perancangan strategik panitia sejarah

Upload: maizun-ijun

Post on 15-Jul-2015

945 views

Category:

Documents


12 download

TRANSCRIPT

PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013 SMK CHE TOM PANITIA PENGAJIAN PERNIAGAAN

1

BIDANG Panitia Pengajia n Perniaga an

ISU Kelemahan pelajar menguasai fakta dan huraian

MATLAM AT Pencapaia n jumlah peratus pelajar mendapat lulus (C)

OBJEKTIF Pencapaian maksimum jumlah pelajar mendapat lulus dan kualiti dalam STPM

PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI) Peratus lulus mata pelajaran Pengajian Perniagaan Gred Purata Mata Pelajaran Pengajian Perniagaan Peratus murid mendapat A dalam mata pelajaran Pengajian Perniagaan Peratus murid gagal dalam mata pelajaran Pengajian Perniagaan

SASARAN TOV 54.55 % 1.89 0% 2011 55% 1.80 2% 2012 56% 1.79 5% 2013 57% 1..70 7%

45.45 % 1 kali

45%

44%

43%

Memberi pendehahan kepada guru dalam proses P&P.

Teknik menjawab STPM dan Berkongsi ilmu dengan penceramah

1 kali

1 kali

1 kali

2

STRATEGI PERINGKAT PANITIA PENGAJIAN PERNIAGAAN STPM KEKUATAN(S) DALAMA N S1 S2 S3 S4 S5 LUARAN PELUANG(O) O1 Mendapat sokongan kewangan daripada pihak O2 PIBG untuk pelaksanaan P& P Sokongan daripad pihak waris untuk melaksanakan O3 program-program sekolah Kerjasama antara guru-guru SMKCT dengan berpengalaman sekolah lain Strategi SO: Meningkatkan kuatiti maksimum pencapaian peperiksaan awam berasaskan kepakaran guru komitmen guru dan pelajar yang berminat Strategi WO: Mendapat pencapaian maksimum lulus tahap minimum STPM dengan banyak memberi pendedahan kepada pelajar tentang fakta Semua guru adalah terlatih dan komited Seorang guru berpengalaman lebih dari 6 tahun. Dua guru ialah guru opsyen perdagangan dan prinsip akaun Pengurusan kurikulum yang sistematik oleh pihak sekolah Semua pelajar berminat belajar W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 KELEMAHAN(W) Pendedahan mata pelajaran masih kurang 20% murid tidak menguasai bahasa melayu dengan baik Seorang guru yang tiada pengalaman menagajar PP Pelajar tidak menguasai fakta Kekurangan buku rujukan dan latihan di pasaran

3

CABARAN(C) C1 C2 Bahan latihan dan rujukan di pasaran tidak pelbagai dan mahal Sikap pelajar yang tidak motivasi dan tidak ingin memajukan diri walaupun diberi bimbingan Strategi SC: Menimbulkan minat pelajar pada mata pelajaran Pengajian Perniagaan melalui program dan PP yang menarik Strategi WC: Melaksanakan program kecemerlangan pelajar melalui P&P dan aktiviti khas

Strategi 1.1 : Mendapat pencapaian maksimum lulus tahap minimum STPM dengan banyak memberi pendedahan kepada pelajar tentang fakta PELAN TEMPO PELAN BIL T/ JAWAB KOS / SUMBER OUTPUT CATATAN TINDAKAN H KONTINGENSI 1.1. 1 Teknik menjawab soalan peperiksaan STPM kertas 1 dan 2 Penyelaras Ting 6 KP Guru Akademik PP Penyelaras Ting 6 KP Guru Akademik PP KP Ogos Okt RM200 PIBG 68 calon PMR didedahkan Teknik Menjawab Soalan Pengajian Perniagaan Murid dapat mengingat dan mendapat pendedahan mengenai fakta PP Murid dapat Pelaksanaan program dilaksanakan oleh gabungan dua kelas iaitu PraU1 dan PraU2 Semua pelajar Pra U2 Semua guu yang mengajar dikehendaki hadir

1.1. 2

Kelas tambahan

Jan - Okt

-

Semua murid diwajibkan hadir

1.1.

Program mega

Jan Okt

4

Pelaksanaan

Pemantaua

program n dibuat dilaksanakan oleh oleh guru semua guru P&P PP untuk semua pelajar PraU1 Strategi 1.2 : Meningkatkan kuatiti maksimum pencapaian peperiksaan awam berasaskan kepakaran guru komitmen guru dan pelajar yang berminat 1.2. Program Klinik KP Jan Okt Murid dapat Pelaksanaan Pelajar yang 1 Pengajian lulus dalam program menghadapi Guru Perniagaan mata dilaksanakan oleh masalah Akademik pelajaran semua guru P&P P&P dan PP Pengajian untuk semua mengikut Perniagaan pelajar PraU1 dan pelajar PraU2 antara jam 1.50-2.30 petang

3

membuat nota poket peta minda

Guru Akademik PP

mengingat fakta

Strategi 1.3 : Meningkatkan kuatiti maksimum pencapaian peperiksaan awam berasaskan kepakaran guru komitmen guru dan pelajar yang berminat PELAN TINDAKAN Kuiz Pengajian Perniagaan TEMPO H Julai Ogs PELAN KONTINGENSI Dilaksanakan dalam perhimpunan pagi selama 2 minit 1 kali seminggu

BIL 1.3. 1

T/ JAWAB KP Guru Akademik PP

KOS / SUMBER RM30

OUTPUT Pelajar dapat mengingat semula fakta dan tajuk

CATATAN Soalan umum berkaitan Pengajian Perniagaan

5

1.3. 2 Projek Khas Panitia Pengajian Perniagaan Rancangan Perniagaan

KP Guru Akademik PP

Jun Nov

RM50 kewangan Panitia Pengajian Perniagaan

Pelajar dapat mengetahui bagaimana perniagaan dijalankan dan memahirkan diri dengan tajuk sebagai persediaan STPM Pelajar dapat mengingat isi kandungan dan fakta jawapan Murid didedahkan dengan soalan-soalan yang menjadi fokus utama 2011

Memperoleh sumber melalui internet, buku dan sumber lain

Senua pelajar Prau U1

1.3. 3

Latihan intensif semasa cuti penggal

KP Guru Akademik PP

Jun dan Ogs

-

Memperoleh melalui buku kerja pelajar berkaitan soalan pendek Memperoleh soalan percubaan dari negeri melalui internet

Semua pelajar Pra U1 dan Pra U2

Strategi 1.4 : Melaksanakan program kecemerlangan pelajar melalui P&P dan aktiviti khas 1.41 Latihan pecutan akhir KP Guru Akademik PP RM 50 OgosNov

CONTOH PELAN OPERASI6

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1

: Teknik menjawab soalan STPM : Pencapaian maksimum jumlah peratus pelajar mendapat lulus C : Memberi pendedahan kepada pelajar dan guru teknik menjawab STPM sebenar dan secara tidak langsung memberbanyakkan peratus lulus C : Ogos-Okt : Semua Murid Pra U 1 dan 2 : RM200 PROSES KERJA Perbincangan Perancangan oleh ahli Panitia Pengajian Perniagaan Taklimat kepada semua pelajar PraU Menentukan tarikh dan masa ceramah tersebut diadakan Menyediakan tempat dan peralatan yang diperlukan Pelaksanaan program : Ceramah akan disampaikan oleh penceramah luaran.Semua guru Pengajian Perniagaan diwajibkan hadir TANGGUNGJAWAB Penyelaras Tingkatan 6 Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Pengajian Perniagaan Ketua Pantia Ketua Panitia Ketua Panitia Ketua Panitia Guru mata pelajaran Pengajian Perniagaan TEMPOH 1 kali STATUS /PELAN KONTIGENSI

2 3 4 5

1 kali seminggu 1 hari 2 jam

7

CONTOH PELAN OPERASINama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 2 3 4 : Kelas tambahan : Pencapaian maksimum jumlah peratus pelajar mendapat lulus C Program ini dilaksanakan adalah untuk menghabiskan sukatan pelajaran dan membolehkan pelajar STPM membuat latihan ulangkaji pelajaran tajuk yang lepas : Jan Okt : Jan - Okt : Pra U2 : PROSES KERJA Taklimat kepada pelajar PraU2 Menentukan tarikh dan masa kelas tersebut diadakan Menghantar surat pemberitahuan kepada waris pelajar PraU2 Pelaksanaan program : Kelas tambahan akan diadakan mengikut potensi murid berdasarkan pencapaian ujian 1 Penilaian / Post Motem TANGGUNGJAWAB Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Guru Matapelajaran Guru mata pelajaran TEMPOH 1 kali seminggu 1 hari 1 1/2 jam STATUS /PELAN KONTIGENSI

5

Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran

Selepas aktiviti dilaksanaka n

8

CONTOH PELAN OPERASINama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 2 3 4 6 : Nota poket peta minda : Pencapaian maksimum jumlah peratus pelajar mendapat lulus C : Program ini dilaksanakan adalah untuk membolehkan pelajar membuat nota peta minda agar dapat mengingat fakta, konsep dan istilah dengan mudah. : Jan - Okt : Semua Murid PraU1 dan PraU2 : PROSES KERJA Perbincangan antara ahli panitia Pengajian Perniagaan Pemberitahuan kepada semua pelajar PraU2 dan PraU1 Mengagihkan topik-topik penting mengikut keperluan peperiksaan Pengajian Perniagaan STPM Pemantauan oleh guru Pengajian Perniagaan Pelaksanaan program : Murid akan membuat nota peta minda dengan bimbingan guru mata pelajaran Penilaian / Post Motem TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Guru mata pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru mata pelajaran Sepanjang tahun Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Selepas aktiviti dilaksanaka n TEMPOH 1 kali 1 kali 1 hari Sebulan sekali STATUS /PELAN KONTIGENSI

7

9

CONTOH PELAN OPERASINama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 2 : : : . : : Program Klinik Pengajian Perniagaan Pencapaian maksimum jumlah peratus pelajar mendapat lulus C Program ini dilaksanakan adalah untuk membolehkan pelajar bertanya tentang isi kandungan yang tidak faham Jan - Oktor Semua Pelajar PraU PROSES KERJA Pemberitahuan kepada semua pelajar Pelaksanaan program : Semua pelajar diberi peluang untuk bertemu guru dan bertanya semua topik yang tidak faham Penilaian / Post Motem TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Guru mata pelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran TEMPOH 1 hari 12.50 hingga 2.30 petang setiap hari Selepas aktiviti dilaksanaka n STATUS /PELAN KONTIGENSI

3

10

CONTOH PELAN OPERASINama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 2 3 4 5 :Kuiz Pengajian Perniagaan : Pencapaian maksimum jumlah peratus pelajar mendapat lulus C : Program ini dilaksanakan adalah untuk meningkatkan pengetahuan am pelajar tentang Pengajian Perniagaan : Julai dan Ogos : Semua pelajar tingkatan PraU1 dan PraU2 : RM 30 PROSES KERJA Perbincangan antara Ketua Panitia dengan ahli Panitia Pengajian Perniagaan Menentukan tarikh dan masa program tersebut dikendalikan Pemberitahuan kepada semua pelajar PraU Penyediaan soalan-soalan kuiz Pelaksanaan program : Memilih soalan-soalan yang sesuai untuk meningkatkan pengetahuan am tentang Pengajian Perniagaan TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia Guru mata pelajaran Ketua Panitia Guru mata pelajaran Guru Mata Pelajaran Ketua Panita Guru mata pelajaran Ketua Panitia Guru mata pelajaran TEMPOH 1 kali 1minggu 1 hari 1minggu Sekali seminggu dalam tempoh bulan Julai STATUS /PELAN KONTIGENSI

11

dan Ogos

CONTOH PELAN OPERASINama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 2 3 4 5 : : : : : : Projek Khas Pantia Pengajian Perniagaan Pencapaian maksimum jumlah peratus pelajar mendapat lulus C Program ini dilaksanakan adalah untuk memantapkan lagi Sukatan Pelajaran Pengajian Perniagaan Jun - Nov PraU1 RM 50 PROSES KERJA Perbincangan antara Ketua Panitia dengan ahli Panitia Pengajian Perniagaan Pemberitahuan kepada pelajar PraU1 Mengagihkan isi kandungan Projek kepada pelajar Pemantauan oleh guru mata pelajaran Pelaksanaan program TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Guru mata pelajaran Guru Mata Pelajaran Guru Mata pelajaran Guru mata pelajaran TEMPOH 1 kali 3 kali 1 hari Dua minggu sekali 6 bulan STATUS /PELAN KONTIGENSI

12

6

Penilaian / Post Motem

Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran

Selepas aktiviti dilaksanaka n

CONTOH PELAN OPERASINama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 2 3 :Latihan intensif semasa cuti penggal : Pencapaian maksimum jumlah peratus pelajar mendapat lulus C : Program ini dilaksanakan adalah untuk menyediakan latihan tambahan : Jun dan Ogos : Semua Pelajar PraU : PROSES KERJA Pemberitahuan kepada semua pelajar Menyediakan soalan latihan yang berformatkan peperiksaan STPM Pelaksanaan program : Murid akan didedahkan dengan TANGGUNGJAWAB Guru Mata Pelajaran Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran TEMPOH 1 hari 1minggu Semasa cuti penggal STATUS /PELAN KONTIGENSI

13

4

format Peperiksaan STPM yang sebenar Penilaian / Post Motem

Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran

Selepas aktiviti dilaksanaka n

CONTOH PELAN OPERASINama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 :Latihan pecutan akhir : Pencapaian maksimum jumlah peratus pelajar mendapat lulus C : Program ini dilaksanakan adalah untuk membuat latih tubi secara berterusan selepas selesai sukatan pelajaran : Ogos - Oktober : PraU2 : RM50 PROSES KERJA Perbincangan Ketua Panitia dengan ahli Panitia Pengajian Perniagaan TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran TEMPOH 1 kali STATUS /PELAN KONTIGENSI

14

3 4

5

Pemberitahuan kepada pelajar PraU2 Mengumpul soalan-soalan peperiksaan percubaan tahun lepas dan tahun semasa STPM dari negerinegeri lain Pelaksanaan program : Murid akan didedahkan dengan soalan Peperiksaan percubaan STPM yang diberi

Guru Mata Pelajaran Guru mata pelajaran 1 hari 1minggu

Guru mata pelajaran

Selepas selesai sukatan pelajaran

CONTOH PELAN OPERASI 88888Nama Program Matlamat : Modul Latihan Berfolus Ting 4. ( latihan mingguan) : Program ini dilaksanakan adalah untuk memantapkan lagi pelajaran ting 4 dalam kalangan pelajar ting 5. .: Meningkatkan kualiti dan kuantiti pencapaian peperiksaan Sejarah SPM

15

Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1

: Mac- Ogos : Semua Murid Ting 5 : RM 400 PROSES KERJA Mesyuarat Perancangan oleh AJK Panitia Sejarah Pembentukkan Jawatankuasa dan tugas Pemberitahuan kepada semua pelajar Ting 4 & 5 Mengagihkan topik-topik penting mengikut keperluan peperiksaan Sejarah SPM Pemantauan oleh guru sejarah ting 4 &5 Pelaksanaan program : Murid akan membuat nota peta minda dengan bimbingan guru mata pelajaran Penilaian / Post Motem TANGGUNGJAWAB GKK Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ting 4& 5 Kaunselor Sekolah Guru mata pelajaran ting 4 & 5 Guru Mata Pelajaran Ting 4 & 5 Guru tingkatan 5 Guru mata pelajaran ting 4 & 5 Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ting 4 & 5 TEMPOH 1 kali STATUS /PELAN KONTIGENSI

2 3

1 kali 1 hari Sebulan sekali Sepanjang tahun Selepas aktiviti dilaksanaka n

4 6

7

16

CONTOH PELAN OPERASINama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 2 : Program Klinik Pengajian Perniagaan : Program ini dilaksanakan adalah untuk membolehkan pelajar bertanya tentang isi kandungan yang tidak faham .: Meningkatkan pencapaian peperiksaan Sejarah SPM dari % ke % : Jan - Oktor : Semua Pelajar PraU :PROSES KERJA Pemberitahuan kepada semua pelajar Pelaksanaan program : Semua pelajar diberi peluang untuk bertemu guru dan bertanya semua topik yang tidak faham Penilaian / Post Motem TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Guru mata pelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran TEMPOH 1 hari 12.50 hingga 2.30 petang setiap hari Selepas aktiviti dilaksanaka n STATUS /PELAN KONTIGENSI

3

CONTOH PELAN OPERASI88888Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 :Latihan terancang untuk kecemerlangan PMR. : Program ini dilaksanakan adalah untuk menyediakan latihan yang mencukupi untuk pelajar PMR : Meningkatkan pencapaian peperiksaan Sejarah PMR dari segi kualiti dan kuantiti : Jan- Ogos : Semua Murid Ting 3 : RM 300 PROSES KERJA Mesyuarat Perancangan oleh AJK Panitia Sejarah TANGGUNGJAWAB GKK Ketua Panitia TEMPOH 1 kali STATUS /PELAN KONTIGENSI

17

2 3 4 6

Pembentukkan Jawatankuasa dan tugas Menentukan tarikh dan masa program tersebut dikendalikan Pemberitahuan kepada semua pelajar Ting 3 Menyediakan latihan topikal yang memberi tumpuan kepada tajuktajuk yang penting Pelaksanaan program : Murid akan didedahkan dengan tajuk-tajuk yang menjadi tumpuan dalam Peperiksaan PMR Penilaian / Post Motem

Guru Mata Pelajaran Ting 3 GKK Guru mata pelajaran ting 3 GKK Guru Mata Pelajaran Ting 3 Guru tingkatan 3 1minggu

1 hari 1 kali

Guru mata pelajaran ting 3 Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ting 3

7

Setiap bulan mengikut bab Selepas aktiviti dilaksanaka n

18

CONTOH PELAN OPERASINama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 :Modul bank soalan PMR : Program ini dilaksanakan adalah untuk menyediakan latihan tambahan yang mencukupi untuk pelajar PMR : Mendedahkan pelajar dengan soalan peperiksaan sebenar PMR kekerapan tajuk-tajuk yang menjadi tumpuan : Jan- Ogos : Semua Murid Ting 3 : RM 300 PROSES KERJA Mesyuarat Perancangan oleh AJK Panitia Sejarah Pembentukkan Jawatankuasa dan tugas Menentukan tarikh dan masa program tersebut dikendalikan Pemberitahuan kepada semua pelajar Ting 3 Menyediakan latihan tambahan yang memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk yang penting Pelaksanaan program : Murid akan didedahkan dengan tajuk-tajuk yang menjadi tumpuan dalam Peperiksaan PMR Penilaian / Post Motem TANGGUNGJAWAB GKK Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ting 3 GKK Guru mata pelajaran ting 3 GKK Guru Mata Pelajaran Ting 3 Guru mata pelajaran sejarah tingkatan 3 Guru mata pelajaran sejarah ting 3 TEMPOH 1 kali STATUS /PELAN KONTIGENSI

2 3 4 6

1minggu

1 hari 1minggu

7

Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ting 3

Selepas peperiksaan percubaaan PMR Selepas aktiviti dilaksanaka n

19

CONTOH PELAN OPERASINama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 :Latihan topikal Ting 1,2,4 : Program ini dilaksanakan adalah untuk menyediakan latihan tambahan yang mencukupi untuk pelajarting 1,2 dan 4 : Mendedahkan pelajar dengan soalan peperiksaan sebenar PMR dan SPM serta kekerapan tajuk-tajuk yang menjadi tumpuan : Jan- Sept : Semua Murid Ting 1,2 dan 4 : RM 300 PROSES KERJA Mesyuarat Perancangan oleh AJK Panitia Sejarah Pembentukkan Jawatankuasa dan tugas Menentukan tarikh dan masa program tersebut dikendalikan Pemberitahuan kepada semua pelajar Ting 1,2 dan 4 Menyediakan latihan topikal yang memberi tumpuan kepada tajuktajuk yang penting Pelaksanaan program : Murid akan didedahkan dengan tajuk-tajuk yang menjadi tumpuan dalam Peperiksaan PMR dan SPM Penilaian / Post Motem TANGGUNGJAWAB GKK Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ting 1,2 dan 4 GKK Guru mata pelajaran ting 1,2 dan 4 GKK Guru Mata Pelajaran Ting 1,2 dan 4 Guru mata pelajaran sejarah tingkatan 1,2 dan 4 Guru mata pelajaran sejarah ting 3 Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ting 1,2,dan 4 TEMPOH 1 kali STATUS /PELAN KONTIGENSI

2 3 4 6

1minggu

1 hari 1minggu

7

Selepas habis setiap bab Selepas aktiviti

20

dilaksanaka n

CONTOH PELAN OPERASINama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 2 3 4 :Latihan intensif semasa cuti penggal : Program ini dilaksanakan adalah untuk menyediakan latihan tambahan : Mendedahkan pelajar dengan pelbagai soalan yang diberi tumpuan dalam paperiksaan STPM : Jan- Sept : Semua Pelajar PraU : PROSES KERJA Menentukan tarikh dan masa program tersebut dikendalikan Pemberitahuan kepada semua pelajar Menyediakan soalan latihan yang berformatkan peperiksaan SPM Pelaksanaan program : Murid akan didedahkan dengan format Peperiksaan STPM yang sebenar Penilaian / Post Motem TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia Guru mata pelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran Semasa cuti penggal Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Selepas aktiviti dilaksanaka TEMPOH 1minggu STATUS /PELAN KONTIGENSI

1 hari 1minggu

7

21

n

CONTOH PELAN OPERASINama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 :Latihan pecutan akhir : Program ini dilaksanakan adalah untuk membuat latih tubi secara berterusan selepas peperiksaan percubaan PMR dan SPM : Mendedahkan pelajar dengan pelbagai soalan yang diberi tumpuan dalam paperiksaan PMR dan SPM : Ogos - Oktober : Semua Murid Ting 3 dan 5 : RM 200 PROSES KERJA Mesyuarat Perancangan oleh AJK Panitia Sejarah Pembentukkan Jawatankuasa dan tugas Menentukan tarikh dan masa program tersebut dikendalikan Pemberitahuan kepada semua pelajar Ting 3 dan 5 Mengumpul soalan-soalan peperiksaan percubaan PMR dan SPM dari negeri-negeri lain TANGGUNGJAWAB GKK Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ting 3 dan 5 GKK Guru mata pelajaran ting 3 dan 5 GKK Guru Mata Pelajaran Ting 3 dan 5 Guru mata pelajaran sejarah tingkatan 3 dan 5 TEMPOH 1 kali STATUS /PELAN KONTIGENSI

2 3 4

1minggu

1 hari 1minggu

22

6

Pelaksanaan program : Murid akan didedahkan dengansoalan Peperiksaan percubaanPMR dan SPM yang diberi tumpuan Penilaian / Post Motem

Guru mata pelajaran sejarah ting 3dan 5

7

Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ting 3 dan 5

Selepas peperiksaan percubaan PMR dan SPM Selepas aktiviti dilaksanaka n

CONTOH PELAN OPERASINama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 :Bengkel memeriksa kertas Sejarah 2 SPM : Program ini dilaksanakan adalah untuk meningkatkan kemahiran guru-guru sejarah ting 4 dan 5 dalam memeriksa kertas Sejarah 2 SPM : Meningkatkan pengetahuan guru-guru sejarah : Jun : Semua guru ting 4 dan 5 :PROSES KERJA Mesyuarat Perancangan oleh AJK Panitia Sejarah Pembentukkan Jawatankuasa dan tugas Menentukan tarikh dan masa program tersebut dikendalikan TANGGUNGJAWAB GKK Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ting 4 dan 5 GKK Ketua Panitia Guru mata pelajaran ting 4 dan 5 TEMPOH 1 kali STATUS /PELAN KONTIGENSI

2

1minggu

23

3 4 6

Pemberitahuan kepada semua pelajar Ting 3 dan 5 Penyediaan soalan-soalan peperiksaan sebenar SPM bersama dengan skima pemarkahan Pelaksanaan program : Guru akan didedahkan dengansoalan Peperiksaan SPM sebenar dengan skima pemarkahan Penilaian / Post Motem

GKK Guru Mata Pelajaran Ting 4 dan 5 Guru pemeriksa kertas Sejarah 2 SPM Guru mata pelajaran sejarah ting 4dan 5 Guru pemeriksa kertas 2 Sejarah SPM Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ting 3 dan 5

1 hari 1minggu

1 hari

7

Selepas aktiviti dilaksanaka n

CONTOH PELAN OPERASINama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH :Kuiz patriotisme : Program ini dilaksanakan adalah untuk meningkatkan pengetahuan murid tentang sejarah tahan air : Menerapkan semangat cinta akan bangsa dan negara : Ogos : Semua murid ting 1 -5 : RM 200 PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS /PELAN KONTIGENSI

24

1

2 3 4 6

Mesyuarat Perancangan oleh AJK Panitia Sejarah Pembentukkan Jawatankuasa dan tugas Menentukan tarikh dan masa program tersebut dikendalikan Pemberitahuan kepada semua pelajar Ting 1- 5 Penyediaan soalan-soalan kuiz Pelaksanaan program : Memilih soalan-soalan yang sesuai untuk menerapkan semangat cinta akan bangsa dan negara Penilaian / Post Motem

GKK Ketua Panitia Semua guru sejarah GKK Ketua Panitia Semua guru sejarah GKK Guru Mata Pelajaran Ting 1 - 5 Guru sejarah ting 1 - 5 Guru mata pelajaran sejarah ting 1 5 Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ting 3 dan 5

1 kali

1minggu

1 hari 1minggu 1 hari Selepas aktiviti dilaksanaka n

7

KEKUATAN (S) S1 Semua guru adalah terlatih dan komited S2 Seorang guru berpengalaman lebih dari 6 tahun. S3 Semua guru ialah guru opsyen perdagangan dan prinsip akaun

KELEMAHAN (W) W1 100 % murid tidak mendapat pendedahan tingkatan 6 kerana mereka yang memulakan tingkatan 6 di SMKCT W2 10% murid lemah dalam bahasa melayu W3 Seorang guru tidak ada pengalaman mengajar tingkatan 6.

25

S4 Pengurusan kurikulum yang sistematik oleh pihak sekolah S5 Kemudahan sekolah mencukupi untuk Latihan PELUANG (O) O1 Mendapat sokongan kewangan daripada pihak PIBG untuk pelaksanaan P& P O2 Sokongan daripad pihak waris untuk melaksanakan program-program sekolah O3 Kerjasama yang baik antara guru-guru SMK Che Tom dengan guru-guru berpengalaman sekolah lain

Strategi SO: Meningkatkan kuatiti pencapaian peperiksaan awam berasaskan kepakaran guru dan sokongan ibu bapa

W4 Kurang ABM dalam pasaran untuk mata pelajaran Pengajian Perniagaan W5 80% pelajar peringkat pencapaian Sederhana dalam SPM STRATEGI WO: Membantu mencapai 100% pelajar mendapat sekurang-kurangya C melalui komitmen antara guru SMKCT dengan guru berpengalaman sekolah lain

CABARAN (C) C1 Unsur hiburan yang terlampau dari persekitaran dan pengaruh rakan sebaya C2 Guru kali pertama mengajar Pengajian Perniagaan C3 Sikap pelajar yang masih tidak bermotivasi dan masih merasa di alam persekohan biasa dan tidak di Pra U.

STRATEGI SC: Menimbulkan minat pelajar pada mata pelajaran Pengajian Perniagaan melalui pelbagai program dengan peruntukan kewangan panitia dan bantuan PIBG

STRATEGI WC: Melaksanakan program kecemerlangan pelajar melalui rujukan internet, P&P dan aktiviti tertentu

26

STRATEGI PERINGKAT PANITIA PENGAJIAN PERNIAGAAN KEKUATAN(S) DALAMA N S1 S2 S3 S4 S5 LUARAN PELUANG(O) O1 Mendapat sokongan kewangan daripada pihak O2 PIBG untuk pelaksanaan P& P Sokongan daripad pihak waris untuk melaksanakan O3 program-program sekolah Sokongan padu daripada pihak kaunselor sekolah CABARAN(C) Strategi SC: 27 Strategi WC: Strategi SO: Meningkatkan kualiti pencapaian peperiksaan awam berasaskan kepakaran guru berpengalaman dan sokongan ibu bapa Strategi WO: Meningkatkan pencapaian lulus tahap minimum PMR dan SPM melalui komitmen PIBG . Meningkatkan kemahiran memeriksa kertas Sejarah SPM 2Semua guru adalah terlatih dan komited Seorang guru berpengalaman lebih dari 6 tahun. Semua guru ialah guru opsyen perdagangan dan prinsip akaun Pengurusan kurikulum yang sistematik oleh pihak sekolah Kemudahan sekolah mencukupi untuk latihan

KELEMAHAN(W) W 1 W 2 W 3 W 4 50 % murid tidak bermotivasi 20% murid tidak menguasai kemahiran menulis dan membaca Pencapaian tahap lulus minimum masih rendah bagi PMR dan SPM Kekurangan guru pemeriksa kertas Sejarah 2 SPM

C1 C2 C3

Unsur hiburan yang terlampau dari persekitaran dan pengaruh rakan sebaya Ibu bapa kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademik Waris tidak menerapkan nilai patriotisme di rumah

Menyediakan bahan latihan yang terancang dan berfokus

Meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan murid

28