ulangkaji 1 2011

of 26 /26
2 Bahagian A [ 20 markah ] 1. Rajah 1 Rajah 1 menunjukkan carta aliran penanaman cendawan tiram kelabu menggunakan beg propilena (PP). (a) Apakah aktiviti di Y dan Z ? i. Y : ......................................................... ........................................................... Penyediaan Substrat Y Penyuntikan Spawn Z Pembuahan Pengutipan Hasil

Upload: qamriani-ambo

Post on 19-Jun-2015

266 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ulangkaji 1 2011

2

Bahagian A

[ 20 markah ]

1.

Rajah 1

Rajah 1 menunjukkan carta aliran penanaman cendawan tiram kelabu menggunakan beg propilena (PP).

(a) Apakah aktiviti di Y dan Z ?

i. Y : ....................................................................................................................

ii. Z : ...................................................................................................................

(b) Nyatakan tujuan melakukan aktiviti di Y.

..................................................................................................................................... (b) Bilakah keadaan paling sesuai memindahkan beg PP yang telah disuntik dari peringkat Z ke peringkat pembuahan?

....................................................................................................................................

( 4 markah)

Penyediaan Substrat

Y

Penyuntikan Spawn

Z

Pembuahan

Pengutipan Hasil

Page 2: Ulangkaji 1 2011

3

2. Pokok buah

Botol plastik berlubang Feromon pada kapas.

Air

Rajah 2

Rajah 2 menunkjukkan kaedah kawalan serangga perosak pada pokok buahan.

(a) Namakan kaedah kawalan serangga perosak pada Rajah 4.

..................................................................................................................................

(b) Namakan serangga perosak yang dapat dikawal menggunakan kaedah kawalan pada Rajah 4.

.................................................................................................................................

(c) Nyatakan fungsi bahan berikut:

i. feromon.

................................................................................................................................

ii. air

..............................................................................................................................

( 4 markah )

Page 3: Ulangkaji 1 2011

4

3. x x x x x Penunjuk: x = pokok durian x x x x x x x x x x x x x x x

Rajah 3

Rajah 3 menunjukkan sistem penanaman pokok buah-buahan.

(a) Namakan sistem penanaman pokok buah-buahan pada Rajah 5.

.....................................................................................................................................

(b) Kira bilangan pokok yang dapat ditanam menggunakan sistem penanaman pada Rajah 5 bagi keluasan satu hektar tanah. (Jarak tanaman durian 10 m x 10 m dan 1 hektar = 10, 000 m2).

(c) Nyatakan satu kebaikan menggunakan sistem penanaman pada Rajah 5.

.....................................................................................................................................( 4 markah )

Page 4: Ulangkaji 1 2011

5

4. Lengkapkan Jadual 1 yang menunjukkan aktivit dan tujuannya di dalam pengurusan tanaman jangka pendik.

Aktiviti Tujuan

Mengelak serangan perosak dan kekotoram pada tandan pisang.

Menibus tanah pada perdu tanaman jagung.

Mengelakan sukrosa berkurangan atau bertukar menjadi karbohidrat semasa penuaian tebu.

Membuang jantung pisang.

Jadual 1 ( 4 markah )

5.

.

Tanah Atas Tinja Ayam X

Rajah 4

Rajah 4 menunujukkan agihan medium tanah campuran di dalam kereta sorong.

(a) Nyatakan nisbah campuran medium di Rajah 4.

....................................................................................................................................

(b) Namakan bahan X

……………………………………………………………………………………….

Page 5: Ulangkaji 1 2011

6

(c) Nyatakan kegunaan bahan X.

……………………………………………………………………………………….

(d) Nyatakan kegunaan medium tanah campuran tersebut.

……………………………………………………………………………………….

( 4 markah )

Page 6: Ulangkaji 1 2011

7

Bahagian B( 30 MARKAH)

1. Rajah 5 menunjukkan aktiviti membina pancang junjung penanaman sayuran organik.

Rajah 5Berdasarkan rajah 5, susun penyataan langkah kerja mengikut urutan yang betul dengan menulis 1,2,3,4 dan 5 dalam ruang jawapan

Penyataan Ruang Jawapan

Tanaman kayu beroti di kedua hujung batas di ikuti bahagian tengah batas

Rentang dawai kasar di atas kayu beroti dan lilitkan pada paku.

Tarik tali raffia merentasi atas dawai dan kedua hujung tali diikat pada kayu di batas

.Gali lubang dibahagian tengah dan hujung batas

Paku bahagian atas kayu beroti

( 3 markah )

Page 7: Ulangkaji 1 2011

8

2. Rajah 6 menunjukkan carta alir pembiakkan tut pada dahan pokok jambu batu. Nyatakan langkah-langkah membuat tut pada ruang jawapan.

Ikat balutan plastik Rajah 6

( 3 markah )

Lapisan kambium

Dahan pokok

i........................................................................................

........................................................................................

ii.........................................................................................

............................................................................................

.

iii........................................................................................

..........................................................................................

Page 8: Ulangkaji 1 2011

9

3. Senaraikan langkah-langkah pemerosesan hasil lepas tuai buah pisang untuk dieksport pada ruang jawapan..

i. Pemotongan sisir-sisir pisang.

ii. ..................................................................................................................

iii. Rendam dalam racun kulat.

iv. …………………………………..................................................................

v. …………………………………...................................................................

vi. Simpan di bilik sejuk.

( 3 markah )

4. Rajah 7 menunjukkan seorang petani melakukan penanaman secara fertigasi

Rajah 7

Penyataan langkah kerja.

A. Medium dilembapkan sehingga 70% kelembapan

B. Tanam di tengah polibag dan padatkan.

C. Pindahkan anak benih bersama medium yang telah disiram.

D. Sediakan medium tanaman dari habuk sabut kelapa

E. Masukan medium ke dalam polibag.

F. Cucuk penitis pada zon pengakaran.

Page 9: Ulangkaji 1 2011

10

Berpandukan penyataan langkah kerja, susun penyataan langkah kerja menanam secara

fertigasi mengikut urutan langkah kerja yang betul dengan menulis A,B,C,D, E dan F dalam

ruang jawapan.

Ruang jawapan

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6

( 3 markah )

5.

Rajah 8

Rajah 8 menunjukkan alat dan bahan yang digunakan dalam penyediaan larutan baja bagi penanaman secara hidroponik. Senaraikan tiga aktiviti dalam peyediaan larutan baja

i............................................................................................................................

............................................................................................................................

ii..........................................................................................................................

............................................................................................................................

iii.....................................................................................................................

............................................................................................................................

( 3 markah )

Page 10: Ulangkaji 1 2011

11

6. Tandakan betul ( √ ) bagi aktiviti pengurusan penanaman cendawan yang betul dan tandakan salah ( X ) bagi yang tidak berkaitan pada ruang jawapan Jadual 1.

Aktiviti Pengurusan Ruang Jawapan

a. Kukus beg cendawan selama 6 – 8 jam bagi pembasmian kuman.

b. Suntik beg cendawan dengan spawn selepas sahaja pengukusan beg cendawan.

c. Buka penutup PVC beg cendawan yang telah dipenuhi maiselium semasa pengeraman.

d. Siram beg cendawan semasa pengeraman.

e. Potong tangkai cendawan semasa menuainya dari beg.

Jadual 1( 3 markah )

7.

Rajah 9 Rajah 9 menunjukkan sebahagian aktiviti dalam penyemaian biji benih cili. Senarai tiga

aktiviti dari penyediaan kotak semaian berbilang sel sehingga penyemaian biji benih cili yang telah dirawat.

i..................................................................................................................................................

. ..................................................................................................................................................

ii..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

iii................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Page 11: Ulangkaji 1 2011

12

( 3 markah )8. Tandakan betul ( √ ) bagi aktiviti penyemaian biji benih kangkong yang betul dan tandakan

salah ( X ) bagi yang tidak berkaitan pada ruang jawapan Jadual 4.

Aktiviti Pengurusan Ruang Jawapan

a. Pilih biji benih yang bernas dan tinggi percambahannya

b. Gaulkan biji benih dengan pasir sebelum menyemai biji benih di batas.

c. Buat beberapa alur di batas dan semai biji benih

d. Kambus alur dan siram.

e. Bina naungan pada batas.

Jadual 2( 3 markah )

9.

Rajah 10Rajah 10 menunjukkan aktiviti mengubah anak bernih sayuran. Lengkapkan aturan mengubah anak benih pada ruang jawapan di jadual 3.

i. Ubah anak benih lewat petang.

ii.

iii.

iv.

v. Bina naugan pada anak benih.

( 3 markah)

Page 12: Ulangkaji 1 2011

13

10.Rajah 11 menunjukkan langkah-langkah penyediaan lubang tanaman bagi penanaman anak pokok buah-buahan.Nyatakan langkah-langkah penyedian lubang tanaman pada ruang jawapan.

Rajah 11 ( 3 markah)

Tanah AtasTanah Bawah

i...................................................................................................................

...................................................................................................................

iii........................................................................................................................................................................................................................................

ii...................................................................................................................

...................................................................................................................

Lubang tanaman dibiarkan seminggu.

Page 13: Ulangkaji 1 2011

14

Bahagian C( 20 markah )

1. Pelajar pengeluaran tanaman SMT Pertanian telah diminta untuk memasang sistem pengairan springkler di ladang sayuran sekolah. Lakar dan labelkan plan sistem pengairan springkler tersebut dalam ruangan di bawah dengan mengambil kira kedudukan :-

i. Kepala pemercik ii. Paip utama ( Paip poly 63mm)

iii. Paip sisi (Paip poly 32 mm) iv. Pam ( 5 hp )v. Tee poly 32-32-25 mm vi Tee poly 63-63-32 mmvii End Cap 32mm dan 63mm viii. Penapis (filter)

Ruang Jawapan (10 markah)

Kolam Tadahan Air

Bat

as sayuran B

atas sayuran B

atas sayuranB

atas sayuran B

atas sayuran B

atas sayuran

Bat

as sayuran B

atas sayuran B

atas sayuranB

atas sayuran B

atas sayuran B

atas sayuran

Bat

as sayuran B

atas sayuran B

atas sayuranB

atas sayuran B

atas sayuran B

atas sayuran

Page 14: Ulangkaji 1 2011

15

2. Anda seorang pelajar lepasan kolej vokasional pertanian bercadang mengusahakan tanah bekas lombong yang tinggi kandungan pasirnya sebagai tapak tanaman sayuran.

a. Nyatakan tiga masalah tanah yang tinggi kandungan pasirnya.

i. ..................................................................................................................................

ii...................................................................................................................................

iii..................................................................................................................................

b. Berdasarkan soalan 2, terangkan tiga kaedah untuk mengatasi masalah tanah tersebut.

i.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

ii......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

iii......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

c. Cadangkan satu jenis sayuran yang paling sesuai untuk anda usahakan pada jenis tanah tersebut dan nyatakan sebab pemilihannya.

i. Jenis tanaman : ..........................................................................................................

ii.Sebab pemilihan : ......................................................................................................

Page 15: Ulangkaji 1 2011

16

( 10 markah )Bahagian D(30 markah)

1. Anda adalah pengusaha tanaman sayuran daun yang berjaya. FAMA bersetuju untuk memasarkan sayuran anda ke pasar raya besar dengan syarat telah dibungkus dengan beg plastik yang berlabel. Lakarkan label beg plastik tersebut. ( Lakaran meliputi maklumat produk, maklumat pengusaha dan maklumat lain yang dapat mempromosikan produk anda)

( 10 markah )Ruang jawapan:

Page 16: Ulangkaji 1 2011

17

2. Jadual 1 menunjukkan sebahagian daripada pendapatan dan perbelanjaan tanaman cendawan semusim seorang murid di SMTDLM Rembau.

Bil Butiran Kuantiti Harga (RM)1. Habuk kayu getah 100 kg/musim 10 sen/kg2. Dedak padi 10 kg/musim 2.00/kg3. Kapur 1 kg/musim 1.00/kg4. Benih cendawan 3 botol/musim 3.00/botol5. Sewa tapak 4 bulan 5.00 /bulan6. Plastik beg cendawan (PP) 2 kg/musim 8.00/kg7. Jualan hasil cendawan 36 kg/ musim 10.00/kg

Jadual 1

a. Lengkapkan aliran wang tunai penanaman cendawan musim 1 dalam jadual 2 pada ruang jawapan yang disediakan dengan butiran kos bahan, kos tetap dan pendapatan.

b. Hitungkan di jadual aliran wang tunai:

(i) Kos Bahan

(ii) Kos Tetap

(iii) Lebihan/ kekurangan pendapatan bersih.( 10 markah )

Page 17: Ulangkaji 1 2011

18

Ruang jawapan:

Aliran wang tunai penanaman cendawan tiram

Jadual 2

PerkaraMusim 1 Musim 2

Jumlah (RM) Jumlah (RM)

Lebihan/kurangan 0 -

Pendapatan : -

i .............................................................................. ........................ -

Jumlah ....................... -

Kos tetap:

i. ........................................................................... ....................... -

Jumlah ..................... -

Kos berubah

i. Habuk kayu getah 10.00 -

ii............................................................................. ........................ -

iii............................................................................. ....................... -

iv............................................................................ ....................... -

v................................................................................ ........................ -

Jumlah------------------

--

Pendapatan (lebihan/kurangan) ........................ -

Page 18: Ulangkaji 1 2011

19

3. Anda berpengalaman mengusahakan tanaman cendawan dan bercadang hendak membuka ladang cendawan baru.Lakarkan dan labelkan susun atur ruang kerja penanaman cendawan tiram yang hendak dibina.. (Lakaran meliputi ruang kerja dari peringkat penyediaan substrat cendawan sehingga peringkat lepas tuai)

( 10 markah )Ruang jawapan:

SOALAN TAMAT