sbpa gaji guru 2012

of 26 /26
1 PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Author: khairiltitov-zainuddin

Post on 17-May-2015

1.810 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PPTX dari JPA.

TRANSCRIPT

  • 1. JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA 1

2. SARAAN YANG KOMPETITIFGaji SinglePointPEMBENTUKAN Gaji JADUAL GAJI Minimum-BARU MaksimumGaji Sebaris2 3. PEMBENTUKAN GAJI SEBARISGaji Pokok Dengan Kadar UpahKomponenUntuk Kerja BerubahPRINSIPSARAAN Relativiti &KelayakanMasuk & Pariti Latihan33 4. PEMBENTUKAN GAJI SEBARIS Gaji minimum yang baru. Penjajaran semula susunan keutamaan (ranking order)perkhidmatan. Penjajaran semula kadar Kenaikan Gaji Tahunan Kadar KGT yang baru. pola KGT yang menaik kadar yang seragam bagi setiap gred yang setara dalam semua Klasifikasi Perkhidmatan. Tanggagaji bilangan yang seragam bagi setiap gred yangsetara dalam semua Klasifikasi Perkhidmatan. 9 5. PEMBENTUKAN GAJI SEBARIS Gaji maksimum yang lebih tinggi. Relativiti antara gred ditambahbaik supaya gaji gred naikpangkat dapat tampung gaji maks gred lebih rendah.13 6. PRINSIPKAEDAHPEMINDAHAN PEMINDAHAN GAJI GAJIDipindahkan kepadaTertinggimatagaji yang sama berhampiran tidak atau tertinggikurang daripada berhampiran tidaksatu Pergerakankurang daripada Gaji Biasa (PGB). satu PGB. 16 7. LAMPIRAN C4CONTOH PEMINDAHAN GAJIB) PEMINDAHAN SKIM PERKHIDMATAN KEKAL (PENGURUSAN DAN PROFESIONAL)Gred M41 T24 T9T10T11T12T13 T T23 (SSM) 1(Maks) P12728.35 2820.19 2912.03 3003.87 3095.71... 4565.18 4718.25Pemindahan Gaji JGM ke JGS1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal.2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. TPG ditetapkan 1 Jan.3. PGT bagi tahun 2012 pada 1 Jan. Layak diberikan PGT seterusnya. 2 GredT20T1T2 T3 T4T5 T6 T7T8 T9 T10 T11 T...T18 T19(SBPA)(Maks) M1-11935 2160 2385 2610 2835 3060 3285 3510 3735 3960 4185 ....5770 6000 6230 3 Pertambahan Gaji Yang Diterima Pada Tahun 2012 1. 1 Januari 2012 P1T9 (RM2728.35) ke P1T10 (RM2820.19) = RM91.84 P1T10 (RM2820.19) ke T5 (RM2835)= RM14.81 Jumlah Pertambahan Gaji dari SSM ke SBPA= RM106.65 2.1 Januari 2012 Pergerakan Gaji Tahunan T5 (RM2835) ke T6 (RM3060)= RM225.00 Jumlah Pertambahan Gaji pada tahun 2012 = RM331.6518 8. LAMPIRAN C4 CONTOH PEMINDAHAN GAJI B) PEMINDAHAN SKIM PERKHIDMATAN KEKAL (KUMPULAN PELAKSANA) Gred N36 T11 1 Kuantum T5T6T7T8T9T10(SSM)(Maks)PGBP2 3849.91 4026.87 4203.83 4380.79 4557.75 4734.71 4911.67 5088.63 1Pemindahan Gaji JGM ke JGS1. Pegawai diberikan satu kuantum PBG di gred gaji asal.2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. 2 Gred T15T1 T2 T3 T4 T5T6 T7 T8T9 T10 T11 T12 T13 T14(SBPA) (Maks) N3-43035 3215 3395 3575 3755 3935 4115 4295 4475 4655 4835 5015 5195 5375 555533. Kenaikan gaji tahunan 2012.19 9. LAMPIRAN C5CONTOH PEMINDAHAN GAJIG) PENARAFAN SEMULA SKIM PERKHIDMATAN/ SKIM PERKHIDMATAN JUMUD (MEMENUHI SYARAT : Gred 1-10 ke Gred 11)Gred T18 T11 T12T13 T T16T17 Contoh Skim Perkhidmatan N4(SSM)1 (Maks): i) Pembantu Am Pejabat; P2 1302.51 1359.68 1416.85 1588.36 1645.53 1702.70ii) Pengawas PemulihanPemindahan Gaji JGM ke JGS1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal.2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama2atau tertinggi berhampiran. TPG ditetapkan 1 April.3. PGT bagi tahun 2012 pada 1 April. Layak diberikan PGT seterusnya.Gred T20T7 T8 T9 T10 T11T12 T17 T18 T19 (SBPA) (Maks)N5-11330 1410 1490 1570 1650 1730 2135 2220 230523903Pertambahan Gaji Yang Diterima Pada Tahun 20121. 1 Januari 2012P2T12 (RM1359.68) ke P2T13 (RM1416.85)= RM57.17P2T13 (RM1416.85) ke T9 (RM1490)= RM73.15Jumlah Pertambahan Gaji dari SSM ke SBPA= RM130.322. 1 April 2012 Pergerakan Gaji Tahunan T9 (RM1490) ke T10 (RM1570)= RM80.00Jumlah Pertambahan Gaji pada tahun 2012 = RM210.3220 10. LAMPIRAN C6CONTOH PEMINDAHAN GAJIG) PENARAFAN SEMULA SKIM PERKHIDMATAN/ SKIM PERKHIDMATAN JUMUD (TIDAK MEMENUHI SYARAT : Gred 1 10 ke Gred 11) GredT18T11 T12 T13T T16 T17Contoh Skim Perkhidmatan :N4(SSM) 1 (Maks) i) Pembantu Am Pejabat;P2 1302.51 1359.68 1416.85 1588.36 1645.53 1702.70 ii) Pengawas Pemulihan Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal.22. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang samaatau tertinggi berhampiran. TPG ditetapkan 1 April. 3. PGT bagi tahun 2012 pada 1 April. Layak diberikan PGTseterusnya. GredT20 T8 T9T10 T11 T12 T3 T17 T18T19(SBPA)(Maks) N6-21190 1255 1320 1385 1450 1515 1775 1840 1905 19703Pertambahan Gaji Yang Diterima Pada Tahun 20121. 1 Januari 2012P2T12 (RM1359.68) ke P2T13 (RM1416.85) = RM57.17P2T13 (RM1416.85) ke T12 (RM1450)= RM33.15Jumlah Pertambahan Gaji dari SSM ke SBPA = RM90.322. 1 April 2012 Pergerakan Gaji Tahunan T12(RM1450) ke T13 (RM1515) = RM65.00Jumlah Pertambahan Gaji pada tahun 2012= RM155.32 21 11. LAMPIRAN C6 CONTOH PEMINDAHAN GAJII) PENARAFAN SEMULA SKIM PERKHIDMATAN (TIDAK MEMENUHI SYARAT : Gred 17 ke Gred 27 ) Gred T26T13T14T15TT24 T25 Contoh Skim Perkhidmatan : J17(SSM)1 (Maks) i) Juruteknik;P1 1460.22 1526.77 1593.32 2192.27 2258.82 2325.37ii) Pembantu Pemeriksa Kilang& Jentera. Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal. 2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang samaatau tertinggi 2 3. PGT bagi tahun 2012 pada 1 Jan. Layak diberikan PGTseterusnya.Gred T20T6 T7T8 T9 T10 T11 T17 T18 T19 (SBPA) (Maks)J4-1 1455 1550 1645 1740 1835 1930 2505 2605 27052805 3 Pertambahan Gaji Yang Diterima Pada Tahun 2012 1. 1 Januari 2012 P1T14 (RM1526.77) ke P1T15 (RM1593.32) = RM66.55 P1T15 (RM1593.32) ke T8 (RM1645) = RM51.68 Jumlah Pertambahan Gaji dari SSM ke SBPA = RM118.23 2.1 Jan 2012 Pergerakan Gaji Tahunan T8 (RM1645) ke T9 (RM1740) = RM95.00 Jumlah Pertambahan Gaji pada tahun 2012= RM213.23 22 12. LAMPIRAN C6 CONTOH PEMINDAHAN GAJII) PENARAFAN SEMULA SKIM PERKHIDMATAN (TIDAK MEMENUHI SYARAT : Gred 17 ke Gred 27 ) Gred T26 T13T14 T15TT24 T25 Contoh Skim Perkhidmatan : J17(SSM) 1(Maks) i) Juruteknik;P11460.22 1526.77 1593.322192.27 2258.82 2325.37ii) Pembantu Pemeriksa Kilang& Jentera. Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal. 2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang samaatau tertinggi 3. PGT bagi tahun 2012 pada 1 Jan. Layak diberikan PGT2seterusnya.Gred T20 T6T7 T8T9T10T11 T17T18 T19 (SBPA) (Maks)J4-11455 1550 1645 1740 1835 1930 2505 2605 2705 28053 Pertambahan Gaji Yang Diterima Pada Tahun 2012 1. 1 Januari 2012 P1T14 (RM1526.77) ke P1T15 (RM1593.32) = RM66.55 P1T15 (RM1593.32) ke T8 (RM1645) = RM51.68 Jumlah Pertambahan Gaji dari SSM ke SBPA = RM118.23 2.1 Jan 2012 Pergerakan Gaji Tahunan T8 (RM1645) ke T9 (RM1740) = RM95.00 Jumlah Pertambahan Gaji pada tahun 2012= RM213.23 23 13. CONTOH PEMINDAHAN GAJIK) PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PERKHIDMATAN MELEBIHI 15 TAHUNGred N17T24T13T14T15T16T17 T18Contoh Skim Perkhidmatan : (SSM)1(Maks) i) Pembantu Tadbir (PT/PO); P11419.30 1485.85 1552.40 1618.95 1685.50 1752.05 2151.35 ii) Pembantu Pengurusan Murid.TPG BARU KEKAL1 APR 1 JANKEKAL KEKAL 1 APR 1 JANPemindahan Gaji JGM ke JGS1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal.2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. TPG ditetapkan 1 April. 23. PGT bagi tahun 2012 pada 1 April. Gred T20 T7T8 T9 T10 T11T12T13 T14T15T16 T17 T18 T19(SBPA) (Maks) N4-11525 1620 1715 1810 1905 2000 2095 2190 2285 2380 2480 2580 26802780 34. Genap 15 tahun perkhidmatan di gred lantikan dan boleh dipertimbangkan kenaikan pangkat secara KUP ke Gred N4-3.4 5. PGT berdasarkan keputusan PPSM. GredT1T2T3T4T5T6 T7 T8 T9T10 T11T12T13 T14 T15(SBPA)N4-3 1920 2035 2150 2265 2380 2495 2610 2725 2840 2955 3070 3185 3300 3415 3530 15 X PGT 5 24 14. KAEDAH PEMINDAHAN GAJI KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) Bagi tujuan tawaran opsyen SBPA, gaji pegawai dipindahkan seperti mana pemindahan gaji bagi pegawai yang berada di matagaji maksimum gred tersebut. Ketua Jabatan hendaklah memohon Jadual Pemindahan Gaji daripada Bahagian Saraan, JPA bagi tujuan pengesahan pemindahan gaji dan penetapan Tarikh Pergerakan Gaji pegawai.Gred1 T11 T13 T14DGA32-3 T1T2T3T T9 T10(Maks)(KUP) (KUP) (SSM)P22626.30 2733.69 2841.083485.42 3592.81 3700.20 3807.59 3914.98 4022.37GredT15T1T2T3T8T9T13T14 (SBPA)(Maks) DG2-22710 2865 3020 3795 3950 4570 4725 488025 15. 33 16. CONTOH KUANTUM PERTAMBAHAN GAJI DARIPADA SSM KE SBPA (DG41ke DG1-1 ke DG1-2 = RM794.20) Gred DG41T27 T11 T12T13T14 T15 T16KGT 1 KGT 2 (SSM) (Maks)P1 2600.35 2690.80 2781.25 2871.70 2962.15 3052.60 4645.8590.45 150.28 1 Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gajiOpsyen (1+2) + PGT = RM359.20 asal. (+90.45)2 2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagajiyang sama atau tertinggi berhampiran. Tarikh PergerakanGaji pegawai ialah 1 Januari. (+43.75) 3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun2012 pada 1 Januari. (+225) GredT20T4 T5T6 T7 T8 T9 T10T11T12 T13 T14T15 T16KGT 1 KGT 2(SBPA)(Maks)DG1-12600 2825 3050 3275 3500 3725 3950 4175 4400 4625 4850 5075 53006220 225 230 3 4. Pegawai menggenapkan 10 tahun perkhidmatan di gredlantikan dan boleh dipertimbangkan peningkatan gred gajike Gred DG1-2. (+435) 4 5. Pergerakan Gaji Tahunan. GredT18 T3 T4 T5 T6 T7 T8T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17KGT(SBPA)(Maks) DG1-2 3485 3735 3985 4235 4485 4735 4985 5235 5485 5735 5985 6235 6485 6735 6985 7235250 534 17. CONTOH KUANTUM PERTAMBAHAN GAJI DARIPADA SSM KE SBPA (DG44 ke DG1-2 ke DG1-4 = RM 984.21)Gred DG44 T14 T10T11 T12 T13 KGT 1KGT 2(SSM)(Maks)P14335.51 4485.79 4636.07 4786.35 4936.63 150.28 162.811 Pemindahan Gaji JGM ke JGS1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gajiOpsyen (1+2) + PGT = RM499.21asal.(+150.28) 22. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. Tarikh Pergerakan Gaji pegawai ialah 1 Januari.(+98.93)3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun 2012 pada 1 Januari.(+250) GredT18 T7 T8T9 T10T11 T12 T13T14 T15T16 T17KGT 1(SBPA)(Maks)DG1-24485 4735 4985 5235 5485 5735 5985 6235 6485 6735 6985 723525034. Pegawai menggenapkan 10 tahun perkhidmatan di gred DG44 dan boleh dipertimbangkan peningkatan gred gaji ke Gred DG1-4. (+485)45. Pergerakan Gaji Tahunan. GredT17 T5T6 T7 T8T9 T10T11T12 T13 T14 T15 T16KGT(SBPA)(Maks) DG1-4 5470 5740 6010 6280 6550 6820 7090 7360 7630 7900 8170 8440 8710270535 18. CONTOH KUANTUM PERTAMBAHAN GAJI DARIPADA SSM KE SBPA (DG48 ke DG1-4 ke DG1-5 = RM932.88) Gred DG48 T8 T7KGT 1 (SSM) (Maks) P1 5573.965777.12 5980.28 203.16 1 Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gajiOpsyen (1+2) + PGT = RM502.88 asal.(+203.16)2 2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagajiyang sama atau tertinggi berhampiran. Tarikh PergerakanGaji pegawai ialah 1 Januari.(+29.72) 3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun2012 pada 1 Januari.(+270) GredT17T6T7T8T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 KGT 1(SBPA)(Maks)DG1-45740 6010 6280 6550 6820 7090 7360 7630 7900 8170 84408710 270 3 4. Pegawai menggenapkan 6 tahun perkhidmatan di gredDG48 dan boleh dipertimbangkan peningkatan gred gaji keGred DG1-5. (+430)4 5. Pergerakan Gaji Tahunan. Gred T6T7 T8T9 T10 T11T12 T13 T14 T15 T16KGT(SBPA) DG1-5 6710 7000 7290 7580 7870 8160 8450 8740 9030 9320 96102905 36 19. CONTOH KUANTUM PERTAMBAHAN GAJI DARIPADA SSM KE SBPA (DG52 ke DG1-5 ke DG1-6 = RM1,022.41)Gred DG52 T8T7 KGT 1(SSM) (Maks)P16119.43 6322.59 6525.75 203.16 Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1 1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gajiOpsyen (1+2) + PGT = RM677.41 asal.(+203.16) 2 2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagajiyang sama atau tertinggi berhampiran. Tarikh PergerakanGaji pegawai ialah 1 Januari.(+184.25) 3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun2012 pada 1 Januari.(+290) Gred T16 T5 T6T7 T8T9T10T11T12 T13 T14 T15 KGT 1(SBPA) (Maks)DG1-56420 6710 7000 7290 7580 7870 8160 8450 8740 9030 9320 96102903 4. Pegawai menggenapkan 3 tahun perkhidmatan di gredDG52 dan boleh dipertimbangkan peningkatan gred gaji keGred DG1-6. (+345)4 5. Pergerakan Gaji Tahunan.GredT2 T3 T4T5T6 T7 T8T9 T10 T11T12T13T14 T15 KGT (SBPA) DG1-6 7345 7665 7985 8305 8625 8945 9265 9585 9905 10225 10545 10865 11185 11505 3205 37 20. CONTOH KUANTUM PERTAMBAHAN GAJI DARIPADA SSM KE SBPA (DGA29 ke DG2-1 ke DG2-2 = RM653.89) Gred DGA29T23 T10T11T12 T13 T14KGT 1KGT 2(SSM) (Maks)P11991.07 2056.11 2121.15 2186.19 2251.23 3036.2165.04 98.311Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gajiOpsyen (1+2) + PGT = RM228.89 asal. (+65.04) 2 2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagajiyang sama atau tertinggi berhampiran. Tarikh PergerakanGaji pegawai ialah 1 Januari. (+18.85) 3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun2012 pada 1 Januari. (+145) GredT20 T4 T5T6 T7 T8T9 T10T11T12T13T14 T15 T16 KGT 1 KGT 2(SBPA)(Maks)DG2-11995 2140 2285 2430 2575 2720 2865 3010 3155 3300 3445 3590 37354335145 1503 4. Pegawai menggenapkan 10 tahun perkhidmatan di gredlantikan dan boleh dipertimbangkan peningkatan gred gajike Gred DG2-2. (+425)4 5. Pergerakan Gaji Tahunan. Gred T15 T1T2 T3 T4T5 T6T7 T8 T9T10T11 T12 T13 T14 KGT(SBPA) (Maks) DG2-2 2710 2865 3020 3175 3330 3485 3640 3795 3950 4105 4260 4415 4570 4725 4880155538 21. CONTOH KUANTUM PERTAMBAHAN GAJI DARIPADA SSM KE SBPA (DGA32 ke DG2-2 ke DG2-3 = RM517.46) Gred DGA32T11 T8T9 T10 KGT 1(SSM)(Maks)P13104.23 3202.54 3300.85 3399.16 98.31 1Pemindahan Gaji JGM ke JGS1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gajiOpsyen (1+2) + PGT = RM282.46asal. (+98.31)22. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. Tarikh Pergerakan Gaji pegawai ialah 1 Januari. (+29.15)3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun 2012 pada 1 Januari. (+155) Gred T4 T5T6T7 T8 T9T10T11T12 T13 T14 T15 KGT(SBPA)DG2-23175 3330 3485 3640 3795 3950 4105 4260 4415 4570 4725 488015534. Pegawai menggenapkan 8 tahun perkhidmatan di gred DG2- 2 boleh dipertimbangkan peningkatan gred gaji ke Gred DG2-3. (+235)45. Pergerakan Gaji Tahunan. Gred T15 T5T6 T7T8 T9 T10T11T12 T13 T14 KGT(SBPA) (Maks) DG2-3 3720 3885 4050 4215 4380 4545 4710 4875 5040 5205 5370 165 5 39 22. CONTOH KUANTUM PERTAMBAHAN GAJI DARIPADA SSM KE SBPA (DGA34 ke DG2-3 ke DG2-5 = RM579.20) Gred DGA34T7 T6KGT 1(SSM)(Maks)P13497.49 3595.80 3694.1198.31 1 Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gajiOpsyen (1+2) + PGT = RM289.20 asal. (+98.31)2 2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagajiyang sama atau tertinggi berhampiran. Tarikh PergerakanGaji pegawai ialah 1 Januari. (+25.89) 3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun2012 pada 1 Januari. (+165) GredT15 T4 T5T6T7 T8T9T10 T11 T12 T13T14KGT(SBPA)(Maks)DG2-33555 3720 3885 4050 4215 4380 4545 4710 4875 5040 5205 5370 1653 4. Pegawai menggenapkan 5 tahun perkhidmatan di gred DG2-3 boleh dipertimbangkan peningkatan gred gaji ke GredDG2-5. (+290)4 5. Pergerakan Gaji Tahunan. GredT15 T6T7 T8T9 T10 T11T12 T13 T14KGT(SBPA)(Maks) DG2-5 4175 4370 4565 4760 4955 5150 5345 5540 5735 5930 1955 40 23. TARIKH PERGERAKAN GAJI1 JANUARITPG sedia ada 1 APRIL KEKAL1 JULAI1 OKTOBERKECUALIi. pemindahan gaji yang melibatkan bracketingii. pemindahan gaji bagi matagaji maksimum41 24. SENARAI LAMPIRAN C PEKELILING PERKHIDMATAN PELAKSANAAN SBPA BAGIPEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUANJadual Gaji Sebaris Untuk Skim Perkhidmatan Tetap. - Lampiran C1Jadual Gaji Sebaris Untuk Skim Perkhidmatan Jumud. - Lampiran C2Contoh kaedah pemindahan gaji. - Lampiran C3Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan - Lampiran C4Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Tetap.Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh PergerakanGaji Bagi Skim Perkhidmatan Yang Diberi Penarafan Semula - Lampiran C5(Penyandang Yang Memenuhi Syarat).Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh PergerakanGaji Bagi Skim Perkhidmatan Yang Diberi Penarafan Semula - Lampiran C6(Penyandang Yang Tidak Memenuhi Syarat).Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh PergerakanGaji Bagi Skim Perkhidmatan Jumud (Penyandang Yang - Lampiran C7Memenuhi Syarat).Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh PergerakanGaji Bagi Skim Perkhidmatan Jumud (Penyandang Yang - Lampiran C8Tidak Memenuhi Syarat). 44 25. SENARAI LAMPIRAN CPEKELILING PERKHIDMATAN PELAKSANAAN SBPA BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKANJadual Gaji Sebaris Untuk Skim Perkhidmatan Tetap.- Lampiran C5Contoh kaedah pemindahan gaji.- Lampiran C6Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan - Lampiran C7Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Tetap. 45 26. Terima kasih 46