ulangkaji edu 3103a

of 75/75
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK EDU 3103 MURID & ALAM BELAJAR 1 TAN LAY YEN 2012

Post on 24-Dec-2015

33 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

edu 3103

TRANSCRIPT

 • INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK

  EDU 3103MURID & ALAM BELAJAR

  1TAN LAY YEN 2012

 • 2

  BAB 1

  ALAM BELAJAR

  TAN LAY YEN 2012

 • 3

  SOALAN 1

  a. Senaraikan empat jenis permainan kategori main sosial

  b. Terangkan tiga ciri main yang boleh merangsangpembelajaran dalam kalangan kanak-kanak

  TAN LAY YEN 2012

 • 4

  JAWAPAN

  ( a ) kaedah pembelajaran pengalaman langsung

  1. Lawatan2. Kajian luar3. Eksperimen4. Projek5. Lakonan6. Permainan

  ( 6 markah )

  TAN LAY YEN 2012

 • 5

  JAWAPAN

  ( b ) Prinsip pembelajaran pembelajaran semulajadi

  1. Daya ingin tahu dan keupayaan belajar secaralangsung.

  2. Mengetahui dengan sendiri cara hendak belajarsesuatu

  3. Berani mengaku tidak tahu & berani membuatkesilapan

  4. Menghayati nilai intrinsik dalam perkara yang dipelajari

  TAN LAY YEN 2012

 • 6

  JAWAPAN

  ( b ) Prinsip pembelajaran pembelajaran semulajadi

  5. Belajar dengan baik melalui interaksi dengan orangpelbagai peringkat usia

  6. Belajar paling baik melalui pengalaman langsung7. Memerlukan masa yang mencukupoi untuk

  bersama dengan keluarga8. Belajar dengan berkesan jika mereka merasa tenang

  dan tidak merasa tertekan

  ( 4 markah )

  TAN LAY YEN 2012

 • 7

  SOALAN 2

  ( a ) Senaraikan empat jenis permainan kategori main sosial

  ( b ) Terangkan tiga ciri main yang boleh merangsangpembelajaran dalam kalangan kanak-kanak

  TAN LAY YEN 2012

 • 8

  JAWAPAN

  ( a ) Jenis permainan kategori main sosial

  1. Main Unoccupied tidab bermain dgn sesiapa/alat. Hanya berada di kawasan permainan.

  2. Main diri sendiri seorang diri.3. Main memerhati -4. Main selari cara dan alat sama dengan rakan.

  Tanpa interaksi5. Main asosiatif - sendiri tetapi berinteraksi,

  bertanya dan meminjam6. Main koperatif dalam kumpulan, mencapai

  matlamat berkumpulan( 4 markah ) TAN LAY YEN 2012

 • 9

  JAWAPAN

  ( b ) Ciri main - merangsang pembelajaran

  1. Penglibatan aktif2. Motivasi intrinsik3. Bebas untuk memilih4. Menyeronokkan5. Proses penyesuaian6. Penerokaan7. Simulasi

  ( 6 markah )

  TAN LAY YEN 2012

 • 10

  SOALAN 3

  Terangkan tiga ciri aspek fizikal dna dua ciri aspekpsikososial untuk pembentukan alam belajar yang kondusif.

  ( 10 markah )

  TAN LAY YEN 2012

 • 11

  JAWAPAN

  ( a ) Aspek Fizikal

  1. Keadaan fizikal selamat2. Keadaan teratur3. Alat lengkap dan sesuai4. Keadaan dan kemudahan infrastruktur5. Kedudukan bilik darjah6. Lain-lain jawapan yang munsabah

  TAN LAY YEN 2012

 • 12

  ( b ) Aspek Psikososial

  1. Suasana mesra dan penuh kasih sayang2. Suasana selamat dan diterima serta dihargai3. Kepimpinan guru demokratik4. Persekitaran sekolah yang mengutamakan

  hubungan, layanan dan pemenuhan keperluanmurid

  5. Lain lain jawapan yang munasabah

  TAN LAY YEN 2012

 • 13

  SOALAN 4

  Terangkan dua kepentingan bagi setiap permainankognitif dan permainan sosial terhadap perkemangankanak.

  TAN LAY YEN 2012

 • 14

  JAWAPAN

  ( a ) Permainan Kognitif

  1. Memupuk pemikiran inovatif, kritis dan kreatif2. Meningkatkan keupayaan kognitif3. Membantu dalam menyelesaikan masalah4. Mempelajari konsep5. Mempelajari bahasa6. Lain lain jawapan yang munasabah

  TAN LAY YEN 2012

 • 15

  JAWAPAN

  ( b ) Permainan sosial

  1. Belajar cara berinteraksi secara positif dgn oranglain

  2. Belajar menghormati hak orang lain3. Belajar menilai dan menghargai alam sekitar4. Latihan atau persediaan memasuki alam dewasa5. Lain lain jawapan yang munasabah

  TAN LAY YEN 2012

 • 16

  SOALAN 5

  ( a ) Senaraikan tiga prinsip pembelajaran semulajadikanak-kanak mengikut John Holt ( 1995 )( 6 markah )

  ( b ) Dua aspek sosial yang dianggap sebagai iklimsekolah dalam alam belajar.

  ( 4 markah )

  TAN LAY YEN 2012

 • 17

  JAWAPAN

  ( a ) Prinsip pembelajaran semulajadi John Holt

  1. Mempunyai kekuatan daya ingin tahu dankeupayaan belajar secara alngsung tentang duniasekitarnya

  2. Mengetahui dengan sendirinya cara hendakbelajar sesuatu

  3. Memerlukan jumlah masa senyap yang banyakuntuk berfikir

  4. Tidak takut mengaku tidak tahu dan beranimembuat kesilapan

  TAN LAY YEN 2012

 • 18

  JAWAPAN

  ( a ) Prinsip pembelajaran semulajadi John Holt

  5. Menghayati nilai intrinsik dalam perkara yang dipelajari mereka

  6. Belaajr paling baik tentang hubungan denganorang lian melalui interaksi dengan pelbagaiperingkat usia

  7. Belajar paling baik tentang dunia melaluipengalaman langsung

  8. Memerlukan masa yg mencukupi utk bersamakeluarga

  9. Tekakan akan menganggu pembelajaran merekaTAN LAY YEN 2012

 • 19

  JAWAPAN

  ( b ) Aspek iklim sekolah dalam alam belajar

  1. Keluarga mesra dan penuh kasih sayang2. Persekitaran sekolah selamat3. Iklim bilik darjah sihat mengutamakan

  hubungan sesama murid, guru dengan murid, semangat kerjasama , kekitaan, toleransi, penghargaan

  4. Keperluan fisiologi dan psikologi dipenuhi mrudibermotivasi untuk memperkemabngkan potensidiri, belajar perkara baru, memanipulasikeupayaan diri sepenuhnya

  ( 4 markah ) TAN LAY YEN 2012

 • 20

  SOALAN 6

  ( a ) Senaraikan dua jenis main sosial

  ( b ) Senaraikan enam kepentingan main kepada kanak-kanak.

  TAN LAY YEN 2012

 • 21

  JAWAPAN

  ( a ) Senaraikan dua jenis main sosial.

  1. Main unoccupied2. Main memerhati3. Main diri sendiri4. Main selari5. Main assosiatif6. Main koperatif

  ( 4 markah )

  TAN LAY YEN 2012

 • 22

  JAWAPAN

  ( b ) Senaraikan enam kepentingan main kepada kanak-kanak.

  1. Belajar konsep2. Meningkatkan keupayaan kognitif3. Mempupuk pemikiran inovatif, kritis dan kreatif4. Memenuhi perasaan ingin tahu melalui penerokaan5. Membantu dalam menyelesaikan masalah6. Membantu kemahiran sosial

  TAN LAY YEN 2012

 • 23

  JAWAPAN

  ( b ) Senaraikan enam kepentingan main kepada kanak-kanak.

  7. Memahami dunia sekeliling8. Mempelajari bahasa9. Membantu murid mengatasi perasaan bimbinga dan

  tertekan10. Membina kemhairan kendiri yang positif11. Memupuksikap bertanggungjawab12. Mempelajari peranan orang dewasa( 6 markah )

  TAN LAY YEN 2012

 • 24

  SOALAN 7

  ( a ) Lima bentuk penyusunan bilik darjah membantupembelajaran murid

  ( b ) Lima ciri komuniti pembelajaran

  TAN LAY YEN 2012

 • 25

  JAWAPAN

  ( a ) Lima bentuk penyusunan bilik darjah membantupembelajaran murid

  1. Gaya auditorium2. Gaya bersemuka3. Gaya off-set4. Gaya seminar5. Gaya kluster

  TAN LAY YEN 2012

 • 26

  JAWAPAN

  ( b ) Lima ciri komuniti pembelajaran.

  1. Kolaborasi sesama murid melalui pembelajarankoperatif

  2. Penglibatan murid dalam pengalaman berkolaborasibersama rakan sebaya mereka.

  3. Sumber jaringan sokongan akademik4. Sumber jaringan sokongan sosial5. Fokus kepada pembinaan pengetahuan6. Fokus kepada pembinaan hasil pembelajaran

  TAN LAY YEN 2012

 • 27

  SOALAN 8

  ( a ) Lengkapkan ciri setiap main sosial

  ( b ) Kepentingan permainan batu seremban kepadaproses pembelajaran kanak-kanak dari aspek emosi, psikomotor, sosial, moral dan kognitif.

  TAN LAY YEN 2012

 • 28

  JAWAPAN

  ( a ) Lengkapkan ciri setiap main sosial

  1. Solitari2. Pemerhati3. Selari4. Assositif5. Koperatif

  * Rujuk buku untuk ciri main sosial di atas.

  TAN LAY YEN 2012

 • 29

  JAWAPAN

  ( b ) Kepentingan permainan batu seremban kepadaproses pembelajaran kanak-kanak dari aspek emosi, psikomotor, sosial, moral dan kognitif.

  1. Emosi meluahkan perasaan. keseronokan2. Psikomotor hubungan mata-tangan. Bina motor

  halus3. Sosial menjalin hubungan sihat4. Moral daya saing sihat. Berkejasama5. Kognitif Kemahiran mengira. Operasi tambah

  TAN LAY YEN 2012

 • 30

  SOALAN 9

  Lima kepentingan persekitaran pembelajaran kondusifdalam proses pengajaran dan pembelajaran.

  TAN LAY YEN 2012

 • 31

  JAWAPAN

  Lima kepentingan persekitaran pembelajaran kondusifdalam proses pengajaran dan pembelajaran.

  1. Masalah pengurusan bilik darjah dikurangkan2. Kehadirna murid bertambah baik3. P&p berjalan dengan lancar4. Bilik darjah berfungsi sebagai komuniti

  pembelajaran5. Guru dan murid mempunyai sifat kekitaan dan

  kepunyaan

  TAN LAY YEN 2012

 • 32

  JAWAPAN

  Lima kepentingan persekitaran pembelajaran kondusifdalam proses pengajaran dan pembelajaran.

  6. Perkongsian pengetahuan dan pengalaman antaraguru dan murid. Suasana terbuka tanpa sebarangsekatan

  7. Prestasi murid ditingkatkan

  TAN LAY YEN 2012

 • 33

  BAB 2 & 3

  PENGAJARAN & PEMBELAJARANTEORI PEMBELAJARAN

  TAN LAY YEN 2012

 • 34

  SOALAN 1

  Sejauhmanakah konstruktivisme boleh diaplikasikandengan berkesan di Malaysia? Berikan justifikasiberdasarkan contoh contoh secara teoretikal ataupraktikal

  TAN LAY YEN 2012

 • 35

  JAWAPAN

  Hujah Menyokong

  1. Konsep sekolah bestari2. Pelajar juga perlu membina makna tersendiri apabila

  memnemui maklumat baru3. Guru digalakkan menggunakan model

  konstruktivisme seperti 5 E dalam sains4. Kerja ruman dan tugasan membenarkan pelajar

  mengekspresi pemikiran sendiri

  TAN LAY YEN 2012

 • 36

  JAWAPAN

  Hujan tidak menyokong

  1. Beban tugas guru berat2. Sistem pendidikan terlalu menekanan peperiksaan3. Guru tidak mahir dalam prinsip konstruktivisme4. Soalan peperiksaan menekanan ingat balik dan

  kurang soalan pemikiran aras tinggi5. Kurang kemudahan dan sumber6. Konstruktisme mengambil masa terlalu panjang dan

  kurang praktikal

  TAN LAY YEN 2012

 • 37

  SOALAN 2

  Bincangkan cara guru boleh menggunakan pengetahuantentang kapasiti terhad dalam ingatan jangka pendek(Model Pemprosesan Maklumat ) untuk mengajardengan berkesan.

  TAN LAY YEN 2012

 • 38

  JAWAPAN

  1. Guru gunakan alat pandang dengar dan bahanbantuan mengajar.

  2. Guru merancang apa yang akan diajar. Elakkan input yang tidak berkaitan dan kurangkan beban kognitif

  3. Guru gunakan rehearsal ( ulangan )4. Guru bantu murid membuat perkaitan5. Menguruskan maklumat dan kandungan secara

  bersistem6. Gunakan nemonics seperti kata kunci, peg words

  TAN LAY YEN 2012

 • 39

  SOALAN 3

  Bincangkan cara cara yang boleh membantu guru mewujudkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

  TAN LAY YEN 2012

 • 40

  JAWAPAN

  1. Perancangan teliti agar murid terus berminat dgnpengajaran

  2. Menyesuaikan rancangan mengajar dengan minatdan perkembangan murid

  3. Bersiap sedia menghadapi kerenah dan tingkah lakumurid serta mengatasi tingkah laku yang menganggu

  4. Menyediakan aktiviti yg mendorong penglibatanmurid eg perbincangan

  5. Susunan kelas memudahkan interaksi

  TAN LAY YEN 2012

 • 41

  JAWAPAN

  6. Menetapkan peraturan yg mengurangkan salah lakumurid

  7. Bimbingan terhadap murid8. Maklumkan aktiviti dan tugasan lebih awal supaya

  murid bersiap sedia

  TAN LAY YEN 2012

 • 42

  SOALAN 4

  Rumusan Skinner tentang pembelajaran manusia.

  TAN LAY YEN 2012

 • 43

  JAWAPAN

  Rumusan Skinner tentang pembelajaran manusia.

  1. q

  TAN LAY YEN 2012

 • 44

  JAWAPAN

  Rumusan Skinner tentang pembelajaran manusia.

  1. Pembelajaran berlaku melalui pelaziman operana2. Peneguhan positif dan negatif mengukuh dan

  mengekalkan tingkah laku3. Penghapusan berlaku jika peneguhan tidak

  diberikan4. Organisasi boleh menguasai konsep diskriminasi

  melalui proses pelaziman operan5. Diskriminasi penting untuk mencapai kejayaan

  TAN LAY YEN 2012

 • 45

  SOALAN 5

  Lima cara guru boleh menggunakan pembelajaran celikakal.

  TAN LAY YEN 2012

 • 46

  JAWAPAN

  Lima cara guru boleh menggunakan pembelajaran celikakal.

  1. Galakan murid menggunakan celik akal untukmenyelesaikan maslaah pembelajaran

  2. Bimbing murid menggunakan persepsi untukmenghubungkaitkan unsur dalam persekitaran

  3. Menyampaikan pengajaran selangkah demiselangkah mengikut urutan yang sesuai

  TAN LAY YEN 2012

 • 47

  JAWAPAN

  Lima cara guru boleh menggunakan pembelajaran celikakal.

  4. Bimbing murid menyelesaikan masalah dengan teknikmenyoal

  5. Gunakan contoh khusus yg berkaitan untukmembimbing murid supaya menggunakan celik akalmereka demi mendapat kesimpulan atau generalisasi

  6. Mengajar pengalaman baru berdasarkan tahapkeboleh murid dan pengalaman mereka

  7. Bekalkan bahan pelajara yg lengkap supaya murid blhmenggunakannya utk menyelesaikan masalah

  TAN LAY YEN 2012

 • 48

  SOALAN 6

  Lapan fasa proses pembelajaran Gagne

  TAN LAY YEN 2012

 • 49

  JAWAPAN

  Lapan fasa proses pembelajaran Gagne.

  1. Fasa motivasi2. Fasa tanggapan3. Fasa penyimpanan4. Fasa penahanan ( stor ingatan )5. Fasa mengingat kembali6. Fasa generalisasi7. Fasa prestasi8. Fasa maklum balas

  * Sila rujuk buku untuk huraian terperinci.TAN LAY YEN 2012

 • 50

  SOALAN 7

  Lima kemahiran berfikir secara kritis dan lima kemahiran berfikir secara kreatif

  TAN LAY YEN 2012

 • 51

  JAWAPAN

  Berfikir secara kritis1. Membanding beza2. Mengkategori3. Mencari4. Menghurai5. Menyusun6. Menakul7. Menganalisis8. Merumus dan meramal9. Membuat inferen10. Menilia maklumat

  TAN LAY YEN 2012

 • 52

  JAWAPAN

  Berfikir secara kreatif1. Menjana dan menghasilkan2. Meramal perkara baru3. Mensistesis4. Menghubungkait5. Mencipta analogi atau definisi6. Mereka cipta7. Mengarang8. melukis

  TAN LAY YEN 2012

 • 53

  SOALAN 8

  ( a ) Jelaskan lima prinsip pembelajaran teorikonstruktivisme yang perlu diambilkira.

  ( b ) Huraikan mana mana lima lapan peringkat prosespembelajaran.

  TAN LAY YEN 2012

 • 54

  JAWAPAN

  Jelaskan lima prinsip pembelajaran teorikonstruktivisme yang perlu diambilkira.

  1. Pembelajaran berpusakan murid2. Pengetahuan bermakna dibina murid3. Pemahaman dibentuk melalui analisis dan sintesis

  pengalaman lalu4. Aktiviti pembelajaran menggabungkan doman kog,

  afektif dan psikomotor.

  TAN LAY YEN 2012

 • 55

  JAWAPAN

  5. Refleksi membantu membentuk pengetahuan danpemahaman

  6. Murid berperanan menentukan pembelajaransendiri.

  7. Hasilan pembelajaran pelbagai dan sukar hendakdijangka

  8. Menggalakkan murid berfikir dan mencuba idea baru

  9. Menyokong dan mencabar pemikiran seseorangpelajar.

  10. Guru berperanan sebagai fasilitator

  TAN LAY YEN 2012

 • 56

  JAWAPAN

  ( b ) Huraikan mana mana lima lapan peringkat prosespembelajaran.

  Peringkat 1 = motivasiPeringkat 2 = memberi perhatianPeringkat 3 = perolehan dan ingatanPeringkat 4 = ingat kembali dan retrievalPeringkat 5 = generalisasiPeringkat 6= prestasiPeringkat 7 = maklum balas dan peneguhan

  TAN LAY YEN 2012

 • 57

  SOALAN 9

  ( a ) jelaskan empat prinsip dalam pembelajarankoperatif dalam model pembelajaran sosial

  ( b ) huraikan empat implikasi model pembelajaransosial terhadap pengajaran dan pembelajaran.

  TAN LAY YEN 2012

 • 58

  JAWAPAN

  ( a ) jelaskan empat prinsip dalam pembelajarankoperatif dalam model pembelajaran sosial.

  1. Kebergantungan positif2. Akauntabiliti individu3. Interaksi serentak4. Penglibatan seimbang5. Pembelajaran berstruktur

  TAN LAY YEN 2012

 • 59

  JAWAPAN

  ( b ) huraikan empat implikasi model pembelajaransosial terhadap pengajaran dan pembelajaran

  1. Pembelajaran berlaku melalui pemerhatian danpeniruan. Model dan program terbaik utkdicontohni. Aktiviti main peranan dan simulasi

  2. Kukuhkan tingkah laku yg hendakl dijadikantiruan. Puji murid.

  3. Guna rol model eg cara pertuturan, pakain dsb4. Pastikan murid dapat melihat model dgn jelas

  TAN LAY YEN 2012

 • 60

  JAWAPAN

  5. Ulang dan tegaskan langkah yang penting6. Paparkan hasil kerja murid terbaik7. Kendalikan aktiviti p&p secara kumpulan8. Guna kaedah yg memerlukan kerjasama dan

  interaksi sosial eg koperatif

  TAN LAY YEN 2012

 • 61

  SOALAN 10

  ( a ) bincangkan kekuatan dan kelemahan teoripembelajaran behavioris berbanding teoripembelajaran lain dalam menerangkan proses p&p

  ( b ) bincangkan perbezaan dan persamaan antarateori pembelajaran kogntif dan teori pembelajaransosial.

  TAN LAY YEN 2012

 • 62

  JAWAPAN

  Kekuatan

  1. Pembelajaran bermula apabila wujudnya tindakbalas terhadap ransangan

  2. Proses p&p akan diteruskan jika terdapat motivasiyg sesuai i.e penggerak yg dapat mendorongmurid untuk memikirkan erti ransangan itu

  3. Proses p&p berdasarkan pelaziman , sesuatuperhubungan yg diberntuk drp mengaitkanstimuli dengan tindakbalas.

  TAN LAY YEN 2012

 • 63

  JAWAPAN

  Kekuatan

  4. Bergunan dalam subjek yang melibatkankemahiran

  TAN LAY YEN 2012

 • 64

  JAWAPAN

  Kelemahan

  1. Tidak blh digunakan untuk menjelaskan kesemuapembelajaran yg berlaku. Ketepikan aktivitimental.

  2. Tidak dapat menjelaskan pembelajaran sepertimurid dapat mengecam pola bahasa baru dimana pengukuhan langsung tidak sesuaidigunakan.

  TAN LAY YEN 2012

 • 65

  JAWAPAN

  Kelemahan

  3. Hasil kajian menunjukkan haiwan bolehmengubahsuai pola yg telah diperkukuhkanterhadap maklumat baru.

  4. Pengajaran adalah berpusatkan kepada guru

  TAN LAY YEN 2012

 • 66

  JAWAPAN

  ( b ) bincangkan perbezaan dan persamaan antarateori pembelajaran kogntif dan teori pembelajaransosial.

  TAN LAY YEN 2012

 • 67

  JAWAPAN

  ( b ) bincangkan perbezaan dan persamaan antarateori pembelajaran kogntif dan teori pembelajaransosial.

  Persamaan

  1. Kedua duanya menerangkan mengenai prosespembelajaran dan kaitannya dengan minda

  TAN LAY YEN 2012

 • 68

  JAWAPAN

  Perbezaan

  a. Pelopor -Kognitif : Koffka, Kohler, Piaget, Ausubel, Bruber, Gagne.Sosial : Bandura, Salomon

  b. KonsepKognitif : pembelajaran proses dalaman.Sosial : pembelajaran adalah interaksi / pemerhatian dalam konteks sosial

  TAN LAY YEN 2012

 • 69

  JAWAPAN

  Perbezaan

  c. Lokus pembelajaranKognitif : struktur dalaman kogntifSosial : Pembelajaran adalah perhubungan antaramanusia dengan persekitarannya.

  d. Tujuan pendidikanKognitif : membina kesepaduan dan kemahiranutk belajar dengan lebih baik.Sosial : penglibatan dalam komuniti

  TAN LAY YEN 2012

 • 70

  JAWAPAN

  Perbezaan

  e. Peranan guruKogntiif : untuk menyusun kandungan dalamaktiviti pembelajaranSosial : mewujudkan komuniti dalam latihan iaituperbincangan dan penglibatan boleh diwujudkan.

  TAN LAY YEN 2012

 • 71

  SOALAN 11

  ( a ) Terangkan implikasi pembejaran koperatifterhadap p&p

  ( b ) huraikan dengan ringkas jenis pengajaranbestari

  TAN LAY YEN 2012

 • 72

  JAWAPAN

  ( a ) Terangkan implikasi pembejaran koperatifterhadap p&p.

  1. Menajamkan pemikiran melalui interaksi dgnorang lain.

  2. Meningkatkan kemahiran berkerjasama3. Melatih murid berfungsi sebagai seorang ahli

  pasukan4. Membantu memperkembangkan perspektif

  individu

  TAN LAY YEN 2012

 • 73

  JAWAPAN

  5. Menperjelaskan idea murid6. Mengembangkan idea murid7. Murid lebih bersedia dalam penyiasatan atau

  penerokaan dalam mencari maklumat secarakumpulan

  8. Murid mampu mengenalpasti pelbagai perspektifsesuatu masalah

  9. Memahami penaankulan di sebalik pelbagaipemikiran

  10. Mempertajamkam kemahiran mendengar

  TAN LAY YEN 2012

 • 74

  JAWAPAN

  ( b ) huraikan dengan ringkas jenis pengajaranbestari.

  1. Pengajaran direktif2. Pengajaran mediatif3. Pengajaran generatif4. Pengajaran pemerhatian5. Pengajaran kontekstual6. Pengajaran metakognitif7. Pengajaran masa depan

  TAN LAY YEN 2012

 • 75

  SEKIAN

  TAN LAY YEN 2012