taklimat sbpa gaji guru

26
1 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Upload: fred-kisell

Post on 05-Jul-2015

442 views

Category:

Education


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Taklimat sbpa gaji guru

1

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Page 2: Taklimat sbpa gaji guru

2

Gaji Single Point

GajiMinimum-Maksimum

Gaji Sebaris

PEMBENTUKAN

JADUAL GAJI

BARU

SARAAN YANG KOMPETITIF

Page 3: Taklimat sbpa gaji guru

3

PRINSIP SARAAN

Gaji Pokok Dengan

Komponen Berubah

Kadar Upah Untuk Kerja

Kelayakan Masuk & Latihan

Relativiti & Pariti

3

PEMBENTUKAN GAJI SEBARIS

Page 4: Taklimat sbpa gaji guru

9

PEMBENTUKAN GAJI SEBARIS

kadar yang seragam bagi setiap gred yang setara dalam

semua Klasifikasi Perkhidmatan.

Gaji minimum yang baru.

Penjajaran semula susunan keutamaan (ranking order)

perkhidmatan.

Penjajaran semula kadar Kenaikan Gaji Tahunan

Kadar KGT yang baru.

pola KGT yang menaik

Tanggagaji – bilangan yang seragam bagi setiap gred yang

setara dalam semua Klasifikasi Perkhidmatan.

Page 5: Taklimat sbpa gaji guru

13

PEMBENTUKAN GAJI SEBARIS

Relativiti antara gred ditambahbaik supaya gaji gred naik

pangkat dapat tampung gaji maks gred lebih rendah.

Gaji maksimum yang lebih tinggi.

Page 6: Taklimat sbpa gaji guru

16

PRINSIP PEMINDAHAN

GAJI

Tertinggi berhampiran tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa (PGB).

KAEDAH PEMINDAHAN

GAJI

Dipindahkan kepada matagaji yang sama

atau tertinggi berhampiran tidak kurang daripada

satu PGB.

Page 7: Taklimat sbpa gaji guru

18

Gred M41

(SSM)T9 T10 T11 T12 T13 T… T23

T24

(Maks)

P1 2728.35 2820.19 2912.03 3003.87 3095.71 ... 4565.18 4718.25

Gred

(SBPA)T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T... T18 T19

T20

(Maks)

M1-1 1935 2160 2385 2610 2835 3060 3285 3510 3735 3960 4185 .... 5770 6000 6230

2

Pemindahan Gaji JGM ke JGS

1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal.

Pertambahan Gaji Yang Diterima Pada Tahun 2012

1. 1 Januari 2012

P1T9 (RM2728.35) ke P1T10 (RM2820.19) = RM91.84

P1T10 (RM2820.19) ke T5 (RM2835) = RM14.81

Jumlah Pertambahan Gaji dari SSM ke SBPA = RM106.65

2. 1 Januari 2012

Pergerakan Gaji Tahunan T5 (RM2835) ke T6 (RM3060) = RM225.00

Jumlah Pertambahan Gaji pada tahun 2012 = RM331.65

B) PEMINDAHAN SKIM PERKHIDMATAN KEKAL (PENGURUSAN DAN PROFESIONAL)

2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama

atau tertinggi berhampiran. TPG ditetapkan 1 Jan.

3. PGT bagi tahun 2012 pada 1 Jan. Layak diberikan PGT

seterusnya.

3

LAMPIRAN C4

1

CONTOH PEMINDAHAN GAJI

Page 8: Taklimat sbpa gaji guru

19

Gred N36

(SSM)T5 T6 T7 T8 T9 T10

T11

(Maks)

1 Kuantum

PGB

P2 3849.91 4026.87 4203.83 4380.79 4557.75 4734.71 4911.67 5088.63

Gred

(SBPA)T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14

T15

(Maks)

N3-4 3035 3215 3395 3575 3755 3935 4115 4295 4475 4655 4835 5015 5195 5375 5555

Pemindahan Gaji JGM ke JGS

1. Pegawai diberikan satu kuantum PBG di gred gaji asal.

2

B) PEMINDAHAN SKIM PERKHIDMATAN KEKAL (KUMPULAN PELAKSANA)

2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang

sama atau tertinggi berhampiran.

1

LAMPIRAN C4

3

3. Kenaikan gaji tahunan 2012.

CONTOH PEMINDAHAN GAJI

Page 9: Taklimat sbpa gaji guru

20

Gred

N4(SSM)T11 T12 T13 T… T16 T17

T18

(Maks)

P2 1302.51 1359.68 1416.85 … 1588.36 1645.53 1702.70

Gred

(SBPA)T7 T8 T9 T10 T11 T12 … T17 T18 T19

T20

(Maks)

N5-1 1330 1410 1490 1570 1650 1730 … 2135 2220 2305 2390

Pemindahan Gaji JGM ke JGS

1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal.

2

Pertambahan Gaji Yang Diterima Pada Tahun 2012

1. 1 Januari 2012

P2T12 (RM1359.68) ke P2T13 (RM1416.85) = RM57.17

P2T13 (RM1416.85) ke T9 (RM1490) = RM73.15

Jumlah Pertambahan Gaji dari SSM ke SBPA = RM130.32

2. 1 April 2012

Pergerakan Gaji Tahunan T9 (RM1490) ke T10 (RM1570) = RM80.00

Jumlah Pertambahan Gaji pada tahun 2012 = RM210.32

G) PENARAFAN SEMULA SKIM PERKHIDMATAN/ SKIM PERKHIDMATAN JUMUD

(MEMENUHI SYARAT : Gred 1-10 ke Gred 11)

3. PGT bagi tahun 2012 pada 1 April. Layak diberikan PGT

seterusnya.

2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama

atau tertinggi berhampiran. TPG ditetapkan 1 April.

Contoh Skim Perkhidmatan

: i) Pembantu Am Pejabat;

ii) Pengawas Pemulihan

3

1

LAMPIRAN C5

CONTOH PEMINDAHAN GAJI

Page 10: Taklimat sbpa gaji guru

21

Gred

N4(SSM)T11 T12 T13 T… T16 T17

T18

(Maks)

P2 1302.51 1359.68 1416.85 … 1588.36 1645.53 1702.70

Gred

(SBPA)T8 T9 T10 T11 T12 T3 … T17 T18 T19

T20

(Maks)

N6-2 1190 1255 1320 1385 1450 1515 … 1775 1840 1905 1970

Pemindahan Gaji JGM ke JGS

1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal.

2

Pertambahan Gaji Yang Diterima Pada Tahun 2012

1. 1 Januari 2012

P2T12 (RM1359.68) ke P2T13 (RM1416.85) = RM57.17

P2T13 (RM1416.85) ke T12 (RM1450) = RM33.15

Jumlah Pertambahan Gaji dari SSM ke SBPA = RM90.32

2. 1 April 2012

Pergerakan Gaji Tahunan T12(RM1450) ke T13 (RM1515) = RM65.00

Jumlah Pertambahan Gaji pada tahun 2012 = RM155.32

G) PENARAFAN SEMULA SKIM PERKHIDMATAN/ SKIM PERKHIDMATAN JUMUD

(TIDAK MEMENUHI SYARAT : Gred 1 – 10 ke Gred 11)

3. PGT bagi tahun 2012 pada 1 April. Layak diberikan PGT

seterusnya.

2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama

atau tertinggi berhampiran. TPG ditetapkan 1 April.

Contoh Skim Perkhidmatan :

i) Pembantu Am Pejabat;

ii) Pengawas Pemulihan

3

1

LAMPIRAN C6

CONTOH PEMINDAHAN GAJI

Page 11: Taklimat sbpa gaji guru

22

Gred

J17(SSM)T13 T14 T15 T… T24 T25

T26

(Maks)

P1 1460.22 1526.77 1593.32 … 2192.27 2258.82 2325.37

Gred

(SBPA)T6 T7 T8 T9 T10 T11 … T17 T18 T19

T20

(Maks)

J4-1 1455 1550 1645 1740 1835 1930 … 2505 2605 2705 2805

Pemindahan Gaji JGM ke JGS

1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal.

2

Pertambahan Gaji Yang Diterima Pada Tahun 2012

1. 1 Januari 2012

P1T14 (RM1526.77) ke P1T15 (RM1593.32) = RM66.55

P1T15 (RM1593.32) ke T8 (RM1645) = RM51.68

Jumlah Pertambahan Gaji dari SSM ke SBPA = RM118.23

2. 1 Jan 2012

Pergerakan Gaji Tahunan T8 (RM1645) ke T9 (RM1740) = RM95.00

Jumlah Pertambahan Gaji pada tahun 2012 = RM213.23

3

I) PENARAFAN SEMULA SKIM PERKHIDMATAN

(TIDAK MEMENUHI SYARAT : Gred 17 ke Gred 27 )

2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama

atau tertinggi

3. PGT bagi tahun 2012 pada 1 Jan. Layak diberikan PGT

seterusnya.

Contoh Skim Perkhidmatan :

i) Juruteknik;

ii) Pembantu Pemeriksa Kilang

& Jentera.

1

LAMPIRAN C6

CONTOH PEMINDAHAN GAJI

Page 12: Taklimat sbpa gaji guru

23

Gred

J17(SSM)T13 T14 T15 T… T24 T25

T26

(Maks)

P1 1460.22 1526.77 1593.32 … 2192.27 2258.82 2325.37

Gred

(SBPA)T6 T7 T8 T9 T10 T11 … T17 T18 T19

T20

(Maks)

J4-1 1455 1550 1645 1740 1835 1930 … 2505 2605 2705 2805

Pemindahan Gaji JGM ke JGS

1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal.

2

Pertambahan Gaji Yang Diterima Pada Tahun 2012

1. 1 Januari 2012

P1T14 (RM1526.77) ke P1T15 (RM1593.32) = RM66.55

P1T15 (RM1593.32) ke T8 (RM1645) = RM51.68

Jumlah Pertambahan Gaji dari SSM ke SBPA = RM118.23

2. 1 Jan 2012

Pergerakan Gaji Tahunan T8 (RM1645) ke T9 (RM1740) = RM95.00

Jumlah Pertambahan Gaji pada tahun 2012 = RM213.23

3

I) PENARAFAN SEMULA SKIM PERKHIDMATAN

(TIDAK MEMENUHI SYARAT : Gred 17 ke Gred 27 )

2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama

atau tertinggi

3. PGT bagi tahun 2012 pada 1 Jan. Layak diberikan PGT

seterusnya.

Contoh Skim Perkhidmatan :

i) Juruteknik;

ii) Pembantu Pemeriksa Kilang

& Jentera.

1

LAMPIRAN C6

CONTOH PEMINDAHAN GAJI

Page 13: Taklimat sbpa gaji guru

24

Gred N17

(SSM)T13 T14 T15 T16 T17 T18

T24

(Maks)

P1 1419.30 1485.85 1552.40 1618.95 1685.50 1752.05 2151.35

TPG BARU KEKAL 1 APR 1 JAN KEKAL KEKAL 1 APR 1 JAN

Gred

(SBPA)T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19

T20

(Maks)

N4-1 1525 1620 1715 1810 1905 2000 2095 2190 2285 2380 2480 2580 2680 2780

Pemindahan Gaji JGM ke JGS

1. Diberikan satu PGB di gred gaji asal.

2

3

4

4. Genap 15 tahun perkhidmatan di gred lantikan dan boleh

dipertimbangkan kenaikan pangkat secara KUP ke Gred N4-3.

Gred

(SBPA)T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15

N4-3 1920 2035 2150 2265 2380 2495 2610 2725 2840 2955 3070 3185 3300 3415 3530

515 X PGT

2. Gaji dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji yang sama

atau tertinggi berhampiran. TPG ditetapkan 1 April.

3. PGT bagi tahun 2012 pada 1 April.

5. PGT berdasarkan keputusan PPSM.

K) PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PERKHIDMATAN MELEBIHI 15 TAHUN

Contoh Skim Perkhidmatan :

i) Pembantu Tadbir (PT/PO);

ii) Pembantu Pengurusan

Murid.

1

CONTOH PEMINDAHAN GAJI

Page 14: Taklimat sbpa gaji guru

25

Gred

DGA32-3

(SSM)

T1 T2 T3 T… T9 T10T11

(Maks)

T13

(KUP)

T14

(KUP)

P2 2626.30 2733.692841.08 3485.42 3592.81 3700.20 3807.59 3914.98 4022.37

Gred

(SBPA)T1 T2 T3 … T8 T9 … T13 T14

T15

(Maks)

DG2-2 2710 2865 3020 … 3795 3950 … 4570 4725 4880

Bagi tujuan tawaran opsyen SBPA, gaji pegawai dipindahkan seperti

mana pemindahan gaji bagi pegawai yang berada di matagaji

maksimum gred tersebut.

Ketua Jabatan hendaklah memohon Jadual Pemindahan Gaji

daripada Bahagian Saraan, JPA bagi tujuan pengesahan pemindahan

gaji dan penetapan Tarikh Pergerakan Gaji pegawai.

1

KAEDAH PEMINDAHAN GAJI KHAS UNTUK

PENYANDANG (KUP)

Page 15: Taklimat sbpa gaji guru

33

Page 16: Taklimat sbpa gaji guru

34

CONTOH KUANTUM PERTAMBAHAN GAJI DARIPADA SSM KE SBPA

(DG41ke DG1-1 ke DG1-2 = RM794.20)

Gred DG41

(SSM)T11 T12 T13 T14 T15 T16

T27

(Maks)KGT 1 KGT 2

P1 2600.35 2690.80 2781.25 2871.70 2962.15 3052.60 4645.85 90.45 150.28

Gred

(SBPA)T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16

T20

(Maks)KGT 1 KGT 2

DG1-1 2600 2825 3050 3275 3500 3725 3950 4175 4400 4625 4850 5075 5300 6220 225 230

Pemindahan Gaji JGM ke JGS

1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji

asal. (+90.45)

2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji

yang sama atau tertinggi berhampiran. Tarikh Pergerakan

Gaji pegawai ialah 1 Januari. (+43.75)

3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun

2012 pada 1 Januari. (+225)

1

2

3

4

4. Pegawai menggenapkan 10 tahun perkhidmatan di gred

lantikan dan boleh dipertimbangkan peningkatan gred gaji

ke Gred DG1-2. (+435)

5. Pergerakan Gaji Tahunan.

Gred

(SBPA)T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17

T18

(Maks)KGT

DG1-2 3485 3735 3985 4235 4485 4735 4985 5235 5485 5735 5985 6235 6485 6735 6985 7235 250

5

Opsyen (1+2) + PGT = RM359.20

Page 17: Taklimat sbpa gaji guru

35

CONTOH KUANTUM PERTAMBAHAN GAJI DARIPADA SSM KE SBPA

(DG44 ke DG1-2 ke DG1-4 = RM 984.21)

Gred DG44

(SSM)T10 T11 T12 T13

T14

(Maks)KGT 1 KGT 2

P1 4335.51 4485.79 4636.07 4786.35 4936.63 150.28 162.81

Gred

(SBPA)T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17

T18

(Maks)KGT 1

DG1-2 4485 4735 4985 5235 5485 5735 5985 6235 6485 6735 6985 7235 250

Pemindahan Gaji JGM ke JGS

1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji

asal.(+150.28)

2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji

yang sama atau tertinggi berhampiran. Tarikh Pergerakan

Gaji pegawai ialah 1 Januari.(+98.93)

3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun

2012 pada 1 Januari.(+250)

1

2

34. Pegawai menggenapkan 10 tahun perkhidmatan di gred

DG44 dan boleh dipertimbangkan peningkatan gred gaji ke

Gred DG1-4. (+485)

5. Pergerakan Gaji Tahunan.

Gred

(SBPA)T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16

T17

(Maks)KGT

DG1-4 5470 5740 6010 6280 6550 6820 7090 7360 7630 7900 8170 8440 8710 270

4

5

Opsyen (1+2) + PGT = RM499.21

Page 18: Taklimat sbpa gaji guru

36

CONTOH KUANTUM PERTAMBAHAN GAJI DARIPADA SSM KE SBPA

(DG48 ke DG1-4 ke DG1-5 = RM932.88)

Gred DG48

(SSM)T7

T8

(Maks)KGT 1

P1 5573.96 5777.12 5980.28 203.16

Gred

(SBPA)T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16

T17

(Maks)KGT 1

DG1-4 5740 6010 6280 6550 6820 7090 7360 7630 7900 8170 8440 8710 270

Pemindahan Gaji JGM ke JGS

1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji

asal.(+203.16)

2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji

yang sama atau tertinggi berhampiran. Tarikh Pergerakan

Gaji pegawai ialah 1 Januari.(+29.72)

3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun

2012 pada 1 Januari.(+270)

1

2

3

4

4. Pegawai menggenapkan 6 tahun perkhidmatan di gred

DG48 dan boleh dipertimbangkan peningkatan gred gaji ke

Gred DG1-5. (+430)

5. Pergerakan Gaji Tahunan.

Gred

(SBPA)T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 KGT

DG1-5 6710 7000 7290 7580 7870 8160 8450 8740 9030 9320 9610 290

5

Opsyen (1+2) + PGT = RM502.88

Page 19: Taklimat sbpa gaji guru

37

CONTOH KUANTUM PERTAMBAHAN GAJI DARIPADA SSM KE SBPA

(DG52 ke DG1-5 ke DG1-6 = RM1,022.41)

Gred DG52

(SSM)T7

T8

(Maks)KGT 1

P1 6119.43 6322.59 6525.75 203.16

Gred

(SBPA)T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15

T16

(Maks)KGT 1

DG1-5 6420 6710 7000 7290 7580 7870 8160 8450 8740 9030 9320 9610 290

Pemindahan Gaji JGM ke JGS

1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji

asal.(+203.16)

2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji

yang sama atau tertinggi berhampiran. Tarikh Pergerakan

Gaji pegawai ialah 1 Januari.(+184.25)

3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun

2012 pada 1 Januari.(+290)

1

2

3

4

4. Pegawai menggenapkan 3 tahun perkhidmatan di gred

DG52 dan boleh dipertimbangkan peningkatan gred gaji ke

Gred DG1-6. (+345)

5. Pergerakan Gaji Tahunan.

Gred

(SBPA)T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 KGT

DG1-6 7345 7665 7985 8305 8625 8945 9265 9585 9905 10225 10545 10865 11185 11505 320

5

Opsyen (1+2) + PGT = RM677.41

Page 20: Taklimat sbpa gaji guru

38

CONTOH KUANTUM PERTAMBAHAN GAJI DARIPADA SSM KE SBPA

(DGA29 ke DG2-1 ke DG2-2 = RM653.89)

Gred DGA29

(SSM)T10 T11 T12 T13 T14

T23

(Maks)KGT 1 KGT 2

P1 1991.07 2056.11 2121.15 2186.19 2251.23 3036.21 65.04 98.31

Gred

(SBPA)T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16

T20

(Maks)KGT 1 KGT 2

DG2-1 1995 2140 2285 2430 2575 2720 2865 3010 3155 3300 3445 3590 3735 4335 145 150

Pemindahan Gaji JGM ke JGS

1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji

asal. (+65.04)

2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji

yang sama atau tertinggi berhampiran. Tarikh Pergerakan

Gaji pegawai ialah 1 Januari. (+18.85)

3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun

2012 pada 1 Januari. (+145)

1

2

3

4

4. Pegawai menggenapkan 10 tahun perkhidmatan di gred

lantikan dan boleh dipertimbangkan peningkatan gred gaji

ke Gred DG2-2. (+425)

5. Pergerakan Gaji Tahunan.

Gred

(SBPA)T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14

T15

(Maks)KGT

DG2-2 2710 2865 3020 3175 3330 3485 3640 3795 3950 4105 4260 4415 4570 4725 4880 155

5

Opsyen (1+2) + PGT = RM228.89

Page 21: Taklimat sbpa gaji guru

39

CONTOH KUANTUM PERTAMBAHAN GAJI DARIPADA SSM KE SBPA

(DGA32 ke DG2-2 ke DG2-3 = RM517.46)

Gred DGA32

(SSM)T8 T9 T10

T11

(Maks)KGT 1

P1 3104.23 3202.54 3300.85 3399.16 98.31

Gred

(SBPA)T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 KGT

DG2-2 3175 3330 3485 3640 3795 3950 4105 4260 4415 4570 4725 4880 155

Pemindahan Gaji JGM ke JGS

1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji

asal. (+98.31)

2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji

yang sama atau tertinggi berhampiran. Tarikh Pergerakan

Gaji pegawai ialah 1 Januari. (+29.15)

3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun

2012 pada 1 Januari. (+155)

1

2

3

4

4. Pegawai menggenapkan 8 tahun perkhidmatan di gred DG2-

2 boleh dipertimbangkan peningkatan gred gaji ke Gred

DG2-3. (+235)

5. Pergerakan Gaji Tahunan.

Gred

(SBPA)T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14

T15

(Maks)KGT

DG2-3 3720 3885 4050 4215 4380 4545 4710 4875 5040 5205 5370 165

5

Opsyen (1+2) + PGT = RM282.46

Page 22: Taklimat sbpa gaji guru

40

CONTOH KUANTUM PERTAMBAHAN GAJI DARIPADA SSM KE SBPA

(DGA34 ke DG2-3 ke DG2-5 = RM579.20)

Gred DGA34

(SSM)T6

T7

(Maks)KGT 1

P1 3497.49 3595.80 3694.11 98.31

Gred

(SBPA)T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14

T15

(Maks)KGT

DG2-3 3555 3720 3885 4050 4215 4380 4545 4710 4875 5040 5205 5370 165

Pemindahan Gaji JGM ke JGS

1. Pegawai diberikan satu Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji

asal. (+98.31)

2. Gaji pegawai dipindahkan ke JGS berdasarkan matagaji

yang sama atau tertinggi berhampiran. Tarikh Pergerakan

Gaji pegawai ialah 1 Januari. (+25.89)

3. Pegawai diberikan Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun

2012 pada 1 Januari. (+165)

1

2

3

4

4. Pegawai menggenapkan 5 tahun perkhidmatan di gred DG2-

3 boleh dipertimbangkan peningkatan gred gaji ke Gred

DG2-5. (+290)

5. Pergerakan Gaji Tahunan.

Gred

(SBPA)T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14

T15

(Maks)KGT

DG2-5 4175 4370 4565 4760 4955 5150 5345 5540 5735 5930 195

5

Opsyen (1+2) + PGT = RM289.20

Page 23: Taklimat sbpa gaji guru

41

1 JANUARI

1 APRIL

1 JULAI

1 OKTOBER

KECUALI

i. pemindahan gaji yang melibatkan bracketing

ii. pemindahan gaji bagi matagaji maksimum

KEKALTPG sedia ada

TARIKH PERGERAKAN GAJI

Page 24: Taklimat sbpa gaji guru

44

SENARAI LAMPIRAN C

PEKELILING PERKHIDMATAN PELAKSANAAN SBPA BAGI

PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

Jadual Gaji Sebaris Untuk Skim Perkhidmatan Tetap. - Lampiran C1

Jadual Gaji Sebaris Untuk Skim Perkhidmatan Jumud. - Lampiran C2

Contoh kaedah pemindahan gaji. - Lampiran C3

Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan

Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Tetap.- Lampiran C4

Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan

Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Yang Diberi Penarafan Semula

(Penyandang Yang Memenuhi Syarat).

- Lampiran C5

Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan

Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Yang Diberi Penarafan Semula

(Penyandang Yang Tidak Memenuhi Syarat).

- Lampiran C6

Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan

Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Jumud (Penyandang Yang

Memenuhi Syarat).

- Lampiran C7

Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan

Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Jumud (Penyandang Yang

Tidak Memenuhi Syarat).

- Lampiran C8

Page 25: Taklimat sbpa gaji guru

45

SENARAI LAMPIRAN C

PEKELILING PERKHIDMATAN PELAKSANAAN SBPA BAGI

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

Jadual Gaji Sebaris Untuk Skim Perkhidmatan Tetap. - Lampiran C5

Contoh kaedah pemindahan gaji. - Lampiran C6

Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan

Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Tetap.- Lampiran C7

Page 26: Taklimat sbpa gaji guru

46

Terima kasih