tajuk bengkel kk pam kk 14 jan-2015

Download Tajuk Bengkel KK Pam Kk 14 Jan-2015

Post on 24-Dec-2015

198 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TAJUK KERJA KURSUS PENGAJIAN AM

TRANSCRIPT

 • Catatan /Panduan : Bahan Kerja Kursus Pam 2015 ( KK)!!!1. Tajuk-tajuk di bawah adalah hasil bengkel setiap kumpulan, Tuan/Puan perlu menggunakan budi bicara untuk memurnikan tajuk/rasional/Objektif sebab bahan berikut TIDAK dibincang kesemuanya dlm bengkelnya.( TIDAK semuanya TEPAT)!!2. Untuk Tema 2, dalam tajuk perlukan masukkan unsur Teknologi / Kaedah /= perkataan yang sama erti dgn Teknologi. Kajian kerja kursus MESTI ada unsur Teknologi dalam makanan/minuman . ( BUKAN dalam PERTANIAN /PENTERNAKAN dll yang BUKAN Makanan )!!3. Obektif kajian ( 2 hingga 3 ) dimulakan dgn objektif aras rendah, kemudian baru diikuti yang berasas tinggi!! i. mengenal pasti ( aras rendah )! ii. mengkaji / menganalisis / membanding dll ( aras lebih tinggi )!!4. Calon hanya perlu menyenaraikan 2 hingga3 objektif kajian. Penulis objektif kajian biarlah ditulis dengan JELAS. Misalnya!!! i. Mengenal pasti penggunaan teknologi dalam pemprosesan keropok udang di Papar, Sabah.!! ii. Mengkaji kesan penggunaan teknologi ke atas kualiti dan kuantiti keropok udang di Papar, Sabah.!!5. Perlu ada rasional kajian dlm pengenalan supaya memperoleh markah yang lebih baik. (cadangan; dihurai dlm sekurang-kurangnya satu perenggan). Rasional merujuk kpd sebab/alasan yang mendorong pengkaji membuat kajian tentang tajuk di lokasi berkenaan, ( atau kekistimewaan tajuk itu )BUKANnya menggunakan obektif sebagai rasional kajian.!!!

 • 5. Tolong galakkan guru pengajian am Sabah menyertai Apps Telegram melalui telefon bimbit/laptop atau Facebook ( Guru Pengajian Am Sabah)!!!!!!!6. Markah mentah Kerja kursus Pengajian Am dihantar kpd s/u peperiksaan untuk dihantar bersama markah mentah subjek lain kpd MPM (Utk subjek yang ada kerja kursus dlm Penggal 2)!! !! Setiausaha Bahagian Pengendalian Peperiksaan STPM & MUET,! Majlis Peperiksaan Malaysia,! Persiaran 1, Bandar BAru Selayang,! 68100 Batu Caves,! Selangor Darul Ehsan.!!!!!!!!!!

  *************************************!

 • !Contoh tajuk , objektif & rasional kajian drpd MPM !!A. Tajuk: Perbezaan dan persamaan adat perkahwinan antara kaum Melayu dan India di Sabak Bernam, Selangor. !Isu: Adat perkahwinan (yang ditumpukan ialah etnik Melayu dan etnik India) !Apa yang hendak dicari: Pelajar kena cari maklumat dari buku, internet dan sebagainya tentang apa itu adat perkahwinan etnik Melayu dan etnik India !Rasional kajian: Untuk mengetahui perbezaan dan persamaan adat perkahwinan etnik Melayu dan etnik India (untuk mengukuhkan pengetahuan@pemahaman kajian perlu dijalankan) !Objektif: 2@3 objektif mencukupi. !

  1.Mengenal pasti adat istiadat perkahwinan etnik Melayu dan etnik India !2.Mengkaji perbezaan dan persamaan adat perkahwinan antara kedua-dua etnik tersebut (persembahan lebih

  menarik kerana mengkaji perbezaan dan persamaan secara serentak berbanding mengkaji satu aspek sahaja) !Matrik: Persamaan: !

  !

  Melayu India

 • !Soal selidik: Demografi: Tahap pendidikan, umur, jantina, pendapatan - Jadual silang - Cross tabulation

  Dependent pendapatan @ pelajaran Yang lain tidak berubah !

  Objektif: 1.Mengenal pasti adat istiadat .... (tidak perlu soal selidik) secondary info - archive 2.Mengkaji perbezaan dan persamaan ... (soal selidik) !!!

  Pemilihan sampel: Sampel hendaklah representative strata berlapis dan rawak (Pelajar perlu beri guru angkubah contoh proses pertunangan menganalisis dapat melihat persamaan dan perbezaan) !Contoh soal selidik: Sebaiknya bentuk landscape

  Proses India Melayu

  Merisik:

  1. Wakil

  2. Hantaran

  3. Cincin

 • Petunjuk: (ada) (tiada)

  Soalan berstruktur yang mendalam dan temu bual (contoh kepada 4 etnik India dan 4 etnik Melayu) Interview mendalam analisis perlu lebih mendalam !

  ******************* !!!!!B. Tajuk: Penggunaan teknologi moden dalam perusahaan kuih tradisional di Marang, Terengganu !Jenis kuih bahulu !Isu: Adakah menggunakan teknologi moden dalam menghasilkan kuih tradisional (kalau pelajar tahu istilah yang tertentu untuk menggambarkan teknologi yang digunakan adalah lebih baik. Pelajar akan lebih terfokus dalam kajian) !Contoh: Jenis kuih yang orang biasa jual bahulu, kuih sepit sesuatu yang kita tidak tahu proses penghasilannya pelajar kena pergi ke kilang penghasilannya satu kilang sudah memadai untuk mengetahui elemen teknologi yang digunakan untuk penghasilan kuih tersebut) !Contoh:

  Meminang:

 • Teknologi pembungkusan ... Teknologi pemasaran ... Teknologi pemprosesan ... Agro base product ... Apakah teknologi moden yang digunakan oleh pengusaha kuih tradisional !Objektif:

  1.Mengenal pasti teknologi moden yang digunakan oleh pengusaha kuih tradisional di Sabak Bernam (pemerolehan data secara pemerhatian, temu bual) !

  2.Mengkaji kesan penggunaan teknologi moden kepada kualiti/kuantiti kuih tradisional yang dihasilkan oleh pengusaha kuih tradisional di Sabak Bernam (pemerolehan data secara soal selidik dahulu dan sekarang berapa kilogram tepung yang digunakan sebelum dan semasa menggunakan teknologi tersebut) !

  Pendapat: Dimasukkan dalam rumusan rumusan diberi mengikut objektif. ! !Sampel: Satu jenis kuih yang dihasilkan oleh beberapa pengusaha buat secara banci Kalau satu pengusaha sahaja yang menjalankan penghasilan kuih tersebut kualitatif temu bual !Pengumpulan data: Soal selidik berstruktur, pemerhatian semasa perbincangan lihat sama ada instrumen pengumpulan data itu digunakan atau tidak. !

  ************************ !!C. Tajuk:Pengamalan adat pepatih dalam kalangan masyarakat Minangkabau di Rembau, Negeri Sembilan !

  Isu: Amalan adat perpatih oleh masyarakat Minangkabau

 • !Apakah Adat Pepatih Cari fakta mengenai masyarat Mingkabau !Rasional kajian: Ingin mengkaji adakah adat ini masih diamalkan oleh masyarakat Mingkabau di daerah tersebut !!Objektif kajian:

  1.Mengenal pasti adat-adat pepatih Mingkabau 2.Mengkaji adat-adat pepatih yang masih diamalkan oleh masyarakat Minangkabau di daerah A !

  Metodologi kajian: Di mana kelompok masyarakat ini tinggal di daerah A? !Sampel: Orang Minangkabau, menetap lama di daerah Rembau, 21 tahun ke atas Rawak mudah: Responden: 30 orang !Metodologi: Temu bual, pemerhatian, soal selidik Pembinaan soal selidik: (adakan objektif dan rasional kajian di hadapan. Core yang hendak ditanya pengamalan) !Calon boleh kemukakan angkubah hasil daripada pembacaan. Angkubah satu contoh pakaian Angkubah dua contoh makanan Soalan yang dibina untuk soal selidik boleh menjawab objektif yang dihasilkan. !!!

 • Tajuk Bengkel - KK- 14 Jan 2015!!!Kumpulan 1!!

  TAJUK RASIONAL OBJEKTIF KAJIAN (2 3)

  1 !!!Masyarakat Bajau : Adat merisik dan meminang di daerah Tuaran. (Adat Perkahwinan)

  Masyarakat Bajau masih mengamalkan adat ini( UNIK, INGIN TAHUN LEBIH LANJUT)

  1. Mengenal pasti adat meminang masyarakat Bajau di Daerah Tuaran

  2. Mengenal pasti adat merisik masy. Bajau di Daerah Tuaran A. Mengenal pasti adat perkahwinan msykt bajau di X B. Mengkaji.tahap amalan ini diamalkan oleh masyarakat

  bajau di X

  2 !!!Masyarakat Brunei: Adat berinai di Kampung X

  Masyarakat Brunei masih mengamalkan adat ini

  1. Mengenal pasti peralatan yang digunakan dalam majlis berinai masyarakat Brunei di Kampung X

  2. Menerangkan tatacara majlis berinai masyarakat Brunei di Kampung X

  3 !!!Masyarakat Murut : Adat Berian di Daerah Tenom

  Penerimaan masyarakat terhadap berian.

  1. Mengenal pasti jenis-jenis berian dalam adat masyarakat Murut di Daerah Tenom

  2. Mengenal pasti kesan pengamalan berian sampai mati dalam adat masyarakat Murut di Daerah Tenom

  4 !!!Masyarakat Bajau Laut: Adat pengebumian di Kampung X

  Mengetahui perbezaan adat pengebumian masy Bajau

  1. Menerangkankan tatacara sebelum majlis pengebumian masyarakat Bajau di Kg X

  2. Menerangkan tatacara selepas majlis pengebumian masyarakat Bajau di Kg X

 • !!

  5 !!!Masyarakat Dusun: Adat Sogit di Kampung X

  Mengetahui sejauh mana adat sogit masih diamalkan

  1. Menjelaskan konsep sogit dlm konteks masyarakat Dusun di Kampung X

  2. Menjelaskan jenis-jenis kesalahan yang dikenakan sogit dalam masyarakat Dusun di Kg X.

  6 !!!Masyarakat Bajau : Adat Bergunting @ cukur jambul anak di Kampung X

  Masyarakat bajau masih mengamalkan adat bergunting @ cukur jambul.

  1. Mengenal pasti peralatan yang digunakan dalam adat bergunting @ cukur jambul anak bagi masyarakat Bajau di Kg X

  2. Menerangkan tatacara majlis Adat Bergunting @ cukur jambul anak di Kampung X

  7 !!!Perbezaan dan persamaan adat perkahwinan antara kaum Kadazan Dusun dan Cina di Kg X

  Melihat perbandingan adat perkahwinan antara kaum kadazan dusun dgn Cina

  1. Menyatakan(mengkaji) persamaan adat perkahwinan antara kaum Kadazan Dusun dengan Kaum Cina di Penampang.

  2. (mengkaji/membandingkan) perbezaan adat perkahwinan antara kaum Kadazan Dusun dengan Kaum Cina di Penampang.

  8 !!!Adat mendirikan rumah bagi masyarakat Melayu Brunei di daerah Beaufort

  Melihat sejauh mana adat mendirikan rumah masih diamalkan dalm masyarakat Melayu brunei

  1. Menerangkan tatacara mendirikan rumah bagi masyarakat Melayu Brunei di Beaufort

  2. Mengenal pasti pantang larang dalam adat mendirikan rumah bagi masyarakat Melayu Brunei di Beaufort

  9 !!!Adat berpantang dalam kalangan masyarakat Rungus di Kudat.(tajuk x berfokus)

  Melihat sejauh mana adat berpantang masih diamalkan dlm kalangan masyarakat Rungus

  1. Mengenal pasti cara berpantang dalam kalangan masyarakat Rungus di Kudat

  2. Mengenal pasti amalan pemakanan semasa berpantang dalam kalangan masyarakat Rungus di Kudat

  TAJUK RASIONAL OBJEKTIF KAJIAN (2 3)

 • 1 !!!Penggunaan sai