taklimat sbpa - 6 /12/2011

59
2

Upload: chegu-abbas-guru-pj-sk-bandar-baru-sungai-buloh

Post on 01-Jun-2015

5.960 views

Category:

Documents


9 download

TRANSCRIPT

Page 1: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

2

Page 2: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

SKOP PEMBENTANGANPerkhidmatan Awam Yang Kejat

Struktur Perkhidmatan

Semakan Semula Skim Perkhidmatan

Penjumudan Skim Perkhidmatan

3

Page 3: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

PenjajaranFungsi UtamaPerkhidmatan

Laksana tugas sesuaidengan perkhidmatan

• PDRM• ATM• KKM

Kawalan SaizSaiz yang sesuai

• Mansuh jawatan kosongdi gred lantikan

• Agih semula & tukar gantijawatan sedia ada

• Beku pewujudan jawatanbaru/ pejabat cawanganbaru

Semakan Skim Perkhidmatan

multi-skilling & multi-tasking• Gubal 11 skim perkhidmatan baru• Penambahbaikan :

Kenaikan tarafPerubahan lapisan gredPindaan syarat lantikanPelantikan terus ke gredkenaikan pangkatPenjumudan

Alih DayaDiserah urus kepadapihak luar (cth : syarikat swasta)

• Penyediaan makanan• Kawalan keselamatan

(kawasan yang tidakdigazetkan)

Kajian Pertindihan FungsiSatu agensi satu fungsi

• Pejabat perwakilan luar negeri• Pembangunan projek di daerah• Penguatkuasaan (cth: di jalan raya, laut, barang

dagangan dalam negeri, kesihatan, antidadah)• Pendidikan awal kanak-kanak

PerekayasaanPerkemas proses kerja

• Pengurusan teknologi maklumat & komunikasi

1

2

3

4

5

6

4

Presenter
Presentation Notes
Definisi: Sebuah perkhidmatan awam yang mempunyai saiz penjawat awam mantap, digembleng sepenuhnya untuk beroperasi ke arah mencapai matlamat perkhidmatan Perkhidmatan awam yang kejat menitikberatkan penggunaan sumber yang optimum dan saiz yang terkawal. Peningkatan bilangan perjawatan yang meningkat sebanyak 2.1% dari tahun 2000-2010 akan mengekang pembangunan negara kerana perbelanjaan yang tinggi. Pelaksanaan perkhidmatan awam yang kejat ini akan melibatkan penjajaran semula fungsi agensi yang bertindih, pengawalan pengisian perjawatan kosong dan pewujudan jawatan baharu - pengagihan semula ke agensi yang lebih memerlukan. Skim perkhidmatan juga akan disemak semula bagi memastikan ia relevan dengan perkhidmatan semasa.   Perkhidmatan Awam yang Kejat melangkaui empat (4) fasa pelaksanaan. Pelaksanaan jangka pendek bermula dari 2011-2012 akan menumpukan kepada strategi kawalan saiz dan semakan Skim Perkhidmatan. Jangka masa sederhana (2011 hingga 2013), fungsi perkhidmatan akan dijajarkan semula dan fungsi agensi akan dikaji bagi mengelakkan pertindihan. Jangka panjang iaitu dari 2012 hingga 2015, perkhidmatan yang boleh diperluaskan akan dialih daya. Skim perkhidmatan tertentu perlu mempunyai pelbagai kemahiran (multi skill) supaya mampu melaksanakan pelbagai tugas (multi task).
Page 4: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

5

Presenter
Presentation Notes
Semakan skim perkhidmatan merangkumi asas-asas berikut: keperluan untuk menarik dan mengekalkan modal insan terbaik dari segi kelayakan, kemahiran, bakat dan pengalaman; penguasaan kemahiran pelbagai (multi-skilling) oleh penjawat awam ke arah peningkatan sistem penyampaian perkhidmatan dan penggunaan sumber manusia yang optimum; pertindihan skop tugas antara skim perkhidmatan; dan peningkatan ekspektasi pelanggan yang memerlukan penjawat awam memiliki tahap pengetahuan dan kompetensi yang tinggi
Page 5: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

6

Penggubalan11 skim perkhidmatan

Perubahan Lapisan Gred7 skim perkhidmatan

Kaedah Kenaikan Pangkat8 skim perkhidmatan

Penggelaran Gred Jawatan/GajiIjazah - 1Diploma – 2STPM – 3SPM – 4PMR - 5

Klasifikasi Perkhidmatan21 klasifikasi

PerubahanNama15 skim perkhidmatan

Pindaan Syarat Lantikan

Naik Taraf22 skim perkhidmatan

1

2

3

4

56

7

8

Pelantikan LateralPengurusan Tertinggi P&P

9

Presenter
Presentation Notes
Penggelaran gred jawatan/gaji bagi menangani isu perbandingan gred lantikan/ kenaikan pangkat, pemansuhan kelompok syarat lantikan Darjah 6 - memansuhkan Gred 1 hingga 10 dan perubahan Jadual Gaji Matriks kepada Jadual Gaji Sebaris. ijazah - 1 (Pegawai Tadbir Gred N1-1, N1-2, N1-4, N1-5, N1-6) diploma - 2 (Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred F2-1, F2-2, F2-5) STPM - 3(Penolong Pegawai Tadbir Gred N3-1, N3-2, N3-3) SPM - 4 (Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1, N4-3, N4-5) PMR - 5 (Pengawal Keselamatan Gred KP5-1, KP5-2) Penggubalan skim perkhidmatan - penggabungan skim perkhidmatan yang setanding dari segi peranan dan fungsi dengan diperluaskan skop tugas kepada satu skim perkhidmatan baru. Melibatkan 11 skim perkhidmatan. Klasifikasi Perkhidmatan - 21 klasifikasi dikekalkan. Nama 7 klasifikasi perkhidmatan diubah bagi menggambarkan skop fungsi perkhidmatan di bawahnya. Contoh : Klasifikasi Sosial diubah kepada Sosial dan Kerohanian. Perubahan nama - 15 skim perkhidmatan terlibat bagi mencerminkan keunikan dan fungsi tugas perkhidmatan serta mengiktiraf, meningkatkan motivasi pegawai serta imej perkhidmatan. Contoh: nama Atendan Kesihatan diubah kepada Pembantu Perawatan Kesihatan, Jurukartografi kepada Jurugeospatial. Lapisan gred - 7 skim perkhidmatan terlibat kerana keperluan aspek penyeliaan, perbezaan tahap tanggungjawab pada setiap lapisan gred perkhidmatan, pertambahan kompleksiti tugas dan penambahbaikan kemajuan kerjaya. Contoh: Guru Bahasa - tambah Gred DG54. Kenaikan pangkat – 5 skim perkhidmatan diperuntuk laluan kenaikan pangkat tanpa kekosongan jawatan, contoh: Pegawai Sains, Pegawai Latihan Kemahiran dan 3 skim perkhidmatan diperuntuk kenaikan pangkat dengan kepakaran bidang khusus iaitu Pegawai Perubatan, Pegawai Pergigian dan Pegawai Penyelidik. Naik taraf - terdapat 22 skim perkhidmatan dinaik taraf dari segi perluasan skop fungsi. Pindaan syarat lantikan - Perubahan terma KPSL kepada Peningkatan Secara Lantikan (PSL), memasukkan syarat Indeks Jisim Badan (Body Mass Index) [BMI]- julat 19 hingga 26 dan syarat Bahasa Melayu diseragamkan kepada kepujian di peringkat PMR dan SPM . Pelantikan lateral - lantikan terus ke gred kenaikan pangkat bagi Kumpulan P&P bagi menarik bakat-bakat terbaik ke perkhidmatan awam. Penilaian berdasarkan kelayakan akademik, pengalaman dan tahap kriteria kecemerlangan oleh Ketua Perkhidmatan.
Page 6: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

PenggelaranGred Jawatan/

Gred GajiSBPA

Menangani isu perbandingan gred lantikan/ kenaikan

pangkat

Perubahan sistem Jadual Gaji Matriks

(JGM) kepada Jadual Gaji Sebaris

Pemansuhan Gred Jawatan

1 hingga 10

7

Presenter
Presentation Notes
Menangani Perbandingan Gred Lantikan/ Kenaikan Pangkat (Syarat lantikan sama tetapi gred gaji berbeza) Contoh: Juruteknik Gred J17, Syarat Lantikan Sijil Politeknik Penolong Pegawai Tanah Gred NT27, syarat lantikan Sijil Politeknik/Diploma 2) Pemansuhan kelompok syarat lantikan Darjah 6 memansuhkan Gred 1 hingga 10. Maka sistem gred gaji bermula dengan Gred 11. 3) Perubahan Jadual Gaji Matriks kepada Jadual Gaji Sebaris. Maka, tiada keperluan membezakan gred lantikan dan gred kenaikan pangkat.
Page 7: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

• kombinasi Kod Kelayakan Masuk Minimum + Kod Gaji

Kelayakan SBPA

Ijazah 1Diploma 2

STPM 3

SPM 4

PMR 5

Kod Kelayakan

8

Presenter
Presentation Notes
Page 8: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Kelayakan Gred SSM Gred SBPA

Ijazah

53/54 1-651/52 1-547/48 1-445/46 1-3*43/44 1-241/42 1-1

Diploma

40 2-637/38 2-535/36 2-433/34 2-331/32 2-229/30 2-1

Kelayakan Gred SSM Gred SBPA

STPM

40 3-537/38

3-435/3633/34 3-331/32 3-227/28 3-1

SPM

25/26 4-523/24 4-421/22 4-319/20 4-217/18 4-1

PMR16 5-3

13/14 5-211/12 5-1

*  skim perkhidmatan Pensyarah Universiti 9

Presenter
Presentation Notes
Tafsiran kod penggelaran gred jawatan/ gred gaji SBPA: Contoh: Gred 4-1 (Kod 4 merujuk kepada kelayakan masuk di peringkat SPM, manakala kod 1 merujuk kepada lapisan gred gaji) Nota: Kelayakan ijazah - semua skim perkhidmatan 1-1, 1-2, 1-4, 1-5, 1-6. Kelainan bagi skim perkhidmatan Pensyarah Universiti, Pensyarah Farmasi dan Pensyarah UiTM (1-3, 1-5, 1-6). Manakala Pensyarah Perubatan dan Pensyarah Pergigian (1-5, 1-6). Kelayakan diploma - Klasifikasi A dan J (2-1, 2-4, 2-5) Klasifikasi C, F, G, K, L, Q, W (2-1, 2-2, 2-5) Klasifikasi D (2-1, 2-2, 2-3) dan Klasifikasi U (2-1, 2-2, 2-4, 2-5, 2-6). Kelayakan STPM - Klasifikasi E, K, L, N, S, W (3-1, 3-2, 3-4), Klasifikasi C, G, J (3-1, 3-2, 3-3) kelainan (N) Penghulu (3-1, 3-2, 3-4, 3-5) dan (G) Penolong Pengurus Taman/ Ladang (3-1, 3-2, 3-3). Kelayakan SPM – Semua klasifikasi (4-1, 4-3, 4-5) kecuali Klasifikasi H, J, U (4-1, 4-3, 4-4), Kelainan (K) Pegawai Penjara (4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5) (U) Jururawat Masyarakat (4-2, 4-4, 4-5) . Kelayakan SRP – Klasifikasi H, K, N (5-1, 5-2) Kelainan (H) Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah (5-1, 5-2, 5-3)
Page 9: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Penggubalan11 skim

perkhidmatan

Skim perkhidmatankhusus memenuhikeperluan agensi/

perkhidmatan

Penggabunganperkhidmatan setanding

dengan peranan dan fungsiskop tugas diperluas dalam

satu perkhidmatan baru

10

Presenter
Presentation Notes
Skim perkhidmatan khusus bagi memenuhi keperluan agensi/perkhidmatan Penggabungan skim perkhidmatan yang setanding dari segi peranan dan fungsi dengan diperluaskan skop tugas kepada satu skim perkhidmatan baru Melibatkan 11 skim perkhidmatan
Page 10: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Bil. Skim Perkhidmatan1. Pensyarah Farmasi2. Pembantu Kawalan Alam Sekitar3. Pegawai Geosains4. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan5. Pegawai Latihan Kemahiran6. Penolong Pegawai Geosains7. Pembantu Geosains8. Pembantu Hidupan Liar9. Pembantu Kemahiran

10. Pembantu Operasi11. Pembantu Awam

11

Presenter
Presentation Notes
2 skim perkhidmatan baharu digubal iaitu: Pensyarah Farmasi - skop fungsi sedia ada dilaksanakan oleh Pensyarah Universiti bidang Farmasi Pembantu Kawalan Alam Sekitar skop fungsi sedia ada dilaksanakan oleh Juruteknik di Jabatan Alam Sekitar. Wujud keperluan mewujudkan skim perkhidmatan khusus bagi menjalankan skop fungsi berkenaan. Manakala 9 skim perkhidmatan baharu digubal yang melibatkan penggabungan skim perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan - selaras dengan Dasar Pensiswazahan Guru. PPPLD yang memiliki ijazah sarjana muda berpeluang dinaikkan pangkat ke jawatan PPPS. Pegawai Latihan Kemahiran -memantapkan fungsi tenaga pengajar aliran pendidikan teknikal dan kemahiran di Institut Latihan Awam Pegawai Geosains/ Penolong Pegawai Geosains/Pembantu Geosains -Memelihara keharmonian organisasi mengambil kira nisbah di antara perkhidmatan Galian, Kimia Bumi dan Geofizik/Kaji Bumi ialah 1:1:8. Menambah baik peluang kemajuan kerjaya Pembantu Kemahiran - Menangani masalah perbezaan gred gaji sedangkan syarat lantikan ketiga-tiga skim perkhidmatan adalah sama, mengelakkan pertindihan fungsi antara skim perkhidmatan, menggalakkan pemilikan modal insan berilmu dan berkemahiran, skim perkhidmatan yang lebih terbuka kerana tidak terhad kepada bidang ketukangan tertentu sahaja serta selaras dengan penekanan kerajaan kepada bidang kemahiran dan pendidikan teknikal dan latihan vokasional. Pembantu Operasi - Mengoptimumkan penggunaan tenaga kerja dalam organisasi melalui pelaksanaan multiskilling dan multitasking, mengelakkan pertindihan fungsi antara skim perkhidmatan dan menggalakkan pemilikan modal insan berilmu dan berkemahiran. Pembantu Awam - mengoptimumkan penggunaan tenaga kerja dalam organisasi melalui pelaksanaan multiskilling dan multitasking, mengelakkan pertindihan fungsi antara skim perkhidmatan, menggalakkan pemilikan modal insan berilmu dan berkemahiran. Pembantu Hidupan Liar - Menambah baik peluang kemajuan kerjaya dan mobiliti pegawai, memperkemaskan struktur perkhidmatan sedia ada dan mengekalkan kepakaran pegawai.
Page 11: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Bil. Skim Perkhidmatan

Gabungan skim perkhidmatan

1. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

1. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma

2. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah

2. Pegawai Latihan Kemahiran

1. Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/Penolong Pegawai Latihan Vokasional/Pembantu Latihan Vokasional

2. Pengajar Kraf3. Pembantu Pegawai Latihan4. Penolong Pegawai Latihan5. Pegawai Latihan

3. Pegawai Geosains

1. Pegawai Galian2. Pegawai Kimia Bumi3. Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/Kaji Bumi) 12

Page 12: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Bil. Skim Perkhidmatan Gabungan skim perkhidmatan4. Penolong Pegawai

Geosains1. Penolong Pegawai Galian2. Penolong Pegawai Kimia Bumi

5. Pembantu Geosains 1. Pembantu Galian2. Pembantu Kaji Bumi

6. Pembantu Hidupan Liar

1. Pembantu Hidupan Liar Rendah2. Pembantu Hidupan Liar

7. Pembantu Kemahiran

1. Tukang K32. Tukang K23. Tukang K1

13

Page 13: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Bil. Skim Perkhidmatan Gabungan skim perkhidmatan8. Pembantu Operasi 1. Pembantu Am Pejabat

2. Penghantar Notis3. Pembantu Kamera/Pemandu4. Penyelia Jeti5. Pemandu Kenderaan

9. Pembantu Awam 1. Pekerja Awam2. Pekerja Awam Khas3. Penyelamat

14

Page 14: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Bil. Sedia Ada Baru Kod1. Sistem Maklumat Teknologi Maklumat F2. Pentadbiran dan Sokongan Pentadbiran N

3. Penyelidikan dan Pembangunan

Penyelidikan, Pembangunan dan Inovasi Q

4. Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir (kod - R) Kemahiran H

5. Sosial Sosial dan Kerohanian S6. Penguatkuasa Maritim Penguatkuasaan Maritim X7. Polis Polis Diraja Malaysia Y

• mencerminkan skop fungsi perkhidmatan di bawahnya

15

Presenter
Presentation Notes
Di bawah SSM, skim perkhidmatan dikelompokkan dalam 21 Klasifikasi Perkhidmatan. Senarai adalah seperti di Lampiran B1, PP11/2011. Bilangan Klasifikasi Perkhidmatan masih lagi dikekalkan, namun perubahan nama bagi tujuh (7) Klasifikasi Perkhidmatan telah dibuat bagi menggambarkan skop fungsi perkhidmatan di bawahnya.
Page 15: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

PERUBAHAN NAMA (15 Skim

Perkhidmatan)

Mengiktiraf, meningkatkan

motivasi pegawaiserta imej

perkhidmatan

Mencerminkankeunikan dan fungsitugas perkhidmatan

16

Presenter
Presentation Notes
Dalam usaha untuk mengiktiraf, meningkatkan motivasi pegawai serta imej sesuatu perkhidmatan, perubahan nama bagi 15 skim perkhidmatan telah dilaksanakan bagi mencerminkan keunikan dan fungsi tugas perkhidmatan tersebut. Sebagai contoh skim perkhidmatan Jurukartografi diubah nama kepada skim perkhidmatan Jurugeospatial setelah mengambil kira ketetapan piawaian antarabangsa dan skim perkhidmatan Atendan Kesihatan diubah kepada Pembantu Perawatan Kesihatan bagi meningkatkan imej dan motivasi pegawai.
Page 16: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Bil. SSM SBPA

1. Pengajar Pengajar Sains Kesihatan

2. Jurukartografi Jurugeospatial

3. Pegawai Perancang Bandar danDesa Perancang Bandar dan Wilayah

4. Pegawai Perancang Bahasa Perancang Bahasa

5. Pemandu Lokomotif Sabah Pemandu Lokomotif

6. Penolong Pegawai Perangkaan Penolong Perangkawan

7. Pembantu Wartawan/ Wartawan Wartawan

17

Page 17: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Bil. SSM SBPA8. Penolong Pegawai Perancang

BahasaPenolong Perancang Bahasa

9. Penolong PegawaiPerpustakaan

Penolong Pustakawan

10. Penolong Perancangan Bandar dan Desa

Penolong Perancang Bandar danWilayah

11. Juruteknik Perancang Bandar dan Desa

Juruteknik Perancangan Bandar dan Wilayah

12. Tukang Masak Pembantu Penyediaan Makanan

13. Penolong Pegawai Tanah (pemakaian di Sarawak)

Penolong Pegawai PentadbiranTanah

14. Atendan Kesihatan Pembantu Perawatan Kesihatan

15. Ahli Fotografi Jurufotografi

18

Page 18: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

PERUBAHAN LAPISAN

GRED (7 Skim

Perkhidmatan)

Keperluanpenyeliaan Kompleksiti

tugas

19

Presenter
Presentation Notes
Berdasarkan keperluan aspek penyeliaan dalam perkhidmatan, perbezaan tahap tanggungjawab pada setiap lapisan gred perkhidmatan dan pertambahan kompleksiti tugas dan penambahbaikan kemajuan kerjaya, terdapat keperluan untuk menambah lapisan Gred 54 bagi tujuh (7) skim perkhidmatan. Jurugeospatial* (nama asal Jurukartografi) - tambah Gred J54 Pegawai Rancangan Tanah - tambah Gred G54 Guru Bahasa - tambah Gred DG54 Pensyarah Perubatan - Mansuh Gred DU45 Pensyarah Pergigian - Mansuh Gred DUG45 Pemandu Lokomotif Sabah - Tambah Gred A26, Mansuh Gred AA13, AA36 Penolong Pegawai Tanah (pemakaian di Sarawak) - Tambah Gred NT27
Page 19: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Bil. Skim Perkhidmatan Gred Sedia Ada Tambah Gred

Mansuh Gred

1. Jurugeospatial* J41, J44, J48, J52 J54 -

2. Pegawai Rancangan Tanah G41, G44, G48, G52 G54 -

3. Guru Bahasa DG41, DG44, DG48, DG52 DG54 -

4. Pensyarah Perubatan

DU45, DU51/52, DU53/54, Khas - DU45

5. Pensyarah Pergigian DUG45, DUG51/52, DUG53/54, Khas - DUG45

6. Pemandu Lokomotif Sabah

AA13, AA17/18, AA22,AA36 A26 AA13, AA36

7.Penolong Pegawai Tanah (pemakaian di Sarawak)

NT17, NT22, NT31/32,NT36 NT27 -

* Nama terdahulu adalah Jurukartografi.20

Page 20: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

KAEDAH KENAIKAN PANGKAT

TanpaKekosongan

JawatanKepakaran

Bidang Khusus

21

Presenter
Presentation Notes
Kenaikan pangkat tanpa kekosongan jawatan - mengekalkan kepakaran pegawai yang terlatih dan berpengalaman, menarik minat calon-calon luar yang berkelayakan dan berkepakaran untuk berkhidmat dengan perkhidmatan awam. Pelaksanaan laluan kenaikan pangkat tanpa kekosongan jawatan ini adalah berdasarkan kepada syarat dan kriteria kecemerlangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. Kenaikan pangkat dengan kepakaran bidang khusus - dapat menarik, mendorong dan mengekalkan pegawai yang memiliki kepakaran tinggi dan pengalaman yang luas
Page 21: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Kaedah/Laluan Bil. Skim Perkhidmatan

Tanpa Kekosongan

Jawatan

1. Juruterbang/Pemeriksa Juruterbang

2. Pemeriksa Kapal Terbang3. Pegawai Sains4. Guru Bahasa5. Pegawai Latihan Kemahiran

Kepakaran Bidang Khusus

6. Pegawai Perubatan7. Pegawai Pergigian8. Pegawai Penyelidik

22

Presenter
Presentation Notes
Hasil kajian yang dijalankan mendapati terdapat beberapa perkhidmatan yang mempunyai merit untuk diperuntukkan laluan kenaikan pangkat tanpa kekosongan jawatan iaitu Pegawai Latihan Kemahiran, Penolong Pensyarah UiTM, Pegawai Sains, Guru Bahasa, Juruterbang/ Pemeriksa Juruterbang dan Pemeriksa Kapal Terbang. Contoh skim perkhidmatan di bawah SSM yang diperuntukkan kaedah kenaikan pangkat tanpa kekosongan jawatan seperti Pegawai Penyelidik dan Pensyarah Universiti.
Page 22: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

NAIK TARAF (22 skim

perkhidmatan)

Modal insanberpengetahuan

Perluasan skopfungsi

23

Presenter
Presentation Notes
Selaras dengan hasrat Kerajaan untuk membangunkan modal insan berpengetahuan dalam perkhidmatan awam, terdapat skim perkhidmatan yang telah dinaik taraf dari segi perluasan skop fungsi. Asas-asas yang dipertimbangkan - perubahan profil tenaga kerja yang berkelayakan, peningkatan kompleksiti tugas, nilai taraf kelayakan & penambahbaikan peluang kemajuan kerjaya.
Page 23: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Kelayakan Bil. SSM SBPA

Darjah 6 ke PMR

1. Operator Loji Operator Loji

2.Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah

Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah

Tamat Tingkatan 3 ke PMR 3. Atendan

KesihatanPembantu Perawatan Kesihatan

PMR ke SPM

4. Pengawas Hutan Pengawas Hutan5. Ahli Fotografi Jurufotografi6. Pereka Pereka 7. Jurusolek Jurusolek8. Askar Laskar, ATM Askar Laskar, ATM

9. Pemandu Lokomotif Sabah

Pemandu Lokomotif

24

Page 24: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Kelayakan Bil. SSM SBPA

SPM ke STPM

10. Pembantu Pertanian Pembantu Pertanian 11. Pembantu Veterinar Pembantu Veterinar

12. Renjer Hutan Renjer Hutan 13. Juruteknik Juruteknik 14. Juruteknik Ukur Juruteknik Ukur 15. Juruteknik Landskap Juruteknik Landskap 16. Juruteknik Perancang

Bandar dan DesaJuruteknik Perancangan Bandar dan Wilayah

17. Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera

Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera

18. Pembantu Wartawan/Wartawan

Wartawan

19. Pegawai Kebudayaan Pegawai Kebudayaan[Pegawai Gred B11, B13/14, B17/18, B21/22, B25/26 ditukar lantik ke PT(P/O)]

25

Presenter
Presentation Notes
Terdapat skim perkhidmatan yang dinaik taraf daripada SPM ke STPM disebabkan oleh nilai taraf kelayakan berkaitan seperti Pembantu Pertanian yang mana kelayakan masuk adalah Sijil Institut Pertanian adalah setaraf dengan STPM. Manakala beberapa skim perkhidmatan pula dimansuhkan kelayakan masuk di peringkat masuk seperti skim perkhidmatan Pembantu Wartawan/Wartawan.
Page 25: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Kelayakan Bil. SSM SBPA

SPM/Diploma ke Ijazah

Sarjana Muda

20. Pegawai Angkatan Tetap,

Angkatan Tentera Malaysia

Pegawai Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia

Kepakaran Dengan

Pengalaman

21. Pensyarah Perubatan Pensyarah Perubatan

22. Pensyarah Pergigian Pensyarah Pergigian

26

Page 26: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

PINDAAN SYARAT

LANTIKAN

Calon yang kompeten

Memenuhikeperluan

perkhidmatan

Perubahan bidang pengajian

di IPTA/ IPTS

27

Presenter
Presentation Notes
Syarat lantikan skim perkhidmatan diperkemaskan dari semasa ke semasa untuk mendapatkan penjawat awam yang kompeten selaras dengan prinsip the right people for the right job dengan memperuntukkan bidang pengajian baru yang memenuhi keperluan perkhidmatan dan menggugurkan mana-mana bidang pengajian yang tidak lagi ditawarkan atau tidak relevan dengan keperluan perkhidmatan.
Page 27: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

PINDAAN SYARAT

LANTIKAN

28

Bahasa Melayu

Peningkatan Secara

Lantikan

Indeks Jisim Badan

Presenter
Presentation Notes
Peningkatan Secara Lantikan (PSL) - pelantikan pegawai dari kumpulan perkhidmatan yang rendah ke kumpulan perkhidmatan yang lebih tinggi secara pelantikan baharu - menggantikan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Syarat Indeks Jisim Badan (Body Mass Index) [BMI] - ukuran nisbah ketinggian berbanding berat badan bagi menjamin pengambilan calon yang sesuai (bagi jawatan yang memerlukan syarat ukuran fizikal) - ukuran BMI : julat 19 hingga 26 Syarat Bahasa Melayu - diseragamkan kepada kepujian di peringkat PMR dan SPM - bertepatan dengan dasar memartabatkan Bahasa Melayu dan kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam Perkara 152, Perlembagaan Malaysia dan Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67
Page 28: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

PELANTIKAN SECARA TERUS DI GRED KENAIKAN

PANGKAT

KUMPULAN PENGURUSAN

DAN PROFESIONAL

BAKAT TERBAIK

PERKHIDMATAN AWAM

29

Presenter
Presentation Notes
Menarik bakat-bakat terbaik ke perkhidmatan awam Wujud unsur fleksibiliti dalam perkhidmatan awam Berdasarkan kelayakan akademik, pengalaman, tahap kriteria kecemerlangan oleh Ketua Perkhidmatan
Page 29: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Kelayakan Masuk SSM SBPAIjazah 82 76STPM/Diploma

179

70

137

72SPM 87 56PMR 7 9Darjah 6 ke bawah 15 0Diploma/Ijazah (Bersepadu)

18

9

21

11SPM/Diploma (Bersepadu) 0 5SPM/Diploma/Ijazah(Bersepadu) 5 4

PMR/SPM/Diploma/Ijazah(Bersepadu) 4 1

Jumlah Keseluruhan 279 23430

Presenter
Presentation Notes
Senarai keseluruhan skim perkhidmatan di bawah SBPA adalah seperti di Lampiran B2, PP11/2011. Indeks pemindahan skim perkhidmatan SSM kepada SBPA adalah seperti di Lampiran B3 dan Jadual Pemindahan Gred SSM kepada SBPA adalah seperti di Lampiran B4. Pelantikan mulai 1.1.2012 hendaklah mengikut skim perkhidmatan di bawah SBPA. Format iklan jawatan hendaklah diasaskan kepada skim perkhidmatan berkenaan mengikut contoh seperti di Lampiran B5.
Page 30: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Faktor• fungsi tidak relevan• fungsi boleh diambil alih• fungsi boleh

diswastakan/ diasingkan saraan/ dialih daya (outsource)

Ciri-ciri• pengambilan baru tidak

dibenarkan• jawatan kosong

dimansuhkan kecuali jawatan kenaikan pangkat dikekalkan bagi kemajuan kerjaya

• skim perkhidmatan tidak boleh ditambah baik

Penjumudan Sebelum SBPA

78 skim Perkhidmatan

Penjumudan Di Bawah SBPA

97 skim perkhidmatan

3,352 penyandang

32

Presenter
Presentation Notes
Perkhidmatan jumud ialah perkhidmatan yang tidak lagi diperlukan (obsolete) dan semua pelantikan baru diberhentikan. Ia dikekalkan khusus bagi menampung penyandang sedia ada dan jawatan jumud akan dimansuhkan apabila penyandang bersara atau meningalkan perkhidmatan. Di bawah SBPA – terdapat 78 skim perkhidmatan dijumudkan. Penyandang yang bersetuju menerima SBPA akan ditukar lantik kepada skim perkhidmatan SBPA manakala penyandang yang menolak SBPA akan dikekalkan secara KUP dalam skim perkhidmatan beliau manakala jawatan penyandang akan ditukar kepada jawatan SBPA. Terdapat 97 skim perkhidmatan yang telah dijumudkan semasa JKK, SSB dan SSM yang masih mempunyai penyandang (3,352 orang).
Page 31: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

33

Presenter
Presentation Notes
Dengan pelaksanaan SBPA, 78 skim perkhidmatan di bawah SSM dijumudkan melalui penggabungan/naik taraf/ penarafan semula/pemansuhan fungsi pada 1.1.2012. senarai skim perkhidmatan seperti di Lampiran B6 ,PP11/2011.
Page 32: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

(melibatkan 78 skim perkhidmatan)

Bil. Skim Perkhidmatan

1. Pembantu Kawalan Trafik Udara

2. Pemandu Lokomotif Sabah

3. Pereka

4. Pegawai Kebudayaan

5. Ahli Fotografi

6. Jurusolek

7. Pegawai Galian

8. Pegawai Kimia Bumi

9. Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/Kaji Bumi)

10. Penolong Pegawai Galian

11. Penolong Pegawai Kimia Bumi

Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA

34

Page 33: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Bil. Skim Perkhidmatan

12. Pembantu Galian

13. Pembantu Kaji Bumi

14. Pegawai Makmal Filem

15. Penolong Pegawai Makmal Filem

16. Pembantu Makmal Filem

17. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah

18. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma

19. Pensyarah Perubatan

20. Pensyarah Pergigian

21.Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional

22. Pengajar Kraf

Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA

35

Page 34: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Bil. Skim Perkhidmatan

23. Pembantu Pertanian

24. Pembantu Veterinar

25. Renjer Hutan

26. Pengajar Membalak

27. Pengawas Hutan

28. Pembantu Hidupan Liar

29. Pembantu Hidupan Liar Rendah

30. Tukang K1

31. Tukang K2

32. Tukang K3

33. Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah

Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA

36

Page 35: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Bil. Skim Perkhidmatan

34. Operator Loji

35. Pekerja Awam Khas

36. Pekerja Awam

37. Penyelamat

38. Pelukis Pelan

39. Juruteknik Landskap

40. Juruteknik

41. Juruteknik Ukur

42. Juruteknik Perancang Bandar dan Desa

43. Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera

44. Penguasa Bekalan Air

45. MerinyuTali Air

Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA

37

Page 36: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Bil. Skim Perkhidmatan

46. Pegawai Perhubungan Preman

47. Penyelia Jeti

48. Penghantar Notis

49. Pembantu Kamera/Pemandu

50. Pemandu Kenderaan

51. Pembantu Am Pejabat

52. Pengurus Stesen

53. Penyelia Jurupakaian

54. Peniup Kaca

55. Pegawai Khidmat Pelanggan

56. Pengawas Pemulihan

Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA

38

Page 37: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Bil. Skim Perkhidmatan

57. Pegawai Penerbitan

58. Penolong Pegawai Penerbitan

59. Pembantu Penerbitan

60. Operator Kamera Offset/ Pembuat Plat

61. Penolong Operator Kamera

62. Penolong Pegawai Penyelidik Sosial

63. Pembantu Penyelidik Sosial

64. Pengurus Asrama

65. Penolong Pengurus Asrama

66. Penyelia Asrama

Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA

39

Page 38: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Bil. Skim Perkhidmatan67. Penolong Pegawai Tadbir Tanah

68. Pembantu Tadbir Tanah

69. Pegawai Pemeriksa Paten

70. Pemandu Enjin (Keretapi Bukit Bendera)

71. Pembantu Pemuliharaan

72. Jurulatih Kawad

73. Pembantu Wartawan/Wartawan

74. Atendan Kesihatan

75. Penolong Pegawai Penaksir

76. Pegawai Aktuari

77. Pegawai Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia

78. Askar Laskar Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia

Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA

40

Page 39: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Skim Perkhidmatan JumudSebelum SBPA

41

Page 40: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

SSB 1992

SSM 2002

JKK 1976

63 sp

8 sp

26 sp

KategoriPerkhidmatan

Jumud

Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

42

Presenter
Presentation Notes
Berdasarkan maklum balas daripada agensi, terdapat 3,352 orang penyandang dalam 97 skim perkhidmatan jumud termasuk adhoc seperti pecahan berikut:- 63 skim perkhidmatan - JKK 1976 26 skim perkhidmatan - SSB 8 skim perkhidmatan - SSM.
Page 41: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

• pembaziran modal insan

• tidak ada kemajuan kerjaya

• demoralised

KesanPegawai Kekal

DalamPerkhidmatan

Jumud

Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

43

Presenter
Presentation Notes
Sesuatu perkhidmatan itu boleh dijumudkan atas faktor-faktor berikut: fungsi perkhidmatan tidak relevan; atau fungsi perkhidmatan telah diambil alih oleh perkhidmatan lain (sama ada fungsinya diperluaskan atau berlaku perubahan fungsi tugas); atau fungsi perkhidmatan telah diswastakan, diasingkan saraan atau dialih daya (out source).
Page 42: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Agensi BilanganPenyandang

Perkhidmatan Awam Persekutuan 2,574Pentadbiran Kerajaan Negeri/ Pihak Berkuasa Tempatan 778Jumlah 3,352

Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

44

Page 43: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

45

Presenter
Presentation Notes
Dalam usaha menyelesaikan isu jumud, beberapa surat edaran dan surat pekeliling perkhidmatan telah dikeluarkan oleh JPA yang bertujuan untuk menyelaraskan penyandang perkhidmatan jumud ke perkhidmatan yang berkuat kuasa. Walau bagaimanapun, sehingga kini masih terdapat penyandang dalam perkhidmatan awam. Oleh itu, di bawah pelaksanaan SBPA pada kali ini, kerajaan sekali lagi membuka ruang dan peluang kepada penyandang perkhidmatan jumud untuk memasuki skim perkhidmatan yang berkuat kuasa.
Page 44: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

46

Presenter
Presentation Notes
Selaras dengan hasrat untuk mewujudkan perkhidmatan awam yang kejat, menangani isu-isu yang timbul dalam menguruskan perkhidmatan jumud serta serta meningkatkan morale pegawai untuk terus berkhidmat dalam perkhidmatan awam melalui penambahbaikan laluan kerjaya, kerajaan memutuskan supaya jawatan jumud sebelum SBPA dimansuhkan. Penyandang sedia ada dalam perkhidmatan jumud akan ditukar ke skim perkhidmatan yang berkuat kuasa di bawah SBPA. Seperti yang dimaklumkan di dalam Lampiran B7, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011, terdapat baki 3,352 penyandang dalam 97 skim perkhidmatan jumud. Maklumat ini telah dikemukakan oleh pihak Kementerian dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri sehingga Ogos 2011. Walau bagaimanapun, selepas tarikh tutup, JPA masih menerima maklumat mengenai skim perkhidmatan jumud daripada agensi-agensi. Walaupun jawatan jumud berkenaan tidak dinyatakan di dalam Lampiran B7, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011, ia akan turut diliputi dalam taklimat pada hari ini. Sekiranya terdapat penyandang di skim perkhidmatan jumud selain senarai tersebut, agensi perlu memaklumkan JPA (Bahagian Pembangunan Organisasi) untuk tindakan susulan.
Page 45: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Jawatan jumud DIMANSUHKAN

PENYANDANG DITUKAR ke skim perkhidmatan

berkuat kuasa

Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

47

Presenter
Presentation Notes
Mulai 1-1-2012, semua jawatan jumud sebelum SBPA akan dimansuhkan dan penyandang akan ditukar ke skim perkhidmatan berkuat kuasa.
Page 46: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

OPSYEN SBPA

Jawatan jumuddimansuhkan

Ditamatkanperkhidmatan/

Bersara

Pertukaran ke skim perkhidmatan

SBPA

Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

48

Presenter
Presentation Notes
Semua jawatan jumud sebelum SBPA akan dimansuhkan mengambil kira fungsi skim perkhidmatan berkenaan tidak lagi diperlukan. Penyandang jawatan jumud ini akan ditawarkan opsyen bertukar ke skim perkhidmatan berkuat kuasa di bawah SBPA. Bagi pegawai yang tidak bersetuju menerima opsyen SBPA dalam kategori ini, pegawai di bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan ditamatkan perkhidmatan di bawah Seksyen 6A(6) Akta Pencen 1980 (Akta 227) manakala pegawai di bawah Skim Pencen akan dibersarakan di bawah Seksyen 10(5)(b) Akta Pencen 1980 (Akta 227).
Page 47: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

49

Page 48: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Tukarke Gred 11

Gred 1 Hingga

10

Tukarke gredsetara

Gred 11 Dan Ke

Atas

Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

50

Presenter
Presentation Notes
Prinsip pemindahan penyandang skim perkhidmatan jumud ke skim perkhidmatan yang berkuat kuasa di bawah SBPA adalah seperti berikut: penyandang yang berada di Gred 1 hingga 10 akan ditukar lantik ke Gred 11 (Gred 5-1 di bawah SBPA) iaitu gred terendah yang menggunakan syarat lantikan di peringkat PMR/SRP; prinsip tiga (3) tahun pengalaman menggantikan satu (1) tahun kelayakan akademik digunakan dalam menyelaraskan penyandang yang berada di gred 1 hingga 10 (kelayakan darjah 6 ke PMR); dan penyandang yang berada di Gred 11 dan ke atas akan ditukar lantik ke gred yang setara berdasarkan kesesuaian fungsi dan bidang tugas, keseragaman skim bagi fungsi yang setanding di pelbagai agensi, keperluan agensi serta peluang kemajuan kerjaya penyandang. Walau bagaimanapun, terdapat penyandang dalam skim perkhidmatan jumud tertentu yang akan bertukar ke skim perkhidmatan berkuat kuasa di gred lebih tinggi iaitu skim perkhidmatan Bidan, Penolong Jururawat, Juruproses Filem X-Ray, Pembantu Hospital Rendah dan Pembantu Teknologi Makmal Perubatan. Sebab: skop tugas wujud dan masih diperlukan dan tiada skim perkhidmatan di peringkat PMR yang sesuai untuk ditukarkan pegawai. Pelaksanaannya adalah berdasarkan surat rujukan JPA.BPO(S)324/14/24 Jld.25 (31) bertarikh 22 Disember 2009 berhubung cadangan penambahbaikan kemajuan kerjaya penyandang dalam empat (4) skim perkhidmatan jumud iaitu Bidan, Pembantu Hospital Rendah, Juruproses Filem X-Ray dan Pembantu Teknologi Makmal Perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia serta Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 21 Tahun 2003: Menaik taraf skim perkhidmatan Penolong Jururawat kepada skim perkhidmatan Jururawat Masyarakat yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2009.
Page 49: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Skim Perkhidmatan Jumud

1 Anak Perahu Gred R1, R4 19 Pembantu Pertanian Rendah (Penyelidikan)Gred G11

2 Apprentis Pelukis Pelan Gred R1, R4 20 Pembantu Tukang Letrik Gred R1, R4

3 Juruinjin Laut Gred A11 21 Penjalan Jentera Gred R3, R6

4 Juruteknik Perancang Bandar Gred J11 22 Jurumudi Gred A1, A3

5 Mekanik Gred R1, R4 23 Kelasi Gred A1

6 Operator Pam Gred R9 24 Pegawai Rumah Laki-Laki Gred S1, S4

7 Pembantu Luar Gred S10 25 Pembantu Tukang Kimpal Gred R1, R4

8 Pembantu Luar Gred G11 26 Tukang Kebun Gred N1, N4

9 Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli Gred S11 27 Amra Gred KP11

10Pembantu Pertanian Rendah Luar Bandar Gred G1, G4

28 Juruteknik Pertanian Rendah Gred G11

11 Pemandu Motor Injin Sangkut Gred R1, R4 29 Pembantu Makmal Rendah Gred C11

12 Pembantu Hidrologi Gred R9, R12 30 Penarik Rantai Gred R1, R4

13 Pembantu Jurugegas Paip Gred R1, R4 31 Pengawas Gred J11

14 Pembantu Juruletrik Auto Gred R1, R4 32 Penjaga Gred R3, R6

15 Pembantu Luar Rendah Gred G1, G4 33 Penolong Tukang Gred R1, R4

16 Pembantu Mekanik Gred R1, R4 34 Atendan Haiwan Gred G1

17 Pembantu Pemasang/Penyambung Gred R1, R4 35 Pencuci Gred R10

18 Pemandu EnjinSangkut/Motobot Gred R1, R4 36 Pemandu EnjinSangkut/Motobot Gred R3, R6

1. Pembantu Awam Gred H5-1

51

Page 50: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Skim Perkhidmatan Jumud

1 Juruinjin Laut Gred A14 7 Juruteknik Pertanian Rendah Gred G14

2Juruteknik Perancang Bandar Gred J14 8 Pembantu Makmal Rendah Gred C14

3 Juruteknik Rendah Gred J14 9 Pembantu Pertanian Rendah (Penyelidikan) Gred G14

4 Operator Pam Gred R14 10 Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli Gred S14

5 Pembantu Luar Gred G14 11 Pencatit Data Gerudi Gred C14

6 Pengawas Gred J14 12 Pembantu Menggerudi Gred C14

1. Pembantu Awam Gred H5-2

Skim Perkhidmatan Jumud

1 Jaga Gred R1, R4

2. Pengawal Keselamatan Gred KP5-1

52

Page 51: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Skim Perkhidmatan Jumud

1 Atendan Gred N1, N4 15 Pegawai Petempatan Rendah Gred N11

2 Atendan Makmal Gred N1 16 Pelayan Gred N1, N4

3 Atendan Luar Dalam Gred N3, N12 17 Pelayan Asrama Gred N1, N4

4 Atendan Worksyop Gred N1, N4 18 Pembantu Kerani (Pembanci) Gred N11

5 Drebar/Operator Wayang Gambar Gred N11 19 Pembantu Seranta dan Penerbitan Gred N11

6 Jurutayang Studio Gred N1, N4 20 Pencari Fail Gred N1, N4

7 Operator Mesin Gred N1, N4 21 Pengawas Gred N11

8 Operator Mesin Offset Gred N1, N4 22 Pengawas Istana Gred N11

9 Operator Mesin Penyalin Gred N1, N4 23 Penghantar Berita Gred N1

10 Operator Mesin Penyalin Gred N11 24 Penghantar Cepat Gred N1, N4

11 Operator Mesin Prosesan Data Gred F11 25 Penjaga Pelan dan Rekod Gred N1, N4

12 Operator Wayang Gambar Gred N11 26 Penjaga Peringkat II Gred N1, N4

13 Pegawai Kecil Pejabat Tanah Tkt III Gred N1, N4 27 Penjaga Tkt II Gred N1, N4

14 Pegawai Kerani Rendah Gred N11 28 Penjilid Buku Gred N11

3. Pembantu Operasi Gred N5‐1

53

Page 52: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Skim Perkhidmatan Jumud29 Penyelia Bangunan Rendah Gred N11 41 Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N11

30 Atendan Letak Kereta Gred N1, N12 42 Penyemak Perpustakaan Gred S11

31 Atendan Letak Kereta Gred N4 43 Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam Gred S11

32 Juruteknik Percetakan Rendah Gred N11 44 Pembantu Tadbir Rendah Gred N11

33 Juruteknik Penilaian Rendah Gred W11 45 Pengawet Gred N11

34 Pelukis Pelan Rendah Gred J11 46 Pencatit Masa Gred N11

35 Pembaca Pruf Gred N11 47 Penimbang Gred N11

36 Pembantu Ekonomi Rumahtangga Rendah Gred S11 48 Pemungut Sewa Gred N3, N12

37 Pembantu Penguatkuasa Rendah Gred N11 49 Pembantu Kesihatan Awam Gred U11

38 Pemeriksa Filem Rendah Gred N11 50 Pembantu Percetakan Rendah Gred N11

39 Penyelenggara Stor Rendah Gred N11 51 Pembantu Rendah Penerbitan Gred B11

40 Penyelia Asrama Rendah Gred N11

3. Pembantu Operasi Gred N5‐1

54

Page 53: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Skim Perkhidmatan Jumud

1 Drebar/Operator Wayang Gambar Gred N14 12 Penimbang Gred N14

2 Operator Mesin Penyalin Gred N14 13 Penyelenggara Stor Rendah Gred N14

3 Operator Wayang Gambar Gred N14 14 Penyelia Asrama Rendah Gred N14

4 Pegawai Kerani Rendah Gred N14 15 Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N14

5 Pegawai Petempatan Rendah Gred N14 16 Pembantu Tadbir Rendah Gred N14

6 Pembantu Kerani (Pembanci) Gred N14 17 Pelukis Pelan Rendah Gred J14

7 Pengawas Gred N14 18 Juruteknik Penilaian Rendah Gred W14

8 Pengawas Istana Gred N14 19 Penyelia Bangunan Rendah Gred N14

9 Penjilid Buku Gred N14 20 Pembantu Kesihatan Awam Gred U14

10 Pembantu Penguatkuasa Rendah Gred N14 21 Pembantu Seranta dan Penerbitan Gred N14

11 Pencatit Masa Gred N14 22 Pembantu Rendah Penerbitan Gred B14

3. Pembantu Operasi Gred N5‐2

55

Page 54: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Skim Perkhidmatan Jumud Tukar ke1 Drebar Enjin Kelas 2 Gred A17 Pembantu Laut Gred A4-1

2 Drebar Enjin Kelas 2 Gred A22 Pembantu Laut Gred A4-3

4. Pembantu Laut

Skim Perkhidmatan Jumud Tukar ke1 Operator Komputer Gred F17 Juruteknik Komputer Gred FT4-1

2 Operator Komputer Gred F22 Juruteknik Komputer Gred FT4-3

5. Juruteknik Komputer

Skim Perkhidmatan Jumud Tukar ke

1 Pengajar Ketukangan Gred III Gred J17 Pembantu Kemahiran Gred H4-1

2 Pengajar Ketukangan Gred III Gred J22 Pembantu Kemahiran Gred H4-3

6. Pembantu Kemahiran

56

Page 55: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Skim Perkhidmatan Jumud Tukar ke

1 Pembuat Set Gred N17

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

Gred N4-1

2 Merinyu Daging Gred N17

3 Merinyu Kesihatan Gred C19

4 Merinyu Pekan Gred N17

5 Jurubina Model Gred J17

6 Juruproses Filem X-Ray Gred U11, U14

7 Pembantu Hospital Rendah Gred U11, U14

8Pembantu Teknologi Makmal Perubatan Gred U11, U14

9 Serang Gred A17

10 Pembuat Set Gred N22

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

Gred N4-3

11 Merinyu Daging Gred N22

12 Merinyu Kesihatan Gred C22

13 Merinyu Pekan Gred N22

14 Penyelia Bangunan Gred N22

7. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

57

Page 56: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Skim Perkhidmatan Jumud Tukar ke

1 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah Gred DG17 Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S4-1

2 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah Gred DG22 Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S4-3

8. Pembantu Hal Ehwal Islam

Skim Perkhidmatan Jumud Tukar ke

1 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah Gred DG27

Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S3-1

2 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah Gred DG32

Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S3-2

9. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam

58

Page 57: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

Skim Perkhidmatan Jumud

1 Penolong Jururawat Gred U11, U14*

2 Bidan Gred U11, U14*

Skim Perkhidmatan Jumud Tukar ke

1 Pegawai Perpustakaan Gred S41 Pustakawan Gred S1-1

2 Pegawai Perpustakaan Gred S44 Pustakawan Gred S1-2

3 Pegawai Perpustakaan Gred S48 Pustakawan Gred S1-4

11. Pustakawan

10. Jururawat Masyarakat Gred U4-2

*Tertakluk kepada memenuhi syarat ditetapkan dalam surat rujukanJPA.BPO(S)324/14/24 Jld.25 (31) bertarikh 22 Disember 2009 dan PekelilingPerkhidmatan Bilangan 21 Tahun 2003.

59

Page 58: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

60

Page 59: Taklimat SBPA - 6 /12/2011

61