pelaksanaan sbpa terkini

118
1

Upload: syaaban

Post on 24-May-2015

3.494 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pelaksanaan sbpa terkini

1

Page 2: Pelaksanaan sbpa terkini

2

Skop Taklimat

Dasar Baru Perkhidmatandi bawah SBPA

Opsyen SBPA

12

Page 3: Pelaksanaan sbpa terkini

3

Program Transformasi Minda (PTM)

Peperiksaan Perkhidmatan

Penilaian Prestasi

PROSPEK

Kemajuan Kerjaya

123456

Pingat Perkhidmatan Cemerlang (PPC)

Dasar Baru Perkhidmatan di bawah SBPA-Modal Insan Berkualiti

Page 4: Pelaksanaan sbpa terkini

4

Peperiksaan Perkhidmatan

Penilaian Prestasi

PROSPEK

Kemajuan Kerjaya

123456

Pingat Perkhidmatan Cemerlang (PPC)

Program Transformasi Minda (PTM)

Dasar Baru Perkhidmatan di bawah SBPA-Modal Insan Berkualiti

Page 5: Pelaksanaan sbpa terkini

5

Dasar

gantikan kursus induksi (terpakai kepada semua pegawai)syarat baru pengesahan dalam perkhidmatanmodul ditambah baik (3 segmen)penilaian sepanjang kursus tanpa ujian akhir

Rasional

• pendedahan dan persediaan awal• memahami prinsip dan falsafah pembentukan negara,

pentadbiran kerajaan dan peraturan asas perkhidmatan awamserta nilai kelas pertama

1 Program Transformasi Minda (PTM)

Presenter
Presentation Notes
PTM Program selama 5 hari ini diperkenalkan bagi menggantikan kursus induksi. Perubahan minda yang diterapkan akan menggalakkan pemikiran kreatif dan inovatif bagi menghasilkan nilai tambah dalam tugasan serta berkeupayaan menyediakan pegawai yang membudayakan nilai-nilai murni perkhidmatan awam. RASIONAL Membangunkan modal insan secara holistik, merangkumi keupayaan sahsiah dan intelektual yang mesti dimiliki oleh pegawai awam bagi memandu pemikiran dan perlakuan dalam rutin seharian; Memberi pendedahan dan penyesuaian minda pegawai di peringkat awal pelantikan membolehkan pegawai memahami prinsip dan falsafah pembentukan negara, jentera pentadbiran kerajaan dan peraturan –peraturan asas perkhidmatan awam serta jati diri bagi menghadapi cabaran dan ekspektasi pelanggan PELAN TINDAKAN Menyediakan garis panduan merangkumi matlamat, objektif, syarat kelayakan, kurikulum, pelan pembelajaran, contoh jadual pelaksanaan, kaedah, kriteria penilaian Ketua jabatan digalakkan untuk mengadakan sesi penerangan mengenai Kementerian di mana agensi ditempatkan.
Page 6: Pelaksanaan sbpa terkini

SIJIL HADIR

DENGAN JAYA

• Pegawai lantikan pertama & lantikan terus (P&P) pada atau selepas 1.1.2012; atau

• Pegawai dalam tempoh percubaan dan belum menghadiri Kursus Induksi – Modul Umum

Tempoh : 5 hari

Dilaksanakan oleh Kementerian / Negeri / Agensi di mana pegawai ditempatkan

Kaedah Pembelajaran:• Latihan dalam kumpulan (LDK)• Sesi interaktif• Ujian psikometrik• Perbincangan kes• Kuiz• e-pembelajaran

PANEL PENGURUSAN

PTM

6

1 Program Transformasi Minda (PTM)

Presenter
Presentation Notes
Pegawai yang disyaratkan mengikuti PTM adalah: pegawai lantikan pertama pada atau selepas 1 Januari 2012  yang berkhidmat secara tetap dalam Perkhidmatan Awam; atau Pegawai lantikan secara lateral pada atau selepas 1 Januari 2012 kecuali lantikan lateral ke Kump. Pengurusan Tertinggi; atau (c) pegawai dalam tempoh percubaan  dan belum menghadiri Kursus Induksi - Modul Umum .   Pegawai yang sedang berkhidmat yang kemudiannya dilantik ke perkhidmatan lain dikecualikan daripada menghadiri PTM dengan syarat: - pegawai telah Hadir Dengan Jaya PTM; atau - Hadir Dengan Jaya Kursus Induksi - Modul Umum ; atau - lulus Peperiksaan Am Kerajaan  di skim perkhidmatan terdahulu.   Ketua Jabatan boleh memberi pengecualian tanpa perlu merujuk kepada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).  Ketua Jabatan hendaklah merekodkan pengecualian yang diberikan dalam Rekod Perkhidmatan  pegawai bagi memastikan urusan pengesahan dalam perkhidmatan barunya dibuat dengan teratur. Pelaksanaan PTM adalah selama lima (5) hari  dan dilaksanakan oleh Kementerian/Negeri/Agensi  di mana pegawai ditempatkan . Pelaksanaan PTM ini boleh dibuat tanpa mengira kumpulan perkhidmatan ataupun dibuat secara berasingan mengikut kesesuaian Kementerian/Negeri/Agensi . Skim perkhidmatan yang mensyaratkan Kursus Asas atau Pra-Perkhidmatan  kepada pegawai lantikan baru boleh mengintegrasikan kurikulum PTM dalam Kursus Asas atau Pra-Perkhidmatan. Contoh Kursus Asas : DPA bagi PTD, KPLI bagi guru dan Kursus Asas Polis bagi PDRM. DPI bagi Pegawai Hal Ehwal Islam. Pelatih pra-perkhidmatan Ahli Sains Kesihatan Bersekutu (paramedik, jururawat dll) Kementerian/Negeri/Agensi  yang tidak mempunyai keupayaan untuk melaksanakan PTM atas sebab-sebab tertentu (cth: tiada peruntukan, bilangan pegawai lantikan baru terlalu sedikit, tiada kepakaran, tiada kemudahan) boleh menumpangkan  pegawainya untuk menghadiri PTM di Kementerian/Negeri/Agensi lain dengan syarat-syarat tertentu. PTM dilaksanakan melalui pelbagai kaedah seperti latihan dalam kumpulan (LDK), sesi interaktif (contoh: sesi Q&A, forum, debat, ceramah, taklimat.) , perbincangan kumpulan, perbincangan kes, kuiz, ujian psikometrik , E-Pembelajaran atau kaedah lain yang bersesuaian yang dipersetujui oleh Panel Pengurusan PTM  di Kementerian/Negeri/Agensi masing-masing. - Elakkan elemen ceramah dalam pelaksanaan PTM. Pegawai yang mengikuti PTM sepenuhnya dan berjaya berasaskan penilaian yang dibuat layak diberikan sijil PTM. Keputusan “Hadir Dengan Jaya PTM” hendaklah direkodkan dalam Rekod Perkhidmatan  pegawai yang berkenaan.   Garis panduan pelaksanaan PTM akan disediakan oleh JPA. - Garis panduan berkenaan akan merangkumi matlamat, objektif, syarat kelayakan, kurikulum, pelan pembelajaran, contoh jadual pelaksanaan, kaedah, kriteria penilaian dan maklumat-maklumat lain yang berkaitan dengan pelaksanaan PTM. Ketua Jabatan adalah digalakkan untuk mengadakan sesi penerangan  mengenai Kementerian/Negeri/Agensi di mana pegawai yang ditempatkan  memandangkan kurikulum PTM tidak menjurus kepada skop fungsi Kementerian/Negeri/Agensi berkenaan.  (contoh: Kursus pendek, taklimat, perjumpaan dgn pengurusan, tayangan video korporat, sangkutan dll..)   Semua Kementerian/Negeri/Agensi hendaklah mematuhi pelaksanaan PTM yang ditetapkan. Sebarang pengubahsuaian  dari segi tempoh, kurikulum dan penilaian PTM selain daripada yang ditetapkan hendaklah mendapat kelulusan daripada JPA .
Page 7: Pelaksanaan sbpa terkini

7

Program Transformasi Minda (PTM)

Penilaian Prestasi

PROSPEK

Kemajuan Kerjaya

123456

Pingat Perkhidmatan Cemerlang (PPC)

Peperiksaan Perkhidmatan

Dasar Baru Perkhidmatan di bawah SBPA-Modal Insan Berkualiti

Page 8: Pelaksanaan sbpa terkini

8

SYARATPegawai dalam tempoh percubaan, tertakluk kepada syarat skim perkhidmatan

2 Peperiksaan Perkhidmatan

Peperiksaan Subjek Umum & Subjek Jabatan dilaksanakan

oleh Ketua Perkhidmatan

Pelaksanaan Peperiksaan

Perkhidmatan (mulai 1 Jan

2012)

> Sukatan dan soalan peperiksaan Subjek Umum disediakan oleh JPA

> 3 Tahap Keperluan Penguasaan (TKP) iaitu Tahap Asas, Pertengahan dan Lanjutan

Sukatan dan soalan peperiksaan Subjek

Jabatan dan Peperiksaan Khas

PSL disediakan oleh Ketua Perkhidmatan

Presenter
Presentation Notes
Berkuat kuasa mulai 1 Januari 2012, pelaksanaan Peperiksaan Perkhidmatan bagi tujuan pengesahan dalam perkhidmatan dan Peperiksaan Khas PSL adalah seperti berikut: a. Peperiksaan Perkhidmatan Subjek Umum dan Subjek Jabatan dilaksanakan oleh Ketua Perkhidmatan; b. Sukatan dan soalan peperiksaan Subjek Umum disediakan oleh JPA mengikut tiga (3) Tahap Keperluan Penguasaan (TKP) pegawai iaitu: i) Tahap Asas; ii) Tahap Pertengahan; dan iii) Tahap Lanjutan. c. Sukatan dan soalan peperiksaan Subjek Jabatan dan Peperiksaan Khas PSL disediakan oleh Ketua Perkhidmatan.
Page 9: Pelaksanaan sbpa terkini

9

Program Transformasi Minda (PTM)

Peperiksaan Perkhidmatan

Penilaian Prestasi

PROSPEK

Kemajuan Kerjaya

123456

Pingat Perkhidmatan Cemerlang (PPC)

Dasar Baru Perkhidmatan di bawah SBPA-Modal Insan Berkualiti

Page 10: Pelaksanaan sbpa terkini

Penambahbaikan

DimensiFungsianFleksibel

3 Dimensi –Teras,

Fungsian,Sumbangan

Multi Rater

Wajaran Markah

PemantapanSkala Penilaian

& KategoriPencapaian

KPI / SKT Idea Kreatif/Inovatif

IktirafSumbanganLuar Tugas

Rasmi

6 Jenis BorangLNPT

10

Penilaian Prestasi 3

Page 11: Pelaksanaan sbpa terkini

Markah LNPT (%) Kategori Implikasi 

95 – 100

Melebihi SasaranSecara Signifikan

Significantly Exceed Target (ST)

• Melepasi salah satu tapisan awal untukPenilaian Kompetensi dan Potensi

• Diperaku Pergerakan Gaji Tahunan (PGT)

85 – < 95Melebihi SasaranExceed Target (ET)

• Melepasi salah satu tapisan awal untukPenilaian Kompetensi dan Potensi

• Diperaku PGT

75 – < 85Menepati Sasaran

On Target (OT)

• Melepasi salah satu tapisan awal untukPenilaian Kompetensi dan Potensi bagi yang berprestasi 80% dan ke atas

• Diperaku PGT

< 75 Tidak Menepati

SasaranBelow Target (BT)

• Diberi tempoh selama 6 bulan untukpenilaian khas sebelum ditamatkanperkhidmatan bagi yang berprestasi kurangdaripada 70%

• Tidak diberi PGT11

Penilaian Prestasi 3

Presenter
Presentation Notes
Berdasarkan tujuan dan implikasi, penilaian prestasi yang adil dan telus – amat penting. Sehubungan itu, beberapa penambahbaikan kepada ciri-ciri penilaian prestasi diperkenalkan di bawah SBPA Peranan PPSM amat penting – mengesahkan markah PYD, ada keraguan/asas kukuh boleh ubah markah
Page 12: Pelaksanaan sbpa terkini

12

Program Transformasi Minda (PTM)

Peperiksaan Perkhidmatan

Penilaian Prestasi

Kemajuan Kerjaya

123456

Pingat Perkhidmatan Cemerlang (PPC)

PROSPEK

Dasar Baru Perkhidmatan di bawah SBPA-Modal Insan Berkualiti

Page 13: Pelaksanaan sbpa terkini

Dasar

• Menggantikan PTK

• Pelengkap dasar pembangunan sumber manusia sektor awam

• Program menyeluruh bagi menilai dan membangun kompetensipegawai

13

Rasional

• Menilai kompetensi & mengenal pasti potensi pegawai

• Melahirkan pegawai yang kompeten & berprestasi tinggi atasgred yang disandang

4 PROSPEK

Presenter
Presentation Notes
PROSPEK PROSPEK merupakan kaedah penilaian bagi pegawai memenuhi syarat kenaikan pangkat pegawai P&P akan melalui 2 jenis penilalain iaitu: (i)Penilaian Kompetensi dan Potensi (PKP) penilaian melalui borang oleh penyelia dan (ii)Pembangunan Kompetensi dan potensi (BKP). Manakala Sokongan : Pembangunan Kompetensi dan potensi. (PKP), penilaian oleh pegawai penyelia RASIONAL menilai kompetensi & mengenal pasti potensi pegawai membangunakan kompetensi & potensi pegawai di sesuatu gred jawatan meningkatkan pembangunan diri & peluang kemajuan kerjaya pegawai melahirkan pegawai berprestasi tinggi PELAN TINDAKAN Taklimat SPP kepada pegawai CPK / BK Taklimat SPP (semasa taklimat SBPA) kepada agensi / pegawai Perbincangan pelaksanaan & pengurusan PROSPEK dengan pihak INTAN & CPPG Pemurnian Manual Pembangunan Kompetensi & Potensi (BKP) – Modul BKP, Aktiviti Penilaian BKP & Borang Penilaian Pembentangan Manual Pembangunan Kompetensi & Potensi (BKP) kepada LKP Perkhidmatan Gunasama
Page 14: Pelaksanaan sbpa terkini

14

Penilaian Kompetensi dan Potensi

(PKP)Pembangunan Kompetensi dan

Potensi(BKP)

PROSPEK(Program Pembangunan Kompetensi dan Potensi)

4 PROSPEK

Presenter
Presentation Notes
PROSPEK PROSPEK merupakan kaedah penilaian bagi pegawai memenuhi syarat kenaikan pangkat pegawai P&P akan melalui 2 jenis penilalain iaitu: (i)Penilaian Kompetensi dan Potensi (PKP) penilaian melalui borang oleh penyelia dan (ii)Pembangunan Kompetensi dan potensi (BKP). Manakala Sokongan : Pembangunan Kompetensi dan potensi. (PKP), penilaian oleh pegawai penyelia RASIONAL menilai kompetensi & mengenal pasti potensi pegawai membangunakan kompetensi & potensi pegawai di sesuatu gred jawatan meningkatkan pembangunan diri & peluang kemajuan kerjaya pegawai melahirkan pegawai berprestasi tinggi PELAN TINDAKAN Taklimat SPP kepada pegawai CPK / BK Taklimat SPP (semasa taklimat SBPA) kepada agensi / pegawai Perbincangan pelaksanaan & pengurusan PROSPEK dengan pihak INTAN & CPPG Pemurnian Manual Pembangunan Kompetensi & Potensi (BKP) – Modul BKP, Aktiviti Penilaian BKP & Borang Penilaian Pembentangan Manual Pembangunan Kompetensi & Potensi (BKP) kepada LKP Perkhidmatan Gunasama
Page 15: Pelaksanaan sbpa terkini

JUMLAH KEKOSONGAN JAWATAN GRED J1‐4 (2012) : 

24

Jumlah = 68

Merit•Kekananan• LNPT• Tapisan Keutuhan• Wajaran Latihan• Perakuan Ketua Jabatan

Jumlah Layak = 48

TA P I S A N  AWA L

Jumlah Layak = 48

• Borang PKP• 3 panel penilai

Jumlah Layak = 24

P K P

• 24 pegawai ranking tertinggi dipilih ke BKP berdasarkan jumlah kekosongan jawatan gred 48.

* 24 pegawai yang tidak layak ke BKP akan melalui program pembangunan sedia ada.

Jumlah Layak = 24

• Program pembangunan

Jumlah Lulus = 22

B K P

*2 pegawai yangtidak lulus akan mendapat peluang dalam proses PROSPEK berikutnya.

Jumlah Layak = 22

Jumlah diperaku= 20

L EM BAG A

* 2 pegawai tidakdiperaku oleh LembagaKenaikan Pangkat atassebab-sebab tertentuseperti Laporan SPRM/ salah laku terkini yang diterima.

* 4 kekosongan akandiisi secara tanggungkerja sehingga prosesPROSPEK berikutnya.

SIMULASI PELAKSANAAN PROSPEKKUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

GRED 

44P K P

B K P

Penilaian Kompetensi dan PotensiPembangunan Kompetensi dan Potensi

LEMBAGA Lembaga Kenaikan Pangkat

GRED 

48

15

Page 16: Pelaksanaan sbpa terkini

16

Program Transformasi Minda (PTM)

Peperiksaan Perkhidmatan

Penilaian Prestasi

PROSPEK

Kemajuan Kerjaya

123456

Pingat Perkhidmatan Cemerlang (PPC)

Dasar Baru Perkhidmatan di bawah SBPA-Modal Insan Berkualiti

Page 17: Pelaksanaan sbpa terkini

17

Syarat• Telah disahkan dalam perkhidmatan• Berkhidmat sekurang-kurangnya 5 tahun• Diberi kepada Gred 1-6 dan ke bawah• Cemerlang• LNPT ≥ 85• Lulus tapisan• Bebas tindakan tatatertib• Diperaku PPSM• 3% daripada 8% penerima APC

Rasional

• Mengiktiraf pegawai yang cemerlang• Meningkatkan budaya kecemerlangan• Galakan penglibatan dalam aktiviti kesukarelaan, kemasyarakatan,

sukan dan kebudayaan

5 Pingat Perkhidmatan Cemerlang (PPC)

Page 18: Pelaksanaan sbpa terkini

18

Program Transformasi Minda (PTM)

Peperiksaan Perkhidmatan

Penilaian Prestasi

PROSPEK

123456

Pingat Perkhidmatan Cemerlang (PPC)

Kemajuan Kerjaya

Dasar Baru Perkhidmatan di bawah SBPA-Modal Insan Berkualiti

Page 19: Pelaksanaan sbpa terkini

19

Laluan Biasa

NAIK PANGKAT ‐MENGISI 

KEKOSONGAN

NAIK PANGKAT ‐ TANPA KEKOSONGAN

Semua skim perkhidmatan 

(Gred 48 ke atas)

Istimewa (fast track)

Peg. PendidikanPengajian Tinggi(DH)

Pensyarah (DS)

Peg. Penyelidik (Q)

Baru

Sedia ada

PETUNJUK

LaluanTime‐based

PegawaiPerubatan (UD) 

PegawaiPergigian (U)

Pegawai Farmasi(U)

Sokongan 15 tahun

PegawaiPerkhidmatanPendidikan (DG)

Laluan Kecemerlangan

Semua skim perkhidmatan

PENINGKATAN GRED GAJI

SME

Semua skim perkhidmatan(P&P / JUSA) 

6 Laluan Kerjaya

Page 20: Pelaksanaan sbpa terkini

20

Istimewa(Fast-track)

Peningkatan ke suatu gred yang lebih tinggi khususbagi mempertimbangkankenaikan pangkat pegawai cemerlang yang berpotensi tinggi untuk mengisi jawatan strategik

Pakar Bidang Khusus(Subject Matter Expert)Pegawai yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang tinggi serta pengalaman yang luas dalam sesuatu bidang khusus sebagai kepakaran khusus individu yang memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dan dijadikan sumber rujukan

6 Laluan Kerjaya

Presenter
Presentation Notes
TEMPOH PENGESAHAN Peraturan semasa mengkehendaki seseorang pegawai untuk mnjalani tempoh percubaan bagi tempoh 1 hingga 3 tahun. Manakala tempoh pelanjutan bagi pegawai yang telah melalui tempoh percubaan asal adalah sehingga 2 tahun. Peraturan baru yang diperkenalkan adalah lebih pendek iaitu 6 bulan hingga 24 bulan. Tempoh pelanjutan pula adalah sehingga 12 bulan. RASIONAL Tempoh percubaan adalah suatu tempoh bagi menilai pegawai sama ada sesuai dengan jawatan yang disandang atau sebaliknya. Sekiranya sesuai Ketua Jabatan boleh terus memperakukan pegawai selepas memenuhi tempoh enam bualan, Sebaliknya sekiraya kurang sesuai, Ketua jabatan boleh memperakukan penamatan pegawai bagi membolehkan pegawai mendapatkan peluang pekerjaan yang lain, ia juga sebagai exit policy bagi pegawai yang tidak berprestasi atau mempunyai masalah disiplin. Tempoh pelanjutan berkait rapat dengan prosedur penilalain pengambilan yang menyeluruh, dengan ini calon yang sedia berpotensi boleh disahkan perkhidamatannya dalam tempoh minimum. PELAN TINDAKAN Tempoh pengesahan baru telah dimasukkan dalam Peraturan Pegawai Awam yang baru. Peraturan juga turut memperkenalkan borang bagi Ketua Jabatan untuk tidak memperakukan pegawai. Pada sebelum ini, hanya borang perakuan disediakan.
Page 21: Pelaksanaan sbpa terkini

Kenaikan Pangkat Guru

KAEDAH KENAIKAN PANGKAT PPPS DAN PPPLD DI BAWAH

SSM

Mengisi kekosonganjawatan

Time-based(10-10)

Kecemerlangan

PENAMBAHBAIKAN KAEDAH KENAIKAN PANGKAT PPP

DI BAWAH SBPA

Pewujudan skim bersepadu PPP

Pemendekantempoh time-based berdasarkan kriteria

kecemerlangan(8-8-6-3) dan (8-8-5)

21

6 Laluan Kerjaya

Page 22: Pelaksanaan sbpa terkini

Tempoh PerkhidmatanKenaikan Pangkat Secara Time-based Berasaskan

Kecemerlangan

Kenaikan Pangkat Kategori Tempoh Perkhidmatan

IJAZAH

DG1-5 ke DG1-6 Guru Wibawa 3

DG1-4 ke DG1-5 Guru Kanan 6

DG1-2 ke DG1-4 Guru Kanan 8

DG1-1 ke DG1-2 Guru Biasa 8

DIPLOMA

DG2-3 ke DG2-5 Guru Kanan 5

DG2-2 ke DG2-3 Guru Kanan 8

DG2-1 ke DG2-2 Guru Biasa 822

Presenter
Presentation Notes
Dilaksanakan tanpa kekosongan jawatan tertakluk memenuhi tempoh perkhidmatan dan kriteria kecemerlangan yang ditetapkan LKPPP PPP yang memenuhi tempoh perkhidmatan tetapi tidak mencapai tahap kecemerlangan yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan kenaikan pangkat. Kecemerlangan adalah berasaskan Standard Guru Malaysia
Page 23: Pelaksanaan sbpa terkini

Kenaikan Pangkat Secara Istimewa

WIBAWA

KANAN

KANAN

BIASA

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

PENDETA GURU

WIBAWA

KANAN

PENDETA GURU

PPP yang boleh dipertimbangkankenaikan pangkat ke Pendeta Guruadalah:• Guru Wibawa Gred DG1-6 yang

menunjukkan kecemerlanganterkemuka mutunya yang ditetapberasaskan kriteria yangditetapkan oleh LKPPP; dan

• Guru Kanan Gred DG1-4 danDG1-5 yang menunjukkankecemerlangan sangatterkemuka mutunya yang ditetapberasaskan kriteria yangditetapkan oleh LKPPP.

23

Page 24: Pelaksanaan sbpa terkini

Peningkatan Gred Gaji Secara Pakar Bidang Khusus(Subject Matter Expert - SME)

• PPP di Gred DG1-4 dan DG1-5yang menunjukkan prestasiyang lebih cemerlang dan layakuntuk diiktiraf sebagai PakarBidang Khusus (SubjectMatter Expert – SME)berpeluang untuk memperolehpeningkatan gred gaji ke GredDG1-5 (Guru Kanan) dan DG1-6 (Guru Wibawa) dengan lebihcepat dari tempoh masa yangditetapkan

<3 Tahun

< 6 Tahun

PENDETA GURU

WIBAWA

KANAN

KANAN

BIASA

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN 24

Page 25: Pelaksanaan sbpa terkini

RINGKASAN LALUAN KERJAYA PPP

8 Tahun

8 Tahun

3 Tahun

6 Tahun

(22-25 Tahun)

(17-22 Tahun)

<3 Tahun

< 6 Tahun

PENDETA GURU

WIBAWA

KANAN

KANAN

BIASA

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

TIME BASED

SME

ISTIMEWA

PETUNJUK :

25

Page 26: Pelaksanaan sbpa terkini

26

Tempoh Baru Percubaan

Pelepasan Jawatan

Peletakan Jawatan

Dasar Pemisah

1234

Dasar Baru Perkhidmatan di bawah SBPA-Perkhidmatan Fleksibel

Page 27: Pelaksanaan sbpa terkini

27

Pelepasan Jawatan

Peletakan Jawatan

Dasar Pemisah

1234

Tempoh Baru Percubaan

Dasar Baru Perkhidmatan di bawah SBPA-Perkhidmatan Fleksibel

Page 28: Pelaksanaan sbpa terkini

28

Dasar

• Tempoh percubaan daripada 1 – 3 tahun kepada 6 – 24 bulan

• Pelanjutan daripada 2 tahun kepada 12 bulan

Rasional

• Mempercepatkan penilaian Ketua Jabatan untuk mengesah atautidak mengesahkan pegawai.

• Salah satu kaedah pemisah bagi pegawai yang tidak berprestasiatau tidak sesuai.

1 Tempoh Baru Percubaan

Presenter
Presentation Notes
TEMPOH PENGESAHAN Peraturan semasa mengkehendaki seseorang pegawai untuk mnjalani tempoh percubaan bagi tempoh 1 hingga 3 tahun. Manakala tempoh pelanjutan bagi pegawai yang telah melalui tempoh percubaan asal adalah sehingga 2 tahun. Peraturan baru yang diperkenalkan adalah lebih pendek iaitu 6 bulan hingga 24 bulan. Tempoh pelanjutan pula adalah sehingga 12 bulan. RASIONAL Tempoh percubaan adalah suatu tempoh bagi menilai pegawai sama ada sesuai dengan jawatan yang disandang atau sebaliknya. Sekiranya sesuai Ketua Jabatan boleh terus memperakukan pegawai selepas memenuhi tempoh enam bualan, Sebaliknya sekiraya kurang sesuai, Ketua jabatan boleh memperakukan penamatan pegawai bagi membolehkan pegawai mendapatkan peluang pekerjaan yang lain, ia juga sebagai exit policy bagi pegawai yang tidak berprestasi atau mempunyai masalah disiplin. Tempoh pelanjutan berkait rapat dengan prosedur penilalain pengambilan yang menyeluruh, dengan ini calon yang sedia berpotensi boleh disahkan perkhidamatannya dalam tempoh minimum. PELAN TINDAKAN Tempoh pengesahan baru telah dimasukkan dalam Peraturan Pegawai Awam yang baru. Peraturan juga turut memperkenalkan borang bagi Ketua Jabatan untuk tidak memperakukan pegawai. Pada sebelum ini, hanya borang perakuan disediakan.
Page 29: Pelaksanaan sbpa terkini

29

Tempoh Baru Percubaan

Peletakan Jawatan

Dasar Pemisah

1234

Pelepasan Jawatan

Dasar Baru Perkhidmatan di bawah SBPA-Perkhidmatan Fleksibel

Page 30: Pelaksanaan sbpa terkini

30

Dasar

• memutuskan hubungan perkhidmatan asal pegawai yangdilantik ke perkhidmatan lain dalam perkhidmatan awam

• Tempoh perkhidmatan lepas diambil kira untuk faedahpersaraan

Rasional

• fleksibiliti pegawai bertukar bidang kerjaya

• membuka peluang kepada pegawai untuk mempelbagaikanpengalaman & kepakaran

2 Pelepasan Jawatan

Presenter
Presentation Notes
PELEPASAN JAWATAN Pelepasan Jawatan diperkenalkan bagi menggantikan Pelepasan Jawatan Dengan Izin. Perbezaan yang nyata anatara kaedah ini adalah pelepasan jawatan tidak memerlukan kebenaran daripada Ketua Perkhidmatan berbanding pelepasan dengan izin yang memerlukan kebenaran Ketua Perkhidmatan dan tertakluk permohonan ke jawatan baru dibuat melalui Ketua Jabatan. RASIONAL Memberikan fleksibility dan meningkatkan mobiliti dalam karier pegawai tanpa menjejaskan faedah persaraan. Pegawai berpeluang untuk menceburi kerjaya yang baru selaras dengan pelantikan secara terus ke gred naik pangkat. PELAN TINDAKAN Mengeluarkan panduan melalui pekeliling bagi pelaksanaan perlepasan jawatan bagi menggantikan pelepasan jawatan dengan izin Membatalkan pekeling perkhidmatan yang berkuat kuasa serta meminda Peratuaran pegawai Awam yang baru.
Page 31: Pelaksanaan sbpa terkini

31

Tempoh Baru Percubaan

Pelepasan Jawatan

Dasar Pemisah

1234

Peletakan Jawatan

Dasar Baru Perkhidmatan di bawah SBPA-Perkhidmatan Fleksibel

Page 32: Pelaksanaan sbpa terkini

32

Rasional

• ruang pegawai mencari pengalaman & kepakaran di luar &menyumbang semula kepada perkhidmatan awam

Dasar

• pelantikan semula tanpa memerlukan kebenaran khas

• memutuskan hubungan pegawai yang dilantik ke Negeri, BadanBerkanun & Pihak Berkuasa Tempatan

• tempoh notis diseragamkan kepada 30 hari

• tempoh perkhidmatan lepas diambil kira untuk faedah persaraan jikadilantik semula selepas 1.1.2012

3 Peletakan Jawatan

Presenter
Presentation Notes
PELETAKAN JAWATAN Selaras dengan peraturan pencen membenarkan portibality bagi pengiraan tempoh perkhidmatan, kaedah pelantikan semula pegawai yang meletak jawatan telah ditambah baik dengan memansuhkan keperluan kebenaran khas oleh Suruhanjaya sebelum pegawai dilantik semula. RASIONAL Pegawai yang pernah meletak jawatan sebelum ini dan telah mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu boleh kembali menyumbang ke dalam perkhidmatan awam. Menarik pegawai yang telah berkhidmat dan sektor swasta atau korporat yang berjaja menyumbang idea baru dalam kerajaan. Dasar lantikan secara lateral juga dapat menggalakkan situasi ini. PELAN TINDAKAN ( Pindaan P.U.(A)176/2005 ) ( Pekeliling Perkhidmatan baru, pembatalan PP 23/2009 )
Page 33: Pelaksanaan sbpa terkini

33

Tempoh Baru Percubaan

Pelepasan Jawatan

Peletakan Jawatan

1234 Dasar Pemisah

Dasar Baru Perkhidmatan di bawah SBPA-Perkhidmatan Fleksibel

Page 34: Pelaksanaan sbpa terkini

34

Rasional

Memisahkan pegawai berprestasi rendah

Memastikan perkhidmatan awam dianggotai pegawai berprestasi

Dasar

• Pegawai berprestasi rendah: kurang 70%

• Pelanggaran undang-undang/ peraturan-peraturan/ menjejaskan imej

• Masalah mental

4 Dasar Pemisah

Penamatan Demi Kepentingan Awam (PDKA)

Presenter
Presentation Notes
PERSARAAN DEMI KEPENTINGAN AWAM (PDKA) Persaraan ini adalah pegawai yang telah ditamatkan perkhidmatan mengikut Peraturan 49, Peraturan2 Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 Penamatan perkhidmatana adalah tertakluk kepada perkenan YDPertuan Agong. Pegawi tidak diberi peluang untuk didengar. (right to be heard) Dalam konteks PDKA, pembayaran pencen yang boleh dipertimbangkan adalah : pemberian pencen dan ganjaran tidak lebih daripada amaun yang pegawai layak berdasarkan tempoh perkhidmatan yang boleh dimasuk kira. Penamatan boleh dibuat atas sebab berikut: Berprestasi kurang 70% pada satu tahun sebelumnya, mereka diberi peluang untuk memperbaiki prestasi bagi tempoh yang 6 bulan oleh panel yang lain, sekiranya masih gagal boleh diperakuakan penamatan, Pegawai terlibat dalam salah laku seperti membocorkan rahsia kerajaan dan mengancam keselamatan negara yang mana kesalahan tidak lagi sesuai mengikut peraturan tatatertib Pegawai yang telah mencapai umur persaraan wajib dan terlibat dalam penyalahgunaan dadah Terlibat dengan salahlaku jenayah yang menjejaskan imej perkhidmatan awam tetapi didak diuruskan tatatertib atas dasar Kerajaan menghargai sumbanggannya Pegawai menghadapi masalah kesihatan mental seperti gangguan mental, tingkah laku ganas dan emosi yang tidak dapat diramal atau berubah-ubah RASIONAL Selaras dengan hasrat kerajaan untuk memastikan perkhidmatan awam dianggotai oleh pegawai yang berprestasi dan berintegriti tinggi. Memberi ruang kepada pegawai yang berprestasi atau calon baru untuk mengambilalih jawatan pegawai yang telah ditamatkan perkhidmatan. Keadaan ini secara tidak langsung memberikan peluang kenaikan pangkat atau peluang pekerjaan bagi calon baru. PELAN TINDAKAN Mengeluarkan Pekeliling Perkhidmatan baru Menyediakan garis panduan pelaksanaan Taklimat kepada kementerian / jabatan / agensi
Page 35: Pelaksanaan sbpa terkini

35

Rasional

Laluan keluar kepada pegawai yang masih berprestasi tetapi tiadapeluang kemajuan kerjaya untuk menceburi bidang lainPegawai boleh menumpukan perhatian untuk mendapatkan rawatansebaiknya bagi memulihkan kesihatan

Dasar

• Tidak melepasi penilaian dalam skim perkhidmatan

• Tiada peluang kenaikan pangkat kerana struktur organisasi

• Masalah kesihatan

Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam(PDKPA)

4 Dasar Pemisah

Presenter
Presentation Notes
PERSARAAN DEMI KEPENTINGAN AWAM (PDKPA) Ia merupakan satu laluan keluar bagi pegawai yang berprestasi yang tiada peluang untuk pemajuan kerjaya. Persaraan boleh dibuat atas sebab berikut: (a)pegawai tidak lagi sesuai untuk terus berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam berdasarkan sifat jawatan (pegawai tidak dapat memenuhi keperluan skop fungsi jawatan berdasarkan KPI atau Sasaran Kerja Tahunan) dan/ atau kesesuaian penempatan tetapi bukanlah disebabkan oleh kelemahan pegawai;   (b)pegawai mempunyai peluang kemajuan kerjaya yang terhad berdasarkan skim perkhidmatannya dan struktur organisasi walaupun menunjukkan prestasi yang baik berdasarkan KPI/ penilaian prestasi;   (c)pegawai tidak melepasi kaedah penilaian yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan sehingga menjejaskan peluang kemajuan kerjayanya;   (d)pegawai menghadapi masalah kesihatan yang telah/ akan menjejaskan kemajuan kerjayanya berikutan kemerosotan keupayaannya menjalankan skop fungsi tugas jawatan yang disandang tetapi tidak diperakukan untuk dibersarakan atas sebab kesihatan oleh Lembaga Perubatan; atau   pegawai lain yang penamatan perkhidmatannya dipersetujui oleh Kerajaan menggunakan peraturan ini. Pegawai tidak layak dipertimbangkan PDKPA sekiranya didapati terlibat dengan unsur-unsur penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, cuai, fraud, ketidakjujuran, tingkah laku keji, berprestasi rendah, salah laku atau jenayah yang diambil tindakan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) atau undang-undang atau peraturan berkaitan yang berkuat kuasa. RASIONAL Dasar pemisah ini juga menyediakan laluan keluar kepada pegawai yang dikenal pasti tidak lagi menunjukkan minat untuk berkhidmat.   PELAN TINDAKAN Mengeluarkan Pekeliling Perkhidmatan baru Menyediakan garis panduan pelaksanaan Taklimat kepada kementerian / jabatan / agensi
Page 36: Pelaksanaan sbpa terkini

PENAMATAN DEMI KEPENTINGAN AWAM(PERATURAN 49, P.U.(A)395/1993) 

KES TAHUN JUMLAH

2007 2008 2009 2010 2011

Menagih dadah 1 ‐ 1 ‐ 1 3

Masalah kesihatan mental ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1

Berprestasi rendah 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 1

Tidak tandatangani SuratAkujanji

‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1

Tidak hadir bertugas ‐ 1 2 ‐ ‐ 3

Tidak hadir mesyuarat dantidak daftar SistemPerakamWaktu Biometrik

‐ ‐ 1 ‐ ‐ 1

Menerima hadiah denganniat jenayah

‐ ‐ ‐ 1 ‐ 1

Penipuan wang ‐ ‐ ‐ 1 ‐ 1

JUMLAH  12

Penamatan Demi Kepentingan Awam (PDKA)

36

Page 37: Pelaksanaan sbpa terkini

37

OPSYEN

Page 38: Pelaksanaan sbpa terkini

• Tawaran Opsyen– Diberi kepada semua pegawai tetap yang berada

dalam perkhidmatan pada 1 Januari 2012 (JKK 1976, SSB, SSM) termasuk:– pegawai dalam tempoh percubaan– pertukaran sementara atau pinjaman– pegawai yang sedang bercuti

• Tempoh Opsyen– 15 hari (16 – 30 Disember 2011)– Opsyen adalah muktamad

38

Presenter
Presentation Notes
Opsyen hanya akan diberi kepada pegawai tetap yang sedang berkhidmat pada 1 Januari 2012. Pegawai tetap adalah yang dilantik ke jawatan tetap termasuk yang dalam percubaan, tukar sementara dan peminjaman. Opsyen bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi yang jawatannya dijadikan jawatan dalam Kumpulan Premier, opsyen hendaklah dibuat dalam tempoh 7 hari mulai 16 Disember 2011 hingga 22 Disember 2011. Tawaran opsyen kepada semua pegawai yang layak akan diuruskan oleh pengurus sumber manusia kementerian/jabatan/agensi masing-masing. Sekiranya pihak Kementerian/Jabatan/Agensi menyediakan aplikasi penawaran opsyen secara online, kecuali pegawai yang menyandang jawatan dalam Kumpulan Premier, dokumen opsyen termasuk surat tawaran yang lengkap boleh dimuat turun daripada laman web Kementerian/Jabatan/Agensi berkenaan. Adalah menjadi tanggungjawab pegawai untuk mengisi pilihan opsyen sama ada menerima atau tidak menerima opsyen dan menandatangani Borang Opsyen serta Surat Akuan Penerimaan Surat Tawaran Opsyen. Borang dan surat yang telah lengkap diisi hendaklah dicetak dan dikembalikan kepada pengurus sumber manusia masing-masing sebelum atau pada 30 Disember 2011.
Page 39: Pelaksanaan sbpa terkini

• Tawaran opsyen kepada pegawai berdasarkankedudukan skim perkhidmatan atau jawatan hakikipada 1 Januari 2012.

– Skim perkhidmatan yang dikekalkan• Dokumen Opsyen G (telah memenuhi syarat)• Dokumen Opsyen H (belum memenuhi syarat)

39

Presenter
Presentation Notes
Tawaran opsyen hanya diberi kepada pegawai yang masih berkhidmat pada 1 Januari 2012. Bagi pegawai yang skim perkhidmatannya yang dikekalkan akan menggunakan dokumen opsyen H sekiranya pegawai sudah memenuhi syarat. Sekiranya pegawai belum memenuhi syarat, pegawai akan menggunakan dokumen opsyen J. Bagi pegawai yang skim perkhidmatannya dijumudkan melalui penggabungan/ naik taraf/ penarafan semula/ pemansuhan fungsi di bawah SBPA akan menggunakan dokumen opsyen K sekiranya sudah cukup syarat dan menggunakan dokumen opsyen L sekiranya belum memenuhi syarat . Bagi pegawai yang skim perkhidmatannya dijumudkan sebelum SBPA akan menggunakan dokumen opsyen M sekiranya sudah cukup syarat dan menggunakan dokumen opsyen N sekiranya belum memenuhi syarat .
Page 40: Pelaksanaan sbpa terkini

Skim Perkhidmatan KekalSemasa SBPA

Cukup Syarat

Terima

Tolak

Terima

Tolak

G

Masuk SBPAPT (P/O) N4-1

• Kekal N17 dalam skim perkhidmatan SSM

• Terima gaji SSM• Naik Pangkat dalam skim

perkhidmatan SSM

• PT(P/O) N4-1 (KUP PTR N11) SBPA

• Gaji bayanganPTR N5-1 SBPA

• Kekal dalam skim perkhidmatan SSM

• Terima gaji SSM• Naik Pangkat

dalam skim perkhidmatan SSM

SBPA

TidakCukupSyarat

PT (P/O) N17 (KUP PTR N11) • Masuk SBPA

• PT(P/O) N4-1

PT (P/O) N17

SKIM PERKHIDMATAN KEKAL SEMASA

SBPA CUKUP SYARAT

• Kekal SSM• PT(P/O) N17

Menerima opsyentukar lantik ke PT(P/O)

Gred N17 pada 2009

H

40

Presenter
Presentation Notes
Slaid ini adalah bagi skim perkhidmatannya dikekalkan. Contoh bagi pegawai yang cukup syarat adalah PT(P/O) N17. Beliau akan menggunakan borang opsyen H iaitu borang bagi skim perkhidmatan yang dikekalkan semasa SBPA dan beliau telah memenuhi syarat. Sekiranya beliau menerima opsyen SBPA, gelaran gred beliau adalah N4-1. Beliau akan memperoleh segala kemudahan dan faedah yang ditawarkan di dalam SBPA. Sekiranya beliau menolak opsyen ke SBPA, gelaran gred beliau kekal N17 dan beliau akan menerima gaji dan kenaikan pangkat di dalam SSM. Beliau tidak layak mendapat apa-apa pelarasan atau semakan sama ada gaji, elaun tetap atau apa-apa faedah lain di bawah SBPA sehingga beliau meninggalkan perkhidmatan. Contoh bagi pegawai yang tidak cukup syarat adalah PT(P/O)N17 (KUP PTR N11). Sekiranya beliau tidak cukup syarat semasa opsyen tukar lantik ke PT(P/O) N17, beliau akan menggunakan borang J. Sekiranya beliau menerima opsyen SBPA, gelaran gred beliau adalah N4-1(KUP PTR N11). Gelaran gred beliau akan ditukar ke N4-1 setelah beliau memenuhi segala syarat yang ditetapkan. Sekiranya beliau menolak opsyen SBPA, gelaran gred beliau kekal N17 dan beliau akan menerima gaji dan kenaikan pangkat di dalam SSM.
Page 41: Pelaksanaan sbpa terkini

Skim perkhidmatan yang dijumudkan melaluipenggabungan/ naik taraf/ penarafan semula/ pemansuhan fungsi di bawah SBPA

• Dokumen Opsyen J (memenuhi syarat)• Dokumen Opsyen K (belum memenuhi syarat)

41

Presenter
Presentation Notes
Tawaran opsyen hanya diberi kepada pegawai yang masih berkhidmat pada 1 Januari 2012. Bagi pegawai yang skim perkhidmatannya yang dikekalkan akan menggunakan dokumen opsyen H sekiranya pegawai sudah memenuhi syarat. Sekiranya pegawai belum memenuhi syarat, pegawai akan menggunakan dokumen opsyen J. Bagi pegawai yang skim perkhidmatannya dijumudkan melalui penggabungan/ naik taraf/ penarafan semula/ pemansuhan fungsi di bawah SBPA akan menggunakan dokumen opsyen K sekiranya sudah cukup syarat dan menggunakan dokumen opsyen L sekiranya belum memenuhi syarat . Bagi pegawai yang skim perkhidmatannya dijumudkan sebelum SBPA akan menggunakan dokumen opsyen M sekiranya sudah cukup syarat dan menggunakan dokumen opsyen N sekiranya belum memenuhi syarat .
Page 42: Pelaksanaan sbpa terkini

Skim Perkhidmatan JumudSemasa SBPA

Cukup Syarat(Memiliki

PMR/ ≥9 tahun

pengalaman)

Terima

Tolak

Terima

Tolak

SKIM PERKHIDMATAN

JUMUD SEMASA SBPAPembantu Am Pejabat N1, N4

(Darjah 6)

• Masuk SBPA• Pembantu Operasi

N5-1(N11)

• Kekal dalam SSM (PAP N1, N4)

• Terima gaji SSM

• PembantuOperasi N5-1 (KUP PAP N1, N4) SBPA hingga cukupsyarat

• Gajibayangan N1, N4 SBPA

• Masuk SBPA• Pembantu

Operasi N5-1

• Kekal dalam SSM

• Terima gaji SSM

Pembantu OperasiN5-1 (N11)

CUKUP SYARAT

• Kekal SSM• PAP N1, N4

Tidak CukupSyarat(Tidak

memilikiPMR/

<9 tahunpengalaman)

SBPA

J

K

42

Presenter
Presentation Notes
Slaid ini adalah bagi skim perkhidmatan dijumudkan semasa SBPA. Contoh bagi pegawai yang cukup syarat adalah PAP N1. Beliau akan menggunakan borang opsyen K iaitu borang bagi skim perkhidmatan yang dijumudkan semasa SBPA dan beliau telah memenuhi syarat iaitu memiliki kelulusan PMR atau pengalaman kurang dari sembilan (9) tahun. Sekiranya beliau menerima opsyen SBPA, gelaran gred beliau adalah N5-1. Beliau akan memperoleh segala kemudahan dan faedah yang ditawarkan di dalam SBPA. Sekiranya beliau menolak opsyen ke SBPA, gelaran gred beliau kekal N1 dan beliau akan menerima gaji dan kenaikan pangkat di dalam SSM. Beliau tidak layak mendapat apa-apa pelarasan atau semakan sama ada gaji, elaun tetap atau apa-apa faedah lain di bawah SBPA sehingga beliau meninggalkan perkhidmatan. Sekiranya beliau tidak cukup syarat iaitu tidak memiliki kelulusan PMR atau pengalaman kurang dari sembilan (9) tahun, beliau akan menggunakan borang L. Sekiranya beliau menerima opsyen SBPA, gelaran gred beliau adalah N5-1(KUP PAP N1). Gelaran gred beliau akan ditukar ke N5-1 setelah beliau memenuhi segala syarat yang ditetapkan. Sekiranya beliau menolak opsyen SBPA, gelaran gred beliau kekal N1 dan beliau akan menerima gaji dan kenaikan pangkat di dalam SSM.
Page 43: Pelaksanaan sbpa terkini

Jawatan jumud sebelum pelaksanaan SBPA

• Dokumen Opsyen L (memenuhi syarat)• Dokumen Opsyen M (belum memenuhi syarat)

43

Presenter
Presentation Notes
Tawaran opsyen hanya diberi kepada pegawai yang masih berkhidmat pada 1 Januari 2012. Bagi pegawai yang skim perkhidmatannya yang dikekalkan akan menggunakan dokumen opsyen H sekiranya pegawai sudah memenuhi syarat. Sekiranya pegawai belum memenuhi syarat, pegawai akan menggunakan dokumen opsyen J. Bagi pegawai yang skim perkhidmatannya dijumudkan melalui penggabungan/ naik taraf/ penarafan semula/ pemansuhan fungsi di bawah SBPA akan menggunakan dokumen opsyen K sekiranya sudah cukup syarat dan menggunakan dokumen opsyen L sekiranya belum memenuhi syarat . Bagi pegawai yang skim perkhidmatannya dijumudkan sebelum SBPA akan menggunakan dokumen opsyen M sekiranya sudah cukup syarat dan menggunakan dokumen opsyen N sekiranya belum memenuhi syarat .
Page 44: Pelaksanaan sbpa terkini

Skim Perkhidmatan JumudSebelum SBPA

Terima

Tolak

Terima

Tolak

CukupSyarat

SRP/PMR

Tidak CukupSyaratTiada

PMR/PMR

CUKUP SYARAT

• PembantuAwam H5-1

• Pembantu Awam H5-1 (KUP jaga R1, R4)

• Gaji bayangan jaga R1, R4 SBPA

• Masuk SBPA• Pembantu

Awam H5-1

Dibersarakan dibawah 10(5)(b)

Menolak opsyentukar lantik ke

Pengawal Keselamatan Gred

KP11 pada 2009

Pembantu AwamH5-1 (R4,R1)

Dibersarakan dibawah 10(5)(b)

KUP Jaga R1, R4

L

M

SKIM PERKHIDMATAN

JUMUD SEBELUM SBPA

SBPA

Jaga R1, R4

44

Presenter
Presentation Notes
Slaid ini adalah bagi skim perkhidmatan dijumudkan sebelum SBPA. Contoh bagi pegawai yang cukup syarat adalah Kelasi A1, A4. Beliau akan menggunakan borang opsyen M iaitu borang bagi skim perkhidmatan yang dijumudkan sebelum SBPA dan beliau telah memenuhi syarat iaitu memiliki kelulusan PMR atau pengalaman kurang dari sembilan (9) tahun. Sekiranya beliau menerima opsyen SBPA, gelaran gred beliau adalah Pembantu Awam H5-1. Beliau akan memperoleh segala kemudahan dan faedah yang ditawarkan di dalam SBPA. Sekiranya beliau menolak opsyen ke SBPA, beliau akan dibersarakan di bawah peraturan Akta Pencen 10(5)(b). Sekiranya beliau tidak cukup syarat iaitu tidak memiliki kelulusan PMR atau pengalaman kurang dari sembilan (9) tahun, beliau akan menggunakan borang N. Sekiranya beliau menerima opsyen SBPA, gelaran gred beliau adalah H5-1(KUP PAP N1). Gelaran gred beliau akan ditukar ke H5-1 setelah beliau memenuhi segala syarat yang ditetapkan. Sekiranya beliau menolak opsyen ke SBPA, beliau akan dibersarakan di bawah peraturan Akta Pencen 10(5)(b).
Page 45: Pelaksanaan sbpa terkini

• Tawaran opsyen kepada pegawaiberdasarkan kedudukan skim perkhidmatan atau jawatan pada 1 Januari 2012.

– Skim perkhidmatan yang dijumudkan melalui penggabungan di bawah SBPA•Dokumen Opsyen G

45

Page 46: Pelaksanaan sbpa terkini

Skim Perkhidmatan JumudSemasa SBPA

Terima

Tolak

SKIM PERKHIDMATAN

PENDIDIKAN (PPPLD DGA32)

• Masuk SBPA• PPP DG2-2

• Kekal dalam SSM (PPPLD, DGA32)

• Terima gaji SSM

PPPDG2-2 (DGA32)

SBPA

G

46

Page 47: Pelaksanaan sbpa terkini

OPSYEN

– Jawatan jumud sebelum pelaksanaan SBPA•Dokumen Opsyen H (memenuhi syarat)•Dokumen Opsyen J (belum memenuhi syarat)

47

Page 48: Pelaksanaan sbpa terkini

Skim Perkhidmatan JumudSebelum SBPA

Terima

Tolak

Terima

Tolak

Cukup Syarat

(Pengalamantiga (3) tahun)

Tidak CukupSyarat

CUKUP SYARAT

• PPP DG2-1

• PPP DG2-1 (KUP DGA29)

• Gaji bayangan PPPLD SBPA

• Masuk SBPA• PPP DG2-1

Dibersarakan dibawah 10(5)(b)

PPPDG2-1 (PPPLD

DGA29)

Dibersarakan dibawah 10(5)(b)

KUP PPPBS DG27

H

J

SKIM PERKHIDMATAN

JUMUD SEBELUM SBPA

SBPA

PPPBS DG27

48

Page 49: Pelaksanaan sbpa terkini

• Syarat-syarat opsyen– dibuat tanpa syarat– dianggap tidak bersetuju jika:

• tidak membuat pilihan atau membuat pilihan secara tidak jelas;

• bersyarat atau dengan bantahan;• dengan pindaan; dan/ atau• tidak mengembalikan borang opsyen kepada

Ketua Jabatan mengikut tempoh ditetapkan tanpa sebab yang munasabah

49

Presenter
Presentation Notes
Sekiranya maklumat yang dikemukakan dalam borang opsyen tidak tepat, maka tawaran tersebut hendaklah dianggap tidak sah dan dibatalkan. Ketua Jabatan hendaklah memberikan borang opsyen baru kepada pegawai untuk membuat pemilihan dan menandatanganinya. Opsyen hendaklah dibuat oleh pegawai yang berkenaan. Sekiranya terbukti terdapat pegawai lain yang membuat pilihan dan menanda tangan borang opsyen bagi pihak pegawai yang berkenaan, pegawai yang menanda borang opsyen bagi pihak pegawai berkenaan boleh dikenakan tindakan tatatertib. Opsyen tersebut hendaklah dianggap tidak sah dan dibatalkan, Ketua Jabatan hendaklah memberikan borang opsyen baru kepada pegawai untuk membuat pemilihan dan menandatanganinya.
Page 50: Pelaksanaan sbpa terkini

Tawaran Opsyen

OPSYEN TERBATAL

MELETAK JAWATAN / MENINGGAL 

DUNIA

TERBUKTI TIDAK TERIMA BORANG OPSYEN

SEBELUM KUAT KUASA

1‐1‐12

BERI SEMULA BORANG OPSYEN

50

Presenter
Presentation Notes
Bagi pegawai yang bersara, meletak jawatan atau dibuang kerja berkuat kuasa pada 1 Januari 2012 atau sebelumnya, opsyen tidak ditawarkan kerana pegawai tidak lagi berada dalam perkhidmatan pada 1 Januari 2012. Pegawai yang dikenakan tindakan tahan kerja /gantung kerja oleh Pihak Berkuasa Tatatertib atau dikenakan perintah tahanan sebelum 1 Januari 2012, apa-apa faedah yang layak diberi, akan diselaraskan dengan sewajarnya melainkan jika, dalam tempoh opsyen Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja.
Page 51: Pelaksanaan sbpa terkini

Tawaran Opsyen

• Implikasi Tidak Bersetuju Menerima SBPA:

– bagi skim perkhidmatan yang kekal dan dijumudkandi bawah SBPA, akan kekal atas skim perkhidmatanasal sebelum 1 Januari 2012.

– bagi skim perkhidmatan yang dijumudkan sebelumSBPA dan dimansuhkan jawatannya, akandibersarakan di bawah Seksyen 10(5)(b) Akta Pencen1980 (Akta 227) atau Seksyen 6A(6) akta yang samabagi yang memilih KWSP.

51

Presenter
Presentation Notes
Bagi skim perkhidmatan yang kekal, sekiranya pegawai yang tidak bersetuju menerima opsyen SBPA, pegawai akan kekal atas skim perkhidmatan asal serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi pegawai sebelum 1 Januari 2012. Bagi skim perkhidmatan yang dijumudkan sebelum SBPA dan dimansuhkan jawatannya, , sekiranya pegawai yang tidak bersetuju menerima opsyen SBPA, pegawai akan dibersarakan di bawah Seksyen 10(5)(b) Akta Pencen 1980 (Akta 227) atau Seksyen 6A(6) akta yang sama bagi yang memilih KWSP.
Page 52: Pelaksanaan sbpa terkini

SEKIANTERIMA KASIH

52

Page 53: Pelaksanaan sbpa terkini

2

Page 54: Pelaksanaan sbpa terkini

SKOP PEMBENTANGANPerkhidmatan Awam Yang Kejat

Struktur Perkhidmatan

Semakan Semula Skim Perkhidmatan

Penjumudan Skim Perkhidmatan

3

Page 55: Pelaksanaan sbpa terkini

PenjajaranFungsi UtamaPerkhidmatan

Laksana tugas sesuaidengan perkhidmatan

• PDRM• ATM• KKM

Kawalan SaizSaiz yang sesuai

• Mansuh jawatan kosongdi gred lantikan

• Agih semula & tukar gantijawatan sedia ada

• Beku pewujudan jawatanbaru/ pejabat cawanganbaru

Semakan Skim Perkhidmatan

multi-skilling & multi-tasking• Gubal 11 skim perkhidmatan baru• Penambahbaikan :

Kenaikan tarafPerubahan lapisan gredPindaan syarat lantikanPelantikan terus ke gredkenaikan pangkatPenjumudan

Alih DayaDiserah urus kepadapihak luar (cth : syarikat swasta)

• Penyediaan makanan• Kawalan keselamatan

(kawasan yang tidakdigazetkan)

Kajian Pertindihan FungsiSatu agensi satu fungsi

• Pejabat perwakilan luar negeri• Pembangunan projek di daerah• Penguatkuasaan (cth: di jalan raya, laut, barang

dagangan dalam negeri, kesihatan, antidadah)• Pendidikan awal kanak-kanak

PerekayasaanPerkemas proses kerja

• Pengurusan teknologi maklumat & komunikasi

1

2

3

4

5

6

4

Presenter
Presentation Notes
Definisi: Sebuah perkhidmatan awam yang mempunyai saiz penjawat awam mantap, digembleng sepenuhnya untuk beroperasi ke arah mencapai matlamat perkhidmatan Perkhidmatan awam yang kejat menitikberatkan penggunaan sumber yang optimum dan saiz yang terkawal. Peningkatan bilangan perjawatan yang meningkat sebanyak 2.1% dari tahun 2000-2010 akan mengekang pembangunan negara kerana perbelanjaan yang tinggi. Pelaksanaan perkhidmatan awam yang kejat ini akan melibatkan penjajaran semula fungsi agensi yang bertindih, pengawalan pengisian perjawatan kosong dan pewujudan jawatan baharu - pengagihan semula ke agensi yang lebih memerlukan. Skim perkhidmatan juga akan disemak semula bagi memastikan ia relevan dengan perkhidmatan semasa.   Perkhidmatan Awam yang Kejat melangkaui empat (4) fasa pelaksanaan. Pelaksanaan jangka pendek bermula dari 2011-2012 akan menumpukan kepada strategi kawalan saiz dan semakan Skim Perkhidmatan. Jangka masa sederhana (2011 hingga 2013), fungsi perkhidmatan akan dijajarkan semula dan fungsi agensi akan dikaji bagi mengelakkan pertindihan. Jangka panjang iaitu dari 2012 hingga 2015, perkhidmatan yang boleh diperluaskan akan dialih daya. Skim perkhidmatan tertentu perlu mempunyai pelbagai kemahiran (multi skill) supaya mampu melaksanakan pelbagai tugas (multi task).
Page 56: Pelaksanaan sbpa terkini

5

Presenter
Presentation Notes
Semakan skim perkhidmatan merangkumi asas-asas berikut: keperluan untuk menarik dan mengekalkan modal insan terbaik dari segi kelayakan, kemahiran, bakat dan pengalaman; penguasaan kemahiran pelbagai (multi-skilling) oleh penjawat awam ke arah peningkatan sistem penyampaian perkhidmatan dan penggunaan sumber manusia yang optimum; pertindihan skop tugas antara skim perkhidmatan; dan peningkatan ekspektasi pelanggan yang memerlukan penjawat awam memiliki tahap pengetahuan dan kompetensi yang tinggi
Page 57: Pelaksanaan sbpa terkini

6

Penggubalan11 skim perkhidmatan

Perubahan Lapisan Gred7 skim perkhidmatan

Kaedah Kenaikan Pangkat8 skim perkhidmatan

Penggelaran Gred Jawatan/GajiIjazah - 1Diploma – 2STPM – 3SPM – 4PMR - 5

Klasifikasi Perkhidmatan21 klasifikasi

PerubahanNama15 skim perkhidmatan

Pindaan Syarat Lantikan

Naik Taraf22 skim perkhidmatan

1

2

3

4

56

7

8

Pelantikan LateralPengurusan Tertinggi P&P

9

Presenter
Presentation Notes
Penggelaran gred jawatan/gaji bagi menangani isu perbandingan gred lantikan/ kenaikan pangkat, pemansuhan kelompok syarat lantikan Darjah 6 - memansuhkan Gred 1 hingga 10 dan perubahan Jadual Gaji Matriks kepada Jadual Gaji Sebaris. ijazah - 1 (Pegawai Tadbir Gred N1-1, N1-2, N1-4, N1-5, N1-6) diploma - 2 (Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred F2-1, F2-2, F2-5) STPM - 3(Penolong Pegawai Tadbir Gred N3-1, N3-2, N3-3) SPM - 4 (Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1, N4-3, N4-5) PMR - 5 (Pengawal Keselamatan Gred KP5-1, KP5-2) Penggubalan skim perkhidmatan - penggabungan skim perkhidmatan yang setanding dari segi peranan dan fungsi dengan diperluaskan skop tugas kepada satu skim perkhidmatan baru. Melibatkan 11 skim perkhidmatan. Klasifikasi Perkhidmatan - 21 klasifikasi dikekalkan. Nama 7 klasifikasi perkhidmatan diubah bagi menggambarkan skop fungsi perkhidmatan di bawahnya. Contoh : Klasifikasi Sosial diubah kepada Sosial dan Kerohanian. Perubahan nama - 15 skim perkhidmatan terlibat bagi mencerminkan keunikan dan fungsi tugas perkhidmatan serta mengiktiraf, meningkatkan motivasi pegawai serta imej perkhidmatan. Contoh: nama Atendan Kesihatan diubah kepada Pembantu Perawatan Kesihatan, Jurukartografi kepada Jurugeospatial. Lapisan gred - 7 skim perkhidmatan terlibat kerana keperluan aspek penyeliaan, perbezaan tahap tanggungjawab pada setiap lapisan gred perkhidmatan, pertambahan kompleksiti tugas dan penambahbaikan kemajuan kerjaya. Contoh: Guru Bahasa - tambah Gred DG54. Kenaikan pangkat – 5 skim perkhidmatan diperuntuk laluan kenaikan pangkat tanpa kekosongan jawatan, contoh: Pegawai Sains, Pegawai Latihan Kemahiran dan 3 skim perkhidmatan diperuntuk kenaikan pangkat dengan kepakaran bidang khusus iaitu Pegawai Perubatan, Pegawai Pergigian dan Pegawai Penyelidik. Naik taraf - terdapat 22 skim perkhidmatan dinaik taraf dari segi perluasan skop fungsi. Pindaan syarat lantikan - Perubahan terma KPSL kepada Peningkatan Secara Lantikan (PSL), memasukkan syarat Indeks Jisim Badan (Body Mass Index) [BMI]- julat 19 hingga 26 dan syarat Bahasa Melayu diseragamkan kepada kepujian di peringkat PMR dan SPM . Pelantikan lateral - lantikan terus ke gred kenaikan pangkat bagi Kumpulan P&P bagi menarik bakat-bakat terbaik ke perkhidmatan awam. Penilaian berdasarkan kelayakan akademik, pengalaman dan tahap kriteria kecemerlangan oleh Ketua Perkhidmatan.
Page 58: Pelaksanaan sbpa terkini

PenggelaranGred Jawatan/

Gred GajiSBPA

Menangani isu perbandingan gred lantikan/ kenaikan

pangkat

Perubahan sistem Jadual Gaji Matriks

(JGM) kepada Jadual Gaji Sebaris

Pemansuhan Gred Jawatan

1 hingga 10

7

Presenter
Presentation Notes
Menangani Perbandingan Gred Lantikan/ Kenaikan Pangkat (Syarat lantikan sama tetapi gred gaji berbeza) Contoh: Juruteknik Gred J17, Syarat Lantikan Sijil Politeknik Penolong Pegawai Tanah Gred NT27, syarat lantikan Sijil Politeknik/Diploma 2) Pemansuhan kelompok syarat lantikan Darjah 6 memansuhkan Gred 1 hingga 10. Maka sistem gred gaji bermula dengan Gred 11. 3) Perubahan Jadual Gaji Matriks kepada Jadual Gaji Sebaris. Maka, tiada keperluan membezakan gred lantikan dan gred kenaikan pangkat.
Page 59: Pelaksanaan sbpa terkini

• kombinasi Kod Kelayakan Masuk Minimum + Kod Gaji

Kelayakan SBPA

Ijazah 1Diploma 2

STPM 3

SPM 4

PMR 5

Kod Kelayakan

8

Presenter
Presentation Notes
Page 60: Pelaksanaan sbpa terkini

Kelayakan Gred SSM Gred SBPA

Ijazah

53/54 1-651/52 1-547/48 1-445/46 1-3*43/44 1-241/42 1-1

Diploma

40 2-637/38 2-535/36 2-433/34 2-331/32 2-229/30 2-1

Kelayakan Gred SSM Gred SBPA

STPM

40 3-537/38

3-435/3633/34 3-331/32 3-227/28 3-1

SPM

25/26 4-523/24 4-421/22 4-319/20 4-217/18 4-1

PMR16 5-3

13/14 5-211/12 5-1

*  skim perkhidmatan Pensyarah Universiti 9

Presenter
Presentation Notes
Tafsiran kod penggelaran gred jawatan/ gred gaji SBPA: Contoh: Gred 4-1 (Kod 4 merujuk kepada kelayakan masuk di peringkat SPM, manakala kod 1 merujuk kepada lapisan gred gaji) Nota: Kelayakan ijazah - semua skim perkhidmatan 1-1, 1-2, 1-4, 1-5, 1-6. Kelainan bagi skim perkhidmatan Pensyarah Universiti, Pensyarah Farmasi dan Pensyarah UiTM (1-3, 1-5, 1-6). Manakala Pensyarah Perubatan dan Pensyarah Pergigian (1-5, 1-6). Kelayakan diploma - Klasifikasi A dan J (2-1, 2-4, 2-5) Klasifikasi C, F, G, K, L, Q, W (2-1, 2-2, 2-5) Klasifikasi D (2-1, 2-2, 2-3) dan Klasifikasi U (2-1, 2-2, 2-4, 2-5, 2-6). Kelayakan STPM - Klasifikasi E, K, L, N, S, W (3-1, 3-2, 3-4), Klasifikasi C, G, J (3-1, 3-2, 3-3) kelainan (N) Penghulu (3-1, 3-2, 3-4, 3-5) dan (G) Penolong Pengurus Taman/ Ladang (3-1, 3-2, 3-3). Kelayakan SPM – Semua klasifikasi (4-1, 4-3, 4-5) kecuali Klasifikasi H, J, U (4-1, 4-3, 4-4), Kelainan (K) Pegawai Penjara (4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5) (U) Jururawat Masyarakat (4-2, 4-4, 4-5) . Kelayakan SRP – Klasifikasi H, K, N (5-1, 5-2) Kelainan (H) Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah (5-1, 5-2, 5-3)
Page 61: Pelaksanaan sbpa terkini

Penggubalan11 skim

perkhidmatan

Skim perkhidmatankhusus memenuhikeperluan agensi/

perkhidmatan

Penggabunganperkhidmatan setanding

dengan peranan dan fungsiskop tugas diperluas dalam

satu perkhidmatan baru

10

Presenter
Presentation Notes
Skim perkhidmatan khusus bagi memenuhi keperluan agensi/perkhidmatan Penggabungan skim perkhidmatan yang setanding dari segi peranan dan fungsi dengan diperluaskan skop tugas kepada satu skim perkhidmatan baru Melibatkan 11 skim perkhidmatan
Page 62: Pelaksanaan sbpa terkini

Bil. Skim Perkhidmatan1. Pensyarah Farmasi2. Pembantu Kawalan Alam Sekitar3. Pegawai Geosains4. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan5. Pegawai Latihan Kemahiran6. Penolong Pegawai Geosains7. Pembantu Geosains8. Pembantu Hidupan Liar9. Pembantu Kemahiran

10. Pembantu Operasi11. Pembantu Awam

11

Presenter
Presentation Notes
2 skim perkhidmatan baharu digubal iaitu: Pensyarah Farmasi - skop fungsi sedia ada dilaksanakan oleh Pensyarah Universiti bidang Farmasi Pembantu Kawalan Alam Sekitar skop fungsi sedia ada dilaksanakan oleh Juruteknik di Jabatan Alam Sekitar. Wujud keperluan mewujudkan skim perkhidmatan khusus bagi menjalankan skop fungsi berkenaan. Manakala 9 skim perkhidmatan baharu digubal yang melibatkan penggabungan skim perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan - selaras dengan Dasar Pensiswazahan Guru. PPPLD yang memiliki ijazah sarjana muda berpeluang dinaikkan pangkat ke jawatan PPPS. Pegawai Latihan Kemahiran -memantapkan fungsi tenaga pengajar aliran pendidikan teknikal dan kemahiran di Institut Latihan Awam Pegawai Geosains/ Penolong Pegawai Geosains/Pembantu Geosains -Memelihara keharmonian organisasi mengambil kira nisbah di antara perkhidmatan Galian, Kimia Bumi dan Geofizik/Kaji Bumi ialah 1:1:8. Menambah baik peluang kemajuan kerjaya Pembantu Kemahiran - Menangani masalah perbezaan gred gaji sedangkan syarat lantikan ketiga-tiga skim perkhidmatan adalah sama, mengelakkan pertindihan fungsi antara skim perkhidmatan, menggalakkan pemilikan modal insan berilmu dan berkemahiran, skim perkhidmatan yang lebih terbuka kerana tidak terhad kepada bidang ketukangan tertentu sahaja serta selaras dengan penekanan kerajaan kepada bidang kemahiran dan pendidikan teknikal dan latihan vokasional. Pembantu Operasi - Mengoptimumkan penggunaan tenaga kerja dalam organisasi melalui pelaksanaan multiskilling dan multitasking, mengelakkan pertindihan fungsi antara skim perkhidmatan dan menggalakkan pemilikan modal insan berilmu dan berkemahiran. Pembantu Awam - mengoptimumkan penggunaan tenaga kerja dalam organisasi melalui pelaksanaan multiskilling dan multitasking, mengelakkan pertindihan fungsi antara skim perkhidmatan, menggalakkan pemilikan modal insan berilmu dan berkemahiran. Pembantu Hidupan Liar - Menambah baik peluang kemajuan kerjaya dan mobiliti pegawai, memperkemaskan struktur perkhidmatan sedia ada dan mengekalkan kepakaran pegawai.
Page 63: Pelaksanaan sbpa terkini

Bil. Skim Perkhidmatan

Gabungan skim perkhidmatan

1. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

1. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma

2. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah

2. Pegawai Latihan Kemahiran

1. Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/Penolong Pegawai Latihan Vokasional/Pembantu Latihan Vokasional

2. Pengajar Kraf3. Pembantu Pegawai Latihan4. Penolong Pegawai Latihan5. Pegawai Latihan

3. Pegawai Geosains

1. Pegawai Galian2. Pegawai Kimia Bumi3. Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/Kaji Bumi) 12

Page 64: Pelaksanaan sbpa terkini

Bil. Skim Perkhidmatan Gabungan skim perkhidmatan4. Penolong Pegawai

Geosains1. Penolong Pegawai Galian2. Penolong Pegawai Kimia Bumi

5. Pembantu Geosains 1. Pembantu Galian2. Pembantu Kaji Bumi

6. Pembantu Hidupan Liar

1. Pembantu Hidupan Liar Rendah2. Pembantu Hidupan Liar

7. Pembantu Kemahiran

1. Tukang K32. Tukang K23. Tukang K1

13

Page 65: Pelaksanaan sbpa terkini

Bil. Skim Perkhidmatan Gabungan skim perkhidmatan8. Pembantu Operasi 1. Pembantu Am Pejabat

2. Penghantar Notis3. Pembantu Kamera/Pemandu4. Penyelia Jeti5. Pemandu Kenderaan

9. Pembantu Awam 1. Pekerja Awam2. Pekerja Awam Khas3. Penyelamat

14

Page 66: Pelaksanaan sbpa terkini

Bil. Sedia Ada Baru Kod1. Sistem Maklumat Teknologi Maklumat F2. Pentadbiran dan Sokongan Pentadbiran N

3. Penyelidikan dan Pembangunan

Penyelidikan, Pembangunan dan Inovasi Q

4. Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir (kod - R) Kemahiran H

5. Sosial Sosial dan Kerohanian S6. Penguatkuasa Maritim Penguatkuasaan Maritim X7. Polis Polis Diraja Malaysia Y

• mencerminkan skop fungsi perkhidmatan di bawahnya

15

Presenter
Presentation Notes
Di bawah SSM, skim perkhidmatan dikelompokkan dalam 21 Klasifikasi Perkhidmatan. Senarai adalah seperti di Lampiran B1, PP11/2011. Bilangan Klasifikasi Perkhidmatan masih lagi dikekalkan, namun perubahan nama bagi tujuh (7) Klasifikasi Perkhidmatan telah dibuat bagi menggambarkan skop fungsi perkhidmatan di bawahnya.
Page 67: Pelaksanaan sbpa terkini

PERUBAHAN NAMA (15 Skim

Perkhidmatan)

Mengiktiraf, meningkatkan

motivasi pegawaiserta imej

perkhidmatan

Mencerminkankeunikan dan fungsitugas perkhidmatan

16

Presenter
Presentation Notes
Dalam usaha untuk mengiktiraf, meningkatkan motivasi pegawai serta imej sesuatu perkhidmatan, perubahan nama bagi 15 skim perkhidmatan telah dilaksanakan bagi mencerminkan keunikan dan fungsi tugas perkhidmatan tersebut. Sebagai contoh skim perkhidmatan Jurukartografi diubah nama kepada skim perkhidmatan Jurugeospatial setelah mengambil kira ketetapan piawaian antarabangsa dan skim perkhidmatan Atendan Kesihatan diubah kepada Pembantu Perawatan Kesihatan bagi meningkatkan imej dan motivasi pegawai.
Page 68: Pelaksanaan sbpa terkini

Bil. SSM SBPA

1. Pengajar Pengajar Sains Kesihatan

2. Jurukartografi Jurugeospatial

3. Pegawai Perancang Bandar danDesa Perancang Bandar dan Wilayah

4. Pegawai Perancang Bahasa Perancang Bahasa

5. Pemandu Lokomotif Sabah Pemandu Lokomotif

6. Penolong Pegawai Perangkaan Penolong Perangkawan

7. Pembantu Wartawan/ Wartawan Wartawan

17

Page 69: Pelaksanaan sbpa terkini

Bil. SSM SBPA8. Penolong Pegawai Perancang

BahasaPenolong Perancang Bahasa

9. Penolong PegawaiPerpustakaan

Penolong Pustakawan

10. Penolong Perancangan Bandar dan Desa

Penolong Perancang Bandar danWilayah

11. Juruteknik Perancang Bandar dan Desa

Juruteknik Perancangan Bandar dan Wilayah

12. Tukang Masak Pembantu Penyediaan Makanan

13. Penolong Pegawai Tanah (pemakaian di Sarawak)

Penolong Pegawai PentadbiranTanah

14. Atendan Kesihatan Pembantu Perawatan Kesihatan

15. Ahli Fotografi Jurufotografi

18

Page 70: Pelaksanaan sbpa terkini

PERUBAHAN LAPISAN

GRED (7 Skim

Perkhidmatan)

Keperluanpenyeliaan Kompleksiti

tugas

19

Presenter
Presentation Notes
Berdasarkan keperluan aspek penyeliaan dalam perkhidmatan, perbezaan tahap tanggungjawab pada setiap lapisan gred perkhidmatan dan pertambahan kompleksiti tugas dan penambahbaikan kemajuan kerjaya, terdapat keperluan untuk menambah lapisan Gred 54 bagi tujuh (7) skim perkhidmatan. Jurugeospatial* (nama asal Jurukartografi) - tambah Gred J54 Pegawai Rancangan Tanah - tambah Gred G54 Guru Bahasa - tambah Gred DG54 Pensyarah Perubatan - Mansuh Gred DU45 Pensyarah Pergigian - Mansuh Gred DUG45 Pemandu Lokomotif Sabah - Tambah Gred A26, Mansuh Gred AA13, AA36 Penolong Pegawai Tanah (pemakaian di Sarawak) - Tambah Gred NT27
Page 71: Pelaksanaan sbpa terkini

Bil. Skim Perkhidmatan Gred Sedia Ada Tambah Gred

Mansuh Gred

1. Jurugeospatial* J41, J44, J48, J52 J54 -

2. Pegawai Rancangan Tanah G41, G44, G48, G52 G54 -

3. Guru Bahasa DG41, DG44, DG48, DG52 DG54 -

4. Pensyarah Perubatan

DU45, DU51/52, DU53/54, Khas - DU45

5. Pensyarah Pergigian DUG45, DUG51/52, DUG53/54, Khas - DUG45

6. Pemandu Lokomotif Sabah

AA13, AA17/18, AA22,AA36 A26 AA13, AA36

7.Penolong Pegawai Tanah (pemakaian di Sarawak)

NT17, NT22, NT31/32,NT36 NT27 -

* Nama terdahulu adalah Jurukartografi.20

Page 72: Pelaksanaan sbpa terkini

KAEDAH KENAIKAN PANGKAT

TanpaKekosongan

JawatanKepakaran

Bidang Khusus

21

Presenter
Presentation Notes
Kenaikan pangkat tanpa kekosongan jawatan - mengekalkan kepakaran pegawai yang terlatih dan berpengalaman, menarik minat calon-calon luar yang berkelayakan dan berkepakaran untuk berkhidmat dengan perkhidmatan awam. Pelaksanaan laluan kenaikan pangkat tanpa kekosongan jawatan ini adalah berdasarkan kepada syarat dan kriteria kecemerlangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/ Perkhidmatan. Kenaikan pangkat dengan kepakaran bidang khusus - dapat menarik, mendorong dan mengekalkan pegawai yang memiliki kepakaran tinggi dan pengalaman yang luas
Page 73: Pelaksanaan sbpa terkini

Kaedah/Laluan Bil. Skim Perkhidmatan

Tanpa Kekosongan

Jawatan

1. Juruterbang/Pemeriksa Juruterbang

2. Pemeriksa Kapal Terbang3. Pegawai Sains4. Guru Bahasa5. Pegawai Latihan Kemahiran

Kepakaran Bidang Khusus

6. Pegawai Perubatan7. Pegawai Pergigian8. Pegawai Penyelidik

22

Presenter
Presentation Notes
Hasil kajian yang dijalankan mendapati terdapat beberapa perkhidmatan yang mempunyai merit untuk diperuntukkan laluan kenaikan pangkat tanpa kekosongan jawatan iaitu Pegawai Latihan Kemahiran, Penolong Pensyarah UiTM, Pegawai Sains, Guru Bahasa, Juruterbang/ Pemeriksa Juruterbang dan Pemeriksa Kapal Terbang. Contoh skim perkhidmatan di bawah SSM yang diperuntukkan kaedah kenaikan pangkat tanpa kekosongan jawatan seperti Pegawai Penyelidik dan Pensyarah Universiti.
Page 74: Pelaksanaan sbpa terkini

NAIK TARAF (22 skim

perkhidmatan)

Modal insanberpengetahuan

Perluasan skopfungsi

23

Presenter
Presentation Notes
Selaras dengan hasrat Kerajaan untuk membangunkan modal insan berpengetahuan dalam perkhidmatan awam, terdapat skim perkhidmatan yang telah dinaik taraf dari segi perluasan skop fungsi. Asas-asas yang dipertimbangkan - perubahan profil tenaga kerja yang berkelayakan, peningkatan kompleksiti tugas, nilai taraf kelayakan & penambahbaikan peluang kemajuan kerjaya.
Page 75: Pelaksanaan sbpa terkini

Kelayakan Bil. SSM SBPA

Darjah 6 ke PMR

1. Operator Loji Operator Loji

2.Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah

Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah

Tamat Tingkatan 3 ke PMR 3. Atendan

KesihatanPembantu Perawatan Kesihatan

PMR ke SPM

4. Pengawas Hutan Pengawas Hutan5. Ahli Fotografi Jurufotografi6. Pereka Pereka 7. Jurusolek Jurusolek8. Askar Laskar, ATM Askar Laskar, ATM

9. Pemandu Lokomotif Sabah

Pemandu Lokomotif

24

Page 76: Pelaksanaan sbpa terkini

Kelayakan Bil. SSM SBPA

SPM ke STPM

10. Pembantu Pertanian Pembantu Pertanian 11. Pembantu Veterinar Pembantu Veterinar

12. Renjer Hutan Renjer Hutan 13. Juruteknik Juruteknik 14. Juruteknik Ukur Juruteknik Ukur 15. Juruteknik Landskap Juruteknik Landskap 16. Juruteknik Perancang

Bandar dan DesaJuruteknik Perancangan Bandar dan Wilayah

17. Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera

Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera

18. Pembantu Wartawan/Wartawan

Wartawan

19. Pegawai Kebudayaan Pegawai Kebudayaan[Pegawai Gred B11, B13/14, B17/18, B21/22, B25/26 ditukar lantik ke PT(P/O)]

25

Presenter
Presentation Notes
Terdapat skim perkhidmatan yang dinaik taraf daripada SPM ke STPM disebabkan oleh nilai taraf kelayakan berkaitan seperti Pembantu Pertanian yang mana kelayakan masuk adalah Sijil Institut Pertanian adalah setaraf dengan STPM. Manakala beberapa skim perkhidmatan pula dimansuhkan kelayakan masuk di peringkat masuk seperti skim perkhidmatan Pembantu Wartawan/Wartawan.
Page 77: Pelaksanaan sbpa terkini

Kelayakan Bil. SSM SBPA

SPM/Diploma ke Ijazah

Sarjana Muda

20. Pegawai Angkatan Tetap,

Angkatan Tentera Malaysia

Pegawai Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia

Kepakaran Dengan

Pengalaman

21. Pensyarah Perubatan Pensyarah Perubatan

22. Pensyarah Pergigian Pensyarah Pergigian

26

Page 78: Pelaksanaan sbpa terkini

PINDAAN SYARAT

LANTIKAN

Calon yang kompeten

Memenuhikeperluan

perkhidmatan

Perubahan bidang pengajian

di IPTA/ IPTS

27

Presenter
Presentation Notes
Syarat lantikan skim perkhidmatan diperkemaskan dari semasa ke semasa untuk mendapatkan penjawat awam yang kompeten selaras dengan prinsip the right people for the right job dengan memperuntukkan bidang pengajian baru yang memenuhi keperluan perkhidmatan dan menggugurkan mana-mana bidang pengajian yang tidak lagi ditawarkan atau tidak relevan dengan keperluan perkhidmatan.
Page 79: Pelaksanaan sbpa terkini

PINDAAN SYARAT

LANTIKAN

28

Bahasa Melayu

Peningkatan Secara

Lantikan

Indeks Jisim Badan

Presenter
Presentation Notes
Peningkatan Secara Lantikan (PSL) - pelantikan pegawai dari kumpulan perkhidmatan yang rendah ke kumpulan perkhidmatan yang lebih tinggi secara pelantikan baharu - menggantikan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Syarat Indeks Jisim Badan (Body Mass Index) [BMI] - ukuran nisbah ketinggian berbanding berat badan bagi menjamin pengambilan calon yang sesuai (bagi jawatan yang memerlukan syarat ukuran fizikal) - ukuran BMI : julat 19 hingga 26 Syarat Bahasa Melayu - diseragamkan kepada kepujian di peringkat PMR dan SPM - bertepatan dengan dasar memartabatkan Bahasa Melayu dan kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam Perkara 152, Perlembagaan Malaysia dan Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67
Page 80: Pelaksanaan sbpa terkini

PELANTIKAN SECARA TERUS DI GRED KENAIKAN

PANGKAT

KUMPULAN PENGURUSAN

DAN PROFESIONAL

BAKAT TERBAIK

PERKHIDMATAN AWAM

29

Presenter
Presentation Notes
Menarik bakat-bakat terbaik ke perkhidmatan awam Wujud unsur fleksibiliti dalam perkhidmatan awam Berdasarkan kelayakan akademik, pengalaman, tahap kriteria kecemerlangan oleh Ketua Perkhidmatan
Page 81: Pelaksanaan sbpa terkini

Kelayakan Masuk SSM SBPAIjazah 82 76STPM/Diploma

179

70

137

72SPM 87 56PMR 7 9Darjah 6 ke bawah 15 0Diploma/Ijazah (Bersepadu)

18

9

21

11SPM/Diploma (Bersepadu) 0 5SPM/Diploma/Ijazah(Bersepadu) 5 4

PMR/SPM/Diploma/Ijazah(Bersepadu) 4 1

Jumlah Keseluruhan 279 23430

Presenter
Presentation Notes
Senarai keseluruhan skim perkhidmatan di bawah SBPA adalah seperti di Lampiran B2, PP11/2011. Indeks pemindahan skim perkhidmatan SSM kepada SBPA adalah seperti di Lampiran B3 dan Jadual Pemindahan Gred SSM kepada SBPA adalah seperti di Lampiran B4. Pelantikan mulai 1.1.2012 hendaklah mengikut skim perkhidmatan di bawah SBPA. Format iklan jawatan hendaklah diasaskan kepada skim perkhidmatan berkenaan mengikut contoh seperti di Lampiran B5.
Page 82: Pelaksanaan sbpa terkini

Faktor• fungsi tidak relevan• fungsi boleh diambil alih• fungsi boleh

diswastakan/ diasingkan saraan/ dialih daya (outsource)

Ciri-ciri• pengambilan baru tidak

dibenarkan• jawatan kosong

dimansuhkan kecuali jawatan kenaikan pangkat dikekalkan bagi kemajuan kerjaya

• skim perkhidmatan tidak boleh ditambah baik

Penjumudan Sebelum SBPA

78 skim Perkhidmatan

Penjumudan Di Bawah SBPA

97 skim perkhidmatan

3,352 penyandang

32

Presenter
Presentation Notes
Perkhidmatan jumud ialah perkhidmatan yang tidak lagi diperlukan (obsolete) dan semua pelantikan baru diberhentikan. Ia dikekalkan khusus bagi menampung penyandang sedia ada dan jawatan jumud akan dimansuhkan apabila penyandang bersara atau meningalkan perkhidmatan. Di bawah SBPA – terdapat 78 skim perkhidmatan dijumudkan. Penyandang yang bersetuju menerima SBPA akan ditukar lantik kepada skim perkhidmatan SBPA manakala penyandang yang menolak SBPA akan dikekalkan secara KUP dalam skim perkhidmatan beliau manakala jawatan penyandang akan ditukar kepada jawatan SBPA. Terdapat 97 skim perkhidmatan yang telah dijumudkan semasa JKK, SSB dan SSM yang masih mempunyai penyandang (3,352 orang).
Page 83: Pelaksanaan sbpa terkini

33

Presenter
Presentation Notes
Dengan pelaksanaan SBPA, 78 skim perkhidmatan di bawah SSM dijumudkan melalui penggabungan/naik taraf/ penarafan semula/pemansuhan fungsi pada 1.1.2012. senarai skim perkhidmatan seperti di Lampiran B6 ,PP11/2011.
Page 84: Pelaksanaan sbpa terkini

(melibatkan 78 skim perkhidmatan)

Bil. Skim Perkhidmatan

1. Pembantu Kawalan Trafik Udara

2. Pemandu Lokomotif Sabah

3. Pereka

4. Pegawai Kebudayaan

5. Ahli Fotografi

6. Jurusolek

7. Pegawai Galian

8. Pegawai Kimia Bumi

9. Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/Kaji Bumi)

10. Penolong Pegawai Galian

11. Penolong Pegawai Kimia Bumi

Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA

34

Page 85: Pelaksanaan sbpa terkini

Bil. Skim Perkhidmatan

12. Pembantu Galian

13. Pembantu Kaji Bumi

14. Pegawai Makmal Filem

15. Penolong Pegawai Makmal Filem

16. Pembantu Makmal Filem

17. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah

18. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma

19. Pensyarah Perubatan

20. Pensyarah Pergigian

21.Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional

22. Pengajar Kraf

Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA

35

Page 86: Pelaksanaan sbpa terkini

Bil. Skim Perkhidmatan

23. Pembantu Pertanian

24. Pembantu Veterinar

25. Renjer Hutan

26. Pengajar Membalak

27. Pengawas Hutan

28. Pembantu Hidupan Liar

29. Pembantu Hidupan Liar Rendah

30. Tukang K1

31. Tukang K2

32. Tukang K3

33. Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah

Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA

36

Page 87: Pelaksanaan sbpa terkini

Bil. Skim Perkhidmatan

34. Operator Loji

35. Pekerja Awam Khas

36. Pekerja Awam

37. Penyelamat

38. Pelukis Pelan

39. Juruteknik Landskap

40. Juruteknik

41. Juruteknik Ukur

42. Juruteknik Perancang Bandar dan Desa

43. Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera

44. Penguasa Bekalan Air

45. MerinyuTali Air

Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA

37

Page 88: Pelaksanaan sbpa terkini

Bil. Skim Perkhidmatan

46. Pegawai Perhubungan Preman

47. Penyelia Jeti

48. Penghantar Notis

49. Pembantu Kamera/Pemandu

50. Pemandu Kenderaan

51. Pembantu Am Pejabat

52. Pengurus Stesen

53. Penyelia Jurupakaian

54. Peniup Kaca

55. Pegawai Khidmat Pelanggan

56. Pengawas Pemulihan

Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA

38

Page 89: Pelaksanaan sbpa terkini

Bil. Skim Perkhidmatan

57. Pegawai Penerbitan

58. Penolong Pegawai Penerbitan

59. Pembantu Penerbitan

60. Operator Kamera Offset/ Pembuat Plat

61. Penolong Operator Kamera

62. Penolong Pegawai Penyelidik Sosial

63. Pembantu Penyelidik Sosial

64. Pengurus Asrama

65. Penolong Pengurus Asrama

66. Penyelia Asrama

Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA

39

Page 90: Pelaksanaan sbpa terkini

Bil. Skim Perkhidmatan67. Penolong Pegawai Tadbir Tanah

68. Pembantu Tadbir Tanah

69. Pegawai Pemeriksa Paten

70. Pemandu Enjin (Keretapi Bukit Bendera)

71. Pembantu Pemuliharaan

72. Jurulatih Kawad

73. Pembantu Wartawan/Wartawan

74. Atendan Kesihatan

75. Penolong Pegawai Penaksir

76. Pegawai Aktuari

77. Pegawai Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia

78. Askar Laskar Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia

Skim Perkhidmatan Jumud Di Bawah SBPA

40

Page 91: Pelaksanaan sbpa terkini

Skim Perkhidmatan JumudSebelum SBPA

41

Page 92: Pelaksanaan sbpa terkini

SSB 1992

SSM 2002

JKK 1976

63 sp

8 sp

26 sp

KategoriPerkhidmatan

Jumud

Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

42

Presenter
Presentation Notes
Berdasarkan maklum balas daripada agensi, terdapat 3,352 orang penyandang dalam 97 skim perkhidmatan jumud termasuk adhoc seperti pecahan berikut:- 63 skim perkhidmatan - JKK 1976 26 skim perkhidmatan - SSB 8 skim perkhidmatan - SSM.
Page 93: Pelaksanaan sbpa terkini

• pembaziran modal insan

• tidak ada kemajuan kerjaya

• demoralised

KesanPegawai Kekal

DalamPerkhidmatan

Jumud

Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

43

Presenter
Presentation Notes
Sesuatu perkhidmatan itu boleh dijumudkan atas faktor-faktor berikut: fungsi perkhidmatan tidak relevan; atau fungsi perkhidmatan telah diambil alih oleh perkhidmatan lain (sama ada fungsinya diperluaskan atau berlaku perubahan fungsi tugas); atau fungsi perkhidmatan telah diswastakan, diasingkan saraan atau dialih daya (out source).
Page 94: Pelaksanaan sbpa terkini

Agensi BilanganPenyandang

Perkhidmatan Awam Persekutuan 2,574Pentadbiran Kerajaan Negeri/ Pihak Berkuasa Tempatan 778Jumlah 3,352

Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

44

Page 95: Pelaksanaan sbpa terkini

Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

45

Presenter
Presentation Notes
Dalam usaha menyelesaikan isu jumud, beberapa surat edaran dan surat pekeliling perkhidmatan telah dikeluarkan oleh JPA yang bertujuan untuk menyelaraskan penyandang perkhidmatan jumud ke perkhidmatan yang berkuat kuasa. Walau bagaimanapun, sehingga kini masih terdapat penyandang dalam perkhidmatan awam. Oleh itu, di bawah pelaksanaan SBPA pada kali ini, kerajaan sekali lagi membuka ruang dan peluang kepada penyandang perkhidmatan jumud untuk memasuki skim perkhidmatan yang berkuat kuasa.
Page 96: Pelaksanaan sbpa terkini

Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

46

Presenter
Presentation Notes
Selaras dengan hasrat untuk mewujudkan perkhidmatan awam yang kejat, menangani isu-isu yang timbul dalam menguruskan perkhidmatan jumud serta serta meningkatkan morale pegawai untuk terus berkhidmat dalam perkhidmatan awam melalui penambahbaikan laluan kerjaya, kerajaan memutuskan supaya jawatan jumud sebelum SBPA dimansuhkan. Penyandang sedia ada dalam perkhidmatan jumud akan ditukar ke skim perkhidmatan yang berkuat kuasa di bawah SBPA. Seperti yang dimaklumkan di dalam Lampiran B7, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011, terdapat baki 3,352 penyandang dalam 97 skim perkhidmatan jumud. Maklumat ini telah dikemukakan oleh pihak Kementerian dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri sehingga Ogos 2011. Walau bagaimanapun, selepas tarikh tutup, JPA masih menerima maklumat mengenai skim perkhidmatan jumud daripada agensi-agensi. Walaupun jawatan jumud berkenaan tidak dinyatakan di dalam Lampiran B7, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011, ia akan turut diliputi dalam taklimat pada hari ini. Sekiranya terdapat penyandang di skim perkhidmatan jumud selain senarai tersebut, agensi perlu memaklumkan JPA (Bahagian Pembangunan Organisasi) untuk tindakan susulan.
Page 97: Pelaksanaan sbpa terkini

Jawatan jumud DIMANSUHKAN

PENYANDANG DITUKAR ke skim perkhidmatan

berkuat kuasa

Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

47

Presenter
Presentation Notes
Mulai 1-1-2012, semua jawatan jumud sebelum SBPA akan dimansuhkan dan penyandang akan ditukar ke skim perkhidmatan berkuat kuasa.
Page 98: Pelaksanaan sbpa terkini

OPSYEN SBPA

Jawatan jumuddimansuhkan

Ditamatkanperkhidmatan/

Bersara

Pertukaran ke skim perkhidmatan

SBPA

Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

48

Presenter
Presentation Notes
Semua jawatan jumud sebelum SBPA akan dimansuhkan mengambil kira fungsi skim perkhidmatan berkenaan tidak lagi diperlukan. Penyandang jawatan jumud ini akan ditawarkan opsyen bertukar ke skim perkhidmatan berkuat kuasa di bawah SBPA. Bagi pegawai yang tidak bersetuju menerima opsyen SBPA dalam kategori ini, pegawai di bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan ditamatkan perkhidmatan di bawah Seksyen 6A(6) Akta Pencen 1980 (Akta 227) manakala pegawai di bawah Skim Pencen akan dibersarakan di bawah Seksyen 10(5)(b) Akta Pencen 1980 (Akta 227).
Page 99: Pelaksanaan sbpa terkini

Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

49

Page 100: Pelaksanaan sbpa terkini

Tukarke Gred 11

Gred 1 Hingga

10

Tukarke gredsetara

Gred 11 Dan Ke

Atas

Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA

50

Presenter
Presentation Notes
Prinsip pemindahan penyandang skim perkhidmatan jumud ke skim perkhidmatan yang berkuat kuasa di bawah SBPA adalah seperti berikut: penyandang yang berada di Gred 1 hingga 10 akan ditukar lantik ke Gred 11 (Gred 5-1 di bawah SBPA) iaitu gred terendah yang menggunakan syarat lantikan di peringkat PMR/SRP; prinsip tiga (3) tahun pengalaman menggantikan satu (1) tahun kelayakan akademik digunakan dalam menyelaraskan penyandang yang berada di gred 1 hingga 10 (kelayakan darjah 6 ke PMR); dan penyandang yang berada di Gred 11 dan ke atas akan ditukar lantik ke gred yang setara berdasarkan kesesuaian fungsi dan bidang tugas, keseragaman skim bagi fungsi yang setanding di pelbagai agensi, keperluan agensi serta peluang kemajuan kerjaya penyandang. Walau bagaimanapun, terdapat penyandang dalam skim perkhidmatan jumud tertentu yang akan bertukar ke skim perkhidmatan berkuat kuasa di gred lebih tinggi iaitu skim perkhidmatan Bidan, Penolong Jururawat, Juruproses Filem X-Ray, Pembantu Hospital Rendah dan Pembantu Teknologi Makmal Perubatan. Sebab: skop tugas wujud dan masih diperlukan dan tiada skim perkhidmatan di peringkat PMR yang sesuai untuk ditukarkan pegawai. Pelaksanaannya adalah berdasarkan surat rujukan JPA.BPO(S)324/14/24 Jld.25 (31) bertarikh 22 Disember 2009 berhubung cadangan penambahbaikan kemajuan kerjaya penyandang dalam empat (4) skim perkhidmatan jumud iaitu Bidan, Pembantu Hospital Rendah, Juruproses Filem X-Ray dan Pembantu Teknologi Makmal Perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia serta Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 21 Tahun 2003: Menaik taraf skim perkhidmatan Penolong Jururawat kepada skim perkhidmatan Jururawat Masyarakat yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2009.
Page 101: Pelaksanaan sbpa terkini

Skim Perkhidmatan Jumud

1 Anak Perahu Gred R1, R4 19 Pembantu Pertanian Rendah (Penyelidikan)Gred G11

2 Apprentis Pelukis Pelan Gred R1, R4 20 Pembantu Tukang Letrik Gred R1, R4

3 Juruinjin Laut Gred A11 21 Penjalan Jentera Gred R3, R6

4 Juruteknik Perancang Bandar Gred J11 22 Jurumudi Gred A1, A3

5 Mekanik Gred R1, R4 23 Kelasi Gred A1

6 Operator Pam Gred R9 24 Pegawai Rumah Laki-Laki Gred S1, S4

7 Pembantu Luar Gred S10 25 Pembantu Tukang Kimpal Gred R1, R4

8 Pembantu Luar Gred G11 26 Tukang Kebun Gred N1, N4

9 Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli Gred S11 27 Amra Gred KP11

10Pembantu Pertanian Rendah Luar Bandar Gred G1, G4

28 Juruteknik Pertanian Rendah Gred G11

11 Pemandu Motor Injin Sangkut Gred R1, R4 29 Pembantu Makmal Rendah Gred C11

12 Pembantu Hidrologi Gred R9, R12 30 Penarik Rantai Gred R1, R4

13 Pembantu Jurugegas Paip Gred R1, R4 31 Pengawas Gred J11

14 Pembantu Juruletrik Auto Gred R1, R4 32 Penjaga Gred R3, R6

15 Pembantu Luar Rendah Gred G1, G4 33 Penolong Tukang Gred R1, R4

16 Pembantu Mekanik Gred R1, R4 34 Atendan Haiwan Gred G1

17 Pembantu Pemasang/Penyambung Gred R1, R4 35 Pencuci Gred R10

18 Pemandu EnjinSangkut/Motobot Gred R1, R4 36 Pemandu EnjinSangkut/Motobot Gred R3, R6

1. Pembantu Awam Gred H5-1

51

Page 102: Pelaksanaan sbpa terkini

Skim Perkhidmatan Jumud

1 Juruinjin Laut Gred A14 7 Juruteknik Pertanian Rendah Gred G14

2Juruteknik Perancang Bandar Gred J14 8 Pembantu Makmal Rendah Gred C14

3 Juruteknik Rendah Gred J14 9 Pembantu Pertanian Rendah (Penyelidikan) Gred G14

4 Operator Pam Gred R14 10 Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli Gred S14

5 Pembantu Luar Gred G14 11 Pencatit Data Gerudi Gred C14

6 Pengawas Gred J14 12 Pembantu Menggerudi Gred C14

1. Pembantu Awam Gred H5-2

Skim Perkhidmatan Jumud

1 Jaga Gred R1, R4

2. Pengawal Keselamatan Gred KP5-1

52

Page 103: Pelaksanaan sbpa terkini

Skim Perkhidmatan Jumud

1 Atendan Gred N1, N4 15 Pegawai Petempatan Rendah Gred N11

2 Atendan Makmal Gred N1 16 Pelayan Gred N1, N4

3 Atendan Luar Dalam Gred N3, N12 17 Pelayan Asrama Gred N1, N4

4 Atendan Worksyop Gred N1, N4 18 Pembantu Kerani (Pembanci) Gred N11

5 Drebar/Operator Wayang Gambar Gred N11 19 Pembantu Seranta dan Penerbitan Gred N11

6 Jurutayang Studio Gred N1, N4 20 Pencari Fail Gred N1, N4

7 Operator Mesin Gred N1, N4 21 Pengawas Gred N11

8 Operator Mesin Offset Gred N1, N4 22 Pengawas Istana Gred N11

9 Operator Mesin Penyalin Gred N1, N4 23 Penghantar Berita Gred N1

10 Operator Mesin Penyalin Gred N11 24 Penghantar Cepat Gred N1, N4

11 Operator Mesin Prosesan Data Gred F11 25 Penjaga Pelan dan Rekod Gred N1, N4

12 Operator Wayang Gambar Gred N11 26 Penjaga Peringkat II Gred N1, N4

13 Pegawai Kecil Pejabat Tanah Tkt III Gred N1, N4 27 Penjaga Tkt II Gred N1, N4

14 Pegawai Kerani Rendah Gred N11 28 Penjilid Buku Gred N11

3. Pembantu Operasi Gred N5‐1

53

Page 104: Pelaksanaan sbpa terkini

Skim Perkhidmatan Jumud29 Penyelia Bangunan Rendah Gred N11 41 Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N11

30 Atendan Letak Kereta Gred N1, N12 42 Penyemak Perpustakaan Gred S11

31 Atendan Letak Kereta Gred N4 43 Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam Gred S11

32 Juruteknik Percetakan Rendah Gred N11 44 Pembantu Tadbir Rendah Gred N11

33 Juruteknik Penilaian Rendah Gred W11 45 Pengawet Gred N11

34 Pelukis Pelan Rendah Gred J11 46 Pencatit Masa Gred N11

35 Pembaca Pruf Gred N11 47 Penimbang Gred N11

36 Pembantu Ekonomi Rumahtangga Rendah Gred S11 48 Pemungut Sewa Gred N3, N12

37 Pembantu Penguatkuasa Rendah Gred N11 49 Pembantu Kesihatan Awam Gred U11

38 Pemeriksa Filem Rendah Gred N11 50 Pembantu Percetakan Rendah Gred N11

39 Penyelenggara Stor Rendah Gred N11 51 Pembantu Rendah Penerbitan Gred B11

40 Penyelia Asrama Rendah Gred N11

3. Pembantu Operasi Gred N5‐1

54

Page 105: Pelaksanaan sbpa terkini

Skim Perkhidmatan Jumud

1 Drebar/Operator Wayang Gambar Gred N14 12 Penimbang Gred N14

2 Operator Mesin Penyalin Gred N14 13 Penyelenggara Stor Rendah Gred N14

3 Operator Wayang Gambar Gred N14 14 Penyelia Asrama Rendah Gred N14

4 Pegawai Kerani Rendah Gred N14 15 Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N14

5 Pegawai Petempatan Rendah Gred N14 16 Pembantu Tadbir Rendah Gred N14

6 Pembantu Kerani (Pembanci) Gred N14 17 Pelukis Pelan Rendah Gred J14

7 Pengawas Gred N14 18 Juruteknik Penilaian Rendah Gred W14

8 Pengawas Istana Gred N14 19 Penyelia Bangunan Rendah Gred N14

9 Penjilid Buku Gred N14 20 Pembantu Kesihatan Awam Gred U14

10 Pembantu Penguatkuasa Rendah Gred N14 21 Pembantu Seranta dan Penerbitan Gred N14

11 Pencatit Masa Gred N14 22 Pembantu Rendah Penerbitan Gred B14

3. Pembantu Operasi Gred N5‐2

55

Page 106: Pelaksanaan sbpa terkini

Skim Perkhidmatan Jumud Tukar ke1 Drebar Enjin Kelas 2 Gred A17 Pembantu Laut Gred A4-1

2 Drebar Enjin Kelas 2 Gred A22 Pembantu Laut Gred A4-3

4. Pembantu Laut

Skim Perkhidmatan Jumud Tukar ke1 Operator Komputer Gred F17 Juruteknik Komputer Gred FT4-1

2 Operator Komputer Gred F22 Juruteknik Komputer Gred FT4-3

5. Juruteknik Komputer

Skim Perkhidmatan Jumud Tukar ke

1 Pengajar Ketukangan Gred III Gred J17 Pembantu Kemahiran Gred H4-1

2 Pengajar Ketukangan Gred III Gred J22 Pembantu Kemahiran Gred H4-3

6. Pembantu Kemahiran

56

Page 107: Pelaksanaan sbpa terkini

Skim Perkhidmatan Jumud Tukar ke

1 Pembuat Set Gred N17

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

Gred N4-1

2 Merinyu Daging Gred N17

3 Merinyu Kesihatan Gred C19

4 Merinyu Pekan Gred N17

5 Jurubina Model Gred J17

6 Juruproses Filem X-Ray Gred U11, U14

7 Pembantu Hospital Rendah Gred U11, U14

8Pembantu Teknologi Makmal Perubatan Gred U11, U14

9 Serang Gred A17

10 Pembuat Set Gred N22

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

Gred N4-3

11 Merinyu Daging Gred N22

12 Merinyu Kesihatan Gred C22

13 Merinyu Pekan Gred N22

14 Penyelia Bangunan Gred N22

7. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

57

Page 108: Pelaksanaan sbpa terkini

Skim Perkhidmatan Jumud Tukar ke

1 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah Gred DG17 Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S4-1

2 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah Gred DG22 Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S4-3

8. Pembantu Hal Ehwal Islam

Skim Perkhidmatan Jumud Tukar ke

1 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah Gred DG27

Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S3-1

2 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah Gred DG32

Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S3-2

9. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam

58

Page 109: Pelaksanaan sbpa terkini

Skim Perkhidmatan Jumud

1 Penolong Jururawat Gred U11, U14*

2 Bidan Gred U11, U14*

Skim Perkhidmatan Jumud Tukar ke

1 Pegawai Perpustakaan Gred S41 Pustakawan Gred S1-1

2 Pegawai Perpustakaan Gred S44 Pustakawan Gred S1-2

3 Pegawai Perpustakaan Gred S48 Pustakawan Gred S1-4

11. Pustakawan

10. Jururawat Masyarakat Gred U4-2

*Tertakluk kepada memenuhi syarat ditetapkan dalam surat rujukanJPA.BPO(S)324/14/24 Jld.25 (31) bertarikh 22 Disember 2009 dan PekelilingPerkhidmatan Bilangan 21 Tahun 2003.

59

Page 110: Pelaksanaan sbpa terkini

60

Page 111: Pelaksanaan sbpa terkini

61

Page 112: Pelaksanaan sbpa terkini

PERSARAAN &

FAEDAH PERSARAAN

Pengiraan faedah Persaraanseolah-olah berkhidmatsehingga mencapai umurpersaraan paksa bagipersaraan atas kehendakKerajaan/ Menteri

Bagi lantikan pada atauselepas 12 April 1991, pencen akan mula dibayarapabila mencapai umur 55 tahun bagi kes persaraanpilihan sendiri.

Bagi pegawai yang masihdalam perkhidmatan pada1 Januari 2012 boleh memilihopsyen:

1. 55 tahun ke 60 tahun atau2. 56 tahun ke 60 tahun atau3. 58 tahun ke 60 tahun atau4. Kekal umur persaraan

paksa 55/56/58

1. Menggalakkan penjawat awamcemerlang kembali dalamperkhidmatan awam

2. Menghargai nilai sesuatu tempohperkhidmatan awam pegawai

3. Tempoh terputus kerana tiadapelepasan dengan izin ataudiselangi dengan selain darisektor awam boleh dicantumkandengan sektor awam

Page 113: Pelaksanaan sbpa terkini

TAWARAN OPSYEN PENINGKATAN UMUR PERSARAAN WAJIB KE 60 TAHUN

2

• Pegawai yang masih berada dalam perkhidmatanpada 1.1.2012 layak diberi opsyen umur persaraanpaksa 60 tahun. (Mereka yang bersara sebelum ataupada 1.1.2012 tidak berada dalam perkhidmatanpada 1.1.2012, iaitu tarikh kuat kuasa pekeliling.Maka mereka tidak tertakluk kepada pekeliling itu);

• Pegawai yang tidak memilih SBPA boleh memilihopsyen umur persaraan paksa 60 tahun;

• Pegawai hanya dibenarkan memilih opsyen 60 tahunatau kekal dalam umur persaraan paksa sekarang.

Page 114: Pelaksanaan sbpa terkini

PEMBAYARAN PENCEN KEPADA PESARA PILIHAN DIAWALKAN

3

• Sebelum 1.1.2012, pegawai yang dilantik pada atauselepas 12.4.1991 akan dibayar pencen apabilamencapai umur persaraan paksa yang terpakaibaginya iaitu pada umur 55 / 56 / 58 tahun;

• Mulai 1.1.2012, pencen kepada pegawai yang dilantikpada atau selepas 12.4.1991 dibayar ketika mencapaiumur 55 tahun [termasuk pesara yang telah bersarapilihan sebelum 1.1.2012 dan belum menerimapencen semasa mencapai umur 55 tahun (tanpatunggakan pencen sebelum 1.1.2012)];

Page 115: Pelaksanaan sbpa terkini

PEMBAYARAN PENCEN KEPADA PESARA PILIHAN DIAWALKAN

4

Tarikh lantikan pada /

selepas 12.4.1991

Tarikh Persaraan

Pilihan

Mencapai umur

55 tahun 56 tahun 58 tahun ?

A B C

Pencen sepatutnya mula dibayar

Pembayaran pencen diawalkan pada tarikh mencapai umur 55 tahun

Ganjaran dan GCR dibayar

Tarikh mencapai umur persaraan wajib melalui pelantikan atau opsyen

Page 116: Pelaksanaan sbpa terkini

PENGIRAAN FAEDAH PERSARAAN SEOLAH-OLAH PEGAWAI BERKHIDMAT HINGGA MENCAPAI UMUR PERSARAAN WAJIB

BAGI PERSARAAN ATAS KEHENDAK KERAJAAN

5

Ganjaran Sekaligus = 7.5% x (290 + 80) x gaji akhir di B

Pencen Bulanan = 1/600 x (290 + 80) x gaji akhir di B

(tertakluk kepada maksimum 3/5 gaji akhir)

A B C

Umur PersaraanWajib

Dikehendakibersara

290 bulan 80 bulan

TarikhLantikan

Contoh Pengiraan Faedah Persaraan Bagi Persaraan Atas Alasan Kepentingan Negara Atau Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam

Page 117: Pelaksanaan sbpa terkini

6

KEBOLEHALIHAN

• Pengambilan kira perkhidmatan lepas yang terputustanpa pelepasan dengan izin atau kerana diselangidengan tempoh perkhidmatan selain dari sektorawam bagi pegawai yang dilantik pada atau selepas1.1.2012;

• Dasar ini bertujuan untuk menggalakkan penjawatawam yang pernah meletakkan jawatan untukkembali berkhidmat dalam Kerajaan.

Page 118: Pelaksanaan sbpa terkini

8

TERIMA KASIH