copy of devian 2011

Upload: coffeeblack24

Post on 05-Apr-2018

246 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 Copy of Devian 2011

  1/27

  SOSIOLOGI DARI PERSPEKTIF

  PENGAJIAN SOSIAL

  -PSS 3102-

  NAMA NO. I/C

  Muhammad Nazmeer b Nazari 911127-10-5887

  Muhammad Ash Syahid b Haji Ismail

  Mohamad Naqiuddin b Mohamad

  KELAS : PISMP KAJIAN SOSIAL KOHOT 6

  AMBILAN JANUARI 2011

  NAMA PENSYARAH: PN. NORAINI BINTI TAHIR

  TARIKH HANTAR: 29 MAC 2011

 • 7/31/2019 Copy of Devian 2011

  2/27

  PENGHARGAAN

  Alhamdulillah, segala puji-pujian saya ucapkan kepada Allah SWT kerana telahmemberi peluang kepada kami dari PISMP Kajian Sosial Tahun Satu Ambilan

  Januari 2011 menyiapkan laporan kajian mengenai masalah pembuangan bayi di

  kawasan tempat tinggal kami. Kesyukuran yang tidak terhingga saya panjatkan

  kepada Ilahi diatas nikmat dan kesenangan yang dilalui sepanjang bekerja bersama-

  sama untuk menghasilkan sebuah laporan kajian yang terbaik buat tatapan

  pensyarah pebimbing yang saya dan rakan-rakan sayangi, tidak lain dan tidak

  bukan,Puan Noraini binti Tahir.

  Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pensyarah

  pembimbing iaitu Puan Noraini Tahir yang telah memberikan sepenuh komitmen

  beliau bagi membantu saya dalam menyiapkan laporan kajian ini. Tanpa nasihat dan

  pandangan dari beliau, pasti laporan kajian yang dihasilkan kurang menarik dan

  tidak mampu mencapai objektif yang ditetapkan.

  Seterusnya, sekalung ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah sanggup

  menyumbangkan maklumat dan pengetahuan bagi memberikan saya peluang untuk

  menghasilkan sebuah laporan kajian berkenaan isu pembuangan bayi. Ucapan

  terima kasih juga saya ucapkan kepada masayarakat setempat yang telah

  memberikan maklumat yang bernas. Di samping itu, tidak dilupakan kepada pihak

  Perpustakaan Negara yang memberikan maklumat yang terperinci. Segala tunjuk

  ajar dan pengetahuan yang disumbangkan sangat dihargai.

  Saya juga terhutang budi kepada orang tua kami `yang telah memberikan nasihat

  yang cukup berharga tentang bagaimana saya harus menangani isu pembuangan

  bayi yang cukup sensitif di kawasan saya ini.

  Diharap semua yang membaca laporan kajian ini dapat mengambil iktibar akan isu

  devian yang cuba diketengahkan oleh saya dan mendapat manfaat daripadanya.

  Semoga segala usaha ini mendapat keberkatan dan keredhaan dari Allah SWT.

  Sekian, Wassalam.

 • 7/31/2019 Copy of Devian 2011

  3/27

  ISI KANDUNGAN

  1.1 Tajuk Kajian

  1.2 Objektif Kajian

  1.3 Kumpulan Sasaran (sampel kajian)

  1.4 Kaedah Kajian

  1.5 Statistik

  1.6 Dapatan Kajian

  1.7 Rumusan

  1.8 Rujukan

  1.9 Lampiran

 • 7/31/2019 Copy of Devian 2011

  4/27

  1.1 TAJUK KAJIAN

  Tajuk bagi laporan kajian ini adalah Masalah Pembuangan Bayi. Laporan kajian ini

  dijalankan di kawasan tempat tinggal saya di Kampung Ismail, Seremban, Negeri

  Sembilan. Nama dan tempat tinggal mereka yang terlibat dengan pembuangan bayi

  dirahsiakan bagi menjaga kehormatan dan maruah mereka.

  Bagi menghasilkan sebuah laporan kajian memerlukan penelitian yang sewajarnya

  dan harus mementingkan semua aspek yang perlu diambil berat. Saya telah meilih

  taju kajian ini kerana saya merasakan bahawa gejala pembuangan bayi adalah satu

  jenis devian atau lencungan yang sangat serius dlam masyarakat kita pada hari ini.

  Perbuatan membuang bayi adalah satu perbuatan devian yang sering berlaku di

  negara kita. Oleh yang demikian, adalah sangat wajar untuk lebih memahami dan

  menyelami akan masalah pembuangan bayi yang semakin mencengkam negara kita

  dewasa ini.

  Setiap perbuatan devian harus dikupas dengan lebih mendalam dan wajar diberi

  pertimbangan yang sewajarnya sebelum sebarang tindakan berebntuk hukuman

  diambil. Tajuk kajian saya ini juga pasti akan membuka persoalan di dalam minda

  para pembaca mengenai hukuman yang setimpal bagi setiap individu yang telah

  terlibat dengan masalah pembuangan bayi.

 • 7/31/2019 Copy of Devian 2011

  5/27

  1.2 OBJEKTIF KAJIAN

  Laporan kajian ini adalah bagi mengingatkan kita semua bahawa tindakan

  membuang bayi adalah jenayah yang amat besar dosanya serta berat hukumannya

  disisi agama Islam.Firman Allah SWT didalam surah an-nisa' ayat 93:

  "Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja,maka balasannya

  ialah neraka jahanam,kekal dia didalamnya dan Allah murka kepadanya dan

  melaknat akannya serta menyediakan baginya azab seksa yang besar".

  Allah SWT juga mengingatkan kita dalam firmannya dalam surah Al-Isra ayat 17:

  Dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan oleh

  Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. dan sesiapa yang dibunuh

  secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan ahli warisannya berkuasa

  menuntut balas. Dalam pada itu, janganlah dia melampau dalam menuntut balas

  bunuh itu, kerana sesungguhnya ia adalah mendapat sepenuh-penuh pertolongan

  (menurut hukum Syarak) [Al-Israa' 17: 33]

  Kedua-dua ayat di atas menjelaskan betapa besarnya hukuman ke atas perbuatan

  membunuh. Betapa mulianya nyawa manusia di sisi Allah. Betapa berbahayanya

  kehidupan manusia apabila pembunuhan mengalami proses normalisasi.

  Menerusi laporan kajian ini juga kita dapat mengetahui dengan lebih mendalam akan

  faktor berlakunya masalah pembuangan bayi, golongan manakah yang sering

  terjebak dalam masalah ini, dan apakah usaha terbaik yang dapat diambil untuk

  mengatasi gejala devian yang semakin menggila di tanah air kita yang tercinta ini.

  Laporan kajian ini juga diharap dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam

  kepada kita semua mengenai masalah pembuangan bayi disamping dapat dijadikan

  rujukan kepada semua pihak sama ada pihak yang terjebak dengan pembuangan

  bayi, pihak kerajaan, malah masyarakat kita di Malaysia sendiri agar lebih

 • 7/31/2019 Copy of Devian 2011

  6/27

  bertanggungjawab dan dapat memberi pertimbangan yang sewajarnya dalam

  berhadapan sebarang masalah berkaitan pembuangan bayi.

  1.3 KUMPULAN SASARAN (SAMPEL KAJIAN)

  Kumpulan sasaran bagi laporan kajian ini adalah inidividu-individu yang pernah

  terlibat dalam masalah pembuangan bayi. Nama mereka dirahsiakan agar tidak

  mengaibkan maruah diri dan keluarga mereka sendiri. Golongan remaja dan pelajar

  institut pendidikan awam atau swasta adalah kumpulan yang disasarkan sebagai

  kajian dalam laporan ini.

  Secara umumnya golongan yang disasarkan ini boleh dibahagikan kepada tiga

  kumpulan iaitu pertama ialah mereka yang tiada langsung asas, pendidikan dan

  perasaan terhadap agama. Kedua pula ialah golongan yang mempunyai pendidikan

  agama, mengetahui hukum-hakam agama, tetapi kerana sesuatu yang

  mengecewakan, maka mereka akan memilih jalan yang menyeleweng.

  Kumpulan yang ketiga ialah golongan yang tahu agama, tetapi masih memilih jalan

  yang tersasar. Kumpulan ketiga ini walaupun mempunyai agama tetapi kurang

  meresap dalam diri.

  Oleh itu, mereka memilih untuk melakukan perkara yang menyeronokkan tanpa

  mengira larangan agama. Selain itu, remaja tersebut apabila mengetahui dirinya

  mengandung, sifat benci pada anak, pada lelaki yang tidak bertanggungjawab begitu

  meluap-luap sehingga tidak ada perasaan keibuan pada anak. Rasa kebencian dan

  kesan dari segi psikologi mengenai penolakan ini amat kuat pada bayi yang

  dikandung hingga sedikit pun mereka tidak mempunyai perasaan kasih walaupun

  bayi itu dilahirkan dengan selamat.

  Kesimpulannya dalam sejarah ada dua macam pembuangan bayi iaitu yang pertama

  pada zaman Firaun dimana bayi lelaki dibunuh dan kedua pada zaman jahiliah,

  anakanak yang dibuang adalah perempuan. Tetapi pada zaman sekarang, manusia

  mutakhir sanggup membuang anak tidak kira lelaki dan perempuan.

 • 7/31/2019 Copy of Devian 2011

  7/27

  CONTOH KES PEMBUANGAN BAYI

  Kes pertama :

  SARA (nama samaran), kini berusia 21 tahun. Ketika rakan sekelasnya sedang

  berjuang menghabiskan masa belajar di dewan kuliah, beliau kini sedang menangisi

  nasibnya yang pernah membuang bayi hampir setahun yang lalu.

  Kejadian yang berlaku bukan keinginannya, tetapi akibat ledakan nafsu yang gagal

  dikawal, beliau menanggung sengsara akibat perbuatannya membuang bayi. Teman

  lelakinya pula kini masih menuntut di sebuah universiti awam di semenanjung

  Malaysia, meneruskan lakonan seolah-olah tiada apa yang berlaku. Biarpun bergelar

  pelajar universiti yang sepatutnya berfikir panjang sebelum melakukan sesuatu, ia

  bukannya tembok kebal yang kukuh menahan nafsu serakah. Segala-galanya

  bermula ketika musim cuti semester pada 2008, ketika usia Sara baru mencecah 20

  tahun. Sara dan temannya lelakinya sudah lama berkenalan sejak di bangku sekolah

  di selatan

  Semenanjung. Boleh dikatakan, sama-sama masuk universiti dan berulang alik ke

  kampong setiap kali cuti kerana haluan mereka juga sama.

  Detik malang hidupnya bermula pada September lalu ketika beliau bersama teman

  lelakinya tiba di ibu negara menaiki bas untuk pulang ke kampus. Ketika itu

  Ramadan, bulan mulia bagi umat Islam mengerjakan puasa.

  Hendak dijadikan alasan atau itu sememangnya satu perancangan, mereka tiba

  lewat malam di ibu negara. Anehnya, ketika jam 11 malam, teman lelakinya

  mendakwa kebuntuan bagaimana mahu pulang ke kampus, lantas menyewa sebuah

  hotel murah sekadar untuk bermalam sementara menunggu siang untuk pulang.

  Meskipun bas atau komuter, transit aliran ringan (LRT) sudah tamat

  perkhidmatannya, ibu kota sebenarnya tidak pernah sunyi untuk mendapatkan

  khidmat teksi, ke mana saja destinasi.

 • 7/31/2019 Copy of Devian 2011

  8/27

  Apabila berdua di dalam bilik hotel, sudah tentu ada pihak ketiga. Meskipun Sara

  dan pasangannya penuntut kursus agama, ternyata bekalan ilmu agama mereka

  masih kurang sekali gus hanyut atas desakan syaitan.Ini bukan soal ganjaran, soal

  hadiah atau suka sama suka. Kami hanya lakukan sekali saja.

  Terus melekat dan saya hanya sedar mengandung apabila masuk bulan kelima.

  Perut saya kecil, sebab itu tidak ketara.Walaupun agak pelik kerana sudah

  beberapa bulan tidak datang haid, saya anggap perkara biasa hingga masuk bulan

  kelima.Saya berusaha mencari jalan termasuk melalui internet bagi mencari cara

  untuk menggugurkan bayi yang sedang dikandung oleh diri Sara itu.Namun semua

  rancangan menemui jalan buntu kerana bayi dalam perut Sara sudah terlalu besar

  untuk digugurkan.

  Akhirnya saya membuat keputusan untuk membuang bayi tersebut di sebuah tempat

  pelupusan sampah . Kini saya berasa sangat menyesal dengan perbuatan keji saya

  itu. Saya berazam untuk menenangkan diri dan cuba untuk mencari kekuatan bagi

  meneruskan pengajian selepas ini, katanya dengan air mata bergenang.

  Sehingga kini, ibu bapanya masih belum tahu bahawa anak kesayangan mereka

  sebenarnya bercuti daripada pengajian akibat trauma dengan perbuatannya

  membuang bayi.

  Kes kedua :

  INA (nama samaran) juga mempunyai masalah dan jalan cerita hampir sama

  dengan Sara. Semuanya berlaku ketika cuti semester. Gadis yang berasal dari

  Pantai Timur ini juga bermalam bersama kekasihnya gara-gara kehabisan tiket bas

  ekspres untuk pulang bercuti ke kampung halaman di negeri berjiran. Ketika itu,

  usianya baru 18 tahun dan kini pelajar sebuah institut pendidikan itu telah bergelaribu ketika usianya memasuki 19 tahun.

 • 7/31/2019 Copy of Devian 2011

  9/27

  Berbeza dengan Sara yang melakukan hubungan seks secara sukarela, beliau

  mendakwa dipaksa teman lelakinya mengadakan seks. Sebaik saja mereka

  mendapati tiket bas ekspres habis, teman lelaki Ina membawanya bermalam di

  rumah nenek dan di situlah bermula detik hitam dalam hidupnya.

  Kami hanya lakukan hubungan seks sekali saja dan saya teruskan pengajian

  seperti biasa. Teman lelaki tidak bekerja dan sebenarnya kami baru beberapa bulan

  berkenalan. Saya hanya sedar mengandung selepas tiga bulan.

  Memang keluarga mengamuk dan ibu sangat kecewa dengan apa yang telah

  berlaku . Mereka bimbang masa depan saya dan anak yang sedang dikandung,

  katanya.

  Ditanya kenapa tidak membuat laporan polis jika dirogol, Ina terdiam dan jelasnya,

  bapa anak itu adalah teman lelakinya. Dia tidak sampai hati untuk mengheret teman

  lelakinya itu ke dalam penjara. Ina telah dipinggirkan oleh keluarga semenjak

  peristiwa pahit itu berlaku. Teman lelakinya telah mendesak Ina untuk membunuh

  bayinya sebaik sahaja dilahirkan, namun Ina tidak sampai hati untuk melakukan

  perbuatan yang terkutuk itu. Ina telah membuang bayinya di sebuah surau di pinggir

  ibu kota. Sehingga hari ini dia masih tidak mengetahui akan nasib yang menimpa

  anak yang dibuangnya itu.

 • 7/31/2019 Copy of Devian 2011

  10/27

  1.4 KAEDAH KAJIAN

  Terdapat dua jenis pendekatan iaitu berbentuk kajian kuantitatif dan kualitatif. Kajian

  kualitatif dijalankan untuk mendapatkan kefahaman yang mendalam terhadap

  sesuatu perkara yang ingin dikaji. Ahli sosiologi sering kali bergantung

  kepada kaedah kuantitatif untuk menghurai corak hubungan sosial, dan untuk

  membina model model yang boleh membantu dalam meramal perubahan sosial dan

  kesannya kepada manusia.

  Sesetengah ahli sosiologi pula berpendapat kaedah kuantitatif (seperti wawancara

  terarah, diskusi berkumpulan, dan kaedah etnografi) mampu memberi pemahaman

  yang lebih mendalam terhadap proses sosial. Cara yang terbaik ialah menggunakan

  kedua dua kaedah secara serentak. Keputusan daripada kedua dua kaedah ini

  boleh digunakan untuk menguatkan hujah antara satu sama lain. Contohnya,

  kaedah kuantitatif boleh menghurai corak am sosial, manakala kaedah kualitatif pula

  boleh membantu dalam memahami bagaimana seseorang individu bergerak balas

  terhadap perubahan sosial.

  Saya telah memilih untuk menggunakan kaedah kualitatif bagi menghasilkan laporan

  kajian ini. Saya berpendapat bahawa kaedah yang digunakan sangat sesuai dandapat menghasilkan laporan kajian yang bagus berkaitan dengan masalah

  pembuangan bayi ini.

  Beberapa individu yang terlibat dengan pembuangan bayi telah bersetuju untuk

  bekerjasama dan sanggup menceritakan pengalaman sebenar mereka.

  Sesungguhnya pengalaman yang diceritakan sangat berharga dan tidak ternilai

  untuk digambarkan.

  http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaedah_kuantitatif&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaedah_kuantitatif&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaedah_kuantitatif&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaedah_kuantitatif&action=edit&redlink=1
 • 7/31/2019 Copy of Devian 2011

  11/27

  1.4 STATISTIK

  Saya ingin menarik perhatian kepada statistik pembuangan bayi antara tahun 2000

  sehingga 2006 yang melaporkan sebanyak 580 orang bayi telah dibuang, majoriti

  (532 92%) adalah bayi baru lahir, sementara 48 (8%) adalah janin ( Sumber

  PDRM). Sementara menurut laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan

  Masyarakat Malaysia pula, terdapat peningkatan ketara dalam kes pembuangan

  bayi yang dilaporkan (Rujuk Jadual 1).

  Jadual 1

  Tahun 2006 2007 20082009 (sehingga

  Mei)

  Jumlah

  Kes53 76 102 33

  Dalam Persidangan Kependudukan Kebangsaan 2007, dilaporkan menurut satukajian di Lembah Klang, seorang bayi dibuang setiap sepuluh hari. Apa yang lebih

  membimbangkan, fenomena ini tidak lagi hanya berlaku di bandar-bandar besar,

  malahan semakin kerap dilaporkan di kawasan desa dan luar bandar. Bayi-bayi juga

  pernah dilaporkan dibuang di dalam tandas sekolah dan premis menara gading

  institusi pengajian tinggi.

  Namun, secara umumnya, masyarakat Malaysia seolah-olah hanya mampu

  menyatakan rasa kesal, mengecam tindakan zalim tersebut, menuding jari

  menyalahkan remaja belia yang dikatakan semakin sumbang perlakuan mereka.

  Adakah kerana bayi-bayi malang tersebut dianggap hasil perzinaan, dikandung

  tanpa dirancang dan dikehendaki (unplanned and unwanted) oleh ibu mereka, tanpa

  bapa yang sanggup melindungi lalu kemudiannya dibiarkan atau dibuang untuk

  menutup aib dan malu , maka kematian mereka tidak harus dibela?

 • 7/31/2019 Copy of Devian 2011

  12/27

  1.5 DAPATAN KAJIAN

  PENGENALAN

  Sedekad kebelakangan ini, kita sama-sama menyaksikan peningkatan kes

  pembuangan bayi di negara kita ini. Setiap tahun terdapat begitu banyak kes

  berkaitan pembuangan bayi diaporkan di media massa di Malaysia. Kebanyakan kes

  bayi-bayi yang dibuang ini meninggal akibat kesejukan atau dibaham binatang.

  Sesungguhnya kita semua amat kesal peningkatan fenomena yang menyayat hati

  ini. Fenomena ini tidak serasi dengan negara kita sebagai negara timur yang

  mementingkan semangat kekeluargaan.

  Pembuangan bayi adalah satu jenayah. Ia terjadi akibat kehamilan tidak diingini.

  Ramai remaja yang mengandung di luar nikah terpaksa membuang bayi mereka

  terdesak, akibat malu dan takut akan akibat yang bakal ditanggung. Sebenarnya,

  masalah pembuangan bayi ini bukanlah suatu gejala baru dalam sejarah

  kemanusiaan manusia. Membuang bayi adalah cara yang paling mudah dilakukan

  oleh pasangan yang melakukan penzinaan dan hamil. Bagi kebanyakan kes,

  perempuan yang dipersalahkan dan terpaksa menanggung beban di atas perbuatan

  tersebut.

  Isu pembuangan bayi ini merupakan isu sejagat. Tidak sekadar berlaku di Malaysia

  malah di merata tempat. Di Brunei, seorang wanita dijatuhi hukuman penjara empat

  tahun kerana menyebabkan kematian seorang bayi dengan meletakkannya di dalam

  karung sampah yang mengakibatkan bayi berkenaan mati kelemasan. Di Indonesia,

  seorang penduduk melihat benda berwarna kuning disyaki bayi terapung-apung di

  tepi sungai. Di China pula seorang bapa membuang anaknya yang berusia setahun

  ke dalam sungai kerana menyangka anaknya itu mati setelah tidak sedarkan diri

  kerana sakit perut. Manakala di Amerika Syarikat pula, seorang remaja perempuan

  yang baru menganjak sahaja usia 19 tahun, Krystal Johnson telah dituduh

  membunuh setelah membuang bayinya ke kawasan yang kotor dan mengakibatkan

  kematian.

 • 7/31/2019 Copy of Devian 2011

  13/27

  Di Malaysia, gejala ini terus berlaku dan menunjukkan aliran yang menaik.

  Umpamanya pada tahun 1999, sebanyak 70 kes telah dilaporkan dan pada tahun

  2001, ia meningkat kepada 97 kes. Peningkatan bilangan kes ini memerlukan

  langkah-langkah penyelesaian dari akar umbi punca tersebut.

  Menurut statistik daripada pihak berkuasa, didapati jenayah membuang bayi terus

  meningkat dari tahun ke tahun. Saya ingin menegaskan bahawa setiap bayi berhak

  disambut kelahirannya oleh pasukan perubatan yang terlatih di premis kesihatan

  yang serba lengkap untuk mengendalikan sebarang kecemasan. Setiap ibu yang

  hamil, berhak mendapatkan jagaan kehamilan yang sempurna untuk memastikan

  kesihatannya terjaga sepanjang masa. Setiap bayi baru lahir yang ditemui mati

  terdampar, dikira satu kematian neonatal (bayi berusia tidak lebih empat minggu)

  yang secara tidak langsung menandakan jagaan kesihatan yang tidak sempurna dan

  tahap kesihatan yang rendah. Awal Julai lepas, dilaporkan penemuan mayat reput

  seorang wanita muda di bilik asrama salah sebuah IPT di selatan tanahair, bersama

  bayi yang dilahirkannya sendirian. Kematian ibu yang melahirkan bayi tanpa bantuan

  perubatan ini perlu dilihat sebagai satu kematian ibu (maternal mortality) yang

  sepatutnya boleh dielakkan (avoidable) sekiranya jagaan kesihatan dan perubatan

  dapat diberikan sebagaimana lazimnya.

 • 7/31/2019 Copy of Devian 2011

  14/27

  FAKTOR BERLAKUNYA MASALAH PEMBUANGAN BAYI

  Dewasa ini, Malaysia dengan bangganya menuju ke alaf baru yang berorientasikan

  sains dan teknologi. Namun mereka alpa dengan perkembangan sosial di negara ini.

  Saban hari, terdapat laporan bayi yang dijumpai di dalam tandas, di tepi longkang,

  dan lain-lain tempat tanpa ada perasaan perikemanusiaan.

  Pembuangan bayi sebenarnya melibatkan banyak faktor. Kita tidak boleh membuat

  tuduhan atau menuding jari kepada satu-satu pihak kerana menyebabkan kehamilan

  luar nikah yang bertambah, sebaliknya melihat punca tersebut daripada pelbagai

  aspek. Kajian yang dilakukan oleh Pakar Psikologi Kanak-kanak dan Remaja dari

  Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Khaidzir Ismail melalui Kajian Profil RemajaPerempuan Risiko Tinggi terhadap kalangan remaja perempuan berisiko tinggi atau

  bermasalah memberi pendedahan betapa punca sebenar terletak pada keluarga

  yang bermasalah. Pengaruh rumah tangga memberi kesan ke atas pembentukan

  personaliti anak-anak khususnya apabila mereka meningkat remaja. Konflik dalam

  keluarga menendang keluar remaja untuk mencari tempat dan rakan yang boleh

  membantu mengatasi keadaan hidup dan pada masa yang sama memenuhi

  keperluan kewangan, hiburan dan perkembangan emosi mereka. Tanpa

  pengawasan, anak-anak menjadi liberal, bersikap kurang ajar dan merencana

  kehidupan mengikut kehendak hati.

  Faktor utama berlakunya pemasalahan ini ialah kurangnya kefahaman agama di

  kalangan masyarakat secara menyeluruh.. Tidak dapat dinafikan bahawa kesedaran

  agama dan semangat beragama akhir-akhir ini begitu menonjol tetapi ia tidak

  menyeluruh, hanya terbatas pada golongan tertentu sahaja sedangkan golongan

  muda terutama belia, umumnya masing-masing menjauhkan diri daripada

  mendalami agama.

  Selain itu, punca yang paling jelas berlakunya gejala pembuangan bayi ini adalah

  kerana berlakunya anak luar nikah. Tatkala ingin menyembunyikan perbuatan dusta

  itu mereka sanggup membuang bayi dengan harapan diberi peluang menjalani

  kehidupan baru. Hal ini turut diakibatkan oleh mereka tidak sanggup diejek dan

  dicaci oleh masyarakat setempat.

 • 7/31/2019 Copy of Devian 2011

  15/27

  Masalah akan membiakkan masalah jika tidak disekat. Pembuangan bayi adalah

  satu masalah yang wujud sebagai impak kepada masalah lain yang wujud lebih

  awal. Pergaulan bebas, pengaruh dadah, capaian yang mudah terhadap bahan-

  bahan lucah dan pengaruh kawan adalah antara punca yang sering kali

  diperkatakan. Namun, jarang kita membuat analisis terhadap perubahan yang

  berlaku dalam masyarakat akibat daripada proses sosialisasi.

  Di samping itu sikap masyarakat. Masyarakat yang tidak prihatin, hanya berpeluk

  tubuh, dan mengabaikan isu itu turut menjadi punca gejala ini menjadi-jadi. Mereka

  bersikap demikian kerana menganggap isu ini adalah sesuatu yang memalukan.

  Terdapat juga, ahli masyarakat yang hanya menuding jari terhadap golonganremaja. Pada pandangan mereka inilah pencetus berlakunya pembuangan bayi

  kerana pergaulan bebas. Lebih-lebih lagi remaja yang suka melepak dan membuang

  masa dengan sia-sia dianggap sebagai sampah masyarakat. Sebagai masyarakat,

  kita sepatutnya memberi teguran membina kepada remaja tersebut. Selain itu

  kesilapan yang paling nyata ialah sikap wanita dan lelaki yang melakukan perzinaan

  sesuka hati. Mereka tergolong dalam kalangan yang kurang pendidikan agamanya.

  Selepas itu, masing-masing hilang rasa tanggungjawab ke atas apa yang mereka

  lakukan hingga sanggup mengorbankan anak.

  Hukuman yang kurang berat juga menggalakkan kes-kes pembuangan bayi ini. Ibu

  bapa mangsa bayi yang dibuang tidak dikesan bersungguh-sungguh sehingga

  masalah penjagaan bayi diserapkan bulat-bulat kepada pihak hospital dan Jabatan

  Kebajikan Masyarakat. Hukuman yang dikenakan hanya penjara dan denda yang

  mampu dilaksanakan oleh pesalah.

  Faktor yang menyusahkan perkahwinan juga menjadi faktor masalah pembuangan

  bayi. Budaya masyarakat Melayu, umpamanya yang melibatkan hantaran, persiapan

  perkahwinan, membuatkan orang merasakan untuk mendirikan rumah tangga itu

  amat menyusahkan kerana mereka tidak mampu. Jadi anak muda yang terlalu

  ghairah, tidak dapat mengawal shahwatnya terpesong dan melakukan zina, dan

  menghasilkan anak luar nikah.

 • 7/31/2019 Copy of Devian 2011

  16/27

  Tidak ada pengawasan iaitu jauh daripada ibu bapa, mereka akan mudah

  terpengaruh dengan kawan. Pengabaian dalam memberi kasih saying adalah salah

  satu jenis penderaan yang meninggalkan risiko lebih besar yang banyak berlaku

  dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dimana, semakin meningkat masalah ini

  dikalangan pekerja-pekerja kilang terutama remaja yang datang dari kampung. Ibu

  bapa mesti sedar dan meluangkan waktu, bagaimana sibuk sekalipun, harus

  memperuntukkan waktu bersama anak- anak.

  Dalam memperkatakan tentang tindakan membuang bayi itu, kita mungkin terlupa

  malah mengenepikan sama sekali salah satu punca utama bencana musibah

  kehamilan luar nikah itu. Tumpuan lebih kepada bayi malang yang mati dibuang dan

  dosa kesilapan yang dilakukan oleh gadis yang terlanjur. Kita alpa kepada lelaki

  durjana yang bertanggungjawab di atasbencana keterlanjuran seksual itu. Mereka

  perlu diburu, dipertanggungjawabkan di atas apa yang telah dan sedang berlaku.

  Tidak adil dengan hanya menyalahkan gadis perempuan yang menanggung beban

  penderitaan keterlajuran seksual ini. Lelaki itu wajar diheret ke muka pengadilan di

  atas perbuatan salahlaku seksual mereka. Gadis-gadis malang itu ditinggalkan

  menanggungtrauma mengandung luar nikah dengan sokongan sosial yang lebih

  banyakmencemuh, mencerca daripada membantu.

 • 7/31/2019 Copy of Devian 2011

  17/27

  CARA MENGATASI MASALAH PEMBUANGAN BAYI

  ISU pembuangan bayi yang tidak pernah berkesudahan sejak beberapa tahun

  kebelakangan ini boleh dianggap sebagai wabak atau bencana. Maka itu saya

  berasa terpanggil untuk bersama-sama terlibat dalam usaha menyumbangkan idea

  untuk menyifarkan kes pembuangan bayi di negara kita. Perbuatan sedemikian

  bukan sahaja dianggap kejam dan tidak bertanggungjawab, malah boleh juga

  diklasifikasikan "Kelahiran semula generasi jahiliah" atau "Jahiliah alaf baru".

  Masyarakat setempat adalah golongan utama bertindak bagi mengatasi masalah

  pembuangan bayi dalam kawasan tempat tinggal mereka. Antara langkah yang perlu

  yang perlu dilaksanakan oleh masyarakat setempat ialah menyediakan satu tempatperlindungan kepada pelajar institusi pendidikan yang bermasalah seperti ini.

  Rumah perlindungan ini memberi bantuan kaunseling dan penjagaan kepada pelajar

  IPT yang bermasalah dan sedang mengandung anak luar nikah perlu dilakukan

  sebelum sebarang tindakan undang-undang diambil. Kewujudan rumah

  perlindungan ini memberi ruang kepada remaja untuk berfikir secara rasional

  menyelesaikan masalah mereka. Sesungguhnya isu pembuangan bayi dapat

  dikurangkan.

  Semua pihak perlu memainkan peranan yang lebih bertanggungjawab dalam usaha

  mencegah gejala sosial yang sedang berleluasa dan semakin parah hari ini. Ianya

  mesti bermula pada tahap individu yang harus diperkayakan dengan ilmu

  pengetahuan dan kemahiran membuat keputusan yang bijak, bertanggungjawab

  berkaitan aspek seksualitinya. Setiap individu tanpa mengira gender, usia, pangkat

  dan kedudukan mesti mempunyai daya tahan, disiplin serta integriti yang tinggi.

  Usaha mesti dipertingkatkan agar institusi keluarga dan masyarakat kembali

  membangunkan sistem nilai dan disiplin hidup yang mampu mengawal tingkahlaku

  ahli-ahlinya, selari dengan bertambahnya cabaran yang menghakis nilai murni dalam

  komuniti. Pihak berwajib mestilah mengekang sebarang aktiviti dan kegiatan yang

  membuka peluang luas yang membawa kepada berlakunya perzinaan seperti

  pergaulan bebas, hiburan tanpa batas dan gaya hidup hedonistik yang

  menggalakkan penagihan dadah, alkohol dan seks. Strategi mendidik dan menyeru

  masyarakat untuk kembali mengamalkan ajaran agama yang menekankan gaya

 • 7/31/2019 Copy of Devian 2011

  18/27

  hidup yang murni mesti dilipatgandakan dan menjadi keutamaan di setiap peringkat,

  dari yang paling atas iaitu pucuk pimpinan negara sehinggalah kepada rakyat jelata .

  Seterusnya, dalam mencari jalan mengatasi masalah pembuangan bayi ini, langkah

  praktikal mesti segera diambil untuk mengelakkan ibu yang hamil akibat perzinaan

  dalam masyarakat hari ini tidak berfikiran panjang lalu mengambil keputusan melulu

  membuang dan membunuh bayi yang baru lahir. Setiap wanita yang hamil, sama

  ada yang sudah sah berkahwin ataupun belum, mesti mendapatkan jagaan

  antenatal di pusat kesihatan yang berhampiran secara berkala untuk memastikan

  kesejahteraannya dan janin dalam kandungan terpelihara. Wanita yangmenyembunyikan kehamilannya (concealed pregnancy) seringkali berhadapan

  dengan risiko komplikasi seperti cubaan menggugurkan kehamilan, kepucatan,

  preeklampsia, kelahiran pramatang atau kematian semasa melahirkan. Mereka

  mesti bertanggungjawab terhadap kesihatan diri mereka sendiri dan tidak

  seharusnya mempertaruhkan nyawa mereka melalui kehamilan dan kelahiran

  sendirian.

  Pasangan lelaki yang terbabit dalam perzinaan sehingga menyebabkan kehamilan

  mesti dipertanggungjawabkan. Perkembangan kajian saintifik yang membabitkan

  DNA dan genetik hari ini membolehkan pembuktian terhadap asal usul keturunan

  manusia dibuat. Satu mekanisme perundangan perlu diusahakan agar pasangan

  lelaki dalam perzinaan tidak boleh secara sewenang-wenangnya berlepas tangan

  dari memikul tanggungjawab yang sepatutnya.

  Saya mendesak agar langkah-langkah yang disarankan segera diambil tindakan

  bagi menangani isu pembuangan bayi hingga ke akar umbi. Jangan biarkan

  Malaysia menjadi sebuah masyarakat jahiliyyah moden yang tiada peri kemanusiaan

  lagi!

 • 7/31/2019 Copy of Devian 2011

  19/27

 • 7/31/2019 Copy of Devian 2011

  20/27

  1.7 RUMUSAN

  Kesimpulannya, masalah kes pembuangan bayi ini perlu dikaji secara telus. Semua

  pihak bertanggungjawab untuk menyelesaikannya. Semua pihak memikul kesan

  yang timbul kerana kitalah yang menyebabkan dan mampu menghalang masalah ini

  daripada berterusan.

  Masyarakat harus menerima masalah ini dan mencari jalan penyelesaiannya

  secepat mungkin. Setiap warga masyarakat tanpa mengira kaum haruslah bersatu

  padu menggembleng tenaga mencegah dan membanteras supaya penyakit sosial

  ini tidak menular dengan lebih serius.

  Pihak atasan seperti badan-badan kerajaan dan kerajaan juga perlu lebih peka dan

  menganjurkan pelbagai ceramah atau motivasi kepada remaja supaya mereka

  mendapat lebih informasi tenteng gejala ini dan sedar akan kesan daripada

  perbuatan tidak bermoral itu. Dengan usaha-usaha yang dilakukan secara bersama

  dan menyeluruh ini, ia sedikit sebanyak dapat mengurangkan masalah ini daripada

  terus menjadi satu penyakit berbahaya di negara Malaysia ini. Tiada siapa patut

  menuding jari pada pihak yang lain, kerana setiap daripada kita adalah merupakanahli masyarakat.

  Penyelesaian yang terbaik ialah menutup punca kepada masalah ini. Pendidikan

  yang menekankan kesucian hubungan lelaki dan perempuan perlu didedahkan sejak

  kecil di samping pencegahan daripada institusi agama dan budaya masyarakat.

  Penguatkuasaan sepatutnya diguna pakai untuk menjadi pengajaran kepada ahli

  masyarakat tetapi peningkatan kes buang bayi dari setahun ke setahun

  menimbulkan persoalan sejauh mana keberkesanan hukuman sedia ada ini?

 • 7/31/2019 Copy of Devian 2011

  21/27

  1.8 RUJUKAN

  1. Buku Ilmiah

  Ulwan, D. A. (2009). Tanggungjawab Pendidikan Seks Menurut Islam.

  Yamani Angle Sdn Bhd.

  2. Surat Khabar

  Afzan, S. N. (2010). Zaman Buang Anak?Kosmo.

  3. Internet

  Bernama. (2010). Rosmah Mahukan Kerjasama Bagi Bendung Gejala

  Pembuangan Bayi. Bernama.

 • 7/31/2019 Copy of Devian 2011

  22/27

  1.9 LAMPIRAN

  CONTOH PEMBUANGAN BAYI

 • 7/31/2019 Copy of Devian 2011

  23/27

  CONTOH PEMBUANGAN BAYI

 • 7/31/2019 Copy of Devian 2011

  24/27

  CONTOH PEMBUANGAN BAYI

 • 7/31/2019 Copy of Devian 2011

  25/27

  CONTOH PEMBUANGAN BAYI

 • 7/31/2019 Copy of Devian 2011

  26/27

  CONTOH PEMBUANGAN BAYI

 • 7/31/2019 Copy of Devian 2011

  27/27

  CONTOH RUJUKAN