taklimat sbpa umum bp 6.12.2011

of 8 /8
PERSARAAN & FAEDAH PERSARAAN Pengiraan faedah Persaraan seolah-olah berkhidmat sehingga mencapai umur persaraan paksa bagi persaraan atas kehendak Kerajaan/ Menteri Bagi lantikan pada atau selepas 12 April 1991, pencen akan mula dibayar apabila mencapai umur 55 tahun bagi kes persaraan pilihan sendiri. Bagi pegawai yang masih dalam perkhidmatan pada 1 Januari 2012 boleh memilih opsyen: 1. 55 tahun ke 60 tahun atau 2. 56 tahun ke 60 tahun atau 3. 58 tahun ke 60 tahun atau 4. Kekal umur persaraan paksa 55/56/58 1. Menggalakkan penjawat awam cemerlang kembali dalam perkhidmatan awam 2. Menghargai nilai sesuatu tempoh perkhidmatan awam pegawai 3. Tempoh terputus kerana tiada pelepasan dengan izin atau diselangi dengan selain dari sektor awam boleh dicantumkan dengan sektor awam

Upload: mohd-mustakim-kamarudin

Post on 22-Jul-2015

2.756 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Taklimat sbpa umum bp 6.12.2011

PERSARAAN &

FAEDAH PERSARAAN

Pengiraan faedah Persaraanseolah-olah berkhidmatsehingga mencapai umurpersaraan paksa bagipersaraan atas kehendakKerajaan/ Menteri

Bagi lantikan pada atauselepas 12 April 1991, pencen akan mula dibayarapabila mencapai umur 55 tahun bagi kes persaraanpilihan sendiri.

Bagi pegawai yang masihdalam perkhidmatan pada1 Januari 2012 boleh memilihopsyen:

1. 55 tahun ke 60 tahun atau2. 56 tahun ke 60 tahun atau3. 58 tahun ke 60 tahun atau4. Kekal umur persaraan

paksa 55/56/58

1. Menggalakkan penjawat awamcemerlang kembali dalamperkhidmatan awam

2. Menghargai nilai sesuatu tempohperkhidmatan awam pegawai

3. Tempoh terputus kerana tiadapelepasan dengan izin ataudiselangi dengan selain darisektor awam boleh dicantumkandengan sektor awam

Page 2: Taklimat sbpa umum bp 6.12.2011

TAWARAN OPSYEN PENINGKATAN UMUR PERSARAAN WAJIB KE 60 TAHUN

2

• Pegawai yang masih berada dalam perkhidmatanpada 1.1.2012 layak diberi opsyen umur persaraanpaksa 60 tahun. (Mereka yang bersara sebelum ataupada 1.1.2012 tidak berada dalam perkhidmatanpada 1.1.2012, iaitu tarikh kuat kuasa pekeliling.Maka mereka tidak tertakluk kepada pekeliling itu);

• Pegawai yang tidak memilih SBPA boleh memilihopsyen umur persaraan paksa 60 tahun;

• Pegawai hanya dibenarkan memilih opsyen 60 tahunatau kekal dalam umur persaraan paksa sekarang.

Page 3: Taklimat sbpa umum bp 6.12.2011

PEMBAYARAN PENCEN KEPADA PESARA PILIHAN DIAWALKAN

3

• Sebelum 1.1.2012, pegawai yang dilantik pada atauselepas 12.4.1991 akan dibayar pencen apabilamencapai umur persaraan paksa yang terpakaibaginya iaitu pada umur 55 / 56 / 58 tahun;

• Mulai 1.1.2012, pencen kepada pegawai yang dilantikpada atau selepas 12.4.1991 dibayar ketika mencapaiumur 55 tahun [termasuk pesara yang telah bersarapilihan sebelum 1.1.2012 dan belum menerimapencen semasa mencapai umur 55 tahun (tanpatunggakan pencen sebelum 1.1.2012)];

Page 4: Taklimat sbpa umum bp 6.12.2011

PEMBAYARAN PENCEN KEPADA PESARA PILIHAN DIAWALKAN

4

Tarikh lantikan pada /

selepas 12.4.1991

Tarikh Persaraan

Pilihan

Mencapai umur

55 tahun 56 tahun 58 tahun ?

A B C

Pencen sepatutnya mula dibayar

Pembayaran pencen diawalkan pada tarikh mencapai umur 55 tahun

Ganjaran dan GCR dibayar

Tarikh mencapai umur persaraan wajib melalui pelantikan atau opsyen

Page 5: Taklimat sbpa umum bp 6.12.2011

PENGIRAAN FAEDAH PERSARAAN SEOLAH-OLAH PEGAWAI BERKHIDMAT HINGGA MENCAPAI UMUR PERSARAAN WAJIB

BAGI PERSARAAN ATAS KEHENDAK KERAJAAN

5

Ganjaran Sekaligus = 7.5% x (290 + 80) x gaji akhir di B

Pencen Bulanan = 1/600 x (290 + 80) x gaji akhir di B

(tertakluk kepada maksimum 3/5 gaji akhir)

A B C

Umur PersaraanWajib

Dikehendakibersara

290 bulan 80 bulan

TarikhLantikan

Contoh Pengiraan Faedah Persaraan Bagi Persaraan Atas Alasan Kepentingan Negara Atau Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam

Page 6: Taklimat sbpa umum bp 6.12.2011

6

KEBOLEHALIHAN

• Pengambilan kira perkhidmatan lepas yang terputustanpa pelepasan dengan izin atau kerana diselangidengan tempoh perkhidmatan selain dari sektorawam bagi pegawai yang dilantik pada atau selepas1.1.2012;

• Dasar ini bertujuan untuk menggalakkan penjawatawam yang pernah meletakkan jawatan untukkembali berkhidmat dalam Kerajaan.

Page 7: Taklimat sbpa umum bp 6.12.2011

KEBOLEHALIHAN

7

CONTOH KEADAAN BAGI PELAKSANAAN DASAR KEBOLEHALIHAN (PORTABILITY)

1.1.2012

1 ALI

A C DB

2 KASSIM

A B

Tempohswasta

dll.

C D

3 AISHAH

A B C D

Tempohswasta

dll.

Tempohswasta

dll.

E F

4 LIM

A B C D

Tempohswasta

dll.

5 MUTHU

A B C D

Tempohswasta

dll.

Nota: ‘X’ adalah lantikan semula

Tempoh dimasukkira bagi maksudpengiraan faedah

persaraan= (A-B) + (C-D)

= (A-B) + (C-D)

= (A-B) + (C-D) + (E-F)

= (C-D)

= (A-B) + (C-D)

X

X

X

X

X

Page 8: Taklimat sbpa umum bp 6.12.2011

8

TERIMA KASIH