copy of norasmadisx01589awd04d03t2

Download Copy of Norasmadisx01589awd04d03t2

Post on 26-Jun-2015

288 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BAB 2

KAJIAN LITERATUR

Pengenalan

Kaedah penyenggaraan sesebuah bangunan adalah satu bidang yang amat luas. Kajian ini memberi fokus kepada perkhidmatan penyenggaraan kejuruteraan elektrikal sahaja. Ia melibatkan kajian terperinci dan menghuraikan permasalahan yang selalu dihadapi dalam bidang penyenggaraan bangunan di Malaysia. Terdapat banyak syarikat yang menawarkan perkhidmatan penyenggaraan bangunan di Malaysia.

2.2

Jenis-jenis penyelenggaraan.

Diantara jenis-jenis penyelengaraan ialah: (a) Penyelenggaraan berkala / Routine maintenance / Periodic maintenance.

2

Dijalankan berulang-ulang dalam satu jangka masa tertent

6 (b) Penyelenggaraan Mencegah / Preventive maintenance Penyelenggaraan yang tidak dibuat berulang-ulang tetapi dilakukan sekali-sekala hanya untuk mencegah dari sesuatu kerosakan yang berat dari berlaku. (c) Penyelenggaraan Luar Jangkaan / Breakdown / Force maintenance Dijalankan apabila berlaku kerosakan diluar jangkaan. Contohnya kerosakan yang disebabkan bencana alam seperti banjir, ribut, pokok tumbang dan sebagainya.

Kajian Literatur Penyelenggaraan Bangunan

Hasil dari kajian literatur, penerangan berkenaan dengan penyenggaraan bangunan hanya menekan kepada aspek cara sistem elektrik itu berfungsi dan cara pemasangan alatan elektrik itu sahaja. Ramly (2002) dalam penerbitannya membincangkan Prinsip dan Praktis Pengurusan Penyenggaraan Bangunan. Di antara tajuk perbincangannya adalah Perancangan Sistem Penyelenggaraan, Organisasi Pengurusan Penyelenggaraan Bagunan dan Standard Perkhidmatan Penyelenggaraan Bangunan. (ii). ItiDi (Ikram Traning and Infrastructure Developmen Institut. Kumpulan IKRAM Sdn. Bhd.) Program struktur dan bangunan (2001) oleh Michel Maniyarasu Senji. Diantara tajuknya adalah Pengenalan Kepada Penyelenggaraan Bangunan, Pembentukan Program Seleggaraan Bangunan, Penyelenggaraan Pemasangan Elektrik, Penyelenggaraan kerja-kerja elektrik, Kerja-kerja elektrik dan makanikal dan Manual penyelenggaraan elektrik berjadual. Semua maklumat yang diberikan oleh pihak IKRAM dijadikan perbandingan kepada mana-mana maklumat yang telah diberikan oleh tiga buah syarikat penyelenggaraan bangunan.

7 (iii) (iv) (v) (vi) Lee How Son and George C.S Yuen Teknology. Ivor H. See Leg (1976) Buiding Maintenance. Goven Arvison (2000) Electrical Documentation. Thomas Alund (2001) The Importance of Maintenance. Untuk penyenggaraan sistem elektrik di dalam sesebuah bangunan hanya mereka yang mempunyai kelayakan sahaja yang dibenarkan untuk melakukan kerja-kerja penyenggaran. Di bawah ini dinyatakan model tindakan yang akan dilakukan oleh kakitangan teknikal bagi menghadapi sesuatu kerosakan ke atas sesebuah bangunan. (1993) Building Maintenance

2.4

Aliran kerja penyelenggaraan bangunan.

Pada umumnya, walaupun berbagai cara digunakan untuk memperoleh khidmat untuk kerja-kerja penyenggaraan bangunan, tatacara kerja melibatkan: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) Mengenalpasti masalah dan punca.(Pem. Teknikal) Mencadangkan penyelesaian (Jurutera) Menyediakan peruntukan kewangan (Pegawai Kewangan) Menyediakan peruntukan kerja, menentukan dan melukis/lakaran jika perlu (Jurutera) Mempelawa tender, sebut harga atau undi.(Pegawai Pentadbiran) Menyelia dan mengawasi kerja (Jurutera) Membuat bayaran kepada kontraktor (Pegarah) Memantau kecacatan (Teknikal)

8

kerja-kerja penyenggaraan perlu diatur seperti dibawah.Jadual kerja yang Telah dipersetujui Dengan jabatan Penguna A Pemintaan membaiki dari jabatan pengguna A atau B

Kerja

Contoh: (Jab. Perumahan) Mendapatkan keperluan Kerja. Tempoh, jenis Bahan dll.

Paparan Arahan kerja (Penyenggaraan berancang)

Peringkat 1 Pekerja menjalankan kerja, melaporkan masa yang diambil, bahan yang digunakan, kerja-kerja tambahan dan lain-lain Arahan Kerja diterima Pekerja mahir, skill menjalankan kerja dan bersedia terima arahan baru dari program penyenggaraan berancang

Peringkat II

Arahan kerja Menerima arahan kerja dari jabatan pengguna Staf serta merta mengambil tindakan kepada aduan jabatan pengguna Kecemasan (emergency) Menerima aduan melalui talipon dari jabatan

Rajah 2

Carta kerja-kerja penyenlenggaraan di dalam sesebuah bangunan.

9 Organisasi penyenggaraan bangunan elektrik jika berlaku sebarang masalah dengan bekalan elektrik di sebuah logi atau bangunan. Pengguna Melapurkan kerosakan kepada juruteknik yang bertugas. Juruteknik Melakukan pemereksaan bagi megenalpasti kerosakan yang berlaku. Jika kerosakan yang disebabkan oleh kerosakan kecil seperti disebabkan kerosakan lampu, barangan elektrik dan punca elektrik, juruteknik bertanggung-jawab untuk melakukan kerja-kerja pembetulan. Sebaliknya jika berlaku kerosakan besar yang menyebabkan terputusnya bekalan elektrik maka juru teknik akan menghubunggi jurutera yang bertanggug-jawab keatas bangunan atau logi tersebut. Jurutera elektrik ( bertindak sebagai pengurus penyenggaraan bangunan) Mengenalpasti kerosakan. Untuk kerosakan yang besar seperti terputusnya bekalan elektrik maka jurutera elektrik akan menghubungi charge man untuk tindakan yang selanjutnya.

Charge man (Pnyenggara Jntera Eektrik) Mengenal pasti kerosakan: Charge man akan memeriksa bilik MCCB (moulded case circuit breaker) perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh charge man tersebut adalah memeriksa meter utama.

10 (i) Jika meter utama tidak menunjukkan sebarang bacaan ini menunjukkan bekalan elektrik dari Tenaga Nasional Berhad (TNB) tidak berfungsi dan lapuran akan dibuat kepada jurutera elektrik agar beliau menghubungi pegawai TNB yang berhampiran. (ii) Jika bekalan elektrik masih berfungsi Am meter dan Volt meter akan menunjukkan bacaan sebaliknya jika tiada bekalan elektrik Am meter dan Volt meter akan menunjukkan bacaan sifar. (iii) Kenalpasti bahagian MCCB yang bermasalah dengan berpandukan kepada lebel yang terdapat pada pintu MCCB tersebut. (iv) Jika masalah dikenal pasti Charge Man akan menumpukan kepada hanya kawasan yang bermasalah sahaja melalui lebel yang telah ditandakan di bahagian hadapan MCCB tersebut. (v) Pemerisaan akan dilakukan . Peralatan yang digunakan adalah seperti Megger test, Multi Test dan alat yang setiasa dbawa oleh seorang Charge Man iaitu test pen(pen penguji) (vi) Jika semua peralatan di alam MCCB berada dalam keadaan baik maka charge Man akan mengaktifkan semula MCCB tersebut. (vii) Charge Man perlu melakukan pemeriksaan ke kotak papan agihan utama yang terletak diluar bilik MCCB tadi. (viii) Kenalpasti kerosakan yang terjadi dengan menggunakan alat-alat yang dinyatakan di diatas Tetapi pada peringkat ini Wire Man juga boleh melakukan sebarang kerjakerja pembaikan. Samada melakukan pemeriksaan ke

11 atas pendawaian elektrik ataupun peralatan yang menyebabkan bekalan elektrik terputus.

2.4.1

Alat uji

Alat uji yang mudah dan boleh digunakan untuk kerja-kerja penyelenggaraan ialah : (a) (b) (c) (d) (e) Pen uji ( jenis biasa atau jenis menggunakan bateri ) Lampu uji ( mentol 40W, pemegang mentol dan dua wayer ) Alat uji soket 13A ( ring main tester ) Alat uji pelbagai ( multimeter ) Alat uji penebatan ( insulation tester )

2.4.2

Alat tukang

Alat tukang asas yang perlu ada adalah seperti berikut : a. b. c. d. e. f. g. h. Ragun ( plier ) Long nose plier Pemotong wayer ( wire cutter ) Skrew driver ( plain ) Skrew driver bunga ( star ) Tukul pendawaian 1lb. Gergaji kecil ( junior hack saw ) Kotak alat tukang ( tool box )

2.4.3

Pekerja

12

Pekerja yang mencukupi dan berkelayakan kekompetan undang-undang. (

serta

mempunyai

sijil

chargeman/wireman ) adalah diperlukan supaya kerja-kerja

penyelenggaraan boleh berjalan dengan lancar dan cekap serta mematuhi kehendak

Mengikut keperluan, sekumpulan pekerja hendaklah diketuai oleh penjaga jentera elektrik atau pendawai elektrik seperti yang dikehendaki oleh PeraturanPeraturan Elektrik 1994. Orang kompetan inilah yang bertanggungjawab di atas aspek keselamatan pekerja-pekerja di bawah seliaannya.

2.4.4

Papan agihan ( DB )

Didalam papan agihan yang asas terdapat kompenan-kompenan berikut : a. b. c. d. e. f. Suis utama mempunyai fius ( 30A, 60A ) RCCB ( Residual Current Circuit Breaker ) Fius-fius ( 5A, 32A ) Palang bas hidup Terminal Neutral Terminal Bumi

Jika berlaku apa-apa kerosakan dan anda ingin membuat pemeriksaan dan pembaikan, matikan dahulu bekalan dengan membuka ( OFF ) suis utama. Kecualilah jika anda hendak menguji dengan menggunakan lampu uji atau alat-alat lain yang memerlukan adanya bekalan. Selalunya terdapat kekotoran seperti habuk, sampah yang dibawa oleh cicak, semut, burung, angkut-angkut dan sebagainya. Ia perlu dibersihkan dengan menggunakan bahan yang kering. Pastikan penutupnya selalu rapat supaya serangga

13 dan binatang tidak dapat masuk. Periksa ikatan wayar dan ketatkan jika didapati longgar. Ikatan yang longgar akan menyebabkan sparking atau panas dan boleh menjadi punca sesuatu kebakaran. Periksa fius-fius supaya tidak terdapat yang longgar atau tidak rapat kedudukannya. Uji ELCB / RCCB dengan menekan butang tekan. Jika tidak terpelantik panggillah pendawai atau orang yang berkelayakan untuk memeriksa atau menggantikannya.

Rajah 2.1 Bahagian dalam sub papan agihan

2.4.5

Pendawaian

14

Semua wayar hendaklah mengikut saiz dan jenis yang dibenarkan.Pastikan semua punca elektrik mempunyai wayar bumi ( hijau ) walaupun alat seperti lampu mentol bulat tidak diperlu dibumikan.Wayar-wayar hendaklah kemas terikat di dinding atau mana-mana bahagian bangunan. Jika longgar ia hendaklah diikat kembali dengan baik.

Rajah 2.2 Cable trunking di bahagian dalam nya terdapat cabel pendawaian 2.4.6 Suiz dan Soket Alir Keluar 13A