minit mesyuarat panitia

Download Minit Mesyuarat Panitia

Post on 11-Aug-2015

164 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Minit Mesyuarat Panitia

TRANSCRIPT

MINIT MESYUARAT PANITIA KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH KEBANGSAAN RAUB INDAH KALI PERTAMA TAHUN 2012 TARIKH MASA TEMPAT KEHADIRAN : : : : 1.30 PETANG Bilik Mesyuarat Utama 1. En Mohd Fadzli B Hamzah 2. En Rahimpudin B Shariff 3. Pn Wan Rohani bt Wan Ishak 4. En Mohd Azlan B Mohd Zain

BIL. 1. UCAPAN PENGERUSI

PERKARA

TINDAKAN

1.1 Pengerusi majlis, En Mohd Azlan mengucapkan terima kasih serta mengalu-alukan kedatangan Guru Kemahiran Hidup sesi 2012 pada kali ini. 2. PENGESAHAN MINIT MESYUARAT. 2.1 Pengerusi membacakan dan mengesahkan minit mesyuarat lepas. Pengesahan minit mesyuarat lepas disokong oleh En Rahimpudin. 3. JADUAL PENGGUNAAN BENGKEL UNTUK P&P. 3.1 Jadual penggunaan bengkel bagi tahun 2012 perlu disediakan memandangkan terdapat P&P bagi kelas KH pada waktu sama. 3.2Penggunaan bengkel untuk P&P ditetapkan secara bergilir-gilir mengikut minggu.

4

STOK DAN INVENTORI 4.1. Semakan stok harus dilakukan untuk memastikan semua perkakasan, alat-alat dan BBM adalah bersamaan dengan apa yang direkodkan. 4.2Semua alatan tangan dan bahan yang tidak dilabel atau labelnya tidak sempurna, akan dilabelkan semula. 4.3Semakan dan kemaskini alatan/bahan akan dibuat pada bulan Februari 4.4 Peminjaman barang harus direkodkan di dalam buku pinjaman stok. Semua guru

5. KECERIAAN BENGKEL KH Semua Guru KH 5.1 Pengerusi juga mengingatkan agar bengkel dapat diceriakan. Antara cadangan yang diberi ialah melabelkan laci dan bekas penyimpanan alatan/bahan. 5.2 Cadangan disokongoleh En. Fadzli dan memberitahu tentang bahanbahan di dalam bengkel yang boleh digunakan bagi menceriakan bengkel.

Disediakan oleh, .. (Mohd Azlan B Mohd Zain ) KP Kemahiran Hidup SKRI 2012 (

Disemak oleh )

MINIT MESYUARAT PANITIA KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH KEBANGSAAN RAUB INDAH KALI KEDUA TAHUN 2012 TARIKH MASA TEMPAT KEHADIRAN : : : : 1.30 PETANG Bilik Mesyuarat Utama 1. En Mohd Fadzli B Hamzah 2. En Rahimpudin B Shariff 3. Pn Wan Rohani bt Wan Ishak

BIL. 1. UCAPAN PENGERUSI

PERKARA

TINDAKAN

1.2 Pengerusi majlis, En Mohd Azlan mengucapkan terima kasih serta mengalu-alukan kedatangan Guru Kemahiran Hidup sesi 2012 ke mesyuarat pada kali ini. 2. PENGESAHAN MINIT MESYUARAT. 2.1 Pengerusi membacakan dan mengesahkan minit mesyuarat lepas. Pengesahan minit mesyuarat lepas disokong oleh En Fadzli

3.

Pemantauan/ Pencerapan P&P dan Buku Latihan 3.1 Pemantauan / pencerapan guru dan buku latihan murid adalah merujuk kepada Takwim. 3.2 ini. 3.3 Pengerusi mencadangkan guru-guru menggunakan Journal sebagai buku latihan harian. Pencerapan akan dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali dalam tahun

4

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN 4.1 Pengerusi mengucapkan syabas dan tahniah diatas kerjasama guru menyediakan soalan tepat pada masanya. 4.2 Guru juga diingatkan supaya mengisi markah kedalam sistem SAPR sekolah. 4.3 Salinan keputusan peperiksaan juga perlu disimpan didalam fail panitia untuk rujukan. Semua guru

5.

KECERIAAN BENGKEL KH 5.1 Pengerusi juga mengingatkan agar keceriaan bengkel akan dapat diteruskan. . 5.2 En. Fadzli mencadangkan agar diperbanyakkan hasil kerja murid untuk dipamerkan di dalam bengkel. Semua Guru KH

6.

PROJEK TANAMAN HERBA

Disediakan oleh, .. (Mohd Azlan B Mohd Zain ) KP Kemahiran Hidup SKRI 2012 (

Disemak oleh )

MINIT MESYUARAT PANITIA KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH KEBANGSAAN RAUB INDAH KALI KETIGA TAHUN 2012

TARIKH MASA TEMPAT KEHADIRAN

: : : : 1.30 PETANG Bilik Mesyuarat Utama 1. En Mohd Fadzli B Hamzah 2. En Rahimpudin B Shariff 3. Pn Wan Rohani bt Wan Ishak 4. En Mohd Azlan B Mohd Zain

BIL.

PERKARA

TINDAKAN

1.

UCAPAN PENGERUSI 1.3 Pengerusi majlis, En Mohd Azlan mengucapkan terima kasih serta mengalu-alukan kedatangan Guru Kemahiran Hidup ke mesyuarat pada kali ini.

2.

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT. 2.1 En Fadzli mencadangkan supaya minit panitia yang lalu disahkan dan Pn Wan Rohani menyokong.

3.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 3.1 Pengerusi membentangkan analisa pencapaian bagi matapelajaran berdasarkan peperiksaan akhir tahun 3.2 Keputusan peperiksaan pada kali ini meningkat jika dibandingkan dengan analisa peperiksaan pertengahan tahun.

Semua guru 4 KEMASKINI STOK DAN INVENTORI 4.1. Semakan stok harus dilakukan untuk memastikan semua perkakasan, alat-alat dan BBM adalah bersamaan dengan apa yang direkodkan. 4.2 Semua guru diminta mengemaskini stok dan inventori bagi tahun 2012. 4.3 Peminjaman barang harus direkodkan di dalam buku pinjaman stok. 5. PERANCANGAN TAHUNAN 2013 Semua Guru KH 5.1 Pengerusi menerangkan bahawa perancangan di bawah panitia Kemahiran Hidup telah dapat dijalankan dengan jayanya. 5.2 Pengerusi meminta cadangan untuk program-program yang akan dijalankan bagi tahun 2013.

Disediakan oleh, .. (Mohd Azlan B Mohd Zain ) KP Kemahiran Hidup SKRI 2012 (

Disemak oleh )

MINIT MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN KALI PERTAMA 2012 SK RAUB INDAH 27600 RAUB PAHANG TARIKH MASA TEMPAT PENGERUSI : : 1.30 TGH : Bilik Mesyuarat Utama : En Mohd Azlan B Mohd Zain

KEHADIRAN: 1. En Mohd Fadzli B Hamzah 2. En Rahimpudin B Shariff 3. Pn Wan Rohani bt Wan Ishak 4. En Mohd Azlan B Mohd Zain

AGENDA: 1.0 Ucapan Pengerusi 2.0 Rancangan Mengajar 3.0 Stor Sukan dan Alatan Sukan 4.0 Etika Pakaian Guru dan Murid 5.0 Rancangan Aktiviti Panitia Tahun 2011 6.0 Hal- hal lain.

AGENDA/PERKARA 1.0 1.1 Ucapan Pengerusi En Mohd Azlan selaku pengerusi mengucapkan salam sejahtera dan terima kasih kepada semua guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (PJK) serta Puan Maisarah atas kehadiran ke mesyuarat pada kali ini. Rancangan Mengajar 2.1 Sukatan Rancangan Pengajaran Tahunan boleh diambil daripada Pengerusi. Sukatan yang akan digunakan adalah yang terkini dan diselaraskan bagi tahap 1 dan 2 mengikut KSSR dan KBSR. 2.2 Penulisan Rancangan Mengajar Harian mengikut format yang betul. 2.3 Pengerusi mencadangkan untuk berbincang berkenaan format penulisan Rancangan Mengajar Harian yang betul dengan semua guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Tindakan : Semua Guru Stor Sukan dan Alatan Sukan 3.1 Pengerusi memaklumkan kunci Stor Sukan dipegang oleh beliau dan satu salinan akan diletakkan di pejabat. 3.2 Semua guru yang menggunakan alatan sukan diminta menyusun semula alatan yang telah diambil dengan kemas. 3.3 Pengawasan semua murid adalah dibawah tanggungjawab guru yang menyelia masa Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Tindakan : Semua Guru 4.0 Etika Pakaian Guru dan Murid 4.1 Pengerusi menyatakan kepada semua guru berkenaan arahan yang dikeluarkan oleh Perkeliling berkenaan etika pemakaian pakaian sukan. Beliau mencadangkan agar pemakaian guru bersesuaian dengan aktiviti yang akan dijalankan. 4.2 Cadangan dipersetujui oleh semua yang hadir 4.3 Puan Wan Rohani mencadangkan murid- murid dikehendaki memakai pakaian yang sesuai ketika masa Pendidikan Jasmani dengan memakai pakaian rumah sukan masing-masing atau pakaian yang sesuai sahaja. 4.4 Pengerusi mencadangkan agar jika terdapat penggubalan jadual waktu dalam masa yang terdekat,beliau akan mencadangkan PJK tidak akan dijalankan sejurus selepas Perhimpunan Mingguan pada hari Isnin kerana murid-murid kesuntukan masa untuk menyalin pakaian sukan. Tindakan : Semua Guru Rancangan Aktiviti Panitia Tahun 2012

2.0

3.0

5.0

5.1

Pengerusi menyatakan bahawa mesyuarat akan diadakan sekurangkurangnya 3 kali dalam setahun dan tarikh mesyuarat yang seterusnya akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. 5.2 En Fadzli mencadangkan agar panitia menyemak baki peruntukan untuk Semua matapelajaran PJK pada tahun 2011 untuk perancangan pembelian alat-alat bantu mengajar. Beliau juga mencadangkan beberapa aktiviti tahunan seperti: a) Perlawanan sukaneka antara rumah sukan b) Kuiz Kesihatan antara kelas c) Aktiviti senam aerobik d) Gotong-royong mengemaskan Stor Sukan 6.0 Hal- hal lain. 6.1 Pengerusi mengingatkan agar guru-guru melengkapkan -biodata -jadual waktu -Sukatan pelajaran Semua -Huraian sukatan pelajaran -Rancangan Tahunan -Alat bantu mengajar Perkara diatas perlu dilengkapkan dan dihantar kepada KP sebagai salinan fail panitia.

6.2

Pencerapan buku nota/latihan pelajar 6.2.1 Semua guru Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan harus memastikan semua pelajar mempunyai buku nota. Tindakan : Semua Guru

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.50 petang.

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

.. ( Mohd Az lan Zain ) KP PJK SK Raub Indah 2012

MINIT MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN KALI KEDUA 2012 SK RAUB INDAH 27600 RAUB PAHANG

TARIKH MASA TEMPAT PENGERUSI

: : 1.30 TGH : Bilik Mesyuarat Utama : En Mohd Azlan B Mohd Zain

KEHADIRAN: 1. En Mohd Fadzli B Hamzah 2. En Rahimpudin B Shariff 3. Pn Wan Rohani bt Wan Ishak 4. En Mohd Azlan B Mohd Zain

PERKARA 1. Kata-kata aluan Tuan Pengerusi 1.1 Tuan Pengerusi mengucapkan selamat datang ke mesyuarat panitia 2012 bagi kali kedua.

2. Proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) 2.1 Tuan Pengerusi menerangkan tentang rancangan pengajaran harian (RPH) yang perlu dibuat setiap guru. Cara penulisan RPH perlulah selaras bagi tujuan penyelarasan apabila dipantau pihak atasan. Bagi tahun 3 hingga tahun 6 rancangan pengajaran masih sama iaitu menggunakan format KBSR seperti tahun sebelumnya. Manakala bagi tahun 1 dan 2 menggunakan format baru iaitu KSSR. 2.2 Bagi rancangan pengajaran untuk tahun 1 dan 2, terdapat perbezaan sedikit kerana telah menggunakan sukatan pelajaran baru iaitu Kurikulum Standartd Sekolah Rendah (KSSR). 2.3 Tuan Pengerusi telah menerangkan serba sedikit tentang rancangan pengajaran harian untuk tahun 1 dan 2. 2.4 Tuan Pengerussi juga menerangkan bahawa rancangan pengajaran harian untuk KSSR mempunyai