bkp 304 - mesyuarat ( menyediakan minit mesyuarat)

of 21 /21
KOLEJ VOKASIONAL KUALA KLAWANG KM 3 JALAN TITI KUALA KLAWANG 71600 JELEBU NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS KERTAS PENERANGAN NAMA PROGRAM KESETIAUSAHAAN PENTADBIRAN KOD / NAMA KURSUS BKP 304 / MEETING TAHAP 2 SEMESTER 3 STANDARD PEMBELAJARAN 1. MENGURUSKAN MESYUARAT 2. MENYEDIAKAN NOTIS MESYURAT 3. MENYEDIAKAN AGENDA MESYUARAT 4. MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT OBJEKTIF MODUL At the end of the course, the student should be able to: 1. Establish the appropriate recording tool 2. Record minutes accurately 3. Prepare minutes of meeting 4. Manage post meeting requirements NO KOD BKP 304-2-KP2 Muka : 1 Drp : 9 TAJUK : ARRANGE FORMAL MEETING TUJUAN : Kertas penerangan ini bertujuan menerangkan tentang penyediakan minit mesyuarat.

Upload: alizaridwan

Post on 23-Jun-2015

5.251 views

Category:

Education


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KOMPETENSI 4

TRANSCRIPT

Page 1: BKP 304 - MESYUARAT ( MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT)

KOLEJ VOKASIONAL KUALA KLAWANG

KM 3 JALAN TITI KUALA KLAWANG

71600 JELEBU

NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KERTAS PENERANGAN

NAMA PROGRAM KESETIAUSAHAAN PENTADBIRAN

KOD / NAMA

KURSUS BKP 304 / MEETING

TAHAP 2

SEMESTER 3

STANDARD

PEMBELAJARAN

1. MENGURUSKAN MESYUARAT 2. MENYEDIAKAN NOTIS MESYURAT 3. MENYEDIAKAN AGENDA MESYUARAT 4. MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT

OBJEKTIF MODUL At the end of the course, the student should be able to:

1. Establish the appropriate recording tool 2. Record minutes accurately 3. Prepare minutes of meeting 4. Manage post meeting requirements

NO KOD BKP 304-2-KP2 Muka : 1 Drp : 9

TAJUK : ARRANGE FORMAL MEETING

TUJUAN :

Kertas penerangan ini bertujuan menerangkan tentang penyediakan minit mesyuarat.

Page 2: BKP 304 - MESYUARAT ( MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT)

Muka : 2 Drp: 21

BKP 304 / MESYUARAT KOMPETENSI 4

1 PENGENALAN

Minit mesyuarat adalah suatu catatan ringkas, gambaran idea, peringatan

atau laporan tentang sesuatu perkara atau agenda yang dibincangkan dan

diputuskan dalam sesuatu mesyuarat. Ia merupakan satu rekod yang ringkas

tetapi tepat tentang perkara-perkara yang berlaku dalam sesuatu mesyuarat. Minit

hendaklah dicatat dalam setiap mesyuarat.

2 TINDAKAN SEMASA MESYUARAT.

Semasa mencatat minit setiausaha perlu:

2.1 Mengambil senarai kehadiran mesyuarat. Iaitu dengan mengedarkan senarai

kehadiran mesyuarat kepada ahli mesyuarat.

2.2 Mencatat perkara penting yang dibincangkan dalam mesyuarat.

2.3 Mencatat keputusan yang dibuat dalam mesyuarat.

2.4 Mencatat tindakan susulan yang perlu diambil.

2.5 Setiausaha boleh menggunakan kemahiran RINTAS untuk mencatat minit

mesyuarat.

2.6 Setiausaha juga boleh menggunakan perakam suara untuk memastikan tiada

sebarang maklumat penting yang tertinggal semasa mencatat minit.

Gambar 1 : Pita rakaman menggunkan kaset

Page 3: BKP 304 - MESYUARAT ( MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT)

Muka : 3 Drp: 21

BKP 304 / MESYUARAT KOMPETENSI 4

Gambar 2 : Pita rakaman menggunakan USB

3 TINDAKAN SELEPAS MESYUARAT.

3.1 Penyediaan minit:

3.1.1 Minit yang telah diluluskan oleh pengerusi hendaklah diedarkan

kepada ahli mesyuarat.

3.1.2 Tempoh menyediakan dan mengedarkan minit adalah tidak melebihi 2

minggu selepas tarikh mesyuarat.

3.2 Format minit mesyuarat – disusun mengikut agenda mesyuarat.

3.3 Susunan nama ahli mesyuarat mesyuarat hendahklah disusun ikut kekanan

ahli-ahli mesyuarat yang hadir.

3.4 Catatan perbincangan:

3.4.1 Direkod secara padat, tepat dan jelas.

3.4.2 Catatan yang dibincangkan dan diikuti dengan nota yang menunjukkan

sama ada tindakan lanjut diperlukan atau makluman sahaja.

3.5 Pengesanan maklum balas pelaksanaan keputusan mesyuarat.

3.6 Laporan maklum balas oleh urusetia (jika berkaitan).

3.7 Hanya perkara-perkara penting dan hasil perbincangan sahaja yang yang

perlu dicatatkan di dalam minit mesyuarat.

Page 4: BKP 304 - MESYUARAT ( MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT)

Muka : 4 Drp: 21

BKP 304 / MESYUARAT KOMPETENSI 4

3.8 Butir-butir perbincangan sebenar dan perbualan yang tidak berkaitan tidak

perlu dimasukkan ke dalam minit mesyuarat. Misalnya tidak mencatat nama

seorang ahli yang tidak bersetuju dengan perbincangan. Hanya keputusan

akhir sahaja yang perlu dicatkan di dalam minit mesyuarat.

3.9 Semua pindaan dan ketetapan hendaklah dicatat beserta nama pencadang

dan penyokongnya, tidak kira sama ada pindaan tersebut disokong atau tidak

pada akhirnya.

4 CONTOH BORANG MAKLUM BALAS.

Rajah 1 : Borang maklum balas

Page 5: BKP 304 - MESYUARAT ( MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT)

Muka : 5 Drp: 21

BKP 304 / MESYUARAT KOMPETENSI 4

5 CONTOH REKOD EDARAN.

Rajah 2 : Rekod edaran

Page 6: BKP 304 - MESYUARAT ( MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT)

Muka : 6 Drp: 21

BKP 304 / MESYUARAT KOMPETENSI 4

6 CONTOH BORANG KEHADIRAN MESYUARAT.

Rajah 3 : Borang kehadiran mesyuarat

Page 7: BKP 304 - MESYUARAT ( MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT)

Muka : 7 Drp: 21

BKP 304 / MESYUARAT KOMPETENSI 4

7 CONTOH MINIT MESYUARAT.

NAMA SYARIKAT / ORGANISASI / SEKOLAH / JABATAN / UNIT

…………………………………………………………………

MINIT MESYUARAT (NAMA MESYUARAT) …………………………………………….

BIL ………….. / TAHUN ……………

Tarikh : ………………………………..

Masa : ………………………………..

Tempat : ………………………………..

Kehadiran : ………………………………..

Hadir Bersama : ………………………………..

Tidak Hadir : ………………………………..

1 UCAPAN ALUAN PENGERUSI

1.1 ……………………………. Tindakan :

1.2 ……………………………. Tindakan :

2 PENGESAHAN MINIT MESYUARAT LEPAS

2.1 En ………………………… mencadangkan agar minit mesyuarat ……….. bil

( ) / …… diterima dan disahkan.

2.2 Puan …………………. menyokong cadangan tersebut.

Tindakan :

3 PERKARA BERBANGKIT

3.1 ……………………………… Tindakan :

3.2 ……………………………... Tindakan :

4 PERKARA YANG DIBINCANGKAN DALAM MESYUARAT

4.1 ……………………………… Tindakan :

4.2 ……………………………... Tindakan :

Page 8: BKP 304 - MESYUARAT ( MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT)

Muka : 8 Drp: 21

BKP 304 / MESYUARAT KOMPETENSI 4

5 HAL-HAL LAIN

5.1 ……………………………… Tindakan :

5.2 ……………………………... Tindakan :

6 PENANGGUHAN MESYUARAT

6.1 …. Ucapan penangguhan …….

6.2 Mesyuarat ditangguhkan pada pukul …………………..

Tindakan :

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

(... NAMA SETIAUSAHA...) (... NAMA PENGERUSI...)

Setiausaha Pengerusi

Nama Syarikat / Organisasi / Nama Syarikat / Organisasi /

Sekolah / Jabatan / Unit Sekolah / Jabatan / Unit

Rajah 4 : Minit Mesyuarat

Page 9: BKP 304 - MESYUARAT ( MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT)

Muka : 9 Drp: 21

BKP 304 / MESYUARAT KOMPETENSI 4

SOALAN

1. Nyatakan tujuan setiausaha mencatat minit semasa mesyuarat dijalankan.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2. Nyatakan lima perkara yang perlu ada dalam minit mesyuarat.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3. Nyatakan tempoh minit mesyuarat perlu diedarkan kepada ahli mesyuarat.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4. Nyatakan sebab mengapa minit mesyuarat pelu diedarkan kepada ahli

mesyuarat.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

5. Nyatakan cara menulis pengesahan minit mesyuarat yang lepas di dalam minit

mesyuarat.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Page 10: BKP 304 - MESYUARAT ( MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT)

Muka : 10 Drp: 21

BKP 304 / MESYUARAT KOMPETENSI 4

KOLEJ VOKASIONAL KUALA KLAWANG

KM 3 JALAN TITI KUALA KLAWANG

71600 JELEBU

NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KERTAS KERJA

NAMA PROGRAM KESETIAUSAHAAN PENTADBIRAN

KOD / NAMA

KURSUS BKP 304 / MEETING

TAHAP 2

SEMESTER 3

STANDARD

PEMBELAJARAN

5. MENGURUSKAN MESYUARAT

6. MENYEDIAKAN AGENDA MESYUARAT

7. MENYEDIAKAN NOTIS MESYURAT

8. MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT

OBJEKTIF MODUL At the end of the course, the student should be able to:

5. Establish the appropriate recording tool

6. Record minutes accurately

7. Prepare minutes of meeting

8. Manage post meeting requirements

NO KOD BKP 304-1-KK4 Muka : 1 Drp : 5

TAJUK : MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT

TUJUAN :

Pelajar-pelajar mesti boleh:

1. Mempastikan penyediaan alat merakam perjalanan mesyuarat mengikut jenis

mesyuarat.

2. Kemahiran mengambil catatan RINTAS dalam merekod butir-butir mesyuarat.

Page 11: BKP 304 - MESYUARAT ( MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT)

Muka : 11 Drp: 21

BKP 304 / MESYUARAT KOMPETENSI 4

3. Dapat mengendalikan alat rakaman mengikut manual penggunaan dengan

baik.

4. Menyemak nota yang disalin untuk memastikan rekod mesyuarat yang tepat.

5. Menyediakan format minit mengikut prosedur organisasi dan keperluan

mesyuarat.

6. Mencetak minit mesyuarat mengikut prosedur organisasi.

7. Mengedar dan menyimpan minit mesyuarat dalam jangka masa yang

ditetapkan mengikut keperluan organisasi

ARAHAN

Kelas anda akan dibahagikan kepada 4 kumpulan. Setiap kumpulan akan menjalankan

‘mock-meeting’ dan satu kumpulan lain akan mencatat minit menggunakan kaedah

RINTAS. Pelajar juga dibenarkan menggunakan perakam suara jika perlu. Setelah

selesai mesyuarat, pelajar diberikan masa untuk merangka minit mesyuarat. Kemudian

pelajar diminta untuk menyediakan dan mencetak minit mesyuarat sebelum disemak

dan disahkan oleh pengerusi mesyuarat. Minit mesyuarat tersebut hendaklah diedarkan

kepada ahli mesyuarat dalam tempoh 14 hari daripada tarikh mesyuarat dijalankan.

PERALATAN

1. Komputer

2. Printer

3. Kertas

4. Mesin fotostat

Page 12: BKP 304 - MESYUARAT ( MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT)

Muka : 12 Drp: 21

BKP 304 / MESYUARAT KOMPETENSI 4

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

Tindakan semasa

mesyuarat.

1. Mengambil senarai kehadiran mesyuarat. Iaitu dengan

mengedarkan senarai kehadiran mesyuarat kepada ahli

mesyuarat.

2. Mencatat perkara penting yang dibincangkan dalam

mesyuarat.

3. Mencatat keputusan yang dibuat dalam mesyuarat.

4. Mencatat tindakan susulan yang perlu diambil.

5. Setiausaha boleh menggunakan kemahiran RINTAS

untuk mencatat minit mesyuarat.

6. Setiausaha juga boleh menggunakan perakam suara

untuk memastikan tiada sebarang maklumat penting

yang tertinggal semasa mencatat minit.

Tindakan selepas

mesyuarat.

Format minit hendahlah dicatatkan mengikut agenda yang

telah ditetapkan oleh pengerusi dan setiausaha.

Minit yang telah disahkan oleh pengerusi hendaklah

diedarkan kepada ahli mesyuarat dalam tempoh 2 minggu

dari tarikh mesyuarat.

Langkah 1

Nama

organisasi/syarikat/

jabatan/unit/kelab

dan sebagainya.

Nama organisasi/syarikat/jabatan/unit/kelab dan

sebagainya yang menganjukan mesyuarat.

Contohnya,

KELAB PENGGUNA SMK KUALA KLAWANG,

JELEBU NEGERI SEMBILAN.

Langkah 2

nama mesyuarat

Nama mesyuarat yang lengkap dengan bilangan

mesyuarat dan tahun mesyuarat dijalankan.

Contohnya,

MESYUARAT UNIT KESETIAUSAHAAN PENTADBIRAN

BIL 2/2014

Langkah 3

Tarikh, masa dan

tempat

Tarikh, masa dan tempat yang tepat seperti mesyuarat

dijalankan.

Langkah 4 Senarai ahli yang hadir atau hadir bersama hendaklah

Page 13: BKP 304 - MESYUARAT ( MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT)

Muka : 13 Drp: 21

BKP 304 / MESYUARAT KOMPETENSI 4

Senarai hadir dan

tidak hadir

dinyatakan dalam minit mesyuarat.

Jika terdapat ahli yang tidak hadir, nyatakan nama beliau

dan nyatakan sebab beliau tidak hadir.

Jika ahli mesyuarat melebihi bilangan 10 orang, senarai

kehadiran boleh dinyatakan Rujuk Lampiran. Senarai

nama kehadiran mesti dilampirkan dengan minit

mesyuarat.

Langkah 5 Agenda Mesyuarat

Agenda mesyuarat dinyatakan mengikut perbincangan

yang dijalankan oleh pengerusi dan setiausaha.

Hanya perkara penting dan keputusan mesyuarat perlu

ada dalam minit. Segala perbincangan atau perbahasan

tidak perlu dicatatkan dalam minit.

Langkah 6 Disediakan oleh,

Setiausaha perlu menandantangani ruang disediakan oleh.

Langkah 7 Disahkan oleh,

Minit mesyuarat perlu disemak oleh pengerusi untuk

mengelakkan sebarang kesilapan maklumat atau

kesalahan menaip. Jika pengerusi telah bersetuju dengan

minit mesyuarat tersebut, pengerusi haruslah

menandatangani ruangan disahkan oleh.

Contoh minit mesyuarat dilampirkan dalam Lampiran 1

Page 14: BKP 304 - MESYUARAT ( MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT)

Muka : 14 Drp: 21

BKP 304 / MESYUARAT KOMPETENSI 4

SENARAI SEMAK KERJA/CHECKLIST

Bil No

Tahap Pencapaian / Level Of Achievement

Terima / Accepted

Tidak Terima / Not

Accepted

Catatan / Remark

A. PROSES KERJA / WORK PROCESS

Contoh

Kaedah penggunaan alat ___________

Prosedur kerja ___________

Tempoh masa ___________

B. HASIL KERJA / END RESULT

Contoh

Dari segi fungsi produk ___________

Dari segi ketepatan produk ___________

Dari segi kekemasan produk ___________

C. SIKAP / ATTITUDE

Contoh

Kerjasama ___________

Menepati masa ___________

D. KESELAMATAN / PERSEKITARAN / SAFETY / ENVIROMENTAL

Contoh

Kaedah kerja mematuhi keselamatan ___________

(Tandatangan dan Nama Calon)

Candidate’s Name and Signature

(Tandatangan dan Nama Pegawai Penilai)

Assessor’s Name and Signature

Tarikh / Date : _______________ Tarikh / Date : _______________

Page 15: BKP 304 - MESYUARAT ( MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT)

Muka : 15 Drp: 21

BKP 304 / MESYUARAT KOMPETENSI 4

KOLEJ VOKASIONAL KUALA KLAWANG

KM 3 JALAN TITI KUALA KLAWANG

71600 JELEBU

NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

KERTAS TUGASAN

NAMA PROGRAM KESETIAUSAHAAN PENTADBIRAN

KOD / NAMA

KURSUS BKP 304 / MEETING

TAHAP 2

SEMESTER 3

STANDARD

PEMBELAJARAN

9. MENGURUSKAN MESYUARAT

10. MENYEDIAKAN AGENDA MESYUARAT

11. MENYEDIAKAN NOTIS MESYURAT

12. MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT

OBJEKTIF MODUL At the end of the course, the student should be able to:

9. Establish the appropriate recording tool

10. Record minutes accurately

11. Prepare minutes of meeting

12. Manage post meeting requirements

NO KOD BKP 304-1-KT4 Muka : 1 Drp : 7

TAJUK : MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT

TUJUAN :

Kertas tugasan ini bertujuan menguji pengetahuan pelajar tentang penyediaan minit

mesyuarat.

ARAHAN :

Jawab semua soalan.

Page 16: BKP 304 - MESYUARAT ( MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT)

Muka : 16 Drp: 21

BKP 304 / MESYUARAT KOMPETENSI 4

1. Nyatakan satu sebab minit mesyuarat perlu disediakan setelah mesyuarat

dijalankan.

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

[skor : 1]

Rajah 1

Soalan 2 dan 3 berdasarkan Rajah 1.

2. Namakan peralatan pada Rajah 1.

………………………………………………………………………………………………...

[skor : 1]

3. Nyatakan kegunaan alat tersebut.

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

[skor : 1]

Page 17: BKP 304 - MESYUARAT ( MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT)

Muka : 17 Drp: 21

BKP 304 / MESYUARAT KOMPETENSI 4

4. Nyatakan tiga perkara penting yang perlu dicatat oleh setiausaha semasa

mesyuarat dijalankan.

a) ………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

b) ………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

[skor : 2]

5. Tandakan ( √ ) pada pernyataan yang benar dan ( X ) pada pernyataan yang tidak

berkaitan tentang agenda mesyuarat.

Bil Pernyataan Ruang

Jawapan

a) Susunan nama ahli hendaklah disusun mengikut kekananan

ahli mesyuarat yang hadir.

b) Minit mesyuarat hendaklah diserahkan kepada ahli

mesyuarat pada mesyuarat yang akan datang.

c) Hanya perkara yang penting sahaja dicatat di dalam minit

mesyuarat.

d) Ahli mesyuarat yang tidak hadir pada mesyuarat lepas boleh

mencadang dan menyokong pengesahan minit mesyuarat

lepas.

[skor : 4]

6. Minit mesyuarat disediakan oleh ……………………………. dan disahkan oleh

…………………………….

[skor : 2]

7. Nyatakan satu sebab minit mesyuarat perlu diedar kepada ahli mesyuarat.

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

[skor : 1]

Page 18: BKP 304 - MESYUARAT ( MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT)

Muka : 18 Drp: 21

BKP 304 / MESYUARAT KOMPETENSI 4

8. Nyatakan tempoh menyediaan dan mengedarkan minit mesyuarat kepada ahli

mesyuarat.

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

[skor : 1]

MESYUARAT UNIT KEJURUTERAAN ELEKTRIK KVKK BIL 4/2013.

Pengesahan minit mesyuarat lepas.

Pencadang : En Rafi bin Zahir

Penyokong : Puan Embun binti Razali

9. Berdasarkan maklumat di atas, tuliskan bagaimana agenda tersebut dalam minit

mesyuarat.

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

[skor : 2]

Syarikat Jarum Emas telah mengadakan mesyuarat bahagian Pemasaran Bilangan ke 2

bagi tahun 2013 pada 31 Julai 2013 jam 8.30 pagi dan ditangguhkan pada jam 12.00

tengah hari di Bilik Mesyuarat Berlian.

Pengerusi mengalu-alukan dan mengucapkan terima kasih di atas kehadiran semua

ahli. Mereka diminta memberikan pandangan yang membina bagi meningkatkan

keuntungan syarikat.

Di antara perkara yang dibincangkan ialah pengesahan minit mesyuarat yang lepas,

laporan jualan untuk setengah tahun 2013 dan termasuk hal-hal lain iaitu cadangan

mengadakan hari keluarga syarikat.

Page 19: BKP 304 - MESYUARAT ( MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT)

Muka : 19 Drp: 21

BKP 304 / MESYUARAT KOMPETENSI 4

Pengesahan minit mesyuarat telah dicadangkan oleh En Akhbar bin Ghani dan

disokong oleh Puan Rashidah bt Ahmad. En Fazli telah membentangkan laporan jualan

setengah tahun 2013. Beliau menjelaskan bahawa jualan telah merosot iaitu RM25,000

sahaja berbanding RM35,000 pada setengah tahun yang lepas. Ini disebabkan oleh

perancangan pemasaran yang kurang teliti dan kurangnya komitmen kakitangan

semasa sesi juala yang dijalankan.

Mesyuarat juga bersetuju mengadakan Majlis Bacaan Yaasin selepas solat maghrib

pada 6 Ogos 2013 di surau syarikat. Semua kakitangan syarikat dijemput hadir.

Sebelum mengakhiri mesyuarat, pengerusi mengharapkan kerjasama semua

kakitangan untuk memastikan agar prestasi syarikat dapat dipertingkatkan. Seterusnya

beliau mengucapkan terima kasih kepada semua ahli.

Senarai Kehadiran Mesyuarat

Bil Nama Jawatan Tandatangan

1 Salleh bin Yaser Pengarah

2 Puan Murni bt Hasim Timbalan Pengarah

3 En Fazli bin Kassim Pegawai Kewangan

4 Puan Rashidah bt Ahmad Pegawai Pentadbiran

5 Cik Julia bt Baba Pegawai Operasi Tidak hadir

6 En Akhbar bin Ghani Pegawai Pentadbiran

7 Puan Jamilah bt Hamdan Setiausaha

10. Berdasarkan petikan di atas anda dikehendaki menyediakan minit mesyuarat.

[skor : 15]

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

Page 20: BKP 304 - MESYUARAT ( MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT)

Muka : 20 Drp: 21

BKP 304 / MESYUARAT KOMPETENSI 4

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

Page 21: BKP 304 - MESYUARAT ( MENYEDIAKAN MINIT MESYUARAT)

Muka : 21 Drp: 21

BKP 304 / MESYUARAT KOMPETENSI 4

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………………..…..

30