ulangkaji 1 2011

Click here to load reader

Post on 19-Jun-2015

247 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. 2 Bahagian A [ 20 markah ] 1. Penyediaan SubstratYPenyuntikan SpawnZPembuahanPengutipan HasilRajah 1 Rajah 1 menunjukkan carta aliran penanaman cendawan tiram kelabu menggunakan beg propilena (PP). (a) Apakah aktiviti di Y dan Z ? i. Y : .................................................................................................................... ii. Z : ................................................................................................................... (b) Nyatakan tujuan melakukan aktiviti di Y. ..................................................................................................................................... (b) Bilakah keadaan paling sesuai memindahkan beg PP yang telah disuntik dari peringkat Z ke peringkat pembuahan? .................................................................................................................................... ( 4 markah)

2. 32. Pokok buahBotol plastik berlubang Feromon pada kapas. AirRajah 2 Rajah 2 menunkjukkan kaedah kawalan serangga perosak pada pokok buahan. (a) Namakan kaedah kawalan serangga perosak pada Rajah 4. .................................................................................................................................. (b) Namakan serangga perosak yang dapat dikawal menggunakan kaedah kawalan pada Rajah 4. ................................................................................................................................. (c) Nyatakan fungsi bahan berikut: i.feromon................................................................................................................................. ii.air.............................................................................................................................. ( 4 markah ) 3. 43. xxxxx Penunjuk: x = pokok durianxxxxxxxxxxxxxxxRajah 3 Rajah 3 menunjukkan sistem penanaman pokok buah-buahan. (a) Namakan sistem penanaman pokok buah-buahan pada Rajah 5. ..................................................................................................................................... (b) Kira bilangan pokok yang dapat ditanam menggunakan sistem penanaman pada Rajah 5 bagi keluasan satu hektar tanah. (Jarak tanaman durian 10 m x 10 m dan 1 hektar = 10, 000 m2).(c) Nyatakan satu kebaikan menggunakan sistem penanaman pada Rajah 5. ..................................................................................................................................... ( 4 markah ) 4. 54. Lengkapkan Jadual 1 yang menunjukkan aktivit dan tujuannya di dalam pengurusan tanaman jangka pendik. AktivitiTujuan Mengelak serangan perosak dan kekotoram pada tandan pisang.Menibus tanah pada perdu tanaman jagung. Mengelakan sukrosa berkurangan atau bertukar menjadi karbohidrat semasa penuaian tebu. Membuang jantung pisang. Jadual 1 ( 4 markah ) 5. .Tanah AtasTinja AyamXRajah 4 Rajah 4 menunujukkan agihan medium tanah campuran di dalam kereta sorong. (a) Nyatakan nisbah campuran medium di Rajah 4. .................................................................................................................................... (b) Namakan bahan X . 5. 6 (c) Nyatakan kegunaan bahan X. . (d) Nyatakan kegunaan medium tanah campuran tersebut. . ( 4 markah ) 6. 7 Bahagian B ( 30 MARKAH) 1. Rajah 5 menunjukkan aktiviti membina pancang junjung penanaman sayuran organik.Rajah 5 Berdasarkan rajah 5, susun penyataan langkah kerja mengikut urutan yang betul dengan menulis 1,2,3,4 dan 5 dalam ruang jawapanPenyataan Tanaman kayu beroti di kedua hujung batas di ikuti bahagian tengah batas Rentang dawai kasar di atas kayu beroti dan lilitkan pada paku. Tarik tali raffia merentasi atas dawai dan kedua hujung tali diikat pada kayu di batas .Gali lubang dibahagian tengah dan hujung batasRuang Jawapan 7. 8 Paku bahagian atas kayu beroti( 3 markah ) 2. Rajah 6 menunjukkan carta alir pembiakkan tut pada dahan pokok jambu batu. Nyatakan langkah-langkah membuat tut pada ruang jawapan.Lapisan kambium Dahan pokoki........................................................................................ ........................................................................................ii......................................................................................... ............................................................................................ . iii........................................................................................ .......................................................................................... 8. 9 Ikat balutan plastik Rajah 6 ( 3 markah ) 3. Senaraikan langkah-langkah pemerosesan hasil lepas tuai buah pisang untuk dieksport pada ruang jawapan.. i.Pemotongan sisir-sisir pisang.ii...................................................................................................................iii.Rendam dalam racun kulat.iv...................................................................v....................................................................vi.Simpan di bilik sejuk. ( 3 markah )4. Rajah 7 menunjukkan seorang petani melakukan penanaman secara fertigasi 9. 10 Rajah 7 Penyataan langkah kerja. A.Medium dilembapkan sehingga 70% kelembapanB.Tanam di tengah polibag dan padatkan.C.Pindahkan anak benih bersama medium yang telah disiram.D.Sediakan medium tanaman dari habuk sabut kelapaE.Masukan medium ke dalam polibag.F.Cucuk penitis pada zon pengakaran.Berpandukan penyataan langkah kerja, susun penyataan langkah kerja menanam secara fertigasi mengikut urutan langkah kerja yang betul dengan menulis A,B,C,D, E dan F dalam ruang jawapan.Ruang jawapan Langkah 1Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6( 3 markah ) 5. 10. 11Rajah 8 Rajah 8 menunjukkan alat dan bahan yang digunakan dalam penyediaan larutan baja bagi penanaman secara hidroponik. Senaraikan tiga aktiviti dalam peyediaan larutan baja i............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ii.......................................................................................................................... ............................................................................................................................ iii..................................................................................................................... ............................................................................................................................ ( 3 markah ) 6. Tandakan betul ( ) bagi aktiviti pengurusan penanaman cendawan yang betul dan tandakan salah ( X ) bagi yang tidak berkaitan pada ruang jawapan Jadual 1. Aktiviti PengurusanRuang Jawapana. Kukus beg cendawan selama 6 8 jam bagi pembasmian kuman. b. Suntik beg cendawan dengan spawn selepas sahaja pengukusan beg cendawan. c. Buka penutup PVC beg cendawan yang telah dipenuhi maiselium semasa pengeraman. d. Siram beg cendawan semasa pengeraman. e. Potong tangkai cendawan semasa menuainya dari beg. Jadual 1 ( 3 markah ) 7. 11. 12Rajah 9 Rajah 9 menunjukkan sebahagian aktiviti dalam penyemaian biji benih cili. Senarai tiga aktiviti dari penyediaan kotak semaian berbilang sel sehingga penyemaian biji benih cili yang telah dirawat. i.................................................................................................................................................. . .................................................................................................................................................. ii.................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... iii................................................................................................................................................8.................................................................................................................................................... ( 3 markah ) Tandakan betul ( ) bagi aktiviti penyemaian biji benih kangkong yang betul dan tandakan salah ( X ) bagi yang tidak berkaitan pada ruang jawapan Jadual 4. Aktiviti PengurusanRuang Jawapana. Pilih biji benih yang bernas dan tinggi percambahannya b. Gaulkan biji benih dengan pasir sebelum menyemai biji benih di batas. c. Buat beberapa alur di batas dan semai biji benih d. Kambus alur dan siram. e. Bina naungan pada batas. Jadual 2 ( 3 markah ) 9. 12. 13Rajah 10 Rajah 10 menunjukkan aktiviti mengubah anak bernih sayuran. Lengkapkan aturan mengubah anak benih pada ruang jawapan di jadual 3.i.Ubah anak benih lewat petang.ii. iii. iv. v.Bina naugan pada anak benih.( 3 markah) 10.Rajah 11 menunjukkan langkah-langkah penyediaan lubang tanaman bagi penanaman anak pokok buah-buahan.Nyatakan langkah-langkah penyedian lubang tanaman pada ruang jawapan.Tanah BawahTanah Atasi................................................................................................................... ................................................................................................................... 13. 14ii................................................................................................................... ...................................................................................................................iii.................................................................................................................. . ..................................................................................................................... Lubang tanaman dibiarkan seminggu.Rajah 11 (