copy of sistemulbsbi

of 80 /80
Checked by Chief Assessor/External Assessor Signature: Name: Date: Printed Date:08/14/2022 Certified by Prinsipal: Signature: Name: Date: ULBS Marks System All Rights Reserved By:HCChew document.xls Page 1 of 80 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH TAHUN: 2011 NOMBOR PUSAT: PJ001 OLEH:HCChew 2.8.2006 NOMBOR SEKOLAH: PEE4036 Nama Pengetua: MAKELTHOM BT YAACOB JENIS UJIAN: ULBS-BI Gelaran: Pengetua GUNA MARKAH JENIS: MARKAH TERTINGGI Pilih SMK/Sek Men Keb: SEKOLAH MENENGAH KEBAN etakan Logo Sekolah: HITAM PUTIH ipkan Poskod dan Bandar: 14200 SUNGAI BAKAP Bil Nama Kelas No Kelas Ujian Lisan BM Berasaskan Sekolah 1 5A 1 Markah Konstruk Gred Penerangan 2 5B 2 0 T Tidak Hadir 3 5C 3 1 E Lemah 4 5D 4 3 D Kurang Memuaskan 5 5E 5 5 C Memuaskan 6 7 B Baik 7 9 A Cemerlang 8 11 - Error 9 10 11 12 13 Band Descriptor 14 Ujian Lisan BI Berasaskan Sekolah 15 Markah Konstruk Gred Penerangan 16 0 - 0 F Absent 17 1 - 1 E Very weak 18 2 - 2 D Weak 19 3 - 3 C Satisfactory 20 4 - 5 B Good SISTEM MARKAH ULBS 1.3(HPutih&Warna)

Upload: sariefa

Post on 02-Dec-2014

284 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Copy of SistemULBSBI

Checked by Chief Assessor/External Assessor

Signature:Name:Date:

Printed Date:04/09/2023

Certified by Prinsipal:

Signature:Name:Date:

ULBS Marks System All Rights Reserved By:HCChew document.xls Page 1 of 43

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAANTUN SYED SHEH BARAKBAH

TAHUN: 2011NOMBOR PUSAT: PJ001 OLEH:HCChew 2.8.2006

NOMBOR SEKOLAH: PEE4036 Nama Pengetua: MAKELTHOM BT YAACOBJENIS UJIAN: ULBS-BI Gelaran: Pengetua

GUNA MARKAH JENIS: MARKAH TERTINGGI Pilih SMK/Sek Men Keb: SEKOLAH MENENGAH KEBANCetakan Logo Sekolah: HITAM PUTIH Taipkan Poskod dan Bandar: 14200 SUNGAI BAKAP

Bil Nama Kelas No Kelas Ujian Lisan BM Berasaskan Sekolah1 5A 1 Markah Konstruk Gred Penerangan2 5B 2 0 T Tidak Hadir3 5C 3 1 E Lemah4 5D 4 3 D Kurang Memuaskan5 5E 5 5 C Memuaskan6 7 B Baik7 9 A Cemerlang8 11 - Error9

10111213 Band Descriptor14 Ujian Lisan BI Berasaskan Sekolah15 Markah Konstruk Gred Penerangan16 0 - 0 F Absent17 1 - 1 E Very weak18 2 - 2 D Weak19 3 - 3 C Satisfactory20 4 - 5 B Good21 6 - 6 A Excellent

SISTEM MARKAH ULBS 1.3(HPutih&Warna)

H5
Taipkan nama pengetua jika sijil yang dicetak ada nama pengetua atau Kosonkangkan
H6
Taipkan pengetua atau wakil pengetua atau Kosongkan
H7
Pilih SMK atau SEK. MEN. KEB. atau SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN Nama ini akan muncul sebelum Nama Sekolah
H8
Taipkan Poskod diikuti dengan Bandar Contoh: 14200 SUNGAI BAKAP Nota: Poskod ini akan muncul selepas nama sekolah dalam sijil yang dicetak!
B13
Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1
C13
No Kelas Adalah Secara Automatik. Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1
B14
Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1
C14
No Kelas Adalah Secara Automatik. Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1
B15
Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1
C15
No Kelas Adalah Secara Automatik. Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1
F15
Taipkan markah terendah di sini Contoh: Jika markah gred Lemah ialah 0-2, taipkan 0 Jika Markah gred Cemerlang ialah 9-10, taipkan 9.
B16
Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1
C16
No Kelas Adalah Secara Automatik. Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1
F16
Taipkan markah terendah di sini Contoh: Jika markah gred Lemah ialah 0-2, taipkan 0 Jika Markah gred Cemerlang ialah 9-10, taipkan 9.
B17
Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1
C17
No Kelas Adalah Secara Automatik. Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1
F17
Taipkan markah terendah di sini Contoh: Jika markah gred Lemah ialah 0-2, taipkan 0 Jika Markah gred Cemerlang ialah 9-10, taipkan 9.
B18
Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1
C18
No Kelas Adalah Secara Automatik. Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1
F18
Taipkan markah terendah di sini Contoh: Jika markah gred Lemah ialah 0-2, taipkan 0 Jika Markah gred Cemerlang ialah 9-10, taipkan 9.
B19
Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1
C19
No Kelas Adalah Secara Automatik. Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1
F19
Taipkan markah terendah di sini Contoh: Jika markah gred Lemah ialah 0-2, taipkan 0 Jika Markah gred Cemerlang ialah 9-10, taipkan 9.
B20
Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1
C20
No Kelas Adalah Secara Automatik. Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1
F20
Taipkan markah terendah di sini Contoh: Jika markah gred Lemah ialah 0-2, taipkan 0 Jika Markah gred Cemerlang ialah 9-10, taipkan 9.
B21
Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1
C21
No Kelas Adalah Secara Automatik. Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1
F21
Taipkan markah terendah di sini Contoh: Jika markah gred Lemah ialah 0-2, taipkan 0 Jika Markah gred Cemerlang ialah 9-10, taipkan 9.
B22
Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1
C22
No Kelas Adalah Secara Automatik. Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1
F22
Taipkan markah terendah di sini Contoh: Jika markah gred Lemah ialah 0-2, taipkan 0 Jika Markah gred Cemerlang ialah 9-10, taipkan 9.
B23
Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1
C23
No Kelas Adalah Secara Automatik. Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1
F23
Taipkan markah terendah di sini Contoh: Jika markah gred Lemah ialah 0-2, taipkan 0 Jika Markah gred Cemerlang ialah 9-10, taipkan 9.
B24
Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1
C24
No Kelas Adalah Secara Automatik. Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1
F24
Taipkan markah terendah di sini Contoh: Jika markah gred Lemah ialah 0-2, taipkan 0 Jika Markah gred Cemerlang ialah 9-10, taipkan 9.
B25
Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1
C25
No Kelas Adalah Secara Automatik. Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1
B26
Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1
C26
No Kelas Adalah Secara Automatik. Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1
B27
Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1
C27
No Kelas Adalah Secara Automatik. Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1
B28
Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1
C28
No Kelas Adalah Secara Automatik. Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1
B29
Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1
C29
No Kelas Adalah Secara Automatik. Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1
H29
Taipkan markah tertinggi di sini Contoh: Jika markah Very weak ialah 1, taipkan 1 Jika markah Good ialah 4-5, taipkan 5
B30
Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1
C30
No Kelas Adalah Secara Automatik. Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1
H30
Taipkan markah tertinggi di sini Contoh: Jika markah Very weak ialah 1, taipkan 1 Jika markah Good ialah 4-5, taipkan 5
B31
Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1
C31
No Kelas Adalah Secara Automatik. Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1
H31
Taipkan markah tertinggi di sini Contoh: Jika markah Very weak ialah 1, taipkan 1 Jika markah Good ialah 4-5, taipkan 5
B32
Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1
C32
No Kelas Adalah Secara Automatik. Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1
H32
Taipkan markah tertinggi di sini Contoh: Jika markah Very weak ialah 1, taipkan 1 Jika markah Good ialah 4-5, taipkan 5
B33
Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1
C33
No Kelas Adalah Secara Automatik. Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1
H33
Taipkan markah tertinggi di sini Contoh: Jika markah Very weak ialah 1, taipkan 1 Jika markah Good ialah 4-5, taipkan 5
B34
Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1
C34
No Kelas Adalah Secara Automatik. Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1
H34
Taipkan markah tertinggi di sini Contoh: Jika markah Very weak ialah 1, taipkan 1 Jika markah Good ialah 4-5, taipkan 5
Page 2: Copy of SistemULBSBI

Checked by Chief Assessor/External Assessor

Signature:Name:Date:

Printed Date:04/09/2023

Certified by Prinsipal:

Signature:Name:Date:

ULBS Marks System All Rights Reserved By:HCChew document.xls Page 2 of 43

22 7 - 100 - Error23 -24 -25 -

B35
Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1
C35
No Kelas Adalah Secara Automatik. Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1
H35
Taipkan markah tertinggi di sini Contoh: Jika markah Very weak ialah 1, taipkan 1 Jika markah Good ialah 4-5, taipkan 5
B36
Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1
C36
No Kelas Adalah Secara Automatik. Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1
H36
Taipkan markah tertinggi di sini Contoh: Jika markah Very weak ialah 1, taipkan 1 Jika markah Good ialah 4-5, taipkan 5
B37
Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1
C37
No Kelas Adalah Secara Automatik. Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1
H37
Taipkan markah tertinggi di sini Contoh: Jika markah Very weak ialah 1, taipkan 1 Jika markah Good ialah 4-5, taipkan 5
B38
Taipkan Nama Kelas Secara Berturutan Bermula dari petak Bil 1
C38
No Kelas Adalah Secara Automatik. Sila taipkan Nama Kelas mula dari Bil 1
H38
Taipkan markah tertinggi di sini Contoh: Jika markah Very weak ialah 1, taipkan 1 Jika markah Good ialah 4-5, taipkan 5
Page 3: Copy of SistemULBSBI

Checked by Chief Assessor/External Assessor

Signature:Name:Date:

Printed Date:04/09/2023

Certified by Principal:

Signature:Name:Date:

School's Chop

ULBS Marks System All Rights Reserved By:HCChew document.xls Page 3 of 43

SISTEM MARKAH UJIAN LISAN (ULBS) BI Nama Kelas 5A 5B 5C 5D 5E Jumlah

BAHASA INGGERIS (2011) sat: PJ001 Nombor Kelas 1 2 3 4 5 >21SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Bilangan Murid 25 36 34 21 27 143

Assessment 1 Assessment 2 Assessment 3 Assessment 4

No. Serial No. Name

Ting

.

No

Kel

asR

ace

Sex IC Number

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

1 BM2011PJ001-1 NAMA 1 5A 1 3 1 PJ001A001 940917-07-5603 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 4 4 4 4 5 21 3 4 3 4 4 18

2 BM2011PJ001-2 NAMA 2 5A 1 1 1 PJ001A002 940331-08-5759 3 3 3 3 3 15 3 2 2 3 3 13 4 4 5 4 4 21 4 4 4 4 4 20

3 BM2011PJ001-3 NAMA 3 5A 1 1 1 PJ001A003 941225-07-5471 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 3 4 3 4 4 18 4 4 3 4 4 19

4 BM2011PJ001-4 NAMA 4 5A 1 1 1 PJ001A004 940910-06-5971 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 3 4 3 4 4 18 4 4 4 4 4 20

5 BM2011PJ001-5 NAMA 5 5A 1 1 1 PJ001A005 940427-07-5731 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 5 4 4 4 5 22 5 4 4 5 5 23

6 BM2011PJ001-6 NAMA 6 5A 1 1 1 PJ001A006 941204-07-5552 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 4 4 3 3 4 18

7 BM2011PJ001-7 NAMA 7 5A 1 3 2 PJ001A007 940331-07-5104 5 4 3 3 3 18 5 3 4 4 4 20 5 4 4 5 4 22

8 BM2011PJ001-8 NAMA 8 5A 1 1 2 PJ001A008 940406-07-5660 5 3 3 3 3 17 1 1 1 1 1 5 4 4 4 4 4 20 5 4 4 4 4 21

9 BM2011PJ001-9 NAMA 9 5A 1 1 2 PJ001A009 941229-07-5938 2 2 2 2 2 10 3 2 2 2 2 11 3 3 3 4 3 16

10 BM2011PJ001-10 NAMA 10 5A 1 1 2 PJ001A010 940409-07-5594 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 3 2 3 3 3 14 4 4 4 3 4 19

11 BM2011PJ001-11 NAMA 11 5A 1 1 2 PJ001A011 941027-07-5112 3 3 3 3 3 15 5 3 4 3 4 19 5 4 4 4 4 21

12 BM2011PJ001-12 NAMA 12 5A 1 1 2 PJ001A012 940606-07-5702 1 1 1 1 1 5 3 4 3 4 4 18 2 3 3 3 3 14

13 BM2011PJ001-13 NAMA 13 5A 1 1 2 PJ001A013 941218-07-5596 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 3 2 2 3 3 13 4 3 4 3 4 18

14 BM2011PJ001-14 NAMA 14 5A 1 1 2 PJ001A014 940202-14-6498 4 3 3 3 3 16 1 1 1 1 1 5 4 3 4 4 3 18 4 3 4 3 3 17

15 BM2011PJ001-15 NAMA 15 5A 1 3 1 PJ001A015 940728-07-5575 2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 3 15 4 4 4 4 4 20

16 BM2011PJ001-16 NAMA 16 5A 1 3 1 PJ001A016 940125-07-5031 5 4 4 3 2 18 2 2 2 2 2 10 5 4 5 5 5 24 5 4 4 5 5 23

Index Number

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

B10
Kosongkan atau Klik Butang Jana No Siri. No seri boleh dijana semula jika anda mahu.
D10
Tingkatan: Singkatkan nama tingkatan supaya muat
E10
Masukkan nombor kelas seperti dinyatakan di atas
F10
Bangsa:1-Melayu, 2-Cina, 3-India, 4-Lain-lain
G10
1=lelaki, 2=perempuan atau L=Lelaki, P=Perempuan
I10
Taipkan No KP dengan format xxxxxx-xx-xxxx Perhatian: Jika copy dari fail lain, sila guna butang Paste yang disediakan. Anda juga boleh taipkan No KP tanpa -.
S10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
T10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Z10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AA10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AG10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AH10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AN10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AO10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Page 4: Copy of SistemULBSBI

Checked by Chief Assessor/External Assessor

Signature:Name:Date:

Printed Date:04/09/2023

Certified by Principal:

Signature:Name:Date:

School's Chop

ULBS Marks System All Rights Reserved By:HCChew document.xls Page 4 of 43

SISTEM MARKAH UJIAN LISAN (ULBS) BI Nama Kelas 5A 5B 5C 5D 5E Jumlah

BAHASA INGGERIS (2011) sat: PJ001 Nombor Kelas 1 2 3 4 5 >21SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Bilangan Murid 25 36 34 21 27 143

Assessment 1 Assessment 2 Assessment 3 Assessment 4

No. Serial No. Name

Ting

.

No

Kel

asR

ace

Sex IC Number

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Index Number

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

17 BM2011PJ001-17 NAMA 17 5A 1 3 2 PJ001A017 940920-07-5620 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 3 3 3 3 5 17 4 3 4 4 4 19

18 BM2011PJ001-18 NAMA 18 5A 1 3 2 PJ001A018 941101-07-6026 5 3 3 3 3 17 3 3 3 3 3 15 5 4 4 4 5 22

19 BM2011PJ001-19 NAMA 19 5A 1 3 2 PJ001A019 941209-07-5586 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 4 5 4 4 5 22

20 BM2011PJ001-20 NAMA 20 5A 1 1 2 PJ001A020 940630-07-5112 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20

21 BM2011PJ001-21 NAMA 21 5A 1 1 2 PJ001A021 940802-07-5822 2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 3 15 4 4 4 4 4 20

22 BM2011PJ001-22 NAMA 22 5A 1 3 1 PJ001A022 940204-02-5681 5 3 3 4 3 18 5 3 4 4 4 20 5 4 4 4 5 22

23 BM2011PJ001-23 NAMA 23 5A 1 2 2 PJ001A023 940521-07-5324 6 3 4 4 3 20 3 3 3 3 3 15 5 4 4 4 4 21 5 5 4 4 4 22

24 BM2011PJ001-24 NAMA 24 5A 1 3 1 PJ001A024 940110-07-5311 3 3 3 3 3 15 4 3 4 4 3 18 4 4 4 4 4 20

25 BM2011PJ001-25 NAMA 25 5A 1 1 1 PJ001A025 940206-07-5113 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 3 3 3 3 4 16 4 3 3 3 4 17

26 BM2011PJ001-26 NAMA 26 5B 2 1 2 PJ001A026 941107-07-5120 4 3 3 3 2 15 1 1 1 1 1 5 3 3 3 3 3 15

27 BM2011PJ001-27 NAMA 27 5B 2 3 1 PJ001A027 940828-14-6131 3 2 3 3 3 14 1 1 1 1 1 5 3 3 2 2 2 12

28 BM2011PJ001-28 NAMA 28 5B 2 3 2 PJ001A028 940302-07-5332 5 4 4 4 3 20 5 4 4 4 3 20 5 5 5 4 4 23

29 BM2011PJ001-29 NAMA 29 5B 2 3 2 PJ001A029 940201-07-5202 5 2 3 3 2 15 2 2 2 2 2 10 5 4 4 4 4 21

30 BM2011PJ001-30 NAMA 30 5B 2 2 2 PJ001A030 940205-07-5170 4 2 2 2 3 13 3 2 2 2 3 12 4 2 3 2 3 14

31 BM2011PJ001-31 NAMA 31 5B 2 2 1 PJ001A031 930620-07-5419 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5

32 BM2011PJ001-32 NAMA 32 5B 2 2 1 PJ001A032 940724-07-5113 4 2 3 3 2 14 3 3 2 2 2 12 3 2 2 2 2 11

B10
Kosongkan atau Klik Butang Jana No Siri. No seri boleh dijana semula jika anda mahu.
D10
Tingkatan: Singkatkan nama tingkatan supaya muat
E10
Masukkan nombor kelas seperti dinyatakan di atas
F10
Bangsa:1-Melayu, 2-Cina, 3-India, 4-Lain-lain
G10
1=lelaki, 2=perempuan atau L=Lelaki, P=Perempuan
I10
Taipkan No KP dengan format xxxxxx-xx-xxxx Perhatian: Jika copy dari fail lain, sila guna butang Paste yang disediakan. Anda juga boleh taipkan No KP tanpa -.
S10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
T10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Z10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AA10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AG10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AH10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AN10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AO10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Page 5: Copy of SistemULBSBI

Checked by Chief Assessor/External Assessor

Signature:Name:Date:

Printed Date:04/09/2023

Certified by Principal:

Signature:Name:Date:

School's Chop

ULBS Marks System All Rights Reserved By:HCChew document.xls Page 5 of 43

SISTEM MARKAH UJIAN LISAN (ULBS) BI Nama Kelas 5A 5B 5C 5D 5E Jumlah

BAHASA INGGERIS (2011) sat: PJ001 Nombor Kelas 1 2 3 4 5 >21SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Bilangan Murid 25 36 34 21 27 143

Assessment 1 Assessment 2 Assessment 3 Assessment 4

No. Serial No. Name

Ting

.

No

Kel

asR

ace

Sex IC Number

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Index Number

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

33 BM2011PJ001-33 NAMA 33 5B 2 3 1 PJ001A033 940916-07-6073 5 4 4 4 4 21 3 3 3 3 3 15 5 5 5 4 4 23

34 BM2011PJ001-34 NAMA 34 5B 2 2 2 PJ001A034 940923-07-5220 4 3 3 3 2 15 5 3 4 3 3 18 5 3 4 3 3 18

35 BM2011PJ001-35 NAMA 35 5B 2 2 1 PJ001A035 941124-07-5229 3 2 2 2 3 12 1 1 1 1 1 5 3 2 2 2 2 11

36 BM2011PJ001-36 NAMA 36 5B 2 1 1 PJ001A036 940614-07-5331 4 3 3 3 2 15 4 3 3 3 3 16 3 2 2 2 2 11

37 BM2011PJ001-37 NAMA 37 5B 2 1 1 PJ001A037 940707-07-5947 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 2 2 1 1 1 7 2 2 2 2 2 10

38 BM2011PJ001-38 NAMA 38 5B 2 1 1 PJ001A038 940714-07-5021 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 3 2 2 2 2 11 3 3 3 3 2 14

39 BM2011PJ001-39 NAMA 39 5B 2 1 1 PJ001A039 940719-07-5063 2 2 2 2 2 10 4 4 3 4 3 18 4 4 4 4 4 20

40 BM2011PJ001-40 NAMA 40 5B 2 1 2 PJ001A040 940216-07-5520 3 2 2 3 2 12 1 1 1 1 1 5 3 2 3 3 2 13

41 BM2011PJ001-41 NAMA 41 5B 2 1 2 PJ001A041 940510-07-5388 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 3 3 2 2 2 12

42 BM2011PJ001-42 NAMA 42 5B 2 1 2 PJ001A042 940909-07-5152 4 3 3 3 3 16 1 1 1 1 1 5 4 4 4 3 3 18

43 BM2011PJ001-43 NAMA 43 5B 2 1 2 PJ001A043 940107-02-5778 3 2 3 3 3 14 2 1 1 1 1 6 4 3 3 3 3 16

44 BM2011PJ001-44 NAMA 44 5B 2 1 2 PJ001A044 940108-07-5216 3 2 3 3 3 14 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10

45 BM2011PJ001-45 NAMA 45 5B 2 1 2 PJ001A045 940714-07-5320 3 3 3 3 2 14 1 1 1 1 1 5 3 3 3 3 2 14

46 BM2011PJ001-46 NAMA 46 5B 2 1 2 PJ001A046 941013-07-5242 4 3 3 3 2 15 2 2 2 2 2 10 3 3 2 3 3 14

47 BM2011PJ001-47 NAMA 47 5B 2 1 2 PJ001A047 941030-07-5586 3 2 3 3 3 14 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10

48 BM2011PJ001-48 NAMA 48 5B 2 1 2 PJ001A048 940124-07-5080 4 3 3 3 2 15 2 2 2 2 2 10 3 3 2 3 2 13

B10
Kosongkan atau Klik Butang Jana No Siri. No seri boleh dijana semula jika anda mahu.
D10
Tingkatan: Singkatkan nama tingkatan supaya muat
E10
Masukkan nombor kelas seperti dinyatakan di atas
F10
Bangsa:1-Melayu, 2-Cina, 3-India, 4-Lain-lain
G10
1=lelaki, 2=perempuan atau L=Lelaki, P=Perempuan
I10
Taipkan No KP dengan format xxxxxx-xx-xxxx Perhatian: Jika copy dari fail lain, sila guna butang Paste yang disediakan. Anda juga boleh taipkan No KP tanpa -.
S10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
T10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Z10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AA10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AG10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AH10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AN10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AO10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Page 6: Copy of SistemULBSBI

Checked by Chief Assessor/External Assessor

Signature:Name:Date:

Printed Date:04/09/2023

Certified by Principal:

Signature:Name:Date:

School's Chop

ULBS Marks System All Rights Reserved By:HCChew document.xls Page 6 of 43

SISTEM MARKAH UJIAN LISAN (ULBS) BI Nama Kelas 5A 5B 5C 5D 5E Jumlah

BAHASA INGGERIS (2011) sat: PJ001 Nombor Kelas 1 2 3 4 5 >21SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Bilangan Murid 25 36 34 21 27 143

Assessment 1 Assessment 2 Assessment 3 Assessment 4

No. Serial No. Name

Ting

.

No

Kel

asR

ace

Sex IC Number

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Index Number

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

49 BM2011PJ001-49 NAMA 49 5B 2 1 2 PJ001A049 941108-07-5448 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 1 5 3 3 3 2 2 13

50 BM2011PJ001-50 NAMA 50 5B 2 1 2 PJ001A050 940918-07-5250 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 2 14

51 BM2011PJ001-51 NAMA 51 5B 2 1 2 PJ001A051 940228-07-5560 3 2 2 3 2 12 1 1 1 1 1 5 3 3 3 3 3 15

52 BM2011PJ001-52 NAMA 52 5B 2 1 2 PJ001A052 941103-07-5254 3 3 3 3 3 15 1 1 1 1 1 5 3 2 2 2 2 11

53 BM2011PJ001-53 NAMA 53 5B 2 1 2 PJ001A053 940211-02-5962 3 3 2 3 2 13 1 1 1 1 1 5 3 2 2 3 2 12

54 BM2011PJ001-54 NAMA 54 5B 2 1 2 PJ001A054 940805-08-6076 3 2 3 3 3 14 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10

55 BM2011PJ001-55 NAMA 55 5B 2 1 2 PJ001A055 941120-07-5774 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 1 5 3 2 2 2 2 11

56 BM2011PJ001-56 NAMA 56 5B 2 3 2 PJ001A056 941223-07-5638 4 3 3 2 2 14 1 1 1 1 1 5 4 4 3 3 3 17

57 BM2011PJ001-57 NAMA 57 5B 2 3 1 PJ001A057 940408-07-6069 3 2 3 3 2 13 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10

58 BM2011PJ001-58 NAMA 58 5B 2 3 2 PJ001A058 941016-07-5360 5 4 4 4 3 20 5 4 4 3 3 19 5 4 5 4 4 22

59 BM2011PJ001-59 NAMA 59 5B 2 2 1 PJ001A059 931027-07-5543 3 2 2 3 2 12 1 1 1 1 1 5 3 2 2 2 2 11

60 BM2011PJ001-60 NAMA 60 5B 2 2 1 PJ001A060 930717-07-5941 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 1 5 2 2 1 2 2 9

61 BM2011PJ001-61 NAMA 61 5B 2 3 2 PJ001A061 941229-07-5612 5 3 3 3 3 17 3 3 2 2 2 12 5 4 3 4 4 20

62 BM2011PJ001-62 NAMA 62 5C 3 1 1 PJ001A062 940329-07-5519 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5

63 BM2011PJ001-63 NAMA 63 5C 3 3 2 PJ001A063 941112-07-5264 3 3 3 2 2 13 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10

64 BM2011PJ001-64 NAMA 64 5C 3 3 2 PJ001A064 931230-07-5004 3 2 2 2 2 11 1 1 1 1 1 5 3 2 3 2 2 12

B10
Kosongkan atau Klik Butang Jana No Siri. No seri boleh dijana semula jika anda mahu.
D10
Tingkatan: Singkatkan nama tingkatan supaya muat
E10
Masukkan nombor kelas seperti dinyatakan di atas
F10
Bangsa:1-Melayu, 2-Cina, 3-India, 4-Lain-lain
G10
1=lelaki, 2=perempuan atau L=Lelaki, P=Perempuan
I10
Taipkan No KP dengan format xxxxxx-xx-xxxx Perhatian: Jika copy dari fail lain, sila guna butang Paste yang disediakan. Anda juga boleh taipkan No KP tanpa -.
S10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
T10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Z10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AA10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AG10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AH10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AN10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AO10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Page 7: Copy of SistemULBSBI

Checked by Chief Assessor/External Assessor

Signature:Name:Date:

Printed Date:04/09/2023

Certified by Principal:

Signature:Name:Date:

School's Chop

ULBS Marks System All Rights Reserved By:HCChew document.xls Page 7 of 43

SISTEM MARKAH UJIAN LISAN (ULBS) BI Nama Kelas 5A 5B 5C 5D 5E Jumlah

BAHASA INGGERIS (2011) sat: PJ001 Nombor Kelas 1 2 3 4 5 >21SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Bilangan Murid 25 36 34 21 27 143

Assessment 1 Assessment 2 Assessment 3 Assessment 4

No. Serial No. Name

Ting

.

No

Kel

asR

ace

Sex IC Number

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Index Number

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

65 BM2011PJ001-65 NAMA 65 5C 3 3 2 PJ001A065 941112-08-6342 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10

66 BM2011PJ001-66 NAMA 66 5C 3 3 1 PJ001A066 940707-08-5053 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 3 3 3 2 2 13

67 BM2011PJ001-67 NAMA 67 5C 3 2 1 PJ001A067 930725-07-5255 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10

68 BM2011PJ001-68 NAMA 68 5C 3 2 2 PJ001A068 930319-07-5858 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5

69 BM2011PJ001-69 NAMA 69 5C 3 1 2 PJ001A069 941126-07-5986 2 2 2 2 2 10 2 1 1 2 2 8 3 3 2 2 2 12

70 BM2011PJ001-70 NAMA 70 5C 3 1 1 PJ001A070 941017-07-5311 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 2 2 2 1 1 8

71 BM2011PJ001-71 NAMA 71 5C 3 1 1 PJ001A071 940921-07-5171 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 6 3 3 2 2 2 12

72 BM2011PJ001-72 NAMA 72 5C 3 1 1 PJ001A072 940228-07-5691 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10

73 BM2011PJ001-73 NAMA 73 5C 3 1 1 PJ001A073 940923-07-5263 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 6

74 BM2011PJ001-74 NAMA 74 5C 3 1 1 PJ001A074 940501-07-5239 3 3 3 3 2 14 1 1 1 1 1 5 3 4 4 3 2 16

75 BM2011PJ001-75 NAMA 75 5C 3 1 1 PJ001A075 941005-14-5829 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5

76 BM2011PJ001-76 NAMA 76 5C 3 2 2 PJ001A076 930815-07-5638 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5

77 BM2011PJ001-77 NAMA 77 5C 3 2 2 PJ001A077 930726-07-5652 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5

78 BM2011PJ001-78 NAMA 78 5C 3 1 1 PJ001A078 940413-07-5933 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5

79 BM2011PJ001-79 NAMA 79 5C 3 1 2 PJ001A079 940204-07-5072 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 3 15

80 BM2011PJ001-80 NAMA 80 5C 3 1 1 PJ001A080 940201-07-5181 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5

B10
Kosongkan atau Klik Butang Jana No Siri. No seri boleh dijana semula jika anda mahu.
D10
Tingkatan: Singkatkan nama tingkatan supaya muat
E10
Masukkan nombor kelas seperti dinyatakan di atas
F10
Bangsa:1-Melayu, 2-Cina, 3-India, 4-Lain-lain
G10
1=lelaki, 2=perempuan atau L=Lelaki, P=Perempuan
I10
Taipkan No KP dengan format xxxxxx-xx-xxxx Perhatian: Jika copy dari fail lain, sila guna butang Paste yang disediakan. Anda juga boleh taipkan No KP tanpa -.
S10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
T10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Z10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AA10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AG10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AH10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AN10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AO10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Page 8: Copy of SistemULBSBI

Checked by Chief Assessor/External Assessor

Signature:Name:Date:

Printed Date:04/09/2023

Certified by Principal:

Signature:Name:Date:

School's Chop

ULBS Marks System All Rights Reserved By:HCChew document.xls Page 8 of 43

SISTEM MARKAH UJIAN LISAN (ULBS) BI Nama Kelas 5A 5B 5C 5D 5E Jumlah

BAHASA INGGERIS (2011) sat: PJ001 Nombor Kelas 1 2 3 4 5 >21SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Bilangan Murid 25 36 34 21 27 143

Assessment 1 Assessment 2 Assessment 3 Assessment 4

No. Serial No. Name

Ting

.

No

Kel

asR

ace

Sex IC Number

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Index Number

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

81 BM2011PJ001-81 NAMA 81 5C 3 1 1 PJ001A081 941023-07-5027 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 3 3 2 2 2 12

82 BM2011PJ001-82 NAMA 82 5C 3 1 2 PJ001A082 941122-08-5474 1 1 1 1 1 5 2 2 2 1 1 8 2 2 2 2 2 10

83 BM2011PJ001-83 NAMA 83 5C 3 1 2 PJ001A083 940507-07-5600 3 2 2 2 2 11 1 1 1 1 1 5 3 2 2 2 2 11

84 BM2011PJ001-84 NAMA 84 5C 3 1 2 PJ001A084 940825-07-5606 2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15

85 BM2011PJ001-85 NAMA 85 5C 3 1 2 PJ001A085 941015-07-5238 3 2 3 3 2 13 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10

86 BM2011PJ001-86 NAMA 86 5C 3 1 2 PJ001A086 940120-02-5756 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 1 5 3 3 3 2 2 13

87 BM2011PJ001-87 NAMA 87 5C 3 1 2 PJ001A087 940119-07-5916 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 3 3 3 2 2 13

88 BM2011PJ001-88 NAMA 88 5C 3 1 1 PJ001A088 940802-07-5013 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5

89 BM2011PJ001-89 NAMA 89 5C 3 2 2 PJ001A089 930916-07-5856 3 2 2 3 3 13 1 1 1 1 1 5 3 2 2 2 2 11

90 BM2011PJ001-90 NAMA 90 5C 3 3 2 PJ001A090 930420-07-5756 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5

91 BM2011PJ001-91 NAMA 91 5C 3 3 2 PJ001A091 930716-08-6446 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5

92 BM2011PJ001-92 NAMA 92 5C 3 3 2 PJ001A092 940527-07-5018 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10

93 BM2011PJ001-93 NAMA 93 5C 3 3 1 PJ001A093 931020-07-5217 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 1 5 3 3 3 2 2 13

94 BM2011PJ001-94 NAMA 94 5C 3 3 2 PJ001A094 940913-07-5358 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 2 2 2 1 1 8

95 BM2011PJ001-140 NAMA 95 5D 4 1 2 PJ001A095 940807-07-5004 3 3 2 2 2 12 3 3 3 2 2 13 4 4 3 3 2 16

96 BM2011PJ001-95 NAMA 96 5D 4 1 1 PJ001A096 941114-07-5305 2 2 2 1 1 8 2 2 3 1 1 9 3 2 2 2 1 10

B10
Kosongkan atau Klik Butang Jana No Siri. No seri boleh dijana semula jika anda mahu.
D10
Tingkatan: Singkatkan nama tingkatan supaya muat
E10
Masukkan nombor kelas seperti dinyatakan di atas
F10
Bangsa:1-Melayu, 2-Cina, 3-India, 4-Lain-lain
G10
1=lelaki, 2=perempuan atau L=Lelaki, P=Perempuan
I10
Taipkan No KP dengan format xxxxxx-xx-xxxx Perhatian: Jika copy dari fail lain, sila guna butang Paste yang disediakan. Anda juga boleh taipkan No KP tanpa -.
S10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
T10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Z10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AA10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AG10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AH10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AN10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AO10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Page 9: Copy of SistemULBSBI

Checked by Chief Assessor/External Assessor

Signature:Name:Date:

Printed Date:04/09/2023

Certified by Principal:

Signature:Name:Date:

School's Chop

ULBS Marks System All Rights Reserved By:HCChew document.xls Page 9 of 43

SISTEM MARKAH UJIAN LISAN (ULBS) BI Nama Kelas 5A 5B 5C 5D 5E Jumlah

BAHASA INGGERIS (2011) sat: PJ001 Nombor Kelas 1 2 3 4 5 >21SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Bilangan Murid 25 36 34 21 27 143

Assessment 1 Assessment 2 Assessment 3 Assessment 4

No. Serial No. Name

Ting

.

No

Kel

asR

ace

Sex IC Number

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Index Number

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

97 BM2011PJ001-96 NAMA 97 5D 4 1 1 PJ001A097 941008-07-6013 2 1 2 1 1 7 3 2 2 3 2 12 3 3 3 2 2 13

98 BM2011PJ001-97 NAMA 98 5D 4 1 1 PJ001A098 940317-07-5079 3 3 1 2 2 11 3 3 3 2 2 13 4 4 3 3 2 16

99 BM2011PJ001-98 NAMA 99 5D 4 1 1 PJ001A099 941011-07-5919 2 2 1 1 1 7 2 2 2 2 1 9 2 1 2 2 1 8

100 BM2011PJ001-99 NAMA 100 5D 4 1 1 PJ001A100 940218-07-5081 2 2 1 1 1 7 3 2 2 1 1 9 3 3 3 2 1 12

101 BM2011PJ001-100 NAMA 101 5D 4 1 1 PJ001A101 941116-07-5253 2 2 1 1 1 7 2 2 2 2 1 9 2 1 2 2 1 8

102 BM2011PJ001-101 NAMA 102 5D 4 3 1 PJ001A102 940928-07-6003 2 1 1 1 1 6 2 2 1 2 1 8 2 1 2 1 1 7

103 BM2011PJ001-102 NAMA 103 5D 4 1 2 PJ001A103 940415-07-5742 2 3 2 2 1 10 3 2 2 3 2 12 3 2 1 2 1 9

104 BM2011PJ001-103 NAMA 104 5D 4 1 2 PJ001A104 941114-07-5284 3 2 2 3 2 12 3 3 3 3 2 14 4 3 3 3 2 15

105 BM2011PJ001-104 NAMA 105 5D 4 1 2 PJ001A105 940819-07-5124 2 2 1 1 1 7 2 2 2 2 1 9 2 1 2 2 1 8

106 BM2011PJ001-105 NAMA 106 5D 4 1 2 PJ001A106 940318-08-6124 2 2 2 2 1 9 3 2 2 2 1 10 3 3 2 2 2 12

107 BM2011PJ001-106 NAMA 107 5D 4 1 2 PJ001A107 940523-07-5870 2 2 1 1 1 7 3 2 2 2 2 11 2 2 1 2 1 8

108 BM2011PJ001-107 NAMA 108 5D 4 1 2 PJ001A108 941101-07-5592 2 1 1 2 1 7 2 1 2 2 2 9 3 1 1 2 1 8

109 BM2011PJ001-108 NAMA 109 5D 4 1 2 PJ001A109 940924-07-5548 2 2 1 1 1 7 2 2 2 2 1 9 3 2 2 2 1 10

110 BM2011PJ001-109 NAMA 110 5D 4 1 2 PJ001A110 940308-07-5464 2 2 1 2 2 9 3 2 2 2 1 10 2 2 1 2 1 8

111 BM2011PJ001-110 NAMA 111 5D 4 1 2 PJ001A111 940624-07-5140 2 1 2 1 2 8 2 1 2 2 2 9 2 2 1 1 1 7

112 BM2011PJ001-111 NAMA 112 5D 4 1 2 PJ001A112 941014-07-5412 2 2 1 1 1 7 2 2 1 2 1 8 2 2 1 2 1 8

B10
Kosongkan atau Klik Butang Jana No Siri. No seri boleh dijana semula jika anda mahu.
D10
Tingkatan: Singkatkan nama tingkatan supaya muat
E10
Masukkan nombor kelas seperti dinyatakan di atas
F10
Bangsa:1-Melayu, 2-Cina, 3-India, 4-Lain-lain
G10
1=lelaki, 2=perempuan atau L=Lelaki, P=Perempuan
I10
Taipkan No KP dengan format xxxxxx-xx-xxxx Perhatian: Jika copy dari fail lain, sila guna butang Paste yang disediakan. Anda juga boleh taipkan No KP tanpa -.
S10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
T10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Z10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AA10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AG10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AH10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AN10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AO10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Page 10: Copy of SistemULBSBI

Checked by Chief Assessor/External Assessor

Signature:Name:Date:

Printed Date:04/09/2023

Certified by Principal:

Signature:Name:Date:

School's Chop

ULBS Marks System All Rights Reserved By:HCChew document.xls Page 10 of 43

SISTEM MARKAH UJIAN LISAN (ULBS) BI Nama Kelas 5A 5B 5C 5D 5E Jumlah

BAHASA INGGERIS (2011) sat: PJ001 Nombor Kelas 1 2 3 4 5 >21SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Bilangan Murid 25 36 34 21 27 143

Assessment 1 Assessment 2 Assessment 3 Assessment 4

No. Serial No. Name

Ting

.

No

Kel

asR

ace

Sex IC Number

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Index Number

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

113 BM2011PJ001-112 NAMA 113 5D 4 1 2 PJ001A113 930813-07-5204 3 2 2 2 1 10 2 2 2 2 1 9 2 2 1 1 1 7

114 BM2011PJ001-113 NAMA 114 5D 4 1 2 PJ001A114 941202-07-5428 3 3 2 2 2 12 3 3 3 3 2 14 4 3 2 2 2 13

115 BM2011PJ001-114 NAMA 115 5E 5 1 1 PJ001A115 941031-07-5625 2 2 2 1 1 8 2 2 2 2 1 9 2 2 1 1 1 7

116 BM2011PJ001-141 NAMA 116 5E 5 3 1 PJ001A116 931207-07-5567 2 2 2 2 1 9 3 3 2 2 2 12 3 2 2 2 1 10

117 BM2011PJ001-115 NAMA 117 5E 5 3 2 PJ001A117 930514-08-5920 2 2 2 1 1 8 2 2 1 2 2 9 2 2 1 2 1 8

118 BM2011PJ001-116 NAMA 118 5E 5 3 2 PJ001A118 930514-08-5998 2 1 1 1 1 6 2 1 2 2 1 8 2 1 1 2 1 7

119 BM2011PJ001-117 NAMA 119 5E 5 3 2 PJ001A119 931008-07-5142 2 2 1 2 1 8 3 2 2 2 1 10 2 2 1 2 1 8

120 BM2011PJ001-118 NAMA 120 5E 5 1 1 PJ001A120 941101-07-5787 2 1 1 1 1 6 2 2 1 1 1 7 2 1 1 2 1 7

121 BM2011PJ001-119 NAMA 121 5E 5 1 1 PJ001A121 940112-07-5665 2 2 1 2 1 8 2 2 2 1 1 8 2 1 1 2 1 7

122 BM2011PJ001-120 NAMA 122 5E 5 1 1 PJ001A122 941115-06-5539 2 2 2 2 1 9 3 2 2 2 2 11 3 2 2 2 1 10

123 BM2011PJ001-121 NAMA 123 5E 5 1 1 PJ001A123 940121-02-5459 4 3 2 2 3 14 3 3 3 2 2 13

124 BM2011PJ001-122 NAMA 124 5E 5 1 1 PJ001A124 930603-07-5353 2 2 1 2 1 8 2 2 2 2 1 9 3 2 1 2 1 9

125 BM2011PJ001-123 NAMA 125 5E 5 1 1 PJ001A125 941105-08-5683 2 1 1 1 1 6 2 2 1 1 1 7 2 1 1 2 1 7

126 BM2011PJ001-124 NAMA 126 5E 5 1 1 PJ001A126 940923-07-5589 2 1 1 2 1 7 2 2 2 2 1 9 2 1 1 1 1 6

127 BM2011PJ001-125 NAMA 127 5E 5 1 1 PJ001A127 931212-07-5123 2 2 1 1 1 7 3 2 2 1 1 9 3 3 2 1 1 10

128 BM2011PJ001-126 NAMA 128 5E 5 1 1 PJ001A128 940623-06-5178 2 1 1 1 1 6 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 3 16

B10
Kosongkan atau Klik Butang Jana No Siri. No seri boleh dijana semula jika anda mahu.
D10
Tingkatan: Singkatkan nama tingkatan supaya muat
E10
Masukkan nombor kelas seperti dinyatakan di atas
F10
Bangsa:1-Melayu, 2-Cina, 3-India, 4-Lain-lain
G10
1=lelaki, 2=perempuan atau L=Lelaki, P=Perempuan
I10
Taipkan No KP dengan format xxxxxx-xx-xxxx Perhatian: Jika copy dari fail lain, sila guna butang Paste yang disediakan. Anda juga boleh taipkan No KP tanpa -.
S10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
T10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Z10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AA10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AG10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AH10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AN10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AO10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Page 11: Copy of SistemULBSBI

Checked by Chief Assessor/External Assessor

Signature:Name:Date:

Printed Date:04/09/2023

Certified by Principal:

Signature:Name:Date:

School's Chop

ULBS Marks System All Rights Reserved By:HCChew document.xls Page 11 of 43

SISTEM MARKAH UJIAN LISAN (ULBS) BI Nama Kelas 5A 5B 5C 5D 5E Jumlah

BAHASA INGGERIS (2011) sat: PJ001 Nombor Kelas 1 2 3 4 5 >21SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Bilangan Murid 25 36 34 21 27 143

Assessment 1 Assessment 2 Assessment 3 Assessment 4

No. Serial No. Name

Ting

.

No

Kel

asR

ace

Sex IC Number

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Index Number

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

129 BM2011PJ001-127 NAMA 129 5E 5 1 2 PJ001A129 941102-07-5404 4 4 4 4 3 19 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 3 20

130 BM2011PJ001-128 NAMA 130 5E 5 1 2 PJ001A130 940826-02-5758 3 3 3 2 2 13 4 3 3 2 2 14 4 3 2 2 1 12

131 BM2011PJ001-129 NAMA 131 5E 5 3 2 PJ001A131 930114-07-5264 2 1 1 2 1 7 2 2 2 1 1 8 2 2 1 2 1 8

132 BM2011PJ001-130 NAMA 132 5E 5 3 2 PJ001A132 930115-08-6002 4 3 3 2 2 14 3 2 3 2 2 12

133 BM2011PJ001-131 NAMA 133 5E 5 3 1 PJ001A133 930918-07-5569 2 2 2 2 1 9 3 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 10

134 BM2011PJ001-132 NAMA 134 5E 5 3 1 PJ001A134 931207-07-5831 2 2 2 2 1 9 3 3 2 2 2 12 3 2 3 2 1 11

135 BM2011PJ001-133 NAMA 135 5E 5 2 2 PJ001A135 931218-07-5060 2 2 2 1 1 8 3 2 2 2 1 10 2 2 1 1 1 7

136 BM2011PJ001-134 NAMA 136 5E 5 3 2 PJ001A136 940629-07-5465 3 3 3 2 2 13 3 3 3 2 2 13 3 3 1 2 2 11

137 BM2011PJ001-135 NAMA 137 5E 5 3 1 PJ001A137 940320-02-5451 2 1 1 2 1 7 2 2 1 2 2 9 3 2 1 2 2 10

138 BM2011PJ001-136 NAMA 138 5E 5 2 1 PJ001A138 930929-07-5249 3 4 3 2 2 14 4 3 3 3 2 15 4 3 2 2 2 13

139 BM2011PJ001-137 NAMA 139 5E 5 1 1 PJ001A139 940123-07-5185 2 2 2 1 1 8 3 2 2 2 1 10 2 2 1 2 1 8

140 BM2011PJ001-138 NAMA 140 5C 3 3 2 PJ001A140 930627-07-5358 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10

141 BM2011PJ001-139 NAMA 141 5D 4 1 1 PJ001A141 940604-07-5637 2 1 1 1 1 6 2 2 1 1 1 7

142 BM2011PJ001-142 NAMA 142 5E 5 3 1 PJ001A142 940801-07-5265 2 2 1 1 1 7 2 2 2 1 1 8

143 BM2011PJ001-143 NAMA 143 5E 5 1 1 PJ001A143 941027-07-5729 2 2 2 2 1 9 2 2 2 1 1 8

144

B10
Kosongkan atau Klik Butang Jana No Siri. No seri boleh dijana semula jika anda mahu.
D10
Tingkatan: Singkatkan nama tingkatan supaya muat
E10
Masukkan nombor kelas seperti dinyatakan di atas
F10
Bangsa:1-Melayu, 2-Cina, 3-India, 4-Lain-lain
G10
1=lelaki, 2=perempuan atau L=Lelaki, P=Perempuan
I10
Taipkan No KP dengan format xxxxxx-xx-xxxx Perhatian: Jika copy dari fail lain, sila guna butang Paste yang disediakan. Anda juga boleh taipkan No KP tanpa -.
S10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
T10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Z10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AA10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AG10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AH10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AN10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AO10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Page 12: Copy of SistemULBSBI

Checked by Chief Assessor/External Assessor

Signature:Name:Date:

Printed Date:04/09/2023

Certified by Principal:

Signature:Name:Date:

School's Chop

ULBS Marks System All Rights Reserved By:HCChew document.xls Page 12 of 43

SISTEM MARKAH UJIAN LISAN (ULBS) BI Nama Kelas 5A 5B 5C 5D 5E Jumlah

BAHASA INGGERIS (2011) sat: PJ001 Nombor Kelas 1 2 3 4 5 >21SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Bilangan Murid 25 36 34 21 27 143

Assessment 1 Assessment 2 Assessment 3 Assessment 4

No. Serial No. Name

Ting

.

No

Kel

asR

ace

Sex IC Number

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Index Number

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

B10
Kosongkan atau Klik Butang Jana No Siri. No seri boleh dijana semula jika anda mahu.
D10
Tingkatan: Singkatkan nama tingkatan supaya muat
E10
Masukkan nombor kelas seperti dinyatakan di atas
F10
Bangsa:1-Melayu, 2-Cina, 3-India, 4-Lain-lain
G10
1=lelaki, 2=perempuan atau L=Lelaki, P=Perempuan
I10
Taipkan No KP dengan format xxxxxx-xx-xxxx Perhatian: Jika copy dari fail lain, sila guna butang Paste yang disediakan. Anda juga boleh taipkan No KP tanpa -.
S10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
T10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Z10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AA10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AG10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AH10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AN10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AO10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Page 13: Copy of SistemULBSBI

Checked by Chief Assessor/External Assessor

Signature:Name:Date:

Printed Date:04/09/2023

Certified by Principal:

Signature:Name:Date:

School's Chop

ULBS Marks System All Rights Reserved By:HCChew document.xls Page 13 of 43

SISTEM MARKAH UJIAN LISAN (ULBS) BI Nama Kelas 5A 5B 5C 5D 5E Jumlah

BAHASA INGGERIS (2011) sat: PJ001 Nombor Kelas 1 2 3 4 5 >21SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Bilangan Murid 25 36 34 21 27 143

Assessment 1 Assessment 2 Assessment 3 Assessment 4

No. Serial No. Name

Ting

.

No

Kel

asR

ace

Sex IC Number

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Index Number

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

B10
Kosongkan atau Klik Butang Jana No Siri. No seri boleh dijana semula jika anda mahu.
D10
Tingkatan: Singkatkan nama tingkatan supaya muat
E10
Masukkan nombor kelas seperti dinyatakan di atas
F10
Bangsa:1-Melayu, 2-Cina, 3-India, 4-Lain-lain
G10
1=lelaki, 2=perempuan atau L=Lelaki, P=Perempuan
I10
Taipkan No KP dengan format xxxxxx-xx-xxxx Perhatian: Jika copy dari fail lain, sila guna butang Paste yang disediakan. Anda juga boleh taipkan No KP tanpa -.
S10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
T10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Z10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AA10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AG10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AH10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AN10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AO10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Page 14: Copy of SistemULBSBI

Checked by Chief Assessor/External Assessor

Signature:Name:Date:

Printed Date:04/09/2023

Certified by Principal:

Signature:Name:Date:

School's Chop

ULBS Marks System All Rights Reserved By:HCChew document.xls Page 14 of 43

SISTEM MARKAH UJIAN LISAN (ULBS) BI Nama Kelas 5A 5B 5C 5D 5E Jumlah

BAHASA INGGERIS (2011) sat: PJ001 Nombor Kelas 1 2 3 4 5 >21SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Bilangan Murid 25 36 34 21 27 143

Assessment 1 Assessment 2 Assessment 3 Assessment 4

No. Serial No. Name

Ting

.

No

Kel

asR

ace

Sex IC Number

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Index Number

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

B10
Kosongkan atau Klik Butang Jana No Siri. No seri boleh dijana semula jika anda mahu.
D10
Tingkatan: Singkatkan nama tingkatan supaya muat
E10
Masukkan nombor kelas seperti dinyatakan di atas
F10
Bangsa:1-Melayu, 2-Cina, 3-India, 4-Lain-lain
G10
1=lelaki, 2=perempuan atau L=Lelaki, P=Perempuan
I10
Taipkan No KP dengan format xxxxxx-xx-xxxx Perhatian: Jika copy dari fail lain, sila guna butang Paste yang disediakan. Anda juga boleh taipkan No KP tanpa -.
S10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
T10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Z10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AA10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AG10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AH10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AN10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AO10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Page 15: Copy of SistemULBSBI

Checked by Chief Assessor/External Assessor

Signature:Name:Date:

Printed Date:04/09/2023

Certified by Principal:

Signature:Name:Date:

School's Chop

ULBS Marks System All Rights Reserved By:HCChew document.xls Page 15 of 43

SISTEM MARKAH UJIAN LISAN (ULBS) BI Nama Kelas 5A 5B 5C 5D 5E Jumlah

BAHASA INGGERIS (2011) sat: PJ001 Nombor Kelas 1 2 3 4 5 >21SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Bilangan Murid 25 36 34 21 27 143

Assessment 1 Assessment 2 Assessment 3 Assessment 4

No. Serial No. Name

Ting

.

No

Kel

asR

ace

Sex IC Number

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Index Number

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

B10
Kosongkan atau Klik Butang Jana No Siri. No seri boleh dijana semula jika anda mahu.
D10
Tingkatan: Singkatkan nama tingkatan supaya muat
E10
Masukkan nombor kelas seperti dinyatakan di atas
F10
Bangsa:1-Melayu, 2-Cina, 3-India, 4-Lain-lain
G10
1=lelaki, 2=perempuan atau L=Lelaki, P=Perempuan
I10
Taipkan No KP dengan format xxxxxx-xx-xxxx Perhatian: Jika copy dari fail lain, sila guna butang Paste yang disediakan. Anda juga boleh taipkan No KP tanpa -.
S10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
T10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Z10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AA10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AG10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AH10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AN10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AO10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Page 16: Copy of SistemULBSBI

Checked by Chief Assessor/External Assessor

Signature:Name:Date:

Printed Date:04/09/2023

Certified by Principal:

Signature:Name:Date:

School's Chop

ULBS Marks System All Rights Reserved By:HCChew document.xls Page 16 of 43

SISTEM MARKAH UJIAN LISAN (ULBS) BI Nama Kelas 5A 5B 5C 5D 5E Jumlah

BAHASA INGGERIS (2011) sat: PJ001 Nombor Kelas 1 2 3 4 5 >21SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Bilangan Murid 25 36 34 21 27 143

Assessment 1 Assessment 2 Assessment 3 Assessment 4

No. Serial No. Name

Ting

.

No

Kel

asR

ace

Sex IC Number

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Index Number

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

B10
Kosongkan atau Klik Butang Jana No Siri. No seri boleh dijana semula jika anda mahu.
D10
Tingkatan: Singkatkan nama tingkatan supaya muat
E10
Masukkan nombor kelas seperti dinyatakan di atas
F10
Bangsa:1-Melayu, 2-Cina, 3-India, 4-Lain-lain
G10
1=lelaki, 2=perempuan atau L=Lelaki, P=Perempuan
I10
Taipkan No KP dengan format xxxxxx-xx-xxxx Perhatian: Jika copy dari fail lain, sila guna butang Paste yang disediakan. Anda juga boleh taipkan No KP tanpa -.
S10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
T10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Z10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AA10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AG10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AH10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AN10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AO10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Page 17: Copy of SistemULBSBI

Checked by Chief Assessor/External Assessor

Signature:Name:Date:

Printed Date:04/09/2023

Certified by Principal:

Signature:Name:Date:

School's Chop

ULBS Marks System All Rights Reserved By:HCChew document.xls Page 17 of 43

SISTEM MARKAH UJIAN LISAN (ULBS) BI Nama Kelas 5A 5B 5C 5D 5E Jumlah

BAHASA INGGERIS (2011) sat: PJ001 Nombor Kelas 1 2 3 4 5 >21SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Bilangan Murid 25 36 34 21 27 143

Assessment 1 Assessment 2 Assessment 3 Assessment 4

No. Serial No. Name

Ting

.

No

Kel

asR

ace

Sex IC Number

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Index Number

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

B10
Kosongkan atau Klik Butang Jana No Siri. No seri boleh dijana semula jika anda mahu.
D10
Tingkatan: Singkatkan nama tingkatan supaya muat
E10
Masukkan nombor kelas seperti dinyatakan di atas
F10
Bangsa:1-Melayu, 2-Cina, 3-India, 4-Lain-lain
G10
1=lelaki, 2=perempuan atau L=Lelaki, P=Perempuan
I10
Taipkan No KP dengan format xxxxxx-xx-xxxx Perhatian: Jika copy dari fail lain, sila guna butang Paste yang disediakan. Anda juga boleh taipkan No KP tanpa -.
S10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
T10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Z10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AA10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AG10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AH10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AN10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AO10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Page 18: Copy of SistemULBSBI

Checked by Chief Assessor/External Assessor

Signature:Name:Date:

Printed Date:04/09/2023

Certified by Principal:

Signature:Name:Date:

School's Chop

ULBS Marks System All Rights Reserved By:HCChew document.xls Page 18 of 43

SISTEM MARKAH UJIAN LISAN (ULBS) BI Nama Kelas 5A 5B 5C 5D 5E Jumlah

BAHASA INGGERIS (2011) sat: PJ001 Nombor Kelas 1 2 3 4 5 >21SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Bilangan Murid 25 36 34 21 27 143

Assessment 1 Assessment 2 Assessment 3 Assessment 4

No. Serial No. Name

Ting

.

No

Kel

asR

ace

Sex IC Number

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Index Number

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

B10
Kosongkan atau Klik Butang Jana No Siri. No seri boleh dijana semula jika anda mahu.
D10
Tingkatan: Singkatkan nama tingkatan supaya muat
E10
Masukkan nombor kelas seperti dinyatakan di atas
F10
Bangsa:1-Melayu, 2-Cina, 3-India, 4-Lain-lain
G10
1=lelaki, 2=perempuan atau L=Lelaki, P=Perempuan
I10
Taipkan No KP dengan format xxxxxx-xx-xxxx Perhatian: Jika copy dari fail lain, sila guna butang Paste yang disediakan. Anda juga boleh taipkan No KP tanpa -.
S10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
T10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Z10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AA10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AG10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AH10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AN10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AO10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Page 19: Copy of SistemULBSBI

Checked by Chief Assessor/External Assessor

Signature:Name:Date:

Printed Date:04/09/2023

Certified by Principal:

Signature:Name:Date:

School's Chop

ULBS Marks System All Rights Reserved By:HCChew document.xls Page 19 of 43

SISTEM MARKAH UJIAN LISAN (ULBS) BI Nama Kelas 5A 5B 5C 5D 5E Jumlah

BAHASA INGGERIS (2011) sat: PJ001 Nombor Kelas 1 2 3 4 5 >21SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Bilangan Murid 25 36 34 21 27 143

Assessment 1 Assessment 2 Assessment 3 Assessment 4

No. Serial No. Name

Ting

.

No

Kel

asR

ace

Sex IC Number

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Index Number

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

B10
Kosongkan atau Klik Butang Jana No Siri. No seri boleh dijana semula jika anda mahu.
D10
Tingkatan: Singkatkan nama tingkatan supaya muat
E10
Masukkan nombor kelas seperti dinyatakan di atas
F10
Bangsa:1-Melayu, 2-Cina, 3-India, 4-Lain-lain
G10
1=lelaki, 2=perempuan atau L=Lelaki, P=Perempuan
I10
Taipkan No KP dengan format xxxxxx-xx-xxxx Perhatian: Jika copy dari fail lain, sila guna butang Paste yang disediakan. Anda juga boleh taipkan No KP tanpa -.
S10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
T10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Z10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AA10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AG10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AH10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AN10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AO10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Page 20: Copy of SistemULBSBI

Checked by Chief Assessor/External Assessor

Signature:Name:Date:

Printed Date:04/09/2023

Certified by Principal:

Signature:Name:Date:

School's Chop

ULBS Marks System All Rights Reserved By:HCChew document.xls Page 20 of 43

SISTEM MARKAH UJIAN LISAN (ULBS) BI Nama Kelas 5A 5B 5C 5D 5E Jumlah

BAHASA INGGERIS (2011) sat: PJ001 Nombor Kelas 1 2 3 4 5 >21SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Bilangan Murid 25 36 34 21 27 143

Assessment 1 Assessment 2 Assessment 3 Assessment 4

No. Serial No. Name

Ting

.

No

Kel

asR

ace

Sex IC Number

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Index Number

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

B10
Kosongkan atau Klik Butang Jana No Siri. No seri boleh dijana semula jika anda mahu.
D10
Tingkatan: Singkatkan nama tingkatan supaya muat
E10
Masukkan nombor kelas seperti dinyatakan di atas
F10
Bangsa:1-Melayu, 2-Cina, 3-India, 4-Lain-lain
G10
1=lelaki, 2=perempuan atau L=Lelaki, P=Perempuan
I10
Taipkan No KP dengan format xxxxxx-xx-xxxx Perhatian: Jika copy dari fail lain, sila guna butang Paste yang disediakan. Anda juga boleh taipkan No KP tanpa -.
S10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
T10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Z10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AA10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AG10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AH10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AN10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AO10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Page 21: Copy of SistemULBSBI

Checked by Chief Assessor/External Assessor

Signature:Name:Date:

Printed Date:04/09/2023

Certified by Principal:

Signature:Name:Date:

School's Chop

ULBS Marks System All Rights Reserved By:HCChew document.xls Page 21 of 43

SISTEM MARKAH UJIAN LISAN (ULBS) BI Nama Kelas 5A 5B 5C 5D 5E Jumlah

BAHASA INGGERIS (2011) sat: PJ001 Nombor Kelas 1 2 3 4 5 >21SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Bilangan Murid 25 36 34 21 27 143

Assessment 1 Assessment 2 Assessment 3 Assessment 4

No. Serial No. Name

Ting

.

No

Kel

asR

ace

Sex IC Number

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Index Number

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

B10
Kosongkan atau Klik Butang Jana No Siri. No seri boleh dijana semula jika anda mahu.
D10
Tingkatan: Singkatkan nama tingkatan supaya muat
E10
Masukkan nombor kelas seperti dinyatakan di atas
F10
Bangsa:1-Melayu, 2-Cina, 3-India, 4-Lain-lain
G10
1=lelaki, 2=perempuan atau L=Lelaki, P=Perempuan
I10
Taipkan No KP dengan format xxxxxx-xx-xxxx Perhatian: Jika copy dari fail lain, sila guna butang Paste yang disediakan. Anda juga boleh taipkan No KP tanpa -.
S10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
T10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Z10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AA10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AG10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AH10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AN10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AO10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Page 22: Copy of SistemULBSBI

Checked by Chief Assessor/External Assessor

Signature:Name:Date:

Printed Date:04/09/2023

Certified by Principal:

Signature:Name:Date:

School's Chop

ULBS Marks System All Rights Reserved By:HCChew document.xls Page 22 of 43

SISTEM MARKAH UJIAN LISAN (ULBS) BI Nama Kelas 5A 5B 5C 5D 5E Jumlah

BAHASA INGGERIS (2011) sat: PJ001 Nombor Kelas 1 2 3 4 5 >21SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Bilangan Murid 25 36 34 21 27 143

Assessment 1 Assessment 2 Assessment 3 Assessment 4

No. Serial No. Name

Ting

.

No

Kel

asR

ace

Sex IC Number

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Index Number

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

B10
Kosongkan atau Klik Butang Jana No Siri. No seri boleh dijana semula jika anda mahu.
D10
Tingkatan: Singkatkan nama tingkatan supaya muat
E10
Masukkan nombor kelas seperti dinyatakan di atas
F10
Bangsa:1-Melayu, 2-Cina, 3-India, 4-Lain-lain
G10
1=lelaki, 2=perempuan atau L=Lelaki, P=Perempuan
I10
Taipkan No KP dengan format xxxxxx-xx-xxxx Perhatian: Jika copy dari fail lain, sila guna butang Paste yang disediakan. Anda juga boleh taipkan No KP tanpa -.
S10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
T10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Z10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AA10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AG10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AH10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AN10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AO10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Page 23: Copy of SistemULBSBI

Checked by Chief Assessor/External Assessor

Signature:Name:Date:

Printed Date:04/09/2023

Certified by Principal:

Signature:Name:Date:

School's Chop

ULBS Marks System All Rights Reserved By:HCChew document.xls Page 23 of 43

SISTEM MARKAH UJIAN LISAN (ULBS) BI Nama Kelas 5A 5B 5C 5D 5E Jumlah

BAHASA INGGERIS (2011) sat: PJ001 Nombor Kelas 1 2 3 4 5 >21SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Bilangan Murid 25 36 34 21 27 143

Assessment 1 Assessment 2 Assessment 3 Assessment 4

No. Serial No. Name

Ting

.

No

Kel

asR

ace

Sex IC Number

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Index Number

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

321

322

B10
Kosongkan atau Klik Butang Jana No Siri. No seri boleh dijana semula jika anda mahu.
D10
Tingkatan: Singkatkan nama tingkatan supaya muat
E10
Masukkan nombor kelas seperti dinyatakan di atas
F10
Bangsa:1-Melayu, 2-Cina, 3-India, 4-Lain-lain
G10
1=lelaki, 2=perempuan atau L=Lelaki, P=Perempuan
I10
Taipkan No KP dengan format xxxxxx-xx-xxxx Perhatian: Jika copy dari fail lain, sila guna butang Paste yang disediakan. Anda juga boleh taipkan No KP tanpa -.
S10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
T10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Z10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AA10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AG10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AH10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
AN10
Kosongkan jika anda masuk markah konstruk. Jumlah akan dijanakan secara automatik semasa proses.
AO10
Kosongkan atau taipkan komen jika sijil perlu komen
Page 24: Copy of SistemULBSBI

Disemak oleh Ketua Pentaksir Sekolah/Pentaksir Luar

Tandatangan:Nama:Tarikh:

Disahkan oleh Pengetua:

Tandatangan: Nama:

Tarikh: Chop Sekolah

BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAHSIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

BAHASA INGGERISNombor Pusat: PJ001Nama Sekolah: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

Bil Nama L/P

Skor Tertinggi (Taksiran 1/2/3/4)

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Spea

k us

ing

corre

ct g

ram

mar

Jum

lah

1 EDMOND RAJ A/L MANOGARAN 1 PJ001A001 940917-07-5603 4 4 4 4 5 21

2 MUHAMAD HAJRUL ASWAD BIN TALIB 1 PJ001A002 940331-08-5759 4 4 5 4 4 21

3 MUHAMMAD AZHAR BIN MOHAMAD FAZELI 1 PJ001A003 941225-07-5471 4 4 3 4 4 19

4 MUHAMMAD FAWWAZ FIDA IY BIN MOHD FAUZI 1 PJ001A004 940910-06-5971 4 4 4 4 4 20

5 MUHAMMAD HAFIZ BIN AHMAD FATHI 1 PJ001A005 940427-07-5731 5 4 4 5 5 23

6 NADIAH IZZATI BINTI TAJUDIN 1 PJ001A006 941204-07-5552 4 4 3 3 4 18

7 NIROSA A/P KONASAKARAN 2 PJ001A007 940331-07-5104 5 4 4 5 4 22

8 NOOR ATIQAH BINTI ASMADI 2 PJ001A008 940406-07-5660 5 4 4 4 4 21

9 NUR ASYIQIN BINTI MD AMRAN 2 PJ001A009 941229-07-5938 3 3 3 4 3 16

10 NUR ELINA BINTI GHAZALI 2 PJ001A010 940409-07-5594 4 4 4 3 4 19

11 NUR MARDIANA BINTI MOHAMED HASHIM 2 PJ001A011 941027-07-5112 5 4 4 4 4 21

12 NURAINI BINTI MOHD ADIL 2 PJ001A012 940606-07-5702 3 4 3 4 4 18

13 NURFATIHAH BINTI AHMAD SABRI @ ADAM 2 PJ001A013 941218-07-5596 4 3 4 3 4 18

14 NURUL FARHANA BINTI ABDUL HAMID 2 PJ001A014 940202-14-6498 4 3 4 4 3 18

15 OSHO RAJNEESH A/L KALIMUTHU 1 PJ001A015 940728-07-5575 4 4 4 4 4 20

16 SARVINDRAN A/L MANOGARAN 1 PJ001A016 940125-07-5031 5 4 5 5 5 24

17 SHARNITHA A/P KUPPUSAMY 2 PJ001A017 940920-07-5620 4 3 4 4 4 19

18 SHATHISWARY A/P MAHENDRAN 2 PJ001A018 941101-07-6026 5 4 4 4 5 22

19 SHUBAHSINI A/P R JAYARAM 2 PJ001A019 941209-07-5586 4 5 4 4 5 22

20 SITI NUR AMIRA BINTI HASNUL 2 PJ001A020 940630-07-5112 4 4 4 4 4 20

21 SYAFIQAH ADEELA BINTI JAMAL 2 PJ001A021 940802-07-5822 4 4 4 4 4 20

22 THEVAGARAN A/L SURIAKUMAR 1 PJ001A022 940204-02-5681 5 4 4 4 5 22

23 YAP SIN LIN 2 PJ001A023 940521-07-5324 5 5 4 4 4 22

24 YOGANANTAN A/L THANABALAN 1 PJ001A024 940110-07-5311 4 4 4 4 4 20

25 ZULWAFIY BIN MOHAMAD HAPEZE 1 PJ001A025 940206-07-5113 4 3 3 3 4 17

26 AINUL YASMIN BINTI YUSOF 2 PJ001A026 941107-07-5120 3 3 3 3 3 15

27 ARVIN RAJ A/L MUNUSAMY 1 PJ001A027 940828-14-6131 3 2 3 3 3 14

28 BANU LATHA A/P MAIELRAGANAM 2 PJ001A028 940302-07-5332 5 5 5 4 4 23

29 BETTY RAND A/P MARYSOOSAI 2 PJ001A029 940201-07-5202 5 4 4 4 4 21

30 CHEOH AI HOON 2 PJ001A030 940205-07-5170 4 2 3 2 3 14

31 HENG KIAN LONG 1 PJ001A031 930620-07-5419 1 1 1 1 1 5

32 HENG WEI HAN 1 PJ001A032 940724-07-5113 4 2 3 3 2 14

33 KENNY ROY A/L CLEMENT 1 PJ001A033 940916-07-6073 5 5 5 4 4 23

34 KONG SHIH THENG 2 PJ001A034 940923-07-5220 5 3 4 3 3 18

35 LAU CHUN HAO 1 PJ001A035 941124-07-5229 3 2 2 2 3 12

36 MOHAMAD AZAM BIN ABDUL RAHMAN 1 PJ001A036 940614-07-5331 4 3 3 3 3 16

Angka Giliran

No. Kad Pengenalan

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Page 25: Copy of SistemULBSBI

Disemak oleh Ketua Pentaksir Sekolah/Pentaksir Luar

Tandatangan:Nama:Tarikh:

Disahkan oleh Pengetua:

Tandatangan: Nama:

Tarikh: Chop Sekolah

BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAHSIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

BAHASA INGGERISNombor Pusat: PJ001Nama Sekolah: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

Bil Nama L/P

Skor Tertinggi (Taksiran 1/2/3/4)

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Spea

k us

ing

corre

ct g

ram

mar

Jum

lahAngka

GiliranNo. Kad

Pengenalan

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

37 MOHAMAD HAFISZUDDIN BIN MOHAMAD ZAINI 1 PJ001A037 940707-07-5947 2 2 2 2 2 10

38 MOHAMMAD FADHLI SYAZA BIN ROSLI 1 PJ001A038 940714-07-5021 3 3 3 3 2 14

39 MUHAMMAD HUZAIFAH BIN BASIR 1 PJ001A039 940719-07-5063 4 4 4 4 4 20

40 NOOR ATIKAH BINTI ARIFIN 2 PJ001A040 940216-07-5520 3 2 3 3 2 13

41 NOOR NAZIRA BINTI IDRIS 2 PJ001A041 940510-07-5388 3 3 2 2 2 12

42 NOR AZIMAH BINTI AZMI 2 PJ001A042 940909-07-5152 4 4 4 3 3 18

43 NOR ELIANI BINTI MOHAMAD NOOR JASNI 2 PJ001A043 940107-02-5778 4 3 3 3 3 16

44 NUR AFIDA BINTI ROSLAN 2 PJ001A044 940108-07-5216 3 2 3 3 3 14

45 NUR ASYIKIN BINTI ABDUL HALIM 2 PJ001A045 940714-07-5320 3 3 3 3 2 14

46 NUR FATIN MASTURA BINTI MOHAMAD 2 PJ001A046 941013-07-5242 4 3 3 3 2 15

47 NUR FAZILAH BINTI ARZAHARI 2 PJ001A047 941030-07-5586 3 2 3 3 3 14

48 NUR SHAKIRAH BINTI HASSAN 2 PJ001A048 940124-07-5080 4 3 3 3 2 15

49 NURAFRINA AZRA BINTI JAAFAR 2 PJ001A049 941108-07-5448 3 3 3 2 2 13

50 NURINA BINTI ROSDI 2 PJ001A050 940918-07-5250 3 3 3 3 2 14

51 NURUL AMIRAH IZYAN BINTI AHMAD YUSOFF 2 PJ001A051 940228-07-5560 3 3 3 3 3 15

52 NURUL HAYATI BINTI AHMAD SAIDIN 2 PJ001A052 941103-07-5254 3 3 3 3 3 15

53 NURUL IZWANIE BINTI MOHAMED YAMIN 2 PJ001A053 940211-02-5962 3 3 2 3 2 13

54 NURUL NUR IDAYU BINTI ABDUL RAHMAN 2 PJ001A054 940805-08-6076 3 2 3 3 3 14

55 NURUL SHAFIQAH BINTI ZAINULDIN 2 PJ001A055 941120-07-5774 3 2 2 2 2 11

56 SHALINI A/P MUNISWAMY 2 PJ001A056 941223-07-5638 4 4 3 3 3 17

57 SIVAANANTHAN A/L GOPAL 1 PJ001A057 940408-07-6069 3 2 3 3 2 13

58 SIVAPRIYA A/P RAVINDRAN 2 PJ001A058 941016-07-5360 5 4 5 4 4 22

59 TAN MENG HOOI 1 PJ001A059 931027-07-5543 3 2 2 3 2 12

60 TEOH WEI LOON 1 PJ001A060 930717-07-5941 2 2 2 2 2 10

61 THINESHWARY A/P SELVAM 2 PJ001A061 941229-07-5612 5 4 3 4 4 20

62 ISMAIL BIN ZAKARIA 1 PJ001A062 940329-07-5519 1 1 1 1 1 5

63 KANAGESVARI A/P NARASIMULU 2 PJ001A063 941112-07-5264 3 3 3 2 2 13

64 KOGILAVANI A/P KALYUGAM 2 PJ001A064 931230-07-5004 3 2 3 2 2 12

65 KOVITRA A/P SANMUGAM 2 PJ001A065 941112-08-6342 2 2 2 2 2 10

66 KUHAVEN LEON ROY A/L PAUL 1 PJ001A066 940707-08-5053 3 3 3 2 2 13

67 LEONG CHIN WEI 1 PJ001A067 930725-07-5255 2 2 2 2 2 10

68 LIM HUI SEE 2 PJ001A068 930319-07-5858 1 1 1 1 1 5

69 MAWADDAH BINTI ABDULLAH 2 PJ001A069 941126-07-5986 3 3 2 2 2 12

70 MOHAMAD NAZIRUL MUBIN BIN MOHAMAD NASIR 1 PJ001A070 941017-07-5311 2 2 2 1 1 8

71 MOHAMAD RAFFI BIN MAT SAAD 1 PJ001A071 940921-07-5171 3 3 2 2 2 12

72 MOHAMAD YUSOP BIN KAMARUDIN 1 PJ001A072 940228-07-5691 2 2 2 2 2 10

Page 26: Copy of SistemULBSBI

Disemak oleh Ketua Pentaksir Sekolah/Pentaksir Luar

Tandatangan:Nama:Tarikh:

Disahkan oleh Pengetua:

Tandatangan: Nama:

Tarikh: Chop Sekolah

BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAHSIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

BAHASA INGGERISNombor Pusat: PJ001Nama Sekolah: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

Bil Nama L/P

Skor Tertinggi (Taksiran 1/2/3/4)

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Spea

k us

ing

corre

ct g

ram

mar

Jum

lahAngka

GiliranNo. Kad

Pengenalan

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

73 MUHAMMAD HAFIZ BIN MOHD 1 PJ001A073 940923-07-5263 2 1 1 1 1 6

74 MUHAMMAD SYAFI BIN SHARIFFUDIN SASIDHARAN 1 PJ001A074 940501-07-5239 3 4 4 3 2 16

75 MUHAMMAD SYAZWAN BIN MOHAMAD KAMAL 1 PJ001A075 941005-14-5829 1 1 1 1 1 5

76 NG CHOOI FANG 2 PJ001A076 930815-07-5638 1 1 1 1 1 5

77 NG LI LING 2 PJ001A077 930726-07-5652 1 1 1 1 1 5

78 NOOR AKMAL BIN ABDUL MAJID 1 PJ001A078 940413-07-5933 1 1 1 1 1 5

79 NOOR SHUHAILA BINTI ABDOL WAHAB 2 PJ001A079 940204-07-5072 3 3 3 3 3 15

80 NOR HANIF BIN ABU BAKAR 1 PJ001A080 940201-07-5181 1 1 1 1 1 5

81 NORDANIAL SHAH BIN ZOLKEPLI 1 PJ001A081 941023-07-5027 3 3 2 2 2 12

82 NORFARZIRA BINTI NAYAN 2 PJ001A082 941122-08-5474 2 2 2 2 2 10

83 NORSYUKRINA BINTI YAHAYA 2 PJ001A083 940507-07-5600 3 2 2 2 2 11

84 NUR ASYIKIN BINTI YAHAYA 2 PJ001A084 940825-07-5606 3 3 3 3 3 15

85 NUR FARHANA BINTI ZAINI 2 PJ001A085 941015-07-5238 3 2 3 3 2 13

86 NUR FATIN NABILA BINTI HAMAD 2 PJ001A086 940120-02-5756 3 3 3 2 2 13

87 NUR HANISAH BINTI JAMALUDDIN 2 PJ001A087 940119-07-5916 3 3 3 2 2 13

88 SALIMI BIN ABD RAZAK 1 PJ001A088 940802-07-5013 1 1 1 1 1 5

89 TEOH SHYUEH WERN 2 PJ001A089 930916-07-5856 3 2 2 3 3 13

90 THARANI A/P M RAVI CHANDRAN 2 PJ001A090 930420-07-5756 1 1 1 1 1 5

91 VENOSHA A/P SANMUGAM 2 PJ001A091 930716-08-6446 1 1 1 1 1 5

92 YOGESWARY A/P SARMA 2 PJ001A092 940527-07-5018 2 2 2 2 2 10

93 YOGHENDER A/L SEGAR 1 PJ001A093 931020-07-5217 3 3 3 2 2 13

94 YOOGA BHARATHI A/P SANDIRE SEGARAN 2 PJ001A094 940913-07-5358 2 2 2 1 1 8

95 FATIN NURLIYANA BINTI ABDUL RAZAK 2 PJ001A095 940807-07-5004 4 4 3 3 2 16

96 MOHAMAD AMIRUL HUSNI BIN ZULKIFLI 1 PJ001A096 941114-07-5305 3 2 2 2 1 10

97 MOHAMAD FAZLI BIN ABU DAUD 1 PJ001A097 941008-07-6013 3 3 3 2 2 13

98 MOHAMED SHAFIQ BIN NOR AZMAN 1 PJ001A098 940317-07-5079 4 4 3 3 2 16

99 MOHAMMAD SAFARUL BIN ROZHALI 1 PJ001A099 941011-07-5919 2 2 2 2 1 9

100 MUHAMMAD HAZIM BIN ABDUL HALIM 1 PJ001A100 940218-07-5081 3 3 3 2 1 12

101 MUHAMMAD OMAR BIN ASKHI 1 PJ001A101 941116-07-5253 2 2 2 2 1 9

102 MUNESWARAN A/L MURUGAN 1 PJ001A102 940928-07-6003 2 2 1 2 1 8

103 NORASEKIN BINTI ISMAIL 2 PJ001A103 940415-07-5742 3 2 2 3 2 12

104 NUR HAZWANI BINTI MAT SAAD 2 PJ001A104 941114-07-5284 4 3 3 3 2 15

105 NUR SHAHIRAH BINTI SHAHAROM 2 PJ001A105 940819-07-5124 2 2 2 2 1 9

106 NUR SYAHIRAH BINTI AHMAD 2 PJ001A106 940318-08-6124 3 3 2 2 2 12

107 NUR SYUHADA BINTI ZAINOL 2 PJ001A107 940523-07-5870 3 2 2 2 2 11

108 NURUL ASIDA BINTI MOHD NOR 2 PJ001A108 941101-07-5592 2 1 2 2 2 9

Page 27: Copy of SistemULBSBI

Disemak oleh Ketua Pentaksir Sekolah/Pentaksir Luar

Tandatangan:Nama:Tarikh:

Disahkan oleh Pengetua:

Tandatangan: Nama:

Tarikh: Chop Sekolah

BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAHSIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

BAHASA INGGERISNombor Pusat: PJ001Nama Sekolah: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH

Bil Nama L/P

Skor Tertinggi (Taksiran 1/2/3/4)

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Spea

k us

ing

corre

ct g

ram

mar

Jum

lahAngka

GiliranNo. Kad

Pengenalan

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

109 NURUL FARHANA BINTI MOHAMAD LATIFI 2 PJ001A109 940924-07-5548 3 2 2 2 1 10

110 RAHIMAH BINTI HUSIN 2 PJ001A110 940308-07-5464 3 2 2 2 1 10

111 SHAFIQAH BINTI ZULKIFLI 2 PJ001A111 940624-07-5140 2 1 2 2 2 9

112 SITI NUR HAZIRAH BINTI ABDUL HALIM 2 PJ001A112 941014-07-5412 2 2 1 2 1 8

113 VISHANTHINI A/P KRISHNASWAMY 2 PJ001A113 930813-07-5204 3 2 2 2 1 10

114 WAN NUR FATIHAH NABILA BINTI WAN ISHAK 2 PJ001A114 941202-07-5428 3 3 3 3 2 14

115 ABDUL AZIZ BIN ZAINOL ABIDIN 1 PJ001A115 941031-07-5625 2 2 2 2 1 9

116 BALASUNDRAM A/L KUSELAN 1 PJ001A116 931207-07-5567 3 3 2 2 2 12

117 KALAIARASI A/P SUBBRAMANIAM 2 PJ001A117 930514-08-5920 2 2 1 2 2 9

118 KALAIVANI A/P SUBBRAMANIAM 2 PJ001A118 930514-08-5998 2 1 2 2 1 8

119 KOGILARANI A/P RAVI 2 PJ001A119 931008-07-5142 3 2 2 2 1 10

120 LOQMAN NUL HAKIM BIN YUSOFF 1 PJ001A120 941101-07-5787 2 1 1 2 1 7

121 MOHAMAD SHAHIDAN BIN AHMAD 1 PJ001A121 940112-07-5665 2 2 2 1 1 8

122 MOHAMMAD NOOR AKHMAL BIN HAMZAH 1 PJ001A122 941115-06-5539 3 2 2 2 2 11

123 MUHAMAD SHAFIQ BIN ABIDIN 1 PJ001A123 940121-02-5459 4 3 2 2 3 14

124 MUHAMMAD AZAN BIN RAMLI 1 PJ001A124 930603-07-5353 3 2 1 2 1 9

125 MUHAMMAD AZRIN BIN MOHD RADZUN 1 PJ001A125 941105-08-5683 2 1 1 2 1 7

126 MUHAMMAD ROSYIDI BIN WAHAB 1 PJ001A126 940923-07-5589 2 2 2 2 1 9

127 NIRGUNAHN A/L MUNIANDY 1 PJ001A127 931212-07-5123 3 3 2 1 1 10

128 NOR HATIKAH BINTI ABU HASSAN 1 PJ001A128 940623-06-5178 4 3 3 3 3 16

129 NUR FARAH ATIKAH BINTI AHMAD ZAKI 2 PJ001A129 941102-07-5404 4 4 5 4 3 20

130 NURAZLINA BINTI NORAZMAN 2 PJ001A130 940826-02-5758 4 3 3 2 2 14

131 PUNITHEMALAR A/P MAILLOO 2 PJ001A131 930114-07-5264 2 2 1 2 1 8

132 RAJESWARI A/P RAJAMANY 2 PJ001A132 930115-08-6002 4 3 3 2 2 14

133 RAVI VARMA A/L PUNISPARAM 1 PJ001A133 930918-07-5569 3 2 2 2 2 11

134 SAKTHIVEL A/L SUBRAMANIAM 1 PJ001A134 931207-07-5831 3 3 2 2 2 12

135 TAN SOO THENG 2 PJ001A135 931218-07-5060 3 2 2 2 1 10

136 THAMENTHYRAN A/L SARAVANEN 2 PJ001A136 940629-07-5465 3 3 3 2 2 13

137 VELUPILLAI A/L THANGAVELOO 1 PJ001A137 940320-02-5451 3 2 1 2 2 10

138 YEOH KEI LOON 1 PJ001A138 930929-07-5249 4 3 3 3 2 15

139 ZAINAL ABIDIN BIN ABD SALIM 1 PJ001A139 940123-07-5185 3 2 2 2 1 10

140 ANIGALA A/P MARIMUTHU 2 PJ001A140 930627-07-5358 2 2 2 2 2 10

141 MOHAMMAD SUFI BIN ROSLI 1 PJ001A141 940604-07-5637 2 2 1 1 1 7

142 ILAVARASAN A/L MUNIANDY 1 PJ001A142 940801-07-5265 2 2 2 1 1 8

143 MUHAMAD RIZAL BIN ABDUL MALEK 1 PJ001A143 941027-07-5729 2 2 2 2 1 9

Page 28: Copy of SistemULBSBI

ULBS System All Rights Reserved By:HCChew Printed On:04/09/2023 document.xls Page 28 of 43

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Year: 2011SPM ORAL ENGLISH MAIN MARK SHEET (BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN SPM) Center Number: PJ001BAHASA INGGERIS (2011) School Number: PEE4036

Assessment 1 Assessment 2 Assessment 3 Assessment 4 Highest Mark

Mea

n

No. Serial No. Nama

Rac

eSe

x IC Number

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

To

tal

1 BM2011PJ001-1 EDMOND RAJ A/L MANOGARAN 3 1 PJ001A001 940917-07-5603 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 4 4 4 4 5 21 3 4 3 4 4 18 4 4 4 4 5 21 122 BM2011PJ001-2 MUHAMAD HAJRUL ASWAD BIN TALIB 1 1 PJ001A002 940331-08-5759 3 3 3 3 3 15 3 2 2 3 3 13 4 4 5 4 4 21 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 4 21 173 BM2011PJ001-3 MUHAMMAD AZHAR BIN MOHAMAD FAZELI 1 1 PJ001A003 941225-07-5471 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 3 4 3 4 4 18 4 4 3 4 4 19 4 4 3 4 4 19 124 BM2011PJ001-4 MUHAMMAD FAWWAZ FIDA IY BIN MOHD FAUZI 1 1 PJ001A004 940910-06-5971 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 3 4 3 4 4 18 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 125 BM2011PJ001-5 MUHAMMAD HAFIZ BIN AHMAD FATHI 1 1 PJ001A005 940427-07-5731 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 5 4 4 4 5 22 5 4 4 5 5 23 5 4 4 5 5 23 146 BM2011PJ001-6 NADIAH IZZATI BINTI TAJUDIN 1 1 PJ001A006 941204-07-5552 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 4 4 3 3 4 18 4 4 3 3 4 18 167 BM2011PJ001-7 NIROSA A/P KONASAKARAN 3 2 PJ001A007 940331-07-5104 5 4 3 3 3 18 5 3 4 4 4 20 5 4 4 5 4 22 5 4 4 5 4 22 208 BM2011PJ001-8 NOOR ATIQAH BINTI ASMADI 1 2 PJ001A008 940406-07-5660 5 3 3 3 3 17 1 1 1 1 1 5 4 4 4 4 4 20 5 4 4 4 4 21 5 4 4 4 4 21 169 BM2011PJ001-9 NUR ASYIQIN BINTI MD AMRAN 1 2 PJ001A009 941229-07-5938 2 2 2 2 2 10 3 2 2 2 2 11 3 3 3 4 3 16 3 3 3 4 3 16 12

10 BM2011PJ001-10 NUR ELINA BINTI GHAZALI 1 2 PJ001A010 940409-07-5594 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 3 2 3 3 3 14 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 4 19 1111 BM2011PJ001-11 NUR MARDIANA BINTI MOHAMED HASHIM 1 2 PJ001A011 941027-07-5112 3 3 3 3 3 15 5 3 4 3 4 19 5 4 4 4 4 21 5 4 4 4 4 21 1812 BM2011PJ001-12 NURAINI BINTI MOHD ADIL 1 2 PJ001A012 940606-07-5702 1 1 1 1 1 5 3 4 3 4 4 18 2 3 3 3 3 14 3 4 3 4 4 18 1213 BM2011PJ001-13 NURFATIHAH BINTI AHMAD SABRI @ ADAM 1 2 PJ001A013 941218-07-5596 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 3 2 2 3 3 13 4 3 4 3 4 18 4 3 4 3 4 18 1114 BM2011PJ001-14 NURUL FARHANA BINTI ABDUL HAMID 1 2 PJ001A014 940202-14-6498 4 3 3 3 3 16 1 1 1 1 1 5 4 3 4 4 3 18 4 3 4 3 3 17 4 3 4 4 3 18 1415 BM2011PJ001-15 OSHO RAJNEESH A/L KALIMUTHU 3 1 PJ001A015 940728-07-5575 2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 3 15 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 1516 BM2011PJ001-16 SARVINDRAN A/L MANOGARAN 3 1 PJ001A016 940125-07-5031 5 4 4 3 2 18 2 2 2 2 2 10 5 4 5 5 5 24 5 4 4 5 5 23 5 4 5 5 5 24 1917 BM2011PJ001-17 SHARNITHA A/P KUPPUSAMY 3 2 PJ001A017 940920-07-5620 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 3 3 3 3 5 17 4 3 4 4 4 19 4 3 4 4 4 19 1218 BM2011PJ001-18 SHATHISWARY A/P MAHENDRAN 3 2 PJ001A018 941101-07-6026 5 3 3 3 3 17 3 3 3 3 3 15 5 4 4 4 5 22 5 4 4 4 5 22 1819 BM2011PJ001-19 SHUBAHSINI A/P R JAYARAM 3 2 PJ001A019 941209-07-5586 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 4 5 4 4 5 22 4 5 4 4 5 22 1720 BM2011PJ001-20 SITI NUR AMIRA BINTI HASNUL 1 2 PJ001A020 940630-07-5112 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 1221 BM2011PJ001-21 SYAFIQAH ADEELA BINTI JAMAL 1 2 PJ001A021 940802-07-5822 2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 3 15 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 1522 BM2011PJ001-22 THEVAGARAN A/L SURIAKUMAR 3 1 PJ001A022 940204-02-5681 5 3 3 4 3 18 5 3 4 4 4 20 5 4 4 4 5 22 5 4 4 4 5 22 2023 BM2011PJ001-23 YAP SIN LIN 2 2 PJ001A023 940521-07-5324 6 3 4 4 3 20 3 3 3 3 3 15 5 4 4 4 4 21 5 5 4 4 4 22 5 5 4 4 4 22 2024 BM2011PJ001-24 YOGANANTAN A/L THANABALAN 3 1 PJ001A024 940110-07-5311 3 3 3 3 3 15 4 3 4 4 3 18 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 1825 BM2011PJ001-25 ZULWAFIY BIN MOHAMAD HAPEZE 1 1 PJ001A025 940206-07-5113 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 3 3 3 3 4 16 4 3 3 3 4 17 4 3 3 3 4 17 1126 BM2011PJ001-26 AINUL YASMIN BINTI YUSOF 1 2 PJ001A026 941107-07-5120 4 3 3 3 2 15 1 1 1 1 1 5 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 1227 BM2011PJ001-27 ARVIN RAJ A/L MUNUSAMY 3 1 PJ001A027 940828-14-6131 3 2 3 3 3 14 1 1 1 1 1 5 3 3 2 2 2 12 3 2 3 3 3 14 10

Index Number

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Page 29: Copy of SistemULBSBI

ULBS System All Rights Reserved By:HCChew Printed On:04/09/2023 document.xls Page 29 of 43

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Year: 2011SPM ORAL ENGLISH MAIN MARK SHEET (BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN SPM) Center Number: PJ001BAHASA INGGERIS (2011) School Number: PEE4036

Assessment 1 Assessment 2 Assessment 3 Assessment 4 Highest Mark

Mea

n

No. Serial No. Nama

Rac

eSe

x IC Number

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

To

tal

Index Number

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

28 BM2011PJ001-28 BANU LATHA A/P MAIELRAGANAM 3 2 PJ001A028 940302-07-5332 5 4 4 4 3 20 5 4 4 4 3 20 5 5 5 4 4 23 5 5 5 4 4 23 2129 BM2011PJ001-29 BETTY RAND A/P MARYSOOSAI 3 2 PJ001A029 940201-07-5202 5 2 3 3 2 15 2 2 2 2 2 10 5 4 4 4 4 21 5 4 4 4 4 21 1530 BM2011PJ001-30 CHEOH AI HOON 2 2 PJ001A030 940205-07-5170 4 2 2 2 3 13 3 2 2 2 3 12 4 2 3 2 3 14 4 2 3 2 3 14 1331 BM2011PJ001-31 HENG KIAN LONG 2 1 PJ001A031 930620-07-5419 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 532 BM2011PJ001-32 HENG WEI HAN 2 1 PJ001A032 940724-07-5113 4 2 3 3 2 14 3 3 2 2 2 12 3 2 2 2 2 11 4 2 3 3 2 14 1233 BM2011PJ001-33 KENNY ROY A/L CLEMENT 3 1 PJ001A033 940916-07-6073 5 4 4 4 4 21 3 3 3 3 3 15 5 5 5 4 4 23 5 5 5 4 4 23 2034 BM2011PJ001-34 KONG SHIH THENG 2 2 PJ001A034 940923-07-5220 4 3 3 3 2 15 5 3 4 3 3 18 5 3 4 3 3 18 5 3 4 3 3 18 1735 BM2011PJ001-35 LAU CHUN HAO 2 1 PJ001A035 941124-07-5229 3 2 2 2 3 12 1 1 1 1 1 5 3 2 2 2 2 11 3 2 2 2 3 12 936 BM2011PJ001-36 MOHAMAD AZAM BIN ABDUL RAHMAN 1 1 PJ001A036 940614-07-5331 4 3 3 3 2 15 4 3 3 3 3 16 3 2 2 2 2 11 4 3 3 3 3 16 1437 BM2011PJ001-37 MOHAMAD HAFISZUDDIN BIN MOHAMAD ZAINI 1 1 PJ001A037 940707-07-5947 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 2 2 1 1 1 7 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 738 BM2011PJ001-38 MOHAMMAD FADHLI SYAZA BIN ROSLI 1 1 PJ001A038 940714-07-5021 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 3 2 2 2 2 11 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 2 14 939 BM2011PJ001-39 MUHAMMAD HUZAIFAH BIN BASIR 1 1 PJ001A039 940719-07-5063 2 2 2 2 2 10 4 4 3 4 3 18 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 1640 BM2011PJ001-40 NOOR ATIKAH BINTI ARIFIN 1 2 PJ001A040 940216-07-5520 3 2 2 3 2 12 1 1 1 1 1 5 3 2 3 3 2 13 3 2 3 3 2 13 1041 BM2011PJ001-41 NOOR NAZIRA BINTI IDRIS 1 2 PJ001A041 940510-07-5388 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 3 3 2 2 2 12 3 3 2 2 2 12 842 BM2011PJ001-42 NOR AZIMAH BINTI AZMI 1 2 PJ001A042 940909-07-5152 4 3 3 3 3 16 1 1 1 1 1 5 4 4 4 3 3 18 4 4 4 3 3 18 1343 BM2011PJ001-43 NOR ELIANI BINTI MOHAMAD NOOR JASNI 1 2 PJ001A043 940107-02-5778 3 2 3 3 3 14 2 1 1 1 1 6 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 3 16 1244 BM2011PJ001-44 NUR AFIDA BINTI ROSLAN 1 2 PJ001A044 940108-07-5216 3 2 3 3 3 14 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 3 2 3 3 3 14 1145 BM2011PJ001-45 NUR ASYIKIN BINTI ABDUL HALIM 1 2 PJ001A045 940714-07-5320 3 3 3 3 2 14 1 1 1 1 1 5 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 2 14 1146 BM2011PJ001-46 NUR FATIN MASTURA BINTI MOHAMAD 1 2 PJ001A046 941013-07-5242 4 3 3 3 2 15 2 2 2 2 2 10 3 3 2 3 3 14 4 3 3 3 2 15 1347 BM2011PJ001-47 NUR FAZILAH BINTI ARZAHARI 1 2 PJ001A047 941030-07-5586 3 2 3 3 3 14 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 3 2 3 3 3 14 1048 BM2011PJ001-48 NUR SHAKIRAH BINTI HASSAN 1 2 PJ001A048 940124-07-5080 4 3 3 3 2 15 2 2 2 2 2 10 3 3 2 3 2 13 4 3 3 3 2 15 1349 BM2011PJ001-49 NURAFRINA AZRA BINTI JAAFAR 1 2 PJ001A049 941108-07-5448 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 1 5 3 3 3 2 2 13 3 3 3 2 2 13 950 BM2011PJ001-50 NURINA BINTI ROSDI 1 2 PJ001A050 940918-07-5250 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 2 14 1051 BM2011PJ001-51 NURUL AMIRAH IZYAN BINTI AHMAD YUSOFF 1 2 PJ001A051 940228-07-5560 3 2 2 3 2 12 1 1 1 1 1 5 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 1152 BM2011PJ001-52 NURUL HAYATI BINTI AHMAD SAIDIN 1 2 PJ001A052 941103-07-5254 3 3 3 3 3 15 1 1 1 1 1 5 3 2 2 2 2 11 3 3 3 3 3 15 1053 BM2011PJ001-53 NURUL IZWANIE BINTI MOHAMED YAMIN 1 2 PJ001A053 940211-02-5962 3 3 2 3 2 13 1 1 1 1 1 5 3 2 2 3 2 12 3 3 2 3 2 13 1054 BM2011PJ001-54 NURUL NUR IDAYU BINTI ABDUL RAHMAN 1 2 PJ001A054 940805-08-6076 3 2 3 3 3 14 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 3 2 3 3 3 14 10

Page 30: Copy of SistemULBSBI

ULBS System All Rights Reserved By:HCChew Printed On:04/09/2023 document.xls Page 30 of 43

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Year: 2011SPM ORAL ENGLISH MAIN MARK SHEET (BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN SPM) Center Number: PJ001BAHASA INGGERIS (2011) School Number: PEE4036

Assessment 1 Assessment 2 Assessment 3 Assessment 4 Highest Mark

Mea

n

No. Serial No. Nama

Rac

eSe

x IC Number

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

To

tal

Index Number

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

55 BM2011PJ001-55 NURUL SHAFIQAH BINTI ZAINULDIN 1 2 PJ001A055 941120-07-5774 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 1 5 3 2 2 2 2 11 3 2 2 2 2 11 956 BM2011PJ001-56 SHALINI A/P MUNISWAMY 3 2 PJ001A056 941223-07-5638 4 3 3 2 2 14 1 1 1 1 1 5 4 4 3 3 3 17 4 4 3 3 3 17 1257 BM2011PJ001-57 SIVAANANTHAN A/L GOPAL 3 1 PJ001A057 940408-07-6069 3 2 3 3 2 13 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 3 2 3 3 2 13 958 BM2011PJ001-58 SIVAPRIYA A/P RAVINDRAN 3 2 PJ001A058 941016-07-5360 5 4 4 4 3 20 5 4 4 3 3 19 5 4 5 4 4 22 5 4 5 4 4 22 2059 BM2011PJ001-59 TAN MENG HOOI 2 1 PJ001A059 931027-07-5543 3 2 2 3 2 12 1 1 1 1 1 5 3 2 2 2 2 11 3 2 2 3 2 12 960 BM2011PJ001-60 TEOH WEI LOON 2 1 PJ001A060 930717-07-5941 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 1 5 2 2 1 2 2 9 2 2 2 2 2 10 861 BM2011PJ001-61 THINESHWARY A/P SELVAM 3 2 PJ001A061 941229-07-5612 5 3 3 3 3 17 3 3 2 2 2 12 5 4 3 4 4 20 5 4 3 4 4 20 1662 BM2011PJ001-62 ISMAIL BIN ZAKARIA 1 1 PJ001A062 940329-07-5519 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 563 BM2011PJ001-63 KANAGESVARI A/P NARASIMULU 3 2 PJ001A063 941112-07-5264 3 3 3 2 2 13 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 3 3 3 2 2 13 964 BM2011PJ001-64 KOGILAVANI A/P KALYUGAM 3 2 PJ001A064 931230-07-5004 3 2 2 2 2 11 1 1 1 1 1 5 3 2 3 2 2 12 3 2 3 2 2 12 965 BM2011PJ001-65 KOVITRA A/P SANMUGAM 3 2 PJ001A065 941112-08-6342 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 766 BM2011PJ001-66 KUHAVEN LEON ROY A/L PAUL 3 1 PJ001A066 940707-08-5053 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 3 3 3 2 2 13 3 3 3 2 2 13 967 BM2011PJ001-67 LEONG CHIN WEI 2 1 PJ001A067 930725-07-5255 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 768 BM2011PJ001-68 LIM HUI SEE 2 2 PJ001A068 930319-07-5858 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 569 BM2011PJ001-69 MAWADDAH BINTI ABDULLAH 1 2 PJ001A069 941126-07-5986 2 2 2 2 2 10 2 1 1 2 2 8 3 3 2 2 2 12 3 3 2 2 2 12 1070 BM2011PJ001-70 MOHAMAD NAZIRUL MUBIN BIN MOHAMAD NASIR 1 1 PJ001A070 941017-07-5311 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 2 2 2 1 1 8 2 2 2 1 1 8 671 BM2011PJ001-71 MOHAMAD RAFFI BIN MAT SAAD 1 1 PJ001A071 940921-07-5171 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 6 3 3 2 2 2 12 3 3 2 2 2 12 872 BM2011PJ001-72 MOHAMAD YUSOP BIN KAMARUDIN 1 1 PJ001A072 940228-07-5691 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 773 BM2011PJ001-73 MUHAMMAD HAFIZ BIN MOHD 1 1 PJ001A073 940923-07-5263 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 6 2 1 1 1 1 6 574 BM2011PJ001-74 MUHAMMAD SYAFI BIN SHARIFFUDIN SASIDHARAN 1 1 PJ001A074 940501-07-5239 3 3 3 3 2 14 1 1 1 1 1 5 3 4 4 3 2 16 3 4 4 3 2 16 1275 BM2011PJ001-75 MUHAMMAD SYAZWAN BIN MOHAMAD KAMAL 1 1 PJ001A075 941005-14-5829 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 576 BM2011PJ001-76 NG CHOOI FANG 2 2 PJ001A076 930815-07-5638 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 577 BM2011PJ001-77 NG LI LING 2 2 PJ001A077 930726-07-5652 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 578 BM2011PJ001-78 NOOR AKMAL BIN ABDUL MAJID 1 1 PJ001A078 940413-07-5933 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 579 BM2011PJ001-79 NOOR SHUHAILA BINTI ABDOL WAHAB 1 2 PJ001A079 940204-07-5072 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 1080 BM2011PJ001-80 NOR HANIF BIN ABU BAKAR 1 1 PJ001A080 940201-07-5181 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 581 BM2011PJ001-81 NORDANIAL SHAH BIN ZOLKEPLI 1 1 PJ001A081 941023-07-5027 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 3 3 2 2 2 12 3 3 2 2 2 12 7

Page 31: Copy of SistemULBSBI

ULBS System All Rights Reserved By:HCChew Printed On:04/09/2023 document.xls Page 31 of 43

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Year: 2011SPM ORAL ENGLISH MAIN MARK SHEET (BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN SPM) Center Number: PJ001BAHASA INGGERIS (2011) School Number: PEE4036

Assessment 1 Assessment 2 Assessment 3 Assessment 4 Highest Mark

Mea

n

No. Serial No. Nama

Rac

eSe

x IC Number

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

To

tal

Index Number

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

82 BM2011PJ001-82 NORFARZIRA BINTI NAYAN 1 2 PJ001A082 941122-08-5474 1 1 1 1 1 5 2 2 2 1 1 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 883 BM2011PJ001-83 NORSYUKRINA BINTI YAHAYA 1 2 PJ001A083 940507-07-5600 3 2 2 2 2 11 1 1 1 1 1 5 3 2 2 2 2 11 3 2 2 2 2 11 984 BM2011PJ001-84 NUR ASYIKIN BINTI YAHAYA 1 2 PJ001A084 940825-07-5606 2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 1385 BM2011PJ001-85 NUR FARHANA BINTI ZAINI 1 2 PJ001A085 941015-07-5238 3 2 3 3 2 13 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 3 2 3 3 2 13 986 BM2011PJ001-86 NUR FATIN NABILA BINTI HAMAD 1 2 PJ001A086 940120-02-5756 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 1 5 3 3 3 2 2 13 3 3 3 2 2 13 987 BM2011PJ001-87 NUR HANISAH BINTI JAMALUDDIN 1 2 PJ001A087 940119-07-5916 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 3 3 3 2 2 13 3 3 3 2 2 13 988 BM2011PJ001-88 SALIMI BIN ABD RAZAK 1 1 PJ001A088 940802-07-5013 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 589 BM2011PJ001-89 TEOH SHYUEH WERN 2 2 PJ001A089 930916-07-5856 3 2 2 3 3 13 1 1 1 1 1 5 3 2 2 2 2 11 3 2 2 3 3 13 1090 BM2011PJ001-90 THARANI A/P M RAVI CHANDRAN 3 2 PJ001A090 930420-07-5756 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 591 BM2011PJ001-91 VENOSHA A/P SANMUGAM 3 2 PJ001A091 930716-08-6446 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 592 BM2011PJ001-92 YOGESWARY A/P SARMA 3 2 PJ001A092 940527-07-5018 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 793 BM2011PJ001-93 YOGHENDER A/L SEGAR 3 1 PJ001A093 931020-07-5217 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 1 5 3 3 3 2 2 13 3 3 3 2 2 13 994 BM2011PJ001-94 YOOGA BHARATHI A/P SANDIRE SEGARAN 3 2 PJ001A094 940913-07-5358 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 2 2 2 1 1 8 2 2 2 1 1 8 695 BM2011PJ001-140 FATIN NURLIYANA BINTI ABDUL RAZAK 1 2 PJ001A095 940807-07-5004 3 3 2 2 2 12 3 3 3 2 2 13 4 4 3 3 2 16 4 4 3 3 2 16 1496 BM2011PJ001-95 MOHAMAD AMIRUL HUSNI BIN ZULKIFLI 1 1 PJ001A096 941114-07-5305 2 2 2 1 1 8 2 2 3 1 1 9 3 2 2 2 1 10 3 2 2 2 1 10 997 BM2011PJ001-96 MOHAMAD FAZLI BIN ABU DAUD 1 1 PJ001A097 941008-07-6013 2 1 2 1 1 7 3 2 2 3 2 12 3 3 3 2 2 13 3 3 3 2 2 13 1198 BM2011PJ001-97 MOHAMED SHAFIQ BIN NOR AZMAN 1 1 PJ001A098 940317-07-5079 3 3 1 2 2 11 3 3 3 2 2 13 4 4 3 3 2 16 4 4 3 3 2 16 1399 BM2011PJ001-98 MOHAMMAD SAFARUL BIN ROZHALI 1 1 PJ001A099 941011-07-5919 2 2 1 1 1 7 2 2 2 2 1 9 2 1 2 2 1 8 2 2 2 2 1 9 8

100 BM2011PJ001-99 MUHAMMAD HAZIM BIN ABDUL HALIM 1 1 PJ001A100 940218-07-5081 2 2 1 1 1 7 3 2 2 1 1 9 3 3 3 2 1 12 3 3 3 2 1 12 9101 BM2011PJ001-100 MUHAMMAD OMAR BIN ASKHI 1 1 PJ001A101 941116-07-5253 2 2 1 1 1 7 2 2 2 2 1 9 2 1 2 2 1 8 2 2 2 2 1 9 8102 BM2011PJ001-101 MUNESWARAN A/L MURUGAN 3 1 PJ001A102 940928-07-6003 2 1 1 1 1 6 2 2 1 2 1 8 2 1 2 1 1 7 2 2 1 2 1 8 7103 BM2011PJ001-102 NORASEKIN BINTI ISMAIL 1 2 PJ001A103 940415-07-5742 2 3 2 2 1 10 3 2 2 3 2 12 3 2 1 2 1 9 3 2 2 3 2 12 10104 BM2011PJ001-103 NUR HAZWANI BINTI MAT SAAD 1 2 PJ001A104 941114-07-5284 3 2 2 3 2 12 3 3 3 3 2 14 4 3 3 3 2 15 4 3 3 3 2 15 14105 BM2011PJ001-104 NUR SHAHIRAH BINTI SHAHAROM 1 2 PJ001A105 940819-07-5124 2 2 1 1 1 7 2 2 2 2 1 9 2 1 2 2 1 8 2 2 2 2 1 9 8106 BM2011PJ001-105 NUR SYAHIRAH BINTI AHMAD 1 2 PJ001A106 940318-08-6124 2 2 2 2 1 9 3 2 2 2 1 10 3 3 2 2 2 12 3 3 2 2 2 12 10107 BM2011PJ001-106 NUR SYUHADA BINTI ZAINOL 1 2 PJ001A107 940523-07-5870 2 2 1 1 1 7 3 2 2 2 2 11 2 2 1 2 1 8 3 2 2 2 2 11 9108 BM2011PJ001-107 NURUL ASIDA BINTI MOHD NOR 1 2 PJ001A108 941101-07-5592 2 1 1 2 1 7 2 1 2 2 2 9 3 1 1 2 1 8 2 1 2 2 2 9 8

Page 32: Copy of SistemULBSBI

ULBS System All Rights Reserved By:HCChew Printed On:04/09/2023 document.xls Page 32 of 43

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Year: 2011SPM ORAL ENGLISH MAIN MARK SHEET (BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN SPM) Center Number: PJ001BAHASA INGGERIS (2011) School Number: PEE4036

Assessment 1 Assessment 2 Assessment 3 Assessment 4 Highest Mark

Mea

n

No. Serial No. Nama

Rac

eSe

x IC Number

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

To

tal

Index Number

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

109 BM2011PJ001-108 NURUL FARHANA BINTI MOHAMAD LATIFI 1 2 PJ001A109 940924-07-5548 2 2 1 1 1 7 2 2 2 2 1 9 3 2 2 2 1 10 3 2 2 2 1 10 9110 BM2011PJ001-109 RAHIMAH BINTI HUSIN 1 2 PJ001A110 940308-07-5464 2 2 1 2 2 9 3 2 2 2 1 10 2 2 1 2 1 8 3 2 2 2 1 10 9111 BM2011PJ001-110 SHAFIQAH BINTI ZULKIFLI 1 2 PJ001A111 940624-07-5140 2 1 2 1 2 8 2 1 2 2 2 9 2 2 1 1 1 7 2 1 2 2 2 9 8112 BM2011PJ001-111 SITI NUR HAZIRAH BINTI ABDUL HALIM 1 2 PJ001A112 941014-07-5412 2 2 1 1 1 7 2 2 1 2 1 8 2 2 1 2 1 8 2 2 1 2 1 8 8113 BM2011PJ001-112 VISHANTHINI A/P KRISHNASWAMY 1 2 PJ001A113 930813-07-5204 3 2 2 2 1 10 2 2 2 2 1 9 2 2 1 1 1 7 3 2 2 2 1 10 9114 BM2011PJ001-113 WAN NUR FATIHAH NABILA BINTI WAN ISHAK 1 2 PJ001A114 941202-07-5428 3 3 2 2 2 12 3 3 3 3 2 14 4 3 2 2 2 13 3 3 3 3 2 14 13115 BM2011PJ001-114 ABDUL AZIZ BIN ZAINOL ABIDIN 1 1 PJ001A115 941031-07-5625 2 2 2 1 1 8 2 2 2 2 1 9 2 2 1 1 1 7 2 2 2 2 1 9 8116 BM2011PJ001-141 BALASUNDRAM A/L KUSELAN 3 1 PJ001A116 931207-07-5567 2 2 2 2 1 9 3 3 2 2 2 12 3 2 2 2 1 10 3 3 2 2 2 12 10117 BM2011PJ001-115 KALAIARASI A/P SUBBRAMANIAM 3 2 PJ001A117 930514-08-5920 2 2 2 1 1 8 2 2 1 2 2 9 2 2 1 2 1 8 2 2 1 2 2 9 8118 BM2011PJ001-116 KALAIVANI A/P SUBBRAMANIAM 3 2 PJ001A118 930514-08-5998 2 1 1 1 1 6 2 1 2 2 1 8 2 1 1 2 1 7 2 1 2 2 1 8 7119 BM2011PJ001-117 KOGILARANI A/P RAVI 3 2 PJ001A119 931008-07-5142 2 2 1 2 1 8 3 2 2 2 1 10 2 2 1 2 1 8 3 2 2 2 1 10 9120 BM2011PJ001-118 LOQMAN NUL HAKIM BIN YUSOFF 1 1 PJ001A120 941101-07-5787 2 1 1 1 1 6 2 2 1 1 1 7 2 1 1 2 1 7 2 1 1 2 1 7 7121 BM2011PJ001-119 MOHAMAD SHAHIDAN BIN AHMAD 1 1 PJ001A121 940112-07-5665 2 2 1 2 1 8 2 2 2 1 1 8 2 1 1 2 1 7 2 2 2 1 1 8 8122 BM2011PJ001-120 MOHAMMAD NOOR AKHMAL BIN HAMZAH 1 1 PJ001A122 941115-06-5539 2 2 2 2 1 9 3 2 2 2 2 11 3 2 2 2 1 10 3 2 2 2 2 11 10123 BM2011PJ001-121 MUHAMAD SHAFIQ BIN ABIDIN 1 1 PJ001A123 940121-02-5459 4 3 2 2 3 14 3 3 3 2 2 13 4 3 2 2 3 14 14124 BM2011PJ001-122 MUHAMMAD AZAN BIN RAMLI 1 1 PJ001A124 930603-07-5353 2 2 1 2 1 8 2 2 2 2 1 9 3 2 1 2 1 9 3 2 1 2 1 9 9125 BM2011PJ001-123 MUHAMMAD AZRIN BIN MOHD RADZUN 1 1 PJ001A125 941105-08-5683 2 1 1 1 1 6 2 2 1 1 1 7 2 1 1 2 1 7 2 1 1 2 1 7 7126 BM2011PJ001-124 MUHAMMAD ROSYIDI BIN WAHAB 1 1 PJ001A126 940923-07-5589 2 1 1 2 1 7 2 2 2 2 1 9 2 1 1 1 1 6 2 2 2 2 1 9 7127 BM2011PJ001-125 NIRGUNAHN A/L MUNIANDY 1 1 PJ001A127 931212-07-5123 2 2 1 1 1 7 3 2 2 1 1 9 3 3 2 1 1 10 3 3 2 1 1 10 9128 BM2011PJ001-126 NOR HATIKAH BINTI ABU HASSAN 1 1 PJ001A128 940623-06-5178 2 1 1 1 1 6 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 3 16 13129 BM2011PJ001-127 NUR FARAH ATIKAH BINTI AHMAD ZAKI 1 2 PJ001A129 941102-07-5404 4 4 4 4 3 19 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 3 20 4 4 5 4 3 20 20130 BM2011PJ001-128 NURAZLINA BINTI NORAZMAN 1 2 PJ001A130 940826-02-5758 3 3 3 2 2 13 4 3 3 2 2 14 4 3 2 2 1 12 4 3 3 2 2 14 13131 BM2011PJ001-129 PUNITHEMALAR A/P MAILLOO 3 2 PJ001A131 930114-07-5264 2 1 1 2 1 7 2 2 2 1 1 8 2 2 1 2 1 8 2 2 1 2 1 8 8132 BM2011PJ001-130 RAJESWARI A/P RAJAMANY 3 2 PJ001A132 930115-08-6002 4 3 3 2 2 14 3 2 3 2 2 12 4 3 3 2 2 14 13133 BM2011PJ001-131 RAVI VARMA A/L PUNISPARAM 3 1 PJ001A133 930918-07-5569 2 2 2 2 1 9 3 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 10 3 2 2 2 2 11 10134 BM2011PJ001-132 SAKTHIVEL A/L SUBRAMANIAM 3 1 PJ001A134 931207-07-5831 2 2 2 2 1 9 3 3 2 2 2 12 3 2 3 2 1 11 3 3 2 2 2 12 11135 BM2011PJ001-133 TAN SOO THENG 2 2 PJ001A135 931218-07-5060 2 2 2 1 1 8 3 2 2 2 1 10 2 2 1 1 1 7 3 2 2 2 1 10 8

Page 33: Copy of SistemULBSBI

ULBS System All Rights Reserved By:HCChew Printed On:04/09/2023 document.xls Page 33 of 43

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SYED SHEH BARAKBAH Year: 2011SPM ORAL ENGLISH MAIN MARK SHEET (BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN SPM) Center Number: PJ001BAHASA INGGERIS (2011) School Number: PEE4036

Assessment 1 Assessment 2 Assessment 3 Assessment 4 Highest Mark

Mea

n

No. Serial No. Nama

Rac

eSe

x IC Number

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

Tota

l

Spea

k flu

ently

Spea

k co

here

ntly

To

tal

Index Number

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

Conv

erse

effe

ctive

ly /A

ppro

pria

teRe

spon

ses

Spea

k us

ing

appr

opria

teVo

cabu

lary

Spea

k us

ing

corre

ct

gram

mar

136 BM2011PJ001-134 THAMENTHYRAN A/L SARAVANEN 3 2 PJ001A136 940629-07-5465 3 3 3 2 2 13 3 3 3 2 2 13 3 3 1 2 2 11 3 3 3 2 2 13 12137 BM2011PJ001-135 VELUPILLAI A/L THANGAVELOO 3 1 PJ001A137 940320-02-5451 2 1 1 2 1 7 2 2 1 2 2 9 3 2 1 2 2 10 3 2 1 2 2 10 9138 BM2011PJ001-136 YEOH KEI LOON 2 1 PJ001A138 930929-07-5249 3 4 3 2 2 14 4 3 3 3 2 15 4 3 2 2 2 13 4 3 3 3 2 15 14139 BM2011PJ001-137 ZAINAL ABIDIN BIN ABD SALIM 1 1 PJ001A139 940123-07-5185 2 2 2 1 1 8 3 2 2 2 1 10 2 2 1 2 1 8 3 2 2 2 1 10 9140 BM2011PJ001-138 ANIGALA A/P MARIMUTHU 3 2 PJ001A140 930627-07-5358 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 7141 BM2011PJ001-139 MOHAMMAD SUFI BIN ROSLI 1 1 PJ001A141 940604-07-5637 2 1 1 1 1 6 2 2 1 1 1 7 2 2 1 1 1 7 7142 BM2011PJ001-142 ILAVARASAN A/L MUNIANDY 3 1 PJ001A142 940801-07-5265 2 2 1 1 1 7 2 2 2 1 1 8 2 2 2 1 1 8 8143 BM2011PJ001-143 MUHAMAD RIZAL BIN ABDUL MALEK 1 1 PJ001A143 941027-07-5729 2 2 2 2 1 9 2 2 2 1 1 8 2 2 2 2 1 9 9

Page 34: Copy of SistemULBSBI

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAANTUN SYED SHEH BARAKBAH

14200 SUNGAI BAKAP

SIJIL PELAJARAN MALAYSIAUJIAN LISAN BAHASA MELAYU 2011

PERNYATAAN PENCAPAIAN

dan memperoleh peringkat pencapaian seperti yang tercatat di bawah

EDMOND RAJ A/L MANOGARAN KP 940917-07-5603 PJ001A001

Konstruk Peringkat Pencapaian Keterangan

Kosa kata dan tatabahasa 4 Kurang Memuaskan

Sebutan, intonasi dan nada 4 Kurang Memuaskan

Kefasihan 4 Kurang Memuaskan

Bermakna 4 Kurang Memuaskan

NO. SIRI : BM2011PJ001-1 MAKELTHOM BT YAACOB

Calon yang tersebut namanya di bawah telah melaksanakan Ujian Lisan Bahasa Melayu

Page 35: Copy of SistemULBSBI

Pengetua

Page 36: Copy of SistemULBSBI

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAANTUN SYED SHEH BARAKBAH

14200 SUNGAI BAKAP

SIJIL PELAJARAN MALAYSIAUJIAN LISAN BAHASA MELAYU 2011

PERNYATAAN PENCAPAIAN

dan memperoleh peringkat pencapaian seperti yang tercatat di bawah

KP

Konstruk Peringkat Pencapaian Keterangan

Kosa kata dan tatabahasa

Sebutan, intonasi dan nada

Kefasihan

Bermakna

NO. SIRI : MAKELTHOM BT YAACOB Pengetua

Calon yang tersebut namanya di bawah telah melaksanakan Ujian Lisan Bahasa Melayu

Page 37: Copy of SistemULBSBI

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAANTUN SYED SHEH BARAKBAH

14200 SUNGAI BAKAP

SIJIL PELAJARAN MALAYSIAORAL ENGLISH TEST 2011

STATEMENT OF ACHIEVEMENT

below

KP

Construct Level of Achievement Band Descriptor

Converse on a topic effectively/Give appropriate responses

Speak fluently using correct andacceptable pronunciation

Speak coherently

Speak the language using a wide range of appropriate vocabularywithin context

Speak using correct grammar

NO. SIRI : MAKELTHOM BT YAACOB Pengetua

The candidate as named below performed the Oral English Test and achieved the level stated

Page 38: Copy of SistemULBSBI

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAANTUN SYED SHEH BARAKBAH

14200 SUNGAI BAKAP

SIJIL PELAJARAN MALAYSIAORAL ENGLISH TEST 2011

STATEMENT OF ACHIEVEMENT

below

MUHAMAD HAJRUL ASWAD BIN TALIB KP 940331-08-5759 PJ001A002

Construct Level of Achievement Band Descriptor

Converse on a topic effectively/4 Good

Give appropriate responses

Speak fluently using correct and4 Good

acceptable pronunciation

Speak coherently 5 Good

Speak the language using a wide range of appropriate vocabulary 4 Goodwithin context

Speak using correct grammar 4 Good

NO. SIRI : BM2011PJ001-2 MAKELTHOM BT YAACOB Pengetua

The candidate as named below performed the Oral English Test and achieved the level stated

Page 39: Copy of SistemULBSBI

Kepada: Tuan Pengetua/Guru Kanan Bahasa/Ketua Panitia BM/Ketua Panitia BI/Setiausaha Peperiksaan

Mulai tahun 2003, ujian lisan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris SPM adalah berasaskan sekolah.Sehubungan dengan itu, sekolah perlu menyediakan Sijil Ujian Lisan Bahasa BM dan BI dan diedarkanbersama-sama dengan slip keputusan SPM sewaktu keputusan SPM diumumkan.

Jika sekolah tuan belum ada Sistem Markah ULBS, maka adalah masanya untuk memilikinya.

1. Berapa banyakkah sijil kosong hendak disediakan? Jika cetak terlalu banyak, di manakah hendak disimpan sijil yang berlebihan? Adakah ia akan luntur warna selepas disimpan untuk suatu tempoh masa? Adakah ia akan di makan anai-anai? dan …….2. Bagaimana hendak mengisi borang tersebut? Adakah cara pengisi yang digunakan kemas dan tepat?3. Adakah cara mengisi borang anda memakan masa yang lama?4. Adakah data yang diisi tepat? Dan banyak lagi masalah…..

Ciri-ciri Sistem Markah ULBS1. Ditulis menggunakan MS Excel.2. Ia adalah "User Friendly", iaitu mudah digunakan.3. Boleh diinstal ke dalam mana-mana komputer.4. Boleh disimpan dalam disket.

6. Hanya perlu isikan markah konstruk, markah jumlah, markah purata dan markah tertinggi akan dijana secara automatik.7. Keterangan gred juga akan dijana secara automatik.8. Dapat mencetak i) Senarai markah konstruk yang dimasukkan mengikut kelas atau semua calon (Lampiran A), ii) Senarai markah induk sebagaimana yang diminta oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (Lampiran B), iii) Sijil ULBS bagi BM dan BI secara automatik (Lampiran C dan D).9. Nilai markah konstruk dan keterangannya dapat diubah pada bila-bila masa.(Jika berlaku perubahan oleh LPM)10. Nombor siri akan dijanakan secara automatik untuk sijil-sijil yang dicetak.

semua markah peperiksaan sekolah dengan terperinci (untuk Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan 6). Sila rujukpenerangan yang dilampirkan.

Sekian, terima kasih.

HCChew.

Sistem Markah ULBS untuk Ujian Lisan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Berasaskan Sekolah

Untuk memastikan sijil ULBS disiapkan, maka Sistem Markah ULBS dapat membantu dalam hal ini.

Tanpa menggunakan Sistem Markah ULBS, beberapa persoalan mungkin akan timbul, di antaranya ialah:

Persoalan seperti di atas tidak akan timbul jika tuan menggunakan Sistem Markah ULBS kami.

5. Boleh digunakan untuk ULBS BM and ULBS BI.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi: En. HCChew, Tel:04-5821855, 013-5015862

Untuk makluman, kami juga menawarkan Sistem Markah Sekolah Menengah yang digunakan untuk memproses

Page 40: Copy of SistemULBSBI

A Pengenalan:1 Sistem ini boleh berfungsi menggunakan MS Excel 97, Excel 2000 dan ke atas.2 Sistem ini boleh digunakan untuk memproses markah konstuk untuk BM dan BI.

B Keperluan Sistem Hardware:1 Sistem Pentium/Celeron/586 dan ke atas dengan ingatan 16M atau lebih. Lebih tinggi kelaju, lebih baik.2 Sistem diinstall dengan MS Win 95, Win 98, Win Me, Win XP atau ke atas.3 Sistem diinstall dengan MS Excel 97, Excel 2000 atau ke atas.4 Sistem ULBS mesti diinstal ke dalam hardisk.

AMARAN!Pastikan anda cuci kepala pemacu (disk drive head) dengan disk head cleaner dahulu sebelum anda memasukkan disket yang dibekalkan kepada anda untuk mengelakkan disket daripada rosak. Jika kepalapemacu kotor, disket akan rosak dan program tidak dapat diinstal, anda perlu dapatkan disket yang baru.

Installasi Sistem Markah Ke Dalam Hardisk1 Pasang komputer anda dan masuk Windows 95/98/Me/Xp.2 Masukkan disket Sistem ULBS yang dibekalkan ke dalam pemacu disket. Klik My Computer dan34 Dwiklik pada icon SistemULBS dan tunggu sebentar.5 Kotak Dialog seperti di bawah akan dipaparkan.

5 Klik Unzip dan fail Sistem ULBS akan disalin ke dalam direktori C:\Sistem ULBS\(Anda juga boleh tukar ke direktori lain jika hendak dengan klik pada Browse…)

6 Mesej seperti rajah di sebelah akan dipaparkan. 7 Klik OK dan kemudian klik Close.8 Sekarang Sistem ULBS telah sedia untuk diguna.

Tindakan Guru Penyelaras1 Masuk Excel 97/2000/Xp/200323 Dwiklik pada direktori Sistem ULBS dan anda akan dapat lihat 2 fail yang bernama SistemULBS dan

DataSistemULBS. Dwiklik pada fail DataSistemULBS dan sekarang fail akan dibuka.4

dipaparkan, klik Tools, Macros, Security…, pilih Medium dan klik OK. Kemudian tutup fail yang dibuka dankemudian buka semula fail tersebut.

5TAHUN: Taipkan tahun

6 Sila perbetulkan julat Markah konstruk dan keterangannya untuk BM dan juga BI jika ianya tak betul. 7 Taipkan nama-nama kelas pada ruangan Nama Kelas bagi semua kelas .89 Ulangi untuk pusat yang lain.

1011 Serahkan disket/disket-disket tersebut kepada guru yang berkenaan untuk tindakan seterusnya.

klik pada pemacu 3 1/2 Floppy A:

Dalam Excel klik Open dan Klik pada direktori C:\Sistem ULBS

Klik pada "Enable Macros" dan Menu Utama akan dipaparkan. (Jika kotak dialog Enable Macros tidak

Pada Menu Utama, klik pada butang "Setup". Perbetulkan maklumat-maklumat seperti Tahun,

NOMBOR PUSAT: Taipkan No Pusat (Sila sediakan disket yang berlainan untuk pusat yang berlainan.)NOMBOR SEKOLAH: Taipkan Nombor Sekolah anda disini.JENIS UJIAN:Jika anda hendak sediakan disket untuk BM, pilih ULBS-BM

atau jika anda hendak sediakan disket untuk BI, pilih ULBS-BI.GUNA MARKAH JENIS: Semasa cetak Sijil ULBS, jika anda guna kriateria markah tertinggi, pilih

MARKAH TERTINGGI dan jika guna markah purata, pilih MARKAH PURATA

Klik Save atau Save As… dan taipkan nama fail, tukar ke direktori yang dikehendaki (contoh 3 1/2 Floppy A:)

Labelkan disket tersebut, contoh ULBS BM 2004

Page 41: Copy of SistemULBSBI

Tindakan Guru Subjek/Penyelaras/Ketua Pentaksir1 Pastikan kepala pemacu disket komputer yang hendak digunakan bersih dan bebas daripada Virus.2 Masukkan disket yang dibekalkan ke dalam pemacu disket.3 Masuk Excel dan klik Open4 Buka failkan yang ada dalam disket.5

Nota:

Peringatan: Proses ini hanya perlu dilakukan sekali sahaja dan ia biasanya perlu untuk Exel XP dan 2003.67 Taipkan Nama, Tingkatan, Nombor Kelas (mengikut nombor yang dipaparkan seperti di baris kedua atas),

Bangsa (taipkan 1 untuk Melayu, 2 untuk Cina, 3 untuk India dan 4 untuk lain-lain bangsa), Jantina(taipkan 1 untuk lelaki dan 2 untuk perempuan), Angkagiliran(untuk pelajar T4 taipkan X dan apabila di T5, gantikan dengan angkagiliran calon), No Kad Pengenalan(taipkan nombor KP dalam format xxxxxx-xx-xxxx,atau xxxxxxxxxxxx, berhati-hati apabila guna Copy-Paste, sila guna butang Paste yang disediakan.)

8 Nombor siri boleh dijana dengan menekan butang Jana Nombor Siri atau kosongkan -sistem akan jana sendiri apabila anda proses data nanti.

9 Taipkan markah-markah konstruk yang diperoleh setiap calon untuk setiap Sidang apabila markah telahdiperolehi.

1011

Cantum Data tidak boleh dilakukan.12 Pastikan anda simpan data dengan tekan butang Simpan Data atau Ctrl-S.13 Serahkan disket tersebut kepada guru penyelaras untuk dicantum dan diproses.

Tindakan Guru Penyelaras Selepas Data Telah Dimasukkan1 Masuk Excel dan bukan fail Sistem ULBS. Klik "Enable Macros". (jika kotak dialog Enable Macros tidak

dipaparkan, klik Tools, Macro, Security…, pilih Medium dan klik OK. Kemudian tutup fail yang dibuka dankemudian buka semula fail tersebut.

2 Jika data dimasukkan mengikut pusat, klik butang "Import Data" dan dwiklik pada fail data dalam disket.Jika data dimasukkan menggunakan disket ikut kelas, untuk disket yang pertama, klik butang "Import Data"dan disket yang berikutnya, klik butang Cantum Data

3 Pastikan Data pada helaian Setup betul.4 Pada Menu Utama ada boleh klik butang jana No Siri jika nombor siri yang sedia ada tidak memuaskan.56 Anda boleh cetak helaian proses atau helaian masuk data dengan tekan butang Cetak.7 Untuk cetak sijil ULBS, pada Menu Utama, klik butang Sijil ULBS dan pada helaian sijil, klik Cetak Sijil.8 Sila simpan data dalam hardisk dengan menggunakan butang Save As…9 Untuk backup data dalam disket, sila guna butang "Eksport Data".

10 Untuk masukkan nama pengetua pada sijil, taipkan nama pengetua pada helaian Setup.

Klik "Enable Macros"

Jika mesej Disable Macros/Enable Macros tidak dipaparkan, tutup fail yang telah dibuka tadi. Klikpada Tools, Macro, Security…, setkan pada Medium dan klik OK. Kemudian buka fail tadi sekali lagi.

Baca arahan yang dipaparkan dan klik OK.

Markah Jumlah tidak perlu dimasukkan kerana semasa proses, ia akan dimasukkan secara automatik.Sila tekan butang Semak Data untuk memastikan data adalah lengkap. Jika data tak lengkap, proses

Tekan butang "Proses Data". Markah Purata dan Markah Tertinggi akan dijana secara automatik.

Page 42: Copy of SistemULBSBI

9. Nilai markah konstruk dan keterangannya dapat diubah pada bila-bila masa.(Jika berlaku perubahan oleh LPM)

Sistem Markah Sekolah Menengah yang digunakan untuk memproses

Page 43: Copy of SistemULBSBI

Klik Save atau Save As… dan taipkan nama fail, tukar ke direktori yang dikehendaki (contoh 3 1/2 Floppy A:)