copy of presentation kemahiran saintifik

of 36/36
Disediakan oleh : BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Post on 22-Jul-2015

162 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Disediakan oleh :

  BAHAGIAN PENDIDIKAN GURUKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 • KEMAHIRAN PROSES SAINS

 • 1. MemerhatiProses mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena menggunakan sebahagian atau semua deria.Boleh dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Pengetahuan konsep diperlukan dalam pemilihan dan pentaksiran pemerhatian yang dibuat.

 • Proses memerhati dan mengenal pasti perbezaan dan persamaan antara objek atau fenomena berdasarkan ciri atau sifat yang sepunya.

  Mengasingkan dan mengumpul objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing.2. Mengelas

 • Mengukur & Menggunakan NomborKebolehan membuat pemerhatian secara kuantitatif yang melibatkan penggunaan alat piawai

 • 4. Membuat InferensProses membuat kesimpulan awal untuk menerangkan peristiwa atau objek berdasarkan pemerhatian.

  Pengalaman lepas digunakan sebagai asas untuk membuat kesimpulan awal tersebut.

  Kesimpulan yang dibuat ini mungkin benar atau tidak.

 • 5. MeramalProses untuk menentukan dan menjangka peristiwa yang akan berlaku.

  Berdasarkan kepada pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

 • 6.BerkomunikasiKemahiran yang merujuk kepada kebolehan menerima, memilih dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam pelbagai bentuk

 • Menggunakan perhubungan ruang dan masaKebolehan memperihalkan atau menunjukkan lokasi, arah, bentuk dan saiz sesuatu objek dan perubahannya mengikut masa

 • 8.Mentafsir MaklumatKebolehan memberi penerangan rasional tentang objek, fenomena, atau pola berdasarkan maklumat yang dikumpul.

 • 9.Mendefinisi secara operasiProses memberi definisi tentang sesuatu konsep atau keadaan dengan menyatakan perkara yang perlu dilakukan dan diperhatikan.

 • 10.Mengawal pemboleh ubahPemboleh ubah boleh jadi satu faktor, keadaan atau hubungan yang boleh diubah dalam suatu kejadian atau sistem yang dikaji. Pemboleh ubah dimanipulasikan untuk menghasilkan perubahan dalam pemboleh ubah kedua (pembolehubah bergerakbalas).Pemboleh ubah lain yang mungkin mempengaruhi keputusan perlu dimalarkan (pemboleh ubah dimalarkan).

 • 11.Membuat hipotesisProses menghasilkan satu kenyataan umum yang difikirkan benar berdasar inferens, untuk menerangkan suatu perkara atau peristiwa.Merupakan suatu ramalan mengenai hubungan antara dua atau lebih pembolehubah.Boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.

 • 12. MengeksperimenKebolehan melaksanakan prosedur untuk menguji sesuatu hipotesis.

  Merupakan kemahiran proses sains peringkat tinggi.

 • KEMAHIRAN MANIPULATIF MENGGUNA & MENGENDALI PERALATAN SAINS & BAHAN DENGAN BETUL

  MENYIMPAN PERALATAN SAINS & BAHAN DENGAN BETUL DAN SELAMAT

  MEMBERSIHKAN PERALATAN SAINS DENGAN CARA YANG BETUL

  MENGEMNDALIKAN SPESIMEN HIDUP & BUKAN HIDUP DENGAN BETUL DAN CERMAT

  MELAKAR SPESIMEN, BAHAN & PERALATAN SAINS DENGAN TEPAT

 • CONTOH REKA BENTUK MANUAL EKSPERIMEN

 • MANUAL EKSPERIMENKAEDAH 1

  Tajuk : Pergerakan Bahan Merentasi Membran PlasmaHasil Pembelajaran : Dalam unit ini peserta dapat merekabentuk eksperimen untuk menentukan kepekatan larutan luar sel yang isotonik kepada sap sel tumbuhan.Bahan dan Radas : Tabung didih, penebuk gabus, pembaris, jam randik, silinder penyukat 10 ml, 100 ml larutan sukrosa 5%,100 ml larutan sukrosa 30%, air suling, bikar 50 ml, kertas turas, rak tabung didih, pisau dan jubin.

 • Arahan Kepada Murid: A) Anda dikehendaki menjalankan eksperimen berdasarkan bahan dan radas serta langkah-langkah seperti berikut :1. Label 3 tabung didih A,B,dan C.2. Isikan tabung didih A dengan 10 ml air suling.3. Isikan tabung didih B dan C dengan larutan sukrosa dengan kepekatan masing-masing 5% dan 30%. 4. Dengan menggunakan penebuk gabus bentukkan 6 silinder ubi kentang. 5. Panjang semua silinder ubi kentang diukur dan dicatatkan.6. Masukkan dua silinder ubi kentang ke dalam setiap tabung didih dan biarkan selama setengah jam. 7. Selepas setengah jam keluarkan silinder ubi kentang tersebut dan lap dengan kertas turas. Panjang silinder ubi kentang diukur.

 • Berdasarkan Eksperimen yang telah anda jalankan, tuliskan laporan eksperimen yang mengandungi perkara-perkara berikut :

  1) Tujuan2) Pernyataan Masalah3) Hipotesis4) Pemboleh Ubah a. Manipulasi b. Bergerakbalas c. Dimalarkan5) Prosedur eksperimen6) Penjadualan Data (Berdasarkan keputusan eksperimen plotkan graf)7) Analisis data8) Kesimpulan Eksperimen

 • Berdasarkan dapatan eksperimen yang telah anda jalankan, bincang permasalahan berikut :

  Pada musim kemarau, Syukri terpaksa minum air laut untuk menghilangkan dahaga. Berikan penjelasan anda.

  Sekiranya Syukri ingin minum air tulen, cadangkan satu cara untuk dia menyediakan air tulen dari air laut yang ada.

 • SENARAI SEMAK MENGENDALIKAN EKSPERIMENKAEDAH SATU

  Menjalankan EksperimenPersembahan DataPentafsiran Data dan GrafPenulisan LaporanMenyusun bahan & radasMelabel tabung didihMenggunakan silinder penyukatTeknikMengukur panjang ubi kentang dengan pembarisMengukur isipadu larutan menggunakan silinder penyukatPengumpulan dataMerekod panjang awal silinder ubi kentangMerekod perubahan pada panjang akhir silinder ubi kentang. Mengira purata panjang silinder ubi kentangMenggunakan radasMenggunakan pembaris dengan betulMenggunakan silinder penyukat dengan betul.Membersih dan menyimpan radasPelupusan sisa bahan Penjadualan Data Lajur, baris, tajuk dan unitPembolehubahSistematik, kualiti, dan pengiraanGrafTajukPaksi dengan unitSkala sekata3 titik diplotkanKekemasan kelukKesimpulanSoalan 1Soalan 2TujuanHipotesisPembolehubahBahan & RadasProsedurPenjadualan dataAnalisis DataKesimpulan

 • RADAS DAN BAHAN

  BilRadas dan BahanKuantiti1Tabung Didih32Penebuk Gabus13Pembaris 14Jam Randik15Silinder penyukat 10ml16Larutan Sukrosa 5%40ml7Larutan Sukrosa 30%40ml8Air Suling40 ml9Bikar 50 ml210KertasTuras511Pisau112Jubin113Rak Tabung Didih1

 • REKABENTUK MANUAL EKSPERIMENKAEDAH 2

  Tajuk : InersiaHasil Pembelajaran : Dalam unit ini peserta dapat merekabentuk eksperimen berkaitan dengan inersiaSituasi Pencetus Idea Murid: Pada musim hujan, kejadian tanah runtuh sering berlaku di kawasan tanah tinggi dan lereng bukit. Ketika pekerja sedang membersihkan kawasan runtuhan, tiba-tiba terdapat batu-batu yang berbeza saiz bergolek. Pekerja itu mendapati batu besar bergolek lebih lama dan jauh berbanding dengan batu yang lebih kecil.

 • Berdasarkan permasalahan di atas, jalankan eksperimen dengan menggunakan bahan dan radas berikut : Plastisin, mata gergaji besi, apit G, jam randik, jangka sudut, penimbang dan pembaris meter.

 • B) Berdasarkan Eksperimen yang telah anda jalankan, tuliskan laporan eksperimen yang mengandungi perkara-perkara berikut :

  1) Tujuan2) Pernyataan Masalah3) Hipotesis4) Pemboleh Ubah a. Manipulasi b. Bergerakbalas c. Dimalarkan5) Prosedur eksperimen6) Penjadualan Data (Berdasarkan keputusan eksperimen plotkan graf)7) Analisis data8) Kesimpulan Eksperimen

 • Berdasarkan dapatan eksperimen yang telah anda jalankan, bincang permasalahan berikut :

  Perhatikan troli di bawah. Troli manakah susah digerakkan. Dengan menggunakan konsep fizik, terangkan jawapan anda.

  .

 • SENARAI SEMAK MENGENDALIKAN EKSPERIMENKAEDAH 2

  Menjalankan EksperimenPersembahan DataPentafsiran Data dan GrafPenulisan LaporanMenyusun bahan & radasMemasang mata gergaji dengan menggunakan apit G pada kaki mejaMeletakkan plastisin yang berlainan jisim di hujung mata gergajiMengayunkan mata gergaji dengan sudut yang samaTeknikMenyukat jisim plastisinMengukur panjang mata gergajiMenyukat tempoh ayunanMengumpul dataMerekod data menggunakan jadualMenggunakan RadasMenggunakan pembaris meter dengan betulPenyimpanan radasPenjadualan Data Lajur, baris, tajuk dan unitPembolehubahBacaan data betul pada 1 tempat perpuluhan yang konsisten dan malarSistematik, kualiti, dan pengiraan GrafTajukPaksi dengan unitPembolehubahSkala sekata5 titik diplotkanSaiz graf 5X4Garis yang licin dan seimbangKesimpulanSoalan 1TujuanHipotesisPembolehubahBahan & RadasProsedurPenjadualan dataAnalisis DataKesimpulan

 • RADAS DAN BAHAN

  BilRadas dan BahanKuantiti1Plastisin1 kotak2Mata gergaji besi2 3Apit G14Jam randik15Pembaris meter16Jangka sudut17Penimbang1

 • TUGASAN REKA BENTUK MANUAL EKSPERIMEN

  ARAHAN:Rancang reka bentuk manual eksperimen berdasarkan kriteria berikut.1. Membentuk kumpulan mengikut bidang.2. Memilih sebuah topik mengikut kumpulan.3. Memilih salah satu kaedah diperkenalkan4. Menghasilkan sebuah manual eksperimen berdasarkan kaedah yang di pilih:

 • KAEDAH SATUa) Tajuk b) Hasil Pembelajaranc) Bahan dan radas d) Arahan kepada murid:A) Anda dikehendaki menjalankan eksperimen berdasarkan bahan dan radas serta langkah-langkah yang dinyatakan.

  B) Berdasarkan eksperimen yang telah anda jalankan, tuliskan laporan yang mengandungi perkara-perkara berikut : 1) Tujuan 2) Hipotesis 3) Pembolehubah a) Manipulasi b) Bergerakbalas c) Dimalarkan 4) Prosedur eksperimen 5) Penjadualan Data 6) Plot graf 7) Analisis data 8) Kesimpulan

 • KAEDAH DUA a) Tajuk b) Hasil Pembelajaran c) Situasi Pencetus Idea Murid d) Arahan kepada muridA. Berdasarkan permasalahan di atas, jalankan eksperimen dengan menggunakan bahan dan radas yang disediakan

 • B) Berdasarkan eksperimen yang telah anda jalankan, tuliskan laporan yang mengandungi perkara-perkara berikut : 1) Tujuan 2) Hipotesis 3) Pembolehubah a) Manipulasi b) Bergerakbalas c) Dimalarkan 4) Prosedur eksperimen 5) Penjadualan Data 6) Plot graf 7) Analisa data 8) Kesimpulan

 • Berdasarkan dapatan eksperimen yang telah anda jalankan bina soalan yang melibatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi untuk dibincangkan oleh murid.

 • S E K I A N

  TERIMA KASIH

  *******************************