teknik mengajar berkesan

Download Teknik Mengajar Berkesan

Post on 14-Jun-2015

1.802 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Tajuk : Teknik-teknik Pengajaran BerkesanOleh : Dr. Mohamed Sharif b. Mustaffa Jabatan Pendidikan Sosial Fakulti Pendidikan UTM Jabatan Agama Johor 22 November 2005 Hotel Selesa, Johor Bahru.

Anjuran : Tarikh :

Tempat :

PERBEZAAN ANTARA PENDEKATAN, STRATEGI, KAEDAH & TEKNIK

1. Pendekatan ialah cara bagaimana sesuatu mata

pelajaran diajar berdasarkan objektif jangka panjang. 2. Kaedah ialah suatu siri tindaan guru yang sistematik serta berurutan dan bertujuan mencapai objektif spesifik, iaitu jangka pendek. 3. Teknik ialah aktiviti, perlakuan dan kemahiran guru yang digunakan dalam satu-satu pengajaran. 4. Strategi ialah kombinasi kaedah, teknik dan aktiviti yang dirancangkan serta digunakan dalam satu-satu pengajaran.

PERKAITAN DI ANTARA PENDEKATAN, STRATEGI, KAEDAH, TEKNIK & AKTIVITIPendekatan Strategi Kaedah Teknik

Aktiviti

AnalogiMasak ikan Pendekatan - Rebus, kukus, asam pedas, goreng, bakar, masak lemak

Masak sendiri Strategi Tempah Beli terus Makan di kedai

Kaedah

- Cara-cara masak asam pedas Langkah-langkah: 1) Bersihkan ikan 2) Siapkan rempah 3) Panaskan minyak 4) Masukkan ikan

Teknik

- Cara-cara menghasilkan masakan asam pedas yang berkualiti: 1) Buang bau hanyir ikan 2) Tumbuk dengan batu lesong/ giling 3) Kuali mesti panas 4) Lada mesti garing 5) Masuk air asam 6) Air mendidih, masukkan ikan 7) Hiaskan

Apakah kelemahan pengajaran dan pembelajaran hari ini?Kegagalan membantu murid mencari hubung kait Antara maklumat baru dengan pengalaman sedia ada antara sekolah dengan dunia luar Antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain Antara pengetahuan lepas dengan cabaran kini, dan cabaran kini dngan

Apakah kekangan dalam membina hubung kait tersebut? Bebanan pengurusan dan pentadbiran ke atas sekolah dan guru Sistem pendidikan yang berorientasikan

peperiksaan Tekanan untuk menghabiskan sukatan pelajaran Kebimbangan bahawa pengenalan elemen baru dalam guru Terlalu pengajaran kelas akan menambahkan bebanan terkongkong secara kepada pendekatan iaitu

behaviourist

CIRI-CIRI KEJAYAAN DALAM PEMBELAJARANKita kekalkan : 10 % Apa yang kita baca 20 % Apa yang kita dengar 30 % Apa yang kita lihat 50 % Apa yang kita dengar dan lihat 70 % Apa yang kita bincang dengan orang lain 80 % Apa yang kita alami sendiri 95 % Aoa yang kita ajar kepada orang lain

Kita belajar

Kaedah dan Teknik Apakah kaedah? Apakah pula teknik?

Kaedah yang biasa digunakan di sekolah Kaedah Kuliah Kaedah Perbincangan Kaedah Penyoalan Kaedah Inquiri penemuan Kaedah Tunjukcara/Demonstrasi Kaedah Penyelesaian Masalah Kaedah Projek Kaedah Lawatan Kaedah Bercerita Kaedah Bermain

Kaedah Kuliah / Syarahan Satu Kaedah yang tradisional Berpusatkan kepada guru Bersifat autokratik Pendengar bersikap pasif

Teknik / Langkah-langkah Melaksanakan Kaedah Kuliah Kuasai ilmu atau bahasa yang hendak disampaikan Sedaikan nota dan bahan yang lengkap Kaji latarbelakang pendengar / penuntut Gunakan bahasa badan, kawalan suara atau vokal dengan baik

Teknik/Langkah-langkah Melaksanakan Kaedah Kuliah Menjelaskan isi-isi penting Buat perkaitan bahan kuliah dengan pengalaman sedia ada pendengar / penuntut Eksploitasi persekitaran dengan berkesan Gunakan kebijaksanaan dan practice

Kaedah Penyoalan Merupakan keadah yang membantu pelajar mengingat kembali ilmu pengetahuan dan menilai sejauh mana pencapaian diri. Rancangkan bentuk soalan dimana soalan haruslah berkaitan dengan minat pelajar Soalan hendaklah jelas, ringkas, menepati masa, diminati, mencabar dan berkaitan dengan

Teknik / Langkah menyoal- Gunakan bahasa yang mudah, mengandungi lebih dari jawapan Ya - Teknik menyoal boleh digunakan pada pelajaran peringkat dan permulaan, penutup perkembangan

Teknik / Langkah menyoalRancang bentuk soalan dan

haruslah pelajar

berkaitan dengan minat

- Soalan hendaklah jelas, ringkas, menepati masa dan mencabar

Teknik Menyoal pada Peringkat PermulaanPada peringkat ini soalan digunakan untuk : - Mencungkil pengetahuan pelajar - Mengaitkan pelajar lepas dengan pelajaran pelajar baru - Menumpukan perhatian dan minat pada pelajaran yang akan disampaikan

Teknik Menyoal pada Peringkat PerkembanganPada peringkat ini soalan digunakan untuk: - Menduga kefahaman pelajar - Memastikan penyertaan pelajar - mengekalkan minat pelajar

Teknik Menyoal pada Peringkat PenutupSoalan pada peringkat ini di gunakan untuk : - membuat rumusan - menguji kefahaman pelajar secara menyeluruh

Urutan Teknik Menyoal Guru mengemukakan soalan Guru memberi masa untuk menjawab Guru boleh tujukan soalan dan memanggil kepada pelajar Guru memberikan perhatian kepada jawapan dan seterusnya ajukan jawapan kepada pelajar lain.

Kaedah PerbincanganSatu aktiviti yang memberi peluang kepada individu-individu berinteraksi di antara satu sama lain serta berkongsi maklumat tentang sesuatu topik atau masalah dengan tujuan mencari sesuatu penyelesaian.

Kaedah Perbincangan boleh dibahagikan kepada 2 jenis : Perbincangan dalam kumpulan besar Perbincangan dalam kumpulan kecil

Prinsip Perbincangan Tentukan tajuk Guru sebagai fasilitator Galakkan soalan terbuka Bimbing perbincangan dengan soalan yang dirancang

Prinsip PerbincanganBahan perbincangan boleh di perolehi daripada sumber : - Rencana sains dari akhbar - rakaman dari radio dan tv mengenai sains - gambar, carta, slaid dan transparensi - isu menarik dari guru dan murid sendiri

Jenis-jenis Perbincangan Sesi Buzz Sumbang Saran Seminar Perbahasan Forum

Kolaboratif dan Kooperatif Teaching and Learning Collaborative learning is a method of teaching and learning in which students team together to explore a significant question or create a meaningful project

Prinsip perlaksanaan Learners actively participate Penyelesaian MasalahSatu kaedah yang membimbing dan merangsang pelajar untuk menyelesaikan satu masalah yang telah ditetapkan.

Kaedah Inkuiri-penemuanMengena l pasti topik kajian Merancang strategi penyelesaian Membuat generalisas i atau rumusan Mengump ul maklumat berkaitan Mengkaji dan menganalis is maklumat

Kaedah bermain Kaedah Projek Kaedah Bercerita Kaedah Tunjukcara/Demonstrasi Kaedah Lawatan

Persediaan Mengajar Harian Mata Pelajaran : Darjah Tarikh Tajuk Objektif: a. b. c. d. : : : Kedatangan Masa: Tempat : :

Alatbantu Mengajar: a. b. c. d. Pengetahuan Sedia ada : a. b. c. d.

PenyampianIsi Pelajaran Set Induksi Kefahaman/kemahiran Aktiviti Guru/Murid Cacatan

A) Jatuh Bebas

B) Pecutan Graviti

Penutup :A) B)

Tugasan : Refleksi Diri :