ppismp kemahiran generik : kemahiran teknologi maklumat ... · pdf fileexit dari aplikasi...

Click here to load reader

Post on 21-Mar-2019

222 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PPISMP Kemahiran Generik : Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Modul 1 M1-1

2.4 Pengurusan Folder dan Fail

Tajuk: PENGURUSAN FAIL DAN FOLDER

Sinopsis : Fail dokumen yang telah tersimpan pada beberapa tempat berasingan di dalam harddisk perlu disusun secara sistematik. Anda perlu menyusun fail tersebut dalam satu folder yang tertentu. Ini akan memudahkan anda mengakses fail tersebut. Langkah berikut boleh dilakukan untuk pengurusan fail yang teratur menggunakan Microsoft Windows XP. Hasil Pembelajaran : Dengan mengikuti modul ini, anda akan dapat:

1. Mencipta folder baru 2. Menyalin fail dari CD ke dalam folder melalui kaedah Copy and Paste 3. Menamakan semula folder 4. Memindahkan fail antara folder melalui kaedah Cut and Paste 5. Melihat kandungan folder 6. Memaparkan file extension 7. Menyusun kedudukan ikon 8. Mengenal pasti saiz fail atau folder 9. Menghapuskan fail 10. Mencari fail.

Kemahiran Diperlukan :

Kemahiran Teknikal : 1. Guru boleh menggunakan perkakasan asas komputer 2. Guru mengenali antara muka Windows XP

Keperluan Modul : 1. Sistem komputer yang diinstall dengan sistem pengoperasian Windows XP 2. CDROM bahan sokongan yang mengandungi koleksi fail dan folder

PPISMP Kemahiran Generik : Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Modul 1 M1-2

Kandungan : Modul ini akan membimbing anda menguruskan fail dan folder dengan lebih sistematik melalui aktiviti berikut:

Aktiviti 1 : Mencipta Folder Baru Aktiviti 2 : Menyalin Fail Dari CDROM Ke Dalam Folder Di Harddisk Aktiviti 3 : Memindahkan Fail Antara Folder Aktiviti 4 : Melihat Kandungan Folder Aktiviti 5 : Memaparkan File Extension Aktiviti 7 : Mengenal Pasti Saiz Fail Dan Folder Aktiviti 8 : Menghapus Fail Dan Folder Aktiviti 9 : Mencari Fail Menggunakan Fitur Search

PPISMP Kemahiran Generik : Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Modul 1 M1-3

Aktiviti 1 : Mencipta Folder Baru Folder adalah satu ruang simpanan dalam harddisk yang dikhususkan untuk menempat fail-fail secara terurus. Akitviti ini akan membimbing anda mencipta folder dalam harddisk sistem komputer anda untuk membantu anda mengurus fail dengan lebih baik.

1. Klik butang kanan tetikus pada butang Start dan pilih Explore untuk memulakan aplikasi Microsoft Windows Explorer.

2. Klik dua kali pada Local Disk (C:).

Kandungan direktori C pada harddisk akan dipaparkan di ruang sebelah kanan tetingkap Local Disk (C:).

Klik di sini

PPISMP Kemahiran Generik : Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Modul 1 M1-4

PPISMP Kemahiran Generik : Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Modul 1 M1-5

3. Klik File pada Menu Bar, klik New dan pilih Folder. Satu folder baru berlabel New Folder dipaparkan. 4. Klik pada teks New Folder dan namakan semula folder berkenaan

sebagai bahan aktiviti. 5. Tekan kekunci Enter.

6. Ulang Langkah 2 hingga Langkah 5 untuk mencipta satu lagi folder baru di Local Disk (C:) menggunakan nama bahan lain.

7. Folder yang sedia ada boleh dinamakan semula dengan cara berikut: Klik butang kanan tetikus pada teks nama folder bahan lain dan pilih Rename. Taip semula nama folder sebagai bahan persembahan.

8. Exit dari aplikasi Microsoft Windows Explorer.

Klik di sini

folder bahan aktiviti

PPISMP Kemahiran Generik : Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Modul 1 M1-6

Aktiviti 2 : Menyalin Fail Dari CDROM Ke Dalam Folder Di Harddisk Menyalin fail mengakibatkan pembentukan satu fail pendua yang mempunyai ciri yang serupa dengan fail asal. Penyalinan fail membolehkan pengguna menyebarkan bahan maklumat dalam bentuk fail dari satu sumber ke sumber lain. Penyalinan fail ke dalam drive atau folder yang lain akan menghasilkan fail pendua dengan nama yang sama, manakala penyalinan fail ke folder yang sama akan menghasilkan fail pendua yang mempunyai nama yang berlainan. Ini disebabkan sistem komputer tidak membenarkan dua fail dengan nama yang sama berada dalam satu folder. Hal serupa diguna pakai untuk penyalinan folder. Aktiviti ini akan membimbing anda menyalin fail dari CDROM ke satu folder dalam harddisk komputer anda menggunakan teknik Copy and Paste.

1. Masukkan CDROM yang dibekalkan ke dalam pemacu CDROM. 2. Tunggu beberapa saat sehingga My Disc Dialog Box dipaparkan.

3. Klik Cancel.

4. Klik butang kanan tetikus pada butang Start dan pilih Explore untuk

memulakan aplikasi Microsoft Windows Explorer. 5. Pada pada Local Disk (C:) yang dipapar di ruang Folders,

PPISMP Kemahiran Generik : Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Modul 1 M1-7

6. Klik ikon Minimize yang kelihatan di sebelah nama direktori Local Disk (C:).

7. Klik pada ikon pemacu CDROM untuk melihat kandungan CDROM. 8. Cari dan klik pada ikon fail Soalan Latihan.doc yang kelihatan dalam

ruang Name di sebelah kanan tetingkap Microsoft Windows Explorer .

9. Klik Edit pada Menu Bar dan pilih Copy .

Butang

minimize

PPISMP Kemahiran Generik : Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Modul 1 M1-8

10. Klik butang Maximize yang kelihatan di sebelah nama direktori

Local Disk (C:) untuk memaparkan kandungan Local Disk (C:)

11. Klik ikon folder bahan aktiviti yang berada dalam Local Disk (C:).

12. Klik Edit pada Menu Bar dan pilih Paste .

13. Ulang Langkah 8 hingga Langkah 11 untuk mencari dan menyalin folder bunyi dalam CDROM ke dalam folder bahan aktiviti di Local Disk (C:).

14. Ulang Langkah 8 hingga Langkah 11 untuk mencari dan menyalin folder

grafik dalam CDROM ke dalam folder bahan persembahan di Local Disk (C:).

Paparan yang akan anda perolehi adalah seperti di bawah.

15. Exit dari aplikasi Microsoft Windows Explorer.

PPISMP Kemahiran Generik : Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Modul 1 M1-9

Aktiviti 3 : Memindahkan Fail Antara Folder Proses memindahkan fail dari satu folder ke folder yang lain mengakibatkan penghapusan fail dalam folder asal dan penciptaan fail yang sama dalam folder yang baru. Teknik ini digunakan untuk mengurus dan menyusun kedudukan fail tanpa menambah bilangan fail yang serupa. Aktiviti ini akan membimbing anda melakukan perpindahan fail menggunakan teknik Cut and Paste.

1. Klik butang kanan tetikus pada butang Start dan pilih Explore untuk memulakan aplikasi Microsoft Windows Explorer.

2. Klik pada folder grafik yang terdapat dalam folder bahan persembahan

di Local Disk (C:). 3. Klik Edit pada Menu Bar dan pilih Cut. 4. Klik pada folder bahan aktiviti. 5. Klik Edit pada Menu Bar dan pilih Paste.

Paparan yang akan anda perolehi adalah seperti di bawah:

6. Klik pada folder bahan persembahan. Perhatikan bahawa folder grafik telah tiada. 7. Exit dari aplikasi Microsoft Windows Explorer.

Kandungan baru folder bahan aktiviti

PPISMP Kemahiran Generik : Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Modul 1 M1-10

Aktiviti 4 : Melihat Kandungan Folder Microsoft Windows Explorer memberikan beberapa pilihan paparan fail dan folder yang mungkin sesuai untuk pengguna yang berlainan. Aktiviti ini membawa anda meneroka paparan-paparan tersebut.

1. Klik butang kanan tetikus pada butang Start dan pilih Explore untuk memulakan aplikasi Microsoft Windows Explorer. 2. Klik pada folder bahan aktiviti di Local Disk (C:).

3. Klik View pada Menu Bar. 4. Perhatikan paparan pada tetingkap ruang kanan tetingkap Microsoft

Windows Explorer untuk setiap pilihan berikut: Thumbnails Tiles Icon List Details

Paparan yang berbeza yang diperhatikan mungkin sesuai untuk pengguna yang berlainan.

5. Exit dari aplikasi Microsoft Windows Explorer.

PPISMP Kemahiran Generik : Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Modul 1 M1-11

Aktiviti 5 : Memaparkan File Extension Secara default Microsoft Windows Explorer tidak memapar file extension bagi fail-fail yang terdapat dalam folder dalam harddisk. Untuk mengelakkan kekeliruan, guru perlu mengetahui file extension bagi fail tertentu, terutama bagi fail-fail yang dikhususkan untuk aplikasi berlainan tetapi mempunyai nama yang sama. Aktiviti ini akan membimbing anda mengeluarkan paparan file extension bagi fail-fail apabila ditinjau menggunakan Microsoft Windows Explorer.

1. Klik butang kanan tetikus pada butang Start dan pilih Explore untuk memulakan aplikasi Microsoft Windows Explorer.

2. Klik pada folder bahan aktiviti di Local Disk (C:). 3. Klik View pada Menu Bar dan pilih Details.

4. Klik Tools pada Menu Bar dan pilih Folder Options.

5. Klik tab View pada Folder Options Dialog Box yang dipaparkan.

6. Hapuskan tanda semak pada Hide extensions for known file types...

7. Klik butang Apply.

8. Klik butang Apply to All Folders.

9. Klik butang Yes pada Folder Views Dialog Box yang dipaparkan.

10. Klik butang OK pada Folder Options Dialog Box.

PPISMP Kemahiran Generik : Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Modul 1 M1-12

Perhatikan perbezaan paparan nama fail-fail yang ada dalam folder-folder harddisk berbanding sebelum melaksanakan aktiviti ini.

11. Exit dari aplikasi Mic