taklimat dan contoh pergerakan gaji sbpa

Upload: osmanullrazi-abdullah

Post on 15-Jul-2015

97 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA1

SARAAN YANG KOMPETITIF

Gaji Single Point

PEMBENTUKAN JADUAL GAJI BARU

Gaji MinimumMaksimum

Gaji Sebaris

2

PEMBENTUKAN GAJI SEBARIS

Gaji Pokok Dengan Komponen Berubah PRINSIP SARAAN

Kadar Upah Untuk Kerja

Relativiti & Pariti

Kelayakan Masuk & Latihan

33

Kadar Upah Untuk Kerja (Rate For The Job) Upahan yang dibayar hendaklah mengikut jenis kerja dan tanggungjawab yang dijalankan. Semakin berat dan kompleks tugas dan tanggungjawab yang dijalankan, semakin bertambah upahan yang diterima.

44

sesuai sukat dengan timbangnya, sesuai belah dengan ukurnya, sesuai peluh dengan upahnya, sesuai penat dengan dapatnya, sesuai hukum dengan salahnya, sesuai alur dengan patutnya.Sumber: Tenas Effendy, Tunjuk Ajar Melayu

5

Kelayakan Masuk Dan Latihan Seseorang calon perlu memenuhi syarat kelayakan dan latihan yang ditetapkan bagi melayakkannya menjalankan sesuatu kerja dalam sektor awam.

66

Relativiti Dan Pariti Relativiti - hubung kait munasabah dalam struktur gaji antara gred jawatan lebih tinggi dengan gred jawatan lebih rendah. Pariti - anggota perkhidmatan awam dalam kumpulan perkhidmatan setaraf sewajarnya menerima saraan yang setaraf. Kedudukan relativiti, sama ada di dalam skim perkhidmatan yang sama (vertical relativity) ataupun di antara gred dalam skim-skim perkhidmatan yang berlainan (horizontal relativity) hendaklah terhad kepada sesuatu kumpulan perkhidmatan sahaja.

7

Gaji Pokok Dengan Komponen Berubah Upahan yang mencukupi untuk menyara keperluan hidup asas (living wage) meliputi keperluan bagi makanan, pakaian dan perumahan. Komponen berubah meliputi pemberian elaun/ insentif mengikut keperluan dan keadaan semasa. Tiada elaun-elaun yang bersifat (permanent), sejagat (universal) dan (regular) patut dibayar kepada pegawai. kekal biasa8

PEMBENTUKAN GAJI SEBARIS Gaji minimum yang baru. baru. Penjajaran semula susunan keutamaan (ranking order) perkhidmatan. perkhidmatan. Penjajaran semula kadar Kenaikan Gaji Tahunan Kadar KGT yang baru. baru. pola KGT yang menaik kadar yang seragam bagi setiap gred yang setara dalam semua Klasifikasi Perkhidmatan. Perkhidmatan. Tanggagaji bilangan yang seragam bagi setiap gred yang setara dalam semua Klasifikasi Perkhidmatan. Perkhidmatan.

9

CONTOH GAJI MINIMUM

Gred N17 (SSM)T1 T1P1 P2 P3 T2 870.29 923.24 977.69 T3 920.20 974.67 1030.63 T T15 1552.40 1646.28 1744.55 T16 1618.95 1715.86 1817.15 T T23 2084.80 2202.92 2325.35 T24 (Maks) 2151.35 2272.50 2397.95

820.38 820.38871.81 871.81 924.75 924.75

Gred N4-1 (SBPA)T1 T1N4-1 T2 T3 T T T15 T16 T17 T18 T19 T20 (Maks) 2780

955

1050 1145

2285 2380 2480 2580 2680

10

SSM GRED 54 52 48 45 44 41 40 38 36/38 34 32 29 27 26 24 22 19 17 16 14 11

GRED 1-6 1-5 1-4 1-3 1-2 1-1 2-6 / 3-5 2-5 2-4 / 3-4 2-3 / 3-3 2-2 / 3-2 2-1 3-1 4-5 4-4 4-3 4-2 4-1 5-3 5-2 5-1

SBPA KGT 1 KGT 2 320 290 270 255 260 250 225 230 225 195 180 165 155 145 145 125 120 115 100 95 95 90 80 150 150

BIL. T 15 16 17 20 18 20 13 15 15 15 15 20 20 15 15 15 20 20 15 15 20

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN & BILANGAN TANGGA GAJI

Dibentuk dengan pola peningkatan yang lebih baik di antara setiap lapisan gred. gred. Bilangan tanggagaji diseragamkan mengikut gred bagi semua klasifikasi perkhidmatan. perkhidmatan.

105 100

85

11

CONTOH JGS MENGIKUT KUMPULAN PERKHIDMATANKlasifikasi Perkhidmatan KejuruteraanGred T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 4040 3545 2310 2405 2505 2605 2705 2805 T16 T17 T18 T19 T20

J4-5 2290 2415 2540 2665 2790 2915 3040 3165 3290 3415 3540 3665 3790 3915 J4-3 1935 2050 2165 2280 2395 2510 2625 2740 2855 2970 3085 3200 3315 3430 J4-1 980 1075 1170 1265 1360 1455 1550 1645 1740 1835 1930 2025 2120 2215

Klasifikasi Perkhidmatan PentadbiranGred T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 4015 3530 2285 2380 2480 2580 2680 2780 T16 T17 T18 T19 T20

N4-5 2265 2390 2515 2640 2765 2890 3015 3140 3265 3390 3515 3640 3765 3890 N4-3 1920 2035 2150 2265 2380 2495 2610 2725 2840 2955 3070 3185 3300 3415 N4-1 955 1050 1145 1240 1335 1430 1525 1620 1715 1810 1905 2000 2095 2190

12

PEMBENTUKAN GAJI SEBARIS Gaji maksimum yang lebih tinggi. tinggi. Relativiti antara gred ditambahbaik supaya gaji gred naik pangkat dapat tampung gaji maks gred lebih rendah. rendah.

13

CONTOH GAJI MAKSIMUM

Gred N22 (SSM)T1 P1 P2 1915.43 2057.61 T2 1981.98 2130.21 T3 2048.53 2202.81 T T11 2739.73 3027.14

T12 (Maks) 2838.04 3135.53

Gred N4-2 (SBPA)T1 N4-2 T2 T3 T T10 T11 T12 T13 T14

T15 (Maks) 3530

1920 2035 2150

2955 3070 3185 3300 3415

14

GAJI SEBARIS GRED NAIK PANGKAT DIBENTUK DENGAN RELATIVITI YANG SERAGAM & DAPAT TAMPUNG GAJI MAKSIMUM KENAIKAN PANGKAT GRED LEBIH RENDAHGred T1 T2 T T10 T11 T12 T13 T14 T15 KGT 125

N26 2265 2390 3390 3515 3640 3765 3890 4015

3 X KGTGred T1 T2 T T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 1 KGT KGT 3645 115

N22 1920 2035

2840 2955 3070 3185 3300 3415 3530

5 X KGT

Gred N17

T1

T2

T3

T

T15

T16

T17

T18

T19

T20

1 KGT 2880

KGT 1 KGT 2 95 100

955 1050 1145

2285 2380 2480 2580 2680 2780

15

PRINSIP PEMINDAHAN GAJI

KAEDAH PEMINDAHAN GAJI

Tertinggi berhampiran tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa (PGB).

Dipindahkan kepada matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran tidak kurang daripada satu PGB.

16

KAEDAH PEMINDAHAN GAJIGred 41 (SSM) P1 T9 T10 T11 T12 T13 T ...

LAMPIRAN C4

A) PEMINDAHAN SKIM PERKHIDMATAN KEKAL (PENGURUSAN DAN PROFESIONAL)T23 T24 (Maks)

2728.35 2820.19 2912.03 3003.87 3095.71 1

4565.18 4718.25

Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal. 2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran2 Gred (SBPA) 1-1 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T... .... T18 T19 T20 (Maks) 6230

1935 2160 2385

2610 2835 3060 3285 3510 3735 3960 4185 3

5770 6000

3. Kenaikan gaji tahunan 2012.

17

CONTOH PEMINDAHAN GAJIGred M41 (SSM) P1 T9 T10 T11 T12 T13 T ... T23

LAMPIRAN C4

B) PEMINDAHAN SKIM PERKHIDMATAN KEKAL (PENGURUSAN DAN PROFESIONAL)1 T24 (Maks)

2728.35 2820.19 2912.03 3003.87 3095.71

4565.18 4718.25

Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal. 2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. TPG ditetapkan 1 Jan. 3. PGT bagi tahun 2012 pada 1 Jan. Layak diberikan PGT seterusnya.Gred (SBPA) M1-1 2 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T... .... T18 T19 T20 (Maks) 6230

1935 2160 2385 2610 2835 3060 3285 3510 3735 3960 4185 3

5770 6000

Pertambahan Gaji Yang Diterima Pada Tahun 2012 1. 1 Januari 2012 P1T9 (RM2728.35) ke P1T10 (RM2820.19) P1T10 (RM2820.19) ke T5 (RM2835) Jumlah Pertambahan Gaji dari SSM ke SBPA 2. 1 Januari 2012 Pergerakan Gaji Tahunan T5 (RM2835) ke T6 (RM3060)

= RM91.84 = RM14.81 = RM106.65

= RM225.00

Jumlah Pertambahan Gaji pada tahun 2012

= RM331.65

18

CONTOH PEMINDAHAN GAJI

LAMPIRAN C4

B) PEMINDAHAN SKIM PERKHIDMATAN KEKAL (KUMPULAN PELAKSANA)Gred N36 (SSM) P2 T11 (Maks) 1 Kuantum PGB 5088.631

T5

T6

T7

T8

T9

T10

3849.91 4026.87 4203.83 4380.79 4557.75 4734.71 4911.67

Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Pegawai diberikan satu kuantum PBG di gred gaji asal. 2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran.2

Gred (SBPA) N3-4

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

T15 (Maks)

3035 3215 3395 3575 3755 3935 4115 4295 4475 4655 4835 5015 5195 5375 55553

3. Kenaikan gaji tahunan 2012.

19

LAMPIRAN C5

CONTOH PEMINDAHAN GAJIG) PENARAFAN SEMULA SKIM PERKHIDMATAN/ SKIM PERKHIDMATAN JUMUD (MEMENUHI SYARAT : Gred 1-10 ke Gred 11)Gred N4(SSM) P2 T11 1 T12 T13 T T16 T17 T18 (Maks) Contoh Skim Perkhidmatan : i) Pembantu Am Pejabat; ii) Pengawas Pemulihan

1302.51 1359.68 1416.85

1588.36 1645.53 1702.70

2

Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal. 2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. TPG ditetapkan 1 April. 3. PGT bagi tahun 2012 pada 1 April. Layak diberikan PGT seterusnya.T9 T10 T11 T12 T17 T18 T19 T20 (Maks) 2390

Gred (SBPA) N5-1

T7

T8

1330 1410 1490 1570 1650 1730 3

2135 2220 2305

Pertambahan Gaji Yang Diterima Pada Tahun 2012 1. 1 Januari 2012 P2T12 (RM1359.68) ke P2T13 (RM1416.85) P2T13 (RM1416.85) ke T9 (RM1490) Jumlah Pertambahan Gaji dari SSM ke SBPA 2. 1 April 2012 Pergerakan Gaji Tahunan T9 (RM1490) ke T10 (RM1570)

= RM57.17 = RM73.15 = RM130.32 = RM80.00

Jumlah Pertambahan Gaji pada tahun 2012

= RM210.32

20

CONTOH PEMINDAHAN GAJIGred N4(SSM) P2 T18 (Maks)

LAMPIRAN C6

G) PENARAFAN SEMULA SKIM PERKHIDMATAN/ SKIM PERKHIDMATAN JUMUD (TIDAK MEMENUHI SYARAT : Gred 1 10 ke Gred 11)T11 1 T12 T13 T T16 T17 Contoh Skim Perkhidmatan : i) Pembantu Am Pejabat; ii) Pengawas Pemulihan

1302.51 1359.68 1416.85

1588.36 1645.53 1702.70

2

Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal. 2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. TPG ditetapkan 1 April. 3. PGT bagi tahun 2012 pada 1 April. Layak diberikan PGT seterusnya.

Gred (SBPA) N6-2

T8

T9

T10

T11

T12

T3

T17

T18

T19

T20 (Maks) 1970

1190 1255 1320 1385 1450 1515 3

1775 1840 1905

Pertambahan Gaji Yang Diterima Pada Tahun 2012 1. 1 Januari 2012 P2T12 (RM1359.68) ke P2T13 (RM1416.85) P2T13 (RM1416.85) ke T12 (RM1450) Jumlah Pertambahan Gaji dari SSM ke SBPA 2. 1 April 2012 Pergerakan Gaji Tahunan T12(RM1450) ke T13 (RM1515)

= RM57.17 = RM33.15 = RM90.32 = RM65.00

Jumlah Pertambahan Gaji pada tahun 2012

= RM155.32

21

CONTOH PEMINDAHAN GAJII) PENARAFAN SEMULA SKIM PERKHIDMATAN (TIDAK MEMENUHI SYARAT : Gred 17 ke Gred 27 )Gred J17(SSM) P1 T13 1 T14 T15 T T24 T25 T26 (Maks)

LAMPIRAN C6

1460.22 1526.77 1593.32

2192.27 2258.82 2325.37

Contoh Skim Perkhidmatan : i) Juruteknik; ii) Pembantu Pemeriksa Kilang & Jentera.

2

Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal. 2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi 3. PGT bagi tahun 2012 pada 1 Jan. Layak diberikan PGT seterusnya. T9 T10 T11T20 (Maks) 2805

Gred (SBPA) J4-1

T6

T7

T8

T17

T18

T19

1455 1550 1645 1740 1835 1930 3

2505 2605 2705

Pertambahan Gaji Yang Diterima Pada Tahun 2012 1. 1 Januari 2012 P1T14 (RM1526.77) ke P1T15 (RM1593.32) P1T15 (RM1593.32) ke T8 (RM1645) Jumlah Pertambahan Gaji dari SSM ke SBPA 2. 1 Jan 2012 Pergerakan Gaji Tahunan T8 (RM1645) ke T9 (RM1740)

= RM66.55 = RM51.68 = RM118.23 = RM95.00

Jumlah Pertambahan Gaji pada tahun 2012

= RM213.23

22

CONTOH PEMINDAHAN GAJII) PENARAFAN SEMULA SKIM PERKHIDMATAN (TIDAK MEMENUHI SYARAT : Gred 17 ke Gred 27 )Gred J17(SSM) P1 T13 1 T14 T15 T T24 T25 T26 (Maks)

LAMPIRAN C6

1460.22 1526.77 1593.32

2192.27 2258.82 2325.37

Contoh Skim Perkhidmatan : i) Juruteknik; ii) Pembantu Pemeriksa Kilang & Jentera.

2

Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal. 2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi 3. PGT bagi tahun 2012 pada 1 Jan. Layak diberikan PGT seterusnya.T8

Gred (SBPA) J4-1

T6

T7

T9

T10

T11

T17

T18

T19

T20 (Maks) 2805

1455 1550 1645 1740 1835 1930 3

2505 2605 2705

Pertambahan Gaji Yang Diterima Pada Tahun 2012 1. 1 Januari 2012 P1T14 (RM1526.77) ke P1T15 (RM1593.32) P1T15 (RM1593.32) ke T8 (RM1645) Jumlah Pertambahan Gaji dari SSM ke SBPA 2. 1 Jan 2012 Pergerakan Gaji Tahunan T8 (RM1645) ke T9 (RM1740)

= RM66.55 = RM51.68 = RM118.23 = RM95.00

Jumlah Pertambahan Gaji pada tahun 2012

= RM213.23

23

CONTOH PEMINDAHAN GAJIK) PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PERKHIDMATAN MELEBIHI 15 TAHUNGred N17 (SSM) P1 TPG BARU T13 1 T14 T15 T16 T17 T18 T24 (Maks) Contoh Skim Perkhidmatan : i) Pembantu Tadbir (PT/PO); ii) Pembantu Pengurusan Murid.

1419.30 1485.85 1552.40 1618.95 1685.50 1752.05 2151.35 KEKAL 1 APR 1 JAN KEKAL KEKAL 1 APR 1 JAN

2 Gred (SBPA) N4-1

Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal. 2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. TPG ditetapkan 1 April. 3. PGT bagi tahun 2012 pada 1 April.T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 (Maks) 2780

T7

1525 1620 1715 1810 1905 2000 2095 2190 2285 2380 2480 2580 2680 3

4. Genap 15 tahun perkhidmatan di gred lantikan dan boleh dipertimbangkan kenaikan pangkat secara KUP ke Gred N4-3.4 Gred (SBPA) N4-3

5. PGT berdasarkan keputusan PPSM.T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15

T1

1920 2035 2150 2265 2380 2495 2610 2725 2840 2955 3070 3185 3300 3415 3530 5

15 X PGT

24

KAEDAH PEMINDAHAN GAJI KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP)Bagi tujuan tawaran opsyen SBPA, gaji pegawai dipindahkan seperti mana pemindahan gaji bagi pegawai yang berada di matagaji maksimum gred tersebut. Ketua Jabatan hendaklah memohon Jadual Pemindahan Gaji daripada Bahagian Saraan, JPA bagi tujuan pengesahan pemindahan gaji dan penetapan Tarikh Pergerakan Gaji pegawai.Gred DGA32-3 (SSM) P2 1 T1 T2 T3 T T9 T10 T11 (Maks)T13 (KUP) T14 (KUP)

2626.30 2733.69 2841.08

3485.42 3592.81 3700.20 3807.59

3914.98

4022.37

Gred (SBPA) DG2-2

T1

T2

T3

T8

T9

T13

T14

T15 (Maks) 4880 25

2710 2865 3020

3795 3950

4570 4725

26

Peningkatan Gred Gaji DG1-1 hingga DG1-6DG1-6 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15

7025 7345 7665 7985 8305 8625 8945 9265 9585 9905 10225 10545 10865 11185 11505

3 tahunDG1-5 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16

6 tahun

5260 5550 5840 6130 6420 6710 7000 7290 7580 7870 8160 8450 8740 9030 9320 9610DG1-4 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17

4390 4660 4930 5200 5470 5740 6010 6280 6550 6820 7090 7360 7630 7900 8170 8440 8710

8 tahunDG1-2 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18

8 tahun

2985 3235 3485 3735 3985 4235 4485 4735 4985 5235 5485 5735 5985 6235 6485 6735 6985 7235DG1-1 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20

1925 2150 2375 2600 2825 3050 3275 3500 3725 3950 4175 4400 4625 4850 5075 5300 5530 5760 5990 6220

27

Peningkatan Gred Gaji DG2-1 hingga DG2-5

DG2-5 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15

5 tahun

3200 3395 3590 3785 3980 PPPLD BIASA4175DG2-3 T1 T2 T3 T4 T5 T6

4370 4565 4760 4955 5150 5345 5540 5735 5930

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

T15

3060 3225 3390 3555 3720 3885 4050 4215 4380 4545 4710 4875 5040 5205 5370

8 tahun

DG2-2 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15

2710 2865 3020 3175 3330 3485 3640 3795 3950 4105 4260 4415 4570 4725 4880

8 tahun

DG2-1 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20

1560 1705 1850 1995 2140 2285 2430 2575 2720 2865 3010 3155 3300 3445 3590 3735 3885 4035 4185 4335

28

29

CONTOH PEMINDAHAN GAJI SSM KE SBPADG41 KE DG1-1Gred DG41 (SSM) P1 TPG BARU T.. T3 T4

T5

T6 2148.10 1 APR

T7 2238.55 1 JAN

T8 2329.00 1 APR

T..

T27

(Maks)

KGT 1 KGT 2

.. 1876.75 1967.20 2057.65 .. 1 JUL 1 APR 1 JAN

4645.85 90.45 150.28

Gred DG1-1 T.. (SBPA) Matagaji ..

T2 2150

T3 2375

T4 2600

T..

T20 (Maks) 6220

KGT 1 KGT 2

225

230

Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji asal. 2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. 3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun 2012 pada 1 Januari. 4. Pergerakan Gaji Tahunan pada 1 Januari.30

CONTOH PEMINDAHAN GAJI SSM KE SBPADGA34 ke DG2-3 DG2Gred DGA34 (SSM) P1 TPG BARU

T..

T3 3202.56 KEKAL

T4 3300.87 1 APR

T5 3399.18 1 JAN

T6 3497.49 1 APR

T7(Maks) 3595.80 3694.11 1 JAN

KGT 98.31

.. ..

Gred DG2-3 T.. (SBPA) Matagaji ..

T3 3390

T4 3555

T5 3720

T6 3885

T..

T15 (Maks) 5370

KGT 165

..

Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji asal. 2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. 3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun 2012 pada 1 Januari. 4. Pergerakan Gaji Tahunan pada 1 Januari.31

CONTOH PEMINDAHAN GAJI SSM KE SBPADGA29 ke DG2-1 DG2Gred DGA29 (SSM) P1 TPG BARU T23 (Maks) 3036.21 1 JAN

T..

T7 1795.95 1 JUL

T81860.99 1 APR

T9 1926.03 1 JAN

T10 1991.07 1 APR

T11

T..

KGT 1 KGT 2 65.04 98.31

2056.11 1 JAN

Gred DG2-1 T.. (SBPA) Matagaji ..

T4 1995

T5 2140

T6 2285

T..

T20 (Maks) 4335

KGT 145

KGT 150

..

Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji asal. 2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. 3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun 2012 pada 1 April. 4. Pergerakan Gaji Tahunan pada 1 April.32

33

CONTOH KUANTUM PERTAMBAHAN GAJI DARIPADA SSM KE SBPA (DG41ke DG1-1 ke DG1-2 = RM794.20) DG1DG1Gred DG41 (SSM) P1 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T27 (Maks) KGT 1 90.45 KGT 2 150.28

2600.35 2690.80 2781.25 2871.70 2962.15 3052.60 4645.85 1

Opsyen (1+2) + PGT = RM359.20 2

Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji asal. (+90.45) 2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. Tarikh Pergerakan Gaji pegawai ialah 1 Januari. (+43.75) 3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun 2012 pada 1 Januari. (+225)T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T20 (Maks) 6220 KGT 1 KGT 2 225 230

Gred (SBPA) DG1-1

T4

T5

T6

T7

2600 2825 3050 3275 3500 3725 3950 4175 4400 4625 4850 5075 5300 3

4

4. Pegawai menggenapkan 10 tahun perkhidmatan di gred lantikan dan boleh dipertimbangkan peningkatan gred gaji ke Gred DG1-2. (+435) 5. Pergerakan Gaji Tahunan.T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 (Maks) KGT 250 34

Gred T3 (SBPA)

T4

DG1-2 3485 3735 3985 4235 4485 4735 4985 5235 5485 5735 5985 6235 6485 6735 6985 7235 5

CONTOH KUANTUM PERTAMBAHAN GAJI DARIPADA SSM KE SBPA (DG44 ke DG1-2 ke DG1-4 = RM 984.21) DG1DG1Gred DG44 (SSM) P1 T10 T11 T12 T13 T14 (Maks) KGT 1 KGT 2

4335.51 4485.79 4636.07 4786.35 4936.63 1

150.28 162.81

Opsyen (1+2) + PGT = RM499.21 2

Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji asal.(+150.28) 2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. Tarikh Pergerakan Gaji pegawai ialah 1 Januari.(+98.93) 3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun 2012 pada 1 Januari.(+250)T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 (Maks) 7235 KGT 1 250

Gred (SBPA) DG1-2

T7

T8

T9

T10

4485 4735 4985 5235 5485 5735 5985 6235 6485 6735 6985 3

4

4. Pegawai menggenapkan 10 tahun perkhidmatan di gred DG44 dan boleh dipertimbangkan peningkatan gred gaji ke Gred DG1-4. (+485) 5. Pergerakan Gaji Tahunan.T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 (Maks) KGT 270 35

Gred T5 (SBPA)

T6

DG1-4 5470 5740 6010 6280 6550 6820 7090 7360 7630 7900 8170 8440 8710 5

CONTOH KUANTUM PERTAMBAHAN GAJI DARIPADA SSM KE SBPA (DG48 ke DG1-4 ke DG1-5 = RM932.88) DG1DG1Gred DG48 (SSM) P1 T7 5573.96 T8 (Maks) KGT 1

5777.12 5980.28 203.16 1

Opsyen (1+2) + PGT = RM502.88 2

Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji asal.(+203.16) 2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. Tarikh Pergerakan Gaji pegawai ialah 1 Januari.(+29.72) 3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun 2012 pada 1 Januari.(+270)T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 (Maks) 8710 KGT 1 270

Gred (SBPA) DG1-4

T6

T7

T8

T9

5740 6010 6280 6550 6820 7090 7360 7630 7900 8170 8440 3

4

4. Pegawai menggenapkan 6 tahun perkhidmatan di gred DG48 dan boleh dipertimbangkan peningkatan gred gaji ke Gred DG1-5. (+430) 5. Pergerakan Gaji Tahunan.T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 KGT 290 36

Gred T6 (SBPA)

T7

DG1-5 6710 7000 7290 7580 7870 8160 8450 8740 9030 9320 9610 5

CONTOH KUANTUM PERTAMBAHAN GAJI DARIPADA SSM KE SBPA (DG52 ke DG1-5 ke DG1-6 = RM1,022.41) DG1DG1Gred DG52 (SSM) P1 T7 T8 (Maks) KGT 1

6119.43 6322.59 6525.75 203.16

1 Opsyen (1+2) + PGT = RM677.41 2

Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji asal.(+203.16) 2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. Tarikh Pergerakan Gaji pegawai ialah 1 Januari.(+184.25) 3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun 2012 pada 1 Januari.(+290)T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 (Maks) 9610 KGT 1 290

Gred (SBPA) DG1-5

T5

T6

T7

T8

T9

6420 6710 7000 7290 7580 7870 8160 8450 8740 9030 9320 3

4

4. Pegawai menggenapkan 3 tahun perkhidmatan di gred DG52 dan boleh dipertimbangkan peningkatan gred gaji ke Gred DG1-6. (+345) 5. Pergerakan Gaji Tahunan.T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 KGT 320 37

Gred (SBPA)

T2

T3

DG1-6 7345 7665 7985 8305 8625 8945 9265 9585 9905 10225 10545 10865 11185 11505 5

CONTOH KUANTUM PERTAMBAHAN GAJI DARIPADA SSM KE SBPA (DGA29 ke DG2-1 ke DG2-2 = RM653.89) DG2DG2Gred DGA29 (SSM) P1 T10 T11 T12 T13 T14 T23 (Maks) KGT 1 65.04 KGT 2 98.31

1991.07 2056.11 2121.15 2186.19 2251.23 3036.21 1

Opsyen (1+2) + PGT = RM228.89 2

Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji asal. (+65.04) 2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. Tarikh Pergerakan Gaji pegawai ialah 1 Januari. (+18.85) 3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun 2012 pada 1 Januari. (+145)T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T20 (Maks) 4335 KGT 1 KGT 2 145 150

Gred (SBPA) DG2-1

T4

T5

T6

T7

1995 2140 2285 2430 2575 2720 2865 3010 3155 3300 3445 3590 3735 3

4

4. Pegawai menggenapkan 10 tahun perkhidmatan di gred lantikan dan boleh dipertimbangkan peningkatan gred gaji ke Gred DG2-2. (+425) 5. Pergerakan Gaji Tahunan.T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 (Maks) KGT 155 38

Gred T1 (SBPA)

T2

DG2-2 2710 2865 3020 3175 3330 3485 3640 3795 3950 4105 4260 4415 4570 4725 4880 5

CONTOH KUANTUM PERTAMBAHAN GAJI DARIPADA SSM KE SBPA (DGA32 ke DG2-2 ke DG2-3 = RM517.46) DG2DG2Gred DGA32 (SSM) P1 T8 T9 T10 T11 (Maks) KGT 1 98.31

3104.23 3202.54 3300.85 3399.16 1

Opsyen (1+2) + PGT = RM282.46 2

Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji asal. (+98.31) 2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. Tarikh Pergerakan Gaji pegawai ialah 1 Januari. (+29.15) 3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun 2012 pada 1 Januari. (+155)T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 KGT 155

Gred (SBPA) DG2-2

T4

T5

T6

T7

3175 3330 3485 3640 3795 3950 4105 4260 4415 4570 4725 4880 3

4

4. Pegawai menggenapkan 8 tahun perkhidmatan di gred DG22 boleh dipertimbangkan peningkatan gred gaji ke Gred DG2-3. (+235) 5. Pergerakan Gaji Tahunan.T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 (Maks) KGT 165 39

Gred T5 (SBPA)

T6

DG2-3 3720 3885 4050 4215 4380 4545 4710 4875 5040 5205 5370 5

CONTOH KUANTUM PERTAMBAHAN GAJI DARIPADA SSM KE SBPA (DGA34 ke DG2-3 ke DG2-5 = RM579.20) DG2DG2Gred DGA34 (SSM) P1 T6 T7 (Maks) KGT 1 98.31

3497.49 3595.80 3694.11 1

Opsyen (1+2) + PGT = RM289.20 2

Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji asal. (+98.31) 2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. Tarikh Pergerakan Gaji pegawai ialah 1 Januari. (+25.89) 3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun 2012 pada 1 Januari. (+165)T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 (Maks) 5370 KGT 165

Gred (SBPA) DG2-3

T4

T5

T6

T7

3555 3720 3885 4050 4215 4380 4545 4710 4875 5040 5205 3

4

4. Pegawai menggenapkan 5 tahun perkhidmatan di gred DG23 boleh dipertimbangkan peningkatan gred gaji ke Gred DG2-5. (+290) 5. Pergerakan Gaji Tahunan.T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 (Maks) KGT 195 40

Gred T6 (SBPA)

T7

DG2-5 4175 4370 4565 4760 4955 5150 5345 5540 5735 5930 5

TARIKH PERGERAKAN GAJI

TPG sedia ada

1 JANUARI 1 APRIL 1 JULAI 1 OKTOBER

KEKAL

KECUALI

i. pemindahan gaji yang melibatkan bracketing ii. pemindahan gaji bagi matagaji maksimum

41

CONTOH PEMINDAHAN GAJIJADUAL GAJI SEDIA ADA : R1 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 P1 647.51 688.35 729.19 770.03 810.87 851.71 892.55 933.39 974.23 1015.07 1055.91 1096.75 1137.59 1178.43 TPG BARU MULAI 2012 1 OKT : JADUAL GAJI BARU : H5-1 JGS JADUAL GAJI SEDIA ADA : R1 T1 P2 TPG BARU MULAI 2012 : T1 850 T2 930 T3 1010 T4 1090 T5 1170 T6 1250 ... T20 2390

1 JUL

1 APR

1 JAN

1 APR 1 JAN 1 APR 1 JAN 1 APR

1 JAN

1 APR

1 JAN

1 APR

1 JAN

T2

T3 774.92

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

689.98 732.45

817.39 859.86 902.33 944.80 987.27 1029.74 1072.21 1114.68 1157.15 1199.62 1242.09

1 JUL

1 APR

1 JAN

1 APR

1 JAN 1 APR 1 JAN 1 APR

1 JAN

1 APR

1 JAN

1 APR

1 JAN

1 JAN

JADUAL GAJI BARU : H5-1 JGSJADUAL GAJI SEDIA ADA : R1 T1 P3 TPG BARU MULAI 2012 : JADUAL GAJI BARU : H5-1 JGS T1 850 T2 930 T3 1010 T4 1090 T5 1170 T6 1250 T7 1330 T8 1410 T20 42 2390 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 1307.38

T1 850

T2 930

T3 1010

T4 1090

T5 1170

T6 1250

T7 1330

T20 2390

734.08 778.18 822.28 866.38 910.48 954.58 998.68 1042.78 1086.88 1130.98 1175.08 1219.18 1263.28

1 APR

1 JAN

1 APR

1 JAN

1 APR

1 JAN

1 APR

1 JAN

KEKAL

1 APR

1 JAN

1 APR

1 JAN

1 JAN

CONTOH PEMINDAHAN GAJIJADUAL GAJI SEDIA ADA: DGA32T1 P1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 2416.06 2514.37 2612.68 2710.99 2809.30 2907.61 3005.92 3104.23 3202.54 3300.85 3399.16

TPG BARU MULAI 2012:

1 APR

1 JAN

1 APR

1 JAN

1 APR

1 JAN

KEKAL

1 APR

1 JAN

KEKAL

1 JAN

JADUAL GAJI BARU: DG2-2T1 JGS 2710 T2 2865 T3 3020 T4 3175 T5 3330 T6 3485 T7 3640 T . T15 4880

JADUAL GAJI SEDIA ADA: DGA32 T1 P2 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

2626.30 2733.69 2841.08 2948.47 3055.86 3163.25 3270.64 3378.03 3485.42 3592.81 3700.20

TPG BARU MULAI 2012:

1 APR

1 JAN

KEKAL

1 APR

1 JAN

KEKAL

KEKAL

1 APR

1 JAN

KEKAL

1 JAN

JADUAL GAJI BARU: DG2-2 JGS T1 2710 T2 2865 T3 3020 T4 3175 T5 3330 T6 3485 T7 3640 T8 3795 T9 3950 T10 4105 T11 4260

43

SENARAI LAMPIRAN C PEKELILING PERKHIDMATAN PELAKSANAAN SBPA BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUANJadual Gaji Sebaris Untuk Skim Perkhidmatan Tetap. Jadual Gaji Sebaris Untuk Skim Perkhidmatan Jumud. Contoh kaedah pemindahan gaji. Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Tetap. - Lampiran C1 - Lampiran C2 - Lampiran C3 - Lampiran C4

Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Yang Diberi Penarafan Semula - Lampiran C5 (Penyandang Yang Memenuhi Syarat). Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Yang Diberi Penarafan Semula - Lampiran C6 (Penyandang Yang Tidak Memenuhi Syarat). Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Jumud (Penyandang Yang - Lampiran C7 Memenuhi Syarat). Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Jumud (Penyandang Yang - Lampiran C8 Tidak Memenuhi Syarat).44

SENARAI LAMPIRAN C PEKELILING PERKHIDMATAN PELAKSANAAN SBPA BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

Jadual Gaji Sebaris Untuk Skim Perkhidmatan Tetap. Contoh kaedah pemindahan gaji.

- Lampiran C5 - Lampiran C6

Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan - Lampiran C7 Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Tetap.

45

Terima kasih

46