tajuk 14 tmk

of 39/39
Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dan bagaimanakah ia membantu guru dalam Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pemprosesan Perkataan Persembahan Elektronik Hamparan Elektronik Pangkalan Data GUNESVARI A/P BALAKRISHNAN

Post on 21-Dec-2015

13 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tajuk 14 tmk

TRANSCRIPT

PERISIAN HAMPARAN ELEKTRONIK

Membantu pengguna mengolah dan mengurus data nombor untuk tugas seperti penyimpanan rekod atau akaun.

22ISI KANDUNGAN

MAKSUD DAN MANFAAT PENGGUNAAN ICT2MAKSUD PENGGUNAAN ICT

3Meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid terhadap pelajaran.Meningkatkan motivasi.Membolehkan pembelajaran bersendiriMurid mengakses maklumat yang sukardiperolehi.Suasana pembelajaran yang menyeronokanMeningkatkan daya kreativiti dan imaginasimurid

Manfaat ICT DalamPembelajaran (pelajar)

4) Sort/Menyisih data. Excel memberikan kemudahan untuk guru-guru sort/menyisihkan nama dan kedudukan.

5) Analisis gred dengan menggunakan fungsi Countif (mengira dengan ada kriteria).PEMPROSESAN PERKATAAN

6Penggunaan komputer melalui perisiannya bagi tugas menaip, menyunting dan mencetak sesuatu dokumen.

Ia merupakan aplikasi komputer yang paling kerap digunakan.

Ia juga membolehkan pengguna menyelitkan perkataan atau membuat pembetulan dengan mudah.

Selain itu,ia juga membolehkan pemindahan petikan dalam sesuatu dokumen atau ke dokumen lain.

Contohnya, perisian Microsoft Word.

Mewujudkan suatu failMenyimpannya secara elektronik dalam cakera.Mempamerkan di skrinMengeditnya melalui menggunakan papan kekunci dan mencetaknya dengan menggunakan pencetak

Ciri ciri Perisian Pemprosesan Perkataan SaveCut and PasteFontDelete TextCopyInsert TextPage Size and MarginsWord wrapDapat menetapkan saiz halaman, supaya aplikasi pemprosesan perkataan akan disesuaikan secara automatik.Print Font spesificationGraphicsSpelling checkHeader, footer and TablePage size and MarginsMenjimatkan masaIMPAK INTEGRASI PERISIAN PEMPROSESAN PERKATAAN DALAM MEMBANTU GURU PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANBidang bahasaPerkongsian maklumatProses penulisanPelbagai tujuanLebih kemas dan menarikAktiviti pengjaran dan pembelajaranPERSEMBAHAN ELEKTRONIK

12 Contoh perisian persembahan-Microsoft Powerpoint.

Perisian persembahan boleh digunakan untuk membantu guru semasa aktiviti tunjuk cara, menerangkan fakta dan menjelaskan isi pengajaran.

Ia juga membolehkan guru memilih pelbagai corak teks, grafik, animasi, audio dan video untuk diintegrasikan dalam membina slaid dan ditayangkan sebagai bantuan untuk sesi pengajaran.

Keberkesanan pengajaran dengan bantuan perisian persembahan masih bergantung pada kemahiran komunikasi guru. ASAS INTEGRASI PERISIAN PERSEMBAHAN ELEKTRONIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Impak visualFokus pelajarPenyisipan grafikKemudahan slaid reka bentuk dan reka letakMencetak

Ciri ciri perisian persembahan Microsoft Powerpoint Perisian ini memberikan pelbagai pilihan warna serta corak latar belakangslaid yang boleh membantu menyerlahkan persembahan visual bagimenyokong persembahan, ia akan menarik perhatian pelajar serta menggalakkan pembelajaran pelbagai deria.Impak visualSlaid PowerPoint, penggunaan bullet, fungsi Transitions and Build membolehkan pelajar memberikan tumpuan kepada fakta-fakta pentingsemasa pengajaran dan pembelajaranguru.Fokus pelajarGuru boleh menyisip grafik, imej pengimbas serta clip art untuk membantu dalam menjelaskan sesuatufakta dan juga menarik perhatian pelajar. Penyisipan grafikTerdapat pelbagai jenis corak atau reka bentuk slaid yang boleh dipilih,serta terdapat jenis reka letak yang menyokong persembahan andaKemudahan slaid reka bentuk dan reka letakGuru boleh mencetak slaid dalam bentuk handouts atau paparkanya.

Mencetak Membina slaid daripada Blank PresentationMembina slaid daripada Design TemplateMengedit slaidMenambah slaid baharuMenukar latar belakang slaidMenukar skema warna slaid persembahan Menambah/membuang kotak teksCara menggunakan PowerPointMemadamkan slaidMenyimpan fail persembahanMenyisip carta/graf dalam slaid persembahanSisipan jadual ke dalam slaid persembahanSisipan gambar/clip Art ke persembahan PowerPointUbah suai susunan slaidMelihat persembahan slaidTransisi slaid serta kesan bunyi Animasi teks dan objek dalam PowerPointMencetak slaid

Perisian persembahan membantu guru dalam p&pPengajaran yang berkesanGuru faham perasaanmurid melaluiperubahan murid Menarik perhatianLebih kemas dan berstrukturDapat dikongsi bersama guru-gurulainDapat mencetak nota untuk ulangkajiKonsep yang susah dilihat senang apabila gunakangrafikHyperlink pada Web pages(tidak perlu mengedarkan banyak nota)Menarik apabila menggunakanbunyi, muzik, dan animasiPERISIAN HAMPARAN ELEKTRONIK

21Membina borang markah /penilaian sekolahBuka satu helaian kerja baru.

Menggunakan fungsi VLOOKUP untuk memasukkan gred dan pangkat pelajar berdasarkan purata markah.

Mencari kedudukan pelajar.PANGKALAN DATA

Membolehkan pengguna menyimpan, mengurus dan mengubah suai maklumat, iaitu berbentuk teks dan nombor.

Membolehkan pengguna membuat pengiraan.

Membolehkan penggunanya mencari maklumat dengan pencarian kata-kata kunci.

Perisian pangkalan data memudahkan proses penyimpanan, pengurusan dan pengubahsuaian data pengguna.

Perisian pangkalan data akan menyimpan sesuatu data dalam medan (field),

keseluruhan data bagi sesuatu perkara atau kes akan dikenali sebagai satu rekod.

Perisian seperti Microsoft Access membolehkan guru-guru mengolah dan menyimpan data pelajar dengan kemas, juga boleh membantu dalam menyimpan rekod buku-buku di perpustakaan.

Ciri-ciri asas perisian pangkalan dataGuru boleh menggunakan perisian pangkalan data untuk pengajaran dalam bilik darjah dengan menggalakkan aktiviti penyelesaian masalah.

Pangkalan data boleh digunakan semasa pengajaran yang mempunyai unsur banding beza, aktiviti klasifikasi kumpulan haiwan dan sebagainya. Kepentingan Perisian Pangkalan Data membantu guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran.Guru juga boleh menyimpan maklumat pelajar dengan teratur dan boleh menyusun maklumat mengikut cara tersendiri seperti mengikut abjad atau kod khas.

Dalam pelajaran yang memerlukan latihan mewujudkan data, simpanan serta penyenaraian data semula.

Pangkalan data juga menyenangkan guru kerana ia memudahkan guru menukar atau menambah maklumat dalam sistem yang ada. Guru hanya perlu mendapatkan semula fail tersebut dan mengeditnya.

Guru juga boleh mendapatkan rumusan maklumat secara automatik, misalnya untuk mengetahui pelajar dari kawasan/kumpulan tertentu.

Guru dapat menjimatkan masa untuk merumuskan maklumat berbanding jika dibuat secara tradisional. Microsoft Access membolehkan pengguna membangunkan satu sistem pangkalan data.

Jadual (Table) - Jadual dibina bagi menyimpan rekod/data bagi sesuatu data. Guru boleh memaparkan, memasukkan data dan memindahkannya menerusi jadual yang diwujudkan. Pangkalan Data Microsoft AccessQueries - menolong guru mempamerkan atau mempersembahkan sesuatu maklumat dalam bentuk yang lebih terurus dan bermakna. Ia memudahkan pengguna untuk mencapai rekod berdasarkan keperluan untuk dipamerkan

Borang (Forms). Borang terdiri daripada tetingkap yang digunakan untuk memasukkan sesuatu data dan terus boleh memaparkan data tersebut. Kaedah ini memudahkan cara untuk pemaparan data, kemasukan data dan pemindahan data sesuatu sistem yang dibina menjadi mudah. Laporan (Reports). Laporan boleh menolong guru untuk mendapatkan maklumat atau data daripada Jadual (table) atau Queries yang disusun dalam format khusus bagi tujuan cetakan.

Pages. Pages menolong guru-guru membina satu sistem yang membolehkan anda mempersembahkan data, memasukkan data dan memindahkan data atau maklumat menerusi Internet.

Macros. Untuk tujuan yang lebih spesifik, guru boleh menggunakan macros untuk membina arahan-arahan secara automatik berdasarkan sesuatu kriteria atau keadaan tertentu.

Modul (modules). Secara khusus modul mengandungi prosedur atau kod atur cara yang dihasilkan menerusi pengaturcaraan Visual Basic. Ia meningkatkan lagi keupayaan perisian Microsoft Access. TERIMA KASIH