taklimat sbpa - 6 /12/2011

of 59 /59
2

Author: chegu-abbas-guru-pj-sk-bandar-baru-sungai-buloh

Post on 01-Jun-2015

5.947 views

Category:

Documents


9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. 2

2. SKOPPEMBENTANGANPerkhidmatan Awam Yang Kejat Struktur Perkhidmatan Semakan Semula Skim Perkhidmatan Penjumudan Skim Perkhidmatan3 3. 61PerekayasaanKawalan Saiz Perkemas proses kerja Saiz yang sesuai Pengurusan teknologi maklumat & Mansuh jawatan kosongkomunikasidi gred lantikan Agih semula & tukar ganti5jawatan sedia ada Beku pewujudan jawatan Alih Dayabaru/ pejabat cawangan Diserah urus kepadabaru pihak luar (cth : syarikat swasta)2 Penyediaan makanan Kawalan keselamatanSemakan Skim (kawasan yang tidak digazetkan)Perkhidmatanmulti-skilling & multi-tasking Gubal 11 skim perkhidmatan baru Penambahbaikan :Kenaikan taraf 4Perubahan lapisan gredPindaan syarat lantikan PenjajaranPelantikan terus ke gredkenaikan pangkat Fungsi Utama3PenjumudanKajian Pertindihan FungsiPerkhidmatan Laksana tugas sesuaiSatu agensi satu fungsi dengan perkhidmatan Pejabat perwakilan luar negeri PDRM Pembangunan projek di daerah ATM Penguatkuasaan (cth: di jalan raya, laut, barang KKMdagangan dalam negeri, kesihatan, antidadah) Pendidikan awal kanak-kanak 4 4. 5 5. 1 Penggelaran Gred9Jawatan/Gaji Ijazah - 1Pelantikan Diploma 22LateralSTPM 3 Penggubalan SPM 411 skim perkhidmatanPengurusan Tertinggi PMR - 5P&P 3 Klasifikasi8 PerkhidmatanPindaan21 klasifikasiSyarat4Lantikan Perubahan Nama 15 skim perkhidmatan7Naik Taraf22 skim5perkhidmatan6Perubahan Kaedah Kenaikan Pangkat Lapisan Gred 8 skim perkhidmatan 7 skim perkhidmatan6 6. PemansuhanGred Jawatan 1 hingga 10Menangani isuperbandingan gredPerubahan sistemlantikan/ kenaikanJadual Gaji Matrikspangkat(JGM) kepada Jadual Gaji SebarisPenggelaran Gred Jawatan/ Gred Gaji SBPA7 7. kombinasi Kod Kelayakan MasukMinimum + Kod Gaji Kod Kelayakan Kelayakan SBPA Ijazah1Diploma2 STPM3 SPM 4 PMR 58 8. KelayakanGred SSM Gred SBPAKelayakan Gred SSM Gred SBPA 53/54 1-6 40 3-5 51/52 1-5 37/383-4 47/48 1-4 35/36 IjazahSTPM 45/46 1-3*33/343-3 43/44 1-2 31/323-2 41/42 1-1 27/283-140 2-6 25/264-5 37/38 2-5 23/244-4 35/36 2-4SPM21/224-3Diploma 33/34 2-3 19/204-2 31/32 2-2 17/184-1 29/30 2-1 16 5-3PMR13/145-2 11/125-1*skimperkhidmatan Pensyarah Universiti9 9. Skim perkhidmatan Penggabungankhusus memenuhiperkhidmatan setanding keperluan agensi/dengan peranan dan fungsi perkhidmatan skop tugas diperluas dalamsatu perkhidmatan baru Penggubalan11 skim perkhidmatan 10 10. Bil. Skim Perkhidmatan1. Pensyarah Farmasi2. Pembantu Kawalan Alam Sekitar3. Pegawai Geosains4. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan5. Pegawai Latihan Kemahiran6. Penolong Pegawai Geosains7. Pembantu Geosains8. Pembantu Hidupan Liar9. Pembantu Kemahiran10.Pembantu Operasi11.Pembantu Awam 11 11. Bil. Skim Gabungan skim perkhidmatan Perkhidmatan1. Pegawai 1. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Perkhidmatan Diploma Pendidikan2. Pegawai Perkhidmatan PendidikanSiswazah2. Pegawai Latihan 1. Pembantu Pegawai LatihanVokasional/ KemahiranPenolong Pegawai LatihanVokasional/Pembantu Latihan Vokasional 2. Pengajar Kraf 3. Pembantu Pegawai Latihan 4. Penolong Pegawai Latihan 5. Pegawai Latihan3. Pegawai 1. Pegawai Galian Geosains2. Pegawai Kimia Bumi 3. Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/Kaji Bumi) 12 12. Bil. Skim Perkhidmatan Gabungan skim perkhidmatan4. Penolong Pegawai1. Penolong Pegawai Galian Geosains2. Penolong Pegawai Kimia Bumi5. Pembantu Geosains 1. Pembantu Galian 2. Pembantu Kaji Bumi6. Pembantu Hidupan1. Pembantu Hidupan Liar Rendah Liar2. Pembantu Hidupan Liar7. Pembantu1. Tukang K3 Kemahiran 2. Tukang K2 3. Tukang K113 13. Bil. Skim PerkhidmatanGabungan skim perkhidmatan8. Pembantu Operasi1. Pembantu Am Pejabat 2. Penghantar Notis 3. Pembantu Kamera/Pemandu 4. Penyelia Jeti 5. Pemandu Kenderaan9. Pembantu Awam 1. Pekerja Awam 2. Pekerja Awam Khas 3. Penyelamat 14 14. mencerminkan skop fungsi perkhidmatan di bawahnyaBil.Sedia Ada Baru Kod 1.Sistem Maklumat Teknologi Maklumat F 2.Pentadbiran dan SokonganPentadbiran N Penyelidikan dan Penyelidikan, 3.Q Pembangunan Pembangunan dan Inovasi Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak 4. KemahiranH Mahir (kod - R) 5.Sosial Sosial dan Kerohanian S 6.Penguatkuasa MaritimPenguatkuasaan Maritim X 7.Polis Polis Diraja MalaysiaY 15 15. Mengiktiraf, meningkatkanMencerminkanmotivasi pegawai keunikan dan fungsi serta imejtugas perkhidmatan perkhidmatan PERUBAHANNAMA(15 Skim Perkhidmatan) 16 16. Bil.SSMSBPA1. Pengajar Pengajar Sains Kesihatan2. Jurukartografi Jurugeospatial Pegawai Perancang Bandar dan3.Perancang Bandar dan Wilayah Desa4. Pegawai Perancang Bahasa Perancang Bahasa5. Pemandu Lokomotif SabahPemandu Lokomotif6. Penolong Pegawai PerangkaanPenolong Perangkawan7. Pembantu Wartawan/ WartawanWartawan 17 17. Bil.SSMSBPA8. Penolong Pegawai PerancangPenolong Perancang Bahasa Bahasa9. Penolong PegawaiPenolong Pustakawan Perpustakaan10.Penolong Perancangan Bandar Penolong Perancang Bandar dan dan DesaWilayah11.Juruteknik Perancang Bandar Juruteknik Perancangan Bandar dan Desadan Wilayah12.Tukang MasakPembantu Penyediaan Makanan13.Penolong Pegawai TanahPenolong Pegawai Pentadbiran (pemakaian di Sarawak)Tanah14.Atendan Kesihatan Pembantu Perawatan Kesihatan15.Ahli FotografiJurufotografi 18 18. KeperluanKompleksitipenyeliaan tugas PERUBAHAN LAPISANGRED(7 Skim Perkhidmatan) 19 19. TambahMansuhBil.Skim Perkhidmatan Gred Sedia AdaGredGred1. Jurugeospatial* J41, J44, J48, J52 J54 - Pegawai Rancangan2. G41, G44, G48, G52 G54 - Tanah3. Guru Bahasa DG41, DG44, DG48, DG52DG54 - Pensyarah DU45, DU51/52, DU53/54,4. -DU45 Perubatan Khas DUG45, DUG51/52,5. Pensyarah Pergigian -DUG45 DUG53/54, Khas Pemandu Lokomotif AA13, AA17/18, AA22,6.A26 AA13, AA36 Sabah AA36 Penolong Pegawai NT17, NT22,NT31/32,7. Tanah (pemakaian diNT27- NT36 Sarawak) * Nama terdahulu adalah Jurukartografi.20 20. TanpaKekosonganKepakaranJawatan Bidang KhususKAEDAH KENAIKAN PANGKAT21 21. Kaedah/Laluan Bil.Skim Perkhidmatan1. Juruterbang/Pemeriksa JuruterbangTanpa2. Pemeriksa Kapal Terbang Kekosongan Jawatan3. Pegawai Sains4. Guru Bahasa5. Pegawai Latihan Kemahiran Kepakaran6. Pegawai PerubatanBidang7. Pegawai PergigianKhusus8. Pegawai Penyelidik 22 22. Modal insanPerluasan skopberpengetahuanfungsi NAIK TARAF(22 skim perkhidmatan)23 23. Kelayakan Bil.SSMSBPA1. Operator LojiOperator LojiDarjah 6 ke PMRPemandu/Pemandu/ Operator2. Operator JenteraJentera Pemunggah PemunggahTamat TingkatanAtendanPembantu Perawatan3. 3 ke PMRKesihatanKesihatan4. Pengawas Hutan Pengawas Hutan5. Ahli Fotografi Jurufotografi6. Pereka Pereka PMR ke SPM 7. JurusolekJurusolek8. Askar Laskar, ATM Askar Laskar, ATM PemanduPemandu Lokomotif9. Lokomotif Sabah 24 24. Kelayakan Bil.SSM SBPA10.Pembantu PertanianPembantu Pertanian11.Pembantu VeterinarPembantu Veterinar12.Renjer HutanRenjer Hutan13.JuruteknikJuruteknik14.Juruteknik Ukur Juruteknik Ukur15.Juruteknik Landskap Juruteknik Landskap SPM ke 16.Juruteknik PerancangJuruteknik Perancangan BandarSTPM Bandar dan Desa dan Wilayah17.Pembantu Pemeriksa Kilang Pembantu Pemeriksa Kilang dan dan Jentera Jentera18.PembantuWartawan Wartawan/Wartawan19.Pegawai KebudayaanPegawai Kebudayaan [Pegawai Gred B11, B13/14, B17/18, B21/22, B25/26 ditukar lantik ke PT(P/O)]25 25. Kelayakan Bil.SSMSBPA 20. Pegawai AngkatanPegawai AngkatanSPM/DiplomaTetap,Tetap, Angkatanke Ijazah Angkatan Tentera Tentera MalaysiaSarjana Muda Malaysia Kepakaran 21. Pensyarah PerubatanPensyarah PerubatanDenganPengalaman 22.Pensyarah Pergigian Pensyarah Pergigian26 26. Memenuhi keperluan perkhidmatanCalon yang Perubahankompetenbidang pengajiandi IPTA/ IPTSPINDAAN SYARATLANTIKAN 27 27. PINDAANSYARAT LANTIKANBahasa IndeksMelayuJisim Badan Peningkatan SecaraLantikan28 28. KUMPULAN PELANTIKAN BAKATSECARA TERUS DIPENGURUSANDANGRED KENAIKANTERBAIKPROFESIONALPANGKATPERKHIDMATANAWAM 29 29. Kelayakan MasukSSM SBPAIjazah82 76STPM/Diploma70 72SPM 87 56179137PMR 79Darjah 6 ke bawah 15 0Diploma/Ijazah (Bersepadu)911SPM/Diploma (Bersepadu) 05SPM/Diploma/Ijazah18 2154(Bersepadu)PMR/SPM/Diploma/Ijazah41(Bersepadu) Jumlah Keseluruhan 27923430 30. Faktor fungsi tidak relevan fungsi boleh diambil alih fungsi bolehdiswastakan/ diasingkansaraan/ dialih daya(outsource)Ciri-ciri pengambilan baru tidakdibenarkan Penjumudan Penjumudan jawatan kosongdimansuhkan kecualiDi Bawah SBPASebelum SBPA jawatan kenaikanpangkat dikekalkan bagi 78 skim97 skimkemajuan kerjayaPerkhidmatan perkhidmatan skim perkhidmatan tidak 3,352 penyandang boleh ditambah baik32 31. 33 32. Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA(melibatkan 78 skim perkhidmatan)Bil. Skim Perkhidmatan 1.Pembantu Kawalan Trafik Udara 2.Pemandu Lokomotif Sabah 3.Pereka 4.Pegawai Kebudayaan 5.Ahli Fotografi 6.Jurusolek 7.Pegawai Galian 8.Pegawai Kimia Bumi 9.Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/Kaji Bumi)10.Penolong Pegawai Galian11.Penolong Pegawai Kimia Bumi34 33. Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPABil. Skim Perkhidmatan12.Pembantu Galian13.Pembantu Kaji Bumi14.Pegawai Makmal Filem15.Penolong Pegawai Makmal Filem16.Pembantu Makmal Filem17.Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah18.Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma19.Pensyarah Perubatan20.Pensyarah Pergigian Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/21.Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional22.Pengajar Kraf 35 34. Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPABil.Skim Perkhidmatan23.Pembantu Pertanian24.Pembantu Veterinar25.Renjer Hutan26.Pengajar Membalak27.Pengawas Hutan28.Pembantu Hidupan Liar29.Pembantu Hidupan Liar Rendah30.Tukang K131.Tukang K232.Tukang K333.Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah 36 35. Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA Bil. Skim Perkhidmatan 34.Operator Loji 35.Pekerja Awam Khas 36.Pekerja Awam 37.Penyelamat 38.Pelukis Pelan 39.Juruteknik Landskap 40.Juruteknik 41.Juruteknik Ukur 42.Juruteknik Perancang Bandar dan Desa 43.Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera 44.Penguasa Bekalan Air 45.MerinyuTali Air37 36. Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPABil.Skim Perkhidmatan46.Pegawai Perhubungan Preman47.Penyelia Jeti48.Penghantar Notis49.Pembantu Kamera/Pemandu50.Pemandu Kenderaan51.Pembantu Am Pejabat52.Pengurus Stesen53.Penyelia Jurupakaian54.Peniup Kaca55.Pegawai Khidmat Pelanggan56.Pengawas Pemulihan38 37. Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPABil. Skim Perkhidmatan57.Pegawai Penerbitan58.Penolong Pegawai Penerbitan59.Pembantu Penerbitan60.Operator Kamera Offset/ Pembuat Plat61.Penolong Operator Kamera62.Penolong Pegawai Penyelidik Sosial63.Pembantu Penyelidik Sosial64.Pengurus Asrama65.Penolong Pengurus Asrama66.Penyelia Asrama39 38. Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPABil. Skim Perkhidmatan67.Penolong Pegawai Tadbir Tanah68.Pembantu Tadbir Tanah69.Pegawai Pemeriksa Paten70.Pemandu Enjin (Keretapi Bukit Bendera)71.Pembantu Pemuliharaan72.Jurulatih Kawad73.Pembantu Wartawan/Wartawan74.Atendan Kesihatan75.Penolong Pegawai Penaksir76.Pegawai Aktuari77.Pegawai Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia78.Askar Laskar Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia40 39. Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA41 40. Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA63 spKategori JKKPerkhidmatan 1976 Jumud 26 spSSM2002 SSB8 sp 1992 42 41. Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA KesanPegawai Kekal DalamPerkhidmatan Jumud pembaziran modal insan tidak ada kemajuan kerjaya demoralised 43 42. Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA BilanganAgensiPenyandangPerkhidmatan Awam Persekutuan 2,574Pentadbiran Kerajaan Negeri/Pihak Berkuasa Tempatan778Jumlah3,352 44 43. Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA 45 44. Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA 46 45. Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPAJawatan jumud PENYANDANG DITUKARDIMANSUHKANke skim perkhidmatan berkuat kuasa47 46. Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA Jawatan jumuddimansuhkanOPSYEN SBPAPertukaran ke skimDitamatkanperkhidmatan perkhidmatan/SBPABersara 48 47. Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA 49 48. Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPAGred 1Hingga10Tukarke Gred 11Gred 11Dan Ke AtasTukarke gred setara50 49. 1. Pembantu Awam Gred H5-1Skim Perkhidmatan JumudPembantu Pertanian Rendah (Penyelidikan)1Anak Perahu Gred R1, R4 19Gred G112Apprentis Pelukis Pelan Gred R1, R4 20 Pembantu Tukang Letrik Gred R1, R43Juruinjin Laut Gred A11 21 Penjalan Jentera Gred R3, R64Juruteknik Perancang Bandar Gred J1122 Jurumudi Gred A1, A35Mekanik Gred R1, R4 23 Kelasi Gred A16Operator Pam Gred R924 Pegawai Rumah Laki-Laki Gred S1, S47Pembantu Luar Gred S1025 Pembantu Tukang Kimpal Gred R1, R48Pembantu Luar Gred G1126 Tukang Kebun Gred N1, N49Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli Gred S11 27 Amra Gred KP11 Pembantu Pertanian Rendah Luar Bandar Gred28 Juruteknik Pertanian Rendah Gred G1110 G1, G411 Pemandu Motor Injin Sangkut Gred R1, R4 29 Pembantu Makmal Rendah Gred C1112 Pembantu Hidrologi Gred R9, R12 30 Penarik Rantai Gred R1, R413 Pembantu Jurugegas Paip Gred R1, R4 31 Pengawas Gred J1114 Pembantu Juruletrik Auto Gred R1, R432 Penjaga Gred R3, R615 Pembantu Luar Rendah Gred G1, G433 Penolong Tukang Gred R1, R416 Pembantu Mekanik Gred R1, R434 Atendan Haiwan Gred G117 Pembantu Pemasang/Penyambung Gred R1, R435 Pencuci Gred R1018 Pemandu EnjinSangkut/Motobot Gred R1, R436 Pemandu EnjinSangkut/Motobot Gred R3, R6 51 50. 1. Pembantu Awam Gred H5-2Skim Perkhidmatan Jumud1 Juruinjin Laut Gred A14 7 Juruteknik Pertanian Rendah Gred G14Juruteknik Perancang Bandar2 8 Pembantu Makmal Rendah Gred C14Gred J14Pembantu Pertanian Rendah3 Juruteknik Rendah Gred J149(Penyelidikan) Gred G14Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli4 Operator Pam Gred R1410Gred S145 Pembantu Luar Gred G14 11 Pencatit Data Gerudi Gred C146 Pengawas Gred J1412 Pembantu Menggerudi Gred C14 2. Pengawal Keselamatan Gred KP5-1Skim Perkhidmatan Jumud1 Jaga Gred R1, R4 52 51. 3.PembantuOperasiGredN51 Skim Perkhidmatan Jumud1Atendan Gred N1, N4 15 Pegawai Petempatan Rendah Gred N112Atendan Makmal Gred N116 Pelayan Gred N1, N43Atendan Luar Dalam Gred N3, N12 17 Pelayan Asrama Gred N1, N44Atendan Worksyop Gred N1, N418 Pembantu Kerani (Pembanci) Gred N115Drebar/Operator Wayang Gambar Gred N1119 Pembantu Seranta dan Penerbitan Gred N116Jurutayang Studio Gred N1, N4 20 Pencari Fail Gred N1, N47Operator Mesin Gred N1, N421 Pengawas Gred N118Operator Mesin Offset Gred N1, N4 22 Pengawas Istana Gred N119Operator Mesin Penyalin Gred N1, N4 23 Penghantar Berita Gred N110 Operator Mesin Penyalin Gred N1124 Penghantar Cepat Gred N1, N411 Operator Mesin Prosesan Data Gred F11 25 Penjaga Pelan dan Rekod Gred N1, N412 Operator Wayang Gambar Gred N11 26 Penjaga Peringkat II Gred N1, N413 Pegawai Kecil Pejabat Tanah Tkt III Gred N1, N4 27 Penjaga Tkt II Gred N1, N414 Pegawai Kerani Rendah Gred N1128 Penjilid Buku Gred N11 53 52. 3.PembantuOperasiGredN51Skim Perkhidmatan Jumud29 Penyelia Bangunan Rendah Gred N11 41 Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N1130 Atendan Letak Kereta Gred N1, N12 42 Penyemak Perpustakaan Gred S1131 Atendan Letak Kereta Gred N443 Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam Gred S1132 Juruteknik Percetakan Rendah Gred N11 44 Pembantu Tadbir Rendah Gred N1133 Juruteknik Penilaian Rendah Gred W1145 Pengawet Gred N1134 Pelukis Pelan Rendah Gred J11 46 Pencatit Masa Gred N1135 Pembaca Pruf Gred N11 47 Penimbang Gred N11 Pembantu Ekonomi Rumahtangga36 48 Pemungut Sewa Gred N3, N12 Rendah Gred S11 Pembantu Penguatkuasa Rendah Gred37 49 Pembantu Kesihatan Awam Gred U11 N1138 Pemeriksa Filem Rendah Gred N11 50 Pembantu Percetakan Rendah Gred N1139 Penyelenggara Stor Rendah Gred N1151 Pembantu Rendah Penerbitan Gred B1140 Penyelia Asrama Rendah Gred N11 54 53. 3.PembantuOperasiGredN52Skim Perkhidmatan Jumud1Drebar/Operator Wayang Gambar Gred N14 12 Penimbang Gred N142Operator Mesin Penyalin Gred N14 13 Penyelenggara Stor Rendah Gred N143Operator Wayang Gambar Gred N1414 Penyelia Asrama Rendah Gred N144Pegawai Kerani Rendah Gred N14 15 Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N145Pegawai Petempatan Rendah Gred N14 16 Pembantu Tadbir Rendah Gred N146Pembantu Kerani (Pembanci) Gred N1417 Pelukis Pelan Rendah Gred J147Pengawas Gred N1418 Juruteknik Penilaian Rendah Gred W148Pengawas Istana Gred N14 19 Penyelia Bangunan Rendah Gred N149Penjilid Buku Gred N14 20 Pembantu Kesihatan Awam Gred U1410 Pembantu Penguatkuasa Rendah Gred N1421 Pembantu Seranta dan Penerbitan Gred N1411 Pencatit Masa Gred N14 22 Pembantu Rendah Penerbitan Gred B1455 54. 4. Pembantu LautSkim Perkhidmatan Jumud Tukar ke1 Drebar Enjin Kelas 2 Gred A17 Pembantu Laut Gred A4-12 Drebar Enjin Kelas 2 Gred A22 Pembantu Laut Gred A4-35. Juruteknik KomputerSkim Perkhidmatan Jumud Tukar ke1 Operator Komputer Gred F17Juruteknik Komputer Gred FT4-12 Operator Komputer Gred F22Juruteknik Komputer Gred FT4-36. Pembantu KemahiranSkim Perkhidmatan JumudTukar ke1 Pengajar Ketukangan Gred III Gred J17 Pembantu Kemahiran Gred H4-12 Pengajar Ketukangan Gred III Gred J22 Pembantu Kemahiran Gred H4-3 56 55. 7. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)Skim Perkhidmatan JumudTukar ke1Pembuat Set Gred N172Merinyu Daging Gred N173Merinyu Kesihatan Gred C194Merinyu Pekan Gred N17 Pembantu Tadbir5Jurubina Model Gred J17 (Perkeranian/Operasi)6Juruproses Filem X-Ray Gred U11, U14Gred N4-17Pembantu Hospital Rendah Gred U11, U14 Pembantu Teknologi Makmal Perubatan Gred U11,8 U149Serang Gred A1710 Pembuat Set Gred N2211 Merinyu Daging Gred N22 Pembantu Tadbir12 Merinyu Kesihatan Gred C22(Perkeranian/Operasi)13 Merinyu Pekan Gred N22Gred N4-314 Penyelia Bangunan Gred N22 57 56. 8. Pembantu Hal Ehwal Islam Skim Perkhidmatan JumudTukar kePegawai Perkhidmatan Pendidikan1 Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S4-1Bukan Siswazah Gred DG17Pegawai Perkhidmatan Pendidikan2 Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S4-3Bukan Siswazah Gred DG22 9. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Skim Perkhidmatan JumudTukar kePegawai Perkhidmatan Pendidikan Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam1Bukan Siswazah Gred DG27Gred S3-12 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Penolong Pegawai Hal Ehwal IslamBukan Siswazah Gred DG32Gred S3-2 58 57. 10. Jururawat Masyarakat Gred U4-2 Skim Perkhidmatan Jumud1 Penolong Jururawat Gred U11, U14*2 Bidan Gred U11, U14**Tertaklukkepadamemenuhi syarat ditetapkan dalam surat rujukanJPA.BPO(S)324/14/24 Jld.25 (31) bertarikh 22 Disember 2009 dan PekelilingPerkhidmatan Bilangan 21 Tahun 2003. 11. Pustakawan Skim Perkhidmatan JumudTukar ke1 Pegawai Perpustakaan Gred S41 Pustakawan Gred S1-12 Pegawai Perpustakaan Gred S44 Pustakawan Gred S1-23 Pegawai Perpustakaan Gred S48 Pustakawan Gred S1-459 58. 60 59. 61