soalan ulangkaji pkk

of 121 /121
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102 KOLEKSI SOALAN-SOALAN ULANGKAJI

Author: aina-fatehah

Post on 04-Jul-2015

1.279 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102 KOLEKSI SOALAN-SOALAN ULANGKAJI

EDU 3102

BAHAGIAN A1.

Fitrah manusia merujuk kepada (A) (B) (C) (D) kesempurnaan kendiri kemampuan intelek, rohani dan jasmani menyelesaikan segala rintangan yang dihadapi perkembangan kognitif, fizikal dan emosi kendiri

2. Faktor-faktor biologi dan persekitaran memainkan peranan yang signifikan dalam menentukan perbezaan individu. Manakah anatara pernyataan berikut tidak berkaitan? (A) (B) (C) kanak Individu boleh mengawal proses kematangan. Individu mencapai tahap kematangan pada kadar yang berbeza. Faktor persekitaran akan semakin mempengaruhi kanakapabila usia mereka meningkat.

(D) Faktor baka mempengaruhi sebahagian besar proses perkembangan kanak-kanak. 3. Kenyataan manakah yang berikut menerangkan perkembangan motor kanakkanak? (A) Perkembangan motor dikuasai oleh perkembangan neurologikal. (B) (C) (D) latihan otak. Perkembangan kognitif mendahului perkembangan motor. Penguasaan kemahiran motor disebabkan oleh kombinasi perkembangan fizikal, pembelajaran dan motivasi. Perkembangan motor dikuasai oleh pengalaman seperti jasmani merangsang pembentukan litar neural dalam

4. Sistem mikro, meso dan makro adalah bahagian-bahagian yang terdapat dalam salah satu daripada teori yang berikut. (A) (B) (C) (D) Teori Psikoanalitik Erikson Teori Pembelajaran Sosial Bandura Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky Teori Sistem Ekologikal Bronfenbrenner2

EDU 3102

5.

Memberi respons apabila namanya dipanggi Menggerakkan kepala dan mata apabila mendengar suara Mengeluarkan bunyi (babbling) apabila melihat orang lain Tujuan utama bayi bertindak sedemikian adalah kerana (A) (B) (C) (D) sensitif dengan persekitaran. melatih menyebut perkataan. menarik perhatian orang lain. ingin memenuhi keperluan fisiologi.

6.

Perkembangan sosio-emosi kanak-kanak dianggap prasyarat kepada perkembangan kognitif.

Perkara penting dalam perkembangan sosio-emosi kanak-kanak adalah I. II. III. IV. V. (A) (B) (C) (D) 7. pandangan kendiri kebolehan menaakul pengawalan perasaannya perhubungan antara kanak-kanak itu sendiri perhubungan antara kanak-kanak dengan orang dewasa

I, II dan III sahaja II, III dan IV sahaja I, II, IV dan V sahaja I, III, IV dan V sahaja

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan personaliti seseorang individu ialah I. II. III. IV. pemakanan pengaruh sekolah hobi dan kegemaran suasana fizikal dalam bilik darjah3

EDU 3102

V. (A) (B) (C) (D) 8.

suasana harmoni dalam keluarga

I, II dan III sahaja I, II dan V sahaja I, III dan V sahaja II, IV dan V sahaja

Konsep keperluan khas merujuk kepada kanak-kanak yang I. II. boleh dididik jika mereka mampu mengurus diri sendiri memerlukan program pendidkan yang dirancang khas mereka memerlukan rancangan pengajaran berkumpulan yang disediakan oleh guru dianggap boleh diajar dan boleh mendapat manfaat formal cacat anggota tetapi mempunyai kebolehan mental untuk belajar seperti murid normal

untuk III. IV. pendidikan V. (A) (B) (C) (D)

I, III dan IV sahaja I, II, IV dan V sahaja II, III, IV dan V sahaja I, II, III dan V sahaja

9. Kategori kanak-kanak bermasalah pembelajaran yang boleh dididik di sekolah normal adalah seperti berikut kecuali kanak-kanak dalam kategori (A) (B) (C) (D) 10. Semasa di tahun satu, Fifi telah mula diajar dengan kemahiran membaca. Guru kelas Fifi mendapati Fifi mengalami kesukaran menguasai kemahiran tersebut. Secara fizikalnya, Fifi merupakan seorang kanak-kanak yang aktif dan tidak memperllihatkan kesukaran dalam aktiviti hariannya. Masalah Fifi ini berterusan hingga Fifi memasuki tahun dua dan dia masih tidak dapat menguasai bunyi perkataan, mengeja, membaca 4 atau menulis. lembam dan hiperaktif Sindrom Down dan autistik masalah pertuturan dan terencat akal minima palsi serebral dan terencat akal yang serius

EDU 3102

Kenyataan di atas menunjukkan bahawa Fifi adalah seorang kanakkanak berkeperluan khas dalam golongan (A) (B) (C) (D) 11. spastik hiperaktif disleksia terencat akal serius

Ciri utama fitrah manusia ialah (A) (B) (C) (D) bersemangat, estetika, kebendaan ingin tahu, malu, takut dan berpotensi ketuhanan, kebendaan dan kesedaran kewujudan, keajaiban dan keunggulan

12. Kanak-kanak adalah berbeza daripada segi fizikal, kognitif, sosial, emosi dan psikomotor. Guru boleh melayani perbezaan individu dengan mengambil langkah-langkah berikut: I. II. III. IV. V. jenis (A) (B) (C) (D) aktiviti pengayaan dan pemulihan menyediakan set induksi yang menarik dan berkesan memberi perhatian dan layanan individu yang sama rata berempati dengan pelajar dan berusaha untuk membantu mereka memastikan ada keseragaman dalam menggunakan penilaian

I dan IV sahaja IV dan V sahaja I, II dan IV sahaja I, III dan IV sahaja

13. Amin berusia 11 tahun dan berkebolehan untuk bermain alat muzik dengan baik. Ibu bapanya menyedari bahawa minat dan kebolehannya dalam bidang ini amat memberangsangkan kerana pada peringkat ini (A) perkembangan potensinya berkembang5

EDU 3102

(B) (C) maksimum

koordinasi pendengaran dan psikomotornya bertambah baik kematangan otot dan fizikalnya telah mencapai tahap yang

(D) pendengarannya bertambah baik dan dia boleh membezakan bunyibunyi yang berlainan 14. Pertumbuhan dan perkembangan manusia berlaku mengikut prinsipprinsip berikut kecuali (A) (B) (C) (D) kepala ke kaki kadar yang sama konkrit ke abstrak arah tangan ke tepi

15. Guru sering kali menghadapi masalah murid-murid yang berbeza dari segi kognitif. Faktor-faktor yang menyebabkan perbezaan keupayaan kognitif ialah I. II. III. IV. (A) (B) (C) (D) amalan pemakanan kecekapan berbahasa pengaruh sosio-ekonomi keluarga baka yang diwarisi daripada ibu bapa

I, II dan III sahaja I, II dan IV sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

16. Menurut Erik Erikson, kanak-kanak melalui siri perkembangan sosioemosi yang tertentu. Antara berikut, peringkat dan kategori umur manakah yang betul? (A) (B) (C) (D) Inisiatif lawan Perasaan Salah 18 bulan hingga 3 tahun Industri lawan Perasaan Rendah 3 tahun hingga 6 tahun Autonomi lawan Malu dan Keraguan 6 tahun hingga 12 tahun Identiti lawan Perasaan Serba Salah peringkat remaja

17. Cikgu Jefri mempunyai personaliti yang sihat. Apa maksud personaliti?6

EDU 3102

(A) (B) (C) (D) 18.

Merangkumi aspek fizikal Membawa erti yang sama dengan watak Mewakili keseluruhan corak tingkah laku manusia Mewakili sesuatu yang kita warisi daripada ibu bapa

Kanak-kanak berkeperluan khas bermaksud kanak-kanak yang (A) (B) (C) (D) cacat anggota sahaja hilang keupayaan mental tidak mempunyai risiko gagal dalam pelajaran kanak-kanak yang mempunyai kecacatan mengikut definisi atau undang-undang sesebuah negara

akta

19. Situasi manakah yang sesuai menjelaskan konsep kanak-kanak berkeperluan khas? (A) kecacatan dan mahir (B) Mei Ling tergolong dalam kategori disleksia. Dia mengalami neurologi tetapi mempunyai kelebihan intelek yang luas menyelesaikan jigsaw puzzle. Adi Putra tergolong dalam kategori pintar cerdas. Dia menunjukkan kelebihan dalam bidang matematik.

(C) Muthu tergolong dalam kategori autisme. Dia mengalami kekeliruan memahami hala kiri dan kanan, bawah dan atas, kebalikan huruf atau nombor tertentu. (D) Disorder mentalnya. Anne tergolong dalam kategori Attention Deficit Hyperactive (ADHD). Usia kronologinya tidak sama dengan usia

20. Pelajar lembam didefinisikan sebagai pelajar yang gagal melaksanakan kerja normal sekolah. Manakah antara berikut menunjukkan guru gagal membantu pelajar lembam? (A) (B) (C) (D) Gunakan bahasa mudah. Menyediakan bahan bacaan yang bersaiz besar Memberikan tugasan yang sesuai dengan tahap kognitif pelajar Menyediakan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif

7

EDU 3102

21.

Pernyataan berikut yang manakah paling tepat menggambarkan fitrah kejadian manusia? (A) (B) (C) Manusia adalah Tuhan bagi alam semesta Manusia mampu menyelesaikan segala masalah Manusia merupakan kejadian alam yang sempurna

(D) Manusia mempunyai sifat, tabiat, bakat dan pelbagai kecerdasan 22. oleh Proses perkembangan biologi seseorang kanak-kanak dipengaruhi (A) (B) (C) (D) tersebut 23. perubahan jasmani individu baka dan persekitaran kanak-kanak genetik keluarga dan sosial masyarakat genetik keluarga dan pertumbuhan otak kanak-kanak

Dalam teori perkembangan kognitif Piaget, kanak-kanak sudah boleh menggunakan skema-skema fizikal yang mudah pada peringkat (A) (B) (C) (D) pra-operasi sensori motor / deria operasi formal operasi konkrit

24. Ahmad merupakan seorang murid tahun dua. Semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung, Ahmad sering kali tidak dapat menyiapkan sesuatu tugasan yang diberikan dan sentiasa memerlukan penyeliaan daripada guru yang mengajar. Selain itu, Ahmad juga sering mengganggu murid-murid lain dan menyatakan sesuatu tanpa berfikir. Malah kadang kala keterlaluan dalam pergerakan fizikal dan tidak boleh diam. Kenyataan di atas menunjukkan bahawa Ahmad adalah seorang kanak-kanak berkeperluan khas dalam golongan (A) (B) Disleksia Hiperaktif8

EDU 3102

(C) (D)

Attention-Deficit Strange-Situation

25. Guru boleh membantu perkembangan bahasa pada peringkat kanakkanak dengan (A) (B) (C) (D) menggunakan scaffolding menggalakkan kanak-kanak bercakap sendiri menggalakkan kanak-kanak untuk bertanya soalan luangkan masa untuk mendengar percakapan kanak-kanak

26. Menurut teori perkembangan moral Kohlberg penaakulan moral berkait rapat dengan perkembangan kognitif seseorang individu. Kenyataan berikut adalah peringkat penaakulan moral Kohlberg kecuali (A) (B) (C) (D) 27. Peringkat moral peribadi Peringkat moral heteronomus Peringkat moral transisi Peringkat moral autonomus

Cenderung untuk membuat tugas yang terbaik dan lebih sempurna Berusaha memperbaiki kesilapan diri dan memuaskan kehendak diri Mula memikirkan cara untuk berbakti kepada orang yang tidak berkemampuan

Berdasarkan Hierarki Keperluan Manusia Abraham Maslow (1970), ciri-ciri di atas terdapat dalam peringkat keperluan (A) (B) (C) (D) 28. fisiologi keselamatan penghargaan kendiri penyempurnaan kendiri

Menurut Piaget, proses pemikiran berubah secara menyeluruh bermula selepas lahir sehingga mencapai kematangan.

Antara berikut, yang manakah bukan faktor yang mempengaruhi proses pemikiran individu?9

EDU 3102

(A) (B) (C) (D)

Keseimbangan Kematangan fizikal Pengalaman sosial Interaksi individu dengan persekitaran

29. Kecerdasan pemikiran dan tingkah laku individu terdiri daripada tiga aspek iaitu proses kognitif, pengetahuan sedia ada dan persekitaran kontekstual yang saling mempengaruhi antara satu sama lain. Ciri-ciri di atas adalah berdasarkan (A) (B) (C) (D) 30. Teori Psikoanalitik Erikson Teori Kecerdasan Triarchic Teori Perkembangan Kognitif Teori Pembelajaran Sosial Bandura

Tahap 1 : Pra-Konvensional Tahap 2 : Konvensional Tahap 3 : Pos-Konvensional

Tahap-tahap perkembangan moral seseorang individu seperti di atas merujuk kepada teori yang dikemukakan oleh (A) (B) (C) (D) Jean Piaget Erik H. Erikson Noam Chomsky Lawrence Kohlberg

31. Helah Bela-Diri atau Defense Mechanism yang dikemukakan oleh Sigmund Freud adalah usaha secara kebiasaan atau tidak sedar dilakukan oleh individiu apabila berasa terancam. Jenis-jenis helah bela diri yang dikemukakan oleh Sigmund Freud ialah I. II. III. resepsi projeksi kepasifan

10

EDU 3102

IV. V. (A) (B) (C) (D) 32.

rasionalisasi pemindahan

I, II dan III sahaja I, III dan V sahaja II, IV dan V sahaja III, IV dan V sahaja

Lemah dalam ejaan Masalah yang diwarisi Membaca secara perlahan Mencampur-adukkan perkataan yang berbunyi sama

Kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran di atas merupakan kanak-kanak daripada golongan yang bermasalah dari segi (A) (B) (C) (D) 33. Disleksia Attention Deficit Masalah Pertuturan Muscular Dystrophy

Konsep Pendidikan Inklusif merujuk kepada pendidikan khas kepada kanak-kanak yang mempunyai pembelajaran di sekolah khas kanak-kanak berkeperluan khas yang dimasukkan ke dalam pendidikan kanak-kanak biasa pendidikan yang diberi secara percuma kepada kanak-kanak mempunyai masalah kesihatan kanak-kanak istimewa yang ditempatkan di dalam sekolah khas tujuan pendidikan yang lebih baik

(A) masalah (B) (C) yang (D) bagi

34. Siti pelajar tahun tiga di sebuah sekolah awam. Siti merupakan pelajar yang sentiasa menunjukkan keinginan untuk mengetahui sesuatu yang lebih daripada rakan-rakan dalam kelasnya. Selain itu, Siti juga mempunyai kebolehan yang tinggi dan cepat belajar jika dibandingkan dengan rakan sebayanya.

11

EDU 3102

Siti

Program-program yang boleh diambil oleh guru-guru untuk membantu dalam pembelajaran adalah seperti berikut kecuali (A) (B) (C) (D) pengayaan pemecutan pengasingan penggabungan

35. Konsep adaptasi, asimilasi dan akomodasi ialah proses perkembangan kognitif individu yang dikemukakan oleh (A) (B) (C) (D) Jean Piaget Erik H. Erikson Naom Chomsky Lawrence Kohlberg

36. Selain daripada di rumah, pembentukan personaliti dalam kalangan kanakkanak di sekolah boleh berlaku melalui faktor-faktor berikut kecuali (A) (B) (C) (D) 37. kurikulum tersembunyi pembimbing rakan sebaya budaya sekolah penyayang pembinaan modal insan

Ali berumur 8 tahun Ali kanak-kanak lelaki Ali aktif dalam kegiatan di luar bilik darjah Ali lebih rendah berbading kanak-kanak perempuan yang sebayanya Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk dilaksanakan guru untuk Ali ialah (A) (B) (C) (D) membaca buku cerita yang menarik melaksanakan aktiviti ceramah dan kaunseling menyediakan aktiviti-aktiviti yang lasak di padang menjalankan aktiviti-aktiviti permainan untuk perkembangan otot

oleh

halus12

EDU 3102

38. Fasa pembenihan dalam peringkat pranatal menunjukkan ciri-ciri berikut kecuali (A) (B) (C) (D) proses mitosis berlaku zigot bergerak ke rahim organ utama bertambah saiz zigot membentuk 23 kromosom

39. Penglibatan ibu bapa di dalam aktiviti kanak-kanak di sekolah boleh memberi sokongan yang membantu kemajuan akademik kanak-kanak. Ciri Teori Sistem Ekologi oleh Urie Bronfenbrenner (1989) di atas adalah terkandung dalam (A) (B) (C) (D) ekosistem mikrosistem mesosistem makrosistem

40. Pilih susunan peringkat-peringkat perkembangan fizikal individu yang tepat. I. II. III. IV. V. (A) (B) (C) (D) bayi fetal zigot embrio pembenihan

II, IV, V, IV, III I, II, III, IV, V I, II, III, V, IV V, III, IV, II, I

41. Pernyataan yang manakah di bawah ini yang paling tepat menggambarkan fitrah kejadian manusia. (A) Manusia umpama Tuhan bagi semesta alam13

EDU 3102

(B) (C)

Manusia berupaya mengatasi semua masalah Manusia merupakan kejadian alam yang sempurna

(D) Manusia mempunyai sifat, tabiat, bakat dan pelbagai kecerdasan 42. oleh Proses perkembangan biologi seseorang kanak-kanak dipengaruhi (A) (B) (C) (D) perubahan fizikal kanak-kanak baka dan persekitaran kanak-kanak genetik keluarga dan sosial masyarakat genetik keluarga dan pertumbuhan otak kanak-kanak tersebut

43. Interaksi antara kanak-kanak dengan ibu bapa, pihak sekolah dan jiran tetangga membantu perkembangan sosial kanak-kanak. Ciri Teori Sistem Ekologi oleh Urie Bronfenbrenner (1989) di atas adalah terkandung dalam (A) (B) (C) (D) ekosistem mikrosistem mesosistem makrosistem

44. Suzana ialah kanak-kanak berusia 10 tahun dan mempunyai kebolehan bermain alat muzik dengan baik. Ibu bapanya peka terhadap keupayaan Suzana ini kerana pada tahap ini (A) potensi beliau sedang berkembang

(B) koordinasi kemahiran mendengar dan kebolehan psikomotor semakin baik (C) kebolehan mendengarnya telah bertambah tajam dan berupaya membezakan bunyi

(D) beliau telah mencapai tahap perkembangan otot dan kematangan fizikal yang maksimum 45. Cikgu Z telah menjalankan aktiviti-aktiviti melukis dan bermain alat muzik dengan murid-murid di kelasnya. Aktiviti-aktiviti ini dpat menambahbaikkan kemahiran-kemahiran psikomotor yang sedia ada.

14

EDU 3102

Pada peringkat perkembangan fizikal manakah aktiviti ini berlaku? (A) (B) (C) (D) 46. Bayi (lahir hingga 2 tahun) Awal kanak-kanak (2 6 tahun) Kanak-kanak (7-12 tahun) Awal remaja (12 15 tahun)

Mengikut kefahaman psikoanalisis Sigmund Freud (1961), peringkatperingkat perkembangan kanak-kanak berdasarkan peringkat berikut kecuali (A) (B) (C) (D) Peringkat oral (lahir hingga setahun) Peringkat kubul (dua hingga tiga tahun) Peringkat latency (enam hingga baligh) Peringkat genital (selepas baligh hingga dewasa)

47. Gopi merupakan murid yang paling rendah dalam kelasnya. Setiap kali diadakan pertandingan sukan dalam kalangan rakan-rakan sebaya, dia tidak pernah dipilih bermain. Keadaan ini menimbulkan rasa kurang senang pada dirinya. Sebagai guru, apakah tindakan yang paling wajar bagi menolongnya. (A) sebaya (B) (C) dalam (D) 48. membenarkannya menjauhi dirinya daripada ahli-ahli kumpulan itu memujuknya mengambil bahagian dalam gerak kerja kumpulan menolongnya membina kemahiran-kemahiran yang diperlukan kumpulan sebayanya menggalakkan bercampur gaul dengan rakan-rakan yang sama ketinggiannya

Mengikut Naom Chomsky (1957), kanak-kanak kurang mampu belajar peraturan dan organisasi ayat secara langsung. Mereka dilahirkan dengan Language Acquistion Deficit (LAD). Pernyataan berikut yang manakah benar mengenai teori Chomsky? (A) Pengaruh ibu bapa dan guru penting dalam perkembangan bahasa kanak-kanak (B) Keluarga dan persekitaran mempunyai pengaruh kuat ke atas kemahiran bahasa (C) Ibu bapa dari golongan profesional menyediakan persekitaran untuk perkembangan bahasa yang lebih baik15

EDU 3102

(D) Kanak-kanak mempunyai kebolehan untuk mengesan tatabahasa dan penggunaan bahasa secara semulajadi 49. Teori Perkembangan Emosi Freud menyatakan bahawa personaliti manusia mempengaruhi perkembangan emosi

(A) manusia

(B) perkembangan emosi manusia tiada kaitan dengan perkembangan fizikal (C) perkembangan emosi dan personaliti adalah mengikut pertambahan umur manusia (D) dengan 50. perkembangan emosi manusia adalah berkaitan rapat perkembangan fizikal

Menurut Erik Erikson, kanak-kanak melalui peringkat-peringkat perkembangan psikososial mengikut tahap perkembangan umur. (A) (B) (C) (D) Identiti lawan Kekeliruan 12 tahun hingga 18 tahun Autonomi lawan Keraguan 6 tahun hingga 12 tahun Inisiatif lawan Rasa Bersalah 1 tahun hingga 3 tahun Industri lawan Rasa Rendah Diri 3 tahun hingga 6 tahun

51. Apakah cara yang sesuai dilakukan oleh guru apabila berdepan dengan kanak-kanak yang mempunyai masalah ketidakpercayaan semenjak kecil? (A) (B) (C) (D) 52. menetapkan rutin bilik darjah memenuhi keperluan fisiiologi kanak-kanak tersebut melantik kanak-kanak tersebut sebagai ketua darjah menggalak kanak-kanak tersebut bersaing dengan murid lain

Berikut adalah implikasi pemkembangan sosio-emosi terhadap proses pengajaran dan pembelajaran kecuali Guru meminta murid menerangkan perspektif orang lain sesuatu situasi Guru membantu pelajar menilai permasalahan yang sedang hadapi dan yang akan mereka hadapi

(A) terhadap (B) mereka

(C) Guru menggunakan strategi bercerita dan melakukan pembentangan di dalam kelas menggalakkan mereka menggunakan bahasa dan berkomunikasi16

EDU 3102

(D) lain

Guru mempastikan murid saling mendengar antara satu sama semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran

53. Seseorang yang mempunyai konsep kendiri positif akan sentiasa dalam keadaan berikut kecuali (A) (B) usahanya (C) diberikan (D) 54. berani mengingkari arahan guru menujukkan kreativiti yang maksima dalam sebarang daya mempunyai motivasi yang tinggi terhadap tugasan yang berani mencuba walaupun tidak pasti jawapannya yang sebenar

Watak personaliti seseorang paling dipengaruhi oleh faktor berikut. (A) (B) (C) pengaruh media pengaruh rakan sebaya kualiti asuhan sewaktu kecilnya pengaruh ibu bapa dan peranan guru khasnya di sekolah

(D) rendah

55. Personaliti terdiri daripada dua aspek yang utama iaitu watak dan trait. Trait membawa maksud (A) (B) (C) (D) 56. cara berfikir individu yang kritis dan kreatif tingkah laku individu yang kukuh dan stabil ciri-ciri individu seperti persepsi, nilai, kecerdasan dan motivasi ciri-ciri yang agak kukuh seperti personaliti introvert dan ekstrovert

Cikgu Ahmad mendapati Budi mempunyai ciri-ciri berikut: Sangat mahir dalam matematik Sering hidup dalam dunia sendiri Kurang bercakap Budi mengalami masalah (A) (B) (C) Autisme Disleksia Sindrom Down17

EDU 3102

(D)

Cerebral Palsy

57. Antara tingkah laku berikut, yang manakah menunjukkan ciri kanakkanak bermasalah pembelajaran? (A) (B) (C) (D) 58. suka bercakap suka menconteng tumpuan perhatian singkat sering tidak hadir ke sekolah

Punca berlakunya Sindrom Down ialah (A) (B) (C) (D) kecacatan neurologi kerosakan pada sistem saraf pusat kelebihan satu kromosom dalam sel kandungan biokimia berlebihan dalam badan

59.

Cikgu Hamid mengambil tindakan berikut ke atas Mimi dalam kelas:

Tempatkan dia di sudut yang senyap dan berhampiran dengan tempat duduk guru Sering menegur dan memberi motivasi kepadanya Banyak memberi peluang kepadanya untuk mengambil bahagian dalam aktiviti kelas Memberi tugasan yang mudah kepadanya Mengapakah Cikgu Hamid bertindak demikian? (A) (B) (C) (D) 60. kanak (B) sistem memberi peluang kepada ibu bapa untuk bekerjasama dalam pendidikan kanak-kanak biasa18

lembam terencat akal bermasalah pendengaran ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Tujuan utama pendidikan inklusif adalah untuk (A) memberi peluang pendidikan yang menyeluruh kepada kanak-

EDU 3102

(C) mewajibkan ibu bapa kanak-kanak bekeperluan khas memberi pendidikan menyeluruh kepada anak mereka (D) memberi peluang kepada kanak-kanak berkeperluan khas mendapat pendidikan yang menyeluruh seperti kanak-kanak biasa 61. Antara berikut yang manakah bukan aspek dalam potensi perkembangan manusia? (A) (B) (C) (D) 62. Perkembangan sosial Perkembangan emosi Perkembangan sahsiah Perkembangan jasmani

Baka adalah salah satu faktor perkembangan kanak-kanak. Baka merujuk kepada (A) (B) (C) (D) ciri-ciri fizikal pada seseorang individu. ciri-ciri biologi, atau gen-gen yang diperturunkan melalui ibubapa kepada anak-anaknya. semua pengalaman seseorang individu akan hadapi di rumah, bersama jiran, sekolah dan masyarakat di mana dia berada. bidang yang mengkaji perkembangan fizikal dan persekitaran dalam perkembangan individu.

63.

Peringkat prenatal ialah selama 9 bulan dan terbahagi kepada tiga fasa. Antara berikut yang manakah yang bukan fasa-fasa prenatal? (A) (B) (C) (D) Pembenihan Kelahiran Embrio Fetal

64.

Piaget mengenalpasti empat faktor yang saling berkait yang boleh mempengaruhi proses pemikiran individu. Antara penyataan berikut, yang manakah pernyataan yang tepat berdasarkan kenyataan di atas?19

EDU 3102

I. II. III. IV. (A) (B) (C) (D) 65.

Keseimbangan Kematangan biologi Interaksi individu dengan persekitaran Pengalaman sosial

I dan II I, III, IV I, III, IV I, II, III dan IV

Teori psikososial Erikson adalah berdasarkan prinsip-prinsip berikut kecuali (A) setiap individu mempunyai keperluan asas yang sama (B) perkembangan individu mengikut tahap-tahap tertentu (C) kegagalan mengatasi konflik pada sesuatu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap yang berikutnya (D) individu bergantung pada diri sendiri tanpa bantuan orang lain Antara berikut, yang manakah contoh perkembangan emosi yang positif? (A) cinta , keyakinan , sanjungan , penghormatan , kebanggaan , kepuasan , bertanggungjawab (B) cinta, kepuasan belajar, kepuasan dalam bersukan (C) hormati diri sendiri, sanjungan kepada orang lain (D) bertanggungjawab kepada tugas dan keluarga Antara yang berikut manakah jenis personaliti menurut Carl Jung? (A) (B) (C) (D) Ekstrovert, introvert dan ambivert Ekstravaganza, introvert dan ambivia Ekstrovett, introvett dan ambivia Ekstravaganza, intonasi dan ambivert

66.

67.

68.

Kategori Kanak-Kanak Berkeperluan Khas kecuali (A) (B) (C) (D) Masalah kecacatan fizikal Masalah penglihatan Masalah pendengaran Masalah sakit mulut

69.

Baka mempengaruhi perbezaan individu daripada aspek kognitif, fizikal dan emosi.

20

EDU 3102

Penyataan berikut menerangkan tentang (A) fitrah kejadian manusia mengikut perspektif agama (B) fitrah kejadian manusia mengikut perspektif biologi (C) fitrah kejadian manusia dan kaitannya dengan potensi (D) perkembangan rohani 70. Setiap individu berbeza dari segi biologi dan genetik. Teori tersebut dikemukakan oleh : (A) Jean Piaget (B) Vladimir Lenin (C) Dobzhansky (D) Bronfenbrenner Dapat bermain menggunakan imaginasi, perkembangan bahasa yang cepat, penggunaan otot-otot halus dan kebolehan bersosial. Penyataan berikut menerangkan tentang (A) peringkat bayi (B) peringkat awal kanak-kanak (C) peringkat kanak-kanak (D) peringkat awal remaja 72. SPERM A ZIGOT

71.

OVUM

EMBRIO

FETAL

BAYI

Gambarajah di atas menerangkan (A) proses meiosis (B) proses mitosis21

EDU 3102

(C) (D) 73.

proses persenyawaan proses pembentukan bayi

Proses persenyawaan berlaku apabila (A) sperma bapa bersatu dengan ovum ibu (B) zigot membahagi dua dan setiap bahagian melalui pembahagian sel (C) setiap ovum mencapai tahap kematangan setiap 28 hari di dalam ovari (D) ovum ibu bergabung dengan sperma bapa di bahagian atas tiub falopio bersebelahan dengan ovari Pada peringkat awal kanak-kanak iaitu pada umur 2 6 tahun, pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas guru hendaklah seperti berikut. (A) Guru hendaklah membantu kanak-kanak setakat mana yang perlu dan elakkan daripada membanding antara kanak-kanak kerana mereka berkembang pada tahap yang berbeza (B) Guru boleh merancang aktiviti seperti ceramah dan kaunseling (C) Kanak-kanak hendaklah diberi kesedaran tentang gaya hidup sihat terutamanya dari segi pemakanan, senaman, dan mengelakkan aktiviti negatif seperti merokok dan mengambil dadah (D) Guru hendaklah merancang aktiviti senaman supaya menyeronokkan dan menjadikannya satu aktiviti sosial yang sihat Perspektif Nativis berasaskan kepada teori perkembangan otak yang lebih cenderung melihat perkembangan bahasa berlaku secara dalaman dan diwarisi. Siapakah yang mempelopori perspektif ini? (A) Ivan Pavlov (B) Naom Chomsky (C) Skinner (D) Thorndike Pada peringkat ini, egosentrik kanak-kanak mula luput secara beransuransur. Peringkat apakah yang dimaksudkan dalam pernyataan ini? (A) Peringkat Operasi Formal (B) Peringkat sensori motor (C) Peringkat pra operasi (D) Peringkat Operasi Konkrit Emosi manusia adalah satu fenomena khas. Ketawa menunjukkan kita gembira. Ketawa boleh menghapuskan perasaan runsing , dengki , marah , hina atau rendah diri dan sebagainya. Antara berikut, ketawa merupakan salah satu daripada emosi (A) (B) (C) (D) terkawal positif gembira riang

74.

75.

76.

77.

22

EDU 3102

78.

Cinta, dendam, keyakinan, sanjungan, murung, penghormatan, kebanggaan, kepuasan, bertanggungjawab dan sebagainya adalah sebahagian daripada emosi? I. negatif II. pasif III. aktif IV. positif (A) (B) (C) (D) I dan II sahaja II dan III sahaja I dan IV sahaja II, III dan IV

79.

Antara berikut yang manakah maksud introspeksi? (A) Emosi ini mempengaruhi kesihatan dan membawa perasaan pesimistik (B) Kaedah perubatan yang digunakan oleh pesakit mental (C) Penyakit yang selalu dialami orang dewasa (D) Satu cara untuk mengenalpasti emosi kendiri Antara berikut, yang manakah bukan merupakan peranan guru dalam membentuk perkembangan personaliti murid. (A) Selalu memarahi murid sekiranya membuat kesalahan (B) Menyerahkan bulat-bulat kepada ibu bapa untuk menentukan hala tuju anak-anak mereka (C) Sentiasa memahami tingkah laku murid-murid (D) Tidak mengambil perhatian kepada mereka

80.

81.

Kebakaan Pengalaman awal individu Latar belakang sekolah Pengaruh keluarga Peranan media Pemakanan Pengaruh sosiobudaya

Penyataan di atas merupakan (A) faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan personaliti (B) peranan guru dalam membentuk personaliti murid (C) konsep kendiri seseorang (D) teori Behaviourisme 82. Antara berikut, pilih faktor yang boleh menyebabkan terbentuknya konsep kendiri yang negatif kepada kanak-kanak. I. kemerosotan nilai-nilai murni II. pengaruh persekitaran III. selalu meminta pertolongan IV. ibu bapa yang menaruh harapan yang terlalu tinggi kepada anak-anak23

EDU 3102

(A) (B) (C) (D) 83.

I sahaja I, II dan IV I, II dan III Semua di atas

Epilepsi adalah (A) kesukaran bergerak kerana tidak dapat mengkoordinasi badan (B) penyakit sawan yang disebabkan oleh masalah neurologi yang menyebabkan kanak-kanak mengeletar (C) kecacatan pada tulang belakang yang boleh menyebabkan kelumpuhan pada bahagian bawah badan (D) kanak-kanak yang anggota badannya tidak sempurna Bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran, guru haruslah (A) bercakap dengan jelas dan jangan membelakangkan kanak-kanak ini semasa memberi arahan atau semasa mengajar (B) menjerit atau meninggikan suara kepada mereka sekiranya mereka tidak dengar (C) memberi perhatian kepada susunan bilik darjah (D) mengajar mereka di kawasan yang bising Pilih penyataan yang betul. I. Masalah pendengaran terbahagi kepada dua iaitu separa pekak dan pekak II. Guru boleh menyediakan bahan pembacaan yang mempunyai saiz cetakan yang besar dan sesuai bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah penglihatan III. Kanak-kanak keperluan khas tidak boleh diberi persekolahan dan diajar kerana mereka menyusahkan guru-guru IV. Asthma adalah masalah pernafasan yang berlaku apabila tiub bronchial daripada saluran pernafasan kerongkong menjadi sempit (A) (B) (C) (D) I, II dan III I, III dan IV I, II dan IV II, III dan IV Mulut sentiasa terbuka Lidah yang tebal, kasar dan pendek Mata sentiasa berair dan merah Mata sepet dan bentuk muka yang kecil Berbadan gempal dan pendek Badan yang agak bongkok24

84.

85.

86.

EDU 3102

Pernyataan di atas menerangkan (A) lembam (B) terencat akal (C) autisme (D) Sindrom Down 87. Sebagai seorang guru, kita (A) sentiasa membuat perhitungan atau perbandingan antara kanak-kanak (B) hendaklah mempunyai sikap yang baik dan mempunyai kemahiran bagi membantu kanak-kanak keperluan khas ini (C) boleh berputus asa apabila gagal mendidika kanak-kanak keperluan khas (D) menengking dan menjerit ke arah kanak-kanak apabila gagal mengawal mereka Komponen utama nitrogen dalam DNA adalah seperti berikut, kecuali (A) (B) (C) (D)89.

88.

Adenina Timina Sitosina Nukleotida Pada setiap peringkat perkembangan, manusia ada tugas yang perlu dicapai. Keupayaan menyempurnakan tugas tersebut dengan jayanya akan membawa kebahagian kepada individu. Perkembangan individu mengikut jadual waktu yang tetap, urutan dan pola tertentu. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh persekitarannya, nialai-nilai, norma dan budaya masyarakat.

Berikut merupakan prinsip dalam teori Havighurst, kecuali (A) (B) (C) (D)

90.

Perkembangan kanak-kanak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antaranya termasuklah faktor persekitaran. Apakah faktor yang lain selain daripada faktor tersebut?

(A) (B)

Rakan sebaya Baka25

EDU 3102

(C) (D)

Penduduk Iklim

91.

Menurut Carl Jung terdapat tiga jenis personaliti seseorang individu. Antara berikut, yang manakah bukan jenis personaliti seseorang individu yang dinyatakan oleh Carl Jung? (A) (B) (C) (D) Ekstrovert Introvert Id Ambivet

92.

Perkembangan personaliti individu dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut kecuali (A) (B) (C) (D) Latar belakang sekolah Peranan media Baka Haiwan ternakan

93.

Potensi merujuk kepada keupayaan dan kebolehan manusia yang terpendam dalam diri seseorang yang membolehkan manusia berkembang maju ke hadapan. Antara berikut, yang manakah tidak boleh menghuraikan potensi manusia? (A) (B) (C) (D) Perkembangan intelek Perkembangan rohani Perkembangan kesihatan Perkembangan jasmani26

EDU 3102

94.

Pada peringkat ini, kanak-kanak akan mula belajar tugas dan aktiviti yang akan digunakan dalam alam dewasa. Mula menjalin hubungan dengan rakan sebaya dan memahami peraturan. Penyataan diatas menerangkan perkembangan kanak-kanak pada peringkat (A) (B) (C) (D) Peringkat awal kanak-kanak (3-8 tahun) Peringkat kanak-kanak (9-11 tahun) Peringkat awal remaja (12-15 tahun) Peringkat remaja (15-20 tahun)

95.

Berdasarkan Teori Perkembangan Kognitif Piaget iaitu semasa berusia 7-11 tahun kanak-kanak mengalami suatu tahap yang dinamakan (A) (B) (C) (D) operasi formal pra operasi operasi konkrit operasi motor

96.

Pada umur yang berapakah bayi tersebut mula meniru sebarang pergerakan yang dilihat? (A) 4-8 bulan (B) 8 bulan- 1 tahun (C) 1-1.5 tahun (D) 1.5- 2 tahun Umumnya, pada usia berapakah kanak-kanak tahu bagaimana untuk menggunakan perkataan? (A) 6 bulan (B) 15 bulan (C) 3 tahun (D) 5 tahun Antara yang berikut merupakan komponen yang terdapat dalam emosi kecuali (A) komponen kognitif (B) komponen fisiologikal (C) komponen behavorial (D) komponen psikomotor

97.

98.

27

EDU 3102

99.

Apakah faktor yang mempengaruhi personaliti dalam perkembangan kendiri? (A) Rakan sebaya (B) Guru (C) Persekitaran (D) Makanan

100.

penyakit sawan yang disebabkan masalah neurologi menyebabkan kanak-kanak menggeletar.

Mengikut ciri-ciri di atas, apakah jenis penyakit tersebut? (A) (B) (C) (D)101.

Spina bifida Limb deficiencies Cerebral palsy Epilepsi Apakah

Secara biologi, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens. yang dimaksudkan dengan Homo sapiens? (A)

Beruk yang mempunyai keupayaan, pemikiran dan kecergasaan yang tinggi berbanding beruk jenis yang lain.

(B)

Binatang yang melalui proses pembesaran atau pertumbuhan yang luar biasa.

(C)

Sebuah spesies primate dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi.

(D)

Haiwan daripada golongan mamalia yang mempunyai kemampuan berfikir yang tinggi.

102.

Berikut merupakan konsep perkembangan kanak-kanak kecuali (A) Perubahan kualitatif yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi dapat dilihat dari sifat baru yang berlainan dari sifat yang lebih awal (B) Perubahan dalam corak biologi, kognitif dan sosioekonomi individu yang bermula dari peringkat percambahan sehingga ke akhir hayat

28

EDU 3102

(C)

Perubahan yang bersifat kualitatif, tersusun, bertahap dan berterusan pada diri manusia bermula semenjak percambahan sel sehingga ke akhir hayat organisma

(D)

Keadaan dimana manusia mengalami proses pembesaran dan pertumbuhan berdasarkan fitrah kejadian manusia

103.

Baka merupakan antara faktor-faktor perkembangan kanak-kanak. Berikut merupakan penerangan bagi faktor baka kecuali (A) Baka merupakan ciri-ciri yang diturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anaknya melalui gen. (B) Baka ialah ciri-ciri biologi yang diturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anaknya melalui gen. (C) Baka menentukan persamaan antara ibu bapa dengan anak-anaknya, di kalangan ahli dalam satu kumpulan keluarga dari segi sifat-sifat seperti kebolehan , minat dan kawalan emosi. (D) Baka menentukan segala proses pembesaran seoarang kanakkanak.

104.

Penyataan berikut merupakan prinsip perkembangan kanak-kanak kecuali (A) (B) Proses perkembangan kanak-kanak berlaku secara tertib atau teratur Perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan beransur daripada keadaan umum kepada keadaan spesifik. (C) Pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak adalah satu proses yang berlaku secara berterusan. (D) Perkembangan kanak-kanak bergantung sepenuhnya kepada persekitaran kanak-kanak tersebut.

105.

Kenyataan berikut merupakan fakta prinsip-prinsip perkembangan fizikal kanak-kanak kecuali29

EDU 3102

(A) (B) (C) (D) 106.

Perkembangan bermula dari kepala dan beransur ke kaki. Arah perkembangan berlaku daripada luar badan dan berterusan ke tengah. Aspek berbeza berkembang pada tahap yang berbeza. Kebolehan bayi bertambah jelas dan spesifik.

Semasa pembesaran, kanak-kanak akan mengalami perubahan dalam perkara berikut kecuali (A) (B) (C) (D) ketinggian berat badan menjadi lebih kuat pertambahan bilangan mata

107.

Antara perkara berikut, yang manakah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fizikal kanak-kanak. I. Baka dan keturunan II. Pemakanan III. Status sosio-ekonomi IV. Cita-cita (A) (B) (C) (D) I, II, III I, II, IV I, III, IV II, III, IV perkara berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi

108.

Antara (A) (B) (C) (D)

perkembangan kognitif kanak-kanak, kecuali Persekitaran yang melingkunginya, seperti rumah dan sekolah sumber teknologi yang terdapat di alam kehidupannya pengaruh rakan sebaya pemakanan

109.

Antara kenyataan berikut, yang manakah bukan ciri-ciri yang terdapat dalam perkembangan bahasa kanak-kanak pada peringkat 2- 6 tahun.30

EDU 3102

(A) (B) (C) (D) 110.

Berkembang kepada 3-5 patah perkataan. Menggunakan gaya bahasa yang salah Sifat egosentrik masih menguasai kanak-kanak pada peringkat ini. Boleh bercakap dengan fasih tanpa kesalahan tatabahasa.

Sejak dari lahir lagi bayi sudah mempunyai berbagai jenis emosi. Berikut merupakan emosi yang ada pada bayi pada enam bulan pertama, kecuali .. (A) (B) (C) (D) Sedih Gembira Takut Rasa bersalah

111.

Antara pernyataan berikut, yang manakah merujuk kepada senyuman bayi iaitu senyuman reflektif? (A) (B) (C) (D) Seperti bayi yang tersenyum sewaktu tidur iaitu tanpa rangsangan luar. Senyuman bayi apabila rasa selesa, selamat dan disayangi. Senyuman bayi apabila diusik. Seperti bayi yang tersenyum ketika dibelai.

112.

Yang manakah antara faktor-faktor yang mempengaruhi perlekatan dalam perkembangan sosio-emosi kanak-kanak? I. II. III. IV. (A) (B) (C) (D) I, II, III I, II, IV I, III, IV II, III, IV Peluang untuk perlekatan Situasi keluarga Pengalaman kanak-kanak Kualiti asuhan

113.

Berikut merupakan konsep kendiri yang diberikan oleh beberapa golongan yang terlibat aktif dalam Perkembangan Kanak-Kanak kecuali

31

EDU 3102

(A)

Kendiri merupakan pengangan hidup seseorang berdasarkan cara pemikiran individu

(B)

Satu organisasi atau aturan persepsi yang konsisten yang dilihat sebagai aku, saya atau diri

(C)

Seseorang individu tentang dirinya kepada orang lain secara sedar dengan menggunakan perkataan saya atau aku

(D)

Penerimaan orang lain terhadap dirinya dan bagaimana layanan yang diperolehi daripada keluarga, masyarakat dan persekitaran

114.

Setiap individu mempunyai konsep kendiri sama ada dari segi positif ataupun negatif bergantung kepada keperluan persekitarannya. Bagaimanakah cara untuk mengenali konsep kendiri seseorang? (A) Gaya bercakap, cara bertindak, tingkah laku yang ditunjukkan dan cara seseorang berinteraksi dengan persekitaran. (B) (C) Gaya berjalan, kewangan dan kemewahan. Cara bertindak, berfikiran waras, menerima teguran dan pendapat orang lain mengenai dirinya dengan baik. (D) Bertasusila, beradap.sopan santun bersesuaian dengan ciri-ciri masyarakat Timur, beretika dalam tugas dan mudah berkerjasama dengan kumpulan masyarakat.

115.

Carl Jung telah mengklasifikasikan 3 jenis personaliti. Penyataan manakah yang tidak menerangkan personaliti jenis introvert. (A) (B) Lebih menumpukan kepada aspek dalaman. Introvet mempunyai ciri individu uan pasif, pemalu, sensitive, gemar berseorangan, cermat, reflekstif dan sentiasa berfikir dahulu sebelum melakukan sesuatu kerja, boleh dipercayai dan bersedia menanggung risiko.32

EDU 3102

(C) (D)

Suka bergaul, aktif, dan sentiasa bersosial dalam masyarakat Golongan ini suka merancang perkara-perkara akan datang dan suka akan kehidupan yang teratur.

116.

Berikut adalah masalah-masalah pembelajaran akademik kecuali : (A) (B) (C) (D) Membaca Menaakul Menulis Mengira

117.

Manakah antara berikut bukan langkah/ kaedah menangani kanak-kanak bermasalah tingkah laku : (A) (B) (C) (D) Hukuman ringan Mengajar tingkah laku yang Peneguhan positif Tidak peduli

118.

Berikut adalah ciri-ciri kanak-kanak keperluan khas kecuali : (A) (B) (C) (D) Kecacatan fizikal Deria bau Penglihatan Pertuturan

119.

Kanak-kanak sindrom down mempunyai tahap IQ yang rendah. Manakah antara berikut adalah tahap IQ kanak-kanak sindrom down : (A) (B) (C) 10-50 20-60 30-8033

EDU 3102

(D) 120.

40-90

Manakah antara berikut bukan kecacatan fizikal? (A) (B) (C) (D) Epilepsi Limb deficiencies Muscular dystrophy Sense of smell disability

121.

"Merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperolehi dengan skema yang sedia ada". Hal ini menerangkan (A) (B) (C) (D) skema asimilasi akomodasi adaptasi

122.

Terdapat ............... tahap perkembangan kognitif yang diperkenalkan oleh Jean Piaget. (A) (B) (C) (D) 1 2 3 4

123.

Tahap sensori motor dikenali juga sebagai (A) tahap praoperasi (B) (C) tahap deria motor tahap operasi konkrit34

EDU 3102

(D)

tahap operasi formal

124.

Yang mana satu bukan sebahagian daripada superego? (A) Hati nurani (conscience) (B) (C) (D) Prinsip keseronokan (pleasure principle) Keunggulan ego (ego ideal) Kesempurnaan kendiri (Self Actualization)

125.

Bahagian manakah yang menyebabkan kanak-kanak dapat menahan masalah anal sehingga mereka sampai ke tandas? (A) Id (B) Ego (C) Superego

126.

Pada tahap manakah naluri seks menjadi dominan? (A) Latency (B) (C) Phallic Genital

127.

Pada tahap manakah kanak-kanak mula bergaul dengan rakan sama jantina dan hubungan dengan ibu bapa menjadi stabil? (A) Latency (B) (C) Phallic Genital

128.

Apakah kecenderungan dalam kajian Sigmund Freud? (A) Kesedaran manusia (B) (C) Keseparuhan kesedaran manusia Ketidaksedaran manusia

35

EDU 3102

129.

Pada stuktur personaliti yang mana satukah merupakan bahagian tidak sedar? (A) Id (B) (C) Ego Superego

130.

Menurut Freud, semua tingkah laku adalah didorong oleh (A) Id (B) Ego (C) Superego Mengikut teori Sigmund Freud, personaliti dewasa manusia terbentuk pada umur berapa tahun? (A) 3 (B) 5 (C) 7

131.

132.

Jika seseorang remaja tidak menjaga kebersihan bilik tidurnya, mengikut Freud pada tahap perkembangan manakah tidak dipuaskan? (A) Oral (B) Anal (C) Phallic

133.

Yang mana satukah bukan merupakan contoh personaliti penahanan anal? (A) Kedekut (B) Terlalu kemas (C) Suka bercakap

134.

Apakah ciri-ciri yang dikatakan seseorang telah mencapai tahap yang terakhir iaitu tahap genital? I. II. (A) (B) (C) Tubuh badan mengalami kematangan Pemikiran sedang berkembang secara tidak anjal

III. Tidak mengalami kecelaruan I dan II II dan III I dan III36

EDU 3102

135.

Pada peringkat yang manakah manusia itu akan mempunyai kepuasan daripada mulut? (A) Tahap Anal (B) Tahap Oral (C) Tahap Latency

136.

Kompleks oedipus berlaku pada ..............apabila tanpa disedari ianya tertarik kepada .................nya. (A) kanak-kanak perempuan, bapa (B) kanak-kanak lelaki, bapa (C) kanak-kanak lelaki, ibu

137.

Kompleks elektra berlaku pada ............. apabila tanpa disedari ianya tertarik kepada ...............nya. (A) kanak-kanak perempuan, bapa (B) kanak-kanak lelaki, bapa (C) kanak-kanak lelaki, ibu

138.

Peringkat falik yang paling kritikal ini akan menentukan kepesatan .................. yang berkembang dalam diri seorang individu. (A) Mulut (B) Otak (C) Seksual

139.

Menurut teori psikologi perkembangan Freud, pada peringkat manakah individu mula dengan peranan sosialisasi, pelaksanaan aktiviti berkelompok, mula dengan penarikan interaksi seksual dan persediaan perkahwinan, berkeluarga dan penetapan vokasional? (A) tahap genital (B) tahap dewasa (C) tahap phallic

140.

Pada peringkat manakah manusia itu harus dijaga dengan baik supaya dia tidak termakan bahan yang merbahaya? (A) tahap oral37

EDU 3102

(B) (C)

tahap anal tahap latency

141.

Pada peringkat manakah kes merogol paling mungkin berlaku? (A) tahap phallic (B) tahap latency (C) tahap genital

142.

Dalam perkembangan deria motor, berapakah tahap yang didasarkan pembahagian mengikut umur? (A) (B) (C) (D) 2 4 6 8

143.

Pada umur yang berapakah bayi tersebut mula meniru sebarang pergerakan yang dilihat? (A) (B) (C) (D) 4 8 bulan 8 bulan 1 tahun 1 1.5 tahun 1.5 2 tahun

144.

Pernyataan manakah yang salah? (A) (B) (C) (D) Pada umur 1-4 bulan, bayi mula bertindak balas dengan menggerakkan kepala dan mata pada sumber bayi. Pada umur 8-12 bulan, bayi mengalami proses cuba jaya yang mudah. Sejak lahir hingga 1 bulan, bayi masih tidak mampu melakukan gerakan. Kanak-kanak belum berkeupayaan untuk memahami aktiviti permainan pada umur 19 bulan.

145.

Apakah yang berlaku pada kanak-kanak berumur 1 tahun 5 bulan? (A) berlakunya proses peniruan38

EDU 3102

(B) (C) (D)

mengalami proses cuba jaya yang mudah hanya mampu melakukan genggaman mula memahami fungsi individu dalam rumahtangga

146.

Apakah unsur-unsur yang ada pada tahap deria motor? I. II. III. IV. (A) (B) (C) (D) pemahaman tentang akibat dan ruang dapat membuat keputusan konsep tentang objek kebolehan mengira

I dan II II dan III III dan IV I dan III

39

EDU 3102

BAHAGIAN B 1. (a) Dari perspektif Islam, Al-Ghazali menyatakan tentang dua unsur berkaitan dengan keperluan manusia, iaitu (i) (ii) (b) ____________________________________________________ ____________________________________________________

Nyatakan tiga cara bagaimana seseorang guru dapat membantu semasa proses pertumbuhan dan perkembangan sosial muridnya. (i) (ii) (iii) ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________

(c)

Perkembangan konsep kendiri kanak-kanak kelihatan dalam aktiviti sosialisasi kanak-kanak seperti (i) (ii) (iii) ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________

2.

(a)

Murid bermasalah pembelajaran adalah kanak-kanak yang mempunyai masalah kognitif (kerencatan akal) yang dianggap boleh diajar (educable) dan boleh mendapat manfaat pendidikan formal. (Sumber : Kementerian Pelajaran Malaysia) Nyatakan enam kategori masalah pembelajaran. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________

(b)

Nyatakan lima perwatakan fizikal kanak-kanak Sindrom Down. (i) (ii) (iii) ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 40

EDU 3102

(iv) (v) 3. (a)

____________________________________________________ ____________________________________________________

Perkembangan manusia meliputi aspek fizikal, kognitif, emosi, sosial dan rohani. Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. i. ii. baka persekitaran

(b)

Menurut Robert Havighurst (1952) perkembangan kanak-kanak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nyatakan 3 faktor yang membentuk perkembangan kanak-kanak. i. ii. budaya / persekitaran biologi

iii. sosial (c) Anda mendapati seorang murid mempunyai tanda-tanda konsep kendiri negatif, iaitu dia memencilkan diri daripada rakan-rakannya, kurang yakin diri dan terlalu sensitif terhadap teguran. Sebagai seorang guru yang bertanggungjawab, jelaskan lima cara anda boleh membantu murid tersebut membentuk konsep kendiri positif. i. membina keyakinan diri : mukrid perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka. Murid lemah dalam sesuatu bidang adalah cemerlang dalam bidang lain. mengelola aktiviti pembelajaran yang sesuai : guru merancang aktiviti P&P yang sesuai dengan kebolehan dan minat mereka. memberi motivasi dengan menggunakan ujian dan ganjaran : guru menggunakan pujian dan ganjaran bagi menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap hasil kerja murid. menganjurkan kem motivasi dan kem bina semangat : kem dikelolakan untuk murid lemah pencapaian akademik supaya dapat membentuk konsep kendiri positif. bekerjasama dalam kumpulan

ii. iii.

iv.

v. 4. (a)

Dua ciri tingkah laku kanak-kanak autisme ialah: i. ii. Perkembangan bahasa yang lambat atau tiada langsung Sukar diajak bercakap 41

EDU 3102

iii. iv. v. vi. (b)

Suka bersendirian Sensitif pada sentuhan Tidak suka bermain dengan rakan sebaya Berada dalam dunia mereka sendiri

Huraikan empat cara bagaimana seseorang guru boleh menggalakkan perkembangan sosio-emosi positif kanak-kanak dalam bilik darjah. i. Gunakan cara belajar melalui bermain yang terancang untuk membolehkan pembelajaran yang meyeronokkan ii. Mengajar kanak-kanak memahami hak-hak orang lain

iii. Guru memberikan pujian dan peneguhan positif untuk memotivasikan kewujudan sosio-emosi yang baik iv. Guru menjadi role model dengan menunjukkan sikap prososial dan kemahiran beremosi semasa mengajar 5. (a) Perkembangan pada manusia ialah perubahan yang bersifat kualitatif kerana ia tidak dapat diukur tetapi jelas berlaku (Atan Long, 1980). Beri tiga sebab mengapa dikatakan perkembangan bersifat kualitatif. i. Perkembangan perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seorang ii. iii. iv. v. Perkembangan adalah hasil dari pembelajaran Perkembangan adalah hasil dari pengalaman dan kematangan Penyesuaian dirinya dengan persekitaran Bagaimana seseorang berubah mengikut peredaran masa

vi. Perkembangan melibatkan personaliti, sosial, kognitif serta bahasa (b) Cikgu Alif seorang guru yang ditugas menjalankan aktiviti kokurikulum di sekolah rendah. Apakah tiga perkara yang Cikgu Alif perlu mengambil kira semasa merancang untuk mengajar pelajar yang berbeza dari segi perkembangan fizikal? i. Jenis kemahiran sesuai mengikut unur dan tahap

ii. Guru perlu peka tentang proses perubahan yang mengikut peraturan semula jadi 42

EDU 3102

iii. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan sesuai dengan keupayaan fizikal pelajar iv. Aktiviti mesti berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sedia ada pelajar v. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan fizikal kanak-kanak (c) Nyatakan dua sebab mengapa pentingnya guru mengenali personaliti murid. i. ii. iii. iv. 6. (a) Merancang penggunaan strategi pembelajaran yang sesuai Mengenal pasti potensi murid yang berbeza Membina personaliti murid yang unggul Mengendalikan personaliti murid yang berbeza

Terdapat pelajar yang bermasalah pembelajaran berada di kelas normal. Bagaimanakah pelajar normal menyesuaikan diri mereka supaya boleh berinteraksi dengan pelajar berkenaan? i. Elak menyebut perkara yang sensitif tentang kecacatan mereka. Contohnya : jangan guna perkataan yang menyentuh perasaan ii. Menganggap pelajar berkenaan mempunyai hak yang sama seperti pelajar normal. Contohnya : dapat berkongsi penggunaan kemudahan bilik darjah iii. Melibatkan diri dalam aktiviti sekolah tanpa mengira status. Contohnya : boleh memegang jawatan seperti pelajar normal

(b)

Sebagai seorang kanak-kanak pintar cerdaas, kemukakan lima cadangan bagaimana guru boleh membantu beliau mencapai objektif pembelajaran. i. Membantu mengadaptasi bahan kurikulum dan teknik mengajar untuk memenuhi keperluan murid berkeperluan khas ii. Mengubahsuai tugas untuk memenuhi keperluan murid

iii. Membantu memperkembangkan tingkah laku dan akademik murid iv. Menyediakan sumber bahan pembelajaran yang relevan dengan tahap keintelektualannya v. Mengatur jadual pembelajaran yang fleksibel berorientasikan pencapaian akademik 43

EDU 3102

vi. Mengwujudkan interaksi sosial yang sihat di antara pelajar pintar dengan pelajar normal vii. Menggunakan model pengajaran bertumpukan potensi murid dalam mencapai pendidikan seimbang dan hasilan tingakh laku yang seimbang 7. (a) Senaraikan dua perbezaan antara perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak. i. Pertumbuhan berbentuk kuantitatif. Perkembangan berbentuk kualitatif ii. Pertumbuhan emosi bermaksud mempunyai emosi Perkembangan emosi bermaksud dapat mengurus emosi (b) Nyatakan tiga cara persekitaran boleh mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. i. Rakan sebaya boleh mempengaruhi minat kanak-kanak dalam pencapaian akademik ii. Ibu bapa yang memukul anak mereka boleh mempengaruhi perkembangan personaliti yang ganas iii. Peluang untuk menonton telivisyen mempengaruhi perkembangan bahasa 8. (a) Menurut Piaget, kanak-kanak aktif membentuk kefahaman terhadap persekitaran melalui empat tahap perkembangan kognitif. Dua proses penting dalam pembinaan kefahaman terhadap persekitaran ialah organisasi dan adaptasi. Jelaskan dua cara bagaimana adaptasi dilakukan. i. Asimilasi : menerap pengalaman baru dengan pengalaman lama ii. Akomodasi : mengadaptasi keperluan situasi dan menyesuaikan dengan struktur kognitif supaya ilmu pengetahuan dapat dipertingkatkan ke tahap lebih tinggi (b) Sebagai seorang guru sekolah rendah, anda haruslah tumpukan perhatian terhadap pembelajaran kanak-kanak dalam peringkat operasi konkrit serta memahami kebolehan mereka. Bagaimanakah anda dapat membantu murid-murid dalam memahami konsep yang diajar dengan berkesan? i. Kaitkan dengan situasi sebenar

44

EDU 3102

ii. Pengenalan konsep harus dikaitkan dengan contoh-contoh yang konkrit iii. Libatkan pelajar secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran 9. (a) Carl Jung mengklasifikasikan personaliti kepada tiga jenis iaitu ekstrovert, introvert dan ambivert. Jelaskan ketiga-tiga jenis personaliti tersebut. i. Ekstrovert : Merujuk kepada pelajar berkebolehan dan kecerdasan kognitif, suka bergaul, cepat mengeluarkan pendapat, mudah mesra, kreatif dan lebih bersifat terbuka ii. Introvert : Merujuk kepada personaliti yang tidak menyenangi bersama orang lain, lebih suka menyendiri, tidak suka dengan orang baru, tidak suka berbicara di depan umum, kurang percaya diri, pemalu dan pendiam iii. Ambivert : Merujuk kepada pelajar yang mempunyai ciri gabungan ekstrovert dan introvert, seperti pelajar yang pintar aktif tetapi lebih cenderung belajar bersendirian daripada berkumpulan (b) Huraikan bagaimana guru dapat menggunakan teori personaliti untuk membantu mengatasi murid bermasalah. i. Beri perhatian kepada pelajar yang bermasalah supaya mereka dapat merasa diberi perhatian oleh guru sama seperti pelajar lain. ii. Memahami masalah pelajar serta memberi bimbingan dan dorongan dalam mencapai matlamat hidup seperti cita-cita, keperluan, perasaan, kebolehan, kemahiran dan perancangan diri. 10. (a) Nyatakan empat ciri kanak-kanak yang mempunyai malash pengelihatan. i. ii. Pengelihatan terbatas Buta

iii. Tahap pengelihatan berada di antara 20/70 atau 20/200 dengan penggunaan lensa iv. v. vi. vii. Pengelihatan terhad kepada objek yang dekat Lebih bergantung kepada pendengaran dan sentuhan Kecerdasan normal Kadang-kadang mempunyai masalah pendengaran 45

EDU 3102

viii. ix. (b)

Perkembangan psikomotor agak terhad Mempunyai konsep kendiri rendah

Cadangkan tiga cara guru membantu kanak-kanak masalah pengelihatan dalam pengajaran dan pembelajaran. i. Menyediakan bahan pembacaan yang mempunyai saiz cetakan yang besar ii. iii. iv. Menggunakan bahan audio untuk membantu pembelajaran Menyediakan bahan bacaan yang jelas Memberikan aktiviti hands-on

v. Semasa menulis di papan putih, guru boleh menyebut secara lisan, bahan yang ditulis 11. (a) Senaraikan dua perbezaan antara perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak. Pertumbuhan Perubahan bersifat kuantitatif Jasmani saiz, berat, bilangan giri bertambah Perkembangan Perubahan bersifat kualitatif Jasmani bertambah kemahiran menggunakan anggota seperti motor halus / kasar, merangkak, lari, lompat Mental perkembangan kemahiran menggunakan bahasa, angka, pemikiran, penaakulan, bentuk konsep, ingatan Sosial menyedari perbezaan antara lelaki dan perempuan, peranannya, disiplin kumpulan, penyesuaian dengan rakan Emosi berupaya menguasai perasaan, mengawal perasaan ketika marah / cemburu dll.

Sosial mula berinteraksi dengan ahli di luar keluarga seperti jiran, rakan sebaya, guru dll. Emosi tumbuh perasaan suka, duka, marah, sayang, cemburu dll. Emosi tumbuh perasan suka, duka, marah, sayang, cemburu dll.

(b)

Cikgu Aini sedang merancang aktiviti untuk membantu perkembangan fizikal murid-muridnya yang berada pada peringkat umur 7 12 tahun. Cadangkan tiga aktiviti yang boleh Cikgu Aini jalankan. Bermain alat-alat muzik 46

EDU 3102

Melukis Bermain bola Aktiviti senaman Bermain Bersukan Menari Berenang 12. Jean Piaget membahagikan perkembangan kognitif kepada empat tahap dan perlu diambil kira oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (a) Huraikan tiga implikasi teori perkembangan Piaget terhadap perkembangan kognitif dalam kalangan murid-murid sekolah rendah. Memeringkatkan isi dari senang ke sukar, konkrit ke abstrak, yang diketahui kepada sesuatu yang baru Pengetahuan baru dan kompleks boleh digunakan untuk mengubah sruktur kognitif (skemata) untuk proses akomodasi dan asimilasi Perkembangan individu berlaku pada kadar yang berbeza, oleh itu guru perlu kenal pasti peringkat perkembangan murid Melibatkan murid secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran

(b) Cadangkan dua aktiviti yang dapat dilaksanakan oleh seorang guru bagi memperkembangkan kanak-kanak di peringkat pra operasi.

13. (a)

Pra-operasi (2 7 tahun) awal kanak-kanak Mula guna simbol aktiviti mengenal huruf, perkataan yang mudah dan gambar atau isyarat Mula berbahasa aktiviti membaca, bertutur, aktiviti menulis, aktiviti melukis Berinteraksi dan berkomunikasi aktiviti bermain (pretend play), main peranan Boleh mengingat semula peristiwa aktiviti bercerita Guna ABM konkrit Arahan yang jelas dan ringkas Galakkan aktiviti hands-on Pelbagaikan aktiviti Nyatakan empat ciri murid yang mempunyai personaliti ekstrovert. Berani mencuba Pandangan terbuka Mudah bersosialisasi dengan orang lain Sedia menerima teguran, kritikan dan pendapat orang lain Suka aktiviti lasak Mempunyai penuh keyakinan diri sendiri 47

EDU 3102

(b) Berikan tiga cara bagaimana guru dapat membantu murid membentuk konsep kendiri positif. 14. (a) Guru perlu peka dengan kebolehan dan minat setiap murid melalui komunikasi berkesan Guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang berpusatkan murid Guru perlu memberi sokongan dan dorongan serta membimbing dan menasihati murid agar mereka berkebolehan dan berkeyakinan Guru perlu menyediakan aktiviti luar bilik darjah seperti gerak kerja kokurikulum, berkumpulan, kepimpinan dan sebagainya Memberi peneguhan yang bersesuaian Senaraikan empat ciri kanak-kanak yang bermasalah disleksia Tidak dapat membezakan, membuat interpretasi / ingat perkataan yang dilihat Sukar membaca / tersekat-sekat dalam bacaannya / tidak dapat membaca langsung Mempunyai kadar pengamatan yang lambat Cenderung kepada kebalikan huruf (b,d) atau songsangan huruf (spa , sap) Lemah dalam ejaan dan tulisan Kurang kesedaran dan minat terhadap buku

(b) Cadangkan tiga cara seseorang guru dapat menolong kanak-kanak bermasalah disleksia dalam kelas yang normal. 15. Gunakan perkataan mudah suai yang khas Gunakan komputer bercakap dalam P&P kanak-kanak tersebut Gunakan CD rom Gunakan pita rakaman untuk merakam maklumat Berikan masa lebih lama untuk menyelesaikan tugasannya

Persekitaran menyumbang kepada perbezaan individu dalam fitrah kejadian manusia. Berikan empat daripada lima aspek perbezaan individu berserta huraiannya. i.Latar belakang keluarga. Didikan dan asuhan ibubapa dengan cara yang betul seperti suasana isi rumah yang mesra dan penuh kasih sayang, serta makanan yang berzat dan seimbang. ii.Pengaruh rakan sebaya seperti rakan yang baik akhlaknya dan tinggi kecerdasannya dapat membantu membentuk keperibadian positif. 48

EDU 3102

iii.Sumber teknologi seperti maklumat yang diperoleh daripada bahan bacaan seperti surat khabar, majalah, televisyen, radio dan internet.iv. Guru dan sekolah. Guru yang penyayang, cekap menguruskan aktiviti

pengajaran dan pembelajaran akan melahirkan murid yang berilmu, berketrampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. 16. Pertumbuhan ialah perubahan yang dapat dilihat dengan nyata dan diukur daripada satu peringkat ke peringkat yang lain. Nyatakan lima ciri pertumbuhan beserta huraiannya. i. ii. Petumbuhan manusia bersifat kuantitatif, ia dapat dilihat dan diukur. Saiz dan struktur badan bertambah dan kanak-kanak kelihatan lebih besar secara fizikal. iii. Saiz otak dan organ dalaman bertambah. Pertambahan saiz otak memberi kanak-kanak keupayaan yang lebih untuk menaakul dan mengingat. Oleh itu, pertumbuhan melibatkan aspek kognitif dan fizikal. iv. Pertumbuhan dipengaruhi oleh baka atau keturunan, kematangan, kesihatan ibubapa dan persekitaran individu tersebut. v. Kadar pertumbuhan berbeza daripada individu ke individu dan ia berlaku peringkat demi peringkat.

17.

Nyatakan peringkat-peringkat perkembangan fizikal .

Prenatal Bayi (lahir hingga 2 tahun ) Awal kanak-kanak (2-6 tahun) Kanak-kanak (7-12 tahun) Awal remaja (12-15 tahun)

49

EDU 3102

18.

Nyatakan perkembangan kognitif kanak-kanak peringkat Pra Operasi (2-7 tahun)

Mula menggambar dan merancang skema Mewakili sesuatu dengan symbol mental iaitu dengan bahasa, gambar atau isyarat

Berupaya mengingat semula peristiwa yang sudah berlaku dan boleh membanding dua peristiwa yang berlaku

Permainan membayangkan (pretend play) Pemahaman kanak-kanak menganai objek bergantung pada ciriciri yang nampak jelas dan nyata

19.

Bagaimanakah ibubapa boleh membantu perkembangan bahasa pada peringkat bayi?

Berbual dengan bayi,dapat membantu meningkatkan perkembangan bahasa

Bercakap dengan bayi,seolah-olah mereka memahami apa yang dicakapkan

Gaya bahasa yang sesuai atau selesa untuk berkomunikasi dengan bayi

20.

(a)

Bagaimanakah ibu bapa boleh membantu perkembangan bahasa pada peringkat kanak-kanak?

Teruskan bercakap dan berbual dengan kanak-kanak Luangkan masa untuk mendengar percakapan kanak-kanak Elakkan mengejak kanak-kanak ketika bercakap Elakkan membandingkan kanak-kanak dengan rakan sebaya

50

EDU 3102

(b)

Nyatakan 3 kemahiran bahasa setelah kanak-kanak meningkat remaja?

Memanipulasikan bahasa kepada bentuk peribahasa, perumpamaan, sajak, puisi dan sebagainya

21. (a)

Kemahiran menulis berkembang Mencipta dialek mereka sendiri Berikan tiga daripada lapan peringkat perkembangan psikososial Erikson. asas kepercayaan lawan asas ketidakpercayaan autonomi lawan keraguan inisiatif lawan rasa bersalah industri lawan rasa rendah diri identity lawan kekeliruan identiti keintiman lawan keasingan generativiti lawan kekakuan integriti lawan kekecewaan

(b) 22.

Masalah Kecacatan Fizikal Kanak-kanak mengalami ketidakupayaan fizikal Gaya tubuh badan yang tidak seimbang dan menggigil

Boleh berbentuk neurologi -otak dan urat saraf Kelukaan ortopedik - luka pada tulang,sendi,otot Mengalami masalah sendi yang kaku dan tidak ada koordinasi

Pengertian konsep personaliti adalah ciri dinamik dan tersusun yang dimiliki oleh individu secara unik. (a) Nyatakan tiga jenis personaliti dan huraikan. Lebih kepada dunia luaran dari dalaman 51 i. Ekstrovert

EDU 3102

-

Aktif, rileks, mudah bercakap Menumpukan aspek dalaman Sifat pemalu, sensitif, pasif Mempunyai ciri Ekstravert dan Introvert Nyatakan enam jenis pengelasan perkembangan personaliti oleh

ii. Introvert

iii. Ambivert

(b) 23.

Eduard Spranger. Kognitif Seorang berintelek Berekonomi Cenderung kepada aspek yang praktik Keindahan Cenderung menghayati keindahan Bermasyarakat Suka berkawan Berkuasa Politik Kemahuan menguasai orang lain Beragama Mencari perpaduan di antara alam dan manusia (a) Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan personaliti individu. pola genetik pada persenyawaan Faktor Pengalaman Awal Latar belakang sekolah Pengaruh keluarga Peranan Media Pemakanan Pengaruh sosiobudaya (b) Takrifkan konsep kendiri positif. Konsep kendiri positif bermaksud seseorang itu percaya dan yakin kepada diri sendiri secara lebih sihat,mempunyai minat yang baik dan objektif serta tidak terlalu sensitif. Konsep kendiri positif juga meliputi sikapmenerima kritikan orang lain dengan fikiran terbuka dan memberikan pandangan jika wujud keadaan yang tidak baik dan tidak stabil.

52

EDU 3102

24.

(a)

Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Baka merujuk kepada ciri ciri biologi atau gen- gen yang diperturunkan melalui ibubapa kepada anak anak. Trait yang diwarisi daripada ibubapa terkandung dalam gen ini. Ia menguasai perkembangan manusia dan adlah unit bagi setiap individu. saiz, bentuk badan, ketinggian, rambut dan warna mata adalah faktor baka yang individu warisi daripada ibubapa.

Persekitaran merujuk kepada semua pengalaman seseorang individu hadapi dirumah, jiran, sekolah dan masyarakat. Ini juga termasuk pengalaman sebelum dan selepas kelahiran. Pengalaman sebelum lahir merangkumi pemakanan dan kesihatan ibubapa.

(b)

Terangkan mengenai genetik tingkah laku. Genetik tingkah laku adalah bidang yang mengkaji peranan baka dan persekitaran dalam perkembangan individu. kajian keatas kembar seiras dan anak angkat menunjukkan faktor persekitaran memainkan peranan dalam perkembangan mereka pada peringkat awal tetapi pengaruh baka lebih menonjol apabila mereka meningkat dewasa.

25.

Kanak-kanak pada peringkat operasi konkrit berkebolehan berfikir secara logik walaupun pemikiran mereka masih terikat dengan situasi yang konkrit. (a) Nyatakan tiga prinsip asas konsep pengekalan(conservation). Prinsip identiti mereka tahu sekiranya tiada bilangan yanag ditambah atau dikurangkan, bilangan/amaun objek adalah sama walaupun bentuknya berubah Prinsip ganti rugi - mereka tahu sesuatu sesuatu perubahan pada satu segi akan diganti oleh perubahan dalam satu aspek yang lain Prinsip keterbalikan pelajar boleh mengulang proses yang berlaku secara mental kepada keadaan asal semula

53

EDU 3102

(b)

Senaraikan empat perkembangan fizikal kanakkanak pada peringkat operasi konkrit.

i. ii. iii.

Pertumbuhan gigi kekal bermula dan gigi susu akan diganti Kanak kanak menghampiri akil baligh Pertumbuhan psikomotor dan perkembangan kemahiran kemahiran

iv.

Psikomotor kasar lebih cekap. Psikomotor halus lebih baik

26.

Pengalaman unik hanya diketahui oleh individu tersebut. Setiap individu akan bertindak secara tersendiri terhadap tekanan sosial yang dihadapinya. Ini disebabkan oleh perbezaan kekuatan fizikal, kepekaan dan ketahanan diri individu. (a) Berikan empat jenis pengalaman awal bagi setiap individu. Latar belakang sekolah- amalan sekolah, aktiviti P&P, kokurikulum Pengaruh keluarga suasana keluarga, kasih sayang, latar belakang keluarga Peranan media cara maklumat disampaikan Pemakanan jenis makanan Pengaruh sosiobudaya pendidikan, agama, gaya hidup Masalah kecacatan fizikal merujuk kepada kanak-kanak yang mengalami ketidakupayaan fizikal dan memerlukan pengubatan atau peralatan khas seperti pendakap gigi atau kerusi roda. Senaraikan empat jenis kecacatan fizikal dan ciri-cirinya.

27.

Cerebral palsy kesukaran untuk bergerak kerana tidak dapat mengkoordinasikan badan

Epilepsi penyakit sawan yang menyebabkan kanak-kanak menggeletar Spina bifida kecacatan tulang belakang, lumpuh pada bahagian bawah badan 54

EDU 3102

Muscular dystrophy kemerosotan kekuatan otot, memerlukan kerusi roda

Limb deficiencies anggota badan tidak sempurna Asthma masalah pernafasan Diabetes kencing manis. Pancreas tidak dapat mengawal peningkatan gula dalam darah

Leukemia peningkatan sel darah putih secara mendadak

28. 29.

22 pasang kromosom pertama dipanggil ____________. (autosom) Nyatakan dua jenis teori perkembangan kanak-kanak beserta huraiannya. (a) Teori Perkembangan Arnold Gesell kanak-kanak perlu diberikan peluang berkembang pada kadar sendiri (b) dan tidak dipaksa melakukan sesuatu hanya kerana peringkat usia perkembangan tersebut. telah mencapai

Teori Perkembangan Jean Piaget Perkembangan kognitif dibahagikan kepada empat peringkat, iaitu sensorimotor (lahir hingga 2 tahun), pra operasi (2-7 tahun), operasi atas). konkrit (7-11 tahun) dan operasi formal (11 tahun ke

30.

Nyatakan lima aspek perbezaan dalam seseorang individu.

Sosial Kognitif Emosi Fizikal Rohani

55

EDU 3102

31.

Konsep kendiri meliputi keseluruhan perkembangan personaliti seseorang individu. Apakah ciri konsep kendiri positif? Bertanggungjawab Boleh bertolak ansur dengan kekecewaan Pemurah Menghadapi cabaran dengan penuh semangat Menghargai

32.

Potensi manusia boleh dihuraikan melalui lima aspek. Senaraikan aspek-aspek tersebut. (a) (b) Perkembangan intelek Daya pemikiran, cara berfikir, mereka cipta dan menaakul Perkembangan rohani Kepercayaan beragama.nilai dan norma masyarakat serta pelakuan peribadi individu (c) (d) Perkembangan sosial Hubungan individu dengan orang lain Perkembangan emosi Keadaan dimana seseorang dapat memahami perasaan diri sendiri dan orang lain (e) Perkembagan jasmani Merujuk kepada kebolehan atau keupayaan fizikal dalam aktiviti permainan dan bersukan

56

EDU 3102

33.

Terdapat empat aspek perbezaan dalam seseorang individu. Nyatakan dan huraikan. Kognitif : kebolehan menyelesaikan masalah, berbahasa, berfikir secara logik, menaakul dan mengira Emosi : kebolehan, mengenali, mengawal, dan megurus perasaan serta sikap sabar dan toleransi terhadap orang lain Sosial : kemahiran interaksi, bergantung samada individu tersebut bersifat introvert atau ekstrovet Fizikal : perbezaan dari segi jantina,paras rupa, berat, ketinggian, jenis, dan warna rambut dan mata

34.

Nyatakan dua konsep penting berserta huraian yang diutarakan oleh Jean Piaget dalam teori kognitif. (a) Skema Ia merujuk kepada potensi am yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Contohnya, sewaktu dilahirkan, bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan pantulan yang dikenali sebagai skema seperti gerakan menghisap, memandang, mencapai, merasa,memegang, serta menggerakkan tangan dan kaki. Bagi gerakan memegang, kandungan skemanya adalah memegang benda yang tidak menyakitkan. Oleh itu, bayi juga akan cenderung memegang benda-benda yang tidak menyakitkan seperti contoh, jari ibu. Skema yang ada pada bayi akan menentukan bagaimana bayi bertindakbalas dengan persekitarannya. Asimilasi Asimilasi merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperolehi dengan skema yang sedia ada. Proses asimilasi yang berlaku membolehkan manusia mengikuti sesuatu modifikasi skema hasil daripada pengalaman yang baru diperolehi. Contohnya, seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebiji epal. Oleh itu, kanak-kanak tersebut akan menggunakan skema memegang (skema yang sedia ada) dan sekaligus merasanya. Melaluinya, kanak-kanak tersebut akan mendapat pengetahuan yang baru baginya berkenaan "sebiji epal".

(b)

57

EDU 3102

(c)

Akomodasi Merupakan suatu proses di mana struktur kognitif mengalami perubahan. Akomodasi berfungsi apabila skema tidak dapat mengasimilasi (menyesuaikan) persekitaran baru yang belum lagi berada dalam perolehan kognitif kanak-kanak. Jean Piaget menganggap perubahan ini sebagai suatu proses pembelajaran. Contohnya, kanak-kanak yang berumur dua tahun yang tidak ditunjukkan magnet akan menyatukan objek baru ke dalam skemanya dan mewujudkan penyesuaian konsep terhadap magnet itu. Adaptasi Ia merupakan satu keadaan di mana wujud keseimbangan di antara akomodasi dan asimilasi untuk disesuaikan dengan persekitaran. Keadaan keseimbangan akan wujud apabila kanak-kanak mempunyai kecenderungan sejadi untuk mencipta hubungan apa yang dipelajari dengan kehendak persekitaran.

(d)

35.

Terdapat beberapa komponen di dalam perkembangan bahasa. Senaraikan kesemua komponen-komponen tersebut. Nyatakan kepentingan kecerdasan emosi dalam membentuk perkembangan sosio-emosi. memahami emosi diri sendiri mengurus emosi memanfaatkan emosi membaca emosi mengurus hubungan Jelaskan dua cara guru membantu murid dalam membentuk perkembangan konsep kendiri. (a) Memberi peluang kepada murid untuk meneroka kebolehan sendiri menggunakan bakat yang ada dalam diri murid tersebut. Beri peluang kepada murid bermasalah agar mereka tidak rasa dipinggirkan dan disisihkan (b) Peka dengan kebolehan dan minat murid Komunikasi dan interaksi yang baik antara guru dan murid amat penting untuk kenalpasti kebolehan mereka. Dengan ini guru menggunakan kebolehan murid untuk tingkatkan konsep kendiri

36.

37.

58

EDU 3102

Memahami masalah murid serta member bimbingan dan dorongan dalam mencapai matlamat hidup (c) Rancang aktiviti berpusatkan murid Beri peluang kepada murid untuk menonjolkan kebolehan di dalam bilik darjah di samping membimbing yang ketinggalan bina konsep kendiri yang baik 38. Nyatakan empat ciri kanak-kanak masalah pengelihatan. (a) (b) (c) (d) mengerutkan mata atau menutup sebelah mata untuk tujuan penglihatan menggosok mata tanpa sebab, dan menyebabkan mata merah dan membengkak kanak-kanak sering mengadu sakit mata dan loya kanak-kanak akan memegang buku terlalu dekat atau jauh ketika membaca untuk mengimbangi penglihatan 39. (a) Secara umumnya terdapat beberapa prinsip perkembangan kanakkanak. Berikan dua contoh prinsip perkembangan kanak-kanak dan huraikan. Berlaku secara mengikut aturan-perubahan dalam pertumbuhan. Perkembangan beransur daripada keadaan umum kepada yang lebih spesifik-pertumbuhan. Perkembangan adalah satu proses yang berlaku secara berterusancorak dan aturan perkembangan adalah hampir sama tetapi kadar perkembangan manusai berbeza-perkembangan adalah hasil interaksi di antara kematangan dan pembelajaran. (b) BAKA Baka ialah gen-gen yang diperturunkan melalui ibu bapa kepada anak. Baka merupakan ciri-ciri yang diturunkan melalui ibu bapa kepada anakanaknya melalui gen. Baka ialah ciri-ciri biologi yang diturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anaknya melalui gen. 59 Berikan faktor perkembangan kanak-kanak dan huraikan secara ringkas.

EDU 3102

Baka menentukan persamaan antara ibu bapa dengan anak-anaknya, di kalangan ahli dalam satu kumpulan keluarga dari segi sifat-sifat seperti kebolehan, minat dan kawalan emosi Baka terdiri daripada nukleoprotein yang menentukan baka atau ciri keturunan. PERSEKITARAN Merujuk kepada keadaan semasa proses perkembangan kanak-kanak. Ini termasuklah pengalaman sebelum dan selepas lahir. Keadaan sebelum lahir merujuk kepada corak pemakanan, gaya hidup dan kesihatan si ibu. Keadaan selepas lahir pula adalah dipengaruhi oleh cara pemakanan, sosio ekonomi, tahap pendidikan, keluarga, rakan-rakan, ibadat, media dan persekitaran dunia. Mengikut teori Ekologi Bronfenbrenner (1979,1989), menjelaskan bahawa perkembangan kanak-kanak merangkumi lima jenis sistem ekologi iaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Menurut Bronfenbrenner, kelima-lima sistem ekologi ini adalah mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Mikrosistem merujuk kepada persekitaran terdekat dimana kanak-kanak lebih banyak menghabiskan masa dan interaksi secara langsung di dalam persekitaran itu. Mesosistem pula merujuk kepada kaitan antara perhubungan dengan 2 mikrosistem. Ekosistem merupakan pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan kanak-kanak secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak tersebut. Makrosistem pula adalah perkembangan individu yang melibatkan norma-norma, nilai dan amalan masyarakat. Kronosistem pula melibatkan perubahan perkembangan dalam suatu tempoh masa.

60

EDU 3102

40.

Perkembangan bahasa dan sosio-emosi kanak-kanak merupakan aspek yang penting selain daripada perkembangan fizikal dan kognitif bayi. Banyak pihak yang bertanggungjawab bagi memastikan perkembangan bahasa dan sosioemosi kanak-kanak berjalan dengan lancar. (a) Berkenaan dengan pernyataan di atas, bagaimanakah ibubapa boleh membantu perkembangan bahasa pada peringkat bayi. Berikan rangsangan-rangsangan bunyi dan perkataan yang sesuai untuk bayi. Bercakap dengan bayi seolah-olah mereka memahami apa yang dicakapkan. Gunakan bahasa yang mudah tetapi jelas dadn betul gaya bahasanya. Gunakan intonasi, memek muka dan emosi yang sesuai dengan bayi. (b) Berkenaan dengan pernyataan di atas, bagaimanakah ibubapa boleh membantu perkembangan sosio-emosi pada peringkat kanak-kanak. Teruskan bercakap dan berbual dengan kanak-kanak. Gunakan bahasa yang mudah dan betul. Elakkan daripada membandingkan mereka dengan rakan sebaya yang lain. Cuba untuk tidak memotong percakapan kanak-kanak atau menolong memberi idea kepada percakapan mereka. (c) Apakah ciri-ciri kanak-kanak yang berada di peringkat awal kanakkanak yang mula memahami emosi? mempunyai peningkatan dalam perbendaharaan emosi boleh melabel emosi dengan tepat terhadap dirinya dan emosi orang lain. boleh bercakap tentang akibat sesuatu emosi dan boleh mengenalpasti kaitan emosi dengan situasi tertentu. menggunakan bahasa emosi semasa bermain.

61

EDU 3102

41.

(a)

Nyatakan konsep kendiri dan huraikan.

Konsep kendiri merupakan penilaian seseorang terhadap dirinya atau cara dia menganggap tentang dirinya secara positif atau negatif. Untuk membina konsep kendiri seseorang juga menerima penilaian daripada orang lain. Hal ini meliputi persepsi tentang diri dan alam sekelilingnya melalui dirinya dan juga perasaan tentang kebolehannya meliputi keyakinan dan harga dirinya. Carl Rogers (1950), mendefinisikan konsep kendiri sebagai suatu gambaran persepsi seseorang tentang ciri-ciri dan kebolehannya, persepsi dan konsep kendiri berbanding dengan orang lain dan persekitarannya.Terdapat juga kajian yang dilakukan mengenai cara memahami konsep kendiri. Dari segi psikologi, Hall dan Landsay seperti yang dipetik oleh Staats (1963), berpendapat konsep kendiri boleh dilihat dalam 2 cara-iaitu tanggapan diri seseorang individu-proses yang menentukan tingkah laku seseorang individu Syarifah Alawiah (1987), pula menyatakan kendiri merupakan suatu organisasi, peribadi bagi seseorang individu yang unik dan dinamik lahir daripada interaksinya dengan persekitaran. Hal tersebut seterusnya akan menentukan ciri tingkah laku perasaan dan fikiran. (b) Berikan 2 jenis personaliti dan huraikan yang digariskan oleh Carl

Gustav Jung. Ekstrovert - lebih kepada pergaulan, memberi perhatian dan bercampur dengan orang lain, peramah, tidak mudah risau, tidak mudah malu, berminat sukan, mudah menyesuaikan diri, sangat aktif dan suka bersosial, tidak suka berlajar atau bekerja secara berseorangan. Introvert - menumpukan kepada aspek dalaman-introvert bermakna mengambil berat tentang diri sendiri, individu yang pasif, pemalu, 62

EDU 3102

sensitif, gemar berseorangan, cermat, bersedia menanggung risiko, tidak mudah marah, tidak bercita-cita tinggi. Ambivert - mempunyai kedua-dua ciri diatas, penggabungan kedua-dua ciri di atas, bersikap aktif, sensiitf, optimatik dan gemar berseorangan. (c) Nyatakan pengertian personaliti.

Bahasa Latin-Personaliti berasal daripada Bahasa Latin iaitu persona yang bermaksud topeng muka - Topeng muka ini di gunakan oleh pelakonpelakon Yunani di atas pentas untuk berlakon. dipersembahkan. Pembentukan Psikologi - Personaliti merujuk kepada pembentukan psikologi seseorang individu secara kesuluruhan. Ini merangkumi pelbagai aspek seperti perangai, kecerdasan, sentimen, sikap, minat, kepercayaan, cita-cita, nilai-nilai, personaliti seseorang individu dibayangkan oleh kecenderungannya untuk bertingkah laku mengikut suatu cara tertentu. MISHEL (1968)-Pada pandangan Mishel personaliti adalah pola-pola atau tingkah laku seseorang individu yang dijelmakan dalam kehidupan seharian masing-masing-Ini bermaksud segala kerja atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dapat mengambarkan personaliti mereka yang sebenar. ALLPORT (1961) pula mendefinisikan personaliti sebagai satu Mereka memakai topeng yang bersesuaian dengan watak mereka yang hendak

organisasi dinamik sistem psikofizikal pada seseorang individu yang menentukan tingkah laku dan fikirannya yang khusus. tingkah laku seseorang individu. Dinamik membawa maksud perubahan yang boleh berlaku di dalam kualiti Organisasi membawa implikasi bahawa semua trait seperti kerajinan, kesabaran dan daya tuju adalah saling berkait. Sistem psikofizikal pula merujuk kepada tabiat, sikap, nilai, kepercayaan, kebiasaan, emosi dan sentimen yang terdapat dalam

63

EDU 3102

bentuk psikologi tetapi yang mempunyai asas fizikal di dalam urat saraf dan tubuh badan. HANS EYSENCK (1981) mendefinisikan personaliti sebagai organisasi watak, perangai, intelek, bentuk badan yang agak stabil dan yang menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap persekitarannya. KAGEN,J & SEGAL,J (1988) mentakrifkan personaliti sebagai corak kesuluruhan seseorang individu yang merangkumi pelbagai aspek termasuk cara dia berfikir, berasa, bertingkah laku dan cara berhubung dengan alam sekitarnya. WATSON (1919) berpendapat bahawa personaliti merupakan teori tingkah laku seseorang dan behaviorisme.42. (a)

Nyatakan lima masalah tingkah laku dalaman.

Kebimbangan, sedih, bersikap apatetik, menyendiri, perasaan serba salah, perasaan rendah diri, terlalu sensitif, keasyikan memikiran tentang sesuatu perkara.

(b)

Nyatakan lima masalah tingkah laku luaran.

Mengingkar, menentang, agresif, argumentatif, cenderung menyalahkan orang lain, destruktif, menipu, sukar mengawal diri.

64

EDU 3102

BAHAGIAN C1.

(a)

Kajian Ainsworth (1973) tentang strange situation mendapati bahawa bayi tidak berasa senang dengan kehadiran orang yang tidak dikenali. Huraikan prosedur kajian Ainsworth berdasarkan aspek-aspek seperti berikut: i. ii. iii. iv. Situasi yang agak asing Kerisauan bila melihat orang yang tidak dikenali Kerisauan apabila dipisahkan daripada orang yang sering didampinginya Rujukan keselamatan (safe base)

(b)

Dalam bilik darjah Cikgu Ismail terdapat dua orang pelajar yang bermasalah pembelajaran. Mereka menonjolkan ciri-ciri seperti berikut: Pelajar A : Kerap memulakan pergaduhan -

Berlari keliling bilik darjah apabila guru sibuk melayani pelajar lain Sentiasa bergerak (on the go) seolaholah digerakkan oleh motor dalaman

Pelajar B : - Artikulasi sebutan nacik untuk nasi, beak untuk berak dan ammanimal untuk animal Kelancaran : Gagap. Pelajar melakukan pengulangan dan pemanjangan sebuatan baaapa untuk bapa.

Merujuk kepada kes setiap pelajar di atas, huraikan satu punca berlakunya masalah pembelajaran pelajar tersebut dan satu cadangan bagaimana guru boleh mengatasi masalah pembelajaran bagi setiap murid di atas. 2. (a) Menurut Erik Erikson, lapan peringkat perkembangan sosio-emosi kanak-kanak akan mempengaruhi tingkah laku semasa dewasa. Jelaskan mana-mana peringkat perkembangan sosio-emosi seseorang kanak-kanak dan cabaran yang dihadapinya pada setiap peringkat perkembangan tersebut. Peringkat Psikososial Percaya lawan tidak percaya Autonomi lawan malu dan kurang percaya Usaha lawan rasa bersalah Umur 0-1 tahun 1 3 tahun 3 6 tahun Cabaran Perasaan bahawa dunia adalah tempat yang selamat Kesedaran bahawa seseorang adalah bebas untuk membuat keputusan Kerelaan utuk mencuba benda baru dan keupayaan untuk menerima kegagalanPISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011

65

EDU 3102

Kerajinan lawan rasa rendah diri Identiti lawan kekeliruan Kemesraan lawan pengasingan Generativiti lawan statik Integriti lawan kegagalan (b)

6 baligh remaja

Mempelajari kemahiran asas dan kerjasama dengan orang lain Mengembangkan rasa keupayaan yang berkekalan

awal dewasa Menunjukkan hubungan mesra antara satu sama lain pertengahan dewasa tua Memberi sumbangan kepada masyarakat Menghargai kehidupan diri

Kanak-kanak pintar cerdas secara semula jadi menunjukkan ciri-ciri pembelajaran yang cemerlang. Senaraikan lima ciri pembelajaran cemerlang tersebut.

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi.

Mereka mempunyai kuasa pemerhatian dan dapat mengesan maklumat secara terpeinci. Banyak membaca buku dan majalah yang sesuai kepada kanak-kanak yang lebih dewasa. Mereka menggemari aktiviti intelektual. Mereka mempunyai kuasa pengamatan, konsep dan sintesis yang berkembang baik. Mereka dapat mengaitkan hubungan kesan dan akibat. Mereka sering menanyakan soalan dan mendapatkan maklumat. Mereka kritis, dapat menilai dengan tepat dan dapat mengesan yang tidak konsisten. Mereka menyimpan maklumat yang banyak dan pelbagai topid dan dapat mengingat kembali dengan cepat. Mereka mudah menguasai prinsip-prinsip dan membuat generalisasi tentang sesuatu peristiwa, orang atau objek. Mereka cepat menanggap kesamaan, keserupaan, perbezaan dan anomili. Mereka sering menganalisis komponen yang kompleks secara sistematik.

(c) Sebagai seorang guru pendidikan khas cadangkan lima aktiviti untuk pelajar pintar cerdas dalam bilik darjah. i. ii. iii. iv. v. vi. Kajian tambahan dalam sesuatu mata pelajaran papan buletin, poster Mewujudkan bahan resos yang mudah diakses dalam bilik darjah. Mengingatkan pustakawan untuk menyediakan bahan-bahan yang pada aras yang tinggi mengikut minat pelajar. Beri bahan-bahan yang mencabar. Susun bahan supaya kanak-kanak dapat mengakses tanpa bantuan. Sediakan peluang untuk kanak-kanak mengakses maklumat melalui ICT.66 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011

EDU 3102

3.

(a) i.

Teori Sosio-Emosi Bowlby (1989) menekankan teori Ethology (Theory of Attachment). Secara ringkas terangkan tiga aspek dalam Teori Perapatan (Theory of Attachment). i. Semua haiwan dan manusia dilahirkan dengan isyarat semula jadi yang mempengaruhi perkembangan tingkah laku sosial seperti merapatkan kepada orang yang didampingi. Hubungan perapatan yang erat mempengaruhi kehidupan sepanjang hayat individu seperti hubunga kuat antara ibu dengan anak. Perapatan yang terbentuk dari jalanan kasih sayang akan mengeratkan hubungan kuat antara dua orang.

ii. iii. ii.

Cadangkan dua cara bagaimana guru boleh mengeratkan hubungan dengan pelajar berdasarkan kepada Teori Perapatan (Theory of Attachment). i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Menambahkan kekerapan interaksi dengan pelajar Menambahkan keyakinan perhubungan antara guru dan pelajar Memahami keperluan dan aspirasi pelajar Guru perlu lebih profesional dan menaruh kepercayaan kepada pelajar Interaksi antara guru dan murid perlu tekal / konsisten Guru berperanan sebagai pakar rujuk / mentor dan kaunselor Selalu mengambil berat masalah peribadi pelajar

(b)

Amin menghadapi masalah pembelajaran Matematik. Dia sukar mengingat makna untuk simbol atau sukar menyelesaikan masalah matematik. Tambahan pula dia sukar ikut turutan dalam menyelesaikan masalah. Jelaskan empat simptom lain yang mungkin terdapat pada Amin. i. ii. iii. iv. v. vi. Kurang keupayaan mengumpul atau memproses makluat yang diterima dalam ingatan Keupayaan intelek pada tahap sederhana atau melebihi tahap sederhana Kesukaran memproses maklumat dari ingatanjangka pendek dan jangka panjang Kepayahan untuk memberi fokus kepada proses pembelajaran dalam kelas Sukar bercampur dan berkongsi maklumat atau pendapat dalam kumpulan Sukar menyuarakan pendapat dalam kerja kumpulan

i.

67

PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011

EDU 3102

vii. ii.

Lambat untuk membuat keputusan dan saling bergantung kepada rakan sebaya untuk bertindak

Bagaimanakah guru boleh membantu Amin yang dikategorikan sebagai kanak-kanak lembam dalam pelajarannya. i. ii.iii. iv.

v.

Mengubah pengajaran yang abstrak kepada yang konkrit : kemahiran membaca Elak daripada membuat generalisasi elak daripada menyuruh pelajar mengaplikasikan konsep kepada situasi baru dengan memberi arahan lengkap Pembentukan sub-skill kanak-kanak boleh menggunakan kemahiran asas untuk perkembangan kemahiran lanjutan Pengajaran secara terus (direct instruction) pelajar memberi maklumbalas secara terus dengan menggunakan strategi mo