minit mesyuarat panitia

of 28 /28
MINIT MESYUARAT PANITIA KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH KEBANGSAAN RAUB INDAH KALI PERTAMA TAHUN 2012 TARIKH : MASA : 1.30 PETANG TEMPAT : Bilik Mesyuarat Utama KEHADIRAN : 1. En Mohd Fadzli B Hamzah 2. En Rahimpudin B Shariff 3. Pn Wan Rohani bt Wan Ishak 4. En Mohd Azlan B Mohd Zain BIL. PERKARA TINDAKAN 1. 2. 3. UCAPAN PENGERUSI 1.1 Pengerusi majlis, En Mohd Azlan mengucapkan terima kasih serta mengalu-alukan kedatangan Guru Kemahiran Hidup sesi 2012 pada kali ini. PENGESAHAN MINIT MESYUARAT. 2.1 Pengerusi membacakan dan mengesahkan minit mesyuarat lepas. Pengesahan minit mesyuarat lepas disokong oleh En Rahimpudin. JADUAL PENGGUNAAN BENGKEL UNTUK P&P. 3.1 Jadual penggunaan bengkel bagi tahun 2012 perlu disediakan memandangkan terdapat P&P bagi kelas KH pada waktu sama.

Upload: azlan-amy

Post on 11-Aug-2015

553 views

Category:

Documents


14 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Minit Mesyuarat Panitia

TRANSCRIPT

Page 1: Minit Mesyuarat Panitia

MINIT MESYUARAT

PANITIA KEMAHIRAN HIDUP

SEKOLAH KEBANGSAAN RAUB INDAH

KALI PERTAMA TAHUN 2012

TARIKH :

MASA : 1.30 PETANG

TEMPAT : Bilik Mesyuarat Utama

KEHADIRAN : 1. En Mohd Fadzli B Hamzah

2. En Rahimpudin B Shariff

3. Pn Wan Rohani bt Wan Ishak

4. En Mohd Azlan B Mohd Zain

BIL. PERKARA TINDAKAN

1.

2.

3.

UCAPAN PENGERUSI

1.1 Pengerusi majlis, En Mohd Azlan mengucapkan terima kasih serta

mengalu-alukan kedatangan Guru Kemahiran Hidup sesi 2012 pada kali

ini.

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT.

2.1 Pengerusi membacakan dan mengesahkan minit mesyuarat lepas.

Pengesahan minit mesyuarat lepas disokong oleh En Rahimpudin.

JADUAL PENGGUNAAN BENGKEL UNTUK P&P.

3.1 Jadual penggunaan bengkel bagi tahun 2012 perlu disediakan

memandangkan terdapat P&P bagi kelas KH pada waktu sama.

3.2Penggunaan bengkel untuk P&P ditetapkan secara bergilir-gilir

mengikut minggu.

Page 2: Minit Mesyuarat Panitia

4

5.

6.

STOK DAN INVENTORI

4.1. Semakan stok harus dilakukan untuk memastikan semua perkakasan,

alat-alat dan BBM adalah bersamaan dengan apa yang direkodkan.

4.2Semua alatan tangan dan bahan yang tidak dilabel atau labelnya tidak

sempurna, akan dilabelkan semula.

4.3Semakan dan kemaskini alatan/bahan akan dibuat pada bulan Februari

4.4 Peminjaman barang harus direkodkan di dalam buku pinjaman stok.

KECERIAAN BENGKEL KH

5.1 Pengerusi juga mengingatkan agar bengkel dapat diceriakan. Antara

cadangan yang diberi ialah melabelkan laci dan bekas penyimpanan

alatan/bahan.

5.2 Cadangan disokongoleh En. Fadzli dan memberitahu tentang bahan-

bahan di dalam bengkel yang boleh digunakan bagi menceriakan bengkel.

AKTIVITI PANITIA KEMAHIRAN HIDUP 2012

6.1 Pengerusi memberitahu projek tanaman hiasan akan diteruskan dan

mencadangkan Projek Penanaman Tanaman Herba.

6.2 En. Rahimpudin menyokong cadangan tersebut..

6.3 Pengerusi mencadangkan aktiviti jualan dijalankan pada waktu rehat

tahap1 dan tahap 2 dengan kadar sekurang-kurangnya seminggu sekali.

Semua guru

Semua Guru KH

Semua Guru KH

Page 3: Minit Mesyuarat Panitia

7. HAL-HAL LAIN

7.1 Bagi guru-guru yang menggunakan bengkel diharap dapat menjaga

kebersihan bengkel. Pengerusi meminta guru bertanggungjawab

memastikan bengkel berada pada keadaan bersih dan semua peralatan

elektrik dimatikan sebelum meninggalkan bengkel.

7.2 Bahan ABM untuk tujuan P&P akan menggunakan bahan lebihan

projek tahun-tahun lepas.

7.3 Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.50 petang

Semua guru KH

Disediakan oleh, Disemak oleh

……………………………….. ………………………………

(Mohd Azlan B Mohd Zain ) ( )

KP Kemahiran Hidup SKRI 2012

Page 4: Minit Mesyuarat Panitia

MINIT MESYUARAT

PANITIA KEMAHIRAN HIDUP

SEKOLAH KEBANGSAAN RAUB INDAH

KALI KEDUA TAHUN 2012

TARIKH :

MASA : 1.30 PETANG

TEMPAT : Bilik Mesyuarat Utama

KEHADIRAN : 1. En Mohd Fadzli B Hamzah

2. En Rahimpudin B Shariff

3. Pn Wan Rohani bt Wan Ishak

BIL. PERKARA TINDAKAN

1.

2.

3.

UCAPAN PENGERUSI

1.2 Pengerusi majlis, En Mohd Azlan mengucapkan terima kasih serta

mengalu-alukan kedatangan Guru Kemahiran Hidup sesi 2012 ke

mesyuarat pada kali ini.

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT.

2.1 Pengerusi membacakan dan mengesahkan minit mesyuarat lepas.

Pengesahan minit mesyuarat lepas disokong oleh En Fadzli

Pemantauan/ Pencerapan P&P dan Buku Latihan

3.1   Pemantauan / pencerapan guru dan buku latihan murid adalah merujuk

kepada Takwim.

3.2    Pencerapan akan dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali dalam tahun

ini.

3.3    Pengerusi mencadangkan guru-guru menggunakan Journal sebagai

buku latihan  harian.      

Page 5: Minit Mesyuarat Panitia

4

5.

6.

7.

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN

4.1 Pengerusi mengucapkan syabas dan tahniah diatas kerjasama guru

menyediakan soalan tepat pada masanya.

4.2 Guru juga diingatkan supaya mengisi markah kedalam sistem SAPR

sekolah.

4.3 Salinan keputusan peperiksaan juga perlu disimpan didalam fail panitia

untuk rujukan.

KECERIAAN BENGKEL KH

5.1 Pengerusi juga mengingatkan agar keceriaan bengkel akan dapat

diteruskan. .

5.2 En. Fadzli mencadangkan agar diperbanyakkan hasil kerja murid untuk

dipamerkan di dalam bengkel.

PROJEK TANAMAN HERBA

6.1 Pengerusi memberitahu projek tanaman herba akan dijalankan dalam

masa terdekat.

6.2 Semua guru diminta bersama-sama menjayakan projek tersebut.

HAL-HAL LAIN

7.3 Bagi guru-guru yang menggunakan bengkel diharap dapat menjaga

kebersihan bengkel. Pengerusi meminta guru bertanggungjawab

memastikan bengkel berada pada keadaan bersih dan semua peralatan

elektrik dimatikan sebelum meninggalkan bengkel.

7.4 Bahan ABM untuk tujuan P&P akan menggunakan bahan lebihan

projek tahun-tahun lepas.

Semua guru

Semua Guru KH

Semua Guru KH

Page 6: Minit Mesyuarat Panitia

7.3 Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.30 petang Semua guru KH

Disediakan oleh, Disemak oleh

……………………………….. ………………………………

(Mohd Azlan B Mohd Zain ) ( )

KP Kemahiran Hidup SKRI 2012

Page 7: Minit Mesyuarat Panitia

MINIT MESYUARAT

PANITIA KEMAHIRAN HIDUP

SEKOLAH KEBANGSAAN RAUB INDAH

KALI KETIGA TAHUN 2012

TARIKH :

MASA : 1.30 PETANG

TEMPAT : Bilik Mesyuarat Utama

KEHADIRAN : 1. En Mohd Fadzli B Hamzah

2. En Rahimpudin B Shariff

3. Pn Wan Rohani bt Wan Ishak

4. En Mohd Azlan B Mohd Zain

BIL. PERKARA TINDAKAN

1.

2.

UCAPAN PENGERUSI

1.3 Pengerusi majlis, En Mohd Azlan mengucapkan terima kasih serta

mengalu-alukan kedatangan Guru Kemahiran Hidup ke mesyuarat pada

kali ini.

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT.

2.1 En Fadzli mencadangkan supaya minit panitia yang lalu disahkan dan

Pn Wan Rohani menyokong.

Page 8: Minit Mesyuarat Panitia

3.

4

5.

6.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

3.1 Pengerusi membentangkan analisa pencapaian bagi matapelajaran

berdasarkan peperiksaan akhir tahun

3.2 Keputusan peperiksaan pada kali ini meningkat jika dibandingkan

dengan analisa peperiksaan pertengahan tahun.

KEMASKINI STOK DAN INVENTORI

4.1. Semakan stok harus dilakukan untuk memastikan semua perkakasan,

alat-alat dan BBM adalah bersamaan dengan apa yang direkodkan.

4.2 Semua guru diminta mengemaskini stok dan inventori bagi tahun 2012.

4.3 Peminjaman barang harus direkodkan di dalam buku pinjaman stok.

PERANCANGAN TAHUNAN 2013

5.1 Pengerusi menerangkan bahawa perancangan di bawah panitia

Kemahiran Hidup telah dapat dijalankan dengan jayanya.

5.2 Pengerusi meminta cadangan untuk program-program yang akan

dijalankan bagi tahun 2013.

HAL-HAL LAIN

6.1 Bagi guru-guru yang menggunakan bengkel diharap dapat menjaga

kebersihan dan keceriaan bengkel dan perlu dibuat penambahbaikkan

pada masa hadapan

6.2 Pengerusi meminta guru memberikan cadangan untuk projek murid

Semua guru

Semua Guru KH

Semua Guru KH

Page 9: Minit Mesyuarat Panitia

yang akan dijalankan pada tahun hadapan.

6.3 Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.50 petang

Semua guru KH

Disediakan oleh, Disemak oleh

……………………………….. ………………………………

(Mohd Azlan B Mohd Zain ) ( )

KP Kemahiran Hidup SKRI 2012

Page 10: Minit Mesyuarat Panitia

MINIT MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATANKALI PERTAMA 2012

SK RAUB INDAH 27600 RAUB PAHANG

TARIKH : MASA : 1.30 TGHTEMPAT : Bilik Mesyuarat UtamaPENGERUSI : En Mohd Azlan B Mohd Zain

KEHADIRAN: 1. En Mohd Fadzli B Hamzah

2. En Rahimpudin B Shariff

3. Pn Wan Rohani bt Wan Ishak

4. En Mohd Azlan B Mohd Zain

AGENDA:1.0 Ucapan Pengerusi2.0 Rancangan Mengajar 3.0 Stor Sukan dan Alatan Sukan 4.0 Etika Pakaian Guru dan Murid 5.0 Rancangan Aktiviti Panitia Tahun 20116.0 Hal- hal lain.

AGENDA/PERKARA

1.0 Ucapan Pengerusi1.1 En Mohd Azlan selaku pengerusi mengucapkan salam sejahtera dan terima kasih kepada semua guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (PJK) serta Puan Maisarah atas kehadiran ke mesyuarat pada kali ini.

2.0 Rancangan Mengajar 2.1 Sukatan Rancangan Pengajaran Tahunan boleh diambil daripada

Pengerusi. Sukatan yang akan digunakan adalah yang terkini dan diselaraskan bagi tahap 1 dan 2 mengikut KSSR dan KBSR.

2.2 Penulisan Rancangan Mengajar Harian mengikut format yang betul. 2.3 Pengerusi mencadangkan untuk berbincang berkenaan format penulisan

Rancangan Mengajar Harian yang betul dengan semua guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

Tindakan : Semua Guru

Page 11: Minit Mesyuarat Panitia

3.0 Stor Sukan dan Alatan Sukan 3.1 Pengerusi memaklumkan kunci Stor Sukan dipegang oleh beliau dan satu

salinan akan diletakkan di pejabat.3.2 Semua guru yang menggunakan alatan sukan diminta menyusun semula

alatan yang telah diambil dengan kemas. 3.3 Pengawasan semua murid adalah dibawah tanggungjawab guru yang

menyelia masa Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

Tindakan : Semua Guru

4.0 Etika Pakaian Guru dan Murid 4.1 Pengerusi menyatakan kepada semua guru berkenaan arahan

yang dikeluarkan oleh Perkeliling berkenaan etika pemakaian pakaian sukan. Beliau mencadangkan agar pemakaian guru bersesuaian dengan aktiviti

yang akan dijalankan. 4.2 Cadangan dipersetujui oleh semua yang hadir 4.3 Puan Wan Rohani mencadangkan murid- murid dikehendaki memakai

pakaian yang sesuai ketika masa Pendidikan Jasmani dengan memakai pakaian rumah sukan masing-masing atau pakaian yang sesuai sahaja.

4.4 Pengerusi mencadangkan agar jika terdapat penggubalan jadual waktu dalam masa yang terdekat,beliau akan mencadangkan PJK tidak akan dijalankan sejurus selepas Perhimpunan Mingguan pada hari Isnin kerana murid-murid kesuntukan masa untuk menyalin pakaian sukan.

Tindakan : Semua Guru5.0 Rancangan Aktiviti Panitia Tahun 2012

5.1 Pengerusi menyatakan bahawa mesyuarat akan diadakan sekurang-kurangnya 3 kali dalam setahun dan tarikh mesyuarat yang seterusnya akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.

5.2 En Fadzli mencadangkan agar panitia menyemak baki peruntukan untuk Semua matapelajaran PJK pada tahun 2011 untuk perancangan pembelian alat-alat bantu mengajar. Beliau juga mencadangkan beberapa aktiviti tahunan seperti:a) Perlawanan sukaneka antara rumah sukanb) Kuiz Kesihatan antara kelasc) Aktiviti senam aerobikd) Gotong-royong mengemaskan Stor Sukan

6.0 Hal- hal lain.

6.1 Pengerusi mengingatkan agar guru-guru melengkapkan –-biodata-jadual waktu-Sukatan pelajaran Semua-Huraian sukatan pelajaran

Page 12: Minit Mesyuarat Panitia

-Rancangan Tahunan-Alat bantu mengajar

Perkara diatas perlu dilengkapkan dan dihantar kepada KP sebagai salinan fail panitia.

6.2 Pencerapan buku nota/latihan pelajar

6.2.1 Semua guru Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan harus memastikan semua pelajar mempunyai buku nota.

Tindakan : Semua Guru

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.50 petang.

Disediakan oleh, Disemak oleh,

………………………….. ………………………( Mohd Az lan Zain )

KP PJK SK Raub Indah 2012

MINIT MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATANKALI KEDUA 2012

SK RAUB INDAH 27600 RAUB PAHANG

Page 13: Minit Mesyuarat Panitia

TARIKH : MASA : 1.30 TGHTEMPAT : Bilik Mesyuarat UtamaPENGERUSI : En Mohd Azlan B Mohd Zain

KEHADIRAN: 1. En Mohd Fadzli B Hamzah

2. En Rahimpudin B Shariff

3. Pn Wan Rohani bt Wan Ishak

4. En Mohd Azlan B Mohd Zain

PERKARA

1. Kata-kata aluan Tuan Pengerusi

1.1 Tuan Pengerusi mengucapkan selamat datang ke mesyuarat panitia 2012 bagi kali kedua.

2. Proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)

2.1 Tuan Pengerusi menerangkan tentang rancangan pengajaran harian (RPH) yang perlu dibuat setiap guru. Cara penulisan RPH perlulah selaras bagi tujuan penyelarasan apabila dipantau pihak atasan. Bagi tahun 3 hingga tahun 6 rancangan pengajaran masih sama iaitu menggunakan format KBSR seperti tahun sebelumnya. Manakala bagi tahun 1 dan 2 menggunakan format baru iaitu KSSR.

2.2 Bagi rancangan pengajaran untuk tahun 1 dan 2, terdapat perbezaan sedikit kerana telah menggunakan sukatan pelajaran baru iaitu Kurikulum Standartd Sekolah Rendah (KSSR).

2.3 Tuan Pengerusi telah menerangkan serba sedikit tentang rancangan pengajaran harian untuk tahun 1 dan 2.

Page 14: Minit Mesyuarat Panitia

2.4 Tuan Pengerussi juga menerangkan bahawa rancangan pengajaran harian untuk KSSR mempunyai standart kandungan, pembelajaran, elemen EMK dan refleksi hendaklah jelas serta teliti.

2.5 Tuan Pengerusi ada juga menerangkan tentang objektif RPH yang perlu dicapai iaitu bagi subjek Pendidikan Jasmani melibatkat psikomotor, kognitif dan afektif. Manakala bagi subjek Pendidikan Kesihatan hanya melibatkan kognitif dan afektif. Untuk psikomotor perlulah jelas seperti menyatakan bilangan percubaan, jarak dan teknik yang betul digunakan. Bagi kognitif adalah pemahaman intelektual murid dalam pembelajaran. Manakala afeknif adalah nilai-nilai moral yang positif yang diterapkan kepada murik semasa beraktiviti.

2.6 Selain objektif, Tuan pengerusi juga menyatakan tentang aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu diterapkan pendekatan unsur maju, pemanasan dan regangan, penerangan sebelum menjalankan aktiviti, dan demonstrasi.

2.7 Menurut Tuan Pengerusi di dalam proses P&P juga perlu dipelbagaikan dengan melibatkan aktiviti individu, pasangan dan kumpulan. Selain itu, pada kemuncak P&P perlulah mengadakan permainan kecil bagi menguji keseluruhan apa yang diajar dan aktiviti ini menambah minat murid untuk mengikuti P&P.

Tindakan : Semua Guru

3. Persediaan mengajar

3.1 SEGAK

3.1.1 SEGAK adalah standart Kecergasan Fizikal bertujan untuk melihat kecergasan murid-murid dengan menjalankan beberapa aktiviti untuk menguji tahap kecergasan, kekutan otot, daya tahan otot, kardiovaskular dan kelenturan mereka.

3.1.2 Tuan Pengerusi ada menyatak ujian SEGAK ini lebih mudah dilakukan setelah pembelian alatan untuk mengukur tahap keupayaan murid-murid.

3.1.3 SEGAK dijalankan 2 kali setahun iaitu pada bulan Mac dan Ogos.

3.1.4 Segak dijalankan untuk murid tahun 4 hingga tahun 6.

Page 15: Minit Mesyuarat Panitia

3.1.5 Murid perlu menggunakan pakaian sukan yang lengkap untuk menjalankan ujian ini.

4.2 Peraturan Stor Sukan dan rekod

4.2.1 Tuan Pengerusi memperingatkan kepada guru apabila meminta bantuan murid semasa menghantar atau mengambil alatan perlulah menemani murid dan paling ramai untuk murid mengambil atau memulangkan alatan adalah seramai 3 orang. Guru juga mestilah bersama murid pada ketika itu.

4.2.2 Guru juga diminta untuk merekodkan setiap kali penggunaan alatan sukan.

Tindakan : Semua Guru

5. Hal-hal lain.

5.1 Perbincangan untuk berkolaborasi dengan panitia lain seperti Kajian Tempatan dan Musik untuk melakukan aktiviti iaitu pertandingan melukis poster, mencari harta karun, kuiz kesihatan dan sebagainya.

Mesyuarat ditangguhkan kira-kira 3.00 petang. Tuan Pengerusi mengingatkan ahli sekiranya terdapat sebarang masalah bolehlah berbincang terus dengan beliau. Tuan Pengerusi juga mengucapkan terima kasih atas kesudian ahli menghadiri perjumpaan untuk kali ini.

Disediakan oleh, Disemak oleh,

………………………….. ………………………( Mohd Az lan Zain )

KP PJK SK Raub Indah 2012

MINIT MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

Page 16: Minit Mesyuarat Panitia

KALI KETIGA 2012SK RAUB INDAH 27600 RAUB PAHANG

TARIKH : MASA : 1.30 TGHTEMPAT : Bilik Mesyuarat UtamaPENGERUSI : En Mohd Azlan B Mohd Zain

KEHADIRAN: 1. En Mohd Fadzli B Hamzah

2. En Rahimpudin B Shariff

3. Pn Wan Rohani bt Wan Ishak

4. En Mohd Azlan B Mohd Zain

PERKARA

1. Kata-kata aluan Tuan Pengerusi

1.1 Tuan Pengerusi mengucapkan selamat datang ke mesyuarat panitia 2012 bagi kali ketiga.

2. Proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)

2.1 Pengerusi mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua guru yang telah dapat menjalankan sesi pengajaran dengan baik sepanjang tahun.

2.2 Beliau juga menerangkan bahawa format penulisan RPH semua guru adalah mengikut panduan yang telah ditetapkan.

Tindakan : Semua Guru

3. Peperiksaan Akhir Tahun Dan Ujian segak

3.1 Pengerusi membentangkan analisa pencapaian bagi matapelajaran berdasarkan

peperiksaan akhir tahun

Page 17: Minit Mesyuarat Panitia

3.2 Keputusan peperiksaan pada kali ini meningkat jika dibandingkan dengan analisa

peperiksaan pertengahan tahun.

3.3 Bagi Ujian Segak pula masih terdapat murid yang mempunyai tahap kecergasan

fizikal yang tidak memuaskan.Program akan dirangka bagi mengatasi masalah tersebut.

Tindakan : Semua Guru

4. Perancangan Aktiviti Bagi Tahun 2013

4.1 Pengerusi membentangkan antara cadangan aktiviti yang akan dilakukan bagi tahun

2013.

4.2 Guru-guru lain juga diminta memberikan cadangan aktiviti yang akan dijalankan

5. Hal-hal lain.

5.1 . Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang sempat hadir.

5.2 Beliau juga berharap agar Panitia PJK akan terus menjalankan tugas dengan lebih baik pada masa hadapan.

Mesyuarat ditangguhkan kira-kira 2.30 petang. Tuan Pengerusi mengingatkan ahli sekiranya terdapat sebarang masalah bolehlah berbincang terus dengan beliau. Tuan Pengerusi juga mengucapkan terima kasih atas kesudian ahli menghadiri perjumpaan untuk kali ini.

Disediakan oleh, Disemak oleh,

………………………….. ………………………( Mohd Az lan Zain )

KP PJK SK Raub Indah 2012

Page 18: Minit Mesyuarat Panitia

PELAN TINDAKAN PENGURUSAN PANITIA

PELAN TINDAKAN

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

TAHUN 2011

PELAN TINDAKAN PENGURUSAN PANITIA

MATLAMAT STRATEGIK        : Menjelang akhir 2011, terdapat peningkatan dan

penambahbaikan dari segi kualiti pengurusan panitia

Page 19: Minit Mesyuarat Panitia

OBJEKTIF KHUSUS               : Menjalankan aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan

kualiti pengajaran dan pembelajaran guru

dan                                                                   meningkatkan profesionalisme guru

BIL. AKTIVITIPEGAWAI

BERTANGGUNGJAWAB

ANGGARAN

KOS

TARIKH

JANGKAAN

TARIKH

PELAKSANAAN

INDIKATOR

KEJAYAAN

01. Mengumpul

maklumat tentang

tahap pemahaman

guru-guru tentang

kandungan mata

pelajaran PJPK

Ketua Panitia - 07/01/2011 Menerima

biodata guru

yang mengajar

PJPK

02. Mengadakan

mesyuarat panitia

SU Panitia - Januari, Mei

& September

Menyalurkan

maklumat

berkaitan aktiviti

PJPK dan

membincangkan

03. Mengadakan

penyeliaan dan

pencerapan

Penolong Kanan

Ketua Panitia

- Julai Guru kenalpasti

kelebihan dan

kelemahan dan

berusaha

memperbaiki

prestasi P&P

04. Penyemakan dan

pemantauan buku

latihan murid

Penolong Kanan

Ketua Panitia

- Julai Guru mendapat

maklum balas

latihan yang

diberikan

kepada murid

05. Mengadakan kursus

perkembangan staf

SU Pekembangan Staf

Ketua Panitia

RM 200

(Bayaran

Penceramah)

April, Jun &

Julai

Meningkatkan

kemahiran

P&P guru PJPK

06. Menyediakan bahan

bantu mengajar yang

mencukupi untuk

Ketua Panitia Mengikut

peruntukan

tahunan

Jan - Mei Guru dapat

menjalankan

P&P PJPK

Page 20: Minit Mesyuarat Panitia

guru PJPK panitia dengan bahan

bantu mengajar

yang terkini

07. Menghadiri

kursus/bengkel yang

dianjurkan oleh PPD

Penolong Kanan

Ketua Panitia

- Mengikut

surat

panggilan

PPD

Sekurang-

kurangnya 2

orang guru

PJPK dapat

menghadiri

kursus anjuran

PPD

08. Pelaksanaan Kajian

Tindakan

Ketua Panitia

Guru-Guru PJPK

RM 100

(Bahan

Dokumentasi)

Jan - April Laporan Kajian

Tindakan

dihantar ke PPD

09. Menyelia dan

mengemaskini

dokumentasi dan fail

panitia

SU Panitia - November -

Disember

Dokumentasi

dan fail panitia

teratur dan

kemas

PELAN TINDAKAN AKTIVITI KO-AKADEMIK

MATLAMAT STRATEGIK        : Peningkatan dan penambahbaikan dari segi

pelaksanaan aktivti Ko-Akademik

OBJEKTIF KHUSUS               : Meningkatkan peratusan penglibatan murid dalam

aktiviti Ko-Akademik dan melaksanakan aktiviti Ko-

Akademik                                                      yang telah dirancang

BIL. AKTIVITIPEGAWAI

BERTANGGUNGJAWAB

ANGGARAN

KOS

TARIKH

JANGKAAN

TARIKH

PELAKSA

NAAN

INDIKATOR

KEJAYAAN

01. Bulan Juara (Bulan

Kecergasan)

Ketua Panitia RM 500 Julai 50 peratus penyertaan

murid dalam setiap

Page 21: Minit Mesyuarat Panitia

·      Kuiz PJPK

·      Poster PJPK

·      Sukan &

Permainan mengikut

sukatan PJPK

Guru-Guru PJPK aktiviti

02. Ujian SEGAK Ketua Panitia

Guru-Guru PJPK

- Mac & Julai Setiap murid

mempunyai skor

dalam kad SEGAK

03. Program Ko-

Akademik Lepasan

UPSR

·      Taklimat

Kesihatan

·      Sukan &

Permainan

Ketua Panitia

Guru-Guru PJPK

Guru-guru Tahun 6

RM 500 November 50 peratus penyertaan

murid dalam setiap

aktiviti

Disediakan oleh:              FADZLI BIN AHMAD

                                               Ketua Panitia Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

TAHUN 2011

PELAN TINDAKAN PENGURUSAN PANITIA

MATLAMAT STRATEGIK        : Menjelang akhir 2011, terdapat peningkatan dan

penambahbaikan dari segi kualiti pengurusan panitia

OBJEKTIF KHUSUS               : Menjalankan aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan

kualiti pengajaran dan pembelajaran guru

dan                                                                   meningkatkan profesionalisme guru

BIL. AKTIVITIPEGAWAI

BERTANGGUNGJAWAB

ANGGARAN

KOS

TARIKH

JANGKAAN

TARIKH

PELAKSANAAN

INDIKATOR

KEJAYAAN

Page 22: Minit Mesyuarat Panitia

01. Mengumpul

maklumat tentang

tahap pemahaman

guru-guru tentang

kandungan mata

pelajaran PJPK

Ketua Panitia - 07/01/2011 Menerima

biodata guru

yang mengajar

PJPK

02. Mengadakan

mesyuarat panitia

SU Panitia - Januari, Mei

& September

Menyalurkan

maklumat

berkaitan

aktiviti PJPK

dan

membincangkan

03. Mengadakan

penyeliaan dan

pencerapan

Penolong Kanan

Ketua Panitia

- Julai Guru kenalpasti

kelebihan dan

kelemahan dan

berusaha

memperbaiki

prestasi P&P

04. Penyemakan dan

pemantauan buku

latihan murid

Penolong Kanan

Ketua Panitia

- Julai Guru mendapat

maklum balas

latihan yang

diberikan

kepada murid

05. Mengadakan

kursus

perkembangan staf

SU Pekembangan Staf

Ketua Panitia

RM 200

(Bayaran

Penceramah)

April, Jun &

Julai

Meningkatkan

kemahiran

P&P guru PJPK

06. Menyediakan

bahan bantu

mengajar yang

mencukupi untuk

guru PJPK

Ketua Panitia Mengikut

peruntukan

tahunan

panitia

Jan - Mei Guru dapat

menjalankan

P&P PJPK

dengan bahan

bantu mengajar

yang terkini

Page 23: Minit Mesyuarat Panitia

07. Menghadiri

kursus/bengkel

yang dianjurkan

oleh PPD

Penolong Kanan

Ketua Panitia

- Mengikut

surat

panggilan

PPD

Sekurang-

kurangnya 2

orang guru

PJPK dapat

menghadiri

kursus anjuran

PPD

08. Pelaksanaan

Kajian Tindakan

Ketua Panitia

Guru-Guru PJPK

RM 100

(Bahan

Dokumentasi)

Jan - April Laporan Kajian

Tindakan

dihantar ke PPD

09. Menyelia dan

mengemaskini

dokumentasi dan

fail panitia

SU Panitia - November -

Disember

Dokumentasi

dan fail panitia

teratur dan

kemas