fail panitia.

6.2

Pencerapan buku nota/latihan pelajar 6.2.1 Semua guru Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan harus memastikan semua pelajar mempunyai buku nota. Tindakan : Semua Guru

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.50 petang.

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

.. ( Mohd Az lan Zain ) KP PJK SK Raub Indah 2012

MINIT MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN KALI KEDUA 2012 SK RAUB INDAH 27600 RAUB PAHANG

TARIKH MASA TEMPAT PENGERUSI

: : 1.30 TGH : Bilik Mesyuarat Utama : En Mohd Azlan B Mohd Zain

KEHADIRAN: 1. En Mohd Fadzli B Hamzah 2. En Rahimpudin B Shariff 3. Pn Wan Rohani bt Wan Ishak 4. En Mohd Azlan B Mohd Zain

PERKARA 1. Kata-kata aluan Tuan Pengerusi 1.1 Tuan Pengerusi mengucapkan selamat datang ke mesyuarat panitia 2012 bagi kali kedua.

2. Proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) 2.1 Tuan Pengerusi menerangkan tentang rancangan pengajaran harian (RPH) yang perlu dibuat setiap guru. Cara penulisan RPH perlulah selaras bagi tujuan penyelarasan apabila dipantau pihak atasan. Bagi tahun 3 hingga tahun 6 rancangan pengajaran masih sama iaitu menggunakan format KBSR seperti tahun sebelumnya. Manakala bagi tahun 1 dan 2 menggunakan format baru iaitu KSSR. 2.2 Bagi rancangan pengajaran untuk tahun 1 dan 2, terdapat perbezaan sedikit kerana telah menggunakan sukatan pelajaran baru iaitu Kurikulum Standartd Sekolah Rendah (KSSR). 2.3 Tuan Pengerusi telah menerangkan serba sedikit tentang rancangan pengajaran harian untuk tahun 1 dan 2. 2.4 Tuan Pengerussi juga menerangkan bahawa rancangan pengajaran harian untuk KSSR mempunyai standart kandungan, pembelajaran, elemen EMK dan refleksi hendaklah jelas serta teliti. 2.5 Tuan Pengerusi ada juga menerangkan tentang objektif RPH yang perlu dicapai iaitu bagi subjek Pendidikan Jasmani melibatkat psikomotor, kognitif dan afektif. Manakala bagi subjek Pendidikan Kesihatan hanya melibatkan kognitif dan afektif. Untuk psikomotor perlulah jelas seperti menyatakan bilangan percubaan, jarak dan teknik yang betul digunakan. Bagi kognitif adalah pemahaman intelektual murid dalam pembelajaran. Manakala afeknif adalah nilai-nilai moral yang positif yang diterapkan kepada murik semasa beraktiviti. 2.6 Selain objektif, Tuan pengerusi juga menyatakan tentang aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu diterapkan pendekatan unsur maju, pemanasan dan regangan, penerangan sebelum menjalankan aktiviti, dan demonstrasi. 2.7 Menurut Tuan Pengerusi di dalam proses P&P juga perlu dipelbagaikan dengan melibatkan aktiviti individu, pasangan dan kumpulan. Selain itu, pada kemuncak P&P perlulah mengadakan permainan kecil bagi menguji keseluruhan apa yang diajar dan aktiviti ini menambah minat murid untuk mengikuti P&P. Tindakan : Semua Guru

3. Persediaan mengajar 3.1 SEGAK 3.1.1 SEGAK adalah standart Kecergasan Fizikal bertujan untuk melihat kecergasan murid-murid dengan menjalankan beberapa aktiviti untuk menguji tahap kecergasan, kekutan otot, daya tahan otot, kardiovaskular dan kelenturan mereka. 3.1.2 Tuan Pengerusi ada menyatak ujian SEGAK ini lebih mudah dilakukan setelah pembelian alatan untuk mengukur tahap keupayaan muridmurid. 3.1.3 SEGAK dijalankan 2 kali setahun iaitu pada bulan Mac dan Ogos. 3.1.4 Segak dijalankan untuk murid tahun 4 hingga tahun 6. 3.1.5 Murid perlu menggunakan pakaian sukan yang lengkap untuk menjalankan ujian ini. 4.2 Peraturan Stor Sukan dan rekod 4.2.1 Tuan Pengerusi memperingatkan kepada guru apabila meminta bantuan murid semasa menghantar atau mengambil alatan perlulah menemani murid dan paling ramai untuk murid mengambil atau memulangkan alatan adalah seramai 3 orang. Guru juga mestilah bersama murid pada ketika itu. 4.2.2 Guru juga diminta untuk merekodkan setiap kali penggunaan alatan sukan. Tindakan : Semua Guru 5. Hal-hal lain. 5.1 Perbincangan untuk berkolaborasi dengan panitia lain seperti Kajian Tempatan dan Musik untuk melakukan aktiviti iaitu pertandingan melukis poster, mencari harta karun, kuiz kesihatan dan sebagainya. Mesyuarat ditangguhkan kira-kira 3.00 petang. Tuan Pengerusi mengingatkan ahli sekiranya terdapat sebarang masalah bolehlah berbincang terus dengan beliau. Tuan Pengerusi juga mengucapkan terima kasih atas kesudian ahli menghadiri perjumpaan untuk kali ini.

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

.. ( Mohd Az lan Zain ) KP PJK SK Raub Indah 2012

MINIT MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN KALI KETIGA 2012 SK RAUB INDAH 27600 RAUB PAHANG

TARIKH MASA TEMPAT PENGERUSI

: : 1.30 TGH : Bilik Mesyuarat Utama : En Mohd Azlan B Mohd Zain

KEHADIRAN: 1. En Mohd Fadzli B Hamzah 2. En Rahimpudin B Shariff 3. Pn Wan Rohani bt Wan Ishak 4. En Mohd Azlan B Mohd Zain

PERKARA 1. Kata-kata aluan Tuan Pengerusi 1.1 Tuan Pengerusi mengucapkan selamat datang ke mesyuarat panitia 2012 bagi kali ketiga.

2. Proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) 2.1 Pengerusi mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua guru yang telah dapat menjalankan sesi pengajaran dengan baik sepanjang tahun. 2.2 Beliau juga menerangkan bahawa format penulisan RPH semua guru adalah mengikut panduan yang telah ditetapkan. Tindakan : Semua Guru 3. Peperiksaan Akhir Tahun Dan Ujian segak 3.1 Pengerusi membentangkan analisa pencapaian bagi matapelajaran berdasarkan peperiksaan akhir tahun 3.2 Keputusan peperiksaan pada kali ini meningkat jika dibandingkan dengan analisa peperiksaan pertengahan tahun. 3.3 Bagi Ujian Segak pula masih terdapat murid yang mempunyai tahap kecergasan fizikal yang tidak memuaskan.Program akan dirangka bagi mengatasi masalah tersebut. Tindakan : Semua Guru 4. Perancangan Aktiviti Bagi Tahun 2013 4.1 Pengerusi membentangkan antara cadangan aktiviti yang akan dilakukan bagi tahun 2013. 4.2 Guru-guru lain juga diminta memberikan cadangan aktiviti yang akan dijalankan 5. Hal-hal lain. 5.1 . Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang sempat hadir. 5.2 Beliau juga berharap agar Panitia PJK akan terus menjalankan tugas dengan lebih baik pada masa hadapan. Mesyuarat ditangguhkan kira-kira 2.30 petang. Tuan Pengerusi mengingatkan ahli sekiranya terdapat sebarang masalah bolehlah berbincang terus dengan beliau. Tuan Pengerusi juga mengucapkan terima kasih atas kesudian ahli menghadiri perjumpaan untuk kali ini.

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

.. ( Mohd Az lan Zain ) KP PJK SK Raub Indah 2012

PELAN TINDAKAN PENGURUSAN PANITIA

PELAN TINDAKAN PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

TAHUN 2011 PELAN TINDAKAN PENGURUSAN PANITIA MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KHUSUS dan PEGAWAI : Menjelang akhir 2011, terdapat peningkatan dan : Menjalankan aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan meningkatkan profesionalisme guru ANGGARAN TARIKH TARIKH penambahbaikan dari segi kualiti pengurusan panitia kualiti pengajaran dan pembelajaran guru

BIL. AKTIVITI

INDIKAT

01.

BERTANGGUNGJAWAB KOS Mengumpul maklumat Ketua Panitia tentang tahap pemahaman guru-guru tentang kandungan mata pelajaran PJPK Mengadakan mesyuarat SU Panitia panitia -

JANGKAAN PELAKSANAAN KEJAYAA 07/01/2011 Menerima guru yang

mengajar P

02.

Januari, Mei & September

Menyalurk maklumat PJPK dan

berkaitan a

03.

Mengadakan penyeliaan Penolong Kanan dan pencerapan Ketua Panitia

-

Julai

membincan Guru kenal kelemahan berusaha

kelebihan d

memperbai Penyemakan dan pemantauan buku latihan murid Penolong Kanan Ketua Panitia Julai

04.

prestasi P& Guru mend

maklum ba

latihan yan

diberikan k murid Mengadakan kursus perkembangan staf Menyediakan bahan bantu mengajar yang mencukupi untuk guru PJPK SU Pekembangan Staf Ketua Panitia Ketua Panitia RM 200 (Bayaran Penceramah) Mengikut peruntukan tahunan panitia April, Jun & Julai Jan - Mei

05.

Meningkatk kemahiran

06.

P&P guru P Guru dapat

menjalanka

PJPK deng

bahan bant terkini Sekurangkurangnya guru PJPK

mengajar y Menghadiri kursus/bengkel yang dianjurkan oleh PPD Penolong Kanan Ketua Panitia Mengikut surat panggilan PPD

07.

menghadiri Pelaksanaan Kajian Tindakan Menyelia dan mengemaskini dokumentasi dan fail panitia Ketua Panitia Guru-Guru PJPK SU Panitia RM 100 (Bahan Jan - April Dokumentasi) November Disember

08.

anjuran PP Laporan Ka

Tindakan d

09.

ke PPD Dokumenta fail panitia dan kemas

PELAN TINDAKAN AKTIVITI KO-AKADEMIK MATLAMAT STRATEGIK pelaksanaan aktivti Ko-Akademik OBJEKTIF KHUSUS Akademik PEGAWAI : Meningkatkan peratusan penglibatan murid dalam yang telah dirancang ANGGARAN TARIKH TARIKH INDIKATOR BERTANGGUNGJAWAB KOS JANGKAAN PELAKSAN KEJAYAAN aktiviti Ko-Akademik dan melaksanakan aktiviti Ko: Peningkatan dan penambahbaikan dari segi

BIL. AKTIVITI

AAN Bulan Juara (Bulan Kecergasan) Kuiz PJPK Poster PJPK Sukan & Permainan Mac & Julai Setiap murid kad SEGAK Program Ko-Akademik Ketua Panitia Lepasan UPSR Sukan & Permainan Guru-Guru PJPK Taklimat Kesihatan Guru-guru Tahun 6 RM 500 November Ketua Panitia Guru-Guru PJPK RM 500 Julai

01.

50 peratus penye aktiviti

murid dalam seti

02.

mengikut sukatan PJPK Ujian SEGAK Ketua Panitia Guru-Guru PJPK

mempunyai skor

03.

50 peratus penye aktiviti

murid dalam seti

Disediakan oleh:

FADZLI BIN AHMAD Ketua Panitia Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

TAHUN 2011 PELAN TINDAKAN PENGURUSAN PANITIA MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KHUSUS dan PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB KOS : Menjelang akhir 2011, terdapat peningkatan dan : Menjalankan aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan meningkatkan profesionalisme guru ANGGARAN TARIKH TARIKH JANGKAAN PELAKSANAAN KEJAYAAN penambahbaikan dari segi kualiti pengurusan panitia kualiti pengajaran dan pembelajaran guru

BIL. AKTIVITI

INDIKATOR

01.

Mengumpul maklumat tentang tahap pemahaman guru-guru tentang kandungan mata pelajaran PJPK Mengadakan mesyuarat panitia

Ketua Panitia

-

07/01/2011

Menerima biod guru yang

mengajar PJPK

02.

SU Panitia

-

Januari, Mei & September

Menyalurkan maklumat PJPK dan

berkaitan aktiv

03.

Mengadakan penyeliaan dan pencerapan

Penolong Kanan Ketua Panitia

-

Julai

membincangka Guru kenalpas kelebihan dan berusaha memperbaiki

kelemahan dan

04.

Penyemakan dan pemantauan buku latihan murid

Penolong Kanan Ketua Panitia

-

Julai

prestasi P&P Guru mendapa maklum balas latihan yang

diberikan kepa Mengadakan kursus SU Pekembangan Staf perkembangan staf Ketua Panitia Menyediakan bahan Ketua Panitia bantu mengajar yang mencukupi untuk guru PJPK RM 200 (Bayaran Penceramah) Mengikut peruntukan tahunan panitia April, Jun & Julai Jan - Mei

05.

murid Meningkatkan kemahiran

06.

P&P guru PJPK Guru dapat PJPK dengan bahan bantu terkini

menjalankan P

mengajar yang

07.

Menghadiri

Penolong Kanan

-

Mengikut surat panggilan PPD

Sekurang-

kursus/bengkel yang Ketua Panitia

kurangnya 2 or

dianjurkan oleh PPD

guru PJPK dap

menghadiri ku Pelaksanaan Kajian Ketua Panitia Tindakan Menyelia dan mengemaskini dokumentasi dan fail panitia Guru-Guru PJPK SU Panitia RM 100 (Bahan Jan - April Dokumentasi) November Disember

08.

anjuran PPD Laporan Kajia

Tindakan diha

09.

ke PPD Dokumentasi d dan kemas

fail panitia tera