pelaksanaan sbpa 2

21
1 PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Upload: atehsalim

Post on 24-May-2015

275 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pelaksanaan sbpa  2

1

PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Page 2: Pelaksanaan sbpa  2

2

Gaji Single Point

Gaji Minimum-Maksimum

Gaji Sebaris

PEMBENTUKAN JADUAL GAJI

BARU

SARAAN YANG KOMPETITIF

Page 3: Pelaksanaan sbpa  2

3

PRINSIP SARAAN

Gaji Pokok Dengan Kompon

en Berubah

Kadar Upah Untuk Kerja

Kelayakan

Masuk &

Latihan

Relativiti &

Pariti

3

PEMBENTUKAN GAJI SEBARIS

Page 4: Pelaksanaan sbpa  2

8

PEMBENTUKAN GAJI SEBARIS

kadar yang seragam bagi setiap gred yang setara dalam semua Klasifikasi Perkhidmatan.

Gaji minimum yang baru.

Penjajaran semula susunan keutamaan (ranking order) perkhidmatan.

Penjajaran semula kadar Kenaikan Gaji Tahunan Kadar KGT yang baru. pola KGT yang menaik

Tanggagaji – bilangan yang seragam bagi setiap gred yang setara dalam semua Klasifikasi Perkhidmatan.

Page 5: Pelaksanaan sbpa  2

13

PEMBENTUKAN GAJI SEBARIS

Relativiti antara gred ditambahbaik supaya gaji gred naik pangkat dapat tampung gaji maks gred lebih rendah.

Gaji maksimum yang lebih tinggi.

Page 6: Pelaksanaan sbpa  2

16

PRINSIP PEMINDAHAN GAJI

Tertinggi berhampiran tidak kurang daripada satu

Pergerakan Gaji Biasa (PGB).

Page 7: Pelaksanaan sbpa  2

18

Gred M41 (SSM)

T9 T10 T11 T12 T13 T… T23T24

(Maks)

P1 2728.35 2820.19 2912.03 3003.87 3095.71 ... 4565.18 4718.25

Gred (SBPA)

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T... T18 T19 T20(Maks)

M1-1 1935 2160 2385 2610 2835 3060 3285 3510 3735 3960 4185 .... 5770 6000 6230

2

Pemindahan Gaji JGM ke JGS1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal.

Pertambahan Gaji Yang Diterima Pada Tahun 20121. 1 Januari 2012

P1T9 (RM2728.35) ke P1T10 (RM2820.19) = RM91.84P1T10 (RM2820.19) ke T5 (RM2835) = RM14.81Jumlah Pertambahan Gaji dari SSM ke SBPA = RM106.65

2. 1 Januari 2012Pergerakan Gaji Tahunan T5 (RM2835) ke T6 (RM3060) = RM225.00

Jumlah Pertambahan Gaji pada tahun 2012 = RM331.65

B) PEMINDAHAN SKIM PERKHIDMATAN KEKAL (PENGURUSAN DAN PROFESIONAL)

2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. TPG ditetapkan 1 Jan.

3. PGT bagi tahun 2012 pada 1 Jan. Layak diberikan PGT seterusnya.

3

LAMPIRAN C4

1

CONTOH PEMINDAHAN GAJI

Page 8: Pelaksanaan sbpa  2

19

Gred N36 (SSM) T8 T9 T10 T11

(Maks)1 Kuantum

PGB

P2 4380.79 4557.75 4734.714911.6

75088.63

Gred (SBPA)

T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15(Maks)

N3-4 3935 4115 4295 4475 4655 4835 5015 5195 5375 5555

Pemindahan Gaji JGM ke JGS1. Pegawai diberikan satu kuantum PBG di gred gaji asal.

2

B) PEMINDAHAN SKIM PERKHIDMATAN KEKAL (KUMPULAN PELAKSANA)

2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran.

1

LAMPIRAN C4

33. Kenaikan gaji tahunan 2012.

CONTOH PEMINDAHAN GAJI

Page 9: Pelaksanaan sbpa  2

20

Gred N4(SSM)

T11 T12 T13 T… T16 T17T18

(Maks)

P2 1302.51 1359.68 1416.85 … 1588.36 1645.53 1702.70

Gred (SBPA)

T7 T8 T9 T10 T11 T12 … T17 T18 T19T20

(Maks)

N5-1 1330 1410 1490 1570 1650 1730 … 2135 2220 2305 2390

Pemindahan Gaji JGM ke JGS1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal.

2

Pertambahan Gaji Yang Diterima Pada Tahun 20121. 1 Januari 2012

P2T12 (RM1359.68) ke P2T13 (RM1416.85) = RM57.17P2T13 (RM1416.85) ke T9 (RM1490) = RM73.15Jumlah Pertambahan Gaji dari SSM ke SBPA = RM130.32

2. 1 April 2012Pergerakan Gaji Tahunan T9 (RM1490) ke T10 (RM1570) = RM80.00

Jumlah Pertambahan Gaji pada tahun 2012 = RM210.32

G) PENARAFAN SEMULA SKIM PERKHIDMATAN/ SKIM PERKHIDMATAN JUMUD (MEMENUHI SYARAT : Gred 1-10 ke Gred 11)

3. PGT bagi tahun 2012 pada 1 April. Layak diberikan PGT seterusnya.

2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. TPG ditetapkan 1 April.

Contoh Skim Perkhidmatan : i) Pembantu Am Pejabat; ii) Pengawas Pemulihan

3

1

LAMPIRAN C5

CONTOH PEMINDAHAN GAJI

Page 10: Pelaksanaan sbpa  2

21

Gred N4(SSM) T11 T12 T13 T… T16 T17T18

(Maks)

P2 1302.51 1359.68 1416.85 … 1588.36 1645.53 1702.70

Gred (SBPA)

T8 T9 T10 T11 T12 T3 … T17 T18 T19T20

(Maks)

N6-2 1190 1255 1320 1385 1450 1515 … 1775 1840 1905 1970

Pemindahan Gaji JGM ke JGS1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal.

2

Pertambahan Gaji Yang Diterima Pada Tahun 20121. 1 Januari 2012

P2T12 (RM1359.68) ke P2T13 (RM1416.85) = RM57.17P2T13 (RM1416.85) ke T12 (RM1450) = RM33.15Jumlah Pertambahan Gaji dari SSM ke SBPA = RM90.32

2. 1 April 2012Pergerakan Gaji Tahunan T12(RM1450) ke T13 (RM1515) = RM65.00Jumlah Pertambahan Gaji pada tahun 2012 = RM155.32

G) PENARAFAN SEMULA SKIM PERKHIDMATAN/ SKIM PERKHIDMATAN JUMUD (TIDAK MEMENUHI SYARAT : Gred 1 – 10 ke Gred 11)

3. PGT bagi tahun 2012 pada 1 April. Layak diberikan PGT seterusnya.

2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran. TPG ditetapkan 1 April.

Contoh Skim Perkhidmatan : i) Pembantu Am Pejabat;ii) Pengawas Pemulihan

3

1

LAMPIRAN C6CONTOH PEMINDAHAN GAJI

Page 11: Pelaksanaan sbpa  2

29

CONTOH KUANTUM PEMINDAHAN GAJI

SSM KE SBPA

Page 12: Pelaksanaan sbpa  2

30

CONTOH KUANTUM PERTAMBAHAN GAJI DARIPADA SSM KE SBPA(DG41ke DG1-1 ke DG1-2 = RM794.20)

Gred DG41 (SSM)

T11 T12 T13 T14 T……T27

(Maks)KGT 1 KGT 2

P1 2600.35 2690.80 2781.25 2871.70 4645.85 90.45 150.28

Gred (SBPA)

T4 T5 T6 T7 T8 T…..T20

(Maks)KGT 1 KGT 2

DG1-1 2600 2825 3050 3275 3500 6220 225 230

Pemindahan Gaji JGM ke JGS1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji

asal. (+90.45)2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji

yang sama atau tertinggi berhampiran. Tarikh Pergerakan Gaji pegawai ialah 1 Januari. (+43.75)

3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun 2012 pada 1 Januari. (+225)

1

2

3

4

4. Pegawai menggenapkan 10 tahun perkhidmatan di gred lantikan dan boleh dipertimbangkan peningkatan gred gaji ke Gred DG1-2. (+435)

5. Pergerakan Gaji Tahunan.

Gred (SBPA) T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17

T18(Maks)

KGT

DG1-2 3485 3735 3985 4235 4485 4735 4985 5235 5485 5735 5985 6235 6485 6735 6985 7235 250

5

Opsyen (1+2) + PGT = RM359.20

Page 13: Pelaksanaan sbpa  2

31

CONTOH KUANTUM PERTAMBAHAN GAJI DARIPADA SSM KE SBPA(DG44 ke DG1-2 ke DG1-4 = RM 984.21)

Gred DG44 (SSM)

T10 T11 T12 T13T14

(Maks)KGT 1 KGT 2

P1 4335.514485.794636.074786.354936.63 150.28 162.81

Gred (SBPA)

T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17T18

(Maks)KGT 1

DG1-2 4485 4735 4985 5235 5485 5735 5985 6235 6485 6735 6985 7235 250

Pemindahan Gaji JGM ke JGS1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji

asal.(+150.28)2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji

yang sama atau tertinggi berhampiran. Tarikh Pergerakan Gaji pegawai ialah 1 Januari.(+98.93)

3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun 2012 pada 1 Januari.(+250)

1

2

34. Pegawai menggenapkan 10 tahun perkhidmatan di gred

DG44 dan boleh dipertimbangkan peningkatan gred gaji ke Gred DG1-4. (+485)

5. Pergerakan Gaji Tahunan.

Gred (SBPA) T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16

T17(Maks)

KGT

DG1-4 5470 5740 6010 6280 6550 6820 7090 7360 7630 7900 8170 8440 8710 270

4

5

Opsyen (1+2) + PGT = RM499.21

Page 14: Pelaksanaan sbpa  2

32

CONTOH KUANTUM PERTAMBAHAN GAJI DARIPADA SSM KE SBPA(DG48 ke DG1-4 ke DG1-5 = RM932.88)

Gred DG48 (SSM)

T7T8

(Maks)KGT 1

P1 5573.96 5777.12 5980.28 203.16

Gred (SBPA)

T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16T17

(Maks)KGT 1

DG1-4 5740 6010 6280 6550 6820 7090 7360 7630 7900 8170 8440 8710 270

Pemindahan Gaji JGM ke JGS1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji

asal.(+203.16)2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji

yang sama atau tertinggi berhampiran. Tarikh Pergerakan Gaji pegawai ialah 1 Januari.(+29.72)

3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun 2012 pada 1 Januari.(+270)

1

2

3

4

4. Pegawai menggenapkan 6 tahun perkhidmatan di gred DG48 dan boleh dipertimbangkan peningkatan gred gaji ke Gred DG1-5. (+430)

5. Pergerakan Gaji Tahunan.

Gred (SBPA) T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 KGT

DG1-5 6710 7000 7290 7580 7870 8160 8450 8740 9030 9320 9610 290

5

Opsyen (1+2) + PGT = RM502.88

Page 15: Pelaksanaan sbpa  2

33

CONTOH KUANTUM PERTAMBAHAN GAJI DARIPADA SSM KE SBPA(DG52 ke DG1-5 ke DG1-6 = RM1,022.41)

Gred DG52 (SSM)

T7T8

(Maks)KGT 1

P1 6119.43 6322.59 6525.75 203.16

Gred (SBPA)

T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15T16

(Maks)KGT 1

DG1-5 6420 6710 7000 7290 7580 7870 8160 8450 8740 9030 9320 9610 290

Pemindahan Gaji JGM ke JGS1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji

asal.(+203.16)2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji

yang sama atau tertinggi berhampiran. Tarikh Pergerakan Gaji pegawai ialah 1 Januari.(+184.25)

3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun 2012 pada 1 Januari.(+290)

1

2

3

4

4. Pegawai menggenapkan 3 tahun perkhidmatan di gred DG52 dan boleh dipertimbangkan peningkatan gred gaji ke Gred DG1-6. (+345)

5. Pergerakan Gaji Tahunan.

Gred (SBPA) T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 KGT

DG1-6 7345 7665 7985 8305 8625 8945 9265 9585 9905 10225 10545 10865 11185 11505 320

5

Opsyen (1+2) + PGT = RM677.41

Page 16: Pelaksanaan sbpa  2

34

CONTOH KUANTUM PERTAMBAHAN GAJI DARIPADA SSM KE SBPA(DGA29 ke DG2-1 ke DG2-2 = RM653.89)

Gred DGA29 (SSM)

T10 T11 T12 T13 T14T23

(Maks)KGT 1 KGT 2

P1 1991.07 2056.11 2121.15 2186.19 2251.23 3036.21 65.04 98.31

Gred (SBPA)

T4 T5 T6 T7 T8 T…..T20

(Maks)KGT 1 KGT 2

DG2-1 1995 2140 2285 2430 2575 4335 145 150

Pemindahan Gaji JGM ke JGS1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji

asal. (+65.04)2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji

yang sama atau tertinggi berhampiran. Tarikh Pergerakan Gaji pegawai ialah 1 Januari. (+18.85)

3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun 2012 pada 1 Januari. (+145)

1

2

3

4

4. Pegawai menggenapkan 10 tahun perkhidmatan di gred lantikan dan boleh dipertimbangkan peningkatan gred gaji ke Gred DG2-2. (+425)

5. Pergerakan Gaji Tahunan.

Gred (SBPA) T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14

T15(Maks)

KGT

DG2-2 2710 2865 3020 3175 3330 3485 3640 3795 3950 4105 4260 4415 4570 4725 4880 155

5

Opsyen (1+2) + PGT = RM228.89

Page 17: Pelaksanaan sbpa  2

35

CONTOH KUANTUM PERTAMBAHAN GAJI DARIPADA SSM KE SBPA(DGA32 ke DG2-2 ke DG2-3 = RM517.46)

Gred DGA32 (SSM)

T8 T9 T10T11

(Maks)KGT 1

P1 3104.23 3202.54 3300.85 3399.16 98.31

Gred (SBPA)

T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 KGT

DG2-2 3175 3330 3485 3640 3795 3950 4105 4260 4415 4570 4725 4880 155

Pemindahan Gaji JGM ke JGS1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji

asal. (+98.31)2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji

yang sama atau tertinggi berhampiran. Tarikh Pergerakan Gaji pegawai ialah 1 Januari. (+29.15)

3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun 2012 pada 1 Januari. (+155)

1

2

3

4

4. Pegawai menggenapkan 8 tahun perkhidmatan di gred DG2-2 boleh dipertimbangkan peningkatan gred gaji ke Gred DG2-3. (+235)

5. Pergerakan Gaji Tahunan.

Gred (SBPA) T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14

T15(Maks)

KGT

DG2-3 3720 3885 4050 4215 4380 4545 4710 4875 5040 5205 5370 165

5

Opsyen (1+2) + PGT = RM282.46

Page 18: Pelaksanaan sbpa  2

36

CONTOH KUANTUM PERTAMBAHAN GAJI DARIPADA SSM KE SBPA(DGA34 ke DG2-3 ke DG2-5 = RM579.20)

Gred DGA34 (SSM)

T6T7

(Maks)KGT 1

P1 3497.49 3595.80 3694.11 98.31

Gred (SBPA)

T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14T15

(Maks)KGT

DG2-3 3555 3720 3885 4050 4215 4380 4545 4710 4875 5040 5205 5370 165

Pemindahan Gaji JGM ke JGS1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji

asal. (+98.31)2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji

yang sama atau tertinggi berhampiran. Tarikh Pergerakan Gaji pegawai ialah 1 Januari. (+25.89)

3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun 2012 pada 1 Januari. (+165)

1

2

3

4

4. Pegawai menggenapkan 5 tahun perkhidmatan di gred DG2-3 boleh dipertimbangkan peningkatan gred gaji ke Gred DG2-5. (+290)

5. Pergerakan Gaji Tahunan.

Gred (SBPA) T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14

T15(Maks)

KGT

DG2-5 4175 4370 4565 4760 4955 5150 5345 5540 5735 5930 195

5

Opsyen (1+2) + PGT = RM289.20

Page 19: Pelaksanaan sbpa  2

37

1 JANUARI1 APRIL1 JULAI1 OKTOBER

KECUALI

i. pemindahan gaji yang melibatkan bracketing

ii. pemindahan gaji bagi matagaji maksimum

KEKAL TPG sedia ada

TARIKH PERGERAKAN GAJI

Page 20: Pelaksanaan sbpa  2

40

JADUAL GAJI SEDIA ADA : R1T1 T2 T3 T4

P1 647.51 688.35 729.19 770.03

TPG BARU MULAI 2012 : 1 OKT 1 JUL 1 APR 1 JAN

JADUAL GAJI BARU : H5-1T1 ... T20

JGS 850 2390

CONTOH PEMINDAHAN GAJI

Page 21: Pelaksanaan sbpa  2

41

Terima kasih

[email protected]