ulangkaji f2

of 16 /16
UJIAN BERTULIS 2 jam SAM TANJONG KARANG Arahan 1. Kertas ini boleh dibuka apabila diberitahu. 2. Tulis nama dan angka giliran anda di ruang yang disediakan. 3. Tulis jawapan anda di ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini. 4. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan. Kegunaan Pemeriksa Nama Pemeriksa: Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10 Jumlah 100

Author: bedz-physics

Post on 04-Dec-2015

246 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ulangkaji f2

TRANSCRIPT

SAM TANJONG KARANG

UJIAN BERTULIS2 jam

ArahanKertas ini boleh dibuka apabila diberitahu.Tulis nama dan angka giliran anda di ruang yang disediakan.Tulis jawapan anda di ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini.Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.Kegunaan PemeriksaNama Pemeriksa:SoalanMarkahPenuhMarkahDiperoleh1102103104105106107108109101010Jumlah100

NAMA:ANGKA GILIRAN:

Jawab semua soalan.1 Lengkapkan langkah-langkah yang berikut.[3 markah]Jawapan:

2Selesaikan setiap persamaan linear yang berikut:(i)8 5p = 3p(ii)[3 markah]Jawapan:

3Selesaikan tiap-tiap persamaan linear yang berikut:(i)m 4 = 8(ii)4m = 8(iii)4 m 8[3 markah]Jawapan:

4Lengkapkan setiap yang berikut dengan simbol > atau b2 + c2a2 = b2 + c2ABCabcABCabcABCabc (i)

(ii)

(iii)

8Rajah menunjukkan sebuah segi tiga sama kaki QRS.

(i)Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja, bina segi tiga QRS di ruang jawapan.(ii)Berdasarkan rajah yang dibina di (i), ukur panjang, dalam cm, bagi QS.[3 markah]Jawapan:

(i)

(ii)QS = ........................

9Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja, bina garis RT yang berserenjang kepada garis PS. T berada di atas garis PS.Seterusnya, ukur panjang garis RT.[3 markah]Jawapan:PSQR

RT = ................................

10Tulis sudut yang dibina dalam setiap yang berikut. [3 markah]Jawapan:PQPQPQ(i)(ii)(iii)

11 Rajah di ruang jawapan menunjukkan dua garis lurus, KL dan LM.Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja, bina(i)garis LN, pembahagi dua KLM,(ii)sisi empat KLMN dengan keadaan LMN = 90.[4 markah]Jawapan:

MLK

12Jadual menunjukkan jualan burger ikan dan burger ayam dalam tempoh empat bulan. BulanJanuariFebruariMacApril

Bilangan burger ikan120160240400

Bilangan burger ayam320200280320

Dalam Rajah di ruang jawapan, maklumat bagi bulan Januari ditunjukkan dalam graf palang. Lengkapkan graf palang itu untuk mewakili semua maklumat dalam Jadual[4 markah] Jawapan:

13Rajah menunjukkan tiga titik, P, Q dan R, pada satah Cartes.48121648x12612y6ORQP

Nyatakan koordinat bagi setiap titik itu.[3 markah]] Jawapan:

P : ............................Q : ............................ R : ............................

14Rajah menunjukkan tiga titik, P, Q dan R, pada satu satah Cartes.

(i)Cari jarak, dalam unit, di antara titik P dengan titik R.(ii)Titik tengah PQ adalah sama dengan titik tengah RS. Cari koordinat bagi titik S.[4 markah]Jawapan:

15Rajah di ruang jawapan menunjukkan sebuah sisi empat K yang dilukis pada grid segi empat sama yang sama besar. Pada Rajah, lukis (i) sisi empat L, imej bagi sisi empat K di bawah suatu pantulan pada garis PQ,(ii) sisi empat M, imej bagi sisi empat K di bawah suatu putaran 180 pada titik O. [4 markah] Jawapan:

OPQK

16Rajah menunjukkan dua buah segi tiga, ABC dan A'B'C', yang dilukis pada suatu satah Cartes. A'B'C' ialah imej bagi ABC di bawah suatu putaran.

Nyatakan(i)pusat putaran itu,(ii)a.sudut putaran itu,b.arah putaran itu.[4 markah]Jawapan:

17Rajah di ruang jawapan menunjukkan sebuah segi empat sama EGJL yang dibahagikan kepada empat bahagian yang sama besar. X dan Y ialah dua titik yang bergerak di dalam rajah itu. Pada Rajah,(i)lukis lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa 3 unit dari titik O,(ii)lukis lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak sama dari garisEL dan garis GJ,(iii)tandakan dengan simbol , kedudukan bagi semua persilangan antara lokus X dan lokus Y.[4 markah]Jawapan / Answer:

18Rajah menunjukkan titik J dan titik K pada suatu satah Cartes.

yK(3, 2)J(5, 4)Ox

JKL ialah sebuah segi tiga sama kaki dengan JK = JL. Diberi KL selari dengan paksi-y, cari luas, dalam unit2, segi tiga JKL. [3 markah] Jawapan:

19 Rajah menunjukkan sebuah segi empat sama EFGH yang bersisi 8 cm. K, L, M dan N masing- masing ialah titik tengah bagi EF, FG, GH dan EH. X, Y dan Z ialah tiga titik yang bergerak dalam rajah itu.EFGHKLMNP

(i) X ialah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 4 cm dari garis KM. Huraikan selengkapnya lokus X. (ii) Y ialah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik N dan titik M. Z ialah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik L sentiasa 4 cm. Nyatakan persilangan lokus Y dan lokus Z.[3 markah]Jawapan:

20 Jadual menunjukkan bilangan pengawas dalam Tingkatan 1, 2, 3 dan 4.Tingkatan1234

Bilangan pengawas612159

Pada Rajah di ruang jawapan, palang yang mewakili bilangan pengawas Tingkatan 1 telah dilukis. Lengkapkan carta palang itu untuk mewakili semua maklumat dalam Jadual. [3 markah]Jawapan:

TingkatanFormBilangan pengawasNumber of prefects1234

21Rajah menunjukkan pelan sebuah padang. PQRS ialah sebuah segi empat tepat. PUS dan QTR ialah dua buah semibulatan yang ditanam rumput. Kawasan yang selebihnya masih belum ditanam rumput.

100 m35 mPQSRUT

Hitung luas, dalam cm2, kawasan yang belum ditanam rumput. [Guna / Use = ] [3 markah]Jawapan:

22Rajah menunjukkan sebuah segi tiga RST

Sisi bagi segi tiga itu adalah dalam nisbah RS : ST : RT = 8 : 7 : 4. Cari beza panjang, dalam cm, antara RT dengan ST.[3 markah]Jawapan:

23Jadual menunjukkan harga asal dan diskaun bagi dua jenis barang yang dijual di sebuah kedai. BarangHarga asalDiskaun

KetuharRM35020%

Peti aisRM800x%

Mira membayar RM960 untuk sebuah ketuhar dan sebuah peti ais. (i) Hitung harga ketuhar itu selepas diskaun.(ii) Cari nilai x.[4 markah]Jawapan:

24Rajah menunjukkan sebuah trapezium KLMN dan sebuah segi tiga bersudut tegak MNP.

Hitung (i)panjang, dalam cm, LM,(ii)perimeter, dalam cm, kawasan berlorek.[4 markah]Jawapan:

25Rajah dalam ruang jawapan menunjukkan sebuah sisi empat PQRS yang dilukis pada grid segi empat sama yang sama besar. Pada Rajah, lukis P'Q'R'S', imej bagi PQRS di bawah suatu putaran melalui 180 pada titik O.[3 markah] Jawapan

26Dalam Rajah, sisi empat X, Y dan Z ialah imej bagi sisi empat P di bawah tiga penjelmaan yang berlainan.

PXYZ

Tulis translasi, pantulan atau putaran sebagai penjelmaan yang memetakan P kepada (i)X,(ii)Y,(iii)Z.[3 markah]Jawapan:

27Rajah ialah piktograf tidak lengkap yang menunjukkan bilangan kereta yang dijual dalam 4 bulan. Bilangan kereta yang dijual dalam bulan Mei tidak ditunjukkan.AprilApril

MeiMay

JunJune

JulaiJuly

mewakili 40 buah kereta(i)Berapakah bilangan kereta yang dijual dalam bulan Jun?Jawapan: (ii)Diberi jumlah kereta yang dijual dalam tempoh 4 bulan itu ialah 680 buah. Hitung bilangan kereta yang dijual dalam bulan Mei.[4 markah] Jawapan:

28Rajah menunjukkan sebuah gabungan pepejal yang terdiri daripada sebuah hemisfera dan sebuah silinder.

14 cm20 cm

Hitung jumlah luas permukaan, dalam cm2, gabungan pepejal itu.[Guna / Use = ] [3 markah]Jawapan:

29(i)Rajah (i) ialah carta palang yang menunjukkan jualan sebuah butik dalam empat bulan.

Jualan (RM)Sales (RM)JanuariJanuaryFebruariFebruaryMacMarchAprilAprilBulanMonth

Beza antara jualan tertinggi dengan jualan terendah ialah RM4 500. Hitung jumlah jualan dalam empat bulan itu.Jawapan:

(ii)Rajah (ii) ialah piktograf yang menunjukkan bilangan rumah yang dibina oleh seorang pemaju dalam tiga tahun. Bilangan rumah yang dibina pada tahun 2012 tidak ditunjukkan.

2011

2012

2013

2014

mewakili 30 buah rumah25% daripada jumlah bilangan rumah dibina pada tahun 2011. Hitung bilangan rumah yang dibina pada tahun 2012. [4 markah]Jawapan:

30Rajah ialah graf garis yang menunjukkan jualan karipap dalam tempoh lima hari.

Penjaja itu menyediakan 50 biji karipap untuk dijual setiap hari. Karipap yang tidak habis dijual diberikan kepada jirannya. Hitung jumlah bilangan karipap yang telah diberikan kepada jirannya dalam tempoh lima hari itu. [3 markah]

Jawapan: