ulangkaji unit 8

of 35/35
Unit 8: Analisis Item

Post on 10-Dec-2014

127 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Unit 8: Analisis Item

Satu proses mengenalpasti dan memilih item-item yang berfungsi setelah item-item diprauji terlebih dahulu untuk mengetahui statistik bagi setiap item berkenaan.

Tujuan Analisis Item: Menentukan Kesukaran item Daya tarikan opsyen bagi sesuatu item Bagaimana item mendiskriminasikan pelajar dalam menjawab sesuatu item

Analisis item untuk tujuan ujian rujukan kriteria (Criterion Referenced Test URT) berbeza dari analisis item untuk tujuan ujian rujukan norma (Norm Referenced Test URN) URN mencari perbezaan (variability) yang wujud antara pelajar URK menekankan penguasaan pelajar berdasarkan standard yang ditetapkan

Peringkat Analisis Item Analisis item awalan: Menentukan semua jawapan untuk menskor adalah betul, menentukan jawapan itu telah di punch pada tempat yang betul, mencari item cacat. Analisis item akhiran: Menentukan tiada item-tem yang tidak berfungsi, salah punch

Kegunaan Analisis Item: Untuk menganalisis pengajaran yang,

Berkesan Tidak berkesan atau tiada pengajaran Tidak diperlukan Item yang dikemukakan terlalu mudah

Indeks Kesukaran Item Ditulis sebagai nilai p Perkadaran pelajar dalam kumpulan yang diuji dapat menjawab sesuatu item dengan betul Perkadaran dan julatnya antara 0.00 hingga 1.00 (0% - 100%) Lebih tinggi nilai-p, lebih mudahlah sesuatu item berkenaan kepada kumpulan yang diprauji iaitu lebih ramai pelajar dapat menjawab dengan betul

Item dikotomi (betul diberikan 1 markah, salah diberikan 0 markah). Markah min bagi item berkenaan ialah perkadaran pelajar yang mendapat 1 bagi item itu; iaitu bilangan pelajar yang mendapat betul dibahagikan dengan jumlah pelajar yang menjawab item itu Nilai-p digunakan untuk menunjukkan min bagi item yang binari. Min ialah jumlah p dan ditulis p

Bagi item binari, variannya bersamaan dengan pq P ialah perkadaran pelajar yang mendapat 1 dan q ialah perkadaran pelajar yang mendapat 0 Sisihan piawai bagi item binari ialah punca ganda dua varian itu, pq

Tujuan Mentaksir Aras Kesukaran Item

Item lebih mudah disusun diawal berbanding item lebih susah Pemilihan item yang sesuai bagi tujuan sesuatu ujian yang dijalankan Masalahnya, ialah penentuan tahap optimum nilai-p Jawapan terletak pada nilai diskriminasi item berkenaan. Item yang amat diskriminasi terletak pada nilai-p menghampiri kepada 0.5

Asasnya, lagi rendah p