pengurusan fail dan evidens sekolah rendah

40
Didiklah anak-anakmu itu berlainan dengan keadaan kamu sekarang kerana mereka telah dijadikan Tuhan untuk zaman yang bukan zaman engkau - Saidina Umar Al-Khattab

Upload: rozita-ahmad

Post on 29-Oct-2015

203 views

Category:

Documents


18 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

Didiklah anak-anakmu itu berlainan dengan keadaan kamu

sekarang kerana mereka telah dijadikan Tuhan

untuk zaman yang bukan zaman engkau

- Saidina Umar Al-Khattab

Page 2: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

MAKLUMAT PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( PBS )

SEKOLAH RENDAH 2013

5 JENIS FAIL UTAMA YANG PERLU DISEDIAKAN :

1. FAIL INDUK - fail putih – Fail putih Am: 435

2. FAIL PENTAKSIR - Fail kulit keras

3. FAIL KES-KES KHAS - Fail putih : Am 435

4. FAIL PERKEMBANGAN MURID – Fail kulit keras

5. PORTFOLIO SHOWCASE – Fail kulit keras

Page 3: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

CONTOH FAIL PUTIH YANG BIASA DIGUNAKAN JABATAN KERAJAAN

Page 4: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

FOKUS UTAMA : PENYEDIAAN FAIL PBS BERDASARKAN BORANG PBS/ LP3 DAN INSTRUMEN PENJAMINAN KUALITI LP KPM

Cara perekodan kertas minit :

1. Surat diterima dari luar – guna dakwat merah

- Nomborkan surat/ bahan kandungan pada sudut atas kanan dan dibulatkan

Tarikh surat diterima ……………… daripada ……………………..

Perkara……………………………………………………………………

dikandungkan pada ……………………………… oleh ……………….

2. Surat dikeluarkan dari dalam ke pihak luar – guna dakwat biru atau hitam

Surat bertarikh …………. kepada …..………………………………

perkara………………..dihantar pada ..…………

Page 5: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

BORANG PBS/ LP3PBS/LP3

Page 6: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah
Page 7: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

PPDT (AKAD) 600- 1 / 3 / 1

PERKARA

FAIL PENTAKSIRAN

BERASASKAN SEKOLAH

( Kod : PPDT = Nama agensi/ sekolah; 600 = Akademik; 3 = PBS ; 1 = Pengurusan* KOD Sekolah adalah singkatan nama sekolah mengikut sekolah masing-masing. Nombor fail untuk sebarang fail mesti dirujuk dahulu dengan buku rekod fail di pejabat.

Fail 1

Page 8: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

FAIL TERBUKA

• Kebanyakan fail di sesebuah jabatan adalah jenis terbuka, iaitu fail-fail berkaitan dengan pengurusan harian sesebuah jabatan. Fail-fail pentadbiran adalah tergulung dalam kategori ini.

• Disimpan oleh pihak pentadbiran di bawah pengawasan Ketua Jabatan

• Keluar masuk fail berkenaan perlu direkodkan oleh kerani pendaftaran

• Tajuk fail Induk (termasuk fail-fail rasmi lain) hendaklah ditulis ‘hidup’ menggunakan tangan (tidak boleh dicetak dan digamkan)

• Kertas minit (am6) juga mesti yang standard dan tidak digamkan.

Page 9: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

SENARAI MAKLUMAT YANG PERLU ADA DALAM FAIL ADALAH BERDASARKAN KEPADA BORANG PBS/ LP3 DAN INSTRUMEN PENJAMINAN KUALITI PBS.

DOKUMEN PERLU ADA DALAM FAIL INDUK/UTAMA PBS SEPERTI BERIKUT;

Semua surat Pekeliling Iktisas / surat Arahan & Jadual Kerja berkaitan PBS UPSR yang ada bagi tahun semasa. http://moe.gov.my/lpm - rujukan untuk dapatkan

surat-surat berkenaan terkini

1

Page 10: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH TENGAH

PETI SURAT 2020 MALAYSIA

Ruj Kami :Ruj Tuan :Tarikh:

Tuan

Makluman Penyebaran Surat Pekeliling Iktisas / Surat Arahan dan jadual kerja PBS 2013

Perkara di atas dirujuk

Surat Pekeliling Iktisas / Surat Arahan telah dimaklumkan kepada semua guru dan jadual kerja PBS 2013 telah diedarkan kepada guru-guru untuk dirujuk dan dipatuhi.

Sekian, terima kasih

Yang menurut perintah,…………………………..( )Guru Besar ….

2

Page 11: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH TENGAH PETI SURAT 2020

MALAYSIA

Ruj Kami :Ruj Tuan :Tarikh:

Tuan

Senarai/ lampiran Disiplin Ilmu yang Mempunyai Komponen PBS

Berikut adalah senarai/ lampiran disiplin ilmu yang mempunyai komponen PBS

1.Bahasa Malaysia2.Bahasa Inggeris3.Dunia Sains dan Teknologi4.Pendidikan Islam5.Dunia Muzik6.Dunia Seni Visual7.Pendidikan Moral8.Pendidikan Bahasa Arab9.Matematik10.Pendidkan Jasmani11.Pendidikan Kesihatan

Sekian, terima kasih

Yang menurut perintah,…………………………..( )Guru Besar ….

3

Page 12: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH TENGAH PETI SURAT 2020

MALAYSIA

Ruj Kami :Ruj Tuan :Tarikh:

Tuan

Senarai /lampiran buku panduan PBS/ Manual PBS/ Tugasan JK PBS

Perkara di atas dirujuk

Senarai /lampiran buku panduan PBS/ Manual PBS (dibekalkan oleh LP) Tugasan JK PBS sila rujuk fail Pentaksir dan fail panitia .

Sekian, terima kasih.

Yang menurut perintah,…………………………..( )Guru Besar ….

4

Surat di atas hanyalah sebagai makluman bahawa buku panduan/manual/ tugasan dll ada, tetapi di fail-fail tertentu)

Page 13: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH TENGAH PETI SURAT 2020

MALAYSIA

Ruj Kami :Ruj Tuan :Tarikh:

Tuan

Carta Organisasi Jawatan kuasa PBS Peringkat Sekolah bagi Tahun 2013

Berikut adalah Carta Organisasi Jawatan kuasa PBS peringkat sekolah bagi tahun 2013

Sekian, terima kasih.

Yang menurut perintah,

…………………………..( )Guru Besar ….

5

Page 14: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

KETUA PANITIA YANG DILANTIK

(LATIHAN)

KETUA PANITIA YANG DILANTIK

(PENYELARASAN)

KETUA PANITIA YANG DILANTIK

(PEMENTORAN)

KETUA PANITIA YANG DILANTIK (PEMANTAUAN)

KETUA PANITIA YANG DILANTIK

( PENTAKSIRAN SEKOLAH DAN

PENTAKSIRAN PUSAT)

GURU BIMBINGAN & KAUNSELING

(PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK)

GURU BESAR(PENGERUSI PBS)

PENOLONG-PENOLONG KANAN (NAIB PENGERUSI)

SETIAUSAHA PBS SEKOLAH(GURU PENOLONG YANG DILANTIK)

Carta Organisasi Jawatan Kuasa PBS Peringkat Sekolah 2013

GURU CEMERLANG

GURU PENOLONG YANG DILANTIK

( PAJSK)

GURU PENOLONG YANG DILANTIK ( SETIAUSAHA

PEPERIKSAAN AWAM

Lantikan Jawatankuasa PBS Peringkat Sekolah tertakluk kepada keperluan sekolah masing-masing

KETUA-KETUA PANITIA MP LAIN

PENOLONG-PENOLONG KANAN

Page 15: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH TENGAH PETI SURAT 2020

MALAYSIA

Ruj Kami :Ruj Tuan :Tarikh:

Tuan

Carta Organisasi Jawatan kuasa Kes Khas PBS sekolah bagi tahun 2013

Berikut adalah Carta Organisasi Jawatan kuasa Kes Khas PBS sekolah bagi tahun 2013.

Sekian, terima kasih.

Yang menurut perintah,

…………………………..( )Guru Besar ….

6

Page 16: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

PENOLONG-PENOLONG KANAN

SEMUA KETUA PANITIA MP PBS

KAUNSELOR SEKOLAH

GURU BESAR(PENGERUSI PBS)

PENOLONG-PENOLONG KANAN (NAIB PENGERUSI )

GURU PENOLONG YANG DILANTIK(SETIAUSAHA PBS)

GURU-GURU CEMERLANG

GURU KELAS PELAJAR

BERMASALAH

Carta Organisasi Jawatan kuasa Kes-kes Khas PBS sekolah 2013

Lantikan jawatankuasa Kes-kes khas PBS Sekolah tertakluk kepada keperluan sekolah masing-masing

Page 17: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH TENGAH PETI SURAT 2020

MALAYSIA

Ruj Kami :Ruj Tuan :Tarikh:

Tuan

Senarai JK PBS dan JK Kes-kes Khas bagi tahun 2013

Berikut adalah senarai jawatankuasa PBS dan jawatankuasa kes-kes khas yang telah dilantik. Surat berkenaan dan senarai tugas bagi setiap jawatankuasa telah diedarkan bagi lantikan tahun 2013.

Sekian, terima kasih.

Yang menurut perintah,…………………………..( )Guru Besar ….

7

Sediakan senarai JK PBS , JK Kes-kes Khas dan senarai semak yang telah dilantik oleh sekolah sebagi lampiran.di belakang surat ini

Page 18: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

Minit Mesyuarat Jawatan kuasa PBS Peringkat Sekolah dan Peringkat

Pemantauan Dalaman Kali ke 1, 2, 3 dan 4

1. Kali ke 1 - Mesyuarat awal tahun ( Banyak maklumat penting perlu dibincang dan diminitkan )

2. Kali ke 2 – Laporan suku tahun pertama pelaksanaan dan pengendalian PBS 2013

3. Kali ke 3 – Laporan suku tahun kedua pelaksanaan dan pengendalian PBS 2013

4. Kali ke 4 – Laporan post mortem pelaksanaan dan pengendalian PBS 2013

.

8

Page 19: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

Sediakan minit mesyuarat kes-kes khas jika ada kes di sekolah berkenaan.

- Apa masalah- Apa tindakan • Keputusan dibuat dengan mengambil

kira pandangan PK HEM, Kaunselor, Guru Kelas, Penolong Kanan Petang terhadap murid berkenaan.

• Disokong oleh surat-surat atau dokumen-dokumen berkaitan masalah murid berkenan.

• Hantar laporan ke LP melalui SPP JPN (PBS versi lama). PBS baru tidak ada kes untuk pengecualian

9

Page 20: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

Sediakan surat makluman dan jadual pengoperasian / pelaksanaan PBS/ Pelan tindakan PBS (PBS lama dan baru) di sekolah mengikut format yang sesuai. (contoh : surat makluman dan jadual pengoperasian secara Carta Gantt seperti slide no. 21 dan 22)

Satu surat makluman ( contoh ) yang telah dihantar kepada pelajar yang terlibat dengan PBS. Surat berkenaan perlu ditandatangani oleh Gurubesar.

Satu surat makluman ( contoh ) yang telah dihantar kepada ibu bapa pelajar yang terlibat dengan PBS. Surat berkenaan perlu ditandatangani oleh Gurubesar.

Senarai pentaksir-pentaksir yang telah dilantik secara rasmi oleh pihak sekolah sebagai pentaksir sekolah (Contoh di slide 23). Surat asal lantikan pentaksir diserah kepada pentaksir berkenaan untuk disimpan di dalam fail pentaksirnya.

Senarai semak penerimaan jawatan sebagai pentaksir

Surat-surat berkaitan dengan PBS yang dihantar oleh LPM, SPP JPN atau PPD.

Surat-surat berkaitan dengan PBS yang dihantar oleh pihak sekolah ke LPM, SPP JPN atau PPD.

Lain-lain dokumen yang perlu * No 11 dan 12 boleh juga digabung menjadi satu surat sahaja

10

12

14

15

13

11

16

Setiap tahun susunan surat akan bermula dari no. 1 hingga no. 17. Contoh; sekiranya Fail induk bermula tahun 2011, mesti ikut susunan dari no. 1 – no. 17. Tahun 2012, mula balik no. 1 – no. 17. Apabila nombor surat sudah mencapai angka 100, tutup fail berkenaan dan buka fail baru, jilid 2. Tatacara menombor dan merekod dokumen rujuk slide ke 37.

17

Page 21: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH TENGAH

PETI SURAT 2020 MALAYSIA

Ruj Kami :Ruj Tuan :Tarikh:

Tuan

Jadual pengoperasian PBS bagi Tahun 2013

Perkara di atas dirujuk

2. Berikut adalah Jadual pengoperasian PBS 2013 dan jadual berkenaan telah diedarkan kepada semua pentaksir sekolah untuk rujukan dan dipatuhi.

Sekian, terima kasih

Yang menurut perintah,…………………………..( )Guru Besar ….

10

Sediakan senarai semak sebagai lampiran

Page 22: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

PERKARA

BULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mesyuarat x x x xKursus Dalaman x x xPentaksiran Formatif x x x x x x x x x x xPentaksiran Sumatif x xPelaporan PBS x xPemantauan x x x x x x x x x x x xPementoran x x xPenyelarasan x xPenskoran PBS x xPelaksanaan PBS

(Semua disiplin ilmu)x x x x x x x x x x x

CONTOH TAKWIM PENGOPERASIAN PBS SKCONTOH TAKWIM PENGOPERASIAN PBS SKIni hanyalah contoh. Sekolah boleh sediakan dengan lebih terperinci. Mungkin mengikut bulan atau subjek tertentu

Page 23: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

SEK KEBANGSAAN DAERAH TENGAH PETI SURAT 2020

MALAYSIA

Ruj Kami :Ruj Tuan :Tarikh:

Tuan

Senarai Pentaksir-pentaksir Tahun 2013

Perkara di atas dirujuk

2. Berikut adalah senarai pentaksir-pentaksir yang telah dilantik oleh pihak sekolah bagi tahun 2013

Sekian, terima kasih.

Yang menurut perintah,

…………………………..( )Guru Besar ….

Sediakan senarai nama pentaksir yang telah dilantik oleh sekolah di lampiran belakang surat ini

13

Page 24: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

SEK KEBANGSAAN DAERAH TENGAH PETI SURAT 2020

MALAYSIA

Ruj Kami :Ruj Tuan :Tarikh:

Tuan

Senarai Penerimaa Jawatan Sebagai Pentaksir Tahun 2013

Perkara di atas dirujuk

2.Berikut adalah senarai pentaksir yang telah dilantik dan menerima jawatan berkenaan.

Sekian, terima kasih.

Yang menurut perintah,

…………………………..( )Guru Besar ….

Sediakan senarai nama pentaksir yang telah menerima lantikan sebagai pentaksir

14

Page 25: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

Fail 2 : Fail kulit keras

FA

IL P

EN

TA

KS

IR

FAIL PENTAKSIR PBS

Page 26: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

CONTOH DOKUMEN SEBAGAI ISI KANDUNGAN FAIL PENTAKSIR DISIPLIN ILMU

• Surat pelantikan rasmi sebagai Pentaksir Sekolah dan JK PBS yang ditandatangan GB

• Surat penerimaan sebagai Pentaksir Sekolah dan JK PBS.• Jadual pengoperasian PBS bagi tahun berkenaan• Borang Markah Induk bagi disiplin ilmu berkenaan (semua guru

tahun 4 – tahun 6 yang mengajar BM, BI, Sains dan PAFA).• Senarai tugas sebagai PS dan JK PBS• Salinan minit mesyuarat panitia (semua guru tahun 1, 2 dan 3 dan

guru tahun 4 – tahun 6 yang mengajar BM, BI, Sains dan PAFA) • Pekeliling baru pelaksanaan KSSR 2011 / 2012/ 2013 – jika ada

(untuk semua guru Tahun 1, 2 dan 3)• Standard kurikulum dan standard prestasi yang dibekalkan oleh

BPK dan LPM (semua guru tahun 1, 2 dan 3).• Rekod transit • Instrumen –instrumen pentaksiran yg dibina oleh guru (yang asli)• Lain-lain dokumen yang perlu

Page 27: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

SEKOLAH KEBANGSAAN DAERAH TENGAH PETI SURAT 2020

MALAYSIA

Ruj Kami :Ruj Tuan :Tarikh:

Nooranin Selamat

PERLANTIKAN SEBAGAI PENTAKSIR SEKOLAH

Sukacita dimaklumkan bahawa pihak sekolah telah melantik ……………… sebagai pentaksir sekolaha bagi disiplin ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 mulai Januari 2013.

Yang menurut perintah,

…………………………..( )Guru Besar ….

Contoh Surat Perlantikan Rasmi Sebagai Pentaksir Sekolah – surat ini akan ada dalam Fail Pentaksir

Page 28: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

SCIENCE PRACTICAL WORK ASSESSMENT (PEKA) – UPSR Appendix BMASTER SCORE FORM ( MSF )

SEKOLAH TAHUN

NEGERI KOD PUSAT

BIL ANGKA GILIRAN / NO. SURAT BERANAK

NAMA SPS SMS JUMLAH SKOR PEKA

1 2 3 4 5 6 7 JUMLAH 1 2 3 4 5 JUMLAH

01 ABA1234 AHMAD BAKAR

01 AC12345 ALI BAKAR

01 AD12345 ARARI BAKAR

CONTOH BORANG INDUK PEKA SAINS – Guru Tahun 4, 5 dan 6 sahaja

Page 29: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

PEJABAT KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA ARAS 8, BLOK E8 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN Tel: 03-8884 6077 62604 PUTRAJAYA Fax: 03-88894548

Laman web: http: www.moe.gov.my.

KP(BPSH-SPDK) 201/005/01I14 0ktober 2010

Semua Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Y. Bhg. DatuklDato'fTuan/Puan,

SURAT PEKELILING /KHTlSAS B/LANGAN 'f TAHUN 2010: PELAKSANAAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) TAHAP SATU MULAI 2011

Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan memaklumkan tentang pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) di semua sekolah rendah, 2. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(KBSR) telah melalui proses transformasi. Kurikulum yang telah diperkukuh dan ditambah baik ini dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Mulai tahun 2011, KSSR akan dllaksanakan secara berperingkat bermula dengan Tahun 1. 3. Sehubungan itu, sekolah hendaklah menggunakan Dokumen Standard bagi setiap kurikulum di bawah KSSR yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 4. Jumlah masa yang diperuntukkan untuk pelaksanaan KSSR ialah 1380 minit seminggu (satu waktu pengajaran dan pembelajaran ialah 30 min it) sebagaimana ditetapkan dalam jadual di Lampiran 1. Pihak sekolah perlu menyediakan jadual waktu persekolahan sepertimana peruntukan masa yang ditetapkan. 5. Pihak sekolah perlu memilih untuk melaksanakan sekurang-kurangnya satu bahasa dalam Modul Elektif mengikut kesediaan sekolah dalam aspek penyediaan guru, permintaan daripada murid serta prasarana sekolah. 6. Sila maklumkan kandungan surat pekeliling ini kepada semua Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah rendah di Negeri Y. Bhg. Datuk/Dato'fTuan/Puan.

Sekian, terima kasih "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

TAN SRI DATO' H ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD. DOM Ketua Pengarah Pel jaran Malaysia Kementerian Pelaja n Malaysia

Page 30: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

CONTOH REKOD TRANSIT – Ikut format sekolah masing-masing yang dipersetujui dalam mesyuarat induk PBS atau JK putuskan panitia

masing-masing menentukan format yang sesuai.

Evidens melalui kaedah pemerhatian dan soal jawab dipanggil evidens murid. Murid perlu dipanggil jika ibubapa ingin bukti sesuatu evidens anaknya. Evidens drp buku latihan atau buku aktiviti tidak perlu difotostat dan dimasukkan kedalam FPM. Selain direkod dalam rekod transit, kaedah pentaksiran yang digunakan juga perlu direkodkan dalam buku rekod pengajaran guru.

Page 31: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

PPDT (AKAD) 600 – 1 / 3 / 4

PERKARA

FAIL KES-KES KHAS

Fail 3 : Fail putih rasmi

TERHAD

TERHAD

Fail ini akan ada dokumennya sekiranya ada kes-kes khas di sekolah berkenaan. Contoh kes-kes khas – sakit berpanjangan, ponteng berpanjangan, murid OKU tapi ibubapa nak anaknya berada di sekolah biasa, murid dari luar tapi tidak tiada markah dalam SPPBS kerana guru sekolah lama tidak klik dan lain-lain. Sekiranya adakes berkenaan masukkan dokumen yang menyokong kes-kes berkenaan di dalam Fail ini. Sekiranya tiada kes, fail ini akan kosong.

Page 32: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

ISI KANDUNGAN PORTFOLIO PERKEMBANGAN MURID

FAIL 4 : PORTFOLIO PERKEMBANGAN MURID ( FAIL KULIT KERAS )-Satu fail untuk seorang murid bagi semua disiplin ilmu Tahun 1 ,Tahun 2 dan Tahun 3- Fail berkenaan akan dibawa hingga ke Tahun 6 ( Tahun 2016 )

Portfolio murid mengandungi

(i) Profil murid yang lengkap(ii) Evidens terkini bagi setiap deskriptor bagi semua subjek selepas setiap kali

pentaksiran formatif (latihan bertulis/ bercetak dan lain-lain evidens yang bertulis dan bercetak sahaja) . Evidens terdahulu diserah kepada murid setelah direkodkan dalam SPPBS dan pelaksanaan Penjaminan Kualit

(iii) Evidens terbaik murid bagi setiap deskriptor yang dikuasai akan dibuat salinan dan dimasukkan ke dalam Portfolio Showcase.

- Portfolio Perkembangan Murid akan disimpan oleh pihak sekolah hingga murid berkenaan berada di Tahun 6 dan fail atau/dan evidens terkini yang belum selesai bagi setiap deskriptor ikut berpindah sekiranya murid berkenaan berpindah ke sekolah baru.

Page 33: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

Band 1 : Tahu Pengetahuan Asas MatematikBand 2 : Tahu dan Faham Pengetahuan Asas MatematikBand 3 : Tahu dan Faham Pengetahuan Asas Matematik bagi melakukan operasi asas, penukaran asas dan menyelesaikan masalah melibatkan perkataan.

Band 1 : Tahu Pengetahuan Asas MatematikBand 2 : Tahu dan Faham Pengetahuan Asas MatematikBand 3 : Tahu dan Faham Pengetahuan Asas Matematik bagi melakukan operasi asas, penukaran asas dan menyelesaikan masalah melibatkan perkataan.

TARIKH B D E REKOD DLM SPPBS SIMPAN DLM FPM PULANG PADA MURID

21/5 B1 D1 E1 √ √ (simpan pd 21/5) √(pulang pd 1/6)

01/6 B1 D1 E2 √ √ (simpan pd 01/6) √ (pulang pada04/6)

04/6 B2 D1 E1 √ √ (tidak dipulang kerana B2D1E1 evidens terkini D1)

10/6 B1 D2 E1 √ √ (simpan pd 10/6) √(pulang pada 20/6)

20/6 B2 D2 E2 √ √ (tidak dipulang keranaB2D2E2 evidens terkini D2

25/6 B2 D3 E1 √ √ (disimpan pd 25/6) √ (pulang pada 30/6)

30/6 B3 D3 E2 √ √

Cara penyimpanan dengan melihat kepada DESKRIPTOR sahaja. Evidens (bertulis/bercetak sahaja) bagi setiap DESKRIPTOR (bermula daripada D1 hinggalah Deskriptor tertinggi yang disiplin ilmu berkenaan ada ) mesti di dalam FPM. Contoh spt diatas –evidens D1 terkini mesti ada dalam FPM, evidens D2 terkini mesti ada dlm FPM dan evidens terkini D3 mesti ada dalam FPM. Sekiranya disiplin ilmu berkenaan mempunyai Deskriptor yang banyak, maka banyak evidens (bertulis / bercetak) perlu dimasukkan ke dalam FPM.

Page 34: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

CONTOH MUKA DEPAN PORTFOLIO PERKEMBANGAN MURID : RING FILE (SATU FAIL UNTUK SEMUA MP)

PO

RT

FO

LIO

P

ER

KE

MB

AN

GA

N M

UR

ID

NAMA : NURUL NADIA BT ABDUL HALIM

JANTINA: PEREMPUAN

Tahun 2011 - 1 ARIF

Tahun 2012 - 2 BIJAKSANA

Tahun 2013 - 3 BIJAKSANA

BOLEH MASUKKAN BEBERAPA LAGI MAKLUMAT

YANG DIRASAKAN PENTING SEBAGAI PROFIL

MURID.

Fail 4

Page 35: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

PO

RT

FO

LIO

SH

OW

CA

SE

CONTOH PORTFOLIO SHOWCASE: FAIL KULIT KERAS

PORTFOLIO

SHOWCASE

Fail 5

-Evidens terbaik bagi semua deskriptor dalam semua band (bercetak / bertulis) bagi semua disiplin ilmu akan dimasukkan ke dalam satu portfolio showcase.

- Dikemaskini dari masa ke semasa.

- Pihak sekolah di beri kebebasan untuk mengadakan 1. Satu fail untuk setiap tahun (cth: Tahun 1,satu fail). 2. Satu fail bagi setiap kelas.

Page 36: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

TARIKH B D E EVIDENS MURID/ MURID2 YANG

TERBAIK DISIMPAN

21/5 B1 D1 E1 √01/6 B1 D1 E2 √10/6 B2 D1 E1 √20/6 B2 D2 E2 √25/6 B2 D2 E3 √30/6 B2 D3 E1 √07/7 B3 D3 E2 √

Evidens terbaik seseorang murid atau beberapa orang murid tertentu bagi semua disiplin ilmu akan disimpan di dalam FS. Semua evidens (bercetak/bertulis sahaja) yang ada dalam DSP bagi semua disiplin ilmu akan dijadikan showcase. Cth: Sekiranya DST ada 75 evidens, maka semua evidens terbaik (bertulis dan bercetak sahaja) akan disimpan dalam FS.

Page 37: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

Lembaga Peperiksaan Malaysia

Kementerian Pelajaran Malaysia

PUTRJAYA

________________________________________

Ruj Tuan :

Ruj Kami : LP.SPM.150/2/jld 2

Tarikh : 12 Mei 2009

1

Pejabat Pelajaran Daerah

Seberang Perai Tengah

13500 Permatang Pauh

_________________________________________________

Ruj Tuan :

Ruj Kami : PPDT (PENT)100-3/8/(3)

Ibu bapa / Waris / Penjaga

MAKLUMAN PELAKSANAAN PBS

2

Kertas minit No. 2 Helai No. 1

1 Tarikh surat diterima 12 Mei 2009 daripada

Lembaga Peperiksaan Malaysia KPM. Perkara

…………………….. dikandungkan pada 13 Mei 2009

oleh ............................

2 Tarikh surat bertarikh…………..kepada…………..

Perkara………………….dihantar pada……………

CARA SUSUNAN SURAT / DOKUMEN DALAM FAIL PBS

1

2

Page 38: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

1Kertas minit No. 2 Helai No. 1

1 Tarikh surat diterima 12 Mei 2009 daripada

Lembaga Peperiksaan Malaysia KPM. Perkara

…………………….. dikandungkan pada 13 Mei 2009

oleh ............................

2 Tarikh surat bertarikh…………..kepada…………..

Perkara………………….dihantar pada……………

SURAT/ DOKUMEN PERTAMA PALING BAWAH DAN SEMAKIN KE ATAS

2

3

4

Ditulis bermula di sebelah belakang dulu, di kertas minit no. 1

1

2

Page 39: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

Sebarang masalah & persoalan sila hubungi EN. MUHAMMAD SABRI HARON ( Pegawai PBS PPD S. Perai Tengah ) di talian 016-4914834.

Page 40: Pengurusan Fail Dan Evidens Sekolah Rendah

SEKIAN

TERIMA KASIH