taklimat dan contoh pergerakan gaji sbpa

Download Taklimat Dan Contoh Pergerakan Gaji SBPA

Post on 15-Jul-2015

54 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA1

SARAAN YANG KOMPETITIF

Gaji Single Point

PEMBENTUKAN JADUAL GAJI BARU

Gaji MinimumMaksimum

Gaji Sebaris

2

PEMBENTUKAN GAJI SEBARIS

Gaji Pokok Dengan Komponen Berubah PRINSIP SARAAN

Kadar Upah Untuk Kerja

Relativiti & Pariti

Kelayakan Masuk & Latihan

33

Kadar Upah Untuk Kerja (Rate For The Job) Upahan yang dibayar hendaklah mengikut jenis kerja dan tanggungjawab yang dijalankan. Semakin berat dan kompleks tugas dan tanggungjawab yang dijalankan, semakin bertambah upahan yang diterima.

44

sesuai sukat dengan timbangnya, sesuai belah dengan ukurnya, sesuai peluh dengan upahnya, sesuai penat dengan dapatnya, sesuai hukum dengan salahnya, sesuai alur dengan patutnya.Sumber: Tenas Effendy, Tunjuk Ajar Melayu

5

Kelayakan Masuk Dan Latihan Seseorang calon perlu memenuhi syarat kelayakan dan latihan yang ditetapkan bagi melayakkannya menjalankan sesuatu kerja dalam sektor awam.

66

Relativiti Dan Pariti Relativiti - hubung kait munasabah dalam struktur gaji antara gred jawatan lebih tinggi dengan gred jawatan lebih rendah. Pariti - anggota perkhidmatan awam dalam kumpulan perkhidmatan setaraf sewajarnya menerima saraan yang setaraf. Kedudukan relativiti, sama ada di dalam skim perkhidmatan yang sama (vertical relativity) ataupun di antara gred dalam skim-skim perkhidmatan yang berlainan (horizontal relativity) hendaklah terhad kepada sesuatu kumpulan perkhidmatan sahaja.

7

Gaji Pokok Dengan Komponen Berubah Upahan yang mencukupi untuk menyara keperluan hidup asas (living wage) meliputi keperluan bagi makanan, pakaian dan perumahan. Komponen berubah meliputi pemberian elaun/ insentif mengikut keperluan dan keadaan semasa. Tiada elaun-elaun yang bersifat (permanent), sejagat (universal) dan (regular) patut dibayar kepada pegawai. kekal biasa8

PEMBENTUKAN GAJI SEBARIS Gaji minimum yang baru. baru. Penjajaran semula susunan keutamaan (ranking order) perkhidmatan. perkhidmatan. Penjajaran semula kadar Kenaikan Gaji Tahunan Kadar KGT yang baru. baru. pola KGT yang menaik kadar yang seragam bagi setiap gred yang setara dalam semua Klasifikasi Perkhidmatan. Perkhidmatan. Tanggagaji bilangan yang seragam bagi setiap gred yang setara dalam semua Klasifikasi Perkhidmatan. Perkhidmatan.

9

CONTOH GAJI MINIMUM

Gred N17 (SSM)T1 T1P1 P2 P3 T2 870.29 923.24 977.69 T3 920.20 974.67 1030.63 T T15 1552.40 1646.28 1744.55 T16 1618.95 1715.86 1817.15 T T23 2084.80 2202.92 2325.35 T24 (Maks) 2151.35 2272.50 2397.95

820.38 820.38871.81 871.81 924.75 924.75

Gred N4-1 (SBPA)T1 T1N4-1 T2 T3 T T T15 T16 T17 T18 T19 T20 (Maks) 2780

955

1050 1145

2285 2380 2480 2580 2680

10

SSM GRED 54 52 48 45 44 41 40 38 36/38 34 32 29 27 26 24 22 19 17 16 14 11

GRED 1-6 1-5 1-4 1-3 1-2 1-1 2-6 / 3-5 2-5 2-4 / 3-4 2-3 / 3-3 2-2 / 3-2 2-1 3-1 4-5 4-4 4-3 4-2 4-1 5-3 5-2 5-1

SBPA KGT 1 KGT 2 320 290 270 255 260 250 225 230 225 195 180 165 155 145 145 125 120 115 100 95 95 90 80 150 150

BIL. T 15 16 17 20 18 20 13 15 15 15 15 20 20 15 15 15 20 20 15 15 20

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN & BILANGAN TANGGA GAJI

Dibentuk dengan pola peningkatan yang lebih baik di antara setiap lapisan gred. gred. Bilangan tanggagaji diseragamkan mengikut gred bagi semua klasifikasi perkhidmatan. perkhidmatan.

105 100

85

11

CONTOH JGS MENGIKUT KUMPULAN PERKHIDMATANKlasifikasi Perkhidmatan KejuruteraanGred T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 4040 3545 2310 2405 2505 2605 2705 2805 T16 T17 T18 T19 T20

J4-5 2290 2415 2540 2665 2790 2915 3040 3165 3290 3415 3540 3665 3790 3915 J4-3 1935 2050 2165 2280 2395 2510 2625 2740 2855 2970 3085 3200 3315 3430 J4-1 980 1075 1170 1265 1360 1455 1550 1645 1740 1835 1930 2025 2120 2215

Klasifikasi Perkhidmatan PentadbiranGred T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 4015 3530 2285 2380 2480 2580 2680 2780 T16 T17 T18 T19 T20

N4-5 2265 2390 2515 2640 2765 2890 3015 3140 3265 3390 3515 3640 3765 3890 N4-3 1920 2035 2150 2265 2380 2495 2610 2725 2840 2955 3070 3185 3300 3415 N4-1 955 1050 1145 1240 1335 1430 1525 1620 1715 1810 1905 2000 2095 2190

12

PEMBENTUKAN GAJI SEBARIS Gaji maksimum yang lebih tinggi. tinggi. Relativiti antara gred ditambahbaik supaya gaji gred naik pangkat dapat tampung gaji maks gred lebih rendah. rendah.

13

CONTOH GAJI MAKSIMUM

Gred N22 (SSM)T1 P1 P2 1915.43 2057.61 T2 1981.98 2130.21 T3 2048.53 2202.81 T T11 2739.73 3027.14

T12 (Maks) 2838.04 3135.53

Gred N4-2 (SBPA)T1 N4-2 T2 T3 T T10 T11 T12 T13 T14

T15 (Maks) 3530

1920 2035 2150

2955 3070 3185 3300 3415

14

GAJI SEBARIS GRED NAIK PANGKAT DIBENTUK DENGAN RELATIVITI YANG SERAGAM & DAPAT TAMPUNG GAJI MAKSIMUM KENAIKAN PANGKAT GRED LEBIH RENDAHGred T1 T2 T T10 T11 T12 T13 T14 T15 KGT 125

N26 2265 2390 3390 3515 3640 3765 3890 4015

3 X KGTGred T1 T2 T T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 1 KGT KGT 3645 115

N22 1920 2035

2840 2955 3070 3185 3300 3415 3530

5 X KGT

Gred N17

T1

T2

T3

T

T15

T16

T17

T18

T19

T20

1 KGT 2880

KGT 1 KGT 2 95 100

955 1050 1145

2285 2380 2480 2580 2680 2780

15

PRINSIP PEMINDAHAN GAJI

KAEDAH PEMINDAHAN GAJI

Tertinggi berhampiran tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa (PGB).

Dipindahkan kepada matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran tidak kurang daripada satu PGB.

16

KAEDAH PEMINDAHAN GAJIGred 41 (SSM) P1 T9 T10 T11 T12 T13 T ...

LAMPIRAN C4

A) PEMINDAHAN SKIM PERKHIDMATAN KEKAL (PENGURUSAN DAN PROFESIONAL)T23 T24 (Maks)

2728.35 2820.19 2912.03 3003.87 3095.71 1

4565.18 4718.25

Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal. 2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran2 Gred (SBPA) 1-1 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T... .... T18 T19 T20 (Maks) 6230

1935 2160 2385

2610 2835 3060 3285 3510 3735 3960 4185 3

5770 6000

3. Kenaikan gaji tahunan 2012.

17

CONTOH PEMINDAHAN GAJIGred M41 (SSM) P1 T9 T10 T11 T12 T13 T ... T23

LAMPIRAN C4

B) PEMINDAHAN SKIM PERKHIDMATAN KEKAL (PENGURUSAN DAN PROFESIONAL)1 T24 (Maks)

2728.35 2820.19 2912.03 3003.87 3095.71

4565.18 4718.25

Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal. 2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. TPG ditetapkan 1 Jan. 3. PGT bagi tahun 2012 pada 1 Jan. Layak diberikan PGT seterusnya.Gred (SBPA) M1-1 2 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T... .... T18 T19 T20 (Maks) 6230

1935 2160 2385 2610 2835 3060 3285 3510 3735 3960 4185 3

5770 6000

Pertambahan Gaji Yang Diterima Pada Tahun 2012 1. 1 Januari 2012 P1T9 (RM2728.35) ke P1T10 (RM2820.19) P1T10 (RM2820.19) ke T5 (RM2835) Jumlah Pertambahan Gaji dari SSM ke SBPA 2. 1 Januari 2012 Pergerakan Gaji Tahunan T5 (RM2835) ke T6 (RM3060)

= RM91.84 = RM14.81 = RM106.65

= RM225.00

Jumlah Pertambahan Gaji pada tahun 2012

= RM331.65

18

CONTOH PEMINDAHAN GAJI

LAMPIRAN C4

B) PEMINDAHAN SKIM PERKHIDMATAN KEKAL (KUMPULAN PELAKSANA)Gred N36 (SSM) P2 T11 (Maks) 1 Kuantum PGB 5088.631

T5

T6

T7

T8

T9

T10

3849.91 4026.87 4203.83 4380.79 4557.75 4734.71 4911.67

Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Pegawai diberikan satu kuantum PBG di gred gaji asal. 2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran.2

Gred (SBPA) N3-4

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

T15 (Maks)

3035 3215 3395 3575 3755 3935 4115 4295 4475 4655 4835 5015 5195 5375 55553

3. Kenaikan gaji tahunan 2012.

19

LAMPIRAN C5

CONTOH PEMINDAHAN GAJIG) PENARAFAN SEMULA SKIM PERKHIDMATAN/ SKIM PERKHIDMATAN JUMUD (MEMENUHI SYARAT : Gred 1-10 ke Gred 11)Gred N4(SSM) P2 T11 1 T12 T13 T T16 T17 T18 (Maks) Contoh Skim Perkhidmatan : i) Pembantu Am Pejabat; ii) Pengawas Pemulihan

1302.51 1359.68 1416.85

1588.36 1645.53 1702.70

2

Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal. 2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. TPG ditetapkan 1 April. 3. PGT bagi tahun 2012 pada 1 April. Layak diberikan PGT seterusnya.T9 T10 T11 T12 T17 T18 T19 T20 (Maks) 2390

Gred (SBPA) N5-1

T7

T8

1330 1410 1490 1570 1650 1730 3

2135 2220 2305

Pertambahan Gaji Yang Diterima Pada Tahun 2012 1. 1 Januari 2012 P2T12 (RM1359.68) ke P2T13 (RM1416.85) P2T13 (RM1416.85) ke T9 (RM1490) Jumlah Pertambahan Gaji dari SSM ke SBPA 2. 1 April 2012 Pergerakan Gaji Tahunan T9 (RM1490) ke T10 (RM1570)

= RM57.17 = RM73.15 = RM130.32 = RM80.00

Jumlah Pertambahan Gaji pada tahun 2012

= RM210.32

20

CONTOH PEMINDAHAN GAJIGred N4(SSM) P2 T18 (Maks)

LAMPIRAN C6

G) PENARAFAN SEMULA SKIM PERKHIDMATAN/ SKIM PERKHIDMATAN JUMUD (TIDAK MEMENUHI SYARAT : Gred 1 10 ke Gred 11)T11 1 T12 T13 T T16 T17 Contoh Skim Perkhidmatan : i) Pembantu Am Pejabat; ii) Pengawas Pemulihan

1302.51 1359.68 1416.85

1588.36 1645.53 1702.70

2

Pemindahan Gaji JGM ke JGS 1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal. 2. Gaji dipinda