perancangan strategik geog

Download PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

Post on 06-Apr-2018

249 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  1/18

  PERANCANGAN STRATEGIK

  PANITIA GEOGRAFI

  PERANCANGAN STRATEGIK

  su/smkgpi10

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  2/18

  (MATA PELAJARAN GEOGRAFI)

  CARTA ORGANISASI PANITIA GEOGRAFI 2011

  VISI SEKOLAH

  Sekolah Menengah Kebangsaan Guar Perahu Indah sekolah terbilang di Seberang Perai Tengah

  menjelang 2012.

  su/smkgpi10

  PENASIHAT (PENGETUA)

  EN.MASRI B.ABDULLAH

  PENGERUSI (PK1)

  EN.WAN MOHD AMIR B.MATREJAB

  KETUA PANITIA

  SURAINI BINTI OTHMAN

  SETIAUSAHA

  PN.AISHAH FIZA BINTI AWANG

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  3/18

  MISI PANITIA

  Menentukan supaya pengajaran dan pembelajaran Geografi selaras dan mencapai matlamat Dasar

  Pelajaran Kebangsaan.

  Menentukan pengajaran guru dipertingkatkan supaya pembelajaran pelajar-pelajar mencapai

  peningkatan kelulusan.

  Menentu, mengawal dan menyelaras aktiviti kurikulum untuk mencapai kejayaan di pelbagai

  peringkat.

  Memupuk perpaduan, keharmonian dan nilai-nilai mulia yang tinggi di kalangan guru dan pelajar.

  OBJEKTIF/MATLAMAT

  Mempertingkatkan penguasaan asas dalam Geografi.

  Mempertingkatkan aktiviti latih tubi di bilik darjah dan di rumah.

  Mempertingkatkan keupayaan dan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah dalam Geografi.

  Mewujudkan pelajar-pelajar yang berketrampilan dan cemerlang dalam Geografi.

  Meningkatkan prstasi pencapaian Geografi PMR dari segi kualiti dan kuantiti.

  Memastikan prstasi PMR dan SPM secara keseluruhan cemerlang berterusan.

  Meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kepentingan Geografi masa kini.

  Menanamkan minat untuk belajar Geografi dan memajukan diri.

  Menggalakkan pelajar agar dapat memahami penggunaan Geografi baik dari segi menulis maupun

  bertutur.

  su/smkgpi10

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  4/18

  1. Mengikut semua arahan yang diberikan oleh pihak Sekolah, Jabatan dan Kementerian.

  2. Melaksanakan semua program yang dirancang oleh pihak Sekolah, Jabatan dan Kementerian.

  3. Meningkatkan pencapaian dan prestasi subjek Geografi dalam semua peperiksaan awam dan dalaman.

  4. Menyediakan alat bantu mengajar yang baru dan cukup kepada guru-guru Geografi supaya dapat

  memantapkan kaedah P&P.

  5. Menjadikan panitia Geografi sebagai panitia yang paling sistematik dan cemerlang.6. Memantapkan keberkesanan pengurusan panitia.

  Panitia Geografi

  Visi Sekolah :

  Sekolah Menengah Kebangsaan Guar Perahu Indah sekolah terbilang di Seberang Perai Tengah

  menjelang 2012.

  Misi Panitia :

  1. Menentukan supaya pengajaran dan pembelajaran Geografi selaras dan mencapai Dasar Pelajaran

  Kebangsaan.

  su/smkgpi10

  FOKUS UTAMA PANITIA

  GEOGRAFI

  PELAN STATEGIK PANITIA

  GEOGRAFI

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  5/18

  2. Menentukan pengajaran guru dipertingkatkan supaya pembelajaran pelajar-pelajar mencapai

  peningkatan kelulusan.

  3. Menentu, mengawal dan menyelaras aktiviti kurikulum untuk mencapai kejayaan di pelbagai

  peringkat.4. Memupuk perpaduan, keharmonian dan nilai-nilai mulia yang tinggi di kalangan guru dan pelajar.

  Objektif:

  1. Mempertingkatkan penguasaan asas dalam Geografi.

  2. Mempertingkatkan aktiviti latih tubi di bilik darjah dan di rumah.

  3. Mempertingkatkan keupayaan dan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah dalam Geografi.

  4. Mewujudkan pelajar-pelajar yang berketrampilan dan cemerlang dalam Geografi.

  5. Meningkatkan prstasi pencapaian Geografi PMR dari segi kualiti dan kuantiti.

  6. Memastikan prstasi PMR dan SPM secara keseluruhan cemerlang berterusan.

  7. Meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kepentingan Geografi masa kini.

  8. Menanamkan minat untuk belajar Geografi dan memajukan diri.

  su/smkgpi10

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  6/18

  BI

  L

  STRATEGIK AKTIVITI TANGGUNGJAW

  AB

  SASARA

  N

  KOS T/MUL

  A

  T/AKHIR INDIKAT

  OR

  KEJAYA

  AN

  1 Mesyuarat

  Jawatankuasa

  kurikulum

  Mesyuarat

  dan

  perbincangan

  Ketua Panitia - - Januari Septemb

  er

  2 MesyuaratPanitia

  Mesyuaratdan

  perbincangan

  Guru-guruGeografi

  - - Januari September

  3 Latih-tubi

  Efektif

  Menjawab

  soalan-soalan

  tahun lepas.

  Guru-guru

  Tingkatan 3

  Pelajar

  Tingkatan

  3

  RM 100 Mei Ogos

  4 Program Khas

  Peningkatan

  Geografi

  -Kem

  Geografi

  -CeramahTeknik

  menjawab

  Semua Guru

  Geografi

  Pelajar

  PMR

  RM 100 Jun Julai

  5 Bulan Geografi - Kuiz

  Geografi

  -Syarahan

  - Menghayati

  Guru-guru

  Geografi

  Semua

  Pelajar

  RM 100 Ogos Ogos

  su/smkgpi10

  PELAN TAKTIKAL

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  7/18

  Hari Merdeka

  6 Gerak Gempur

  Geografi

  Menjawab

  soalan-soalan

  penting

  Guru-guru

  Tingkatan 3

  Pelajar

  Tingkatan

  3

  RM 100 Mei Ogos

  7 Kelas

  Tambahan

  Geografi

  Mengulangkaj

  i pelajaran

  Semua guru

  Geografi

  Pelajar

  Tingkatan

  3

  RM 100 April Ogos

  Nama Program/Aktiviti : Program Mengelap Bintang

  Objektif Program : Meningkatkan bilangan pelajar mencapai gred A dalam PMR.

  Proses Aliran Kerja

  LANGKA

  H

  PROSES KERJA TEMPOH/TARIKH TANGGUNGJAWAB CATATAN

  1 Penzahiran Maklumat 1 hari (1/2) Ketua Panitia

  2 Penubuhan Jawatankuasa &

  Mesyuarat

  1 hari ( 3/2) Ketua Panitia

  3 Majlis Pelancaran 1 hari ( 15/2) AJK Panitia

  4 Pemilihan Pelajar Mengikut

  Kategori & Punca Kelemahan

  7 hari (17/1 24/1) AJK

  5 Rawatan Berkumpulan 1 bulan (1/2 -1/3) AJK

  6 Ujian Penilaian 5 hari (7/3 -11/3) AJK

  7 Rawatan Individu 7 bulan (21/3 AJK

  su/smkgpi10

  PELAN OPERASI

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  8/18

  28/10)

  8 Post-mortem1 hari ( 1/11)

  Ketua Panitia

  Nama Program/Aktiviti : Bengkel Teknik Menjawab Soalan PMR

  Objektif Program : Menyediakan pelajar dengan teknik menjawab yang betulProses Aliran Kerja

  LANGKA

  H

  PROSES KERJA TEMPOH/TARIKH TANGGUNGJAWAB CATATAN

  1 Penzahiran Maklumat 1 hari Guru yang

  menghadiri kursus

  2 Penentuan Tempat dan

  Tarikh

  1 hari Guru yang

  menghadiri kursus

  3 Edaran Surat Panggilan

  Menghadiri Kursus

  1 hari Setiausaha Panitia

  Geografi

  4 Penyediaan Tempat 1 hari Panitia Geografi

  5 Bengkel Teknik Menjawab

  Soalan

  1 hari Pelajar

  6 Mengemas 1 hari Panitia Geografi

  su/smkgpi10

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  9/18

  7 Post-mortem 1 hari Ketua Panitia

  Nama Program/Aktiviti : Bulan GeografiObjektif Program : Merangsang minat dan keyakinan yang tinggi terhadap mata pelajaran Geografi

  Proses Aliran Kerja

  LANGKA

  H

  PROSES KERJA TEMPOH/TARIKH TANGGUNGJAWAB CATATAN

  1 Penzahiran Maklumat 1 hari (3/5) Ketua Panitia

  2 Penubuhan Jawatankuasa

  dan Mesyuarat

  1 hari ( 3/5) Ketua Panitia

  3 Penentuan Tempat dan

  Tarikh

  1 hari (3/5) AJK Panitia Geografi

  4 Kuiz Geografi 1 minggu ( 9/5

  13/5)

  AJK

  5 Mesyuarat Penyelarasan 1 hari ( 14/6) Ketua Panitia

  su/smkgpi10

  PELAN OPERASI

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  10/18

  6 Menghasilkan Modul

  Geografi

  Setiap hari Rabu AJK

  7 Syarahan Topik bicara

  Geografi

  Setiap minggu AJK

  8 Pertandingan Melukis Poster 1 minggu AJK

  9 Majlis Penyampaian Hadiah 1 hari AJK

  Nama Program/Aktiviti : Latih-tubi (Drilling)

  Objektif Program : Memantapkan kefahaman dan memperbaiki kelemahan pelajar.

  Proses Aliran Kerja

  LANGKA

  H

  PROSES KERJA TEMPOH/TARIKH TANGGUNGJAWAB CATATAN

  1 Penzahiran Maklumat 1 hari (19/7) Ketua Panitia

  2 Pengumpulan Soalan 7 hari ( 20/7 27/7) Guru Mata Pelajaran

  3 Menganalisis Soalan 3 hari (28/7 30/7) Guru Mata Pelajaran

  4 Pemberian Latih-tubi Tajuk

  Terpilih/Secara Topikal

  1 bulan (Ogos) Guru Mata Pelajaran

  5 Pemberian Latihan Latih-tubi 2 bulan (Sept Okt) Guru Mata Pelajaran

  su/smkgpi10

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  11/18

  Berorentasi Soalan PMR

  6 Penilaian Keberkesanan 1 hari (15 Nov) Guru Mata Pelajaran

  su/smkgpi10

  BIL AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT

  1 Mesyuarat & Jawatankuasa

  Kurikulum

  / / / / / /

  2 Mesyuarat Panitia Geografi / / / / / /

  3 Menjawab Soalan-soalan Tahun

  Lepas

  / / / /

  4 Kem Geografi /

  5 Ceramah Teknik Menjawab /

  6 Menjawab Soalan-soalan Penting / / / / / / / / /

  7 Mengulangkaji Pelajaran / / /

  8 Kuiz Geografi / / / / / / / / / /

  9 Peperiksaan Dalaman / / / /

  10 PMR /

  CARTA GANTT PERANCANGAN AKTIVITI

  PANITIA 2011

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  12/18

  / Pelaksanaan

  PENUTUP - Pelan Tindakan Geografi 2011 yang dirancang ini diharapkan dapat memberi panduan kepada guru-

  guru serta pihak sekolah dalam usaha mempertingkatkan prestasi pelajar-pelajar SMK Guar Perahu Indah.

  Kerjasama daripada semua pihak akan dapat melincinkan urusan pentadbiran