pbs geo t2 - evidens (1)

of 64 /64
SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPUR PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TINGKATAN 2 NAMA : ……………………………………………………………………………… TINGKATAN : …………………………………………………………………….. TEMA /TAJUK EVIDENS TAJUK : KEDUDUKAN B1D1E 1 Mengenal pasti garisan latitud dan longitud utama ARAHAN : Berdasarkan Rajah 1, nyatakan garisan-garisan berikut sama ada latitud atau longitud. Kutub Utara Kutub Selatan RAJAH 1

Author: alradzi-jalil

Post on 26-Nov-2015

68 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2NAMA : ………………………………………………………………………………

TINGKATAN : ……………………………………………………………………..

TEMA /TAJUKEVIDENS

TAJUK : KEDUDUKANB1D1E1 Mengenal pasti garisan latitud dan longitud utama

ARAHAN : Berdasarkan Rajah 1, nyatakan garisan-garisan berikut sama ada latitud atau longitud.

Kutub Utara

Kutub Selatan

RAJAH 1

TARIKH : MELEPASI STANDARDTANDA TANGAN GURU :NAMA GURU : TIDAK MELEPASI STANDARD

Page 2: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

Nama : __________________________________________Tingkatan : __________________________________________ Tarikh : ________________

Band 2

Tema/ Tajuk Kemahiran Geografi/ Bab 1: KedudukanKod Evidens B2D1E1 (Mengenalpasti garisan latitud dan longitud utama)

Arahan :Berdasarkan rajah di bawah namakan garisan-garisan latitud utama.

66 ½°U

23 ½°U

23 ½°S

66 ½°S

Arahan : Berdasarkan rajah di bawah namakan garisan-garisan longitud utama.

180°B/T 0°

Nama: Tingkatan: Tarikh:Tandatangan guru: Melepasi StandardTarikh : Tidak Melepasi Standard

Page 3: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

Nama : ……………………………………………..

Tingkatan : ……………………………………………..

TEMA / TAJUKEVIDEN

KEMAHIRAN GEOGRAFI - KEDUDUKANB3D1E1– Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan

menggunakan latitud dan longitud

ARAHAN

Tentukan kedudukan tempat-tempat yang ditandakan.

Tempat Kedudukan

(a) W

(b) X

(c) Y

(d) Z

Tarikh : ……………………… Melepasi Standard

Tidak Melepasi Standard

Page 4: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

Nama : ……………………………………………..

Tingkatan : ……………………………………………..

TEMA / TAJUKEVIDEN

KEMAHIRAN GEOGRAFI - KEDUDUKANB3D1E2– Mengira waktu tempatan

ARAHANKirakan waktu tempatan tempat-tempat yang berikut:

BIL SOALAN PENYELESAIAN1.

Apakah waktu tempatan di P?

2.

Apakah waktu tempatan di T ?

3.

Apakah waktu tempatan di X ?

4. Kirakan waktu tempatan di Q yang terletak di 30°B jika waktu tempatan di P yang terletak di 60°B jam 3 petang.

Tarikh : ………………………

P 10.00 pagi

60° B 0°

S 8.00 pagi

T

45° B 0° 30° T

Z X

0° 70° T

Y11.00 mlm

Melepasi Standard

Tidak Melepasi Standard

Page 5: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

NAMA :______________________________________________

TINGKATAN :______________________________________________

TARIKH / HARI :______________________________________________

INSTRUMEN BAND 3TEMA / TAJUK : ARAHKOD EVIDENS : B3D1E2 ( Mengukur bearing sudutan)

ARAHAN : UKUR BEARING BAGI SETIAP GAMBAR RAJAH DIBAWAH

1) nilai bearing :________________ 2) nilai bearing :________________

3) nilai bearing :________________ 4) nilai bearing :________________

Page 6: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

NAMA :_________________________________________TINGKATAN :_________________________________________

TEMA/TAJUK KEMAHIRAN GEOGRAFI/SKALA DAN JARAK EVIDENS B3D1E4—Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala

lurus

1. Berdasarkan peta di atas, jawab soalan-soalan berikut.

Tempat Jarak pada peta( cm ) Jarak sebenar (km)

(a) Jarak dari sekolah ke Bandar Baru

(b) Jarak dari sekolah ke simpang jalan Ladang Maju

(c) Pangjang benteng

(d) Jarak dari rumah Faris ke rumah Alya

Tarikh : __________________ Melepasi standard

Tanda tangan Guru:___________________ Tidak melepasi standard

Page 7: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

Nama : ……………………………………………..

Tingkatan : ……………………………………………..

TEMA/TAJUKEVIDENS

KEMAHIRAN GEOGRAFI - GRAFB1D1E2 - Mengenal graf bar berganda dan graf garisan

berganda

ARAHAN

Nyatakan jenis graf yang berikut.

Tarikh : ………………………

……….……………………………………………. ……….…………………………………………….

Tokyo

Kuala Lumpur

Melepasi Standard

Tidak Melepasi Standard

Page 8: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

Nama : ……………………………………………..

Tingkatan : ……………………………………………..

TEMA / TAJUKEVIDEN

KEMAHIRAN GEOGRAFI - GRAFB3D1E5–Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda

berdasarkan pelbagai maklumat/sumber

ARAHAN 1 Maklumat di bawah menunjukkan bilangan pelajar SMK Sri Setia. Berdasarkan maklumat di bawah, lukis graf bar berganda dengan menggunakan kertas graf.

Tahun Lelaki Perempuan

2010 50 100

2011 100 200

2012 200 400

Tarikh : ……………………… Melepasi Standard

Tidak Melepasi Standard

Page 9: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

Nama : ……………………………………………..

Tingkatan : ……………………………………………..

TEMA / TAJUKEVIDEN

KEMAHIRAN GEOGRAFI - GRAFB3D1E5–Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda

berdasarkan pelbagai maklumat/sumber

ARAHAN 2 Maklumat di bawah menunjukkan Min suhu bulanan bagi Negara Jacobabad dan Tokyo. Berdasarkan maklumat di bawah, lukis graf garisan berganda dengan menggunakan kertas graf.

Bulan

Suhu 0

C

J F M A M J J O S O N D

Jacobabad 14 17 24 30 33 37 35 33 32 26 20 15

Tokyo 4 5 9 14 19 24 28 28 24 18 12 6

Page 10: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2Tarikh : ………………………

NAMA : _________________________________________________________________

TINGKATAN : ___________________ TARIKH : ____________________________

Berdasarkan graf bar berganda berikut, jawab soalan-soalan di bawah.

1. Apakah tajuk graf bar berganda tersebut ?

……………………………………………………………………………………….2. Berapakah jumlah keseluruhan penumpang yang menggunakan perkhidmatan LRT di

Lembah Klang dari 2000 hingga 2003?

………………………………………………………………………………………3. Berapakah perbezaan bilangan penumpang yang menaiki LRT dan komuter pada

tahun 2002?

......................................................................................................................................

4. Nyatakan purata penumpang komuter dari tahun 2000 hingga tahun 2003.

………………………………………………………………………………………

Disemak oleh :

BAND : 4TEMA : Kemahiran Geografi – Bahan GrafikKOD EVIDENS : B4D1E2 :Mentafsir bahan grafik

Melepasi Standard

Tidak Melepasi Standard

Page 11: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

Tarikh :

NAMA : ....................................................................................................TINGKATAN : ..................................... TARIKH : .........................

Berdasarkan gambar rajah di bawah, susun dan labelkan kitaran hidup sebatang pokok kelapa sawit dengan sempurna.

Band : B3Tema/Tajuk : KEMAHIRAN GEOGRAFI ( RAJAH KITARAN )Kod Eviden : B3D1E6 – Menyusun dan melabel rajah kitaran berdasarkan

pelbagai maklumat/sumber

Melepasi Standard Tidak Melepasi Standard

Tandatangan Guru : ..........................................Tarikh : .....................................................

Melepasi Standard

Tidak Melepasi Standard

Page 12: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

Nama : ……………………………………………..Tingkatan : ……………………………………………..

TEMA / TAJUKEVIDEN

KEMAHIRAN GEOGRAFI - PETAB1D1E3 - Menyatakan simbol fizikal dan budaya dalam peta

bergambar

ARAHANNyatakan lima simbol fizikal dan lima simbol budaya yang terdapat dalam peta pelancongan berikut.

Bil. Simbol Fizikal Simbol Budaya1.2.3.4.5.

Tarikh : ……………………… Melepasi Standard

Tidak Melepasi Standard

Page 13: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

Nama:Tingkatan:

Tema/Tajuk Kemahiran Geografi: PetaEviden B4D1E1: Mentafsir Peta Bergambar

Arahan:Berdasarkan peta di bawah, isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

1.Senaraikan 3 ciri budaya yang terdapat di dalam peta di atas.1. _______________________________________________________________ 2. _______________________________________________________________ 3. _______________________________________________________________2. Senaraikan 3 ciri fizikal yang terdapat di dalam peta di atas.1. _______________________________________________________________ 2. _______________________________________________________________ 3. _______________________________________________________________ 3. Di manakah lokasi yang sesuai untuk melihat pusat pemuliharaan burung? _________________________________________________________________4. Jika anda ingin berkelah, di manakah lokasi yang perlu anda tuju? _________________________________________________________________5. Jika anda berkelah di kawasan air terjun, di manakah tempat yang perlu anda tuju _________________________________________________________________

Page 14: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

Tarikh :_______________ Melepasi standardTandantangan guru: _______________ Tidak melepasi standardNAMA:_________________________TINGKATAN:________ TARIKH:_____________

Band: 1Tema/Tajuk:Dinamik PendudukKod Evidens: B1D2E1-Menamakan jenis taburan penduduk di Malaysia.

Arahan: Labelkan taburan penduduk di Malaysia dalam peta yang disediakan berdasarkan pilihan jawapan yang diberi.

DISEMAK OLEH:____________________

TARIKH:________________

PADAT SEDERHANA JARANGG

Page 15: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

NAMA : ………………………………………………………………………………………..TINGKATAN : ………………………………………………………………………………..

TEMA/TAJUKEVIDENS

TAJUK : TABURAN PENDUDUK

B2D2E1 Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia.

Arahan : Lengkapkan peta minda berikut dengan menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia.

FAKTOR-FAKTOR YANGMEMPENGARUHI

TABURAN PENDUDUKDI MALAYSIA

Page 16: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2TARIKH : MELEPASI STANDARDTANDA TANGAN GURU : NAMA GURU : TIDAK MELEPASI STANDARD

Band 3

Tema/ Tajuk Dinamik Penduduk Bab 7 : Taburan Penduduk

Kod Evidens B3D2E1(Mengenal pasti kawasan penduduk padat, sederhana dan jarang di Malaysia)

Nyatakan jenis taburan penduduk bagi kawasan yang bertanda pada peta di bawah.

Lokasi Taburan PendudukA Kuala LumpurB Kuala LipisC KuchingD Banjaran CrockerE ButterworthF Limbang

Peta Malaysia

A

B

C

D

E

F

Tandatangan guru: Melepasi StandardTarikh : Tidak Melepasi Standard

Nama : ______________________________Tingkatan : ______________________________ Tarikh : _____________________

Page 17: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2Nama :Ting : Tarikh:

Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia.

FAKTOR CIRI-CIRI CONTOH LOKASI

1. Fizikal Bergunung-ganang Kawasan berpaya Hutan tebal

Taburan penduduk:

…………………………..

Banjaran Crocker ……………….. ………………..

2. Ekonomi …………………………. ………………………….

Taburan penduduk:

………………………………….

………………… …………………

3. Sejarah …………………………. ………………………….

Taburan penduduk:

………………………………….

………………… …………………

4. Sumber …………………………. ………………………….

Taburan penduduk:

………………… …………………

Band : 3Tema : Dinamik PendudukKod Evidens : B3D2E2 – Menjelaskan faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia

Page 18: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

………………………………….

5. Dasar Kerajaan ………………………… …………………………

Taburan penduduk:

…………………………………

Felda Jengka Tiga Segi

…………………

6. Pengangkutan dan Perhubungan

……………………….. ………………………..

Taburan penduduk:

…………………………………

………………… …………………

7. Kemudahan Perkhidmatan

……………………….. ………………………..

Taburan penduduk:

…………………………………

……………….. ………………..

DISEMAK OLEH ;

Page 19: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI KADAR KEMATIAN

FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI KADAR KEMATIAN

3.

3.

4.

4.

2.

2. 1.

1.

5.

5.6.

6.

8.

8.

7.

7.

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

NAMA : _______________________________

TINGKATAN : __________________ TARIKH : ________________

Arahan: Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Band : 2Tema/Tajuk : Dinamik PendudukKod evidens : B2D3E1( Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi perubahan

penduduk )

FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI KADAR

KELAHIRAN

3.

3.

4.

4.

2.

2.1.

5. 6.

8.

8.

7.

Page 20: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

Nama :________________________ Tingkatan :____________ Tarikh:______________Band : 2Kod Evidens ; B2D3E2 (Menyatakan faktor-faktor mempengaruhi migrasi penduduk )

Tarikh laksana kuasaiT/Tangan guru Tidak kuasai

faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk

Faktor Tarikan Faktor Tolakan

1. _____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

4. _____________________________

5. _____________________________

6. _____________________________

7. _____________________________

8. _____________________________

1. _____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

4. _____________________________

5. ____________________________

6. _____________________________

7. _____________________________

8. _____________________________

Page 21: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

Nama :Tingkatan : Tarikh :

1.Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran dan kadar kematian.

Nama :Tingkatan : Tarikh :

Kadar kelahiran

Kadar kelahiran

b)Kerjaya dan status wanita•

g)Taraf pendidikan•Semakin tinggi taraf pendidikan semakin lewat berkahwin, kadar kelahiran __________

_________

h)Peranan kerajaan•

a)Amalan perancang keluarga•

e)Peluang pekerjaan•

d)Taraf hidup dan ekonomi•

c)Perkahwinan lewat•

f)Sosio –budaya dan agama•

Band : 3

Tema : Dinamik Penduduk

Kod Evidens : B3D3E1

Page 22: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

1.Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran dan kadar kematian.

Kadar kematian

Kadar kematian

b)Wabak penyakit•

g)Bencana alam/ peperangan•

h)Kemudahan perubatan

a)Dasar kerajaan•

e)Taraf pendidikan•

d)Kekurangan makanan•

c)Taraf hidup•Semakin tinggi taraf hidup semakin ________kadar kematian kerana keupayaan menampung perubatan dengan baik

f)Keadaan ekonomi•

Band : 3

Tema : Dinamik Penduduk

Kod Evidens : B3D3E1

Page 23: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

Instrumen : Band 5 (Jawapan guru)

Tema : Pembandaran - Kesan kesesakan lalulintas

Kod Eviden : B5D1E1 ( Mempersembahkan maklumat geografi dalam bentuk Grafik daripada pelbagai sumber )

Tugasan:

Pelajar dikehendaki mempersembahkan maklumat dalam peta minda lengkap tentang langkah-langkah yang diambil untuk mengurangkan kesan kesesakan lalu lintas di Malaysia.

Langkah-langkah mengurangkan kesan lalu lintas di Malaysia

Page 24: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

Nama : ……………………………………………..

Tingkatan : ……………………………………………..

TEMA/TAJUKEVIDENS

PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA - PEMBANDARAN

B5D1E2 – Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat geografi yang diperoleh.

ARAHAN :Jawab soalan 1 hingga 3 berdasarkan gambar rajah berikut.

1. Perkembangan sistem pengangkutan memberikan kesannegatif terhadap alam sekitar. Huraikan punca-punca yang menyebabkan kesesakan lalu lintas terutamanya di kawasan bandar. ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2. Senaraikan kesan-kesannegatif perkembangan sistem pengangkutan

terhadap alam sekitar.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3. Huraikan langkah-langkah untuk mengatasi kesesakan lalu lintas.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Page 25: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2Tarikh : ………………………

Nama : ……………………………………………..Tingkatan : ……………………………………………..

TEMA/ TAJUKEVIDEN

DINAMIK PENDUDUK - MIGRASI PENDUDUKB1D2E2 : MENYATAKAN POLA MIGRASI PENDUDUK

ARAHAN

Nyatakan pola migrasi dalaman berikut :

a)

b)

c)

d)

Tarikh : ………………………

Luar bandar Bandar

Melepasi Standard

Tidak Melepasi Standard

Melepasi Standard

Tidak Melepasi Standard

Page 26: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

NAMA :____________________________________________________TINGKATAN :____________________________________________________

TEMA/TAJUK DINAMIK PENDUDUK/ MIGRASIEVIDENS B2D3E2—Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk

1. Lengkapkan carta di bawah.

Tarikh : _________________ Melepasi standard

Tanda tangan Guru:__________________ Tidak melepasi standard

Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi luar

bandar ke bandar

Faktor tolakan di luar Bandar

(a)

(b)

(c)

Faktor tarikan di Bandar

(a)

(b)

(c)

Page 27: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

Nama : ____________________________________________________________Ting : ________________________________Tarikh: _____________________

Jelaskan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk luar bandar ke bandar.

Faktor Huraian

Peluang pekerjaan

Kadar upah

Pendidikan

Kemudahan Asas

Jelaskan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk luar bandar ke luar bandar.

Faktor Huraian

Dasar Kerajaan

Kemudahan Asas

Disemak oleh;

Band : 3Tema : Dinamik PendudukKod Evidens : B3D3E2 – Menjelaskan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar

Page 28: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

NAMA : TINGKATAN : TARIKH:

Anda dikehendaki menyediakan satu laporan/kajian kes tentang faktor yang mempengaruhi kegiatan migrasi di kawasan kajian anda.

Panduan melaksanakan kajian kes / laporan :(a) Murid perlu menjalankan kajian secara individu(b) Murid boleh mengumpulkan maklumat melalui buku, internet, risalah dan foto.(c ) Murid boleh menulis atau menaip laporan . Jika menaip boleh menggunakan fon Times New Roman , poin 12 .

Laporan anda mestilah mengikut format berikut.

1. Tajuk

2. Objektif

3. Hasil dapatan

4. Rumusan

BAND : B5TEMA/TAJUK : DINAMIK PENDUDUK/MIGRASIKOD EVIDEN : B5D2E1 – Menghasilkan kajian kes/laporan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk di kawasan kajian; atau Menghasilkan kajian kes / laporan kesan pembandaran terhadap alam sekitar di kawasan kajian.

Page 29: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2Nama : ………………………………………………………………………………..……………..

Tingkatan : …………………………………………………………………………………….………..

TEMA/TAJUKEVIDENS

DINAMIK PENDUDUK – KESAN PERUBAHAN PENDUDUK TERHADAP ALAM SEKITAR

B4D2E1 - Menghuraikan kesan-kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber

ARAHAN

Lengkapkan carta minda di bawah ini dengan jawapan yang sesuai.

Tarikh : ………………………

Kesan-kesan Perubahan Penduduk terhadap Penerokaan Sumber

Tanih

Kesan Positif ______________________

________________

______________________

________________

Kesan Negatif

___________________

___________________

______________________

________________

______________________

________________

Hutan

Kesan Positif ______________________

________________

______________________

________________

Kesan Negatif

___________________

___________________

______________________

________________

______________________

________________

Air

Kesan Positif ______________________

________________

______________________

________________

Kesan Negatif

___________________

___________________

______________________

________________

______________________

________________

Melepasi Standard

Tidak Melepasi Standard

Page 30: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2NAMA : ________________________________________________________TINGKATAN : _____________ TARIKH : _________________

Tugasan :

Pelajar dikehendaki melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti yang dapat meningkatkan kesedaran pelajar terhadap penjagaan alam sekitar. Pelajar boleh memilih aktiviti yang telah dicadangkan seperti berikut:

Gotong royong Bantuan Masyarakat Amalan Kitar Semula Program Penghijauan Sekolah Program 3K

Atau

Aktiviti Peringkat Sekolah / Komuniti

Mengadakan Pertandingan Menulis Esei

Aktiviti manusia seperti penerokaan sumber yang tidak terancang telah memberikan impak negatif terhadap alam sekitar. Anda diminta menulis sebuah esei tentang aktiviti peringkat sekolah atau komuniti setempat yang dapat meningkatkan kesedaran murid terhadap penjagaan alam sekitar.

Nama : ……………………………………………..

Tingkatan : ……………………………………………..

Band : 5Tema/tajuk : Pengangkutan dan PerhubunganKod Eviden : B5D4E1 : Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah/komuniti setempat yang dapat meningkatkan kesedaran pelajar terhadap penjagaan alam sekitar.

Page 31: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

TEMA/TAJUKEVIDENS

PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYAB6DIE1 – Mempersempahkan idea/dapatan/ciptaan/produk untuk

kesejahteraan persekitaran

ARAHAN

Hasilkan satu produk daripada barangan terbuang di persekitaran anda.

Contoh bahan buangan :

a. Botol Air Mineral

b. Kotak terpakai

c. Cengkerang laut seperti kerang/kepah

d. Plastik

e. Kain perca

Tarikh : ………………………

NAMA : _______________________________________________________TINGKATAN :________________________________________________________

Melepasi Standard

Tidak Melepasi Standard

Page 32: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

TEMA/ TAJUK PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYAEVIDEN B6D3E1- Mempamerkan sikap/tingkah laku mesra alam sekitar

ArahanBerikut adalah senarai semak sikap atau tingkah laku pelajar. Pelajar diminta tandakan ( / ) pada sikap atau kelakuan yang pernah dilakukan sepanjang tahun.

Bil Sikap/ tingkah laku PelajarPengesahan

Guru1 Kebersihan diri

2 Menjaga kebersihan dalam kelas

3 Menjaga kebersihan kawasan sekolah- Melibatkan diri dalam aktiviti kitar semula peringkat

sekolah

4 Penghasilan kerja yang kemas

5 Memungut sampah

6 Menegur rakan yang membuang sampah merata-rata

7 Mengelap cermin tingkap

8 Pernah mengikuti aktiviti gotong royong- Program khidmat masyarakat – membersih dan

menceriakan bilik/dewan di sekolah

9 Menjalankan aktiviti menanam pokok sekitar kawasan sekolah / berkebun.

10 Mengamalkan amalan berjimat-cermat penggunaan sumber dan tenaga di sekolah

TARIKH :MELEPASI STANDARDTANDATANGAN GURU:

TIDAK MELEPASI STANDARD

NAMA : ___________________________________________________________TINGKATAN : ___________________________________________________________

Page 33: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2TEMA/TAJUK HUBUNGAN KEPENDUDUKAN DENGAN SUMBEREVIDEN B2D3E3 Menyatakan ciri-ciri penduduk berlebihan dan kurang penduduk

Berdasarkan jadual dibawah nyatakan ciri-ciri penduduk berlebihan dan kurang penduduk.

CIRI PENDUDUK BERLEBIHAN KURANG PENDUDUK

CONTOH NEGARA

KADAR KELAHIRAN

KADAR KEMATIAN

TARAF HIDUP

AMALAN PERMAKANAN

KADAR KENAL HURUF

KEMUDAHAN PERUBATAN

JANGKA HAYAT PENDUDUK

TEKNOLOGI

Tarikh : ……………………………….Tandatangan Guru : …………………..

Melepasi standard

Tidak melepasi standard

NAMA : ______________________________________________________

TINGKATAN : ______________________________________________________

Page 34: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2TARIKH / HARI : ______________________________________________________

INSTRUMEN BAND 3TEMA / TAJUK : HUBUNGAN KEPENDUDUKAN DENGAN SUMBERKOD EVIDENS : B3D4E1 (Menjelaskan ciri-ciri negara penduduk berlebihan dan kurang penduduk)

ARAHAN : a) Namakan dua (2) contoh Negara yang mengalami penduduk berlebihan. b) Lengkapkan peta minda yang berikut.

Tarikh : …………………………….…Tandatangan Guru : …………………..

Nama : ……………………………………………..Tingkatan : ……………………………………………..

Tema/Tajuk PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA

CIRI-CIRI PENDUDUK BERLEBIHAN

Contoh Negara :

1) …………………………..

2) …..………………………

CIRI-CIRI KURANG PENDUDUKContoh Negara :

1) …………………………..

2) …..………………………

Page 35: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

ARAHAN

Berikut merupakan lokasi petempatan awal di Malaysia. Namakan lokasi petempatan awal berdasarkan Negeri yang dinyatakan dan tulis semula jawapan anda di atas peta yang disediakan.

Negeri Lokasi Petempatan AwalKedahPerakJohorSarawakMelaka

Tarikh : ………………………

NAMA :____________________________________________________________________

TINGKATAN:______________________ TARIKH:_______________

TEMA PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYAB2D4E1 Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi pemilihan tapak petempatan awal.

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Melepasi Standard

Tidak Melepasi Standard

Page 36: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

Soalan: Senaraikan faktor yang mempengaruhi pemilihan tapak petempatan awal.

Tarikh : ........................................... Melepasi standard

Tandatangan Guru : .................................... Tidak melepasi standard

Nama:_________________________________________ Tingkatan :_______ Tarikh:_______

Tema PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYABand B2D4E2- Menyenaraikan pelbagai pola petempatan di MalaysiaAktiviti Pola Petempatan Di Malaysia

FAKTOR PEMILIHAN TAPAK PETEMPATAN

AWAL

Page 37: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2Arahan: Nyatakan pola petempatan berdasarkan rajah yang diberi

NAMA : ____________________________________________________________________TING : ________________________________TARIKH : _______________________

TEMA/ TAJUK PETEMPATAN

Tarikh : Melepasi standard

Tandatangan guru: Tidak melepasi standard

Page 38: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

FUNGSI PETEMPATAN LUAR BANDAR

FUNGSI PETEMPATAN LUAR BANDAR POLITIK

POLITIK

EKONOMI

EKONOMI

SOSIAL

SOSIAL

Sumber Makanan

Buah-buahan

Buah-buahan

Sumber Protein

Udang

Udang

Sumber Hutan

Rotan

Pusat Pentadbiran

Industri Kecil

Tembikar

Masjid

Masjid

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2EVIDEN B3D5E1 – Menjelaskan fungsi petempatan negara Malaysia

Aktiviti 1

Berikan contoh berdasarkan fungsi petempatan luar bandar yang berikut.

Tarikh : _______________________ Melepasi standard

Tandatangan guru: _______________ Tidak melepasi standard

Nama : ……………………………………………..

Tingkatan : ……………………………………………..

TEMA/TAJUKEVIDENS

PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYAB6D1E2-Mencadangkan Usaha-Usaha Untuk Mewujudkan Petempatan

Page 39: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2Lestari

ARAHAN

Cadangan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari

Aspek Cadangan usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari

1. Tempat pembuangan

sampah

i) ………………………………………………………

ii) ………………………………………………………

2. Sistem Perparitan i) ………………………………………………………

ii) ………………………………………………………

3. Landskap petempatan

i) ………………………………………………………

ii) ………………………………………………………

4. Kemudahan awam i) ………………………………………………………

ii) ………………………………………………………

Tarikh : ………………………

Nama : ……………………………………………..

Tingkatan : ……………………………………………..

TEMA/TAJUKEVIDENS

PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN – PERKEMBANGAN SISTEM PENGANGKUTAN

Melepasi Standard

Tidak Melepasi Standard

Page 40: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2B6D2E1 - Mereka cipta satu model

petempatan/pembandaran/jaringan sistem pengangkutan di Malaysia

ARAHAN

Dengan menggunakan bahan- bahan kitar semula,,hasilkan satu model sama ada petempatan atau pembandaran atau jaringan pengangkutan di Malaysia bersaiz 8”x11”.Hasil kerja anda hendaklah mengandungi:

1. Tajuk Model2. Bahan3. Label

Contoh model pembandaran

Page 41: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

Tarikh : ………………………

NAMA :______________________________________TINGKATAN : ___________TARIKH / HARI :______________________________________

Melepasi Standard

Tidak Melepasi Standard

Page 42: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

(A)INSTRUMEN BAND 4TEMA / TAJUK : PembandaranKOD EVIDENS : B4D2E2 (Membandingkan kesan – kesan pembandaran negara Malaysia dengan negara lain.)

Arahan : Bandingkan kesan – kesan pembandaran yang terdapat di Kuala Lumpur dan Bangkok Thailand.

Kuala Lumpur, Malaysia Perbandingan Bangkok, Thailand

Banjir kilat

Kesesakan

lalulintas

Masalah kawasan

setinggan

Peningkatan

jenayah

Nilai hartanah

Disemak oleh ;

................................................................. Tarikh : .........................................( )

Melepasi standardTidak melepasi standard

NAMA : ________________________________________________________TINGKATAN : ________________________________________________________

Page 43: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

TEMA / TAJUK MEMAHAMI KEPERLUAN DAN PERKEMBANGAN PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN DI MALAYSIA

EVIDENS B2D5E1 – Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal

1. Melengkapkan jadual dibawah dengan menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awaldi Malaysia.

Cara / Jenis KeperluanSebelum Penjajahan Pengangkutan darat

( kereta lembu, kereta kerbau dan kereta andu )

Pengangkutan air( Rakit, perahu dan jong )

Perhubungan( isyarat asap, laung dan ketuk – ketuk )

Semasa penjajahan Pengangkutan darat(Jalan raya, jalan kereta api )

Pengangkutan air ( Tongkang dan kapal wap )

Perhubungan( Perkhidmatan telefon, telegraf dan pos )

Tarikh : ……………………………………….. Melepasi standard

Tandatangan Guru : ………………………………….. Tidak melepasistandard

Nama : _____________________________________________ Tingkatan : _________

Tema / Tajuk Pengangkutan dan perhubungan / Perkembangan sistem pengangkutan

Page 44: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2Evidens B2D5E2 – Menyatakan perkembangan pengangkutan negara Malaysia.

Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang telah diberikan di bawah.

Jenis Pengangkutan Usaha-usaha Perkembangan1. Jalan Raya a. Peningkatan __________ jalan raya yang sedia ada.

b. _____________ jalan raya dan lebuh raya yang sempit.c. Pembinaan _________________________ dan ______________________ untuk menghubungkan Malaysia dengan Singapura.

2. Jalan Kereta api a. Jalan kereta api yang sedia ada dinaik taraf dan ____________________.b. Pembinaan landasan kereta api ___________________.c. memperkenalkan penggunaan kereta api berkuasa _________.d. menyediakan perkhidmatan rel __________________.

3. Pengangkutan air a. Menaikkan _________________ pelabuhan yang sedia ada.b. Membina ________________ baru.c. Membaiki ______________ pengendalian pelabuhan.

4. Pengangkutan udara a. Menaikkan taraf _______________________ yang sedia ada.b. membina lapangan terbang ____________________ dan

___________________ yang baru.c. Menambahkan bilangan ______________________ yang

besar dan moden.d. Menambahkan _______________ perkhidamatan udara antarabangsa.

Tambak Johor Lapangan terbangMelebarkanTaraf bersepadu DomestikLaluan kedua Kontena DibaikpulihElektrik AntarabangsaKemudahanTarafPelabuhanDestinasi Kapal terbangBerkembar Lebuhraya

Tarikh : Melepasi standard

Tandatangan Guru : Tidak melepasi standardNama : ……………………………………………..Tingkatan : ……………………………………………..

TEMA/TAJUKEVIDENS

PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN – PERKEMBANGAN SISTEM PENGANGKUTAN

B3D6E2 –Menjelaskan kesan perkembangan pengangkutan terhadap

Page 45: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2alam sekitar negara Malaysia

ARAHAN

Jelaskan kesan perkembangan pengangkutan di bawah terhadap alam sekitar. Kesan Positif Kesan Negatif

Rel Transit Ringan (LRT) Lebuhraya

1. Lalu lintas : ………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………….2. Pencemaran : ……………………………….. ………………………………………………. ……………………………………………….3. Landskap : ………………………………….. ………………………………………………. ……………………………………………….

1. Flora dan fauna : …………………………. ……………………………………………. …………………………………………….2. Pencemaran : …………………………….. …………………………………………….. ……………………………………………..3. Tanah : …………………………………… …………………………………………… ……………………………………………

Tarikh: ………………………

NAMA: ……………………………………………………………………………………………………..TINGKATAN: …………………………………………………………………………………………….

TEMA/TAJUKEVIDENS

TEMA 6 : PERKEMBANGAN SISTEM PERHUBUNGANB4D2E3 Menghuraikan kepentingan dan keistimewaan

perhubungan dan jaringan pengangkutan terhadap pembangunan negara.

Melepasi Standard

Tidak Melepasi Standard

Page 46: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2Aktiviti 1Huraikan kepentingan dan keistimewaan bagi setiap alat perhubungan dan jaringan pengangkutan yang dinyatakan di bawah.

a) Jalan raya dan lebuh raya…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

b) LRT dan ERL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

c) Pelabuhan…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

d) Telefon selular / bimbit...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e) Internet………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

f) ICT....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NAMA :.............................................................................................................TARIKH :.............................................................

B4D2E4 : MENGHURAIKAN LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKAN KESAN NEGATIF PERKEMBANGAN PENGANGKUTAN KE ATAS ALAM SEKITAR NEGARA MALAYSIA

TARIKH: MELEPASI STANDARDTANDA TANGAN GURU:

TARIKH: MELEPASI STANDARDTANDA TANGAN GURU:NAMA GURU: TIDAK MELEPASI STANDARD

TANAH

KESAN NEGATIF

Page 47: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

Huraian :

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

HURAIAN : ................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Nama : ...................................................................Tingkatan : ...................................................................

TEMA/TAJUK PENGANGKUTAN DAN PERKEMBANGAN / PERKEMBANGAN PENGANKUTAN DAN PERHUBUNGAN

EVIDENS B5D3E1- Menghasilkan kajian kes/laporan kesan perkembangan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar.

Arahan:Anda dikehendaki membuat satu kajian kes berkaitan dengan kesan perkembangan sistem pengangkutan terhadap alam sekitardi kawasan tempat tinggal anda.

TARIKH: MELEPASI STANDARDTANDA TANGAN GURU:

TANAH

KESAN NEGATIF

Punca-punca pencemaran

LANGKAH MENGATASI

Pemasangannnnn

Page 48: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2Isi kandungan yang perlu disediakan

Tajuk nama tajuk,band,evidens, nama pelajar,tingkatan, tarikh laporan,guru peniai

Pendahuluan Bagi memenuhi keperluan PBS Band 5Objektif Mengkajibagaimana perkembangan sistem pengangkutan

tehadap alam sekitar serta mencadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar

Hasil Kajian Membincangkan 2 kesan positif dan 3 kesan negatif berkenaan perkembangan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar Digalak melampirkan gambar atau rajah yang berkenaan

Langkah-langkah

Pelajar perlu mencadang dan menghuraikan 3 langkah secara ringkas

Rumusan Dibahagian ini pelajar perlu menerapkan unsur patriotism serta menghargai kurnian tuhan yang maha mulia

KAJIAN KES:a) Definisi

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

b) Kaedah kajian

i. ................................................................................................................

................................................................................................................

ii. ................................................................................................................

................................................................................................................

c) Objektif Kajian

i. ................................................................................................................

................................................................................................................

ii. ................................................................................................................

................................................................................................................

d) Kesan-kesan

i. ................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

ii. ................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Page 49: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2iii. ................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

e) Penerapan Nilai

i. ................................................................................................................

................................................................................................................

ii. ................................................................................................................

................................................................................................................

f) Langkah-langkah Penyelesaian

i. ................................................................................................................

................................................................................................................

ii. ................................................................................................................

................................................................................................................

iii. ................................................................................................................

................................................................................................................

Tandatangan : ........................................ Melepasi StandardTarikh : ........................................Tidak melepasi Standard

Nama : ……………………………………………………………………………………………….

Tingkatan : ……………………………………………………………………………………………...

TEMA/TAJUKEVIDENS

PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN – PERKEMBANGAN SISTEM PERHUBUNGAN

B2D5E3 – Menyatakan perkembangan perhubungan negara Malaysia

ARAHANNyatakan alat perhubungan di bawah berdasarkan keterangan yang diberi.

Tele-perubatan

Tele-perubatan

Kerajaan elektronik

TelevisyenKomputer Radio

Page 50: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

PERKARA KETERANGANTahun 1950-an

Sistem perhubungan elektronik pertama pada awal tahun 1950-an. Stesen-stesen radio dibina di seluruh negeri di Malaysia. Tujuan diadakan siaran untuk membolehkan integrasi nasional.

Medianya lebih menarik kerana dipaparkan dalam bentuk audio visual (bergambar dan bersuara).

Maklumat disebar dengan mudah kepada seluruh penduduk. Siarannya disalurkan melalui gelombang mikro.

Tahun 1996 Satelit Asia Timur Malaysia (MEASAT I) telah dilancarkan pada 13 Januari

1996. MEASAT II dilancarkan pada bulan Oktober 1996. Perkembangan ini menjadikan Malaysia pusat perhubungan serantau dan

antarabangsa.

Ia digunakan untuk berhubung antara individu yang berada di tempat lain.

Telekom Malaysia Berhad bertanggungjawab dalam perkembangan perkhidmatan komunikasi negara Malaysia.

Mempecepatkan lagi perhubungan dan penyaluran maklumat.

Merupakan alat perhubungan masa kini yang dapat memproses dan mengeluarkan maklumat dalam pebagai bentuk.

Fungsinya lebih cekap dengan adanya teknologi satelit. Ia boleh dihubungkan dengan internet untuk mendapatkan maklumat

tanpa batasan.

Merupakan jaringan komputer yang berada di seluruh dunia. Dengan menggunakan internet, maklumat boleh diperolehi dengan mudah

dan murah. Pembekal khidmat internet ialah TMNet, MaxiNet dan JARING.

Merupakan cantuman antara teknologi komunikasi (IT), penyiaran dan komputer.

Penggunaannya diperluas dengan penubuhan Koridor Raya Multimedia (MSC).

Kerajaan Malaysia menubuhkan bandar siber dengan menyediakan pelbagai kemudahan multimedia.

Merupakan Koridor Raya Multimedia. Ia meliputi kawasan seluas 450 km persegi dari KLCC hingga ke KLIA.

Satelit TelefonICT

MSCInternet

Page 51: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2 Objektif penubuhannya adalah untuk menjadikannya pusat tele-

perubatan, kerajaan elektronik, sekolah bestari, pusat R&D, pusat pemasaran tanpa sempadan dan penggunaan kad pintar.

Bertujuan mempercepatkan tahap perkhidmatan kesihatan di Malaysia. Telah dilaksanakan di Hospital Selayang (dikenal sebagai hospital tanpa

kertas). Semua urusan dan rekod pesakit diproses menggunakan komputer.

Semua urusan berkaitan pentadbiran, pembayaran gaji, kewangan dan perhubungan dilaksanakan melalui e-mel.

Tarikh : ………………………

NAMA: ……………………………………………………………………………………TINGKATAN: …………………………… TARIKH: ………………………………….

BAND: 3TEMA / TAJUK: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGANKOD EVIDENS: B3D6E1: Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubungan di Malaysia.

BAND: 3TEMA / TAJUK: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN

Melepasi Standard

Tidak Melepasi Standard

Page 52: Pbs Geo t2 - Evidens (1)

SEK.MEN.KEB.METHODIST (P) KUALA LUMPURPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

TINGKATAN 2

Arahan: Jawab semua soalan yang berikut.Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubungan di negara Malaysia.

Faktor-faktor HuraianKemajuan teknologi Bidang penyiaran berkembang dengan pembinaan

stesen _________________________________ Wujud stesen _______________ dan ____________

swasta. Stesen __________________________ bumi dibina. Pembinaan kabel dasar laut bagi memudahkan

penghantaran dan penerimaan maklumat.

Dasar Kerajaan Kerajaan membenarkan ________________radio dan televisyen swasta diwujudkan.

Perkhidmatan Televisyen Pendidikan diperkenalkan oleh Kementerian ________________________ Malaysia.

Perkembangan Ekonomi

Melalui e- _______________________, perniagaan, dan perdagangan boleh dijalankan secara meluas.

Menawarkan peluang yang besar bagi sektor __________________________________.

Disemak Oleh:

…………………………..

Melepasi Standard

Tidak Melepasi Standard