perancangan strategik geog

Upload: cekgu-maziah-ismail

Post on 06-Apr-2018

290 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  1/18

  PERANCANGAN STRATEGIK

  PANITIA GEOGRAFI

  PERANCANGAN STRATEGIK

  su/smkgpi10

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  2/18

  (MATA PELAJARAN GEOGRAFI)

  CARTA ORGANISASI PANITIA GEOGRAFI 2011

  VISI SEKOLAH

  Sekolah Menengah Kebangsaan Guar Perahu Indah sekolah terbilang di Seberang Perai Tengah

  menjelang 2012.

  su/smkgpi10

  PENASIHAT (PENGETUA)

  EN.MASRI B.ABDULLAH

  PENGERUSI (PK1)

  EN.WAN MOHD AMIR B.MATREJAB

  KETUA PANITIA

  SURAINI BINTI OTHMAN

  SETIAUSAHA

  PN.AISHAH FIZA BINTI AWANG

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  3/18

  MISI PANITIA

  Menentukan supaya pengajaran dan pembelajaran Geografi selaras dan mencapai matlamat Dasar

  Pelajaran Kebangsaan.

  Menentukan pengajaran guru dipertingkatkan supaya pembelajaran pelajar-pelajar mencapai

  peningkatan kelulusan.

  Menentu, mengawal dan menyelaras aktiviti kurikulum untuk mencapai kejayaan di pelbagai

  peringkat.

  Memupuk perpaduan, keharmonian dan nilai-nilai mulia yang tinggi di kalangan guru dan pelajar.

  OBJEKTIF/MATLAMAT

  Mempertingkatkan penguasaan asas dalam Geografi.

  Mempertingkatkan aktiviti latih tubi di bilik darjah dan di rumah.

  Mempertingkatkan keupayaan dan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah dalam Geografi.

  Mewujudkan pelajar-pelajar yang berketrampilan dan cemerlang dalam Geografi.

  Meningkatkan prstasi pencapaian Geografi PMR dari segi kualiti dan kuantiti.

  Memastikan prstasi PMR dan SPM secara keseluruhan cemerlang berterusan.

  Meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kepentingan Geografi masa kini.

  Menanamkan minat untuk belajar Geografi dan memajukan diri.

  Menggalakkan pelajar agar dapat memahami penggunaan Geografi baik dari segi menulis maupun

  bertutur.

  su/smkgpi10

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  4/18

  1. Mengikut semua arahan yang diberikan oleh pihak Sekolah, Jabatan dan Kementerian.

  2. Melaksanakan semua program yang dirancang oleh pihak Sekolah, Jabatan dan Kementerian.

  3. Meningkatkan pencapaian dan prestasi subjek Geografi dalam semua peperiksaan awam dan dalaman.

  4. Menyediakan alat bantu mengajar yang baru dan cukup kepada guru-guru Geografi supaya dapat

  memantapkan kaedah P&P.

  5. Menjadikan panitia Geografi sebagai panitia yang paling sistematik dan cemerlang.6. Memantapkan keberkesanan pengurusan panitia.

  Panitia Geografi

  Visi Sekolah :

  Sekolah Menengah Kebangsaan Guar Perahu Indah sekolah terbilang di Seberang Perai Tengah

  menjelang 2012.

  Misi Panitia :

  1. Menentukan supaya pengajaran dan pembelajaran Geografi selaras dan mencapai Dasar Pelajaran

  Kebangsaan.

  su/smkgpi10

  FOKUS UTAMA PANITIA

  GEOGRAFI

  PELAN STATEGIK PANITIA

  GEOGRAFI

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  5/18

  2. Menentukan pengajaran guru dipertingkatkan supaya pembelajaran pelajar-pelajar mencapai

  peningkatan kelulusan.

  3. Menentu, mengawal dan menyelaras aktiviti kurikulum untuk mencapai kejayaan di pelbagai

  peringkat.4. Memupuk perpaduan, keharmonian dan nilai-nilai mulia yang tinggi di kalangan guru dan pelajar.

  Objektif:

  1. Mempertingkatkan penguasaan asas dalam Geografi.

  2. Mempertingkatkan aktiviti latih tubi di bilik darjah dan di rumah.

  3. Mempertingkatkan keupayaan dan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah dalam Geografi.

  4. Mewujudkan pelajar-pelajar yang berketrampilan dan cemerlang dalam Geografi.

  5. Meningkatkan prstasi pencapaian Geografi PMR dari segi kualiti dan kuantiti.

  6. Memastikan prstasi PMR dan SPM secara keseluruhan cemerlang berterusan.

  7. Meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kepentingan Geografi masa kini.

  8. Menanamkan minat untuk belajar Geografi dan memajukan diri.

  su/smkgpi10

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  6/18

  BI

  L

  STRATEGIK AKTIVITI TANGGUNGJAW

  AB

  SASARA

  N

  KOS T/MUL

  A

  T/AKHIR INDIKAT

  OR

  KEJAYA

  AN

  1 Mesyuarat

  Jawatankuasa

  kurikulum

  Mesyuarat

  dan

  perbincangan

  Ketua Panitia - - Januari Septemb

  er

  2 MesyuaratPanitia

  Mesyuaratdan

  perbincangan

  Guru-guruGeografi

  - - Januari September

  3 Latih-tubi

  Efektif

  Menjawab

  soalan-soalan

  tahun lepas.

  Guru-guru

  Tingkatan 3

  Pelajar

  Tingkatan

  3

  RM 100 Mei Ogos

  4 Program Khas

  Peningkatan

  Geografi

  -Kem

  Geografi

  -CeramahTeknik

  menjawab

  Semua Guru

  Geografi

  Pelajar

  PMR

  RM 100 Jun Julai

  5 Bulan Geografi - Kuiz

  Geografi

  -Syarahan

  - Menghayati

  Guru-guru

  Geografi

  Semua

  Pelajar

  RM 100 Ogos Ogos

  su/smkgpi10

  PELAN TAKTIKAL

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  7/18

  Hari Merdeka

  6 Gerak Gempur

  Geografi

  Menjawab

  soalan-soalan

  penting

  Guru-guru

  Tingkatan 3

  Pelajar

  Tingkatan

  3

  RM 100 Mei Ogos

  7 Kelas

  Tambahan

  Geografi

  Mengulangkaj

  i pelajaran

  Semua guru

  Geografi

  Pelajar

  Tingkatan

  3

  RM 100 April Ogos

  Nama Program/Aktiviti : Program Mengelap Bintang

  Objektif Program : Meningkatkan bilangan pelajar mencapai gred A dalam PMR.

  Proses Aliran Kerja

  LANGKA

  H

  PROSES KERJA TEMPOH/TARIKH TANGGUNGJAWAB CATATAN

  1 Penzahiran Maklumat 1 hari (1/2) Ketua Panitia

  2 Penubuhan Jawatankuasa &

  Mesyuarat

  1 hari ( 3/2) Ketua Panitia

  3 Majlis Pelancaran 1 hari ( 15/2) AJK Panitia

  4 Pemilihan Pelajar Mengikut

  Kategori & Punca Kelemahan

  7 hari (17/1 24/1) AJK

  5 Rawatan Berkumpulan 1 bulan (1/2 -1/3) AJK

  6 Ujian Penilaian 5 hari (7/3 -11/3) AJK

  7 Rawatan Individu 7 bulan (21/3 AJK

  su/smkgpi10

  PELAN OPERASI

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  8/18

  28/10)

  8 Post-mortem1 hari ( 1/11)

  Ketua Panitia

  Nama Program/Aktiviti : Bengkel Teknik Menjawab Soalan PMR

  Objektif Program : Menyediakan pelajar dengan teknik menjawab yang betulProses Aliran Kerja

  LANGKA

  H

  PROSES KERJA TEMPOH/TARIKH TANGGUNGJAWAB CATATAN

  1 Penzahiran Maklumat 1 hari Guru yang

  menghadiri kursus

  2 Penentuan Tempat dan

  Tarikh

  1 hari Guru yang

  menghadiri kursus

  3 Edaran Surat Panggilan

  Menghadiri Kursus

  1 hari Setiausaha Panitia

  Geografi

  4 Penyediaan Tempat 1 hari Panitia Geografi

  5 Bengkel Teknik Menjawab

  Soalan

  1 hari Pelajar

  6 Mengemas 1 hari Panitia Geografi

  su/smkgpi10

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  9/18

  7 Post-mortem 1 hari Ketua Panitia

  Nama Program/Aktiviti : Bulan GeografiObjektif Program : Merangsang minat dan keyakinan yang tinggi terhadap mata pelajaran Geografi

  Proses Aliran Kerja

  LANGKA

  H

  PROSES KERJA TEMPOH/TARIKH TANGGUNGJAWAB CATATAN

  1 Penzahiran Maklumat 1 hari (3/5) Ketua Panitia

  2 Penubuhan Jawatankuasa

  dan Mesyuarat

  1 hari ( 3/5) Ketua Panitia

  3 Penentuan Tempat dan

  Tarikh

  1 hari (3/5) AJK Panitia Geografi

  4 Kuiz Geografi 1 minggu ( 9/5

  13/5)

  AJK

  5 Mesyuarat Penyelarasan 1 hari ( 14/6) Ketua Panitia

  su/smkgpi10

  PELAN OPERASI

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  10/18

  6 Menghasilkan Modul

  Geografi

  Setiap hari Rabu AJK

  7 Syarahan Topik bicara

  Geografi

  Setiap minggu AJK

  8 Pertandingan Melukis Poster 1 minggu AJK

  9 Majlis Penyampaian Hadiah 1 hari AJK

  Nama Program/Aktiviti : Latih-tubi (Drilling)

  Objektif Program : Memantapkan kefahaman dan memperbaiki kelemahan pelajar.

  Proses Aliran Kerja

  LANGKA

  H

  PROSES KERJA TEMPOH/TARIKH TANGGUNGJAWAB CATATAN

  1 Penzahiran Maklumat 1 hari (19/7) Ketua Panitia

  2 Pengumpulan Soalan 7 hari ( 20/7 27/7) Guru Mata Pelajaran

  3 Menganalisis Soalan 3 hari (28/7 30/7) Guru Mata Pelajaran

  4 Pemberian Latih-tubi Tajuk

  Terpilih/Secara Topikal

  1 bulan (Ogos) Guru Mata Pelajaran

  5 Pemberian Latihan Latih-tubi 2 bulan (Sept Okt) Guru Mata Pelajaran

  su/smkgpi10

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  11/18

  Berorentasi Soalan PMR

  6 Penilaian Keberkesanan 1 hari (15 Nov) Guru Mata Pelajaran

  su/smkgpi10

  BIL AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT

  1 Mesyuarat & Jawatankuasa

  Kurikulum

  / / / / / /

  2 Mesyuarat Panitia Geografi / / / / / /

  3 Menjawab Soalan-soalan Tahun

  Lepas

  / / / /

  4 Kem Geografi /

  5 Ceramah Teknik Menjawab /

  6 Menjawab Soalan-soalan Penting / / / / / / / / /

  7 Mengulangkaji Pelajaran / / /

  8 Kuiz Geografi / / / / / / / / / /

  9 Peperiksaan Dalaman / / / /

  10 PMR /

  CARTA GANTT PERANCANGAN AKTIVITI

  PANITIA 2011

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  12/18

  / Pelaksanaan

  PENUTUP - Pelan Tindakan Geografi 2011 yang dirancang ini diharapkan dapat memberi panduan kepada guru-

  guru serta pihak sekolah dalam usaha mempertingkatkan prestasi pelajar-pelajar SMK Guar Perahu Indah.

  Kerjasama daripada semua pihak akan dapat melincinkan urusan pentadbiran panitia dan dapat menjayakan aktiviti

  yang dirancang supaya dapat melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Sekian.

  DISEDIAKAN OLEH, DISAHKAN OLEH,

  ................................................ ...............................................

  (SURAINI BINTI OTHMAN)

  KETUA PANITIA GEOGRAFI SMKGPI 2010

  su/smkgpi10

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  13/18

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUAR

  PERAHU INDAH

  14400 KUBANG SEMANG, SEBERANG PERAI

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  14/18

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUAR PERAHU INDAH

  PROGRAM KECEMERLANGAN GEOGRAFI (PMR/2011)

  1. PENGENALAN

  Bagi merealisasi visi dan misi sekolah untuk melahirkan pelajar yang berilmu dan menjadi model insan

  yang berguna, Panitia Geografi SMK Guar Perahu Indah menyahut seruan ini dengan harapan program

  yang bakal dilaksanakan dapat melahirkan insan yang cemerlang dan terbilang dari segi akademik.

  2. OBJEKTIF PROGRAM

  2.1 Meningkatkan kualiti pencapaian pelajar-pelajar PMR sehingga 100% pelajar lulus bagi mata

  pelajaran Geografi.

  2.2 Setiap pengisian kelas tambahan dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan.

  2.3 Menjadikan SMK Guar Perahu Indah sebagai sekolah cemerlang menjelang tahun 2011.

  3. PENGISIAN PROGRAM

  3.1 Kelas Bimbingan (Anda Boleh)

  3.2 Teknik menjawab soalan.

  3.3 Gerak Gempur

  4. STRATEGI PELAKSANAAN

  4.1 Menentukan sasaran kumpulan

  a) Kumpulan Cemerlang

  b) Kumpulan Sederhana

  c) Kumpulan Pemulihan

  5. PELAKSANAAN DAN AKTIVITI(Sila lihat lampiran)

  6 ANGGARAN PERBELANJAAN (RM 360 00 + 156 00 = 516 00)

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  15/18

  7. PENUTUP

  Dengan berbekalkan usaha yang bersungguh-sungguh dan harapan semoga kecemerlangan SMK GuarPerahu Indah dapat dicapai oleh pelajar-pelajar yang akan menghadapai PMR pada tahun ini.

  Disediakan oleh, Disokong oleh,

  (SURAINI BINTI OTHMAN) (WAN JALILAH BINTI KAMARUL ARIFFIN)

  Ketua Panitia Geografi Ketua Bidang Kemanusiaan

  SMK GUAR PERAHU INDAH SMK GUAR PERAHU INDAH

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  16/18

  PELAN OPERASI PROGRAM KECEMERLANGAN GEOGRAFI (PMR/2011)

  BI

  L

  PROGRAM/AKTIVITI KUMPULAN

  SASARAN

  MASA ANGGARAN

  PERBELANJAAN

  TINDAKAN BIDANG TUGAS

  1 Kelas Bimbingan (Anda Boleh). - Cemerlang ( 2

  topik )

  - Sederhana (1

  topik)

  - Pemulihan (30

  soalan)

  Minggu 1 & 3

  8.30 10.00

  (Tingkatan 3G)

  10.00 11.30

  (Tingkatan 3U)

  Minggu 2 & 4

  8.30 10.00

  (Tingkatan 3A)

  10.00 11.30

  (Tingkatan 3R)

  RM 360.00 Ketua Panit ia - MengedarkanJadual Kelas

  Bimbingan.

  - Surat kepada

  waris.

  - Menyediakan

  bahan untuk kelas

  bimbingan.

  2 Teknik Menjawab Soalan Semua Pelajar Motivasi - Unit Bimbingan dan

  Kaunseling

  - Menyediakan

  tempat dan

  penceramah.

  3 Gerak Gempur Tingkatan 3 Ikut Jadual Kelas RM 156.00 Ketua Panit ia - Menyediakan

  bahan untuk gerak

  gempur.

  su/smkgpi10

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  17/18

  ANALISA TENAGA PENGAJAR

  l Nama K/P Opsyen Kelas

  diajar

  Pengalaman

  Mengajar

  Catatan

  01 SURAINI BINTI OTHMAN 671225025290 MULTIMEDIA

  INTERAKTIF/

  GEOGRAFI

  3G, 3U, 3A

  DAN 3R

  21 TAHUN KETUA PANITIA

  02 AISHAH FIZA BINTI

  AWANG

  760110075188 PERAKAUNA

  N/MATEMATI

  K

  I G, 1A, 1R

  DAN 1U

  10 TAHUN SETIAUSAHA

  03 BADARIAH BINTI BAKAR 581217075504 KEMAHIRAN

  HIDUP

  1P 31 TAHUN

  04 HANIZA BINTI HASSAN 770410076042 PENGURUSA

  N

  PERNIAGAA

  N

  2U, 2A, 2P 8 TAHUN

  06 NOOR SAWANA BINTI

  SABARUDIN

  850623075350 FIZIK/

  MATEMATIK

  2G, 2R, 2 TAHUN

  su/smkgpi10

 • 8/3/2019 PERANCANGAN STRATEGIK GEOG

  18/18

  PENYEDIA SOALAN GEOGRAFI

  TINGKATAN UJIAN PRESTASI 1 PEPERIKSAAN

  PERTENGAHANTAHUN

  UJIAN PRESTASI 2 PEPERIKSAAN

  AKHIR TAHUN

  1 PN.AISHAH FIZA PN.AISHAH FIZA PN.AISHAH FIZA PN.AISHAH FIZA

  2 PN.HANIZA PN.HANIZA PN.SAWANA PN.SAWANA

  3 PN.SURAINI PN.SURAINI PN.SURAINI PN.SURAINI

  su/smkgpi10