pelan strategik panitia sains 2016 baru

58
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1 Isi Kandungan 1 2 Visi, Misi, Moto, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Sains 2-3 3 Pendahuluan, Rasional, Matlamat Panitia dan Objektif Panitia 4-5 4 Carta Organisasi Panitia 6 5 Maklumat Guru Mata Pelajaran 7 6 Analisis SWOT 8-11 7 Perancangan Strategik Panitia 13 8 PELAN TAKTIKAL 15 - 20 9 PELAN OPERASI 22 - 39 10 Carta Gantt Pelaksanaan Rancangan Panitia 40 - 41 13 Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 2016 42 - 43 11 Analisis Pencapaian Murid Peperiksaan UPSR 44 12 Analisis Pencapaian Murid Peperiksaan Akhir Tahun 45 - 50 1

Upload: eda-mahfudz

Post on 29-Jan-2016

351 views

Category:

Documents


37 download

DESCRIPTION

Academic

TRANSCRIPT

Page 1: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA SURAT

1 Isi Kandungan 1

2 Visi, Misi, Moto, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Sains 2-3

3 Pendahuluan, Rasional, Matlamat Panitia dan Objektif Panitia 4-5

4 Carta Organisasi Panitia 6

5 Maklumat Guru Mata Pelajaran 7

6 Analisis SWOT 8-11

7 Perancangan Strategik Panitia 13

8 PELAN TAKTIKAL 15 - 20

9 PELAN OPERASI 22 - 39

10 Carta Gantt Pelaksanaan Rancangan Panitia 40 - 41

13 Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 2016 42 - 43

11 Analisis Pencapaian Murid Peperiksaan UPSR 44

12 Analisis Pencapaian Murid Peperiksaan Akhir Tahun 45 - 50

1

Page 2: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

VISIPENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI MELESTARI SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN

POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

MOTOPINTAR BESTARI

2

Page 3: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan

yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah

bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap

keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS

Pendidikan Sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitatif, dinamik,

3

Page 4: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi

Pendahuluan : Panitia Sains merupakan satu unit yang telah diperkenalkan disemua sekolah bagi membantu murid

membentuk pengetahuan dalam mata pelajaran Sains dalam kehidupan seharian . Panitia ini juga

membantu murid meningkatkan kemahiran dalam kemahiran proses Sains yang diketengahkan dalam mata

pelajaran ini. Selain itu panitia ini juga menjalankan projek-projek dan pelbagai aktiviti yang berkaitan

dengan Sains. Panitia ini juga berperanan untuk meningkatkan prestasi murid melalui ujian –ujian yang

dijalankan pada setiap bulan. Ini bagi meningkatkan prestasi murid dalam mata pelajaran Sains yang

semakin mencabar pada masa kini .Justeru ini panitia Sains berusaha kearah memartabatkan Sains sebagai

mata pelajaran yang diminati oleh murid.

Rasional : Meningkatkan prestasi Sains murid melalui pelbagai program yang telah dirancang. Panitia juga boleh

membantu murid untuk menjadikan Sains mata pelajaran yang berguna dalam kehidupan seharian murid.

Matlamat : Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Sains bagi tahun ini diadakan dengan matlamat untuk memperbaiki

dan meningkatkan lagi pengetahuan murid dalam bidang Sains umumnya dan kemahiran proses Sains

khasnya di dalam dan di luar bilik darjah, sejajar dengan hasrat melahirkan masyarakat saintifik yamg

berkemahiran tinggi dalam bidang Sains dan teknologi.

4

Page 5: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

Objektif

1. Meningkatkan peratus kelulusan murid dalam mata pelajaran Sains setiap tahun sehingga mencapai 100%.

2. Merangsang murid supaya berfikir secara kreatif dan kritis seterusnya membina kebolehan murid untuk menjawab soalan–

soalan kemahiran Sains dengan baik dan soalan KBAT.

3. Menambah dan mengembangkan idea serta pengetahuan murid yang sedia ada dalam bidang Sains, seterusnya menarik minat

mereka untuk mendalami bidang Sains ke tahap yang lebih tinggi dan menjadikan UPSR sebagai batu loncatan untuk pergi jauh

dalam bidang Sains.

4. Menanam sikap positif murid terhadap keupayaan mereka dalam bidang Sains melalui motivasi kendiri dan membentuk

keyakinan terhadap kebolehan mereka.menguasai kemahiran proses Sains melalui program atau aktiviti yang dilaksanakan

seterusnya boleh menjawab soalan UPSR dengan penuh keyakinan.

5. Menjana pemikiran yang rasional untuk melengkapkan diri dari segi rohani,jasmani,emosi dan intelek dalam membuat satu-satu

pertimbangan melalui proses penerimaan maklumat dan kebolehan mentafsir yang murid dalam bidang Sains.

6. Membina budaya ilmu dalam diri murid dengan menjadikan Sains sebagai satu cabang ilmu yang membentuk keperibadian yang

cemerlang.

5

Page 6: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

6

CARTA ORGANISASI PANITIA SAINS 2016

PENGERUSITN.HJ HAMID BIN MASDEWI

GURU BESAR

NAIB PENGERUSIEN HILMY BIN MAT NAYAN @ OTHMAN

GPK TADBIR DAN KURIKULUM

KETUA PANITIAPN. IKA LIANA BT. HJ KHALID

Page 7: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

MAKLUMAT GURU SAINS SK KEMENTAH 2016

NAMANO FAIL JPWPKL OPSYEN KATEGORI

BILANGAN TAHUN

BERKHIDMAT

TARIKH SAH

JAWATAN

KELULUSAN AKADEMIK

KELULUSAN IKHTISAS

Ika-Liana Bt Hj Khalid 01-60048 Sains SR DG44 11 2/1/2005 MSc KPLI Sains

Ahmad Mahyuddien Bin Mahmud 01-62860 Sains SR DG44 10 1/3/2006 BSc (Hons) KPLI Sains

Nurliyana Bt Sarip 01-68555 Sains SR DG41 4 16/1/2013 SPM Ijazah Sarjana 7

SETIAUSAHAPN . NURLIYANA BINTI SARIP

AJKEN AHMAD MAHYUDDIEN BIN MAHMUDEN MOHD NORHASLAM BIN MOHD NOR

Page 8: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

Muda Pendidikan

Mohd Norhaslam Bin Mohd Nor 01-72707 Sains SR DC41 1 SPM Ijazah Sarjana Muda

Pendidikan

ANALISIS SWOT – Panitia Sains SK Kementah 2016

Kekuatan (S)

S1. Mempunyai guru terlatih yang berpengalaman

S2. Bilik Sains yang lengkap dengan kemudahan asas

S3. Dua orang guru berpengalaman lebih 10 tahun mengajar Sains

S4. Mempunyai guru yang berpengalaman dalam menanda

Kelemahan (W)

W1. Masih terdapat murid yang tidak menguasai kemahiran 3 M

W2. Murid kurang memahami Kemahiran Proses Sains

W3. Pencapaian A dalam Sains belum memuaskan

W4. Murid kurang minat mata pelajaran Sains.

8

Page 9: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

kertas UPSR .

Peluang (0)

O1. PIBG sangat memberi sokongan

O2. Sikap ibu bapa yang positif

O3. Guru komited dalam pengajaran

O4. Bahan-bahan dan alatan Sains yang baru dan mencukupi untuk

menjalankan amali

Cabaran / Ancaman (T)

T1. Murid yang lemah, ketidakhadiran murid ke sekolah atas sebab

tertentu dan murid sering berpindah masuk dan keluar

T2. Guru selalu keluar atas arahan JPN/PPD

T3. Murid tidak menunjukkan minat dan menumpukan perhatian

semasa proses PdP

T4. Ibu bapa murid kurang mengambil tahu hal pembelajaran murid

COWS / TOWS MATRIKS – Panitia Sains SK Kementah 2016

DALAMAN

LUARAN

S ( STRENGTH ) – KEKUATAN

S1. Mempunyai guru terlatih yang berpengalaman

S2. Bilik Sains yang lengkap dengan kemudahan asas

S3. Dua orang guru berpengalaman lebih 10 tahun mengajar Sains

S4. Mempunyai guru yang berpengalaman

W ( WEAKNESS ) – KELEMAHAN

W1. Masih terdapat murid yang tidak menguasai kemahiran 3 M

W2. Murid kurang memahami Kemahiran Proses Sains

W3. Pencapaian A dalam Sains belum memuaskan

W4. Murid kurang minat mata pelajaran Sains.9

Page 10: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

dalam menanda kertas UPSR .

O ( OPPORTUNITIES ) - PELUANG

O1. PIBG sangat memberi sokonganO2. Bengkel pemantapan Sains kerap diadakan

untuk guru oleh PPD dan JPNO3. Guru komited dalam pengajaranO4. Bahan-bahan dan alatan Sains yang baru

dan mencukupi untuk menjalankan amali

SO - Strategik ( Action Word )

S1 + S2 + S3 + S4 + O3 +O4 Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan

S1 + S2 +S3 + O1+O2 + O3Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains

WO - Strategik

W1 + W2 + W3 + W4 +O2 + O3Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains

W3+ W4 + O1 + O3 + O4Menarik minat murid terhadap mata pelajaran Sains

T (THREATS) – CABARAN /ANCAMAN

T1. Murid yang lemah, ketidakhadiran murid ke sekolah atas sebab tertentu dan murid sering berpindah masuk dan keluar

T2. Guru selalu keluar atas arahan JPN/PPDT3. Murid tidak menunjukkan minat dan

menumpukan perhatian semasa proses P&P

T4. Ibubapa murid kurang mengambil tahu hal pembelajaran murid

ST - Strategik

S1 + S2+ T2Menyediakan modul pengajaran Sains

WT - Stategik

W2 + W3 + T1 +T2Mengurangkan masalah ponteng di kalangan murid.Menambah bahan latih tubi kepada murid

W1 + T2Meningkatkan kecemerlangan guru Menyediakan pakej bahan PdP Sains untuk tugasan murid.

KETERANGAN

10

Page 11: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

S-O : GUNA KEKUATAN DAN REBUT PELUANG

S-T : GUNA KEKUATAN DAN ELAK ANCAMAN

W-O : ATASI KELEMAHAN DAN REBUT PELUANG

W-T : ATASI KELEMAHAN DAN ELAK ANCAMAN

STRATEGI

JENIS STRATEGI STRATEGI-STRATEGI YANG TELAH DIJANA

S1 + S2 + S3 + S4 + O3 +O4 S1.

1. Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan

S1 + S2 + S3 + O1 + O2 + O3 S2 2. Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains

W3 + W4 + O1 + O3 + O4 S3 3. Menarik minat murid terhadap mata pelajaran Sains

11

Page 12: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

W1 + T2 S4 4. Meningkatkan kecemerlangan guru. Menyediakan pakej bahan PdP Sains untuk tugasan murid

W1 + W2 + W3 + W4 +O2 + O3 S5 5. Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains

12

Page 13: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

PELAN STRATEGIK 2016 – 2020PANITIA SAINS

SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR

PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 - Panitia Sains SK Kementah

ISU STRATEGIKMATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KPI

SASARANINISIATIF / STRATEGI

2016 2017 2018 2019 2020

1.Penguasaan murid didalam KPS masih lemah

2.Pengetahuan

Meningkatkan prestasi murid dalam Sains

Meningkatkan penguasaan, pengetahuan dan kemahiran murid serta memberi

Bilangan 100% kelulusan dalam Sains

100% 100% 100% 100% 100% S1 Memastikan PdP yang berkesan

S2 Mengukuhkan pencapaian murid

13

Page 14: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

sedia ada murid amat kurang dan pendedahan awal murid terhadap Sains juga amat terbatas

pendedahan awal dan minat mengenai Sains kepada murid.

dalam Sains

S3 Menarik minat murid terhadap mata pelajaran Sains

S4 Meningkatkan kecemerlangan guru. Menyediakan pakej bahan PdP Sains untuk tugasan

murid

S5 Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains

14

Page 15: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

PELAN TAKTIKAL 2016PANITIA SAINS

SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR

Pelan Taktikal 2016 – Panitia Sains SK Kementah 2016

Strategi 1 - Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan

Bil. Program / Projek

Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Pelan Kontigensi

1 Bijak Mengajar Semua guru Sains Mac - November

RM 100 Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains

Guru dapat mengaplikasikan kemahiran dalam

Kursus Dalaman

15

Page 16: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

pembelajaran dan pengajaran

2 Pembinaan modul soalan Tahun 1 - 6

Semua guru Sains Mac - November

RM500 Memperbanyakkan koleksi bahan pembelajaran dan pengajaran

Murid dapat membuat latih tubi dengan banyak melalui bahan yang telah dibina

Perkembangan staff

Pelan Taktikal 2016 – Panitia Sains SK Kementah 2016

Strategi 2 - Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains

Bil. Program / Projek

Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Pelan Kontigensi

1 Teknik menjawab Kertas 1 dan Kertas 2 UPSR

Ketua Panitia Sains

2 kali (Feb - Ogos)

RM 500PIBG

Murid tahu cara menjawab soalan sebenar dan cara pemarkahan

Bilangan murid mendapat A dan lulus dalam UPSR meningkat

Teknik menjawab soalan oleh guru Sains

16

Page 17: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

(dalaman)

2. Panduan menjawab soalan Sains bagi murid Tahun 4 dan 5

Ketua Panitia Sains

2 kali (April- Jun) RM500PIBG

Murid tahu cara menjawab soalan sebenar dan cara pemarkahan

Bilangan murid mendapat A dan lulus dalam PPT dan PAT meningkat

Teknik menjawab soalan oleh guru Sains(dalaman)

3. Kelas tambahan UPSR anjuran ATM

GPK 1 dan Penyelaras Tahun 6 dan PIBG

4 kali sebulan (Feb –Ogos)

Bayaran dari murid RM 20 sebulan

Murid lulus dalam peperiksaan UPSR meningkat kepada 100%

Bilangan murid mendapat A dan lulus dalam UPSR meningkat

Kelas Tambahan Malam (ATM)

4. Kelas tambahan UPSR Tahun 6

GPK 1 dan Penyelaras Tahun 6 dan PIBG

4 kali sebulan (Feb–Ogos)

Setiap Isnin & Selasa danCuti Sekolah

Bayaran dari muridRM40 setahun

Murid lulus dalam peperiksaan meningkat kepada 100%

Bilangan murid mendapat A dan lulus dalam UPSR meningkat .

Kelas tambahan Sabtu, Intensif Isnin & Selasa dan Cuti Sekolah

Bil. Program / Projek

Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Pelan Kontigensi

5. Latih tubi berasaskan modul oleh guru Sains tahun 6

Semua guru Sains Tahun 6

Mac-Sept Bayaran dari murid RM 15 setahun

100% murid dapat memanfaatkan bahan

Bilangan muridmendapat A dan lulus dalam UPSR meningkat

Program Klinik Sains

6. Sains bersama Akhbar DIDIK

Semua guru Sains Tahun 6

Jan- SeptSetiap hari Isnin

Bayaran dari muridRM 40 setahun

100% murid dapat memanfaatkan bahan

Bilangan murid mendapat A dan lulus dalam

Tutorial Akhbar DIDIK

17

Page 18: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

UPSR meningkat

Pelan Taktikal 2016 – Panitia Sains SK Kementah 2016

Strategi 3 - Menarik minat murid terhadap mata pelajaran Sains

Bil. Program / Projek

Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Pelan Kontigensi

1 Terokai Dunia Sains

Semua guru Sains April Rm 400PIBG

Semua murid Tahun 1- 6 mengambil bahagian

Bilangan murid meminati Sains bertambah

Program Minggu Panitia Sains 2016

18

Page 19: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

2 Pertandingan Reka Binaan

Guru Sains Tahun 6

1 hari (Oktober)

Sumber dari murid

Mencungkil idea kreativiti murid

Bilangan murid meminati Sains bertambah

Aktiviti selepas UPSR

3 Perlumbaan Kereta Buatan Sendiri

Guru Sains Tahun 6

1 hari (Oktober)

Sumber dari murid

Mencungkil idea kreativiti murid

Bilangan murid meminati Sains bertambah

Aktiviti selepas UPSR

4 Program Popkuiz Sains

Semua guru Sains Hari Rabu setiap minggu (Feb– Sept)

RM 200PIBG

Semua murid dapat pengetahuan Sains

Bilangan murid meminati Sains bertambah

Perhimpunan pagi Rabu

5 Lawatan Sambil Belajar

Semua guru Sains 1 hari(Jun)

RM 60 seorang Semua murid dapat pengetahuan Sains

Bilangan murid meminati Sains bertambah

Lawatan Sambil Belajar

Pelan Taktikal 2016 – Panitia Sains SK Kementah 2016

Strategi 4 - Meningkatkan kecemerlangan guru. Menyediakan pakej bahan PdP Sains untuk tugasan

murid

Bil. Program / Projek

Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Pelan Kontigensi

1 Celik ICT Semua guru Sains Mac- Oktober Memantapkan kemahiran guru mengajar Sains

Guru dapat mengaplikasikankemahiran ICT

Perkembangan Staf

19

Page 20: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

menggunakan peralatan ICT dan penggunaan VLE-Frog

dalam pembelajaran dan pengajaran

2 Peta Pemikiran I-Think Sains

Semua guru Sains Mac- Oktober Memantapkan kemahiran guru membina dan mengajar menggunakan peta I-Think Sains

Guru dapat mengaplikasikan kemahiran dalam pembelajaran dan pengajaran

Perkembangan Staf

3 Didik Hibur Sains Semua guru Sains Jan – Oktober Memantapkan kemahiran guru menyelitkan unsur Didik Hibur di dalam kelas

Guru dapat mencipta dan mengaplikasikan unsur Didik Hibur dalam pembelajaran dan pengajaran

Perkembangan staf

Pelan Taktikal 2016 – Panitia Sains SK Kementah 2016

Strategi – 5 Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains

Bil. Program / Projek

Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber Output KPI Pelan Kontigensi

1 Kursus Peningkatan PdP (secara dalaman)

Semua guru Sains Februari (1 hari)

4 orang x 1 hari x RM5 = RM 20

Meningkatkan kemahiran guru mengajar Sains

Guru dapat mengaplikasikankemahiran dalam pembelajaran dan

Perkembangan Staf

20

Page 21: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

pengajaran

2 Taklimat Penataran Format Baru Sains UPSR(secara dalaman)

Semua guru Sains Januari(1 hari)

4 orang x 1 hari x RM5 = RM 20

Meningkatkan pemahaman guru tentang format UPSR terutama guru tahun 1 hingga 3

Guru faham dan mahir dengan format baru UPSR

Perkembangan Staf

3 Bengkel Pembinaan Items mengikut konstruk

Semua guru Sains Mac(1 hari)

4 orang x 1 hari x RM5 = RM 20

Meningkatkan pemahaman guru tentang pembinaan item soalan mengikut konstruk dan menyediakan JSU

Guru membina soalan ujian mengikut konstruk dan menyediakan JSU

Perkembangan staf

21

Page 22: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

PELAN OPERASI 2016PANITIA SAINS

SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR

PELAN OPERASI 1 – Panitia Sains SK Kementah 2016

Pelan Operasi 1 : Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan

Nama Program Bijak MengajarRasional Meningkatkan kemahiran guru Sains berdasarkan penguasaan Kemahiran Proses SainsObjektif Memantapkan kemahiran guru yang mengajar SainsTempoh Mac - November

22

Page 23: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

Kumpulan Sasaran Semua guru Panitia SainsGuru Terlibat Semua guru Panitia SainsProses Kerja 1. Taklimat program pada awal bulan Mac 2016

2. Perbincangan pelaksanaan dengan semua guru Sains3. Pelaksanaan aktiviti

Pengesahan kehadiran Surat menyurat Jadual Program Tempat dan bahan keperluan program

4. Penilaian dan Pelaporan KPI5. Kos = RM100

Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semsa dan akan datang)

PELAN OPERASI 1 – Panitia Sains SK Kementah 2016

Pelan Operasi 1 : Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan

Nama Program Pembinaan Modul Soalan Tahun 1 hingga 6Rasional Memperbanyakkan koleksi bahan pembelajaran dan pengajaranObjektif Meningkatkan kemahiran guru dalam menghasilkan soalan-soalan berdasarkan JSU yang telah ditetapkan dan

soalan KBAT

23

Page 24: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

Tempoh Mac - NovemberKumpulan Sasaran Semua guru Panitia SainsGuru Terlibat Semua guru Panitia SainsProses Kerja 1. Taklimat program pada awal bulan Mac 2016

2. Perbincangan pelaksanaan dan agihan tugas dengan semua guru Sains3. Pelaksanaan aktiviti

Pengesahan kehadiran Surat menyurat Pengagihan tugas guru untuk membuat modul dari Tahun 1 hingga 6 Tempat dan bahan keperluan program

4. Penilaian dan Pelaporan KPI5. Kos = RM500

Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semsa dan akan datang)

PELAN OPERASI 2 – Panitia Sains SK Kementah 2016

Pelan Operasi 2 : Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains

Nama Program Teknik Menjawab Kertas 1 dan Kertas 2 UPSRRasional Murid perlu menguasai teknik menjawab soalan yang menepati kehendak soalan dan pemarkahanObjektif 1. Memberi pendedahan kaedah menjawab soalan yang betul dan tepat mengikut format UPSR

24

Page 25: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

2. Murid lebih yakin semasa menjawab dalam peperiksaan dalaman dan UPSRTempoh Dua kali (Februari hingga Ogos)Kumpulan Sasaran Semua murid Tahun 6 yang akan menduduki UPSR 2016Guru Terlibat Guru Sains tahun 5 dan 6Proses Kerja 1. Taklimat program pada awal bulan Februari 2016

2. Perbincangan pelaksanaan dan agihan tugas dengan AJK Program3. Mempromosikan program – surat pemberitahuan kepada ibu bapa dan murid4. Pelaksanaan aktiviti

Pengesahan kehadiran Surat menyurat – Surat jemputan (Penceramah Luar atau Penceramah Dalaman) Jadual Program Tempat dan bahan keperluan program

5. Penilaian dan Pelaporan KPI6. Kos = RM500 (PIBG)

Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semsa

dan akan datang)

PELAN OPERASI 2 – Panitia Sains SK Kementah 2016

Pelan Operasi 2 : Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains

Nama Program Panduan Menjawab Soalan Sains bagi murid Tahun 4 dan 5Rasional Murid perlu menguasai teknik menjawab soalan yang menepati kehendak soalan dan pemarkahanObjektif 1. Memberi pendedahan kaedah menjawab soalan yang betul dan tepat mengikut format UPSR

25

Page 26: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

2. Murid lebih yakin semasa menjawab dalam peperiksaan dalaman dan UPSRTempoh Dua kali (April hingga Jun)Kumpulan Sasaran Semua murid Tahun 4 dan Tahun 5 (2016)Guru Terlibat Guru Sains tahun 4 dan 5Proses Kerja 1. Taklimat program pada awal bulan April 2016

2. Perbincangan pelaksanaan dan agihan tugas dengan AJK Program3. Mempromosikan program – surat pemberitahuan kepada ibu bapa dan murid4. Pelaksanaan aktiviti

Pengesahan kehadiran Surat menyurat – Surat jemputan (Penceramah Luar atau Penceramah Dalaman) Jadual Program Tempat dan bahan keperluan program

5. Penilaian dan Pelaporan KPI6. Kos = RM500 (PIBG)

Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semsa

dan akan datang)

PELAN OPERASI 2 – Panitia Sains SK Kementah 2016

Pelan Operasi 2 : Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains

Nama Program Kelas Tambahan UPSR anjuran ATMRasional Keputusan peperiksaan murid meningkatObjektif 1. Murid dapat latih tubi yang bersistematik

26

Page 27: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

2. Murid lulus dalam peperiksaan meningkat kepada 100%3. Bilangan murid mendapat A dan lulus dalam UPSR meningkat

Tempoh Empat kali sebulan (Februari hingga Ogos)Kumpulan Sasaran Semua murid Tahun 6 (2016)Guru Terlibat Guru Sains tahun 6Proses Kerja 1. Taklimat program pada awal bulan Februari 2016

2. Perbincangan pelaksanaan dan agihan tugas 3. Mempromosikan program – surat pemberitahuan kepada ibu bapa dan murid4. Menghadiri program5. Pelaksanaan aktiviti

Pengesahan kehadiran Penyediaan Jadual Kelas Tambahan Pengagihan guru dan kelas Tempat dan bahan keperluan program

6. Penilaian dan Pelaporan KPI7. Kos = Bayaran dari murid ( RM20 sebulan)

Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia SainsPenilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semsa

dan akan datang)

PELAN OPERASI 2 – Panitia Sains SK Kementah 2016

Pelan Operasi 2 : Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains

Nama Program Kelas Tambahan UPSR Tahun 6Rasional Keputusan peperiksaan murid meningkatObjektif 1. Murid dapat latih tubi yang bersistematik

27

Page 28: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

2. Murid lulus dalam peperiksaan meningkat kepada 100%3. Bilangan murid mendapat A dan lulus dalam UPSR meningkat

Tempoh 4 kali sebulan (Februari – Ogos) (Kelas Tambahan Sabtu) Setiap Isnin dan Selasa (Kelas Tambahan Intensif) Cuti Sekolah (Kelas Tambahan Cuti Sekolah)

Kumpulan Sasaran Semua murid Tahun 6 (2016)Guru Terlibat Guru Sains tahun 6Proses Kerja 1. Taklimat program pada awal bulan Februari 2016

2. Mempromosikan program – surat pemberitahuan kepada ibu bapa dan murid3. Menghadiri program4. Pelaksanaan aktiviti

Pengesahan kehadiran Penyediaan Jadual Kelas Tambahan Pengagihan guru dan kelas Tempat dan bahan keperluan program

5. Penilaian dan Pelaporan KPI6. Kos = Bayaran dari murid ( RM40 setahun)

Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia SainsPenilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semsa

dan akan datang)PELAN OPERASI 2 – Panitia Sains SK Kementah 2016

Pelan Operasi 2 : Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains

Nama Program Latih tubi berasaskan modul oleh guru Sains tahun 6Rasional Keputusan peperiksaan murid meningkatObjektif 1. Murid dapat latih tubi yang bersistematik

28

Page 29: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

2. 100% murid dapat memanfaatkan bahanTempoh Mac hingga SeptemberKumpulan Sasaran Semua murid Tahun 6 (2016)Guru Terlibat Guru Sains tahun 6Proses Kerja 1. Taklimat program pada awal bulan Mac 2016

2. Pelaksanaan aktiviti Penyediaan Jadual Program Pengagihan guru dan kelas Pemilihan modul mengikut kelas dan tahap murid Tempat dan bahan keperluan program

3. Penilaian dan Pelaporan KPI4. Kos = Bayaran dari murid ( RM15 setahun)

Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semsa dan akan datang)

PELAN OPERASI 2 – Panitia Sains SK Kementah 2016

Pelan Operasi 2 : Mengukuhkan pencapaian murid dalam semua subjek khususnya Sains

Nama Program Sains Bersama Akhbar DIDIKRasional Keputusan peperiksaan murid meningkatObjektif 100% murid dapat memanfaatkan bahanTempoh Januari hingga September (Setiap hari Isnin)

29

Page 30: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

Kumpulan Sasaran Semua murid Tahun 6 (2016)Guru Terlibat Guru Sains tahun 6Proses Kerja 1. Taklimat tentang sasaran program

2. Pelaksanaan aktiviti Penggunaan Akhbar Didik untuk latih tubi sama ada untuk kelas tambahan atau semasa PdP Pengagihan kepada murid setiap hari Isnin pada setiap minggu Perbincangan jawapan

3. Penilaian dan Pelaporan KPI4. Kos = Bayaran dari murid ( RM40 setahun)

Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang)

PELAN OPERASI 3 – Panitia Sains SK Kementah 2016

Pelan Operasi 3 : Menambahkan minat murid terhadap mata pelajaran Sains

Nama Program Terokai Dunia SainsRasional Menambahkan pengetahuan dan minat murid terhadap SainsObjektif 1. Meningkatkan kemahiran Sains di kalangan murid-murid

2. Meningkatkan pengetahuan mengenai eksperimen mudah Sains

30

Page 31: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

Tempoh April - Minggu Panitia Sains (5 hari)Kumpulan Sasaran Semua murid Tahun 1 hingga 6 (2016)Guru Terlibat Semua guru SainsProses Kerja 1. Mesyuarat Panitia Sains

2. Taklimat program semasa mesyuarat panitia3. Pelaksanaan aktiviti

Penyediaan Jadual Program Pengagihan guru dan tugasan Pemilihan aktiviti dan bajet Surat menyurat – Lawatan Sambil Belajar dan Jemputan Pameran Haiwan Peliharaan Tempat dan bahan keperluan program

5. Penilaian dan Pelaporan KPI6. Kos = RM300 (Sumbangan PIBG)

Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa

dan akan datang)

PELAN OPERASI 3 – Panitia Sains SK Kementah 2016

Pelan Operasi 3 : Menambahkan minat murid terhadap mata pelajaran Sains

Nama Program Pertandingan Reka Binaan dan Perlumbaan Kereta Buatan SendiriRasional Menambahkan kreativiti murid dalam mata pelajaran SainsObjektif 1. Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan murid terhadap Sains

2. Melahirkan murid yang kreatif dan inovatif dalam penghasilan rekaan

31

Page 32: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

3. Menambahkan minat murid tentang SainsTempoh Oktober – (1 hari) Aktiviti Selepas UPSRKumpulan Sasaran Semua murid Tahun 6 (2016)Guru Terlibat Guru Sains Tahun 6Proses Kerja 1. Taklimat program selepas UPSR

4. Pelaksanaan aktiviti Taklimat awal kepada murid – bahan dan kaedah Kehadiran murid Hadiah pemenang/ Saguhati

- bilangan kemenangan dalam pertandigan - bilangan peralatan / kemudahan yang dibeli.

Penilaian dan Pelaporan KPI2. Kos = Sumber dari murid

Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang)

PELAN OPERASI 3 – Panitia Sains SK Kementah 2016

Pelan Operasi 3 : Menambahkan minat murid terhadap mata pelajaran Sains

Nama Program Program Popkuiz SainsRasional Menambahkan pengetahuan murid dalam mata pelajaran SainsObjektif 1. Meningkatkan pengetahuan murid terhadap Sains

2. Menambahkan minat murid tentang fakta-fakta Sains

32

Page 33: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

Tempoh Setiap hari Rabu (Mac hingga September)Kumpulan Sasaran Semua murid Tahun 1 hingga 6 (2016)Guru Terlibat Semua guru SainsProses Kerja 1. Taklimat program kepada guru Sains dan murid

2. Pelaksanaan aktiviti Taklimat awal kepada murid hujung bulan Februari 2016 Pengagihan tugas kepada guru untuk menyediakan soalan popkuiz mengikut tahun 1 hingga 6 Hadiah pemenang/ Saguhati

- bilangan peralatan / kemudahan yang dibeli. Penilaian dan Pelaporan KPI

3. Kos = RM 200 (Panitia Sains)Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang)

PELAN OPERASI 3 – Panitia Sains SK Kementah 2016

Pelan Operasi 3 : Menambahkan minat murid terhadap mata pelajaran Sains

Nama Program Lawatan Sambil Belajar Rasional Menambahkan pengetahuan murid dalam mata pelajaran SainsObjektif 1. Meningkatkan pengetahuan murid terhadap Sains

2. Menambahkan minat murid tentang fakta-fakta Sains

33

Page 34: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

Tempoh Jun (1 hari)Kumpulan Sasaran Murid Tahun 4 hingga 6 (2016)Guru Terlibat Semua guru SainsProses Kerja 1. Taklimat program kepada guru Sains dan murid

2. Pelaksanaan aktiviti Taklimat awal kepada murid Pengagihan tugas kepada guru Surat menyurat

Surat Permohonan Lawatan Dalam Negeri Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Kepada Agen Pengurusan Lawatan (Travel Guide)

Kutipan duit lawatan daripada murid Penilaian dan Pelaporan KPI

3. Kos = RM 65 seorangKekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia SainsPenilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa

dan akan datang)

PELAN OPERASI 4 – Panitia Sains SK Kementah 2016

Pelan Operasi 4 : Meningkatkan kecemerlangan guru dan menyediakan pakej bahan PdP Sains untuk tugasan murid

Nama Program Celik ICTRasional Dapat menghasilkan bahan interaktif untuk latih tubi dan pembelajaran muridObjektif 1. Murid dapat latih tubi yang bersistematik

2. Guru dapat mengaplikasi kemahiran ICT dalam PdP

34

Page 35: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

3. Menambahkan pengetahuan guru tentang penggunaan ICT dalam Sains dan penggunaan VLE-FrogTempoh Mac hingga OktoberKumpulan Sasaran Semua guru SainsGuru Terlibat Semua guru SainsProses Kerja 1. Taklimat program kepada guru Sains

2. Pelaksanaan aktiviti Taklimat pelaksaan program Pemilihan jurulatih (kalangan guru Sains) Tempat dan bahan keperluan program Penilaian dan Pelaporan KPI

3. Kos = TiadaKekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang)

PELAN OPERASI 4 – Panitia Sains SK Kementah 2016

Pelan Operasi 4 : Meningkatkan kecemerlangan guru dan menyediakan pakej bahan PdP Sains untuk tugasan murid

Nama Program Peta Pemikiran I-Think SainsRasional Dapat menghasilkan pelbagai peta I-Think yang sesuai mengikut topikObjektif 1. Murid dapat pengetahuan membina peta I-Think

2. Memudahkan murid faham topik yang diajar dan bukan hanya menghafal sahaja

35

Page 36: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

Tempoh Mac hingga OktoberKumpulan Sasaran Semua guru SainsGuru Terlibat Semua guru SainsProses Kerja 1. Taklimat program kepada guru Sains

2. Pelaksanaan aktiviti Taklimat pelaksaan program Pengagihan tajuk dan tahap pada setiap guru Pengumpulan dan penyimpanan peta I-Think yang telah dibuat oleh semua guru – Email Panitia Sains Penilaian dan Pelaporan KPI

3. Kos = TiadaKekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang)

PELAN OPERASI 4 – Panitia Sains SK Kementah 2016

Pelan Operasi 4 : Meningkatkan kecemerlangan guru dan menyediakan pakej bahan PdP Sains untuk tugasan murid

Nama Program Didik Hibur SainsRasional Dapat menghasilkan suasana yang seronok semasa PdP SainsObjektif 1. Murid seronok dan mendapat gambaran topik yang akan diajar.

2. Menambahkan minat murid tentang fakta-fakta Sains

36

Page 37: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

Tempoh Januari hingga OktoberKumpulan Sasaran Semua guru SainsGuru Terlibat Semua guru SainsProses Kerja 1. Taklimat program kepada guru Sains

2. Pelaksanaan aktiviti Taklimat pelaksaan program Pengumpulan contoh-contoh Didik Hibur yang dilakukan oleh guru di dalam kelas Penilaian dan Pelaporan KPI

3. Kos = TiadaKekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang)

PELAN OPERASI 5 – Panitia Sains SK Kementah 2016

Pelan Operasi 5 : Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains

Nama Program Kursus Peningkatan PdP (secara dalaman)Rasional Dapat menghasilkan bahan pembelajaran untuk muridObjektif Menambahkan pengetahuan guru tentang penghasilan bahan pembelajaran dan teknik pengajaran yang berkesanTempoh Februari (1 hari)

37

Page 38: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

Kumpulan Sasaran Semua guru SainsGuru Terlibat Semua guru SainsProses Kerja 1. Taklimat program kepada guru Sains

2. Pelaksanaan aktiviti Taklimat program Tempat dan bahan taklimat Penilaian dan Pelaporan KPI

3. Kos = RM 30 (Minum petang)Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang)

PELAN OPERASI 5 – Panitia Sains SK Kementah 2016

Pelan Operasi 5 : Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains

Nama Program Taklimat Penataran Format Baru Sains UPSR (secara dalaman)Rasional Guru faham dan mahir dengan format baru UPSRObjektif Meningkatkan pemahaman guru tentang format baru UPSR terutama guru Sains tahun 1 hingga 3Tempoh Januari (1 hari)

38

Page 39: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

Kumpulan Sasaran Semua guru SainsGuru Terlibat Semua guru SainsProses Kerja 1. Taklimat program kepada guru Sains

2. Pelaksanaan aktiviti Taklimat program Tempat dan bahan taklimat Penilaian dan Pelaporan KPI

3. Kos = RM 30 (Minum petang)Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang)

PELAN OPERASI 5 – Panitia Sains SK Kementah 2016

Pelan Operasi 5 : Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains

Nama Program Bengkel Pembinaan Items Mengikut KonstrukRasional Guru membina soalan ujian mengikut konstruk dan menyediakan JSUObjektif Meningkatkan pemahaman guru tentang pembinaan item soalan mengikut konstruk dan menyediakan JSUTempoh Mac (1 hari)

39

Page 40: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

Kumpulan Sasaran Semua guru SainsGuru Terlibat Semua guru SainsProses Kerja 1. Taklimat program kepada guru Sains

2. Pelaksanaan aktiviti Taklimat program Tempat dan bahan taklimat Contoh pembinaan item soalan untuk ujian Pengumpulan contoh item soalan yang telah dibina – Email Panitia Sains Penilaian dan Pelaporan KPI

3. Kos = RM 30 (Minum petang)Kekangan Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang)

CARTA GANTTPANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016

BIL AKTIVITI JAN. FEB. MAC. APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT. OKT. NOV.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Bijak Mengajar / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

2Pembinaan modul soalan / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

40

Page 41: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

3Teknik menjawab Kertas 1 dan 2 UPSR / /

4Panduan menjawab soalan Sains Thn 4 & 5 / /

5 Kelas tambahan UPSR anjuran ATM / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

6 Kelas tambahan UPSR Tahun 6 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

7Latih tubi berasaskan modul oleh guru Sains tahun 6

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

8 Sains bersama Akhbar DIDIK / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

9 Terokai Dunia Sains /

10Pertandingan Reka Binaan & Kereta Buatan Sendiri

/ /

11 Program Popkuiz Sains / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

12 Lawatan Sambil Belajar /

13 Celik ICT / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

BIL AKTIVITI JAN. FEB. MAC. APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT. OKT. NOV.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

14 Peta Pemikiran I-Think Sains / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

15 Didik Hibur Sains / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

16 Kursus Peningkatan PdP /

17 Taklimat Penataran Format Baru UPSR /

18 Bengkel Pembinaan /

41

Page 42: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

Item mengikut konstruk

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM PANITIA SAINS

2016

Bil Program Tempoh Pelaksanaan

Tarikh Pemantauan

Penilaian Keberkesanan Program

Cadangan Penambahbaikan

Catatan

1 Bijak Mengajar

2 Pembinaan modul soalan

42

Page 43: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

3 Teknik menjawab Kertas 1 dan 2 UPSR

4 Panduan menjawab soalan Sains Thn 4 & 5

5 Kelas tambahan UPSR anjuran ATM

6 Kelas tambahan UPSR Tahun 6

7 Latih tubi berasaskan modul oleh guru Sains tahun 6

8 Sains bersama Akhbar DIDIK

Bil Program Tempoh Pelaksanaan

Tarikh Pemantauan

Penilaian Keberkesanan Program

Cadangan Penambahbaikan

Catatan

9 Terokai Dunia Sains

10 Pertandingan Reka Binaan & Kereta Buatan Sendiri

11 Program Popkuiz Sains

12 Lawatan Sambil Belajar

43

Page 44: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

13 Celik ICT

14 Peta Pemikiran I-Think Sains

15 Didik Hibur Sains

16 Kursus Peningkatan PdP

17 Taklimat Penataran Format Baru UPSR

18 Bengkel Pembinaan Item mengikut konstruk

ULASAN : ..........................................................................................................................................................................................................

LAPORAN DISEDIAKAN OLEH : ..........................................................................................................................................................................

ANALISIS KEPUTUSAN UPSRMATA PELAJARAN SAINS

TAHUN 2014 DAN 2015

Bil Tahun Bil CalonGRED A GRED B GRED C GRED D GRED E Menguasai

GPMP

Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

44

Page 45: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

1 2014 79 6 7.6 48 60.8 22 27.8 2 2.5 1 1.3 76 96.2 2.29

2 2015 79 18 22.8 41 51.9 18 22.8 0 0.0 2 2.5 77 97.5 2.08

ANALISIS PENCAPAIAN MURID

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / SUMATIF 3 ANALISIS MATA PELAJARAN

TAHUN 2015

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI    SEKOLAH : SK KEMENTAH   DARJAH : TAHUN 1

Bil Kelas Bil Calon GRED A GRED B GRED C GRED D GRED E GRED F Menguasai

GPMPDaftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BESTARI 39 39 0 28 71.79 9 23.08 2 5.13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 39 100.00 1.33

2 HARAPAN 25 25 0 7 28.00 9 36.00 4 16.00 2 8.00 1 4.00 2 8.00 23 92.00 2.48

3 KREATIF 38 38 0 15 39.47 13 34.21 6 15.79 4 10.53 0 0.00 0 0.00 38 100.00 1.97

45

Page 46: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

4 MAJU 38 38 0 23 60.53 10 26.32 3 7.89 2 5.26 0 0.00 0 0.00 38 100.00 1.58

5 TEKUN 37 37 0 14 37.84 11 29.73 4 10.81 4 10.81 3 8.11 1 2.70 36 97.30 2.30

Jumlah 177 177 0 87 49.15 52 29.38 19 10.73 12 6.78 4 2.26 3 1.69 174 98.31 1.89

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / SUMATIF 3 ANALISIS MATA PELAJARAN

TAHUN 2015

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI    SEKOLAH : SK KEMENTAH   DARJAH : TAHUN 2

Bil Kelas Bil Calon GRED A GRED B GRED C GRED D GRED E GRED F Menguasai

GPMPDaftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BESTARI 36 36 0 24 66.67 11 30.56 1 2.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 36 100.00 1.36

2 HARAPAN 20 20 0 2 10.00 2 10.00 4 20.00 3 15.00 6 30.00 3 15.00 17 85.00 3.90

46

Page 47: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

3 KREATIF 38 38 0 13 34.21 23 60.53 2 5.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 38 100.00 1.71

4 MAJU 38 38 0 10 26.32 23 60.53 4 10.53 1 2.63 0 0.00 0 0.00 38 100.00 1.89

5 TEKUN 35 35 0 3 8.57 8 22.86 9 25.71 11 31.43 4 11.43 0 0.00 35 100.00 3.14

Jumlah 167 167 0 52 31.14 67 40.12 20 11.98 15 8.98 10 5.99 3 1.80 164 98.20 2.24

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / SUMATIF 3 ANALISIS MATA PELAJARAN

TAHUN 2015

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI    SEKOLAH : SK KEMENTAH   DARJAH : TAHUN 3

Bil Kelas Bil Calon GRED A GRED B GRED C GRED D GRED E GRED F Menguasai

GPMPDaftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BESTARI 39 39 0 30 76.92 7 17.95 2 5.13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 39 100.00 1.28

47

Page 48: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

2 HARAPAN 18 17 1 0 0.00 1 5.88 2 11.76 6 35.29 4 23.53 4 23.53 13 76.47 4.47

3 KREATIF 35 35 0 16 45.71 16 45.71 2 5.71 0 0.00 0 0.00 1 2.86 34 97.14 1.71

4 MAJU 32 32 0 0 0.00 7 21.88 9 28.13 13 40.63 3 9.38 0 0.00 32 100.00 3.38

5 TEKUN 28 28 0 0 0.00 8 28.57 8 28.57 7 25.00 3 10.71 2 7.14 26 92.86 3.39

Jumlah 152 151 1 46 30.46 39 25.83 23 15.23 26 17.22 10 6.62 7 4.64 144 95.36 2.58

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / SUMATIF 3 ANALISIS MATA PELAJARAN

TAHUN 2015

SAINS    SEKOLAH : SK KEMENTAH   DARJAH : TAHUN 4

Bil Kelas Bil Calon GRED A GRED B GRED C GRED D GRED E GRED F Menguasai

GPMPDaftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

48

Page 49: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

1 BESTARI 40 40 0 1 2.50 7 17.50 18 45.00 11 27.50 3 7.50 0 0.00 40 100.00 3.20

2 KREATIF 38 38 0 0 0.00 2 5.26 8 21.05 14 36.84 11 28.95 3 7.89 35 92.11 4.13

3 MAJU 34 34 0 0 0.00 0 0.00 1 2.94 2 5.88 15 44.12 16 47.06 18 52.94 5.35

Jumlah 112 112 0 1 0.89 9 8.04 27 24.11 27 24.11 29 25.89 19 16.96 93 83.04 4.17

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / SUMATIF 3 ANALISIS MATA PELAJARAN

TAHUN 2015

SAINS    SEKOLAH : SK KEMENTAH   DARJAH : TAHUN 5

Bil Kelas Bil Calon GRED A GRED B GRED C GRED D GRED E GRED F Menguasai GPMP

49

Page 50: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BESTARI 33 33 0 0 0.00 6 18.18 10 30.30 12 36.36 5 15.15 0 0.00 33 100.00 3.48

2 KREATIF 27 27 0 0 0.00 3 11.11 6 22.22 10 37.04 7 25.93 1 3.70 26 96.30 3.89

3 MAJU 25 25 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 16.00 6 24.00 15 60.00 10 40.00 5.44

Jumlah 85 85 0 0 0.00 9 10.59 16 18.82 26 30.59 18 21.18 16 18.82 69 81.18 4.19

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / SUMATIF 3 ANALISIS MATA PELAJARAN

TAHUN 2015

SAINS    SEKOLAH : SK KEMENTAH   DARJAH : TAHUN 6

Bil Kelas Bil Calon GRED A GRED B GRED C GRED D GRED E Menguasai GPMP

50

Page 51: Pelan Strategik Panitia Sains 2016 Baru

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016-2020

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BESTARI 40 40 0 16 40.00 24 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 100.00 1.60

2 KREATIF 38 38 0 1 2.63 25 65.79 11 28.95 1 2.63 0 0.00 37 97.37 2.32

Jumlah 78 78 0 17 21.79 49 62.82 11 14.10 1 1.28 0 0.00 77 98.72 1.95

51