tajuk 14 kepimpinan

Click here to load reader

Post on 14-Nov-2014

11.115 views

Category:

News & Politics

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. Oleh ZAINAB ZAINAB BINTI ABD MAJID Unit kokurikulum

2.

 • Kepimpinan merujuk kepada keupayaan menerima dan melaksanakan tuas sebagai satu amanah dan tanggungjawab, serta keupayaan mengurus sumber ke arah mencapai visi dan misi organisasi.

ZAINAB 3.

 • Kepimpinan Transformational
  • Keyakinan dan kebolehan membuat keputusan terbaik yang dapat memberi kesan positif.
 • Kepimpinan Situational
  • Kepimpinan disesuaikan dengan tahap kesediaan dan motivasi ahli organisasi
 • Kepimpinan Instructional
  • Pemimpin yang belajar lebih daripada pemimpin mengajar

ZAINAB 4.

 • Mengamalkan budaya kepimpinan dan kepimpinan melalui teladan .
 • Kepimpinan merujuk kepada keupayaan menerima dan melaksanakan tugas sebagai satu amanah dan tanggungjawab, serta keupayaan mengurus sumber ke arah mencapai visi dan misi organisasi.
 • Di samping mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang berkesan saya juga mengamalkan kepimpinan melalui teladan.
 • Sayamemantapkan kekuatan mental dan fizikal pelajar saya dalam menghadapi dunia globalisasi dan seterunya menjadi generasi yang akan memimpin negara malah mampu memimpin dunia.

ZAINAB/PTK 5. KECEMERLANGANKEPIMPINAN NILAI & ETIKA DALAM TUGAS KETRAMPILAN DIRI MEMAHAMI RAKAN & TINGKAHLAKU KOMUNIKASI YANG BERKESAN KEPIMPINAN YANG BERKESAN HUBUNGAN INTERPERSONALYANG BAIK PASUKAN (TORI) T - TRUST O - OPENESS R - REALIZATION I - INDEPENDENCE MENANGANI KONFLIK BELAJAR DARI MAKLUMBALAS BUDAYA KERJA TINGGI (HEALTHY ORGANISATION) 6. PengurusanBerkualiti

 • Kemahiran mendengar
 • Kemahiran memberi penjelasan
 • Kepakaran
 • Kemahiran pengucapan umum
 • Kemahiran menenangkan suasana
 • Kemahiran memotivasi golongan yang dipimpin
 • Kemahiran mempengaruhi dan mengawal perbincangan
 • Kehahiran pengurusan diri

Organisasi Berkualiti KOMITMEN ZAINAB 7.

 • Autokratik
  • Pemimpin menentukan semua matlamat dan dasar mengenai aktiviti termasuk peraturan, prosedur dan teknik
  • Melantik jawatankuasa dan menentukan tugas, masa dan tempat bagi sesuatu aktiviti
  • Orang bawahan tidak diberi peluang mengemuka dan menyuarakan pendapat dan cadangan
  • Perhubungan berbentuk sehala dan sentiasa mengarah orang bawahan
  • Memberi pujian secara peribadi dan ktritikan

ZAINAB 8.

 • Orang bawahan mempunyai motivasi rendah
 • Orang bawahan bekerja bersungguh-sungguh semasa ketua pemimpin berada bersama mereka
 • Interaksi antara ketua dengan orang bawahan bersifat sehala
 • Orang bawahan bersifat bergantung kepada ketua
 • Suasana emosi dalam organisasi adalah tegang

ZAINAB 9.

 • Demokratik
  • Dasar dan keputusan mengenai sesuatu aktiviti adalah hasil daripada mesyuarat
  • Ketua membantu ahli membentuk matlamat dan alternatif sendiri
  • Ketua sebagai pemudah cara
  • Ketua bersikap objektif dan adil dalam memberi teguran, pujian dan kritikan
  • Ketua melibatkan semua ahli dalam sesuatu aktiviti atau keputusan
  • Ketua memberi kebebasan kepada ahli-ahli untuk bekerja
  • Ketua mengekalkan tekanan ke arah peningkatan prestasi, pencapaian dan kesungguhan

ZAINAB 10.

 • Ahli dapat membina disiplin arah kendiri
 • Menggalakkan semangat kerjasama, saling menghormati dan perhubungan yang mesra antara ahli dengan ketua
 • Ahli lebih bermotivasi dan berminat untuk bekerja
 • Ahli sentiasa bekerja keras walaupun semasa ketiadaan ketua
 • Kejelekitan dan semangat kekitaan di kalangan ahli dan ketua sangat tinggi
 • Interaksi dua hala antara ahli dan ketua wujud

ZAINAB 11.

 • Laissez-faire
  • Ketua memberi kebebasan sepenuhnya kepada ahli
  • Ketua tidak membuat penilaian, tidak memberi pujian, kritikan, idea dan nasihat kepada ahli
  • Ketua tidak menentukan tugas
  • Ketua tidak menekankan prestasi, pencapaian dan kecemerlangan organisasi
  • Ketua memberi tanggungjawab sepenuhnya kepada ahli

ZAINAB 12.

 • Wujud masalah disiplin
 • Kualiti sangat kurang
 • Kadar motivasi sangat rendah
 • Interaksi ahli dengan ketua dan ahli-ahli adalah bebas atau tidak ada sempadan langsung
 • Kejelekitan antara ahli sangat rendah

ZAINAB 13.

 • Badan pengawas di sekolah menengah atau rendah
 • Majlis guru pelatih di institutu perguruan
 • Majlis perwakilan pelajar di universiti
 • Cara perlantikan
 • Kuasa mutlak pentadbiran sekolah melalui pencalonan, temu duga dan pelantikan
 • Pilihan raya institut atau kampus (pencalonan, kempen, pengundian dan perlantikan)

ZAINAB 14.

 • AMALAN
 • BudayaIlmu
 • Budaya Kepimpinan
 • Budaya KerjaProfesional
 • Budaya Akhlak dan Moral
 • Budaya Penyayang
 • Budaya Hidup Sihat
 • Budaya Estetika

KOMITMEN ZAINAB/PTK 15.

 • Amalan mencintai ilmu dan mencari kebenaran sepanjang hayat, sentiasa dahagakan ilmu, keinginan memiliki ilmu, kesungguhan memperkembangkan ilmu, kepintaran memanfaat ilmu, menghayati ilmu, menggunakan ilmu pada tempatnya serta meletakkan ilmu sebagai nilai yang paling dihargai dalam kehidupan.

ZAINAB 16.

 • Pembelajaran sepanjang hayat
 • Berilmu pengetahuan luas, mendalam, dan terkini (syumul)
 • Menguasai, mengamal, menghayati, dan berkongsi ilmu
 • Menjana, mencetus, mengembang, dan menyumbang ilmu
 • Mengamalkan penyelidikan (R&D)

ZAINAB 17.

 • Pembelajaran sepanjang hayat
 • Pengamal Reflektif
 • Berdaya fikir
 • Budaya membaca
 • Berkarya
 • Celik Maklumat (elektronik dan bukan elektronik)
 • Budaya penyelidikan dan pembangunan
 • Pakar rujuk

ZAINAB 18.

 • Budaya kerja profesional ialah satu tabiat yang mementingkan kecemerlangan, kualiti, dan menekankan kerja sepasukan.
 • Saya menterjemahkan visi dan misi dalam semua program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan berteraskan kecemerlangan dan kualiti.
 • Generasi yang dididik secara profesional akan menjadi generasi gemilang yang profesional dan boleh bersaing serta berdaya tahan di peringkat dunia.

ZAINAB 19. ZAINAB 20. ZAINAB 21. ZAINAB 22. ZAINAB 23. 24. 25. Sekian...Terima Kasih Thank you! ZAINAB