perancangan strategik panitia geog 2016

of 28 /28
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LUBOK CHINA 78100 LUBOK CHINA MELAKA Program : Perancangan Strategik 2016 Panitia Geografi Matlamat : Meningkatkan pencapaian akademik pelajar khususnya dalam matapelajaran Geografi Usaha ini juga diharap akan dapat melahirkan para pelajar yang memahahi ciri-ciri goegrafi dan alam sekitar,melalui kaedah P & P yang menarik dan pengggunaan BBM yang berkesan. Aktiviti : Meningkatkan pengajaran dan pembelajaran serta ransangan belajar di dalam dan diluar bilik darjah seperti: 1. Teknik Belajar 2. Mahir Peta 3. Pembelajaran Luar Bilik Darjah Objektif : 1. Meningkatkan kesedaran pelajar tentang kepentingan mempelajari dan menguasai matapelajaran geografi. 2. Memastikan pelajar menguasai kandungan matapelajaran

Upload: matahari-ku

Post on 20-Feb-2016

457 views

Category:

Documents


12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2016

TRANSCRIPT

Page 1: perancangan strategik  panitia geog 2016

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LUBOK CHINA78100 LUBOK CHINA

MELAKA

Program : Perancangan Strategik 2016 Panitia Geografi

Matlamat : Meningkatkan pencapaian akademik pelajar khususnya dalam matapelajaran Geografi

Usaha ini juga diharap akan dapat melahirkan para pelajar yang memahahi ciri-ciri goegrafi dan alam sekitar,melalui

kaedah P & P yang menarik dan pengggunaan BBM yang berkesan.

Aktiviti : Meningkatkan pengajaran dan pembelajaran serta ransangan

belajar di dalam dan diluar bilik darjah seperti:

1. Teknik Belajar

2. Mahir Peta

3. Pembelajaran Luar Bilik Darjah

Objektif : 1. Meningkatkan kesedaran pelajar tentang kepentingan

mempelajari dan menguasai matapelajaran geografi.

2. Memastikan pelajar menguasai kandungan matapelajaran

Geografi dan boleh menjawab soalan-soalan yang dikemukakan dengan baik.

3. Membolehkan pelajar mencapai prestasi cemerlang dalam PBS,PT3 ,Ujian dan Peperiksaan

4. Memastikan pelajar dapat memanfaatkan ilmu yang ada dan menggunakannya semasa mereka berada di

luar kawasan sekolah

Page 2: perancangan strategik  panitia geog 2016

5. Melahirkan pelajar yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani,emosi,rohani dan intelek serta mampu

menjadikan Geografi sebagai sumber ilmu.

Jangkamasa : 2015

Sasaran : Semua pelajar tingkatan 1 – 3

Anggaran Kos : RM 2000

Sumber Kos : Peruntukan kerajaan

PIBG

Kawalan dan Penyeliaan: 1. Memastikan semua yang dirancang akan dapat

dilaksanakan.

2. Memastikan semua guru dapat menunaikan amanah

dengan perasaan yang bertanggungjawab.

3. Memastikan semua pelajar yang terlibat dalam program anjuran panitia.

4. Membuat post mortem setiap kali selepas sesuatu program.

Penilaian : 1. Berdasarkan pemerhatian

2. Maklumbalas daripada pelajar

3. Maklumbalas daripada guru

4. Rekod Penggunaan BBM

5. Keputusan peperiksaan

Page 3: perancangan strategik  panitia geog 2016

ANALISIS SWOT: Panitia Geografi

Kekuatan (S)S1 Guru-guru Geografi sentiasa beri kerjasama dalam aktiviti yang

dijalankan

S2 Pentadbir memberi kerjasama samaada dari segi pengurusan dan

kewangan.

S3 Kemudahan ABM yang mencukupi dalam P&P

Kelemahan (W)W1 Bilangan guru opsyen yang tidak mencukupi

W2 Ramai yang gagal dalam matapelajaran ini

W3 Terdapat pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran membaca

dan menulis.

W4 Pelajar kurang minat

Peluang (O)O1. P- Mendapat sokongan ahli politik

O2. S- Mendapat kerjasama PIBG

O3. T- Mempunyai kemudahan komputer, perisian dan internet

Ancaman (T)T1. Ibu bapa kurang mengambil berat masalah anak- anak.

T2. Keluarga pelajar yang juga mempunyai latarbelakang pendidikan yang

rendah.

T3. Pengaruh kawan- kawan yang negatif

T4. Pelajar sering menggunakan telefon mudah alih untuk berhibur dan

berkomunikasi

Page 4: perancangan strategik  panitia geog 2016

PENETAPAN STRATEGI MENGIKUT ISU,MATLAMAT,OBJEKTIF,KPI DAN SASARAN

BIDANG ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF KPI TOV 2015 SASARAN 2016

STRATEGI

PANITIA GEOGRAFI

Prestasi

akademik

pelajar kurang

memuaskan

Meningkatkan

prestasi

akademik

pelajar

Memastikan

pelajar

mencapai band

tertinggi dalam

PBS

Peratus pelajar

yang

menguasai

band tertinggi

meningkat

Band 6

Tingkatan 1

Kemahiran Geo

Tema 1

Tema 2

Tema 3

31.7%

31.7%

0%

0%

41.7%

41.7%

41.7%

41.7%

Bengkel Teknik

belajar

Mahir Peta

In House Training

Page 5: perancangan strategik  panitia geog 2016

Tingkatan 2

Kemahiran Geo

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tingkatan 3

Kemahiran Geo

Tema 1

Tema 2

51%

51%

0%

0%

0%

0%

0%

61%

61%

61%

61%

60%

60%

60%

Memastikan

pelajar

Tingkatan 3

mencapai tahap

Page 6: perancangan strategik  panitia geog 2016

cemerlang

dalam PT3 83 96

Peratus lulus

dalam

peperiksaan

akhir tahun

Meningkat

Ting. 1

Ting 2

43.9%

56%

80%

85%

Pelajar kurang

minat mata

pelajaran

geografi

Pelajar lebih

minat belajar

Geografi

Meningkatkan

penglibatan

pelajar dalam

semua aktiviti

panitia dan ke

Peratus

penglibatan

pelajar

15.8% 30%

Kembara Ilmu

Info Geografi

Minggu Geografi

Anugerah Terbaik

B.PELAN TAKTIKALMatlamat strategik 1 : Meningkatkan prestasi akademik pelajar

Page 7: perancangan strategik  panitia geog 2016

Strategi 1 : Melaksanakan Program Kecemerlangan

BIL PROGRAM/

PROJEK

PIPP TANGGUNG

JAWAB

TEMPOH/

HARI

KOS/

SUMBER

OUTPUT KPI PELAN

KONTIGENSI

1

BENGKEL

TEKNIK

BELAJAR

Teras 2

Teras 6

Pn. Mazlaini 2 jam

Jan

RM 150 Pelajar tahu

teknik belajar

yang tepat untuk

Geografi

% pelajar yang

menggunakan

teknik belajar

yang sesuai

3

MAHIR PETA Teras 2 Pn. Dayang Januari

Hingga

September

Modul peta dan

gambarajah

% pelajar yang

menguasai

peta dan

gambarajah

meningkat.

5

IN HOUSE

TRAINING

Teras 2

Teras 6

Pn. Mazlaini

Pn. Sepiah

E. Hazmi

Januari

Hingga

September

Teknik menguasai

kandungan

pelajaran

Peningkatan

kecemerlangn

% pelajar

yang

menguasai

kandungan

pelajaran

Guru menguasai

teknik mudah

untuk pelajar

menguasai

kandungan

pelajaran

Matlamat Staregik 2 : Meningkatkan minat pelajar pada subjek Geografi

Strategi 2 : Melaksanakan program kecemerlangan: Program Sokongan

Page 8: perancangan strategik  panitia geog 2016

BIL PROGRAM/

PROJEK

PIPP TANGGUNG

JAWAB

TEMPOH/

HARI

KOS/

SUMBER

OUTPUT KPI PELAN

KONTIGENSI

1INFO GEORAFI Teras 6

Pn. Sumiyati

Ahli kelab geografiJan-Sept

RM 50

PCG

Geografi

Bahan

bacaan

tambahan

ditukar

sebulan

sekali

Bil pelajar

yang

mengetahui

ilmu geografi

bertambah

Maklumat

disampaikan

melalui bahan

di papan

kenyataan

2MINGGU

GEOGRAFITeras 6

Pn. Mazlaini Seminggu

April

RM 100

PCG

Geografi

Pelajar ramai

menyertai

aktiviti yang

dirancang

% pelajar

yang

menyertai

aktiviti

Aktiviti-aktiviti

berkaitan

Geografi dan

alam sekitar

dijalankan

3 KEMBARA ILMU Teras 2 Pn. Saridah Mac Peruntukan

KO-

Kurikulum

40 orang

pelajar

menyertai

lawatan

% pelajar

yang

menyertai

program

Lawatan

sambil belajar

ke tempat

yang berkaitan

dengan

Page 9: perancangan strategik  panitia geog 2016

sukatan

pelajaran

4.ANUGERAH

TERBAIKTeras 2 Pn.NorAmira Oktober PCG

Pelajar

terbaik

matapelajara

n geografi di

beri hadiha

setiap kali

ujian dan

peperiksaan

Peratus

pelajar yang

mendapat

markah

terbaik dalam

peepriksaan

akan diberi

hadiah

C. PELAN OPERASIMatlamat : Meningkatkan Prestasi Akademik Pelajar

Page 10: perancangan strategik  panitia geog 2016

Nama Projek : Bengkel Kemahiran IthinkRasional : Pelajar tidak menguasai kemahiran belajar menyebabkan mereka kurang berminat dalam

matapelajaran ini

Objektif : 1) Pelajar berminat mengikuti proses Pdp

2) Pelajar dapat menguasai band tertinggi dalam PBS

Tarikh & Tempoh : Januari ( 2 jam)

Pelaksanaan

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 1

BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN/KONTIGENSI

1 1.1 Mesyuarat Kerja

1.2 Tetapkan tarikh

1.3 Bincang kos/sumber

1.4 Penentuan penceramah

GPK 1

GKMP

Pn. Norhidayati Bt Abd Wahab

1 hari

2 Surat menyurat

1. Penceramah

2. Ibu-bapa/penjaga

Pn. Norhidayati Abd Wahab Dua minggu

sebelum

program

dijalankan

3 Pengesahan kehadiran penceramah melalui

telefon

Pn. Norhidayati bt Abd Wahab Seminggu

sebelum

program

Page 11: perancangan strategik  panitia geog 2016

dijalankan

4 Insentif kepada penceramah Pn. Norhidayati Bt Abd Wahab 1 hari

5 Penyediaan tempat,peralatan ICT,siaraya Pn. Norhidayati Bt Abd Wahab 1 hari

6 Pelaksanaan

1. Kehadiran

2. Displin

3. Pengacara Majlis

Pn. Norhidayati Bt Abdul Wahab 1 hari

7 Penilaian dan pelaporan KPI:

- Bilangan pelajar yang hadir

- Bahan yang diberikan kepada pelajar

- Keberkesanan projek

Pn. Mazlaini bt Mohd Dali 1 hari

PELAN OPERASI Matlamat Strategk : Meningkatkan Prestasi akademik pelajar

Page 12: perancangan strategik  panitia geog 2016

Nama Projek : MAHIR PETA DAN GAMBARAJAHRasional : Pelajar kurang menguasai peta dan gambarajah yang terdapat dalam sukatan pelajaran

Objektif : 1: Pelajar menguasai kandungan pelajaran

Tarikh & tempoh : Februari - Ogos

Pelaksanaan

Kumpulan sasaran : Semua pelajar tingkatan 1 - 3

BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN/KONTIGENSI

1 1.5 Mesyuarat Kerja

1.6 Tetapkan tarikh

1.7 Bincang kos/sumber

Ketua Panitia 1 hari

2 Penyediaan bahan Pn. Dayang

(Ting. 1)

Pn. NorAmira

(Tingkatan 2)

Pn. Mazlaini

( Ting. 3 )

Jan

3 Penyediaan borang pelaksanaan dan

pemantauan

Pn. Dayang Januari

4 Pelaksanaan Semua guru Feb- Ogos5 Penilaian dan pelaporan KPI:

- Bahan yang diberikan kepada pelajar Pn. Dayang 1 hari

Page 13: perancangan strategik  panitia geog 2016

- Keberkesanan projek yang

dijalankan

- Borang pelaksanaan guru

PELAN OPERASI Matlamat strategik : Meningkatkan prestasi akademik pelajar

Page 14: perancangan strategik  panitia geog 2016

Nama Projek : IN HOUSE TRAININGRasional : Pelajar lemah bahagian kemahiran geografi

Objektif : 1. Pelajar menguasai band lebih tinggi dalam PBS

Tarikh & Tempoh : Januari - September

Pelaksanaan

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 1,2 dan 3

BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN/KONTIGENSI

1 1.8 Mesyuarat Kerja

1.9 Tetapkan tarikh

1.10 Bincang kos/sumber

GPK 1

GKMP

Ketua Panitia

1 hari

2 Penyediaan Bahan Pn. NorAmira Bt Azman 1 hari

3 Pelaksanaan Semua guru Geografi Januari - Oktober

4 Penilaian dan pelaporan KPI: Pn. Mazlaini bt Mohd Dali 1 hari

PELAN OPERASI :

Matlamat Strategik : Meningkatkan Minat Pelajar dalam subjek geografi

Page 15: perancangan strategik  panitia geog 2016

Nama Projek : INFO GEOGRAFIRasional : Pelajar kurang maklumat

Objektif : 1) Pelajar dapat menguasai pengetahuan tambahan dalam geografi

Tarikh & Tempoh : Feb-Sept

Pelaksanaan

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar

BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN/KONTIGENSI

1 1.11 Mesyuarat Kerja

1.12 Tetapkan tarikh

1.13 Bincang kos/sumber

Ketua Panitia 1 hari

2 Penyediaan jadual tugas Pn. Sumiyati

AJK Persatuan Geo dan

Alam Sekitar

Dua minggu sebelum

program dijalankan

3 Penyediaan bahan AJK Tertinggi Kelab Setiap minggu

4 Pelaksanaan Pn. Sumiyati

5 Pelaporan dan Penilaian KPI

- Bilangan pelajar yang hadir

- Bahan yang diberikan kepada

pelajar

- Keberkesanan projek

Pn. Sumiyatili Oktober

PELAN OPERASI

Page 16: perancangan strategik  panitia geog 2016

Matlamat strategik : Meningkatkan Minat Pelajar dalam subjek Geografi

Nama Projek : KEMBARA ILMU (PLBD)Rasional : Pelajar lebih berminat dalam P&P apabila mendapat maklumat secara hands- on

Objektif : 1) Pelajar dapat menguasai pengetahuan tambahan dalam geografi

Tarikh & Tempoh : Mac

Pelaksanaan

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar

BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN/KONTIGENSI

1 1.14 Mesyuarat Kerja

1.15 Tetapkan tarikh

1.16 Bincang kos/sumber

GPK 1

GKMP

Ketua Panitia

1 hari

2 Penyediaan kertas kerja Pn. Mazlaini bt Mohd Dali Sebulan sebelum

3 Pembentukan AJK kerja Pn. Mazlaini 1 hari4 Pelaksanaan Pn. Saridah

5 Pelaporan dan Penilaian KPI

- Bilangan pelajar yang hadir

- Bahan yang diberikan kepada

pelajar

Pn. Saridah 1 hari

PELAN OPERASI

Page 17: perancangan strategik  panitia geog 2016

Matlamat strategik : Meningkatkan Kecemerlangan Akademik Dalam Peperiksaan Dalaman Dan PT3

Nama Projek : MINGGU GEOGRAFIRasional : Pelajar lebih berminat dalam PdP apabila mendapat maklumat secara hands- on

Objektif : 1) Pelajar dapat menguasai pengetahuan tambahan dalam geografi

Tarikh & Tempoh : April

Pelaksanaan

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar

BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN/KONTIGENSI

1 1.17 Mesyuarat Kerja

1.18 Tetapkan tarikh

1.19 Bincang kos/sumber

GPK 1

GKMP

Ketua Panitia

1 hari

2 Penyediaan kertas kerja Pn. Mazlaini bt Mohd Dali Sebulan sebelum

3 Pembentukan AJK kerja Pn. Mazlaini 1 hari

4 Pelaksanaan Pn. Mazlaini Bt Mohd Dali

5. Pelaporan dan Penilaian KPI

- Bilangan pelajar yang hadir

- Bahan yang diberikan kepada

pelajar

Pn. Mazlaini bt Mohd Dali Seminggu selepas

program

PELAN OPERASI Matlamat strategik : Meningkatkan minat pelajar dalam subjek Geografi

Page 18: perancangan strategik  panitia geog 2016

Nama Projek : ANUGERAH TERBAIKRasional : Semua orang suka dihargai

Objektif : 1) Pelajar dapat menguasai kemahiran peta

2) Pelajar dapat membina keyakinan diri.

Tarikh & Tempoh : September

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 1,2 dan 3

BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN/KONTIGENSI

1

Mesyuarat Ketua Panitia 1 hari

2 Penyediaan bahan Pn. NorAmira Ogos

3 Pelaksanaan: Pn. NorAmira April - Oktober

4 Penyampaian hadiah Pn. NorAmira Oktober

7 Penilaian dan pelaporan KPI:

- Bilangan pelajar menyertainya

- Bahan yang diberikan kepada

pelajar

- Keberkesanan projek

Pn. NorAmira 1 hari

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

Page 19: perancangan strategik  panitia geog 2016

.................................................... ...........................................

(MAZLAINI BT MOHD DALI)

Ketua Panitia Geografi

SMKLC.

CARTA GANTT PANITIA GEOGRAFI 2016

Page 20: perancangan strategik  panitia geog 2016

BIL AKTIVITI BULANJan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis

1 Mesyuarat Panitia

2 Bengkel iThink

4 Mahir Peta

5 Info Geografi

6 Minggu Geografi

7 Kembara Ilmu

8. In House Training

9 PT3

Page 21: perancangan strategik  panitia geog 2016

TAKWIM 2016BIDANG:KEMANUSIAANPANITIA: GEOGRAFI

BIL TARIKH AKTIVITI TINDAKAN CATATAN

1 Jan MESYUARAT PANITIA KETUA PANITIA

2 Feb INFO GEOGRAFI PN. SUMIYATI

3 Mac KEMBARA ILMU PN.SARIDAH

4 April MINGGU GEOGRAFI PN. MAZLAINI

5 Mei MESYUARAT PANITIA 2 KETUA PANITIA

6 Jun INFO GEOGRAFI PN.SUMIYATI

7 Julai PT3 PN MAZLAINI

8 Ogos INFO GEOGRAFI PN. MAZLAINI

9 September ANUGERAH TERBAIK PN. NORAMIRA

10 Oktober MESYUARAT PANITIA 3

KETUA PANITIA

SU PANITIA

Page 22: perancangan strategik  panitia geog 2016
Page 23: perancangan strategik  panitia geog 2016