pelan strategik panitia 2012

21
PELAN PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA SAINS 2012

Upload: azm5573

Post on 15-Jan-2016

127 views

Category:

Documents


6 download

DESCRIPTION

Pelan Strategik

TRANSCRIPT

Page 1: Pelan Strategik Panitia 2012

PELAN PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA SAINS

2012

Page 2: Pelan Strategik Panitia 2012

2

1.0 VISI SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Batu 4 Nombor 1.

2.0 MISI SEKOLAH

Membentuk dan melahirkan modal insan yang berkualiti dan berintegriti dalam kurikulum, kokurikulum dan sahsiah berlandaskan Falsafah

Pendidikan Kebangsaan dalam suasana persekitaran yang kondusif.

3.0 OBJEKTIF SEKOLAH

1. Memastikan semua murid yang belajar di sekolah ini selama 6 tahun menguasai kemahiran 3M, asas komputer, boleh membaca Al- Quran

dan PAFA.

2. Memastikan keputusan UPSR 2012 mencapai kelulusan 70 %.

3. Menggilap dan menyerlahkan potensi murid dalam segala bidang.

4. Menyediakan suasana pembelajaran dan persekitaran sekolah yang kondusif.

5. Membentuk sahsiah murid yang berperibadi mulia, taat kepada ibubapa dan guru, sayang kepada agama, bangsa dan negara.

6. Membentuk guru dan anggota kumpulan sokongan yang berwibawa dan berkualiti.

Page 3: Pelan Strategik Panitia 2012

3

4.0 ANALISIS PENCAPAIAN PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA TAHUN 2011

GRED, BILANGAN DAN PERATUS PENCAPAIAN BIL. MURID BIL. MURID

TAHUN BIL. CALON TH A B C D E ABC DE

BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %

1 135 4 45 34.35 32 24.43 37 28.24 15 11.45 2 1.53 114 87.02 17 12.98

2 138 3 38 28.15 41 30.37 30 22.22 18 13.33 8 5.93 109 80.74 26 19.26

3 171 5 45 27.11 78 46.99 35 21.08 8 4.82 0 0.00 158 95.18 8 4.82

4 184 0 2 1.09 37 20.11 72 39.13 43 23.37 30 16.30 111 60.33 73 39.67

5 161 3 4 2.53 35 22.15 61 38.61 50 31.65 8 5.06 100 63.29 58 36.71

6 202 0 29 14.36 78 38.61 64 31.68 12 5.94 19 9.41 171 84.65 31 15.34

5.0 ANALISIS PELUNJURAN PENCAPAIAN PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA TAHUN 2010

TAHUN TOV ETR PENCAPAIAN OTI PENCAPAIAN OTI

1 37.97 70.25 87.02 + 16.77 tercapai

2 39.77 85.47 80.74 - 4.73 tidak tercapai

3 77.01 85.71 95.18 + 9.47 tercapai

4 65.54 85.64 60.33 - 25.31 tidak tercapai

5 61.08 85.03 63.29 - 21.74 tidak tercapai

6 70.35 85.07 84.65 - 0.42 tidak tercapai

Page 4: Pelan Strategik Panitia 2012

4

5.0 HEADCOUNT PENCAPAIAN KESELURUHAN MATA PELAJARAN 5.1 TAHUN 2

GRED MATA Bil. A B C D E Bil. (%) GP

PELAJARAN Calon Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Lulus Lulus

a Peperiksaan UPSR 202 29 14.36 78 38.61 64 31.68 12 5.94 19 9.41 171 84.65 2.57 Terbaik (Tahun 2010)

b TOV 131 45 34.35 32 24.43 37 28.24 15 11.45 2 1.53 114 87.02 2.21 (Pep Akhir Tahun)

c Sasaran Peningkatan % (Target) 135 55 40.74 33.333 24.69 28 20.74 13 9.88 3 1.98 116 86.17 2.02 OTI 1=TOV+[ETR-TOV] /3

d Sasaran Peningkatan % (Target) 135 65 48.15 34.667 25.68 19 14.07 12 8.64 3 2.47 119 87.90 1.89 OTI 2=TOV+ [ETR-TOV] * 2/3

e Sasaran Peningkatan % (Target) 135 75 55.56 36 26.67 10 7.41 10 7.41 4 2.96 121 89.63 1.76 OTI 3=TOV+ [ETR-TOV] * 3/3

f Sasaran % (Target) 135 75 55.56 36 26.67 10 7.41 10 7.41 4 2.96 121 89.63 1.76 ETR (kiraan)

g Sasaran % (Target) ETR (pindaan)

h Perbezaan Peratus, Bil. Calon dan Gred Purata -30 -21 -4 -2 27 21 5 4 -2 -1 -7 -3 0 [ (b) - (f) ]

Page 5: Pelan Strategik Panitia 2012

5

5.2 TAHUN 3

GRED MATA Bil. A B C D E Bil. (%) GP

PELAJARAN Calon Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Lulus Lulus

a Peperiksaan UPSR 202 29 14.36 78 38.61 64 31.68 12 5.94 19 9.41 171 84.65 2.57 Terbaik (Tahun 2010)

b TOV 135 38 28.15 41 30.37 30 22.22 18 13.33 8 5.93 109 80.74 2.39 (Pep Akhir Tahun)

c Sasaran Peningkatan % (Target) 138 51 36.96 36.333 26.33 25 17.87 16 11.84 8 5.56 112 81.16 2.18 OTI 1=TOV+[ETR-TOV] /3

d Sasaran Peningkatan % (Target) 138 64 46.38 31.667 22.95 19 14.01 15 10.63 7 5.31 115 83.33 2.03 OTI 2=TOV+ [ETR-TOV] * 2/3

e Sasaran Peningkatan % (Target) 138 77 55.80 27 19.57 14 10.14 13 9.42 7 5.07 118 85.51 1.88 OTI 3=TOV+ [ETR-TOV] * 3/3

f Sasaran % (Target) 138 77 55.80 27 19.57 14 10.14 13 9.42 7 5.07 118 85.51 1.88 ETR (kiraan)

g Sasaran % (Target) ETR (pindaan)

h Perbezaan Peratus, Bil. Calon dan Gred Purata -39 -28 14 11 16 12 5 4 1 1 -9 -5 1 [ (b) - (f) ]

Page 6: Pelan Strategik Panitia 2012

6

5.3 TAHUN 4

GRED MATA Bil. A B C D E Bil. (%) GP

PELAJARAN Calon Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Lulus Lulus

a Peperiksaan UPSR 202 29 14.36 78 38.61 64 31.68 12 5.94 19 9.41 171 84.65 2.57 Terbaik (Tahun 2010)

b TOV 166 45 27.11 78 46.99 35 21.08 8 4.82 0 0.00 158 95.18 2.04 (Pep Akhir Tahun)

c Sasaran Peningkatan % (Target) 171 70 40.94 63.667 37.23 26 15.20 7 4.09 1 0.58 160 93.37 1.80 OTI 1=TOV+[ETR-TOV] /3

d Sasaran Peningkatan % (Target) 171 95 55.56 49.333 28.85 17 9.94 6 3.51 2 1.17 161 94.35 1.63 OTI 2=TOV+ [ETR-TOV] * 2/3

e Sasaran Peningkatan % (Target) 171 120 70.18 35 20.47 8 4.68 5 2.92 3 1.75 163 95.32 1.46 OTI 3=TOV+ [ETR-TOV] * 3/3

f Sasaran % (Target) 171 120 70.18 35 20.47 8 4.68 5 2.92 3 1.75 163 95.32 1.46 ETR (kiraan)

g Sasaran % (Target) ETR (pindaan)

h Perbezaan Peratus, Bil. Calon dan Gred Purata -75 -43 43 27 27 16 3 2 -3 -2 -5 0 1 [ (b) - (f) ]

Page 7: Pelan Strategik Panitia 2012

7

5.4 TAHUN 5

GRED MATA Bil. A B C D E Bil. (%) GP

PELAJARAN Calon Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Lulus Lulus

a Peperiksaan UPSR 202 29 14.36 78 38.61 64 31.68 12 5.94 19 9.41 171 84.65 2.57 Terbaik (Tahun 2010)

b TOV 184 2 1.09 37 20.11 72 39.13 43 23.37 30 16.30 111 60.33 3.34 (Pep Akhir Tahun)

c Sasaran Peningkatan % (Target) 184 14 7.43 48.667 26.45 64 34.96 37 19.93 21 11.23 127 68.84 3.01 OTI 1=TOV+[ETR-TOV] /3

d Sasaran Peningkatan % (Target) 184 25 13.77 60.333 32.79 57 30.80 30 16.49 11 6.16 142 77.36 2.68 OTI 2=TOV+ [ETR-TOV] * 2/3

e Sasaran Peningkatan % (Target) 184 37 20.11 72 39.13 49 26.63 24 13.04 2 1.09 158 85.87 2.36 OTI 3=TOV+ [ETR-TOV] * 3/3

f Sasaran % (Target) 184 37 20.11 72 39.13 49 26.63 24 13.04 2 1.09 158 85.87 2.36 ETR (kiraan)

g Sasaran % (Target) ETR (pindaan)

h Perbezaan Peratus, Bil. Calon dan Gred Purata -35 -19 -35 -19 23 13 19 10 28 15 -47 -26 1 [ (b) - (f) ]

Page 8: Pelan Strategik Panitia 2012

8

5.5 TAHUN 6

GRED MATA Bil. A B C D E Bil. (%) GP

PELAJARAN Calon Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Lulus Lulus

a Peperiksaan UPSR 202 29 14.36 78 38.61 64 31.68 12 5.94 19 9.41 171 84.65 2.57 Terbaik (Tahun 2010)

b TOV 158 4 2.53 35 22.15 61 38.61 50 31.65 8 5.06 100 63.29 3.15 (Pep Akhir Tahun)

c Sasaran Peningkatan % (Target) 161 16 9.73 43.667 27.12 53 32.92 38 23.40 9 5.59 112 69.77 2.84 OTI 1=TOV+[ETR-TOV] /3

d Sasaran Peningkatan % (Target) 161 27 16.98 52.333 32.51 45 27.95 25 15.73 10 6.21 125 77.43 2.60 OTI 2=TOV+ [ETR-TOV] * 2/3

e Sasaran Peningkatan % (Target) 161 39 24.22 61 37.89 37 22.98 13 8.07 11 6.83 137 85.09 2.35 OTI 3=TOV+ [ETR-TOV] * 3/3

f Sasaran % (Target) 161 39 24.22 61 37.89 37 22.98 13 8.07 11 6.83 137 85.09 2.35 ETR (kiraan)

g Sasaran % (Target) ETR (pindaan)

h Perbezaan Peratus, Bil. Calon dan Gred Purata -35 -22 -26 -16 24 16 37 24 -3 -2 -37 -22 1 [ (b) - (f) ]

Page 9: Pelan Strategik Panitia 2012

9

6.0 ANALISIS SWOT 6.1 STRENGHT (KEKUATAN)

- 100% guru subjek Sains komited dalam pelaksanaan P&P.

- Sejumlah 9 siri ujian dan latih tubi yang intensif bagi murid tahun 6 mencukupi dan terbukti menyumbang kepada peningkatan kelulusan murid.

- Pelaksanaan kelas SBT secara intensif (latih tubi konsisten) menyumbang kepada peningkatan kefahaman dan kelulusan murid.

- Penggunaan QEC Cards dalam P&P.

- Sokongan berterusan dalam aspek kurikulum (cetakan kertas, sumber bbb).

6.2 WEAKNESS (KELEMAHAN)

- Guru kurang mengaplikasikan kaedah eksperimen dalam pengajaran.

- Bilangan murid yang mendapat A dalam mata pelajaran Sains kurang

- Lebih kurang 50% murid tidak menguasai Kemahiran Proses Sains.

- 35% murid masih agak lemah dalam menjawab Bahagian B yang melibatkan kemahiran berfikir.

- Pelaksanaan PEKA kurang intensif.

6.3 OPPURTUNITY (PELUANG)

- Kursus yang diadakan secara berterusan oleh PPD Tawau, IP Tawau dan Jabatan Pelajaran Negeri Sabah dalam meningkatkan profisiensi guru.

- PIBG membiayai dan menyokong aktiviti penting sekolah.

6.4 THREAT (ANCAMAN)

Page 10: Pelan Strategik Panitia 2012

10

- Disiplin murid masih kurang memuaskan terutamanya dalam aspek pelajaran mereka. (tidak siap membuat kerja rumah, malas membawa buku).

- Masih terdapat segelintir ibu bapa yang kurang mengambil berat akan prestasi anak-anak di sekolah.

7.0 PELAN STRATEGIK

Isu Matlamat Strategik Indikator

Pencapaian

1. Bilangan murid yang mendapat A dalam mata pelajaran Sains kurang

2. Peratus kelulusan murid masih pada peringkat yang sederhana dan kurang membanggakan.

1. Memastikan bilangan murid yang mendapat gred A pada setiap ujian akan meningkat.

2. Meningkatkan kualiti

P&P guru melalui kepelbagaian kaedah pengajaran guru seperti P&P eksperimen, teknik stesen dan lapangan.

1. Memastikan bilangan murid yang mendapat gred lulus pada setiap ujian akan meningkat.

2. Meningkatkan kualiti

P&P guru.

Program Gemilang

Program Halus Sains

1. Seramai 39 orang murid tahun 6 dapat mencapai gred A pada hujung tahun.

2. Meningkatkan prestasi pencapaian

murid pada setiap ujian dan peperiksaan.

3. P&P dapat dijalankan dengan

berkesan dan menarik.

1. Bilangan kelulusan dan prestasi pencapaian murid murid pada setiap ujian dan peperiksaan dapat ditingkatkan.

2. P&P dapat dijalankan dengan

berkesan dan menarik.

Page 11: Pelan Strategik Panitia 2012

11

3. Peratus kelulusan murid dalam peperiksaan UPSR masih belum mencapai tahap yang disasarkan.

4. Hampir 35% murid masih

menghadapi masalah dalam menjawab soalan Bahagian B Sains yang melibatkan soalan Kemahiran Proses Sains dan Kemahiran Berfikir.

1. Meningkatkan kualiti P&P guru melalui kepelbagaian kaedah pengajaran guru seperti P&P eksperimen, teknik stesen dan lapangan.

2. Meningkatkan peratus

pencapaian lulus murid yang menduduki UPSR.

3. Memastikan sekurang-

kurangnya 8 set soalan peperiksaan bertaraf UPSR dapat dijawab oleh murid.

1. Meningkatkan aras kemahiran menjawab dalam kalangan murid dalam menjawab soalan Bahagian B Sains.

Program Excel dan Jaya UPSR

Program QEC Cards dan QEC Cards Module

1. Bilangan kelulusan dan prestasi pencapaian murid pada setiap ujian dan peperiksaan dapat ditingkatkan.

2. P&P dapat dijalankan dengan

berkesan dan menarik. 3. Sekurang-kurangnya 8 set soalan

dapat diselesaikan oleh murid.

1. Prestasi pencapaian murid dalam Bahagian B Sains pada setiap ujian dan peperiksaan dapat ditingkatkan.

2. Modul KPS berasaskan QEC Cards

dapat diselesaikan oleh murid.

Page 12: Pelan Strategik Panitia 2012

12

8.0 PELAN TAKTIKAL

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/

sumber TOV

ETR

Indikator pencapaian

1

Program Gemilang

1. Memastikan bilangan murid yang mendapat gred A pada setiap ujian akan meningkat.

2. Meningkatkan

kualiti P&P guru melalui kepelbagaian kaedah pengajaran guru seperti eksperimen, teknik stesen dan lapangan.

Semua guru Sains yang mengajar kelas Projek Gemilang.

10 bulan (Jan- Oktober 2011)

PCG/ SUWA

Tahun 2 A = 45 org Tahun 3 A = 38 org Tahun 4 A = 45 org Tahun 5 A = 2 org Tahun 6 A = 4 org

Tahun 2 A = 75 org Tahun 3 A = 77 org Tahun 4 A = 120 org Tahun 5 A = 37 org Tahun 6 A = 39 org

1. Seramai 39 orang murid tahun 6 dapat mencapai gred A pada hujung tahun.

2. Meningkatkan

prestasi pencapaian murid pada setiap ujian dan peperiksaan.

3. P&P dapat

dijalankan dengan berkesan dan menarik.

1. Bilangan kelulusan dan prestasi pencapaian murid

Page 13: Pelan Strategik Panitia 2012

13

2

Program Halus Sains

1. Memastikan bilangan murid yang mendapat gred lulus pada setiap ujian akan meningkat.

2. Meningkatkan

kualiti P&P guru.

1. Meningkatkan kualiti P&P guru melalui

Semua guru Sains yang mengajar kelas Projek Halus.

10 bulan (Jan- Oktober 2011)

PCG/ SUWA

Tahun 2 % Lulus = 87.02 % Tahun 3 % Lulus = 80.74 % Tahun 4 % Lulus = 95.18 % Tahun 5 % Lulus = 60.33 % Tahun 6 % Lulus = 63.29 %

Tahun 2 % Lulus = 89.63 %

Tahun 3 % Lulus = 85.51 % Tahun 4 % Lulus = 95.32 % Tahun 5 % Lulus = 85.77 % Tahun 6 % Lulus = 85.09 %

murid pada setiap ujian dan peperiksaan dapat ditingkatkan.

2. P&P dapat

dijalankan dengan berkesan dan menarik.

1. Bilangan kelulusan dan prestasi pencapaian murid pada setiap ujian dan peperiksaan

Page 14: Pelan Strategik Panitia 2012

14

3

Program Excel dan Jaya UPSR

kepelbagaian kaedah pengajaran guru seperti P&P eksperimen, teknik stesen dan lapangan.

2. Meningkatkan

peratus pencapaian lulus murid yang menduduki UPSR.

3. Memastikan

sekurang-kurangnya 8 set soalan peperiksaan bertaraf UPSR dapat dijawab oleh murid.

1. Meningkatkan aras kemahiran menjawab dalam kalangan murid dalam menjawab soalan Bahagian B

Semua guru Sains yang mengajar kelas peperiksaan UPSR (Tahun 6)

10 bulan (Jan- Oktober 2011)

PCG/ SUWA

Tahun 6 % Lulus = 63.29 %

Tahun 6 % Lulus = 85.09 %

dapat ditingkatkan.

2. P&P dapat

dijalankan dengan berkesan dan menarik.

3. Sekurang-

kurangnya 8 set soalan dapat diselesaikan oleh murid.

1. Prestasi pencapaian murid dalam Bahagian B Sains pada setiap ujian dan peperiksaan dapat ditingkatkan.

2. Modul KPS

Page 15: Pelan Strategik Panitia 2012

15

4

Program QEC Cards dan QEC Cards Module

Sains.

Semua guru Sains yang mengajar mata pelajaran Sains Tahap 2.

10 bulan (Jan- Oktober 2011)

PCG/ SUWA

Tahun 2 % Lulus = 87.02 % Tahun 3 % Lulus = 80.74 % Tahun 4 % Lulus = 95.18 % Tahun 5 % Lulus = 60.33 % Tahun 6 % Lulus = 63.29 %

Tahun 2 % Lulus = 89.63 %

Tahun 3 % Lulus = 85.51 % Tahun 4 % Lulus = 95.32 % Tahun 5 % Lulus = 85.77 % Tahun 6 % Lulus = 85.09 %

berasaskan QEC Cards dapat diselesaikan oleh murid.

Page 16: Pelan Strategik Panitia 2012

16

9.0 PELAN OPERASI

Nama Projek :

Program Gemilang

Objektif :

1. Memastikan bilangan murid yang mendapat gred A pada setiap ujian

akan meningkat. 2. Meningkatkan kualiti P&P guru melalui kepelbagaian kaedah

pengajaran guru seperti eksperimen,stesen dan lapangan.

Tempoh :

10 bulan (Jan – Oktober 2011)

Kumpulan sasaran

Kelas 2 A, 3 A, 4 A, 5 A dan 6 A

Guru terlibat

Guru mata pelajaran Sains yang mengajar kelas terlibat

Proses Kerja

1. Mesyuarat bersama pentadbir, ketua panitia dan guru-guru yang

terlibat. 2. Penentuan murid-murid yang terlibat. 3. Pemilihan buku kerja atau buku tambahan. 4. Guru melaksanakan P&P mengikut kesesuaian topik pengajaran.

Pembelajaran koperatif / kontruktivisme

Pembelajaran latih tubi kemahiran asas Sains

Pembelajaran melalui eksperimen dan penyiasatan

Menjawab modul QEC Cards

Menghasilkan projek / menjalankan aktiviti ’hands-on’ 5. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar/ Belajar

Bahan/ peralatan eksperimen

Set kad QEC dan modul QEC

Buku aktiviti/ rujukan. 6. Penilaian dan Post Mortem. 7. Penyediaan laporan.

Kekangan

Kekangan masa untuk melaksanakan eksperimen yang memerlukan masa operasi yang agak lama.

Pemantauan

Guru Besar, Penolong Kanan Pentadbiran, Penyelia Petang

Penilaian

Masih kurang pelaksanaan pembelajaran ”hands on” contohnya melalui eksperimen dan penyiasatan.

Penambahbaikan

Mewajibkan pelaksanaan eksperimen sekurang-kurangnya sekali dalam 2 minggu bagi memudahkan murid memahami konsep sains yang melibatkan konsep Sains yang abstrak.

Page 17: Pelan Strategik Panitia 2012

17

Page 18: Pelan Strategik Panitia 2012

18

Nama Projek :

Program Halus Sains

Objektif :

1. Bilangan kelulusan dan prestasi pencapaian murid murid pada setiap

ujian dan peperiksaan dapat ditingkatkan. 2. P&P dapat dijalankan dengan berkesan dan menarik.

Tempoh :

10 bulan (Jan – Oktober 2011)

Kumpulan sasaran

Kelas B hingga E bagi setiap tahun 2 hingga 6

Guru terlibat

Guru mata pelajaran Sains yang mengajar kelas terlibat

Proses Kerja

1. Mesyuarat bersama pentadbir, ketua panitia dan guru-guru yang

terlibat. 2. Penentuan murid-murid yang terlibat. 3. Pemilihan buku kerja atau buku tambahan. 4. Guru melaksanakan P&P mengikut kesesuaian topik pengajaran.

Pembelajaran koperatif / kontruktivisme

Pembelajaran latih tubi kemahiran asas Sains

Pembelajaran melalui eksperimen dan penyiasatan

Menjawab modul QEC Cards

Menghasilkan projek / menjalankan aktiviti ’hands-on’ 5. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar/ Belajar

Bahan/ peralatan eksperimen

Set kad QEC dan modul QEC

Buku aktiviti/ rujukan. 6. Penilaian dan Post Mortem. 7. Penyediaan laporan.

Kekangan

1. Tempoh masa yang lebih lama diperlukan bagi pengajaran topik yang

agak sukar.

Pemantauan

Guru Besar, Penolong Kanan Pentadbiran, Penyelia Petang

Penilaian

Masih ramai murid yang berpotensi lulus masih berada pada tahap gagal.

Penambahbaikan

1. Mewajibkan pelaksanaan eksperimen sekurang-kurangnya sekali dalam 2 minggu bagi memudahkan murid memahami konsep sains yang melibatkan konsep Sains yang abstrak.

2. Menyesuaikan gaya pengajaran guru dan gaya pembelajaran murid sesuai dengan aras murid yang diajar.

Page 19: Pelan Strategik Panitia 2012

19

Nama Projek :

Program Excel dan Jaya UPSR

Objektif :

1. Meningkatkan kualiti P&P guru melalui kepelbagaian kaedah

pengajaran guru seperti P&P eksperimen, teknik stesen dan lapangan. 2. Meningkatkan peratus pencapaian lulus murid yang menduduki UPSR. 3. Memastikan sekurang-kurangnya 8 set soalan peperiksaan bertaraf

UPSR dapat dijawab oleh murid.

Tempoh :

10 bulan (Jan – Oktober 2011)

Kumpulan sasaran

Semua kelas Tahun 6

Guru terlibat

Guru mata pelajaran Sains yang mengajar kelas terlibat

Proses Kerja

1. Mesyuarat bersama ketua panitia dan guru-guru tahun 6. 2. Penentuan takwim ujian Excel dan Jaya UPSR yang akan diadakan

sebanyak 8 kali. 3. Penyediaan kertas soalan dan cetakan mengikut takwim. 4. Penyemakan kertas jawapan murid. 5. Perbincangan kertas jawapan setiap selesai ujian dijalankan. 6. Penilaian dan Post Mortem. 7. Penyediaan laporan dan analisis keputusan ujian.

Kekangan

Topik yang disoal dalam ujian kadangakala belum diajar bagi memastikan murid mendapat pendedahan awal mengenai bentuk-bentuk soalan yang biasa diuji dalam UPSR.

Pemantauan

Guru Besar, Penolong Kanan Pentadbiran, Penyelia Petang

Penilaian

Masih ramai murid yang berpotensi lulus masih berada pada tahap gagal.

Penambahbaikan

1. Penggunaan buku nota Ekspress Pro Sains bagi memastikan murid

menguasai fakta-fakta penting. 2. Penggunaan buku kerja dan buku latihan tambahan berbentuk

soalan UPSR bagi memastikan murid-murid mendapat gambaran bentuk soalan sebenar UPSR.

Nama Projek :

Program QEC Cards dan QEC Cards Module

Page 20: Pelan Strategik Panitia 2012

20

Objektif :

1. Meningkatkan aras kemahiran menjawab dalam kalangan murid

dalam menjawab soalan Bahagian B Sains.

Tempoh :

10 bulan (Jan – Oktober 2011)

Kumpulan sasaran

Semua murid tahap 2

Guru terlibat

Guru mata pelajaran Sains yang mengajar kelas terlibat

Proses Kerja

1. Mesyuarat bersama ketua panitia dan guru-guru Sains Tahap 2. 2. Pengedaran kad QEC dan modul QEC kepada guru-guru terlibat. 3. Pengedaran kad QEC dan kepada murid-murid terlibat. 4. Murid menjawab modul QEC yang disediakan. 5. Penyemakan kertas jawapan murid. 6. Perbincangan kertas jawapan setiap selesai modul dijawab. 7. Penilaian dan Post Mortem. 8. Penyediaan laporan dan analisis keputusan ujian.

Kekangan

Masa yang agak lama diperlukan bagi memastikan murid-murid mendapat pendedahan soalan berbentuk Kemahiran Proses Sains secara menyeluruh.

Pemantauan

Guru Besar, Penolong Kanan Pentadbiran, Ketua Panitia

Penilaian

Masih ramai murid yang berpotensi lulus masih berada pada tahap gagal ekoran kurang penguasaan teknik menjawab soalan Bahagian B (Kemahiran Proses Sains).

Penambahbaikan

1. Mewajibkan pelaksanaan eksperimen atau penyiasatan sekurang-

kurangnya sekali dalam 2 minggu bagi memudahkan murid memahami konsep sains yang melibatkan konsep Sains yang abstrak dan meningkatkan penguasaan murid mengenai Kemahiran Proses Sains.

2. Menyesuaikan gaya pengajaran guru dan gaya pembelajaran murid sesuai dengan aras murid yang diajar.

3. Penggunaan buku kerja dan buku latihan tambahan berbentuk struktur (Bahagian B) bagi memastikan murid-murid mendapat gambaran jelas bentuk soalan struktur yang kerap diuji.

Page 21: Pelan Strategik Panitia 2012

21

10.0 PENUTUP

Dalam penyediaan Pelan Perancangan Strategik Panitia ini, Panitia Sains telah menyediakan pelunjuran status Head Count dan mengenalpasti isu

dan masalah utama yang menjadi kekangan dalam memastikan peratus pencapaian murid dalam mata Pelajaran Sains terus meningkat. Justeru,

dalam mengatasi hal ini, pelbagai program kurikulum telah direncanakan sepanjang tahun 2011. Semoga segala perancangan yang telah dirangka

mendapat sokongan yang jitu lagi padu daripada semua pihak dan dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan.

JJJJJJJJJJJJJJJJ

Disediakan oleh: Disemak oleh:

(JAMILAH BINTI AHMAD) (NORHASNI BINTI NANANG)

Ketua Panitia Sains Penolong Kanan Pentadbiran

SK. Batu 4, Tawau. SK. Batu 4, Tawau.

Disahkan oleh:

(HJ. LAMRI B. SUMAN)

Guru Besar Cemerlang

SK. Batu 4, Tawau.