pelan strategik panitia matematik 2013-2017

Upload: shaisabel857153

Post on 04-Apr-2018

315 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  1/64

  SEKOLAH KEBANGSAAN SANGLANG,

  82100 AYER BALOI, PONTIAN,

  JOHOR DARUL TAKZIM

  PERANCANGAN STRATEGIK

  PANITIA MATEMATIK

  2013 - 2015

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  2/64

  PELAN STRATEGIK 2013-2015

  MATLAMAT STRATEGIK : Untuk memastikan Pengurusan Kurikulum Sekolah sentiasa cemerlang

  OBJEKTIF : Semua Ketua Panitia telah melaksanakan pengurusan panitia dengan berkesan

  PER STRATEGI PELAKSANAAN

  PELAN TAKTIKAL

  PELAKSANA

  KPI

  KEY PERFORMANCE

  INDICATORTINDAKAN TEMPOH

  KU

  R

  I

  K

  U

  L

  U

  M

  1.1 Meningkatkan kemahiran

  dalam pengurusan Panitia

  Matapelajaran

  1.1.1 In-House

  Training/Kursus

  Dalaman

  1 hari GB, GPK Semua Ketua Panitia telah

  mengikuti In-House

  Training/Kursus

  Dalaman

  1.1.2 Mesyuarat JK

  Kurikulum

  Sekolah &

  Mesyuarat JK

  Panitia MP

  Sekolah

  Januari

  April

  Julai

  September

  GB, GPK 1,

  Ketua Panitia MP

  - Mesyuarat kurikulum

  dapat dijalankan 4 kali

  setahun

  -Mesyuarat Panitia MP

  Sekolah dijalankan

  selepas Mesyuarat JK

  Kurikulum Sekolah

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  3/64

  PELAN TINDAKAN 2013-2015

  STRATEGI PELAKSANAAN: 1.1 Meningkatkan kemahiran dalam pengurusan Panitia Matapelajaran

  AKTIVITI OBJEKTIF KHUSUS SUMBER SASARANJANGKA

  MASA

  INDIKATOR

  KEJAYAAN

  (KPI)

  1.1.1 In-House Training/Kursus

  Dalaman

  Semua Ketua Panitia mendapat

  pendedahan dalam menguruskan

  Panitia masing-masing

  GB, GPK 1 Ketua Panitia 1 hari Semua Ketua Panitia MP

  telah mengikuti In-House

  Training/Kursus Dalaman

  1.1.2 Mesyuarat JK KurikulumSekolah & Mesyuarat JK

  Panitia MP Sekolah

  Merancang, menyelaras danmelaksana aktiviti kurikulum

  peringkat sekolah

  GB, GPK 1 Ketua Panitiadan semua

  guru

  1 hari Ketua Panitia dan semuaguru merancang,

  menyelaras dan melaksana

  aktiviti kurikulum di

  sekolah

  PELAN OPERASI 2013-2015

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  4/64

  AKTIVITI : 1.1.1 In-House Training/Kursus Dalaman

  OBJEKTIF KHUSUS : Semua Ketua Panitia mendapat pendedahan dalam menguruskan Panitia masing-masing

  BIL. HURAIAN AKTIVITI

  PEGAWAI

  BERTANGGUNG

  JAWAB

  KOS

  (RM)

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PELAKSANAAN

  KPI

  KEY PERFORMANCE

  INDICATOR

  1. Perbincangan dengan

  pentadbir

  GB, GPK 1 - 1 hari Awal Januari Perbincangan dipersetujui dan

  mencapai kata sepakat

  2. Mesyuarat penentuan tarikh,

  masa, hari , tempat dan

  peserta - menentukan

  kandungan kursus

  - menyusun jadual kursus

  GB, GPK 1 - 1 hari Awal Januari -Semua cadangan dan

  pandangan diterima

  - Kandungan kursus tepat dan

  bersesuaian dengan matlamat

  dan objektif kursus

  - Jadual waktu siap sebelum

  pelaksanaan kursus

  3. Menghantar surat panggilan

  kursus

  S/U Kurikulum - 1 hari Pertengahan

  Januari

  Surat Panggilan Kursus

  diedarkan

  4. Melaksanakan kursus GB, GPK RM 100 1 hari Akhir Januari Objektif kursus tercapai

  5. Penilaian dan pelaporan S/U Kurikulum - 1 hari Akhir Januari Semua pelaporan kursus

  dikemaskini dan

  didokumentasikan

  SEKOLAH KEBANGSAAN SANGLANG,

  AYER BALOI, PONTIAN, JOHOR

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  5/64

  REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM

  NAMA

  PROGRAM

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PEMANTAUAN

  PENILAIAN

  KEBERKESANAN

  PROGRAM

  CADANGAN

  PENAMBAHBAIKAN

  CATATAN

  Tandatangan Penilai: _______________________________

  Nama Penilai : _______________________________

  Jawatan Penilai : _______________________________

  PELAN OPERASI 2013-2015

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  6/64

  AKTIVITI : 1.1.2 Mesyuarat JK Kurikulum Sekolah & Mesyuarat JK Panitia MP Sekolah

  OBJEKTIF KHUSUS : Merancang, menyelaras dan melaksana aktiviti kurikulum peringkat sekolah

  BIL. HURAIAN AKTIVITIPEGAWAI

  BERTANGGUNG

  JAWAB

  KOS

  (RM)

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PELAKSANAAN

  KPIKEY PERFORMANCE

  INDICATOR

  1. Menyiapkan surat panggilan

  mesyuarat

  GPK 1,

  S/U Kurikulum

  - 1 hari Januari Surat panggilan siap diedarkan

  2. Menjalankan mesyuarat GB, GPK 1,

  Ketua Panitia MP

  - 1 tahun 4 kali Januari Oktober

  (ikut takwim

  sekolah)

  Ketua Panitia MP dapat

  merancang dan menyelaras

  aktiviti kurikulum di sekolah

  3. Penilaian dan pelaporan S/U Kurikulum,

  S/U Panitia MP

  - 1 hari Januari Oktober Semua pelaporan mesyuarat

  dikemaskini dan

  didokumentasikan

  SEKOLAH KEBANGSAAN SANGLANG,

  AYER BALOI, PONTIAN, JOHOR

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  7/64

  REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM

  NAMA

  PROGRAM

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PEMANTAUAN

  PENILAIAN

  KEBERKESANAN

  PROGRAM

  CADANGAN

  PENAMBAHBAIKAN

  CATATAN

  Tandatangan Penilai: _______________________________

  Nama Penilai : _______________________________

  Jawatan Penilai : _______________________________

  PELAN STRATEGIK 2013-2015

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  8/64

  PER STRATEGI PELAKSANAAN

  PELAN TAKTIKAL

  PELAKSANA

  KPI

  KEY PERFORMANCE

  INDICATORTINDAKAN TEMPOH

  KU

  R

  I

  K

  U

  L

  U

  M

  1.2 Pemantauan P&P yang berkesan

  dalam bilik darjah

  1.2.1 Taklimat Pencerapan

  P&P

  Januari GB, GPK 1, GPK

  HEM, GPK

  KOKO

  Ketua Panitia dapat

  melaksanakan pencerapan

  yang berkesan

  1.2.2 Penyeliaan Klinikal Januari -

  Oktober

  GB, Semua GPK,

  Ketua Panitia MP

  Semua guru dapat diselia

  PELAN TINDAKAN 2013-2015

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  9/64

  STRATEGI PELAKSANAAN: 1.2 Pemantauan PDP yang berkesan dalam bilik darjah

  AKTIVITI OBJEKTIF KHUSUS SUMBER SASARANJANGKA

  MASA

  INDIKATOR

  KEJAYAAN

  (KPI)

  1.2.1 Taklimat Pencerapan PDP Ketua Panitia mempunyai

  pengetahuan dan kemahiran

  mengenai teknik pencerapan

  GB, GPK 1 Ketua Panitia

  MP

  Februari Ketua Panitia dapat

  melaksanakan pencerapan

  yang berkesan

  1.2.2 Penyeliaan Klinikal Membantu guru melaksanakan

  pedagogi dengan berkesan

  GB, Semua

  GPK, Ketua

  Panitia MP

  Semua guru Mac

  Oktober

  -Semua guru dapat diselia

  - Semua guru dapat diselia

  secara klinikal sekurang-

  kurangnya dua kali setahun

  PELAN OPERASI 2013-2015

  AKTIVITI : 1.2.1 Taklimat Pencerapan PDP

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  10/64

  OBJEKTIF KHUSUS : Ketua Panitia mempunyai pengetahuan dan kemahiran mengenai teknik pencerapan

  BIL. HURAIAN AKTIVITI

  PEGAWAI

  BERTANGGUNG

  JAWAB

  KOS

  (RM)

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PELAKSANAAN

  KPI

  KEY PERFORMANCE

  INDICATOR

  1. Perbincangan dengan

  pentadbir

  GB, Semua GPK - 1 minggu awal Januari Perbincangan dipersetujui dan

  mencapai kata sepakat

  2. Mesyuarat penentuan tarikh,

  masa, hari , tempat dan

  peserta

  - menentukan kandungan

  taklimat

  GB, GPK 1 - 1 hari Februari -Semua cadangan dan

  pandangan diterima

  - Kandungan taklimat tepat dan

  bersesuaian dengan matlamat

  dan objektif taklimat

  3. Menghantar surat panggilan

  taklimat

  S/U Kurikulum - 1 hari Februari Surat panggilan taklimat

  diedarkan

  4. Melaksanakan taklimat GB, GPK - 1 hari Februari Objektif taklimat tercapai

  5. Penilaian dan pelaporan S/U Kurikulum - 1 hari Februari Semua pelaporan taklimat

  dikemaskini dan

  didokumentasikan

  SEKOLAH KEBANGSAAN SANGLANG,

  AYER BALOI, PONTIAN, JOHOR

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  11/64

  REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM

  NAMA

  PROGRAM

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PEMANTAUAN

  PENILAIAN

  KEBERKESANAN

  PROGRAM

  CADANGAN

  PENAMBAHBAIKAN

  CATATAN

  Tandatangan Penilai: _______________________________

  Nama Penilai : _______________________________

  Jawatan Penilai : _______________________________

  PELAN OPERASI 2013-2015

  AKTIVITI : 1.2.2 Penyeliaan Klinikal

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  12/64

  OBJEKTIF KHUSUS : Membantu guru melaksanakan pedagogi dengan berkesan

  BIL. HURAIAN AKTIVITI

  PEGAWAI

  BERTANGGUNG

  JAWAB

  KOS

  (RM)

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PELAKSANAAN

  KPI

  KEY PERFORMANCE

  INDICATOR

  1. Mesyuarat pelarasan tugas GB, Semua GPK,

  Ketua Panitia MP

  - 1 hari Februari Semua Pemantau diberi agihan

  tugas dan senarai guru-guru

  dipantau

  2. Menyediakan instrumen

  pemantauan

  GB, GPK 1 - 1 hari Februari Instrumen pemantauan

  menepati objektif

  3. Pemantauan dan perbincangan

  klinikal

  GB, Semua GPK,

  Ketua Panitia MP

  - 1 minggu Februari - Oktober Semua guru dapat dipantau

  4. Laporan dan penilaian GB, Semua GPK,

  Ketua Panitia MP

  - 1 hari Januari - Oktober Semua laporan dikemaskini

  dan didokumentasikan serta

  diserahkan kepada GPK 1

  SEKOLAH KEBANGSAAN SANGLANG,

  AYER BALOI, PONTIAN, JOHOR

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  13/64

  REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM

  NAMA

  PROGRAM

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PEMANTAUAN

  PENILAIAN

  KEBERKESANAN

  PROGRAM

  CADANGAN

  PENAMBAHBAIKAN

  CATATAN

  Tandatangan Penilai: _______________________________

  Nama Penilai : _______________________________

  Jawatan Penilai : _______________________________

  PELAN STRATEGIK 2013-2015

  PER STRATEGI PELAKSANAAN PELAN TAKTIKAL PELAKSANA KPI

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  14/64

  KEY

  PERFORMANCE

  INDICATOR

  TINDAKAN TEMPOH

  K

  U

  R

  I

  K

  U

  L

  U

  M

  1.3 Meningkatkan kualiti PDP

  guru

  1.3.1 Menentukan guru mengajar

  mengikut opsyennya

  Januari GB, GPK 1, GPK

  HEM, GPKKOKO

  Semua guru menguasai

  kemahiran dalam P&P

  1.3.2 Kursus Dalaman ICT Januari -

  Oktober

  GB, Semua GPK,

  Ketua Panitia MP

  Semua guru menguasai

  kemahiran ICT

  1.3.3 Menetapkan standard

  piawaian akademik setiap

  matapelajaran (GPS)

  Januari -

  Oktober

  GB, GPK 1, S/UP

  Dalaman & UPSR

  Semua matapelajaran

  dapat mencapai GPS

  yang ditetapkan

  1.3.4 Pemantapan pembelajaranMBMMBI dan KSSR kepada

  murid Tahun 1- Tahun 6

  Februari-Julai

  Ketua PanitiaMP/JU/GC,

  Semua Guru

  MBMBMI &

  KSSR

  Penggunaan modul danNote Book yang

  maksima

  1.3.5 Pemantapan pembelajaran

  Program LINUS kepada murid

  Tahun 1- Tahun 3

  Januari -

  Oktober

  Ketua Panitia BM

  & MT, Semua

  Guru LINUS

  Semua murid dapat

  menguasai kemahiran

  membaca, menulis dan

  mengira

  PELAN TINDAKAN 2013-2015

  STRATEGI PELAKSANAAN: 1.2 Pemantauan P&P yang berkesan dalam bilik darjah

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  15/64

  AKTIVITI OBJEKTIF KHUSUS SUMBER SASARANJANGKA

  MASA

  INDIKATOR

  KEJAYAAN

  (KPI)

  1.3.1 Menentukan guru mengajar

  mengikut opsyennya

  Memastikan guru opsyen

  mengajar mengikut opsyennya

  GB, GPK 1 Guru

  Opsyen

  Sepanjang

  tahun

  Semua guru opsyen

  mengajar mengikut

  opsyennya

  1.3.2 Kursus Dalaman ICT Semua guru boleh menguasai

  kemahiran ICT

  Guru ICT

  Sekolah

  Semua guru Sepanjang

  tahun

  Guru mahir menguasai

  ICT

  1.3.3 Menetapkan standard piawaian

  akademik setiap matapelajaran

  (GPS)

  Semua matapelajaran mencapai

  GPS yang ditetapkan

  GB, GPK 1 Semua guru Awal

  Tahun

  Semua matapelajaran

  mencapai GPS yang

  ditetapkan

  1.3.4 Pemantapan pembelajaran

  MBMMBI dan KSSR kepada

  murid Tahun 1- Tahun 6

  Note Book, bahan dan modul

  MBMMBI & KSSR dapat

  digunakan dalam PDP dengan

  berkesan

  Ketua Panitia

  MP/JU/GC,

  Semua Guru

  MBMBMI &

  KSSR

  Semua

  murid

  Sepanjang

  tahun

  Semua murid dapat

  menguasai pembelajaran

  MBMMBI & KSSR

  dengan berkesan

  1.3.5 Pemantapan pembelajaran

  Program LINUS bagi

  matapelajaran BM & MT

  kepada murid Tahun 1- Tahun

  3

  Modul Guru dan Modul Murid

  LINUS dapat digunakan dalam

  PDP dengan berkesan

  Ketua Panitia

  BM & MT,

  Semua Guru

  LINUS

  Semua

  murid

  LINUS

  Januari-

  Oktober

  Semua murid dapat

  menguasai kemahiran

  membaca, menulis dan

  mengira

  PELAN OPERASI 2013-2015

  AKTIVITI : 1.3.1 Penempatan Guru Opsyen

  OBJEKTIF KHUSUS : Memastikan guru opsyen dapat mengajar mengikut opsyennya

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  16/64

  BIL. HURAIAN AKTIVITI

  PEGAWAI

  BERTANGGUNG

  JAWAB

  KOS

  (RM)

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PELAKSANAAN

  KPI

  KEY PERFORMANCE

  INDICATOR

  1. Guru mengajar mengikut

  opsyennya

  GB, GPK 1 - Sepanjang tahun Januari Semua guru opsyen dapat

  mengajar mengikut opsyennya

  PELAN OPERASI 2013-2015

  AKTIVITI : 1.3.2 Kursus Dalaman Penggunaan ICT

  OBJEKTIF KHUSUS : Semua guru boleh meguasai kemahiran ICT

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  17/64

  BIL. HURAIAN AKTIVITI

  PEGAWAI

  BERTANGGUNG

  JAWAB

  KOS

  (RM)

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PELAKSANAAN

  KPI

  KEY PERFORMANCE

  INDICATOR

  1. Perbincangan dengan

  pentadbir

  GB, GPK 1,Guru ICT - 1 hari Jun Perbincangan dipersetujui dan

  mencapai kata sepakat

  2. Mesyuarat penentuan tarikh,

  masa, hari , tempat dan

  peserta - menentukan

  kandungan kursus

  - menyusun jadual kursus

  GB, GPK 1,Guru ICT - 1 hari Jun -Semua cadangan dan

  pandangan diterima

  - Kandungan kursus tepat dan

  bersesuaian dengan matlamat

  dan objektif kursus

  3. Menghantar surat panggilan

  kursus

  S/U ICT - 1 hari Jun Surat Panggilan Kursus

  diedarkan

  4. Melaksanakan kursus Guru ICT - 1 hari Julai Guru dapat menggunakan ICT

  dalam P&P

  5. Penilaian dan pelaporan Guru ICT, S/U ICT - 1 hari Julai Semua pelaporan kursus

  dikemaskini dan

  didokumentasikan

  SEKOLAH KEBANGSAAN SANGLANG,

  AYER BALOI, PONTIAN, JOHOR

  REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  18/64

  NAMA

  PROGRAM

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PEMANTAUAN

  PENILAIAN

  KEBERKESANAN

  PROGRAM

  CADANGAN

  PENAMBAHBAIKAN

  CATATAN

  Tandatangan Penilai: _______________________________

  Nama Penilai : _______________________________

  Jawatan Penilai : _______________________________

  PELAN OPERASI 2013-2015

  AKTIVITI : 1.3.3 Menetapkan standard piawaian akademik setiap matapelajaran (GPS)

  OBJEKTIF KHUSUS : Semua matapelajaran mencapai GPS yang ditetapkan

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  19/64

  BIL. HURAIAN AKTIVITI

  PEGAWAI

  BERTANGGUNG

  JAWAB

  KOS

  (RM)

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PELAKSANAAN

  KPI

  KEY PERFORMANCE

  INDICATOR

  1. Mesyuarat Kurikulum GB, GPK 1, - 1 hari Januari Perbincangan dipersetujui dan

  mencapai kata sepakat

  2. Penetapan standard piawai

  akademik daerah

  GB, GPK 1, - 1 hari Januari Semua Panitia akur kepada

  tahap piawaian akademik

  sekolah

  SEKOLAH KEBANGSAAN SANGLANG,

  AYER BALOI, PONTIAN, JOHOR

  REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  20/64

  NAMA

  PROGRAM

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PEMANTAUAN

  PENILAIAN

  KEBERKESANAN

  PROGRAM

  CADANGAN

  PENAMBAHBAIKAN

  CATATAN

  Tandatangan Penilai: _______________________________

  Nama Penilai : _______________________________

  Jawatan Penilai : _______________________________

  PELAN OPERASI 2013-2015

  AKTIVITI : 1.3.4 Pemantapan pembelajaran MBMMBI dan KSSR kepada murid Tahun 1- Tahun 6

  OBJEKTIF KHUSUS :Note Book, bahan dan modul MBMMBI & KSSR dapat digunakan dalam PDP dengan berkesan

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  21/64

  BIL. HURAIAN AKTIVITI

  PEGAWAI

  BERTANGGUNG

  JAWAB

  KOS

  (RM)

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PELAKSANAAN

  KPI

  KEY PERFORMANCE

  INDICATOR

  1. Memastikan Note Book

  sentiasa dalam keadaan baikdan boleh digunakan

  Semua guru

  MBMMBI & KSSRyang memegang Note

  Book

  - Sepanjang tahun Januari- Disember Note Book boleh digunakan

  dalam P&P sepanjang masa

  2. Memastikan bahan dan modul

  MBMMBI & KSSR

  digunakan dalam P&P guru

  Semua guru

  MBMMBI & KSSR

  - Sepanjang tahun Januari-November Guru MBMMBI & KSSR

  menggunakan BBM & Modul

  3. Membuat pemantauan PDP GB, GPK 1, Ketua

  Panitia MP

  - 4 kali setahun Februari -

  November

  Semua guru MBMMBI &

  KSSR dipantau

  4. Mengadakan perbincangan &

  Post Mortem subjek

  MBMMBI & KSSR

  GB, GPK 1, Ketua

  Panitia, Penyelaras

  MBMMBI & KSSR

  - 4 kali setahun Februari -

  November

  Hasil perbincangan dan Post

  Mortem diterima dan diambil

  tindakan

  5. Penilaian dan laporan Ketua Panitia,

  Penyelaras

  MBMMBI & KSSR

  - 4 kali setahun Februari -

  November

  Penilaian dan laporan

  dikemaskini dan

  didokumentasikan

  SEKOLAH KEBANGSAAN SANGLANG,

  AYER BALOI, PONTIAN, JOHOR

  REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM

  NAMA TEMPOH TARIKH PENILAIAN CADANGAN CATATAN

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  22/64

  PROGRAM PELAKSANAAN PEMANTAUAN KEBERKESANAN

  PROGRAM

  PENAMBAHBAIKAN

  Tandatangan Penilai: _______________________________

  Nama Penilai : _______________________________

  Jawatan Penilai : _______________________________PELAN OPERASI 2013-2015

  AKTIVITI : 1.3.5- Pemantapan pembelajaran Program LINUS bagi matapelajaran BM & MT kepada murid Tahun 1- 3

  OBJEKTIF KHUSUS : Modul Guru dan Modul Murid LINUS dapat digunakan dengan berkesan

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  23/64

  BIL. HURAIAN AKTIVITI

  PEGAWAI

  BERTANGGUNG

  JAWAB

  KOS

  (RM)

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PELAKSANAAN

  KPI

  KEY PERFORMANCE

  INDICATOR

  1. Memastikan bahan dan modul

  LINUS digunakan dalam P&Pguru

  Semua guru LINUS - 3 kali setahun Januari-Oktober Guru LINUS menggunakan

  BBM & Modul LINUS

  2. Membuat pemantauan PDP GB, GPK 1, Ketua

  Panitia MP

  -2 kali setahun

  Februari -

  November

  Semua guru LINUS dipantau

  3. Mengadakan perbincangan &

  Post Mortem bagi Program

  LINUS

  GB, GPK 1, Ketua

  Panitia, Penyelaras

  LINUS

  -3 kali setahun

  Februari -

  November

  Hasil perbincangan dan Post

  Mortem diterima dan diambil

  tindakan

  4. Penilaian dan laporan Ketua Panitia,Penyelaras LINUS

  -3 kali setahun

  Februari -November

  Penilaian dan laporandikemaskini dan

  didokumentasikan

  SEKOLAH KEBANGSAAN SANGLANG,

  AYER BALOI, PONTIAN, JOHOR

  REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM

  NAMA TEMPOH TARIKH PENILAIAN CADANGAN CATATAN

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  24/64

  PROGRAM PELAKSANAAN PEMANTAUAN KEBERKESANAN

  PROGRAM

  PENAMBAHBAIKAN

  Tandatangan Penilai: _______________________________

  Nama Penilai : _______________________________

  Jawatan Penilai : _______________________________PELAN STRATEGIK 2013-2015

  PER STRATEGI PELAKSANAAN

  PELAN TAKTIKAL

  PELAKSANA

  KPI

  KEY PERFORMANCE

  INDICATORTINDAKAN TEMPOH

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  25/64

  K

  U

  R

  I

  K

  UL

  U

  M

  1.4 Meningkatkan jalinan dan

  jaringan ilmu di antara guru dan

  semua panitia matapelajaran

  1.4.1 Bengkel Pembinaan

  Modul Kecemerlangan

  Sepanjang

  tahun

  Guru Cemerlang,

  Guru Penanda

  Kertas UPSR, JU,

  Ketua Panitia,

  guru ICT

  Dapat mengaplikasi

  tenaga kepakaran dan

  kemahiran mereka untuk

  membantu meningkatkan

  kecemerlangan akademik

  sekolah

  1.4.2 Penyediaan bahan e-

  Learning oleh Guru

  Cemerlang/JU/Ketua

  Panitia

  1.4.3 Perkongsian Pintar

  PELAN TINDAKAN 2013-2015

  STRATEGI PELAKSANAAN: 1.4 Meningkatkan jalinan dan jaringan ilmu di antara guru dan semua panitia matapelajaran

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  26/64

  AKTIVITI OBJEKTIF KHUSUS SUMBER SASARANJANGKA

  MASA

  INDIKATOR

  KEJAYAAN

  (KPI)

  1.4.1 Bengkel Pembinaan Modul

  Kecemerlangan

  Menghasilkan modul-modul

  matapelajaran UPSR danaktiviti kecemerlangan UPSR

  sekolah

  Guru

  Cemerlang,Guru Penanda

  kertas UPSR,

  JU, Ketua

  Panitia

  Semua Panitia

  Matapelajaran

  Awal

  Januari

  Menghasilkan bahan/modul

  yang bermutu mengikutstandard UPSR

  1.4.2 Penyediaan bahan e-

  Learning oleh Guru

  Cemerlang/JU/Ketua

  Panitia

  Bahan dapat digunakan oleh

  semua guru di sekolah

  Guru

  Cemerlang,

  Guru Penanda

  kertas UPSR,

  JU, Ketua

  Panitia, Guru

  ICT

  Semua Panitia

  Matapelajaran

  Sepanjang

  tahun

  Bahan e-Learning dapat

  digunakan oleh semua guru

  1.4.3 Perkongsian Pintar Kepakaran dan kemahiran

  tenaga pengajar yang

  berpengalaman dapat

  diaplikasikan dalam sekolah

  Guru

  Cemerlang,

  Guru Penanda

  kertas UPSR,

  JU, Ketua

  Panitia, Guru

  ICT

  Semua Panitia

  Matapelajaran

  Januari-

  Oktober

  Dapat membantu Panitia

  dan sekolah meningkatkan

  prestasi dan % kelulusan

  PELAN OPERASI 2013-2015

  AKTIVITI : 1.4.1 Bengkel Pembinaan Modul Kecemerlangan

  OBJEKTIF KHUSUS : Menghasilkan modul-modul matapelajaran UPSR dan aktiviti kecemerlangan UPSR sekolah

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  27/64

  BIL. HURAIAN AKTIVITI

  PEGAWAI

  BERTANGGUNG

  JAWAB

  KOS

  (RM)

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PELAKSANAAN

  KPI

  KEY PERFORMANCE

  INDICATOR

  1. Perbincangan menentukan

  penentuan tarikh, masa, hari

  dan tempat

  Guru Cemerlang,

  Guru Penanda Kertas

  UPSR, JU, Ketua

  Panitia

  RM 200 1 hari Februari Perbincangan dipersetujui dan

  mencapai kata sepakat

  2. Surat panggilan perjumpaan Ketua Panitia - 1 hari Februari Surat panggilan diedarkan

  3. Pelaksanaan GC/Guru Penanda

  Kertas UPSR/JU

  - 1 hari Mac Dapat menyediakan aktiviti

  dan modul mengikut objektif

  sekolah

  4. Penilaian dan pelaporan Ketua Panitia - 1 hari Mac Semua pelaporan taklimat

  dikemaskini dan

  didokumentasikan

  SEKOLAH KEBANGSAAN SANGLANG,

  AYER BALOI, PONTIAN, JOHOR

  REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  28/64

  NAMA

  PROGRAM

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PEMANTAUAN

  PENILAIAN

  KEBERKESANAN

  PROGRAM

  CADANGAN

  PENAMBAHBAIKAN

  CATATAN

  Tandatangan Penilai: _______________________________

  Nama Penilai : _______________________________

  Jawatan Penilai : _______________________________

  PELAN OPERASI 2013-2015

  AKTIVITI : 1.4.2 Penyediaan Bahan e-Learning oleh Guru ICT Sekolah/ Guru Cemerlang, JU & Ketua Panitia

  OBJEKTIF KHUSUS : Bahan dapat digunakan oleh semua guru di sekolah

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  29/64

  BIL. HURAIAN AKTIVITI

  PEGAWAI

  BERTANGGUNG

  JAWAB

  KOS

  (RM)

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PELAKSANAAN

  KPI

  KEY PERFORMANCE

  INDICATOR

  1. Perbincangan dengan

  Pentadbir mengenaipenyediaan bahan

  GB/ GPK 1 - 1 hari Sepanjang tahun

  Sabtu yangdiperlukan

  Perbincangan diterima

  2. Bengkel penyediaan modul

  matapelajaran UPSR/

  melayari laman web PPD

  Guru ICT, Ketua

  Panitia, GC/JU/Guru

  Penanda Kertas

  - 1 hari Modul siap sebagaimana

  objektif/bahan PPD dapat

  dilayari dan diambil

  3. Masukkan modul ke laman

  web sekolah/ CD

  GC/ Unit ICT

  Sekolah

  - 1 hari Modul siap dimasukkan ke

  laman web sekolah / disalin ke

  CD

  4. Pelaporan dan penilaian Ketua Panitia - 1 hari Semua hasil penilaian &

  laporan dikemaskini dan

  didokumentasikan

  SEKOLAH KEBANGSAAN SANGLANG,

  AYER BALOI, PONTIAN, JOHOR

  REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  30/64

  NAMA

  PROGRAM

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PEMANTAUAN

  PENILAIAN

  KEBERKESANAN

  PROGRAM

  CADANGAN

  PENAMBAHBAIKAN

  CATATAN

  Tandatangan Penilai: _______________________________

  Nama Penilai : _______________________________

  Jawatan Penilai : _______________________________

  PELAN OPERASI 2013-2015

  AKTIVITI : 1.4.3 Perkongsian Pintar

  OBJEKTIF KHUSUS : Kepakaran dan kemahiran tenaga pengajar yang berpengalaman dapat diaplikasikan di sekolah

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  31/64

  BIL. HURAIAN AKTIVITI

  PEGAWAI

  BERTANGGUNG

  JAWAB

  KOS

  (RM)

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PELAKSANAAN

  KPI

  KEY PERFORMANCE

  INDICATOR

  1. Surat panggilan mesyuarat GB/ GPK 1/SU

  Kurikulum

  - 1 hari Sepanjang tahun

  Sabtu yang

  diperlukan

  Surat panggilan diedarkan

  2. Mesyuarat menentukan guru

  daripada sekolah lain

  GB, GPK 1 - 1 hari Guru dapat ditentukan

  3. Pelaksanaan program GC/Guru Penanda

  Kertas UPSR/JU

  - Januari- Oktober Tenaga pakar dan

  berpengalaman dapat

  dimanfaatkan di sekolah

  4. Penilaian dan pelaporan GC/Guru Penanda

  Kertas UPSR/JU

  - 1 hari Semua pelaporan taklimat

  dikemaskini dandidokumentasikan

  SEKOLAH KEBANGSAAN SANGLANG,

  AYER BALOI, PONTIAN, JOHOR

  REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  32/64

  NAMA

  PROGRAM

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PEMANTAUAN

  PENILAIAN

  KEBERKESANAN

  PROGRAM

  CADANGAN

  PENAMBAHBAIKAN

  CATATAN

  Tandatangan Penilai: _______________________________

  Nama Penilai : _______________________________

  Jawatan Penilai : _______________________________

  PELAN STRATEGIK 2013-2015

  PER STRATEGI PELAKSANAAN

  PELAN TAKTIKAL

  PELAKSANA

  KPI

  KEY PERFORMANCE

  INDICATORTINDAKAN TEMPOH

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  33/64

  K

  U

  RI

  K

  U

  L

  U

  M

  1.5 Mengadakan program yang

  mendatangkan impak

  maksiam dalam pencapaian

  akademik

  1.5.1 Headcount Januari -

  Oktober

  GPK 1, S/UP Dalaman

  & S/UP UPSR

  Peningkatan peratus kelulusan

  matapelajaran

  GPS: Peningkatan kualiti

  pencapaian gred purata

  matapelaran

  1.5.2 Post Mortem Januari -

  Oktober

  GPK 1, S/UP Dalaman

  & S/UP UPSR

  Dapat mengetahui kelemahan

  prestasi ujian dan peperiksaan

  1.5.3 JSU Sepanjang tahun GC, JU, Ketua Panitia Dapat menyediakan soalan yang

  berkualiti

  1.5.4 Analisa Item Setiap kali

  selepas ujian dan

  peperiksaan

  GPK 1, S/UP Dalaman

  & S/UP UPSR

  Analisa item dapat disediakan

  1.5.5 Program Kem

  Kecemerlangan

  Mac Julai GPK 1, Ketua Panitia,

  JU/GC

  Program dilaksanakan dengan

  berkesan

  1.5.6 Kem Galus Mac & Julai GPK 1, Ketua Panitia,

  JU, GC, PK

  Kem Berjaya dijalankan

  1.5.7 Motivasi Pelajar Mac & Julai GPK 1, GPK HEM,

  Kaunselor Sekolah

  Beberapa siri program motivasi

  Berjaya dijalankan sebelum

  peperiksaan

  1.5.8 Program LINUS

  & PROTIM

  Sepanjang tahun Ketua Panitia MT,

  Penyelaras LINUS &

  KSSR, AJK LINUS

  Setiap sekolah menjalankan

  program LINUS & KSSR

  dengan terancang. Semua murid

  dapat menguasai 3M di akhir

  tahun

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  34/64

  PELAN TINDAKAN 2013-2015

  STRATEGI PELAKSANAAN: 1.5 Mengadakan program yang mendatangkan impak yang maksima dalam pencapaian akademik

  AKTIVITI OBJEKTIF KHUSUS SUMBER SASARANJANGKA

  MASA

  INDIKATOR

  KEJAYAAN

  (KPI)

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  35/64

  1.5.1 Headcount Meningkatkan peratus kualiti dan

  kuantiti prestasi akademik setiap panitia

  GB, GPK 1,

  S/UP

  GC, Ketua

  Panitia,

  Penanda Kertas

  Mac-Oktober Semua markah

  matapelajaran dapat

  ditingkatkan sebanyak

  100%

  1.5.2 Post Mortem Mengetahui kelemahan prestasi ujian

  dan peperiksaan

  GB, GPK 1,

  S/UP

  Semua guru

  matapelajaran

  Setiap kali

  selepas

  peperiksaan

  Laporan Post Mortem

  dapat disediakan

  1.5.3 JSU Menyediakan dan menentukan soalan

  peperiksaan berdasarkan JSU

  GB, GPK 1,

  S/UP

  GC, Ketua

  Panitia, JU

  Matapelajaran

  Sebulan

  sebelum

  peperiksaan

  Soalan piawaian siap

  sebelum peperiksaan

  1.5.4 Analisa Item Menganalisa kelemahan murid

  mengikut topic matapelajaran

  GB, GPK 1,

  S/UP

  Semua guru

  matapelajaran,

  Ketua Panitia

  Setiap kali

  selepas

  peperiksaan

  Mengetahui kelemahan

  individu

  1.5.5 Program/ Kem

  Kecemerlangan

  Sekolah

  Meningkatkan % Perfect Score

  matapelajaran

  GPK 1, Ketua

  Panitia/ JU

  Murid

  berpotensi

  Tahun 6

  Mei Pelajar 5A meningkat

  *Rujuk TOV &

  Keputusan Pep. Sem 1

  1.5.6 Kem Galus Meningkatkan peratusan pencapaian

  murid ke tahap lulus

  GPK 1, Ketua

  Paniti, JU

  Murid Galus

  Tahun 6

  Mei Berjaya mencapai

  sekurang-kurangnya C

  1.5.7 MotivasiPelajar

  Membantu sekolah-sekolah DaerahPontian menghadapi USPR

  GPK 1, HEMKauselor,

  JU,GC

  Semua calonUPSR

  April-Julai Sekolah dapatmeningkatkan kuantiti

  dan kualiti lulus

  1.5.8 LINUS &

  PROTIM

  Pada akhir persekolahan 2013, semua

  sekolah dapat mengatasi masalah

  membaca dan menulis

  Penyelaras

  LINUS, Ketua

  Panitia MT,

  Guru LINUS

  Murid Tahun 1

  yang tidak

  boleh membaca

  dan menulis

  Sepanjang

  tahun

  Semua murid Tahun 1

  dapat menguasai 3M

  pada akhir tahun

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  36/64

  PELAN OPERASI 2013-2015

  AKTIVITI : 1.5.1 Headcount

  OBJEKTIF KHUSUS : Meningkatkan kualiti dan kuantiti prestasi akademik

  BIL. HURAIAN AKTIVITI PEGAWAI

  BERTANGGUNG

  KOS TEMPOH TARIKH KPI

  KEY PERFORMANCE

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  37/64

  JAWAB (RM) PELAKSANAAN PELAKSANAAN INDICATOR

  1. Mesyuarat sebelum

  mengumpul data

  GB, GPK 1.

  S/UP,Ketua Panitia

  RM100 3 hari Mac, Mei, Ogos Program dapat dijalankan

  mengikut objektif

  2. Mengumpul data GPK 1, S/UP, Ketua

  Panitia

  - 1 hariMac, Mei, Ogos

  Data dapat disemak dengan

  teliti

  3. Merekod data S/UP, Ketua Panitia - 1 hariMac, Mei, Ogos

  Data dapat diselamatkan dan

  dijadikan rujukan

  4. Menganalisa data GB, GPK 1, S/UP,

  Ketua Panitia

  - 1 hariMac, Mei, Ogos

  Tindakan susulan dijalankan

  5. Membuat tindakan Ketua Panitia, Guru

  Subjek

  - 1 mingguMac, Mei, Ogos

  Dapat mengatasi masalah P&P

  dan kelemahan murid

  6. Laporan dan penilaian S/UP, Ketua Panitia - 1 hariMac, Mei, Ogos

  Laporan dikemaskini dan

  didokumentasikan

  PELAN OPERASI 2013-2015

  AKTIVITI : 1.5.2 Post Mortem

  OBJEKTIF KHUSUS : Mengetahui kelemahan prestasi ujian dan peperiksaan

  BIL. HURAIAN AKTIVITI PEGAWAI

  BERTANGGUNG

  KOS

  (RM)

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PELAKSANAAN

  KPI

  KEY PERFORMANCE

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  38/64

  JAWAB INDICATOR

  1. Mesyuarat Penyelarasan GB, GPK 1.

  S/UP,Ketua Panitia

  RM100 3 hari

  Selepas ujian

  bulanan dan

  peperiksaan

  Cadangan dipersetujui

  2. Surat Edaran SUK - 1 hari Surat diedarkan

  3. Mesyuarat Post Mortem GB, GPK 1 - 1 hari setara

  4. Tindakan GB, GPK 1 - Bergantung

  kepada panitia

  Panitia dapat melakukan

  pembaikpulih terhadap subjek

  kritikal

  5. Laporan dan penilaian SUK, SU/P - 1 hari Laporan dikemaskini dan

  didokumentasikan

  PELAN OPERASI 2013-2015

  AKTIVITI : 1.5.3 JSU

  OBJEKTIF KHUSUS : Menyediakan dan menentukan soalan peperiksaan berdasarkan JSU

  BIL. HURAIAN AKTIVITI PEGAWAI KOS TEMPOH TARIKH KPI

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  39/64

  BERTANGGUNG

  JAWAB(RM) PELAKSANAAN PELAKSANAAN

  KEY PERFORMANCE

  INDICATOR

  1. Mesyuarat JU, Ketua Panitia,

  Penanda Kertas Peperiksaan

  bersama GB, GPK

  GB, GPK 1 - 1 hari Sebelum ujian/

  peperiksaan

  sekolah

  Mesyuarat mencapai

  persetujuan

  2. Mesyuarat penentuan tarikh,

  masa, hari dan tempat

  GB, GPK 1 - 1 hari Mac Dipersetujui

  3. Menghantar surat panggilan SUK - 1 hari Mac Surat Panggilan diedarkan

  4. Pembengkelan Pembinaan

  Soalan

  JU, Ketua Panitia,

  Penanda Kertas

  Peperiksaan

  - 1 hari Mac Soalan siap digubal mengikut

  JSU

  5. Penilaian dan pelaporan JU - 1 hari Mac laporan dikemaskini dan

  didokumentasikan

  PELAN OPERASI 2013-2015

  AKTIVITI : 1.5.4 Analisis Item

  OBJEKTIF KHUSUS : Menganalisa kelemahan murid mengikut topik matapelajaran

  BIL. HURAIAN AKTIVITI PEGAWAI KOS TEMPOH TARIKH KPI

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  40/64

  BERTANGGUNG

  JAWAB(RM) PELAKSANAAN PELAKSANAAN

  KEY PERFORMANCE

  INDICATOR

  1. Surat Edaran/ Pekeliling SUK - 1 hari Mac, Mei, Ogos Surat siap diedarkan

  2. Mengumpul data SUPD, SUP UPSR,

  Guru Subjek, KetuaPanitia

  - 1 hariMac, Mei, Ogos

  Data siap dikumpulkan

  3. Merekod data SUPD, SUP UPSR,

  Guru Subjek, Ketua

  Panitia

  - 1 hariMac, Mei, Ogos

  Data siap direkod dan

  dikemaskini

  4. Perbincangan GB, GPK 1 - 1 hariMac, Mei, Ogos

  Mencapai persetujuan

  5. Pelaksanaan dan tindakan Ketua Panitia, Guru

  Subjek

  - 1 mingguMac, Mei, Ogos

  Pembetulan dan pemulihan

  topik yang tidak dikuasai

  pelajar

  6. Laporan dan penilaian Ketua Panitia - 1 hariMac, Mei, Ogos

  Laporan dikemaskini dan

  didokumentasikan

  SEKOLAH KEBANGSAAN SANGLANG,

  AYER BALOI, PONTIAN, JOHOR

  REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM

  NAMA

  PROGRAM

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PEMANTAUAN

  PENILAIAN

  KEBERKESANAN

  PROGRAM

  CADANGAN

  PENAMBAHBAIKAN

  CATATAN

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  41/64

  Tandatangan Penilai: _______________________________

  Nama Penilai : _______________________________

  Jawatan Penilai : _______________________________

  PELAN OPERASI 2013-2015

  AKTIVITI : 1.5.5 Program/ Kem Kecemerlangan UPSR Peringkat Sekolah

  OBJEKTIF KHUSUS : Meningkatkan Peratus Perfect Score dalam UPSR

  BIL. HURAIAN AKTIVITI PEGAWAI KOS TEMPOH TARIKH KPI

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  42/64

  BERTANGGUNG

  JAWAB(RM) PELAKSANAAN PELAKSANAAN

  KEY PERFORMANCE

  INDICATOR

  1. Mesyuarat GB,GPK 1 - 1 hari Mac Mesyuarat mencapai

  persetujuan

  2. Menyediakan jadual waktu SUK, Ketua Panitia - 1 hari Mac Jadual siap

  3. Mengenalpasti murid Tahun 6

  yang berpotensi mendapat 5A

  Ketua Panitia, Guru

  Subjek

  - 1 hari Julai Murid terpilih disenaraikan

  4. Membahagi murid mengikut

  kumpulan

  Ketua Panitia, JU,

  GC

  - 1 hari Mac & Julai Murid dapat didedahkan

  dengan teknik pembelajaran

  menghadapi peperiksaan

  5. Menyediakan/ menentukan

  bahan

  Ketua Panitia, JU,

  GC, Penanda Kertas

  Peperiksaan

  - 2 hari Mac & Julai Bahan siap dan cukup

  6. Pelaksanaan

  (Kem Kecemerlangan)

  GB, GPK 1, Ketua

  Panitia, JU, GC,

  Penanda Kertas

  Peperiksaan

  RM300 1 hari Mac & Julai Semua murid mencapai Perfect

  Score

  PELAN OPERASI 2013-2015

  AKTIVITI : 1.5.6 Kem Galus Peringkat Sekolah

  OBJEKTIF KHUSUS : Meningkatkan Peratus/ pencapaian murid ke tahap lulus

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  43/64

  BIL. HURAIAN AKTIVITI

  PEGAWAI

  BERTANGGUNG

  JAWAB

  KOS

  (RM)

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PELAKSANAAN

  KPI

  KEY PERFORMANCE

  INDICATOR

  1. Mesyuarat GB,GPK 1 - 1 hari Feb Dapat mencapai keputusan

  mengikut objektif

  2. Menyediakan jadual waktu SUK, Ketua Panitia - 1 hari Feb Jadual siap

  3. Menyediakan/ menentukan

  bahan

  Ketua Panitia, JU,

  GC, Penanda Kertas

  Peperiksaan

  - 1 minggu Feb Bahan mencukupi

  4. Pelaksanaan Ketua Panitia, JU,

  GC, Penanda Kertas

  Peperiksaan

  RM300 2 hari Mac - Julai Murid dapat menguasai teknik

  menjawap soalan

  5. Laporan dan Penilaian Ketua Panitia, JU,

  GC

  - 1 hari Julai Laporan dikemaskini dan

  didokumentasikan

  PELAN OPERASI 2013-2015

  AKTIVITI : 1.5.7 Motivasi Pelajar

  OBJEKTIF KHUSUS : Membantu sekolah-sekolah Daerah Pontian dalam menghadapi UPSR

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  44/64

  BIL. HURAIAN AKTIVITI

  PEGAWAI

  BERTANGGUNG

  JAWAB

  KOS

  (RM)

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PELAKSANAAN

  KPI

  KEY PERFORMANCE

  INDICATOR

  1. Penentuan tarikh dan masa GB,GPK 1,GPK

  HEM, Guru

  Kaunseling

  - 1 hari Mac & Julai Tarikh program ditentukan

  2. Menentukan penceramah GB,GPK 1,GPK

  HEM, Guru

  Kaunseling

  - 1 hari Mac & Julai Penceramah dikenalpasti

  3. Menentukan tajuk GB,GPK 1,GPK

  HEM, Guru

  Kaunseling

  - 1 minggu Mac & Julai Menentukan objektif

  4. Pelaksanaan Guru Kaunseling RM600 2 hari Mac & Julai Dapat menambahkan

  keyakinan belajar murid

  5. Laporan dan Penilaian Guru Kaunseling - 1 hari Julai Laporan dan dikemaskini dan

  didokumentasikan

  SEKOLAH KEBANGSAAN SANGLANG,

  AYER BALOI, PONTIAN, JOHOR

  REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  45/64

  NAMA

  PROGRAM

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PEMANTAUAN

  PENILAIAN

  KEBERKESANAN

  PROGRAM

  CADANGAN

  PENAMBAHBAIKAN

  CATATAN

  Tandatangan Penilai: _______________________________

  Nama Penilai : _______________________________

  Jawatan Penilai : _______________________________

  PELAN OPERASI 2013-2015

  AKTIVITI : 1.5.8 LINUS/PROTIM

  OBJEKTIF KHUSUS : Pada akhir tahun persekolahan , semua murid dapat menguasai masalah membaca, menulis dan mengira

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  46/64

  BIL. HURAIAN AKTIVITI

  PEGAWAI

  BERTANGGUNG

  JAWAB

  KOS

  (RM)

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PELAKSANAAN

  KPI

  KEY PERFORMANCE

  INDICATOR

  1. Mengenalpasti murid GB,GPK 1,Ketua

  Panitia, Penyelaras

  LINUS

  - 1 minggu Januari Murid dikenalpasti

  2. Mengelaskan murid GB,GPK 1,GPK

  HEM, Guru BM/MT

  - 1 hari 1 hari Murid Berjaya dikumpulkan

  dalam satu kelas

  3. Pelaksanaan Penyelaras LINUS,

  Guru BM,MT

  - Sepanjang tahun Januari-November P&P berjalan dan 100% murid

  dapat mengatasi masalah

  membaca dan menulis

  4. Laporan dan Penilaian Penyelaras LINUS - 1 hari Januari-November Laporan dikemaskini dan

  didokumentasikan

  SEKOLAH KEBANGSAAN SANGLANG,

  AYER BALOI, PONTIAN, JOHOR

  REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM

  NAMA TEMPOH TARIKH PENILAIAN CADANGAN CATATAN

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  47/64

  PROGRAM PELAKSANAAN PEMANTAUAN KEBERKESANAN

  PROGRAM

  PENAMBAHBAIKAN

  Tandatangan Penilai: _______________________________

  Nama Penilai : _______________________________

  Jawatan Penilai : _______________________________

  PELAN STRATEGIK 2013-2015

  PER STRATEGI PELAKSANAAN

  PELAN TAKTIKAL

  PELAKSANA

  KPI

  KEY PERFORMANCE

  INDICATORTINDAKAN TEMPOH

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  48/64

  K

  U

  R

  I

  K

  U

  L

  U

  M

  1.6 Melengkapkan dan

  mengurus BBM dan ICT

  1.6.1 Pengurusan

  BBM dan ICT

  Januari PSS dan Panitia ICT Senarai lengkap BBM dan ICT

  dapat disediakan

  1.6.2 Pembestarian

  perpustakaan

  Januari -

  Oktober

  PSS dan Panitia ICT Sistem e-perpustakaan dapat

  membantu pengurusan

  perpustakaan berkesan

  1.6.3 Mengoptimakan

  penggunaan Astro di

  sekolah

  Januari-

  Disember

  PSS dan Panitia ICT Astro digunakan secara optima

  PELAN TINDAKAN 2013-2015

  STRATEGI PELAKSANAAN: 1.6 Melengkapkan dan mengurus BBM dan ICT

  AKTIVITI OBJEKTIF KHUSUS SUMBER SASARAN JANGKA INDIKATOR

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  49/64

  MASAKEJAYAAN

  (KPI)

  1.6.1 Pengurusan

  BBM dan ICT

  Mengemaskini BBM dan Bahan ICT GPK 1, PSS dan Panitia

  ICT

  Januari Senarai BBM dan ICT

  lengkap dan terurus

  1.6.2 Pembestarianperpustakaan

  Guru Media berkemahiranmenggunakan e-Perpustakaan

  GPK 1 PSS dan PanitiaICT

  Januari-Oktober

  Penggunaan system e-perpustakaan lebih

  efisien

  1.6.3

  Mengoptimakan

  penggunaan Astro di

  sekolah

  Penggunaan Astro dapat

  dimaksimumkan

  GPK 1 Guru Astro Januari-

  Disember

  Astro digunakan

  mengikut jadual

  PELAN OPERASI 2013-2015

  AKTIVITI : 1.6.1 Pengurusan BBM dan ICT

  OBJEKTIF KHUSUS : Mengemaskini BBM dan ICT

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  50/64

  BIL. HURAIAN AKTIVITI

  PEGAWAI

  BERTANGGUNG

  JAWAB

  KOS

  (RM)

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PELAKSANAAN

  KPI

  KEY PERFORMANCE

  INDICATOR

  1. Taklimat dan bengkel

  pengurusan BBM dan ICT

  Guru PSS dan Panitia

  ICT

  RM600 2 hari Februari Semua guru media hadir dan

  maklum tentang pengurusan

  BBM dan ICT

  2. Penilaian dan pelaporan PSS dan Panitia ICT - 1 hari Februari Semua pelaporan siap

  dikemaskini dan

  didokumentasikan

  PELAN OPERASI 2013-2015

  AKTIVITI : 1.6.2 Pembestarian perpustakaan

  OBJEKTIF KHUSUS : Guru Media berkemahiran menggunakan e-Learning

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  51/64

  BIL. HURAIAN AKTIVITI

  PEGAWAI

  BERTANGGUNG

  JAWAB

  KOS

  (RM)

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PELAKSANAAN

  KPI

  KEY PERFORMANCE

  INDICATOR

  1. Menyediakan kertas kerja Guru PSS dan Panitia

  ICT

  - 1 hari Februari Kertas kerja e-perpustakaan

  dapat disiap dan diedarkan

  2. Menguruskan surat panggilan

  mesyuarat

  PSS dan Panitia ICT - 1 hari Februari Surat panggilan siap dan

  diedarkan

  3. Melaksanakan mesyuarat dan

  bengkel

  PSS dan Ketua

  Panitia ICT

  - 2 hari Februari Guru Media dapat

  melaksanakan e-perpustakaan

  di sekolah

  4. Menguruskan Pasca bengkel PSS dan Ketua

  Panitia ICT

  - 1 hari Mac Guru Media Berjaya

  mengadakan kursus dalaman

  5. Penilaian dan pelaporan PSS dan Ketua

  Panitia ICT

  - 1 hari Mac Semua pelaporan siap

  dikemaskini dan

  didokumentasikan

  PELAN OPERASI 2013-2015

  AKTIVITI : 1.6.3 Mengoptimakan penggunaan Astro di sekolah

  OBJEKTIF KHUSUS : Penggunaan ASTRO dapat dimaksimumkan

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  52/64

  BIL. HURAIAN AKTIVITI

  PEGAWAI

  BERTANGGUNG

  JAWAB

  KOS

  (RM)

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PELAKSANAAN

  KPI

  KEY PERFORMANCE

  INDICATOR

  1. Jadual TV ASTRO dihantar

  ke sekolah-sekolah

  Guru ASTRO - 1 hari Januari Jadual Waktu ASTRO dipatuhi

  2. ASTRO digunakan secara

  berterusan pada masa

  persekolahan dan waktu rehat

  Guru ASTRO - Sepanjang tahun Januari-Disember Rancangan ASTRO dapat

  digunakan secara optimum

  3. Salinan Rancangan ASTRO Guru ASTRO - Sepanjang tahun Januari-Disember Rakaman Bahan Pendidikan

  disediakan oleh Guru ASTRO

  Salinan Bahan Pendidikan

  diperolehi daripada BTP

  SEKOLAH KEBANGSAAN SANGLANG,

  AYER BALOI, PONTIAN, JOHOR

  REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM

  NAMA TEMPOH TARIKH PENILAIAN CADANGAN CATATAN

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  53/64

  PROGRAM PELAKSANAAN PEMANTAUAN KEBERKESANAN

  PROGRAM

  PENAMBAHBAIKAN

  Tandatangan Penilai: _______________________________

  Nama Penilai : _______________________________

  Jawatan Penilai : _______________________________

  PELAN STRATEGIK 2013-2015

  PER STRATEGI PELAKSANAAN

  PELAN TAKTIKAL

  PELAKSANA

  KPI

  KEY PERFORMANCE

  INDICATORTINDAKAN TEMPOH

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  54/64

  K

  U

  R

  I

  K

  U

  L

  U

  M

  1.7 Bilik Darjah dan Bilik

  Sumber yang kondusif untuk

  P&P

  1.7.1 Menyediakan garis

  panduan pengurusan Bilik

  Darjah dan Bilik Sumber

  yang kondusif untuk P&P

  Sepanjang

  tahun

  Guru Kelas, Guru

  Subjek, KP,

  Penyelaras Kelas

  &PSS

  Semua peraturan kelas dan

  sumber ada dipaparkan

  1.7.2 Pemantauan PSS 2 kali

  setahun

  GB, GPK 1, Guru PSS Pemantauan dapat dijalankan 2

  kali setahun dan pengurusan

  PSS menepati objektif sekolah

  dan PKG

  1.7.3 Mewujudkan English

  Enviroment yang kondusif

  Sepanjang

  tahun

  JU BI, Ketua Panitia

  BI, Guru BI

  Bilik Darjah dan Bilik Sumber

  mempunyai English Enviroment

  yang kondusif

  PELAN TINDAKAN 2013-2015

  STRATEGI PELAKSANAAN: 1.7 Bilik Darjah dan Bilik Sumber yang kondusif untuk P&P

  AKTIVITI OBJEKTIF KHUSUS SUMBER SASARAN JANGKA INDIKATOR KEJAYAAN

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  55/64

  MASA (KPI)

  1.7.1 Menyediakan

  garis panduan

  pengurusan Bilik

  Darjah dan Bilik

  Sumber yang kondusif

  untuk P&P

  Sekolah dapat mengadakan suasana

  bilik darjah dan bilik sumber kondusif

  Guru Kelas,

  Guru Subjek,

  KP,Penyelaras

  Kelas & PSS

  Bilik Darjah

  dan Bilik

  Sumber

  Januari Semua yang terlibat

  bertanggungjawab untuk

  mewujudkan suasana bilik

  darjah yang kondusif

  1.7.2 Pemantauan PSS Memastikan bilik PSS lengkap dan

  diurus secara sistematik

  GB,GPK 1,

  Guru PSS

  Perpustakaan &

  PSS

  Januari-

  Oktober

  Pengurusan PSS menepati

  objektif sekolah dan PKG

  serta mencapai markah

  penilaian melebihi 85%

  1.7.3 Mewujudkan

  English Enviromentyang kondusif

  Memupuk minat belajar Bahasa

  Inggeris dalam kalangan murid

  JU BI, KP BI,

  Guru BI

  Bilik Darjah

  dan BilikSumber

  Januari-

  Disember

  Bilik Darjah dan Bilik

  Sumber mempunyai EnglishEnviroment yang kondusif

  PELAN OPERASI 2013-2015

  AKTIVITI : 1.7.1 Menyediakan garis panduan pengurusan Bilik Darjah dan Bilik Sumber yang kondusif

  OBJEKTIF KHUSUS : Sekolah dapat mengadakan suasanaBilik Darjah dan Bilik Sumber yang kondusif

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  56/64

  BIL. HURAIAN AKTIVITI

  PEGAWAI

  BERTANGGUNG

  JAWAB

  KOS

  (RM)

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PELAKSANAAN

  KPI

  KEY PERFORMANCE

  INDICATOR

  1. Mesyuarat Penubuhan AJK

  dan menghasilkan garis

  panduan pengurusan Bilik

  Darjah dan Bilik Sumber

  Guru Kelas, Guru

  Subjek, KP,

  Penyelaras Kelas dan

  PSS

  - 1 hari Januari Jawatankuasa dapat

  ditubuhkan dan garis panduan

  terkini dapat dihasilkan

  2. Pengagihan garis panduan

  pengurusan bilik darjah dan

  bilik sumber

  Guru Kelas, Guru

  Subjek, KP,

  Penyelaras Kelas dan

  PSS

  - 1 hari Februari Semua bilik darjah dan bilik

  sumber ada garis panduan,

  peraturan dan mengikut

  objektif yang ditetapkan

  PELAN OPERASI 2013-2015

  AKTIVITI : 1.7.2 Pemantauan PSS

  OBJEKTIF KHUSUS : Memastikan sekolah mempunyai bilik PSS yang lengkap dan diuruskan secara sistematik

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  57/64

  BIL. HURAIAN AKTIVITI

  PEGAWAI

  BERTANGGUNG

  JAWAB

  KOS

  (RM)

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PELAKSANAAN

  KPI

  KEY PERFORMANCE

  INDICATOR

  1. Mesyuarat Penubuhan AJK GB, GPK 1 - 1 hari Februari Jawatankuasa dapat

  ditubuhkan

  2. Menghasilkan kriteria

  penilaian dan borang

  berkaitan

  Guru PSS, AJK

  Panitia PSS

  - 1 hari Mac Garis panduan terkini dapat

  dihasilkan

  3. Pemantauan Bilik PSS GB, GPK 1 - 1 hari Ogos Pemantauan dapat dijalankan

  di semua sekolah

  4. Laporan Guru PSS - 1 hari September Laporan dapat dikemaskini dan

  didokumentasikan

  PELAN OPERASI 2013-2015

  AKTIVITI : 1.7.3 Mewujudkan English Enviroment yang kondusif

  OBJEKTIF KHUSUS : Memupuk minat belajar Bahasa Inggeris dalam kalangan murid

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  58/64

  BIL. HURAIAN AKTIVITI

  PEGAWAI

  BERTANGGUNG

  JAWAB

  KOS

  (RM)

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PELAKSANAAN

  KPI

  KEY PERFORMANCE

  INDICATOR

  1. Mesyuarat Penubuhan AJK GB, GPK 1 - 1 hari Februari Jawatankuasa dapat ditubuhkan

  2. Mesyuarat Panitia BahasaInggeris

  Ketua Panitia BI - 1 hari Mac Semua bersetuju mewujudkanEnglish Enviroment

  3. Pemantauan program

  English Enviroment

  GB, GPK 1, Ketua

  Panitia

  - 1 hari Julai Semua kelas dapat dipantau

  4. Menyediakan laporan Ketua Panitia BI - 1 hari Julai Laporan dapat dikemaskini dan

  didokumentasikan

  SEKOLAH KEBANGSAAN SANGLANG,

  AYER BALOI, PONTIAN, JOHOR

  REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  59/64

  NAMA

  PROGRAM

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PEMANTAUAN

  PENILAIAN

  KEBERKESANAN

  PROGRAM

  CADANGAN

  PENAMBAHBAIKAN

  CATATAN

  Tandatangan Penilai: _______________________________

  Nama Penilai : _______________________________

  Jawatan Penilai : _______________________________

  PELAN STRATEGIK 2013-2015

  PER STRATEGI PELAKSANAAN

  PELAN TAKTIKAL

  PELAKSANA

  KPI

  KEY PERFORMANCE

  INDICATORTINDAKAN TEMPOH

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  60/64

  K

  U

  R

  I

  K

  U

  L

  U

  M

  1.8 Budaya penyelidikan dan

  pembangunan dalam

  kalangan guru-guru di

  sekolah

  1.8.1 Kursus Dalaman bagi

  Kajian Tindakan untuk

  semua Ketua Panitia dan

  Guru Subjek

  Mei dan

  Julai

  GC Semua Ketua Panitia dan Guru

  Subjek dapat melaksanakan

  Kajian Tindakan subjek

  masing-masing

  PELAN TINDAKAN 2013-2015

  STRATEGI PELAKSANAAN: 1.8 Budaya penyelidikan dan pembangunan dalam kalangan guru-guru di sekolah

  AKTIVITI OBJEKTIF KHUSUS SUMBER SASARAN JANGKA INDIKATOR KEJAYAAN

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  61/64

  MASA (KPI)

  1.8.1 Kursus Kajian

  Tindakan untuk semua

  Ketua Panitia

  Membantu mengatasi masalah

  kelemahan di dalam P&P

  GC Ketua Panitia &

  Guru Subjek

  1 haari Semua Ketua Panitia dan

  Guru Subjek dapat

  melaksanakan Kajian

  Tindakan subjek masing-

  masing

  PELAN OPERASI 2013-2015

  AKTIVITI : 1.8.1 Kursus Kajian Tindakan untuk semua Ketua Panitia

  OBJEKTIF KHUSUS : Panitia dan guru-guru matapelajaran dapat membantu menangani kelemahan murid dalam satu-satu subjek

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  62/64

  BIL. HURAIAN AKTIVITI

  PEGAWAI

  BERTANGGUNG

  JAWAB

  KOS

  (RM)

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PELAKSANAAN

  KPI

  KEY PERFORMANCE

  INDICATOR

  1. Mesyuarat kurikulum GB, GPK 1, GC - 1 hari Januari Penerangan pelaksanaanprogram kajian tindakan

  2. Penentuan tarikh, masa,

  tempat dan kos

  GC - 1 minggu Februari Mendapat kelulusan

  3. Membina jadual kursus GC - 1 hari Februari Jadual waktu siap

  4. Surat Panggilan Kursus GC - 1 hari Februari Surat siap diedarkan

  5. Pelaksanaan Kursus GC - 1 hari Mac Kursus dijalankan mengikutketetapan

  6. Laporan GC - 1 minggu April Laporan dapat dikemaskini dan

  didokumentasikan

  SEKOLAH KEBANGSAAN SANGLANG,

  AYER BALOI, PONTIAN, JOHOR

  REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  63/64

  NAMA

  PROGRAM

  TEMPOH

  PELAKSANAAN

  TARIKH

  PEMANTAUAN

  PENILAIAN

  KEBERKESANAN

  PROGRAM

  CADANGAN

  PENAMBAHBAIKAN

  CATATAN

  Tandatangan Penilai: _______________________________

  Nama Penilai : _______________________________

  Jawatan Penilai : _______________________________

  Disediakan oleh : Disahkan oleh:

 • 7/29/2019 Pelan Strategik Panitia Matematik 2013-2017

  64/64

  (PN.SITI HAIRUNNISA BT. ISMAIL) (PN. NORAINI BT.ISMAIL)

  Ketua Panitia Matematik Guru Besar SK Sanglang