copy of presentation kemahiran saintifik

of 36 /36
Disediakan oleh : BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Upload: adibzhafry

Post on 22-Jul-2015

166 views

Category:

Education


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 2: Copy of presentation kemahiran saintifik

KEMAHIRAN SAINTIFIK

KEMAHIRAN PROSES SAINS

KEMAHIRAN MANIPULATIF

• MEMERHATI• MENGELAS• MENGUKUR MENGGUNAKAN NOMBOR• MEMBUAT INFERENS• MERAMAL• BERKOMUNIKASI• MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG & MASA• MENTAFSIR MAKLUMAT•MENDIFINASI SECARA OPERASI• MENGAWAL PEMBOLEHUBAH• MEMBUAT HIPOTESIS• MENGEKSPERIMEN

• MENGGUNA & MENGENDALI PERALATAN SAINS & BAHAN DENGAN BETUL• MENYIMPAN PERALATAN SAINS & BAHAN DENGAN BETUL DAN SELAMAT• MEMBERSIHKAN PERALATAN SAINS DENGAN CARA YANG BETUL• MENGEMNDALIKAN SPESIMEN HIDUP & BUKAN HIDUP DENGAN BETUL DAN CERMAT• MELAKAR SPESIMEN, BAHAN & PERALATAN SAINS DENGAN TEPAT

Page 20: Copy of presentation kemahiran saintifik

Arahan Kepada Murid:  A) Anda dikehendaki menjalankan eksperimen berdasarkan bahan dan radas serta langkah-langkah seperti berikut : 1. Label 3 tabung didih A,B,dan C.2. Isikan tabung didih A dengan 10 ml air suling.3. Isikan tabung didih B dan C dengan larutan sukrosa dengan kepekatan masing-masing 5% dan 30%. 4. Dengan menggunakan penebuk gabus bentukkan 6 silinder ubi kentang. 5. Panjang semua silinder ubi kentang diukur dan dicatatkan.6. Masukkan dua silinder ubi kentang ke dalam setiap tabung didih dan biarkan selama setengah jam. 7. Selepas setengah jam keluarkan silinder ubi kentang tersebut dan lap dengan kertas turas. Panjang silinder ubi kentang diukur.

Page 23: Copy of presentation kemahiran saintifik

SENARAI SEMAK MENGENDALIKAN EKSPERIMEN

KAEDAH SATU

SENARAI SEMAK MENGENDALIKAN EKSPERIMEN

KAEDAH SATU

Menjalankan Eksperimen Persembahan Data Pentafsiran Data dan Graf

Penulisan Laporan

Menyusun bahan & radasMelabel tabung didihMenggunakan silinder penyukatTeknikMengukur panjang ubi kentang dengan pembarisMengukur isipadu larutan menggunakan silinder penyukatPengumpulan dataMerekod panjang awal silinder ubi kentangMerekod perubahan pada panjang akhir silinder ubi kentang. Mengira purata panjang silinder ubi kentangMenggunakan radasMenggunakan pembaris dengan betulMenggunakan silinder penyukat dengan betul.Membersih dan menyimpan radasPelupusan sisa bahan

Penjadualan Data  Lajur, baris, tajuk dan unitPembolehubahSistematik, kualiti, dan pengiraan

GrafTajukPaksi dengan unitSkala sekata3 titik diplotkanKekemasan kelukKesimpulanSoalan 1Soalan 2

Tujuan

Hipotesis

Pembolehubah

Bahan & RadasProsedurPenjadualan dataAnalisis DataKesimpulan

Page 28: Copy of presentation kemahiran saintifik

C) Berdasarkan dapatan eksperimen yang telah anda jalankan, bincang permasalahan berikut :

1. Perhatikan troli di bawah. Troli manakah susah digerakkan. Dengan menggunakan konsep fizik, terangkan jawapan anda.

.      

Page 29: Copy of presentation kemahiran saintifik

SENARAI SEMAK MENGENDALIKAN EKSPERIMEN

KAEDAH 2

SENARAI SEMAK MENGENDALIKAN EKSPERIMEN

KAEDAH 2

Menjalankan Eksperimen Persembahan Data Pentafsiran Data dan Graf

Penulisan Laporan

Menyusun bahan & radasMemasang mata gergaji dengan menggunakan apit G pada kaki mejaMeletakkan plastisin yang berlainan jisim di hujung mata gergajiMengayunkan mata gergaji dengan sudut yang samaTeknikMenyukat jisim plastisinMengukur panjang mata gergajiMenyukat tempoh ayunanMengumpul dataMerekod data menggunakan jadualMenggunakan RadasMenggunakan pembaris meter dengan betulPenyimpanan radas

Penjadualan Data  Lajur, baris, tajuk dan unitPembolehubahBacaan data betul pada 1 tempat perpuluhan yang konsisten dan malarSistematik, kualiti, dan pengiraan

GrafTajukPaksi dengan unitPembolehubahSkala sekata5 titik diplotkanSaiz graf 5X4Garis yang licin dan seimbangKesimpulanSoalan 1

Tujuan

Hipotesis

Pembolehubah

Bahan & RadasProsedurPenjadualan dataAnalisis DataKesimpulan

Page 32: Copy of presentation kemahiran saintifik

KAEDAH SATUa) Tajuk b) Hasil Pembelajaranc) Bahan dan radas

d) Arahan kepada murid:

A) Anda dikehendaki menjalankan eksperimen berdasarkan bahan dan radas serta langkah-langkah yang dinyatakan.

B) Berdasarkan eksperimen yang telah anda jalankan, tuliskan laporan yang mengandungi perkara-perkara berikut : 1) Tujuan 2) Hipotesis 3) Pembolehubah a) Manipulasi b) Bergerakbalas c) Dimalarkan 4) Prosedur eksperimen 5) Penjadualan Data 6) Plot graf 7) Analisis data 8) Kesimpulan

Page 33: Copy of presentation kemahiran saintifik

KAEDAH DUA

a) Tajuk

b) Hasil Pembelajaran

c) Situasi Pencetus Idea Murid

d) Arahan kepada murid

A. Berdasarkan permasalahan di atas, jalankan

eksperimen dengan menggunakan bahan

dan radas yang disediakan

Page 34: Copy of presentation kemahiran saintifik

B) Berdasarkan eksperimen yang telah anda jalankan, tuliskan laporan yang

mengandungi perkara-perkara berikut :

1) Tujuan

2) Hipotesis

3) Pembolehubah

a) Manipulasi

b) Bergerakbalas

c) Dimalarkan

4) Prosedur eksperimen

5) Penjadualan Data

6) Plot graf

7) Analisa data

8) Kesimpulan

Page 35: Copy of presentation kemahiran saintifik

C) Berdasarkan dapatan eksperimen yang telah anda jalankan bina soalan yang melibatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi untuk dibincangkan oleh murid.

Page 36: Copy of presentation kemahiran saintifik

S E K I A N

TERIMA KASIH