ulangkaji 1 2011

of 26/26
2 Bahagian A [ 20 markah ] 1. Rajah 1 Rajah 1 menunjukkan carta aliran penanaman cendawan tiram kelabu menggunakan beg propilena (PP). (a) Apakah aktiviti di Y dan Z ? i. Y : ......................................................... ........................................................... Penyediaan Substrat Y Penyuntikan Spawn Z Pembuahan Pengutipan Hasil

Post on 19-Jun-2015

251 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. 2 Bahagian A [ 20 markah ] 1. Penyediaan SubstratYPenyuntikan SpawnZPembuahanPengutipan HasilRajah 1 Rajah 1 menunjukkan carta aliran penanaman cendawan tiram kelabu menggunakan beg propilena (PP). (a) Apakah aktiviti di Y dan Z ? i. Y : .................................................................................................................... ii. Z : ................................................................................................................... (b) Nyatakan tujuan melakukan aktiviti di Y. ..................................................................................................................................... (b) Bilakah keadaan paling sesuai memindahkan beg PP yang telah disuntik dari peringkat Z ke peringkat pembuahan? .................................................................................................................................... ( 4 markah)

2. 32. Pokok buahBotol plastik berlubang Feromon pada kapas. AirRajah 2 Rajah 2 menunkjukkan kaedah kawalan serangga perosak pada pokok buahan. (a) Namakan kaedah kawalan serangga perosak pada Rajah 4. .................................................................................................................................. (b) Namakan serangga perosak yang dapat dikawal menggunakan kaedah kawalan pada Rajah 4. ................................................................................................................................. (c) Nyatakan fungsi bahan berikut: i.feromon................................................................................................................................. ii.air.............................................................................................................................. ( 4 markah ) 3. 43. xxxxx Penunjuk: x = pokok durianxxxxxxxxxxxxxxxRajah 3 Rajah 3 menunjukkan sistem penanaman pokok buah-buahan. (a) Namakan sistem penanaman pokok buah-buahan pada Rajah 5. ..................................................................................................................................... (b) Kira bilangan pokok yang dapat ditanam menggunakan sistem penanaman pada Rajah 5 bagi keluasan satu hektar tanah. (Jarak tanaman durian 10 m x 10 m dan 1 hektar = 10, 000 m2).(c) Nyatakan satu kebaikan menggunakan sistem penanaman pada Rajah 5. ..................................................................................................................................... ( 4 markah ) 4. 54. Lengkapkan Jadual 1 yang menunjukkan aktivit dan tujuannya di dalam pengurusan tanaman jangka pendik. AktivitiTujuan Mengelak serangan perosak dan kekotoram pada tandan pisang.Menibus tanah pada perdu tanaman jagung. Mengelakan sukrosa berkurangan atau bertukar menjadi karbohidrat semasa penuaian tebu. Membuang jantung pisang. Jadual 1 ( 4 markah ) 5. .Tanah AtasTinja AyamXRajah 4 Rajah 4 menunujukkan agihan medium tanah campuran di dalam kereta sorong. (a) Nyatakan nisbah campuran medium di Rajah 4. .................................................................................................................................... (b) Namakan bahan X . 5. 6 (c) Nyatakan kegunaan bahan X. . (d) Nyatakan kegunaan medium tanah campuran tersebut. . ( 4 markah ) 6. 7 Bahagian B ( 30 MARKAH) 1. Rajah 5 menunjukkan aktiviti membina pancang junjung penanaman sayuran organik.Rajah 5 Berdasarkan rajah 5, susun penyataan langkah kerja mengikut urutan yang betul dengan menulis 1,2,3,4 dan 5 dalam ruang jawapanPenyataan Tanaman kayu beroti di kedua hujung batas di ikuti bahagian tengah batas Rentang dawai kasar di atas kayu beroti dan lilitkan pada paku. Tarik tali raffia merentasi atas dawai dan kedua hujung tali diikat pada kayu di batas .Gali lubang dibahagian tengah dan hujung batasRuang Jawapan 7. 8 Paku bahagian atas kayu beroti( 3 markah ) 2. Rajah 6 menunjukkan carta alir pembiakkan tut pada dahan pokok jambu batu. Nyatakan langkah-langkah membuat tut pada ruang jawapan.Lapisan kambium Dahan pokoki........................................................................................ ........................................................................................ii......................................................................................... ............................................................................................ . iii........................................................................................ .......................................................................................... 8. 9 Ikat balutan plastik Rajah 6 ( 3 markah ) 3. Senaraikan langkah-langkah pemerosesan hasil lepas tuai buah pisang untuk dieksport pada ruang jawapan.. i.Pemotongan sisir-sisir pisang.ii...................................................................................................................iii.Rendam dalam racun kulat.iv...................................................................v....................................................................vi.Simpan di bilik sejuk. ( 3 markah )4. Rajah 7 menunjukkan seorang petani melakukan penanaman secara fertigasi 9. 10 Rajah 7 Penyataan langkah kerja. A.Medium dilembapkan sehingga 70% kelembapanB.Tanam di tengah polibag dan padatkan.C.Pindahkan anak benih bersama medium yang telah disiram.D.Sediakan medium tanaman dari habuk sabut kelapaE.Masukan medium ke dalam polibag.F.Cucuk penitis pada zon pengakaran.Berpandukan penyataan langkah kerja, susun penyataan langkah kerja menanam secara fertigasi mengikut urutan langkah kerja yang betul dengan menulis A,B,C,D, E dan F dalam ruang jawapan.Ruang jawapan Langkah 1Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6( 3 markah ) 5. 10. 11Rajah 8 Rajah 8 menunjukkan alat dan bahan yang digunakan dalam penyediaan larutan baja bagi penanaman secara hidroponik. Senaraikan tiga aktiviti dalam peyediaan larutan baja i............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ii.......................................................................................................................... ............................................................................................................................ iii..................................................................................................................... ............................................................................................................................ ( 3 markah ) 6. Tandakan betul ( ) bagi aktiviti pengurusan penanaman cendawan yang betul dan tandakan salah ( X ) bagi yang tidak berkaitan pada ruang jawapan Jadual 1. Aktiviti PengurusanRuang Jawapana. Kukus beg cendawan selama 6 8 jam bagi pembasmian kuman. b. Suntik beg cendawan dengan spawn selepas sahaja pengukusan beg cendawan. c. Buka penutup PVC beg cendawan yang telah dipenuhi maiselium semasa pengeraman. d. Siram beg cendawan semasa pengeraman. e. Potong tangkai cendawan semasa menuainya dari beg. Jadual 1 ( 3 markah ) 7. 11. 12Rajah 9 Rajah 9 menunjukkan sebahagian aktiviti dalam penyemaian biji benih cili. Senarai tiga aktiviti dari penyediaan kotak semaian berbilang sel sehingga penyemaian biji benih cili yang telah dirawat. i.................................................................................................................................................. . .................................................................................................................................................. ii.................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... iii................................................................................................................................................8.................................................................................................................................................... ( 3 markah ) Tandakan betul ( ) bagi aktiviti penyemaian biji benih kangkong yang betul dan tandakan salah ( X ) bagi yang tidak berkaitan pada ruang jawapan Jadual 4. Aktiviti PengurusanRuang Jawapana. Pilih biji benih yang bernas dan tinggi percambahannya b. Gaulkan biji benih dengan pasir sebelum menyemai biji benih di batas. c. Buat beberapa alur di batas dan semai biji benih d. Kambus alur dan siram. e. Bina naungan pada batas. Jadual 2 ( 3 markah ) 9. 12. 13Rajah 10 Rajah 10 menunjukkan aktiviti mengubah anak bernih sayuran. Lengkapkan aturan mengubah anak benih pada ruang jawapan di jadual 3.i.Ubah anak benih lewat petang.ii. iii. iv. v.Bina naugan pada anak benih.( 3 markah) 10.Rajah 11 menunjukkan langkah-langkah penyediaan lubang tanaman bagi penanaman anak pokok buah-buahan.Nyatakan langkah-langkah penyedian lubang tanaman pada ruang jawapan.Tanah BawahTanah Atasi................................................................................................................... ................................................................................................................... 13. 14ii................................................................................................................... ...................................................................................................................iii.................................................................................................................. . ..................................................................................................................... Lubang tanaman dibiarkan seminggu.Rajah 11 ( 3 markah) Bahagian C ( 20 markah ) 1. Pelajar pengeluaran tanaman SMT Pertanian telah diminta untuk memasang sistem pengairan springkler di ladang sayuran sekolah. Lakar dan labelkan plan sistem pengairan springkler tersebut dalam ruangan di bawah dengan mengambil kira kedudukan :i.Kepala pemercik 63mm)ii.Paip utama ( Paip polyiii.Paip sisi (Paip poly 32 mm)iv.Pam ( 5 hp )v.Tee poly 32-32-25 mmviTee poly 63-63-32 mmviiEnd Cap 32mm dan 63mmviii.Penapis (filter)Ruang Jawapan(10 markah) Kolam Tadahan Air 14. 15Bat as say ura nBat as say ura n Bat as say ura nBat as say ura n Bat as say ura n Bat as say ura nBat as say ura nBat as say ura n Bat as say ura nBat as say ura n Bat as say ura n Bat as say ura nBat as say ura nBat as say ura n Bat as say ura nBat as say ura n Bat as say ura n Bat as say ura nAnda seorang pelajar lepasan kolej vokasional pertanian bercadang mengusahakan tanah bekas lombong yang tinggi kandungan pasirnya sebagai tapak tanaman sayuran.2. 15. 16a.Nyatakan tiga masalah tanah yang tinggi kandungan pasirnya. i. .................................................................................................................................. ii................................................................................................................................... iii..................................................................................................................................b.Berdasarkan soalan 2, terangkan tiga kaedah untuk mengatasi masalah tanah tersebut. i....................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ii...................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ iii...................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................c.Cadangkan satu jenis sayuran yang paling sesuai untuk anda usahakan pada jenis tanah tersebut dan nyatakan sebab pemilihannya. i. Jenis tanaman : .......................................................................................................... ii.Sebab pemilihan : ...................................................................................................... ( 10 markah ) Bahagian D (30 markah) 16. 17 1.Anda adalah pengusaha tanaman sayuran daun yang berjaya. FAMA bersetuju untuk memasarkan sayuran anda ke pasar raya besar dengan syarat telah dibungkus dengan beg plastik yang berlabel. Lakarkan label beg plastik tersebut. ( Lakaran meliputi maklumat produk, maklumat pengusaha dan maklumat lain yang dapat mempromosikan produk anda) ( 10 markah ) Ruang jawapan: 17. 18 2.Jadual 1 menunjukkan sebahagian daripada pendapatan dan perbelanjaan tanaman cendawan semusim seorang murid di SMTDLM Rembau. Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.Butiran Habuk kayu getah Dedak padi Kapur Benih cendawan Sewa tapak Plastik beg cendawan (PP) Jualan hasil cendawanKuantiti 100 kg/musim 10 kg/musim 1 kg/musim 3 botol/musim 4 bulan 2 kg/musim 36 kg/ musimHarga (RM) 10 sen/kg 2.00/kg 1.00/kg 3.00/botol 5.00 /bulan 8.00/kg 10.00/kgJadual 1 a. Lengkapkan aliran wang tunai penanaman cendawan musim 1 dalam jadual 2 pada ruang jawapan yang disediakan dengan butiran kos bahan, kos tetap dan pendapatan. b. Hitungkan di jadual aliran wang tunai: (i)Kos Bahan(ii)Kos Tetap(iii)Lebihan/ kekurangan pendapatan bersih. ( 10 markah ) 18. 19Ruang jawapan: Aliran wang tunai penanaman cendawan tiram Musim 1 Jumlah (RM)Lebihan/kuranganMusim 2 Jumlah (RM)0Perkara-Pendapatan :-i ......................................................................................................-.......................-.......................-.....................-10.00-ii.....................................................................................................-iii....................................................................................................-iv...................................................................................................-Jumlah Kos tetap: i. ........................................................................... Jumlah Kos berubah i. Habuk kayu getahv........................................................................................................ -----------------Jumlah --........................-Pendapatan (lebihan/kurangan)Jadual 2- 19. 20 3.Anda berpengalaman mengusahakan tanaman cendawan dan bercadang hendak membuka ladang cendawan baru.Lakarkan dan labelkan susun atur ruang kerja penanaman cendawan tiram yang hendak dibina.. (Lakaran meliputi ruang kerja dari peringkat penyediaan substrat cendawan sehingga peringkat lepas tuai) ( 10 markah ) Ruang jawapan:SOALAN TAMAT